Nieuws

dinsdag 28 april 2020

We zijn weer een weekje verder en het gonst van geruchten binnen de duivensport, we starten met de vluchten over twee weken , Frankrijk is al gestart , Belgie start en we zouden erin mogen met de duiven , we gaan de oostlijn vliegen enz enz elke dag komt er wel een gerucht mijn computeke inwaaien. Naast de nodige mails om je geld uit de zakken te kloppen. Even nieuwe pas aanvragen bij de ABN bank terwijl ik geen klant ben bij deze bank. Of weer een incasso bureau dat ik nog een bekeuring heb openstaan  van te hard rijden op een weg die ik niet eens weet tevinden en deze week vroegen ze 2000 bitcorns anders sturen ze sexfoto’s van mij rond op internet naar mensen die me kennen, wordt ik naast een Benidorm Bastard ook nog een bekend pornoacteur want betalen doe ik nooit en heb gewoon schijt aan zulke lui , kunnen ze dat papierke waar ik mijn kont mee afveeg ook op internet zetten.

En zo zie je maar dat het leven gewoon veranderd is na de tijd dat geluk nog heel gewoon was, er is een tijd van lister en bedrog aangebroken en zulke dingen voel ik vaak al op afstand aan. Op facebook slingerde ik al de discussie aan dat hoewel het duurder zou gaan worden ik een groot voorstander ben van een vaste voetring waarin ook de chip verwerkt zit. Mede ingegeven door de waanzinnige procedure die het NPO van plan is te gaan volgen als er door de corona aanpassingen moeten worden gedaan bij het inkorven. We hebben geen wedvluchtreglementen voor niets opgebouwd door de jaren heen en een inkorver alleen is de kat op het spek binden zowel voor hem als voor zijn vrienden. Dit ken en mag niet , vertrouwen moet je hebben schreef een liefhebber mij. Ik weet nog dat we in de jaren 80 van dhr Donker(s) een film te zien kregen over een paar liefhebbers gebroeders die altijd vroege duiven pakte en ook hun bovenste en dus groot kampioen waren. Heel de vereniging was onthutst dat kon niet op die hokken en met die verzorging en die duiven , enkele jaren later vielen ze door de mand zoals ik er al vele door de mand heb zien vallen. Vertrouwen klinkt inderdaad prachtig maar als het om geld of roem gaat zijn er altijd zwakkelingen. Ook een antenne onder de reismand tijdens het inkorven die elke duif aangeeft  op de printer die in de mand komt zou al een hele oplossing zijn, op grond van het controle principe.  In de huidige aangedragen inkorf procedure kan ik mij zeker niet vinden , één inkorver , een computerman en een concoursleider die meer werk heeft om de liefhebber te roepen en de klok te laten rondgaan dan op de inkorver te letten. Nee, er moeten andere oplossingen zijn of gevonden worden.

Vanavond zou er op canvas een film zijn over Karel Meulemans dus ging ik er ff voor zitten, maar het was een pracht documentaire maar wat duivensport betrof weinig nieuws of lering. Het ging meer om menselijkheid en karakters.

Deze week kreeg het verhaal ,,Tilly,, weer een hele wending die ik als duivenmelker maar niet kan begrijpen. U weet nog dat de duif hier binnen liep en afkomstig was van de comb van Tilburg uit Nieuw Vennep . We maakte de afspraak dat ik de duif zou loslaten maar deze bleef hier en had het prima naar zij zin. Ik zou haar over twee jaar op de grote fond gaan spelen  , haar naam werd ,,Tilly ,, naar de kwekers. Na ruime tijd was Tilly in de avond niet op het hok , maar een dag later was ze er weer. De dag daarna ging ze er weer tussenuit en zat opeens weer in Nieuw Vennep, waar ze nu dagelijks haar rondjes maakt. Maar opeens kreeg ik deze week een berichtje van een liefhebber uit Scherpenisse in Zeeland dat er een duif van mij bij hem was gevallen , ik vroeg of ik het even mocht uitzoeken en zou hem dan terugbellen. Als snel had ik door dat het ,, Tilly ,,was en vroeg de liefhebber hem de andere dag los te laten. Ook de comb. van Tilburg gebeld en inderdaad was Tilly er tussenuit gegaan tijdens het trainen bij huis. Dus Tilly was weer naar Rotterdam gaan zoeken maar in Zeeland terecht gekomen. Maar gelost in Zeeland zat ze dezelfde dag weer in Nieuw Vennep, ook dit is duivensport en geloof me we zijn allemaal benieuwd hoe het verhaal Tilly gaat aflopen . En voor degene die zeggen dit wordt niks die hebben het verhaal van de 05 van Piet Brecht nooit gehoord ,één van de beste duiven die ooit in Rotterdam heeft gezeten.

Op duivenmarktplaats had ik een advertentie met de vraag om een viervelds benzing antenne geplaatst maar kreeg weinig respons. Maar eronder stond een melker die had van alles te koop , dus nam ik een vierveld en een verdeeldoos . Betaalde en kreeg alles netjes opgestuurd. De verdeeldoos werkte niet naar behoren en is dus terug en het geld kwam netjes retour, zo kan het toch ook in de duivensport.

Vandaag zijn mijn oude duiven met Ienepien mee geweest naar mijn zoon in Giessenburg en gingen daar los voor hun eerste trainingsvluchtje , eerst de duivinnen en een kwartier later de doffers, de doffers vlogen drie minuten sneller dan de duivinnen en kwamen met vier doffers voor de andere twaalf doffers aan. Ze zijn dus weggeweest en hebben weer even aan de mand kunnen proeven en nu moet ik ze dus aan de gang gaan houden.

Tot de volgende rondom.

Kees Commijs

Postduivencoach.

zondag 26 april 2020

Wat is duivensport?

Een sport om gewoon elke dag heerlijk met je duiven bezig te zijn.

En zeker nu met de storing van het coronavirus.

Nu is het voor de veel liefhebbers heel duidelijk dat de duiven hun een fantastische vrijetijdbesteding bezorgen.

En die zo denken en ook doen, dat zijn gelukkige mensen.

Nu alle sporten een halt is toegeroepen < ook de duivensport > is het enkel nog genieten van je duiven thuis op het hok of in de tuin.

En met alles wat daar nog bij komt kijken.

Vooral bij mooi weer kan het super gezellig zijn om nu buiten tussen de duiven te vertoeven.

Met een bakje koffie of wat anders, kijken naar je gevleugelde vrienden hoe ze zich in de waterbak uitleven.

Er in en er uit! Een witte kleur op de tegels achterlatend.

Zo speelt zich bij iedere duivenliefhebber een groot deel van zijn hobby af.

Meestal alleen of met een enkeling als gezelschap.

Helaas is het nu niet mogelijk om dat met een aantal vrienden om je heen te beleven.

Ieder heeft immers de opdracht om ‘een meter vijftig’ afstand van mekaar te houden.

Tot hoelang nog?

In de wintermaanden hebben we alles geregeld voor het nieuwe seizoen.

Vele uren werden besteedt aan het verzorgen van de duiven.

In die donkere maanden moet gewerkt worden aan het succes van het volgende seizoen.

En dat werd niet nagelaten om te doen.

Toen het er aan zat te komen dat het startschot van de wedvluchten zou gaan klinken kwam de mot er in.

Menige liefhebbers waren bij het begin van het nieuwe seizoen zo enthousiast dat ze bij voorbaat al de dunk hadden dat ze veel succes zouden gaan behalen.

Jammer toch!

Nu blijkt dat sportbeleving met de duiven geen vanzelfsprekendheid is.

Het is echter wel een feit dat we als duivenliefhebber, ondanks de noodgedwongen rust, toch nog onze afleiding hebben.

Jammer genoeg zonder wedvluchten wel ’n heel stuk minder.

We zullen opgelucht ademhalen als het normale leven weer begint en een gat in de lucht springen als we elkaar in het duivenlokaal weer treffen.

In het clubgebouw speelt zich immers een groot deel van onze hobby af. Daar spreken we de zelfde taal en is ook onze blijheid idem dito.

Als het zover is dan zal iedereen weer een grote glimlach om de mond hebben en genieten van de duivensport.

En wat nog meer is, dan hebben we ondervonden dat “normaal” echt bestaat en heel bijzonder is.


 En daar zijn we ons goed bewust van geworden en met heel ons hart verlangen we naar dat “ normale” terug.

Pie.

zondag 26 april 2020

 

 Protocol April 2020

Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis

Pagina 1 van 7

Inleiding In een eerdere persconferentie zei Rutte dat hij graag zag dat alle sectoren in de maatschappij nadenken over hoe ze zich het beste kunnen richten op de anderhalve-meter-samenleving, omdat dit voorlopig “het nieuwe normaal” wordt. Minister Wiebes maakte bekend dat alle sectoren daarvoor een plan moeten maken en dat de coronaprotocollen beoordeeld worden op afstand houden, gedragsbeïnvloeding, hygiëne, beschermingsmiddelen en toezicht.

Het coronavirus grijpt in Friesland, Groningen en Drenthe niet zo hard om zich heen. Daarom wordt nu nagedacht of in het noorden van het land al eerder verruiming van de coronamaatregelen kan plaatvinden. Jaap van Dissel noemde dat in de Tweede Kamer

Over de sport hoor je (nog) niets. Het ironische is: sport is gezondheid. Het zorgt voor ontlading en ontspanning. Iets dat juist nodig is in tijden met veel stress, onzekerheid en angst. Het verbroedert. Broodnodig in een samenleving die door een onzichtbaar rondwarend virus steeds argwanender wordt. Duivensport is geen contactsport zoals vele andere sporten. Uit onderzoek van Shi et. al. 2020* is gebleken dat vogels niet gevoelig zouden zijn voor het virus wat Covid-19 veroorzaakt en als gevolg het virus niet verspreiden.
Duivensport speelt zich voornamelijk af aan huis. De liefhebber wacht zijn duiven die van de vlucht terugkeren aan huis op. Dat betekent dat bij versoepelingsmaatregelen de duivensport als hobby niet hetzelfde behandeld hoeft te worden als vele sporten en daardoor eerder haar activiteiten weer kan hervatten.

Organisatie van de postduivensport m.b.t. de coronamaatregelen  De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (www.duivensportbond.nl ) draagt als overkoepelende organisatie zorg voor de vereiste protocollen.  De afdelingen hebben een rol als het gaat over toezicht, vervoer en lossing van de duiven op de losplaats.  De verenigingen zijn aangewezen om een omgeving te creëren waar duivenhouders onder veilige omstandigheden hun duiven kunnen aanvoeren volgens de 1,5-meter-samenleving.

Pilot sector-4 (afdelingen 10 en 11) Met in het vooruitzicht dat in het noorden van het land al eerder verruiming van de coronamaatregelen kan plaatvinden, willen de afdelingen 10 en 11 in Noord Nederland in samenspraak met de NPO en WOWD ( www.wowd.nl ) als pilot fungeren voor de andere afdelingen van de NPO. Andere afdelingen worden gevraagd input te leveren.

Zelfregulering Het is van het grootste belang dat in de pilot wordt aangetoond dat de organisaties in staat zijn de regelgeving strikt toe te passen en na te leven. De protocollen die van toepassing zijn voor Inkorven, Vervoeren en Lossen van postduiven zijn daarop toegesneden en geaccordeerd door de bevoegde instanties.

* Shi et. al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2. Online: https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015347
Protocol April 2020

Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis

  Pagina 2 van 7Achtereenvolgens wordt nu ingegaan op Protocol voor Inkorven Protocol transport van de duiven Protocol lossing van de duiven Bijlage 1, Verkort inkorfprotocol verenigingen Protocol voor Inkorven Duivenverenigingen werken toe naar verantwoord open stellen van hun gebouwen na de sluiting vanaf 15 maart. Hierbij wordt het maatschappelijk belang in acht genomen om liefhebbers zo snel mogelijk in een gecontroleerde en veilige omgeving weer te laten deelnemen aan de wedstrijdsport met postduiven. Aan verenigingen wordt voor het seizoen 2020 de mogelijkheid geboden om haar gebouw onder strikte voorwaarden open te stellen. De leden moeten op een veilige manier hun duiven kunnen brengen voor verzending naar de losplaatsen. Dat geldt ook voor de behandeling van de wedstrijdklokken waarin de data van de deelnemende liefhebbers en duiven worden opgeslagen en uitgelezen.

Inkorven van duiven in het verenigingsgebouw De liefhebbers komen op afspraak met hun duiven naar de vereniging volgens een vooraf opgesteld rooster. De liefhebbers geven twee dagen voor het inkorven bij hun vereniging aan hoeveel duiven ze mee willen geven op de wedvlucht. De vereniging bepaalt dan op voorhand een inkorfschema en neemt voldoende tijd om de inkorving af te werken. Elke deelnemer krijgt vervolgens een tijd door waarop hij/zij op de club wordt verwacht. De liefhebber dient de doffers en duivinnen gescheiden aan te bieden. Het gebouw, behalve het inkorfdeel, blijft gesloten en de deelnemers dienen buiten het gebouw (in de auto) te wachten totdat men aan de beurt is. De auto dient voldoende geventileerd te worden wanneer er duiven in aanwezig zijn. Elk verenigingsgebouw dat in aanmerking komt als inkorfcentrum wordt vooraf geïnspecteerd door een vertegenwoordiger van de afdeling of men aan de voorwaarden voldoet.
In het inkorflokaal ben je met maximaal 3 personen:  1 persoon achter de inkorftafel die zelf de duiven pakt uit de mand van de liefhebber, Haalt de duif over de inkorfantenne, controleert het ringnummer en zet de duif in de verzendmand.  1 persoon die de computer bedient en de data van de klokken in- en uitleest  1 persoon die optreedt als centrumleider en toezichthouder en die de liefhebbers afroept volgens schema

Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de centrumleider aanwezig is. Na elke inkorving dienen de aanwezigen hun handen te desinfecteren. Ook dient er desinfectiemiddel/doekje beschikbaar te zijn om de klok(ken) te desinfecteren. Om het dragelijk te houden is er de mogelijkheid om tijdens het proces van rol te wisselen. Het laden van de manden in de vrachtwagen geschiedt door Maximaal vier personen waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gerespecteerd.

Protocol April 2020

Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis

Pagina 3 van 7

Voorwaarden voor de vereniging 1. Verenigingen weten wie er aanwezig zijn in het gebouw. Er wordt alleen toegang verleend aan leden van de vereniging; 2. Verenigingen informeren bij de ingang hun leden over de hygiëneregels in het gebouw via een poster of banner. De poster of banner wordt digitaal aangeleverd door het NPO. Verenigingen kunnen deze zelf printen op A3-formaat; 3. In het gebouw en daarbuiten hanteren we de richtlijnen van het RIVM, zodat de onderlinge afstand van 1,5 meter geborgd blijft en er geen lichamelijk contact ontstaat; 4. Verenigingen dienen looproutes dan wel scheidingsvakken aan te brengen om de door het RIVM voorgeschreven afstand (1,5 meter) te bewaren; 5. Een lid is verplicht zich vooraf aan te melden bij de vereniging, zodat er een rooster opgesteld kan worden en er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn; 6. Op aanwijzing van de centrumleider kan het lid het gebouw betreden, kunnen de duiven en de wedstrijdklok aangeboden worden en zal het lid het gebouw verlaten. 7. De liefhebber dient de korven en de klok thuis te reinigen en te ontdoen van stof en vuil; 8. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voortdurend reinigen en desinfecteren van de apparatuur; 9. De toiletgroepen (mannen en vrouwen gescheiden) mogen door maximaal 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt en worden na gebruik van het toilet direct gereinigd; 10. De kantine is gesloten; 11. Wanneer maatregelen niet worden nageleefd door leden, kan het bestuur een lid (tijdelijk) de toegang tot het gebouw ontzeggen dan wel het lidmaatschap intrekken; 12. Er vinden geen samenkomsten plaats; enkel de toezichthouder, de inkorver en de persoon die de computer bedient zijn in het gebouw aanwezig . 13. De geldende protocollen bevinden zich ter inzage in het gebouw en kunnen getoond worden in geval van controle. 14. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen en dient daar op toe te zien. Personen die zich niet houden aan de voorschriften worden geweigerd.

Aanvullende hygiënemaatregelen 1. De verenigingen dienen op strategische posities desinfecterende gel te plaatsen; 2. Prullenbakken dienen te worden afgesloten. 3. Bij binnenkomst dienen personen verplicht gebruik te maken van desinfecterende gel/zeep.

Aanvullende aanwijzingen voor leden 1. Blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest; 2. Volg de aanwijzingen van de centrumleider altijd op; 3. Houd u aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van het gebouw; 4. Vermijd fysiek contact met andere in of bij het gebouw aanwezige leden; 5. Neem alle meegebrachte zaken (duivenmanden en klok) weer mee naar huis. Zorg dat deze schoon zijn; 6. Liefhebber dient bij het aanleveren van de oude duiven doffers en duivinnen gescheiden aan te bieden. Het dient voor de inkorver duidelijk te zijn welk geslacht in welke mand zit. 7. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie.
Protocol April 2020

Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis

Pagina 4 van 7


Protocol Transport van duiven 1. Het laden van de manden in de vrachtwagen geschiedt door 4 personen, waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor het lossen van lege manden. 2. In de vrachtwagen is alleen de chauffeur in de cabine aanwezig. De convoyeur die zorgt voor verzorging onderweg of bij de losplaats, rijdt in een eigen vervoermiddel achter de vrachtwagen aan naar de losplaats. 3. Als er overnacht wordt dan slapen convoyeur en chauffeur in afzonderlijke ruimtes. 4. Het water geven van de duiven gebeurt via het aanwezige systeem. 5. Bij het verzorgen van de duiven wordt de 1,5 meter afstand in het gangpad gehanteerd. 6. Alle draag- en handgrepen en plaatsen die aangeraakt worden dienen ontsmet te worden met desinfecterende middelen.

Protocol Lossing van de duiven 1. Op de losplaats dienen convoyeurs en chauffeurs de door het RIVM uitgebrachte regelgeving in acht te nemen. Minimaal 1,5 meter afstand bewaren; geen lichamelijk contact. 2. Alle draag- en handgrepen en plaatsen die aangeraakt worden dienen ontsmet te worden met desinfecterende middelen. 3. Na de lossing van de duiven wordt de losplaats schoon achtergelaten. Vuil wordt in afvalzakken verzameld en de zak wordt dichtgebonden en bij thuiskomst in de afvalcontainer gedeponeerd. 4. Voor vertrek desinfecteert iedereen de handen.


Protocol April 2020

Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis

Pagina 5 van 7Bijlage 1

Verkort inkorfprotocol verenigingen

Inkorven De liefhebbers komen op afspraak naar de vereniging volgens een vooraf opgesteld rooster. De liefhebbers geven twee dagen voor het inkorven aan hoeveel duiven ze mee willen geven op de wedvlucht. De vereniging bepaalt dan op voorhand een inkorfschema en neemt voldoende tijd om de inkorving af te werken.

We onderscheiden vier verschillende rollen. 1e rol is de centrumleider (toezichthouder) 2e rol is de inkorver 3e rol is voor de persoon die de computer bedient 4e rol is de liefhebber

Werkvolgorde 1. De centrumleider ontvangt de liefhebber. Liefhebbers die nog niet aan de beurt zijn wachten in hun auto en vermijden alle contact met andere liefhebbers; 2. De liefhebber haalt de duiven uit de auto en plaatst de manden en de klok voor de deur van het inkorflokaal. De liefhebber neemt daarna weer plaats in de auto; 3. De toezichthouder brengt de manden en de klok naar het inkorflokaal nadat hij de handgrepen gedesinfecteerd heeft; 4. De inkorver neemt de mand en de klok over nadat de toezichthouder het inkorflokaal weer heeft verlaten. Nadat de klok is ingesteld wordt deze door de inkorver aangesloten op de inkorfantenne. De inkorver voert het gehele proces van inkorven zelfstandig uit. Het uit de mand nemen van de duiven, het halen van de duiven over de inkorfantenne, het controleren van de ring en het inkorven van de duif in de reismand; 5. Na de laatste duif geeft hij de toezichthouder een teken dat het inkorven is afgerond; 6. De inkorver brengt de klok naar degene die de computer bedient; 7. Na het uitlezen van de klok geeft deze een teken aan de toezichthouder; 8. De toezichthouder plaatst de manden en de klok weer buiten het inkorflokaal, desinfecteert de draaggrepen van manden en klok en geeft de liefhebber een teken dat het inkorven is afgerond; 9. De liefhebber laadt zelf de manden weer in de auto en vertrekt direct; 10. Na iedere liefhebber wassen de toezichthouder, de inkorver en de degene die de computer bedient grondig hun handen. De volgende liefhebber komt aan en de procedure herhaalt zich.Protocol April 2020

Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis

Pagina 6 van 7

Inladen manden Na het inkorven worden de transportmanden verzegeld. Voor het inladen wordt er gewerkt met vier personen. Tijdens het dragen van de manden hanteren we de onderlinge afstand van 1.5 meter. Vooraf en na afloop zorgvuldig alle hygiënemaatregelen uitvoeren. Uit onderstaande foto blijkt dat dit ook tijdens het dragen van de manden behaald wordt. De onderlinge afstand is 1.5meter.

Afslaan van de klokken Het afslaan van de klokken dient ook weer gefaseerd te worden uitgevoerd. Alle klokken worden afzonderlijk aangeleverd. De klokken worden in het inkorflokaal door de toezichthouder gedesinfecteerd. Na het uitlezen van de klokken kunnen de klokken weer gefaseerd afgehaald worden. Ook het thuisbrengen of opslaan van de klokken is een optie. In alle gevallen moet worden vermeden dat mensen onnodig samenkomen. Het advies is om geen papieren uitslagen te verstrekken.Protocol April 2020

Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis

Pagina 7 van 7

Inkorven grotere aantallen duiven
De duiven worden door 3 leden ingekorfd. Ieder lid doet alle handelingen met een duif (uit de liefhebbersmand halen, over de antenne halen en in de reismand zetten). Hierdoor kan de onderlinge afstand van anderhalve meter gehandhaafd worden en is er verder geen fysiek contact tussen de inkorvers nodig.
De mand(en) van de liefhebber, de inkorfantenne, en de reismanden worden in een driehoek opgesteld. De zijden van de driehoek zijn minimaal 2 meter. Zie afbeelding 1.

Afbeelding 1.

Inkorver 1 neemt als eerste een duif uit de mand van de liefhebber en loop hiermee naar de antenne. Tegelijkertijd loopt inkorver 2 vanaf de antenne naar de reismand en inkorver 3 van de reismand naar de mand van de liefhebber. Inkorver 1 haalt de duif over de antenne en inkorver 3 pakt een duif uit de mand van de liefhebber. Als iedereen klaar is op zijn positie schuift iedereen weer een positie op. Inkorver 1 zet dan de duif in de reismand, inkorver 3 haalt de duif over de antenne en inkorver 2 pakt een duif uit de mand van de liefhebber. Zo gaat het door tot alle duiven in de mand zitten.

 

 

zaterdag 25 april 2020

Voorwoord


We zijn met een aantal mensen bezig geweest met het voorwerk voor de 1,5 meter samenleving en het resultaat daarvan is de afgelopen week gedeeld met de besturen van afdelingen, secties en platformen. Hieruit is een concept-protocol tot stand gekomen. Met de input die we nu verkrijgen gaan we aan de slag om zo spoedig mogelijk een definitief protocol te realiseren. Het concept-protocol is verderop in deze editie van ODH te vinden. We zullen u zoals vanzelfsprekend op de hoogte houden van de voortgang met betrekking tot het protocol. 

De Nederlandse samenleving is erg flexibel en creatief. Dat blijkt ook bij de duivenliefhebbers het geval. Een oproep aan iedereen om vanuit het collectief te bekijken hoe we een en ander kunnen creëren en niet om zelf adviezen en/of acties te ontplooien met de gedachte snel te kunnen gaan vliegen. Het lijkt erop dat we niet met zijn allen op hetzelfde moment de sport weer kunnen oppakken. Dit zal mogelijk stap voor stap gaan gebeuren. Dat zie je ook aan de stappen die het kabinet neemt om de samenleving weer te laten bewegen. 

Als laatste snappen wij ontzettend goed dat gezien de huidige weersomstandigheden de handen gaan jeuken om weer met de duiven te gaan spelen. Toch zullen we geduld moeten hebben en realistisch moeten zijn. Natuurlijk met het doel om zo snel mogelijk weer met onze postduiven de competitie aan te kunnen gaan. 

Wij wensen u een fijn en zonnig weekend toe! 

Frederik Dekker, Esther Noorderijk, Willem van Breene en Maurice van der Kruk
NPO bestuur
 
 
 
 

NPO BESTUUR
Coronacrisis en de duivensport. Hoe verder? 


Het allerbelangrijkste is dat u gezond bent en dat ook uw naasten het goed maken in deze bizarre tijden. Helaas is al een aantal liefhebbers aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Wie van ons had een tweetal maanden geleden kunnen bedenken in welke situatie wij nu verkeren? Niemand waarschijnlijk. Ondertussen worden ons geduld, vertrouwen, veerkracht en ook onze wendbaarheid maximaal op de proef gesteld. Dat vraagt veel van ons allemaal en we zijn ook zeer te spreken over de wijze waarop wij als duivenliefhebbers met de situatie omgaan.

Bestaande maatregelen blijven gelden
Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag kunnen we concluderen dat er voor ons als duivenliefhebbers helaas nog niks is veranderd. Dat betekent dus dat wij de bestaande maatregelen in acht blijven houden, maar achter de schermen denken we na hoe we er als sport mee omgaan als er versoepeling komt.  

Protocol voor de duivensport
Zoals u weet heeft de minister-president alle sectoren gevraagd om na te denken over de periode na een verruiming van de maatregelen. Belangrijk voorwaarde hierbij is ‘social distancing’ de noodzakelijke 1.5 meter afstand tot elkaar. Wij zijn de afgelopen periode vaak benaderd met vragen over een mogelijke opstart van de wedvluchten in Nederland.

De werkgroep COVID van de afdeling 10 & 11 was één van hen. Zij hebben een vergevorderd protocol dat wij graag met u delen. Het protocol is afgestemd met de WOWD en wij stellen voor dit dit protocol te gaan gebruiken als landelijk protocol. Het is gebaseerd op een protocol voor de sportbranche vanuit de NOC-NSF. Het is aangepast op de situatie van de duivensport en gaat uit van een minimale bezetting in onze lokalen en bij het vervoeren van onze duiven. Dit concept-protocol is eerder deze week ook gedeeld met de besturen van de afdelingen, secties en platforms. 

Let op: het betreft een concept-protocol en dat betekent dus dat het protocol nog niet definitief is. Daarnaast is het nog niet duidelijk wanneer dit protocol ingezet kan worden. Dat is afhankelijk van de besluiten die door het kabinet genomen worden. 

Nationaal vliegprogramma
Op dit moment is het speculeren over wanneer we in heel Nederland weer kunnen vliegen met de duiven. Zodra het moment voor een landelijke opstart van de vluchten zich voordoet willen we gezamenlijk een alternatief vliegprogramma opstellen. Op dit moment is het uitwisselen van concepten nog te vroeg.

Klik hier voor het concept-protocol
 

INGEZONDEN
Toekomst van de duivensport (deel 1)


Deze week hebben we een ingezonden stuk ontvangen. Via Op (de) Hoogte en onze website delen we – komende drie weken - dit stuk in drie delen met u. Deze week deel 1.

Het is de tweede keer dat onze duivensport zwaar wordt getroffen door invloeden van buitenaf, waardoor nu de start van het seizoen 2020 behoorlijk verstoord is. Het coronavirus heeft ons land in de tang en vooral het zuiden en westen van Nederland worden zwaar getroffen. Ook onder de liefhebbers vallen er overledenen te betreuren. Het meest griezelige is dat we wereldwijd niet een medicijn hebben wat effectief deze virusinfectie kan bestrijden.

Onwerkelijke tijd
Deze onwerkelijke tijden vragen om zorgvuldigheid en nodigen uit tot bezinning. Een groot deel van de werkende wereld is tot stilstand gekomen en ons sociale leven ligt op zijn gat. Het is heel beangstigend als je de dagelijkse berichtgeving volgt, zeker als we ons realiseren dat we als liefhebbers voor een groot deel tot de risicogroep behoren vanwege onze leeftijd. Dat ook de economische impact voor ons allemaal enorme gevolgen gaat hebben, staat wel vast. De regering doet er alles aan om de economie te redden, maar dat de kans zeer reëel is dat veel bedrijven niet gaan overleven staat vast. Daardoor komen mogelijk vele duizenden mensen zonder werk en zonder inkomen anders dan WW of bijstand.

Lokalen zitten dicht, elke bijeenkomst is verboden en direct contact moeten we absoluut vermijden. Wat onze liefhebberij betreft hebben we dagelijks nog steeds de mogelijkheid om hiervan te genieten. Dit in tegenstelling tot vrijwel elke andere sport, want we zijn niet de enigen die met dit fenomeen te kampen hebben. Geen voetbal, geen wielerkoersen, geen enkele sport die je met meer dan één persoon beoefent, kan uit de voeten. Zelfs bij dammen zit je nog te dicht op elkaar.
 
Wat te denken van een Olympiade? Geen voorbereiding of een verstoorde voorbereiding: per land grote verschillen en maar niet tot het besluit kunnen komen om er een streep door te zetten. Al was het alleen al om de oneerlijkheid in de voorbereidingen voor iedereen gelijk te houden. Nood breekt wet in het geval van de coronapandemie, een wereldwijde infectieziekte zoals de Mexicaanse griep of het Ebolavirus.

We waren heel dicht bij een duivelse afweging, want wat dacht u van het tekort op de intensive care; zowel aan bedden als aan personeel. Als dat zich zou hebben voorgedaan dan hadden er keuzes gemaakt moeten worden tussen patiënten op basis van selectiecriteria zoals leeftijd en levensverwachting. Het ziet er gelukkig op dit moment naar uit dat het ons allen bespaard blijft.

Genieten ondanks beperkingen
Terug naar onze duivensport en de isolatie waarin we allemaal zijn terecht gekomen. Wij hebben als liefhebbers een groot “voordeel”. Wij kunnen elke dag van onze hobby genieten tijdens het schoonmaken, het loslaten, het kweekproces, het omgaan met de jonge garde, het uitwennen van de piepers enz. Daar kunnen we allemaal fijn uren mee vullen!

Afgelopen week bleek tijdens de persconferentie dat de maatregelen grotendeels verlengd worden tot minimaal 20 mei. Een aantal kleine stappen kunnen nu gezet worden, met name voor kinderen. De dagelijkse cijfers van opnames in de ziekenhuizen, IC opnames en overledenen vertonen gelukkig een dalende trend en hopelijk komt er medio mei verdere versoepeling van de maatregelen. Als we een blik vooruit proberen te werpen en we kijken naar bijv. China waar het er naar uitziet dat daar na drie maanden een kentering is bereikt. Stel dat we in Nederland dan rond 1 juli weer aan een normaal leven kunnen beginnen wat betekent dat dan voor onze sport?
 
1,5 meter maatschappij
We hebben het kabinet overduidelijk kunnen horen zeggen dat er per branchegroep of secties protocollen moeten worden opgesteld om ons, naar wij hopen zeer tijdelijk, in een 1,5 meter maatschappij te kunnen bewegen. Dat geldt dus ook voor de duivensport. Des te meer verrast kunnen we zijn dat juist deze week al vanuit het NPO een concept naar alle afdelingen is gestuurd voor op- en aanmerkingen. Laten we hopen dat het concept vanuit de afdelingen wordt doorgestuurd naar alle verenigingen. Uiteindelijk zullen de leden daar met elkaar de richtlijnen moeten opvolgen, laat ze daar dan ook over meedenken. 

Mocht er 1 juli iets mogelijk worden, dan kunnen we nog minstens drie maanden met al onze duiven spelen en de jonge duiven prima africhten/spelen. Daar moeten we nu al over nadenken, want wachten en niet nadenken is geen optie. Hier rust een zware taak op onze onderlinge communicatie. Communicatie tussen bestuursleden van verenigingen – afdelingen – vervoersleiders en uitvoerende krachten. Het NPO bestuur zal gevoed moeten worden met een planning, die door hen gefaciliteerd wordt met internationale afspraken en lossingsvergunningen. Het zou wenselijk zijn als bijvoorbeeld het Platform Transport zich, zodra het weer toegestaan is om te vergaderen, zou buigen over een doordacht schema om de duivensport weer op gang te krijgen voor iedereen!
 
Tot volgende week!


 

NPO BUREAU
Terugblik op het hokbezoek van Carlijn
 

Hallo jeugdcommissie,

Ik ben Carlijn van der Kruk, 13 jaar en kom uit Tiel. Tijdens de NPO jeugddag in Nieuwegein heb ik een hokbezoek gewonnen, ik mocht zelf kiezen bij wie. Ik heb toen Esther Noorderijk gekozen.

Op dinsdag 20 april ben ik samen met mijn vader op hokbezoek geweest. We moesten anderhalf uur rijden en waren er toen eindelijk aangekomen. Het was s' avonds en toen we waren aangekomen, gingen we gelijk naar de hokken, maar moesten natuurlijk wel afstand houden. We hebben toen de kwekers en de oude duiven gezien. De jonge vliegduiven konden we niet zien, omdat ze verduisterd waren. Het was echt leuk om te zien waar alle duiven zitten. En ook leuk om te horen over hoe ze alles doet. Ik mocht zelf ook wat duiven vast houden. Daarvan vond ik eigenlijk de witte duiven het leukste. Toen wij alle duiven en hokken hadden gezien gingen we nog een beetje praten. En Esther houd net als ik heel veel van dieren ook verschillende dieren en ook paarden, waar ik ook gek op ben.

Ik kreeg 4 duiven mee met hele mooie ringnummers op het eind. Wat later gingen we naar huis en rond 12 uur 's nachts waren wij weer thuis, maar dat is geen probleem want ik heb lekker vakantie.

Esther had ook nog leuke weetjes en ik hoop dat ik nog een keer op bezoek mag komen. Ik vond het super leuk en bijzonder.

 

NPO BUREAU
Definitieve uitslagen World Best Pigeon 2019


De FCI heeft de definitieve uitslagen van de World Best Pigeon 2019 bekendgemaakt. De Nederlandse duiven hebben het wereldwijd heel goed gedaan. Onze prijswinnaars hebben namens het NPO Bestuur een mooie bos bloemen ontvangen. De World Best Pigeon uitslagen vindt u hieronder:
 
World best pigeon 2019 - all round
World best pigeon 2019 - long distance
World best pigeon 2019 - marathon
World best pigeon 2019 - Middle distance
World best pigeon 2019 - speed
World best pigeon 2019 - summary
 
 

NPO BUREAU
Bureau gesloten op Koningsdag
 

In verband met Koningsdag is het NPO Bureau aanstaande maandag gesloten. Vanaf dinsdag staan wij weer voor u klaar om uw vragen per mail te beantwoorden. Wegens de maatregelen rondom de coronacrisis, zijn wij namelijk niet op kantoor werkzaam en daardoor niet in de gelegenheid om telefoontjes aan te nemen. De post, vaste voetringen en duplicaataanvragen worden evenals de mails gewoon verwerkt. 

 

NPO BUREAU
Verzoek Franse bond aan minister-president 
 

De voorzitter van de Franse duivensportbond heeft een brief naar de Franse regering gestuurd. Hij verzoekt de regering om op korte termijn te kunnen gaan vliegen. Dit is tot op heden verboden in verband met het coronavirus. Klik hier om de brief te lezen. 
 
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de activiteiten te annuleren en de richtlijnen van het RIVM te volgen. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 22 april 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zaterdag 25 april 2020

 

In Nederland is het voor een deel van de scholen nu Meivakantie.. Even geen thuiswerken voor de kinderen. De weersvooruitzichten blijven prima. Morgen wellicht in het zuiden wat welkome regen maar voor de rest van de week ziet het er strak uit. Begin volgende week worden we weer geïnformeerd tav de verdere maatregelen tgv COVID 19 door onze minister president.

In de landelijke duivensport weinig nieuws. Deels ook logisch gezien de crisistijd waarbij ieders gezondheid voorop staat ,maar aan de andere kant zullen we als serieuze sportbond toch ook beleid moeten ontwikkelen hoe te anticiperen op de huidige crisissituatie. Flexibel kunnen anticiperen is straks een must om toch nog wat sportplezier te hebben. De bestuurscrisis helpt daarbij zeker ook niet mee maar het is toch de nationale sportbond die dat moet doen.. Vanuit verenigingen en afdelingen zien we wel wat nieuws en activiteiten om eea aan te passen aan de 1,5 meter samenleving van Rutte.
Dan moet ik toch eerlijk zeggen dat onze zuiderburen daar toch actiever mee bezig lijken te zijn. Hopelijk kunnen we toch ook dit jaar ook nog wat sportplezier hebben maar ik realiseer me terdege dat we zeer afhankelijk zijn van het verdere verloop van de Corona crisis en de versoepeling van de maatregelen nationaal maar zeker ook internationaal. Maar genoeg hierover.

Op eigen erf ben ik bijna klaar met het oppimpen van de vliegaccomodatie. De klus is bijna geklaard. De vlieghokken zijn weer mooi opgeknapt. De reparaties zijn uitgevoerd en ze hebben weer een mooi kleurtje gekregen. Hopelijk kan ik er in goede gezondheid nog een tijdje van genieten.

Morgen gaan de duiven weer naar buiten en kijken of ze zullen wennen aan de nieuwe kleur. We zijn tevreden over het resultaat. Het grote hok van 7 bij 3 meter is 2x geschilderd. Het kleine vlieghok van 5 x 2 meter is 1 x gedaan en moet nog een keer gebeuren.

Hier alle eieren weggehaald bij de oude vliegers. De jaarlingen mogen de jongen van de beste koppels grootbrengen om bak- en hokvaster te worden. De eerste 20 jongen van het Breeding Loft zijn gespeend. De andere zijn richting Goes bij het Satelliethok van Carlo Dominicus. Zelf hou ik dit jaar minder jongen en dan vooral van de Barcelona lijnen en dan wat meer duivinnen.
Wil volgend jaar met meer duiven op nest gaan spelen en meer richting Barcelona, vandaar.

Deze winter zeker niet stilgezeten op de transfermarkt met een aantal spectaculaire aankopen.
Zelf geloof ik het meest in de aankoop van bewezen toppers uit een topfamilie. De aankoop van de PAARSBORST - CAS - TARBES VAN OPHUIZEN - SUPERAGEN - enz . hebben mij en vele vele anderen in de duivenwereld veel sportiefplezier, succes en hoogtepunten gebracht! Deze superduiven stonden aan de basis van meerdere nationale overwinnaars en asduiven. En het plan is dit voort te zetten. Mijn asduiven familie is hierop gebaseerd.
UIteindelijk zijn de witte raven die het verschil maken.

DAAROM WERD ER DEZE WINTER MEEGEPARTICIPEERD IN EEN VOLGENDE TOPAANKOOP.

Medio volgende week meer nieuws daarover!!!

STAY SAFE en HOU EEN BEETJE AFSTAND!

 
donderdag 23 april 2020

Hoever staan wij op dit moment als duivenliefhebbers met nieuwe richtlijnen (protocollen) als er binnenkort vermoedelijk een versoepeling van de smart lockdown periode aanbreekt? Dit is de grote vraag waar bijna alle duivenliefhebbers op dit moment mee zitten. Gisteren even bijbestelde ringen op gehaald bij onze secretaris Rik. Op anderhalve meter afstand even een kort gesprek met hem gevoerd. Rik sprak zijn bezorgdheid ook uit over de totale onzekerheid waar alle duivenliefhebbers op dit moment in verkeren. Is het huidige NPO bestuur bezig met het maken van protocollen of wachten zij af? Van enige transparantie is ( zoals gewoonlijk) weer geen sprake. Wat ik wel voorbij zag vliegen op sociaal media is een ingekort vliegprogramma voor als we eventueel latere kunnen beginnen. Of dat je daar wat aan hebt is de vraag als je misschien helemaal niet mag beginnen, omdat er geen goed onderbouwd inkorf protocol is gemaakt. Ik volg de corona crisis op de voet via social media en alle autoriteiten die er toe doen zijn overduidelijk. Er is geen enkele branche die ook maar een schijntje kans heeft om zo dadelijk weer op te starten zonder protocol. Maar zoals gewoonlijk kunnen wij duivenliefhebbers alleen maar weer gissen waar ons bestuur mee bezig is.

Mijn vriendin Marjan werkt in de zorg( verpleegtehuis) ,ze is vandaag vrij ,nadat ze de week voor de Pasen volle bak gewerkt heeft en aansluitend beiden Paasdagen tot nu (het weekend van 18 april). Dat is aan poten want niet alleen onze ministers vallen af maar ook zij is letterlijk een aantal kilo’s verspeeld. Ik ben dus de man voor de boodschappen en kom dagelijks bij de supermarkt op ons dorp. Daar hangen dus een aantal protocollen op geplakt waar men zich aan moet houden. Als ik zie wat en hoe dit in de praktijk werkt moeten we makkelijk maar dan ook makkelijk duiven kunnen inkorven. Zeker als de maatregelen zo dadelijk nog iets worden versoepeld. Bij onze supermarkt zitten alle kassières achter een soort transparante plaat en ben je verplicht om een winkelwagentje te gebruiken ( om afstand te creëren ) .Ook als je een blikje tomaten puree bent vergeten ( zoals mij van de week overkwam).Die anderhalve meter afstand is dus een maatregel waar we voorlopig niet van af zijn. Daar moeten we als we willen  inkorven dus bepaalde richtlijnen voor opstellen.

Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn als we de volgende richtlijnen in een protocol zouden verpakken.

1. Geen club activiteiten, dus ook geen bar en alles wat daar bij komt kijken.( Bar blijft gesloten)

2. Duiven worden door de liefhebber aangeboden in de mand en op de inkorftafel gezet.

3. Duivenliefhebber verwijdert zich van de mand en gaat op minimaal 2 meter afstand staan.

4 Inkorver pakt de duiven uit de mand, leest de ringnummers op en die worden gecontroleerd door iemand die ook op minimaal 2 meter afstand zit van de inkorver.

5 Als de mand(den) leeg zijn pakt de liefhebber de mand op, pakt zijn module mee en plaats die in de module verzamelbak ergens in het lokaal en roept de volgende liefhebber die in het lokaal zit te wachten( de 1,5 meter afstand in het lokaal in acht houdend).

6 De inkorvers worden regelmatig gerouleerd om dat dit natuurlijk fysiek zwaarder werk is.

7 Het laden van de auto’s gebeurt door de jongste liefhebbers (al dan niet met mondkapjes op) met een mand ertussen zit al je aardig aan de veilige afstand die je ook met een winkelwagen in de supermarkt creëert.

Als we zo inkorven dan korf ik veiliger in dan dat ik nu in de (Smart Lockdown periode) bij Albert Hein boodschappen doe.

Dan het volgende probleem, de grens met België en Frankrijk en het lossen van duiven. De Fransen kennende kunnen we er niet automatisch vanuit gaan dat zij toestemming geven om ons duivenspel te gaan spelen van af hun grondgebied.

We kunnen dus beter op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Een van de simpelste oplossingen zou de Oost-lijn zijn richting Berlijn. Dus absoluut geen Zuid-Oost-lijn richting München. De Zuid-Oostlijn is voor onze zwaar gepamperde en geselecteerde duiven op de Zuid-West lijn een veel en veel te zware opgave en zal regelmatig tot grote verliezen leiden.

De Oost-lijn kan echter prima en hoeft geen problemen op te leveren.(Geen bergen vlak terrein) Ik kan mezelf goed herinneren dat vluchten van uit Helmstadt  en Hof (zonder dat deze duiven erop voorbereid waren) geweldig goed verliepen.

Maar nog interessanter is het feit dat we voor de 2e wereldoorlog een vliegprogramma hadden dat vele malen beter en eerlijkere was als waar we nu mee bezig zijn.Ik sprak hierover met de Andre Maurik ( voorzitter van mijn oude club in Krimpen a/d Lek).Andre is een telg uit een stok oude succesvolle duivenfamilie. Hij vertelde mij het volgende verhaal.

Als kind werden er op verjaardagen altijd verhalen verteld over de goede oude duiventijd. Mijn ooms hadden altijd de mooiste verhalen en vaak hadden ze het over één van hun superduiven die het had gepresteerd om 1e Duifkampioen te worden op zowel de Oost lijn en de Zuid-west lijn in één seizoen. Toen Andre doorvroeg hoe dat mogelijk was werd hem uitgelegd hoe men vroeger vloog.

Men startte met de hele Rotterdamse bond richting het Oosten.Oldenzaal was één van de eerste vluchten.Men ging dan stapsgewijs steeds verder via Stendal, Franfurt a/d Oder tot in Polen toe, een 600 km vlucht was het eindstation. Men had er dan ongeveer 10 vluchten op zitten. Dan was het oude duivenseizoen niet afgelopen maar begon men met dezelfde duiven uit het Zuiden te vliegen. Een eerste vluchtje vanuit Lage Zwaluwe en dan steeds verder richting het Zuiden met de klassiekers Orleans ,Chateauroux, Limoges en Bordeaux als eind toetje. Andre vertelde nog dat men dat vroeger zo had bedacht om een veel betere verspreiding te krijgen over het aankomst gebied. Slimme mensen toen, als je ziet dat er nu het tegenovergestelde plaatsvindt. Nu wordt er wekelijks in dezelfde lijn gelost zodat er totaal geen spreiding in het aankomst gebied is.

Begrijpelijk dat je een dergelijk programma niet kan vliegen met een hok vol jaarlingen die afstammen van opgevoerde midfond duiven. Als je zo’n programma wilt vliegen dan moet je echte klasbakken hebben. Maar dat terzijde, waar het om gaat is dat de Oostlijn vliegen een heel goed alternatief is als de Fransen/Belgen dwars zouden liggen.

En om direct in te haken op het commentaar wat ik meestal krijg als ik het woord Oostlijn in de mond durf te nemen. Namelijk dat dit vaak allemaal rampvluchten zijn, het volgend, dit is pure bangmakerij. Ik heb zelf meegedaan aan de laatste 2 Duitsland vluchten Breisbach en Berlijn. Dit waren echte drama/rampvluchten en Berlijn was er één van de ergste ooit. Dit hele debacle heeft maar één oorzaak en dat is dat diegene die verantwoordelijk waren voor de lossingen 100 % hebben gefaald. En ik die verantwoordeijke alsnog wil betitelen als knoeiers eerste klas!! Ongelooflijk dat men toen duiven heeft gelost onder omstandigheden waarvan zelfs iedereen die op een computer kan kijken wist dat in een drama zou eindigen. Maar ook dit weer terzijde. Duitsland is en blijft een prima alternatief als men maar weg blijf van de Duitse Zuid-Oostlijn. Laten we echter hopen dat er achter de schermen wel hard gewerkt wordt om zo dadelijk als er versoepeling van de maatregelen komt direct te kunnen anticiperen met een prima protocol.

Fijn weekend,

Martin,

woensdag 22 april 2020
 
 

DEN HAAG - Tilduivenbond Ons Belang vreest voor het voortbestaan van de oer-Haagse tilduivensport. Voorzitter Jerry van Toor en lid Ruud de Gans zien het ledenaantal de laatste anderhalf jaar drastisch omlaag gaan.

 

Ruud de Gans en Jerry van Toor vrezen het voortbestaan van de tilduivensport.

 

„Van 425 leden naar 350 leden”, verzucht Van Toor. Belangrijkste reden volgens Ons Belang: het toenemend aantal roofvogels in de stad die dagelijks de duiven uit de lucht plukken. „Dagelijks zijn er aanvallen”, legt Van Toor uit. Via de Facebookpagina ’Stop! De roofvogeloverlast!’ delen tilduivenbezitters dagelijks lugubere beelden van aanvallen. „Voor onze duiven is dit een ramp”, zegt De Gans. „Ik heb geen zin om mijn duiven als ontbijt, lunch en diner aan te bieden. Ook wil ik ze niet hele dagen in hun hok houden, daar heb je de beesten niet voor.”

Gewilde prooi

Tilduiven en postduiven zijn gewilde prooien volgens De Gans. „Omdat ze tam zijn en een stuk langzamer, maar het zijn onze huisdieren.” De nestkasten voor roofvogels die de laatste jaren steeds vaker opduiken, zijn de vereniging een doorn in het oog. „Roofvogels zijn beschermd, maar onze hobby is immaterieel erfgoed. Hebben wij dan geen rechten?”, vraagt het Ons Belang-lid zich af. Werelderfgoedorganisatie Unesco legt de verantwoordelijkheid voor het levend en actueel houden van immaterieel erfgoed bij de gemeenschappen zelf of bij individuen of groepen die zich ermee bezighouden. Wel heeft de overheid zich verplicht bij te dragen aan een gunstig klimaat waarin immaterieel erfgoed kan gedijen. „In de praktijk betekent dit dat de overheid, in dit geval de gemeente, met de beoefenaars van immaterieel erfgoed in gesprek gaat”, zegt directeur Leo Adriaanse van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

„Immaterieel erfgoed is niet bij wet beschermd, maar de overheid heeft wel een verdrag ondertekend om het te beschermen. Het is bovendien nog altijd een actieve vereniging. Dat is iets waar rekenschap mee gehouden moet worden. Daarnaast is het ook van belang eigentijds te blijven met een traditie. Dat is iets wat de beoefenaars zich ook moeten afvragen.” Adriaanse denkt dat in dialoog gaan het beste is. „Deze traditie zit in de hoofden en harten van mensen.”

’Geen signalen’

Een woordvoerder van de gemeente meldt ’nog geen signalen te hebben ontvangen van de vereniging over de problemen’. De Partij voor de Dieren vindt het „vervelend dat mensen hun duiven verliezen aan roofvogels, maar het is niet zo dat alleen sierduiven worden gepakt”, zegt raadslid Robert Barker.

Bron

woensdag 22 april 2020

Wat een prachtig voorjaarsweer hebben we al enkele weken hier in Nederland. Na een paar natte maanden is het de laatste weken volop genieten van blauwe luchten en veel zon. Ideale omstandigheden om duiven in topconditie te krijgen. Maar heeft het wel zin? Dat is de vraag die leeft onder de liefhebbers en ook bij ons. Vanwege de corona perikelen is de start van het seizoen uitgesteld, maar komt er nog wel een seizoen, met name voor de oude duiven en misschien ook wel voor de jonge duiven?

We gaan het zien. Voorop staat nu dat we met z’n allen moeten proberen het virus uit te bannen en gezond te blijven. Duivensport komt dan even op plaats 2. Niettemin proberen we wel om de duiven goed aan de start te krijgen mocht die er komen. Onze weduwnaars zitten nog samen met hun duivinnen (met deze duivinnen vliegen we niet) te broeden nadat ze een ronde jongen groot gebracht hebben in februari/maart.

De weduwduivinnen waar we mee vliegen zitten al een aantal weken gescheiden maar komen wel wekelijks bij hun doffer (waar we niet mee vliegen).

De duiven voor de grote fond of ZLU vluchten zitten nog allen bijelkaar op een hok met een overvloed aan zitplaatsen.

De weduwnaars komen 4x per week los en de andere duiven vrijwel dagelijks. Ze trainen enorm, en ook de overlast van de havik is enorm. Ook de vroege ronde jonge duiven komt al lekker buiten en hebben hun paramyxo enting al gehad.

Alle duiven, jong en oud, worden verduisterd, zo’n 13 tot 14 uur per dag.
Als het moet houden we dit ook met de oude duiven vol tot half/eind juni.

In België (Team Hooymans Be) is ook alles rustig en zitten de duiven op vlieggewicht. Wel is alles gekoppeld om rustig te houden. Verder heeft u op Pipa kunnen lezen dat we samen met Wout Spierings een tweede Team Hooymans Belgium gaan vormen. Dit zal zijn in het zuiden van Belgïe zodat we zowel in het zuiden als in het noorden (Mol) een vlieghok hebben om onze duiven te testen. Lees meer hierover door op de link te klikken: https://www.pipa.be/nl/newsandarticles/reports/jan-hooymans-en-wout-spierings-slaan-handen-in-elkaar-en-vormen-een

In Engeland, Team Hooymans UK, zat alles ook strak om te vlammen op de eerste vlucht maar zijn ook de teugels gevierd. We hebben gelukkig nog nét een aantal jongen kunnen sturen naar UK, nipt voor de lock down. De planning was dat er nog een aantal jonkies eind maart verstuurd zouden worden maar dit is helaas niet meer gelukt.
Bij Christian, Team Hooymans NL , is ook alles rustig en staat de Gouden Duif op de schoorsteenmantel. Wat een fantastische happening is die Gouden Duif viering, zeker als je 1e Gouden Duif Winnaar van Nederland mocht worden. En niet te vergeten dat Team Hooymans UK 1e Gouden Duif Winnaar van UK & Ireland werd. Lees hier meer over de huldiging: https://www.deduif.be/nl/nieuws/gouden-duif-2019-het-domino-effect

Op het kweekhok gaat het ook naar wens. De kweek verloopt vrijwel vlekkeloos en naar het lijkt beter dan ooit tevoren. Zou het aan de nieuwe accomodatie liggen?
Met New Harry en Harry Junior hebben we voor de strategie “Toekomst” gekozen. Hiermee bedoelen we dat onze focus dit jaar niet ligt op jongen kweken voor het vlieghok maar voor speciale koppelingen voor ons kweekhok. Zo hebben we enkele oude waardevolle duivinnen geselecteerd voor deze doffers, zoals de 10-jaar oude Alexia of de 11-jarige “Sister Harry 422” (moeder 1e NPO) en de 9-jarige “Sister Harry 565” (moeder van Miss Harry Jane, duurste jonge duif ooit in publieke veiling, meer dan 140.000 euro!). De in onze ogen beste jongen van deze koppelingen willen we rechtstreeks op ons kweekhok plaatsen. Uit dergelijke koppelingen zijn in seizoen namelijk al 2 nationale overwinningen geboekt en in 2018 ook al een nationale overwinning tegen meer dan 14.000 duiven en dat is voor ons reden genoeg om nu de koe bij de horens te pakken. Deze inteelt koppelingen zijn voor onze stamvorming erg belangrijk, ook om het superbloed van het “stamkoppel” (Jonge Bliksem x Dirkje” vast te houden. En misschien dit seizoen, waar het nog onzeker is óf we wel (jonge) duiven kunnen spelen, de beste keus die we hadden kunnen maken.

Voor iedereen: blijf gezond en let een beetje op elkaar.

dinsdag 21 april 2020

Beste liefhebbers,

Gisterenavond laat hebben we een mail gehad van het NPO betuur, waarin wordt ingegaan op de huidige corona crisis en hoe we daar als duivensport mee om moeten gaan. Hieronder volgt het begeleidend schrijven ven het NPO bestuur.

                                                            

                                                    

Beste collega bestuurders,

 Allereerst hoop ik van ganser harte dat u gezond bent en dat u en uw naasten het goed maken in deze bizarre tijden. Helaas is al een aantal liefhebbers aan de gevolgen van Corona overleden. Wie van ons had een tweetal maanden geleden kunnen bedenken in welke situatie wij nu verkeren? Niemand waarschijnlijk. Ondertussen worden ons geduld, vertrouwen, veerkracht en ook onze wendbaarheid maximaal op de proef gesteld. Dat vraagt veel van ons allemaal en ik ben ook zeer te spreken over de wijze waarop wij als duivenliefhebbers met de situatie omgaan.

Zoals u weet heeft de minister-president alle sectoren gevraagd om na te denken over de periode na een verruiming van de maatregelen. Belangrijk voorwaarde hierbij is ‘social distancing’ de noodzakelijke 1.5 meter afstand tot elkaar.  Wij zijn de afgelopen periode veel benaderd met vragen over een mogelijke opstart van de wedvluchten in Nederland.

Werkgroep COVID afdeling 10&11
De werkgroep COVID van de afdeling 10 & 11 was één van hen. Zij hebben een vergevorderd protocol dat wij graag  met u delen. Het protocol is afgestemd met de WOWD en wij stellen voor dit protocol te gaan gebruiken als landelijk protocol. Het is gebaseerd op een protocol voor de sportbranche vanuit de NOC-NSF. Het is aangepast op de situatie van de duivensport en gaat uit van een minimale bezetting in onze lokalen en bij het vervoeren van onze duiven. Route. Op dit moment zijn de regio-burgemeesters leidend en vallen wij onder het regime van de Veiligheidsregio’s en de vigerende Noodverordening. De route is momenteel dat verzoeken om verruiming vanuit de brancheorganisaties of via de landelijke bonden worden geleid naar de Veiligheidsregio’s.

Instructie
Het protocol voorziet in een instructie voor alle voorkomende handelingen rondom het inkorven, vervoeren van de duiven en het verwerken van de vluchtgegevens. Om de procedure te verduidelijken wordt er naast het protocol ook een instructiefilm gemaakt. Hierin worden alle handelingen uitgelegd. Dit geeft duidelijkheid naar de verenigingen maar ook naar het bevoegd gezag dat ons toestemming moet geven om weer vluchten te mogen organiseren.

Pilot Sector 4
We hebben op basis van het huidige verloop van het virus, in Nederland en de landen om ons heen, de verwachting dat er in het noorden van Nederland eerder mogelijkheden ontstaan om weer vluchten te organiseren. We stellen daarom voor om, als deze gelegenheid zich voordoet het protocol hier te testen en in de praktijk te brengen. Met de input uit de pilot kunnen we landelijk ons voordeel doen.

Nationaal vliegprogramma
Op dit moment is het speculeren over wanneer we in heel Nederland weer kunnen vliegen met de duiven. Zodra het moment voor een landelijke opstart van de vluchten zich voordoet willen we gezamenlijk een alternatief vliegprogramma opstellen. Op dit moment is het uitwisselen van concepten nog te vroeg.

Input
We willen jullie vragen om input te leveren op het concept-protocol. Deze ontvangen wij graag voor vrijdag 24 april. We zullen de input verwerken en hopen zo te komen tot een landelijk protocol

voor de duivensport. U kunt uw reacties sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alvast dank voor het meedenken en bijdragen tot een goed gedragen protocol.

 namens Bestuur NPO,

Bij dit begeleidende schrijven is het volgende concept protocol toegevoegd, klik op de link om deze te openen. De bedoeling is dat de afdelingen deze week allemaal hun op- en aanmerkingen doorgeven aan de COVID- werkgroep, zodat aan het einde van de week een compleet protocol klaar is wat gedragen wordt door alle afdelingen. Dit protocol zal dan bij de overheid worden aangeboden. Afhankelijk van de wijze waarop de overheid versoepleingen gaat doorvoeren zal bekeken worden of en wanneer de duivensport weer opgestrat kan worden.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Ontwikkelingen rondom corona crisis in de duivensport

Beste liefhebbers,

Ook de duivensport is in de ban van de uitbraak van het corona-virus. De start van ons vliegseizoen is uitgesteld vanwege de maatregelen van de overheid. Onze eerste prioriteit is natuurlijk de gezondheid van onze naasten en onszelf en de impact die het virus in de persoonlijke omgeving en/of uw werk heeft. 

Nu er landelijk gesproken wordt over het mogelijk op niet al te lange termijn aanpassen van de huidige maatregelen, is het voor ons als afdelingsbestuur zaak om samen met de diverse commissies verder te werken aan plannen om zo snel als mogelijk en verantwoord is, de draad weer op te pakken en te zorgen dat we kunnen vliegen zodra dat ook mag. Zoals u allemaal hebt kunnen lezen moeten we als Nederlanders nadenken over een 1,5 meter-maatschappij en dat betekent dat wij ons als bestuur ook voorbereiden op duivensport die daarbij past. Dit betekent dat wij in contact treden met de NPO, andere afdelingen, de vervoerder, maar ook contact hebben gezocht met de veiligheidsregio. Op dit moment horen wij nog niet veel nieuws uit Papendal, vandaar dat we afgelopen week (16-04) een mail hebben gestuurd met verzoek om informatie. De inhoud van deze mail vind u onderaan dit schrijven. Op deze mail hebben we nog geen antwoord ontvangen ( 18-4)

Wij bereiden ons voor op een aangepast vliegprogramma en een aangepaste manier van inkorven, vervoeren en afslaan van wedvluchten. Na 21 april, als het kabinet eventueel nieuw beleid bekend zal maken, zullen wij u zo snel mogelijk informeren hoe en op welke termijn wij denken dat we veilig het vliegseizoen 2020 kunnen beginnen.

Wat kunt u in ieder geval doen als vereniging? Afgelopen week heeft de 2e secretaris nog een herinneringsmail naar alle samenspelen gestuurd met de vraag om in ieder geval te zorgen dat alle N-lijsten bij de 2e secretaris worden aangeleverd. Stuurt u als vereniging dus zo snel mogelijk de N-verklaring naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tevens kunt u nadenken hoe u straks ook de hoklijsten kunt verzamelen, ook die moeten er weer zijn zodra we kunnen beginnen met vliegen.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur

Inhoud van mail aan het NPO bestuur:

Geacht NPO bestuur,

Naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Rutte gisterenavond is het wel duidelijk geworden dat je als organisatie met een waterdicht plan moet komen om in aanmerking te komen voor versoepeling van de huidige noodverordening, met inachtneming van de huidige corona regels.

Wij gaan ervan uit dat het NPO bestuur deze plannen aan het voorbereiden is of wellicht al heeft klaar liggen. Dit betreft dan niet alleen alternatieve vluchtprogramma`s (met verschillende startdata en vanuit verschillen richtingen , de oostlijn onder ander), maar ook een protocol hoe we duivensport kunnen organiseren in een 1,5 meter samenleving. Uiteraard zijn wij als afdeling bereid om daar waar nodig te helpen deze plannen compleet te maken. Graag horen wij van u wat wij daarin kunnen betekenen.

Mochten de plannen al klaar zijn dan zouden wij het prettig vinden dat de afdelingen hierover ingelicht worden, zodat we een beeld kunnen vormen wat de consequenties zijn en dienaangaande  al voorbereidende werkzaamheden in de afdeling te doen. Daarnaast kunnen we met elkaar afstemmen hoe we de liefhebbers kunne inlichten.

 Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 Groetjes

 Harry Blaak

Secretaris afdeling 5

dinsdag 21 april 2020

Paasmaandag.

Met kleine druppels valt de regen uit de lucht.

Terwijlde paashaas gisteren, op eerste paasdag, inhet mooiste weer de paaseieren in de tuinen aan het verstoppen was.

Hij deed dat in zomertenue.

Van de ene dag op de andere dag verandert het klimaat hier.

Een verschil van dag en nacht.

Was het op zondag 24 graden warm, zo kwam het kwik in de thermometer op maandag slechts tot 12 graden.

Voel je het? Maar wat maakt het uit ? Niks toch.

De omstandigheden die nopen immers dat we ons gedeisd moeten houden.

En als het niet nodig is, dan zeker niet de straat op.

Voor heel veel mensen is dat een crime..

Nu ze niet vrij en frank naar buiten kunnen voelen deze zich in een web gevangen.

Ik vraag me af hoe diemensen zich voelen nu ze zo beperkt worden in hun vrijheid?

Voor sommigen mensen is dat geen probleem.

Voor de duivenmelkers bijvoorbeeld.

Die verdoen nu de meeste tijd aan hun hobby.

Want bij die draait alles om duiven.

Bij mij zelf ook!.

Mijn heel levenben ik beheerst geworden door de duiven.

Ik wilde wel eens iets anders en dan ging ik als het duivenseizoen voorbij wasmet m’n vrouw ’n weekje jodelen in Tirol.

Mijn vrouw wilde wel eens iets anders horen dan dat domme gezever over de duivenuitslag.

U kent dat wel.

Dat gezwets over van ‘Wat heeft Jan ze slecht gekregen gisteren hé, 30 mee en maar éénvroege.

‘Maar Frits heeft wel goed gepakt’, vind ik. ‘Wat goed gepakt?

Mag het met 50 mee? Ja maar 4 bij de eerste tien!

Dat is nogal logisch met die wind onder de kont, en ze kwamen ook nog over zijn hok binnen.

Wie zou met die wind beter liggen dan Frits? ‘Leuk hé, dat Gerrit aangewezen kampioen is geworden in het samenspel !

‘Is dat een kunst, hij speelt altijd met een handjevol duiven, dat moet hij maar eens proberen met 25 mee, zo kan ik het ook

Ik kan bijna met zekerheid zeggen dat elke rasechte liefhebber deze duivenpraat beslist kent.

Maar nietde kleine groep van liefhebbers die eigenlijk niet weten waarom ze duiven hebben.

Die hebben weinig interesse in dit soort praatjes.

En omdat ze nu met het corona-gedoe geen spel hebben voelen die niet de pijn die de echte liefhebber wel voelt.

Mijn koffieapparaat heb ik al enkel weken niet gebruikt en evenzo bleef het deksel op de koekjestrommel.

En waarom?Omdat het corona niet toelaat dat ik mijn duivenvrienden over de vloer krijg.

Er valt in mijn hut geen koffie meer te leuteren enwordt ook niet meer gehouwehoerd over duiven.

En dat alverschillend weken niet.

Uit het diepst van mijn hart zeg ik u, dat dit een leegte is endat ik dat erg mis.

Ik begin me af te vragen of er nog wel leven isfna duiven?

Pie.

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40