Nieuws

vrijdag 17 mei 2019


Voorwoord bestuur


We kijken terug op een week vol bestuurlijke activiteiten en dat terwijl ook voor ons het vliegseizoen en onze gevederde vrienden veel aandacht vragen. De week stond daarmee in het teken van vele ballen hoog houden. Dit lukt in heel veel gevallen, soms met wat noodgrepen om een en ander tijdig geregeld en georganiseerd te krijgen. Vaak ook met de inzet en hulp van liefhebbers en thuisfront, onmisbare schakels.

In deze ODH geven we een indruk van wat ons afgelopen week heeft bezig gehouden. Zo was er onder meer overleg met het Instituut Wedvluchtbegeleiding, hebben we teruggekeken op bestuurlijk jaar 2018, hebben we mooie stappen gezet in de voorbereiding naar de Extra Ledenraad van 4 juni, zijn we druk geweest met het automatiseringsproject zodat we komende periode met een aantal afdelingen door kunnen pakken na het automatiseren en digitaliseren van de hoklijsten en was een bespreking met de Nationale lossingscommissie.

Ook zijn we bezig met de opzet voor de Nationale Dagen op 29 en 30 november 2019 en de Olympiade 2023. Kortom, een gevarieerde, drukke week, waarbij de inspanningen in het duivenhok zorgden voor de nodige ontspanning met hopelijk mooie resultaten tijdens de komende vluchten. Ondertussen proberen we u allen zo goed mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen. Mocht u echter informatie missen of vragen hebben, laat het ons dan weten. We proberen dan in ODH of via de website aandacht te besteden aan deze onderwerpen.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 

WEDSTRIJDEN
Actuele vluchtdata- en tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld.
 
Klik hier voor actuele los- en vluchttijden
 
 

NPO BESTUUR
Wat leeft en speelt er

 

Terugblik overleg Nationale Lossingscommissie en Instituut Wedvluchtbegeleiding. 


Terugblik op 2018 door de Nationale Lossingscommissie
De Nationale Lossingscommissie heeft met het NPO bestuur teruggekeken op vliegseizoen 2018. De algemene conclusie: een zwaar jaar dat ondanks weerextremen soepel is verlopen. De samenwerking tussen betrokkenen is prima geweest en zowel de liefhebbers als de duiven hebben de extreme omstandigheden (hoge temperaturen) goed doorstaan. Blijkbaar kunnen duiven goed tegen de warmte, waarbij late lossingen en een temperatuur boven de 35° niet wenselijk zijn.

Belangrijke afspraken met het oog op seizoen 2019:

 • Het administreren en bewaren van alle data rond de lossingen krijgt meer aandacht zodat raadpleging en analyse eenvoudig is.
 • De commissie wordt voorzien van mobiele telefoons.
 • Verslagen van de hoofdconvoyeurs worden in vliegseizoen 2019 zowel naar de commissie als naar het NPO bestuur gezonden.
 • Het Bureau stelt een lijst op van de Nationale vluchten inclusief de gegevens van de contactpersonen.

De Nationale Lossingscommissie bestaat uit de heren Thijs, Kooistra en Janssen en voor 2019 heeft Afd. 5 dhr. de Keijzer kandidaat gesteld waarmee de commissie weer op volle sterkte komt. Voor 2019 is de commissie er van overtuigd dat ze probleemloos hun werk kunnen voortzetten.


In gesprek met het Instituut Wedvluchtbegeleiding (IWB)
Het IWB bestaat uit twee personen en is een belangrijk onderdeel bij de coördinatie van het lossen van wedvluchten. Er is veel gesproken over het afgelopen jaar en daarbij stonden de verliezen met de jonge duiven centraal. Daarnaast is gesproken over overlegstructuur voor de lossingen in België, dit verloopt namelijk niet altijd conform de afspraken. Oorzaak is onder meer afwijkend gedrag van convoyeurs, waardoor ergernis ontstaat bij de correspondenten en de KBDB. Het afwijkende gedrag kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van nieuwe losplaatsen.

Ook is gesproken over:

 • de informatievoorziening
 • minder geslaagde lossingen
 • de jongeduiven problematiek
 • het stimuleren om mensen die via de afdelingen betrokken zijn bij het lossen op te leiden.

Als laatst stond communicatie op de agenda. Er is behoefte aan meer en snellere communicatie over wedvluchten naar de leden. Instituut Wedvluchtbegeleiding is een belangrijke schakel in het proces van verantwoord lossen van alle vluchten. Zij heeft frequent overleg met de Meteogroep in Wageningen en geeft een zwaar wegend advies aan de verschillende lossingsverantwoordelijken.  Er wordt nagedacht over het vastleggen van de interne communicatielijnen, de uiteindelijke bevoegdheden binnen de cirkel van: Lossen – IWB – lossingsverantwoordelijken op afdelingsniveau. Zodat we stappen kunnen maken met het welzijn van de duiven als uitgangspunt.


Gezocht!
Met de huidige beperkte bezetting is het lastig om optimaal te communiceren. Afgesproken is dat er met spoed gezocht wordt naar uitbreiding van het IWB.

We zoeken hiervoor mensen die deskundigheid hebben om meteorologische omstandigheden te vertalen naar vliegcondities voor postduiven. Heb je deze kennis niet, maar ben je bereid hiervoor opgeleid te worden? Ook dan ben je van harte welkom.

 

IN HET NIEUWS
Historie online te vinden

Door: Stefan Lambregts

Op internet kwam ik onlangs onderstaande artikelen tegen over de begindagen van de duivensport. Ik deel dit graag met jullie:

 
 

AGENDA
Wat is er in het land te doen?


Wekelijks besteden we in ODH en op de website aandacht aan de activiteiten die in het land georganiseerd worden. Zo blijft iedereen goed op de hoogte wat er te doen is en krijgen organisatoren de kans om hun activiteit onder de aandacht te brengen.

Hoe werkt het?
 • stuur informatie, inclusief foto's en of posters digitaal naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • vermeld duidelijk wat u organiseert, wanneer het plaatsvindt, waar het georganiseerd wordt 
 • vermeld erbij dat u graag wil dat de activiteit wordt opgenomen op de website en in ODH
 
 

NPO BESTUUR
GPS2021: blik op de toekomst


GPS2021 is in volle gang en er wordt steeds meer concreet, zodat liefhebbers in Nederland duidelijker de effecten gaan zien van de realisatie van GPS2021.
Dat roept ook vragen op, zoals :
 • willen wij deze weg wel op
 • wat betekent het voor mij
 • kan ik mijn sport nog wel uitoefenen zoals ik dat wil?
Vragen die ook door de redactie van Het Spoor der Kampioenen worden waargenomen. Met de redactie van Het Spoor is daarom afgesproken om komende periode regelmatig te communiceren over de ontwikkelingen binnen de sport en GPS2021 in het bijzonder.

Ook in week 16 publiceerde Het Spoor weer een artikel. Dit keer over de proefopstelling in 'de Nishoek'.

Alle gepubliceerde artikelen zijn terug te lezen op www.gps2021.nl.

 
Artikel 'De proefopstelling “Nishoek” in de praktijk
 

NPO BESTUUR
Extra ledenraad 4 juni 2019

Deze zomer organiseren we voor het eerst een Extra Ledenraad. Deze extra vergadering heeft een sterk informatief karakter, waarbij de dialoog sterk de nadruk krijgt. Dit alles ter voorbereiding op de besluitvorming in november. Een logische keuze, en in onze ogen ook de enige juiste keuze, omdat tijdens het vluchtseizoen afdelingen onvoldoende ruimte hebben om met de leden te overleggen. En juist die afstemming is wenselijk. Het gaat om besluiten om de sport voor de toekomst te behouden, de mening, inbreng én inzet van de liefhebbers is daarbij essentieel. Door een aantal partijen zijn vragen en suggesties ingestuurd. We zullen deze, waar mogelijk, bij agendapunt 3 (mededelingen) toelichten.


Tot slot ook nog een aantal vragen (per agendapunt) die afgelopen dagen gesteld zijn, met daarbij het bijbehorende antwoord.
 

4. Update financiën: resultaten 2019 (januari-april) + verwachting 2019 

Vraag: waar blijven de stukken?

Antwoord: dit punt is bedoeld om iedereen te informeren over de grote (financiële) lijnen van de eerste maanden van het jaar én de prognose voor 2019 in het geheel. Daarbij willen we graag in gesprek over de gewenste ontwikkelingen en het bijbehorende financiële kostenplaatje. De Ledenraad stelt tenslotte het beleid vast dat door het bestuur wordt uitgevoerd. Op 4 juni geeft het bestuur inzicht in ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot de begroting 2019.
 

5. Update projecten 'reglementen' en 'automatisering' (ter informatie)

Vraag: wat willen we met elkaar en wat is daarvoor nodig? 

Antwoord: op 4 juni geven we inzicht in de contouren van de nieuwe reglementen en de ontwikkelingen op het gebied van automatisering. We gaan het gesprek aan over:

 • Wat hebben we nodig om alles te realiseren?
 • Hebben we menskracht voldoende om dit aan te pakken?
 • Hebben we voldoende externe ondersteuning ?
 • Zijn de huidige automatiseringssystemen toereikend om te kunnen doen wat we beogen?
 • Voldoet het opgestelde programma van eisen nog?

Dit zijn enkele vragen waarop we samen een antwoord op moeten vinden en daarvoor gaan we op 4 juni de dialoog aan.
 

6.    Update GPS2021 (ter informatie)

Ook voor dit punt geldt dat we op 4 juni de dialoog aan gaan. Hebben we allemaal nog steeds hetzelfde doel voor ogen, wat hebben we bereikt en wat is nodig in de komende periode. Hoe helpen we elkaar en zorgen we dat iedereen mee kan blijven doen?
 

8. Sanctiebeleid

Op 4 juni staat dit punt geagendeerd omdat er een principebesluit genomen moet worden. Dit principe is nodig om goed af te spreken wat we doen én wat er gebeurt als er wordt afgeweken van de gemaakte afspraken. Duidelijkheid om te zorgen dat we allemaal dezelfde uitgangspunten hebben en de gemaakte afspraken nakomen. Door daarnaast duidelijk afspraken te maken over gevolgen mocht iemand zich niet aan de afspraken houden (denk aan het opleggen van een administratieve sanctie),  kunnen we de gang naar de burgerrechter voorkomen.

Bijkomend voordeel van een duidelijk sanctiebeleid is dat voor alle administratieve sancties de eigen organisatie een beroepsmogelijkheid kent. Met elkaar kunnen we de spelregels bepalen en welke sancties we inbouwen bij overtredingen. 

Klik hier voor agenda Ledenraad 5 juni
 
 

 

Aanmelding nieuw lid Stichting N.O.O.K.


Onlangs heeft Stichting N.O.O.K. een aanvraag voor lidmaatschap ontvangen van Kweekcentrum Toptotaalduiven uit Kootwijkerbroek. Stichting N.O.O.K. staat onder auspiciën van de NPO, waardoor aanvragen gecommuniceerd worden met de achterban. Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk of per email voor 16 juni 2019 kenbaar gemaakt worden aan Stichting N.O.O.K., T.a.v. Leo Snel, Kemal Ataturkstraat 94, 3573 PB Utrecht, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klik hier voor meer informatie over Stichting N.O.O.K.
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 15 mei 2019

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 


Meld roofvogelaanvallen
Om het probleem van de roofvogels goed inzichtelijk te maken, hebben we een speciale meldpagina ontwikkeld. Met een goed gevulde database kunnen we ook andere partijen duidelijk maken dat het niet om incidenten gaat en kunnen we kijken naar structurele maatregelen. Zonder feiten kunnen we niet op zoek naar een oplossing. Meld dus elke aanval in uw omgeving, zodat we de omvang van het probleem goed in kaart krijgen en het gesprek aan kunnen gaan om te werken aan een structurele aanpak.

 
Meld roofvogelaanvallen
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
woensdag 15 mei 2019

Beste (sport)vrienden,

Een felle, snijdende noordwester gekoppeld aan een vertraagd vertrek, er blijft de duiven(melkers) tot nog toe weinig bespaard dit jaar.
Tot groot geluk van velen zette de L.C. ter elfder ure het sein op groen voor een massale lossing van 34.313 duiven in Nanteuil-le-Haudouin.

De laatste keer dat afdeling vijf in het 3.462 zielen tellende Franse dorpje loste, was op 16 juli 2016.

Winnaar destijds in onze vereniging: een zéér jeugdige Corjan Tiggelman.

Déjà vu voor Corjan Tiggelman

Zoals gezegd, kregen de duiven het niet cadeau op deze eerste midfondvlucht van 2019.
De snelste  vogel van de 690 ingemande duiven klokte een gemiddelde snelheid van 69 km/ uur
en dan weten de kenners dat de omstandigheden als uiterst pittig kunnen worden gekwalificeerd.
Niettemin luisterde de winnaar ook nu naar de naam Tiggelman. Corjan heeft zijn kroppers momenteel in een puike conditie.
Tekende hij vorige week voor een dubbele overwinning op Péronne, ditmaal was het complete podium gevuld  met duiven van de ‘kleine grote’ man.

Ook het prijspercentage van 50% maakt duidelijk dat Corjan de beschikking heeft over een buitengewoon goede kolonie duiven.

‘Best of the rest’ was deze week Van der Linde & Bakker, een mooie opsteker voor de combinatie.
Ook hun reeks was dik in orde (9 op 22), al duurde het wachten op de tweede duif een tikkie te lang.   

Tevens noemenswaardig:

 • twee top 10-noteringen en een prachtige serie (29 op 58) voor Richard van den Bos.
 • een topklassering én een veelbelovend aantal prijzen voor Hans Groenendijk, die stelselmatig
  schaaft aan de conditie en vorm van zijn toppers.
 • wellicht zélf niet helemaal tevreden, maar veel liefhebbers zouden tekenen voor twee
  keer top 10 en een prijsserie van 10 op 29. Mooie cijfers andermaal voor Wim Huizer.
 • prima rapport ook voor Leen Visser: 7 prijzen op 13 inkorvingen zal de Stadtenaar verblijden.
 • alweer het hoogste prijspercentage voor Marlien van den Bos (59%), maar de ambities van
  Marlien reiken hoger. Of wordt het kruit drooggehouden voor de dagfondklassiekers?

Daarnaast mogen ook de prestaties van Eddy Groenendijk (3 uit 6), een langzaam maar zeker
op stoom komende Kees Klink (11 op 34), Jan Horseling (6 uit 12) en Peter van Driel (4 uit 9) niet onvermeld blijven.

Ook zij kunnen tevreden terugkijken op deze midfondprimeur.

EERSTGETEKENDE COMPETITIE

Tijdens de inleidende beschietingen op Nanteuil wist een dozijn liefhebbers hun eerstgetekende

in de prijzen de spelen. Koploper in dit klassement, met dank aan zijn ‘611, is Corjan Tiggelman.

Maar, om met Joop Zoetemelk te spreken: “Er kan nog van alles gebeuren, het seizoen is nog lang.”

Tot zover weer.

U vriendelijk groetend,

David 

Tussenstand eerstgetekende competitie (MIDFOND) na Nanteuil (M19)

Liefhebber Ronden Punten

1) Corjan Tiggelman 1 145,7

2) Richard van den Bos 1 130,9

3) Eddy Groenendijk 1 127,5

4) Han Steketee 1 124,0

5) Arie Brands 1 117,1

6) Leen Visser 1 108,4

7) Van der Linde & Bakker 1 91,1

8) Cor van der Weide 1 85,0

9) Kees Klink 1 80,7

10) Jan Polder 1 78,1

11) Peter van Driel 1 53,8

12) Jaap Jongejan 1 22,7

 

· De overige liefhebbers hebben geen ronde(n) c.q. punten weten te vergaren.

dinsdag 07 mei 2019

 Gebr Dekker aan de deur, handen vol prijzen en de eerste op Peronne

Soms slaat het noodlot uit een onverwachte hoek toe. Ik was achttien en na veel geduld en stouwen wist ik een jonge dame te verleiden 
om met me verkering te krijgen . Het was geen makkie maar geachte lezers wat had ik het te pakken en genoot van elke seconde van haar aanwezigheid. 
Ik had dus vlinders in mijn buik en nu ik toch met dieren geconfronteerd werd besloot ik mijn geliefde te trakteren op een uitje in de Beekse Bergen,
een park met Afrikaanse wilde dieren. Toen we daar rondreden besloot mijn meisje een appel te eten. Dit werd opgemerkt door een olifant in het park. 
Het klokhuis daar had hij zin in. Mijn vriendinnetje draaide het raampje van de auto open en de olifant stak zijn slurf naar binnen en begonnen 
heftig te zoeken naar het klokhuis. Mijn vriendin schrok zo erg dat zij spontaan het raam dichtdraaide. Tot overmaat van ramp kwam de slurf van de 
olifant klem te zitten tussen het raam en in paniek schopte dit enorme dier een paar keer tegen mijn zuurverdiende autootje. Een SIMCA1000 rally 2. 
Daar stond ik met en flink gedeukte auto. We besloten wat te gaan drinken om wat te bekomen en met de schrik nog in de benen dronken 
we een paar glaasjes wijn. Terug naar huis politie. We moesten stoppen. “ Je auto heeft flinke deuken jongen ”meldde de politieman. “oorzaak”? 
“Een olifant heeft dit gedaan agent “zei ik eerlijk. : Ga jij eens blazen jongen” zei de agent die dacht dat ik hem voor de gek hield. 
De uitslag was te hoog om verder te rijden, auto laten staan en met openbaar vervoer verder.Vandaag de dag zou het anders afgelopen zijn. 
Oja, het is uitgegaan , de relatie kreeg ook een flinke deuk te verwerken. Oorzaak ? Drank waarschijnlijk.

Er werd flink gemolken en uw dienaar was er weer als de kippen bij om “wijsheden” op te vangen. Dat wordt steeds moeilijker . 
Kon ik eerdere jaren mij ongemerkt tussen het duivengilde begeven , nu moet ik mij verstoppen achter enkele bruine monsters. 
Voor het branden eerst de vloer nevelen orakelde de voorzitter op mijn opmerking dat ik elke 2 weken de vloer afbrandt. 
Zoals u ziet geef ik ook weleens een geheim prijs. “Met een brander heb je kans de coccidiose eicellen weg te blazen “ dreutelde hij verder 
zonder zich aan te trekken van een in de lucht draaiende vinger van een dorstige klant. 
Nu we het toch over water hebben keerde Johan de Poorter het tij en onderwerp. Na dinsdag geen bad meer geven. 
De duiven moeten de kans hebben om het wit op de pennen weer op te bouwen. Wijsheden weer opgevangen van Herman Calon en Johan keek daarna 
triomfantelijk rond. Tevreden dat hij ook zijn bijdrage had geleverd. Ik wachtte op een reactie van jawel de gebroeders Dekker. 
De kampioenen van vorig jaar. Frederik glimlachte even en wist dat het goed zou zijn op Peronne. De gebr Dekker wisten dus de eerste prijs te verschalken 
van 587 duiven. Prachtig concours dus in het Sluiskilse. Ze denderden verder voort met nog een 7e en 9e plek bij de eerste 10. T/m de 20 e prijs 
was 11 t/m 16 een snoer van duiven . De klok tufte verder tot 55 vd 97 duiven. Goede tweede werd Oswald Haers die ook die zaterdag nog een viswedstrijd had. 
Met nog een 19e en een 20e erbij en met 14 vd 30 heeft Oswald een goede Peronne achter de rug. Derde werd de nog steeds met gummies draaiende Joop Kornelis. 
Mr Sprint, man man wat een goede sprinters heeft die man . Joop de koning van de vitesse had er 9 vd 10 in en dat is net als vorige week meer dan uitstekend 
te noemen. En dan de combinatie die ook een sterk seizoenstart meemaakt. Comb Ridderhof heeft de smaak goed te pakken. Tamara was tijdens het inkorven 
duidelijk in haar nopjes. Ga even zitten mannen, vierde dus, 6e jawel en achtste en 21 vd 35. Dan was het de beurt van Combinatie de Mul Vermeirssen en 
weer met die “403”, ook een tiende stek en toen nog een achttiende stek en dat nogmaals even zeggen tegen 587 duiven . 12 vd 15 hadden ze er op papier.
Op de 17e stek vinden we de zesde liefhebber nl Roegiest Visser . Verder opvallende spelers waren : J de Poorter met 4 vd 9. 
Jos de Ritter is in aantocht met 11 vd 15. Buurman John Dieleman kon ook met de bingokaarten aan de gang. 10 vd 18 erin. 
John is weer aan het werk en dan is het niet gemakkelijk. Good old Roger de Schoolmeester , nu zonder pleister en windsels rond het hoofd en hij bracht 
8 vd 12 aan de man. Kwamen ze nu beter binnen ? Fons en Ronald Bouchaut draaiden ook sterk. Ze zullen meer van voren willen zitten maar 13 vd 21 is zeker niet slecht. 
Omdat het pasen was werden er eieren vervlogen , van chocolade en van vers vanonder het poepertje van de kip. We begonnen Peronne met 1252.263 meter/min en 
de prijskamp werd gesloten op 1090.826 meter/ min. De strijd aan de kop was hevig. De eerste 5 prijzen waren van 5 verschillende liefhebbers. 
Mooier kunnen we het niet maken toch ? 
Volgende week Roye.
Succes allemaal.
maandag 06 mei 2019

The Day After

Na vrijdagmiddag nog eens de weerberichten bekeken te hebben, besloten alle duivinnen en slechts de oude doffers (5) te spelen, totaal een ploeg van 30 duiven. Dik 14.000 duiven in de afdeling, 2363 in kring (3) en 687 in de club stonden in concours.

Zaterdagmorgen bleken de verwachtingen uit te komen, de opklaringen aan de kust waren al rond 9.00 uur aanwezig maar het was toch nog even wachten op de juiste omstandigheden in Quievrain, om 10.15 ging het sein op groen en konden de duiven los. Op de site konden we lezen dat de duiven slecht vertrokken wat je onder deze omstandigheden nu niet direct verwacht. We konden mooi zien hoe de duiven in afdeling 5 vielen, want die waren een uur eerder gelost, deze duiven haalden hoge snelheden waar die van ons, bleek later, niet aankonden tippen.

Uiteraard waren wij op tijd op onze post en tussen 12.15 en 12.30 uur zouden er toch duiven moeten vallen. Plots de ‘ping’ van de App en de eerste melding van Heemskerk kwam binnen op 12.22 uur, gespannen kijken we in de lucht en bam daar knalt de 1e getekende ‘412’ of te wel Benjamin op de klep, tijd 12.24, mooie tijd mompelen we en al snel volgen er nog 3 en de overige kwamen gestaag door en vielen, op een enkele uitzondering na, allen prima op de antenne en rap kan de klep dicht. Met de steeds harder waaiende wind, had ik gerekend op nogal wat doorvliegers maar dat viel gelukkig reuze mee. Toch weer een mooie vlucht, al genieten deze snelle vluchten niet echt mijn voorkeur.

In de club gaat de hoofdprijs naar de Combinatie Weel met uiteraard onze felicitaties!

De eerste 10 van de club 1-5 Comb. Weel, 2e Peter Nijman,3e Jan Vogelzang, 4-7-10 Jos Nijman,6e Hans Baltus, 8e Gerrie Lotterman, 9e Piet Baltus.

Zelf pak ik de volgende prijzen in de club tegen 687 duiven 4-7-10-17-37-56-78-81-83-96-104-121-127-131-136 (15/30)

In de kring tegen 2363 duiven 4-10-19-28-88-124-189-197-203-271-302-350-377-395-405-517-561-590 (18/30) Afdeling 14505 duiven 34 enz.

In de club was gezorgd voor een Orange bitter, Orange soezen/ tompoezen, zodat deze vlucht ook nog een koningsdag tintje kreeg.

vrijdag 03 mei 2019

Bierges 27-4-2019  
Verrassende overwinning van G. (Gerrit en Marja) Rave

Afbeeldingsresultaat voor bierges foto
Chaintrix-Bierges

Ondanks het matige weer en de realistische verwachting dat de vlucht misschien zou worden uitgesteld, gaan de duiven toch vandaag los.
Om 12.15 uur gaan de duiven in Bierges op de vleugels, waaronder 527 duiven van de Aaltense verenigingen. Er staat in tegenstelling tot voorgaande weken een straffe zuidwesten wind kracht 3 á 4 en dat belooft hoge snelheden.
Volgens de Afdeling hebben de duiven een super vertrek en, naar later zou blijken, ze komen ook prima af na een vlucht van 190 kilometer onder wisselende weersomstandigheden. Een pluim voor de lossingscommissie is op zijn plaats, want de omstandigheden maken beslissen over de lossing niet makkelijk.

Gedragen door die zuidwesten wind komen de duiven met de verwachte hoge snelheid naar huis. De snelste duiven vliegen met meer dan 100 km/uur huiswaarts en menig liefhebber wordt verrast door de onverwacht snelle aankomst van zijn eerste duif.

Gerrit en Marja (foto) Rave winnaars van Bierges

Eerste op deze vlucht worden verrassend Gerrit en Marja Rave uit Bredevoort, met de ‘952’.
Marja en Gerrit zijn in de duivensport eigenlijk gefocust op de dag- en overnachtvluchten. Dus dit is zowel voor hen een welkome als voor hun clubgenoten ook een verrassing. Dat ze hun duiven goed in orde hebben wordt bewezen doordat ze er 19 van de 53 in de prijzen vliegen, waaronder ook de 5e prijs.
De ‘952’ arriveert om 14.00 uur bij ‘Edje’ en Marja als eerste en in slechts 14 minuten daarna worden de 132 prijzen verdeeld. Al met al dus een goed en snel verlopend concours, ondanks dat de duiven regen moeten trotseren.

Kees van Rijs: de nummer 2 van Bierges

Kees van Rijs tekent voor de tweede plaats. Die wordt hem gebracht door zijn 4-jarige duivin, de ‘705’. Kees draait twee duiven bij de eerste tien: 2e en 6e met maar 11 duiven mee! In totaal ziet Kees 4 van zijn duiven op de uitslag terug. Een hele mooie prestatie.

Hemmie (l) en Tonnie Knippenborg & Zn.: 3e van Bierges

Knippenborg & Zn. vinden we opnieuw in de kop van de uitslag terug. Nu staan ze op het ereschavot, met de ‘729’ die hun de derde plek bezorgt. Deze vader-zoon-combinatie weet 11 van hun 35 gezette duiven in de uitslag te brengen.

Verder treffen we bij de eerste tien Casper Brethouwer (4e), Han Schuurman (7e én 8e), Herman Testerink (9e en 12 van de 26 duiven op de uitslag) en de (proficiat!) 50 jaar getrouwde Gerrie Heinen (10e).

Vermeldenswaardig is nog dat de Marathonspelers zich ook allemaal in de uitslag weten te spelen. En dat onderstreept dat het misschien wel een snelle maar zeker geen gemakkelijke vlucht is.

C.C. Achterhoek
De winnaars in onze club zetten opnieuw goede resultaten neer in de C.C. en Zuid. Maar zo fantastisch als het in de twee voorgaande vluchten liep gaat het vandaag niet. Het kan ook niet altijd feest zijn. “Ander weer andere duiven”, maar Aalten is toch weer in de kop van de C.C.-uitslag te vinden.
Er deden in de Achterhoek 2.070 duiven mee.
Gerrit en Marja Rave spelen de 15e prijs.
Kees van Rijs scoort hier de 24e stek en Knippenborg & Zn. de 26e.
Tegen ruim tweeduizend duiven schitterende prestaties.
Bij de eerste honderd in de C.C. staan er 27  duiven uit Aalten! Na intensief rekenwerk blijkt dat 27% te zijn. Een mooi percentage.

Afdeling 9 Zuid

In Zuid tegen 8.075 duiven vliegen Marja en Gerrit Rave de 156e prijs .
Kees van Rijs nestelt zich in deze uitslag op de 244e plaats en Knippenborg & Zn. op plek 252.

woensdag 01 mei 2019

UNIKON-Nederland

NPO vergadering 29-04-2019
Zoals belooft een verslag van de vergadering van gisteravond.
Aanwezig:
NPO (3) – EEC(1) – UNIKON (2) – Tipes(3) – Tauris(2) – Mega(1) – Bricon(2) – Benzing-Atis(2)

Punten van de vergadering:
1-Hoe ging het in het verleden – 2- hoe is het nu – 3- waar gaan we naar toe.

Hoe ging het in het verleden?
1996 leveranciers stelde zich voor en lieten zien wat mogelijk was. Na diverse aanpassingen in systemen en reglementen kwam er een start in 1998.
De jaren daarna kwamen er verschillende updates die tot stand kwamen door onderling overleg tussen het NPO en ALLE leveranciers.
2016; een nieuw bestuur (M. v.d. Kruk); plannen werden gemaakt voor GPS2021.
Er waren sindsdien 2 vergaderingen met alle leveranciers: 1- waar iedere leverancier kon vertellen hoe zij dachten over de toekomst mn. EC en 2- chipringenproblematiek.

Waar staan we nu?
Vanaf december 2017 zaten we te wachten op een afspraak met het NPO vim vooruitgang EC.
Zoals eerder vermeld: diverse malen hierom gevraagd. Steeds werd alles vooruitgeschoven.
We hadden wel een idee welke richting GPS2021 uit zou gaan dus hebben we sinds 2016 steeds verder geïnnoveerd/geïnvesteerd in UNIKON-web- en UNIKON-club.
Op dit moment: een pilot gestart in samenspraak met 2 leveranciers. Andere 4 leverancier blijven in onwetendheid achter.

Vragen die in de vergadering zijn gesteld cq. zaken die zijn besproken:
- Hoe kan het dat er wel gesproken wordt met 2 leveranciers en toekomstplannen worden gemaakt en niet, zoals in het verleden, met alle 6 de leveranciers?
Antw: het NPO heeft één doel voor ogen: GPS2021. Iedereen mag hier in meedenken en meedoen zolang dit doel bereikt wordt en binnen de gestelde grenzen van het plan GSP2021 wordt gebleven.
Dat dit met 2 leveranciers is komt doordat zij zich hebben aangeboden.
Reactie: dus de zaken worden omgedraaid.
Vervelend dat dit niet bekend is/was gemaakt en dat het de laatste 18 maanden onmogelijk was om een afspraak met het NPO te maken.
- Is 2021 een vaste datum of is er een meerjarenplan?
Het plan GPS2021 gaat definitief van start in 2021.
- Gaat dit niet ten koste van, oudere, liefhebbers?
Langer wachten heeft geen zin. We zitten in een neerwaartse spiraal en daar moeten we uit.
- Denkt U dat door GPS2021 het ledenaantal zal stijgen?
Ja. Dat zal zeker gebeuren. Door virtuele duivensport en een wedsysteem
( aziatisch model) op te starten wordt er meer interesse in duivensport gecreëerd en van hieruit nieuwe liefhebbers te krijgen en zo inkomsten te genereren ter behoud van de duivensport.
Conclusie; de groei van het aantal leden moet gaan zitten in “virtuele’ leden met de verwachting/hoop dat dat later actieve leden gaan worden.
- Komen er maandabonnementen?
Dat is een onderdeel van GPS2021 c.q. om de financiële situatie binnen het NPO gezond te houden.

Waar gaan we naar toe?
GPS2021: zoals al meer is gezegd: de trein loopt en iedereen die opstapt mag mee.

Afgesproken is:
- Voor eind mei komt M. v.d. Kruk met 3 sheets waarin aan de EC leveranciers duidelijk wordt gemaakt wat GPS2021 inhoudelijk betekent voor EC.
- 19 juni is er weer vergadering.
- Daarna komt, n.a.v. de 3 sheets, een startdocument gemaakt door EEC ( R. Hanegraaf).
- Alle leveranciers die hier aan kunnen/willen voldoen mag/kan een pilot houden in 2020.

Conclusie van de vergadering:
- Alles onder de noemer GPS2021 met verwijzing dat dit de toekomst is voor de duivensport maar zonder duidelijke invulling/uitleg van de kant van het NPO.
Een vergadering van veel vragen met geen duidelijke antwoorden. In ieder geval vragen van 4 leveranciers. Voor 2 leveranciers was waarschijnlijk alles duidelijk, die hadden geen vragen.

Na deze vergadering nog even samengezeten met andere leveranciers.
Hier ook weer veel vraagtekens en heen en weer gepraat.
Één ding is zeker; we zijn niet de enige leverancier die zich zorgen maakt over de, snelle, omwenteling in het geplande jaar 2021 – het eventueel verloren gaan van de nu in het gebruik zijne systemen – de kosten die het zich mee gaat brengen – het zogenaamde veilige gebruik van internet – de toegankelijkheid voor alle leeftijden – de toekomst van duivensport in zijn algemeen.

Met vriendelijke groeten,
Nico de Heus

woensdag 01 mei 2019

Nou heb weer effe de tijd kunnen vinden voor een stukje te kladderen op het scherm, kijk val
gelijk met de deur naar binnen, het was geen zaterdag maar een Dinsdag vlucht, waarom ??
zaterdag was toch mooi weer?? ja dat wel en ik begrijp wel de reden voor de keuze om het
te verzetten 7 a 8 graden ,anderzijds had het van mij ook zaterdag gemogen, maar goed ik accepteer de
keuze voor het zelfde geld had ik ze kunnen afkraken als het zaterdag was geweest '' 1 ding
scheelt, ik kraak niet zomaar iedereen af ongeacht de keuze'' , maar goed nu was het maandag
inkorven en dinsdag los gelukkig moch ik eerder weg van mijn werk dus eerst effe bakkie bij
duiven vriend Coen en toen mijn weg vervolgd naar huis aangezien Coen tegenover mijn
werk woont is het effe zo gemakkelijk om aan te schuiven, tevens altijd beren gezellig daar
want er wordt altijd vol passie gesproken over de sport/hobby, maar goed eenmaal thuis
aan gekomen was het nog wel effe wachten op de duifjes uit .....? ben de losplaats effe
kwijt maar 112 km in ieder geval.

Hoe kwam het spulletje thuis?? nou aardig niet ontevreden hoor volle tank waren ze op
pad gestuurd dus ach ze hadden de tijd, maar goed 10 uur los en er was hier 1 om 11,21 met 7 min
los op nr 2 dus ach die zat er idd wel mooi  bij,bij de duiven die gemeld waren, de duif
die 1ste op me hok was beschrijf ik wel als vit/midfond duif ongeacht ik op Dagfond
selecteer, deze gekweekte duif 705 van Mark mijn Maatje  uit Alphen ad Rijn heeft
toch meer Barendrecht bloed in zijn lijf en dus beter geschikt is voor deze afstanden maar
goed hij gaat de dagfond op en dan zullen we het zien, voor het zelfde geld is het gewoon
weg een allrounder en maakt het hem niks uit, de toekomst geeft het antwoord.

Verder gaat het goed mooi groepje jongen,over een 2 weken zit mijn jonge duiven
bestand vol en moet dat de groep worden voor de Jonge duivenvluchten, dus ook
de jongen die 31 maart uit ei zijn geraakt''dat moet zat kunnen lijkt mij''

verder weinig nieuws, 1 achterblijver van Dinsdag ook terug dus ach al met al gaat het goed.

nou laterssssss en ''see you next time''

maandag 29 april 2019

Beste (sport)vrienden,

Na onaangename koude en een warme noordooster werden onze gevleugelde vrienden dit weekend getrakteerd
op een harde zuidwestenwind die, naarmate de eindbestemming dichterbij kwam, steeds verder aanwakkerde.

Om 09.15 uur schoten ruim tweeëndertig duizend duiven uit de startblokken voor de eerste gezamenlijke lossing,
waarbij het historische Noord-Franse plaatsje Péronne het luisterrijke decor vormde.

KEIZERLIJKE UITSLAG RICHARD VAN DEN BOS

De vogels waren nog geen twee uur onderweg, toen de NL 17 - 1312517 zijn baasje Richard van den Bos de eerste zege

van 2019 bezorgde. Met een duizelingwekkende gemiddelde snelheid van ruim 116 km per uur knalde de tweejarige

doffer richting zijn broedbak respectievelijk duivin. Spraken we de eerste weken nog over ‘langzaam schaven aan de

vorm’, deze week lieten Richards duiven er bepaald geen gras over groeien. Ook de plaatsen 3, 4 en 5 waren voor hen.

Met een prijspercentage van 50% zal de regerend kampioen content zijn, maar wellicht is dit nog maar het begin…

Ook in rayon Oost (1332 d.) en het Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden (3308 d.) was de hoofdprijs vooor de Stadtenaar.

Wim Huizer moest na twee eclatante overwinningen ditmaal genoegen nemen met de tweede plaats, maar niettemin

presteerde de Nieuwe-Tongenaar wederom groots. Drie top 10-noteringen en 17 prijsduiven (op 31) illustreerden dit.

Ook het vermelden waard:

 • de 8ste plek van Piet de Vogel. Piet zijn duiven zijn van vele markten thuis. Ook voor snelheden van boven de 100 p/uur!
 • opnieuw schitterende rapportcijfers voor Corjan Tiggelman. Het wachten is nochtans op de felbegeerde zege.
 • ook Corjans opa Cor van der Weide blijft schitteren met een prachtige reeks van 10 prijsduiven op 20 inkorvingen.
 • het 3e succesvolle optreden van Jan Horseling. Zijn duiven verkeren nog steeds in prima conditie (10 prijzen op 18).
 • een zéér verdienstelijk performance van Eddy Groenendijk. Met eveneens 10 uit 18 zal Eddy in zijn sas zijn.
 • het hoogste prijspercentage van de week (68%) voor Marlien van den Bos (21 prijzen op 31).
 • nog géén echte topvorm voor Van der Linde & Bakker, maar wel een reeks prijzen (11 op 17) die er wezen mag.
 • alweer een beste uitslag voor Lenie van den Broek; met 6 duiven mee er 4 in de prijzen spelen is bijzonder knap.

EERSTGETEKENDE COMPETITIE

Dankzij de fameuze ‘099 verstevigde Wim Huizer zijn leidende positie in het eerstgetekende klassement.

Marlien van den Bos klimt naar plek 2 en ook Arie Brands schuift een plaatsje op; hij is nu derde.

Lenie van den Broek is fraai vierde met evengoed een 100% score.

Tot zover weer.

U vriendelijk groetend,

David

Tussenstand eerstgetekende competitie (VITESSE) na Péronne (V17)

Liefhebber Ronden Punten

1) Wim Huizer 3 392,3

2) Marlien van den Bos 3 283,7

3) Arie Brands 3 200,7

4) Lenie van den Broek 3 155,6

5) Van der Linde & Bakker 2 255,3

6) Richard van den Bos 2 253,7

7) Jan Horseling 2 217,8

8) Eddy Groenendijk 2 200,1

9) Cor van der Weide 2 190,4

10) Corjan Tiggelman 2 117,0

11) Leen Visser 1 143,6

12) Jaap Jongejan 1 114,6

13) Han Steketee 1 79,7

14) Adrie Bestman 1 31,1

15) Michelle Koese 1 29,8

 

 

· De overige liefhebbers hebben geen ronde(n) c.q. punten weten te vergaren

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

26 februari 20
Pestkop Laat me hier als eerste vertellen dat de naam Pestkop niet door mij is bedacht. Die eer komt Gert-Jan Beute toe die deze naam op een briefje had geschreven bij een duivenmelker. Hij had hem...

Columnist in Spotlight

26 februari 20
           Jongen van de 2e ronde kwekers Voorjaarsbeurs Nu het...
19 februari 20
Jongen 2020 in eigen hok Storm Wat het weer...
12 februari 20
Deel van de Kampioenen Fondclub Utrecht Fondclub De...
05 februari 20
     Oudste jongen van 14 januari 2020 Corona /...
29 januari 20
                                  Christian v d Wetering kreeg de felicitaties...
22 januari 20
                                      Gezellig op net uitgekomen jongen Op naam zetten Door...
15 januari 20
Jonge duivenhok weer schoon Brief De vorige week...
08 januari 20
Kweekdoffer op de eieren   Branden Na weer veel...
01 januari 20
U allen een gezond en sportief 2020 toegewenst Het jaar...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

22 januari 20
  Wij, Erica Saarloos en Monique Gielen vinden dat de dames in ons samenspel niet achter...
19 januari 20
Trijntje van Ham is in Rotterdam bekend geworden als 'het duivenvrouwtje'. Jarenlang...
18 januari 20
De duiven van St. Vincent werden toch vrijdagmiddag gelost rond 14.30 in St. Vincent....
16 januari 20
De  Sterrenshow 2020  is op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. U alvast een voorspoedig en...
13 januari 20
  Afgelopen weekend huldigde de ZLU haar vluchtwinnaars en kampioenen van het zware...
03 januari 20
Elk jaar is het een verassing wie nu uiteindelijk de kampioen wordt van de oude duiven...
01 januari 20
Bij deze de 2e serie van 36 prijswinnaars van de vierde vlucht van de 2019 editie.   De...
29 december 19
In deze Riviera hal van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp werd jaren aan één de...
23 december 19
Breaking News. Vooraankondiging Totale verkoop Jan Schreurs Nieuw Vennep Één van de...
Kenny De Tobel en Roger van Doorslaer, respectievelijk het jongste en oudste lid van Union Opdorp. “De duivensport is de schoonste die er bestaat”, menen ze.
20 december 19
“Het koeren van een duif, dat is het mooiste geluid op aarde” Geert De Rycke Kenny De...
17 december 19
Hieronder ziet u de foto,s van de feestavond 2019 Klik hier voor...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40