Artikelen

Afdeling3 135x40

Op 4 juli hebt u een schrijven ontvangen van uw afdeling bestuur over de gang van zaken rondom de lossing in Vichy.

In het schrijven van uw afdeling bestuur wordt gerefereerd aan een schrijven van het NPO Bestuur over het aanscherpen van het Protocol Lossingen.

Dit schrijven is aangehecht aan dit bericht, zal vrijdag in Op de Hoogte verschijnen en spreekt voor zich.

Uit het schrijven van uw afdeling bestuur zou u kunnen concluderen dat de lostijd vanaf nu 15 minuten van tevoren moet worden doorgegeven.

Dit is niet zo, deze verplichting bestaat nu al.

Uw afdeling heeft zich daar bij de lossing in Vichy niet aangehouden en daarmee ook de kans gemist om bij te sturen op basis van de laatste informatie.

Het NPO Bestuur heeft uw afdeling bestuur het volgende laten weten;

Onze conclusie is dat u zich bij deze lossing niet aan het Protocol Lossingen hebt gehouden.

En dat is niet de eerste keer dit jaar voor afdeling 3 welke de leiding had bij deze lossing.

Het Protocol Lossingen is overigens niet optioneel of een suggestie, het betreft een besluit van de NPO Ledenraad, het hoogste orgaan wat de duivensport kent en het Protocol Lossingen is bindend.

Bij dit alles zult u zich ongetwijfeld afvragen hoe uw afdeling haar lossingbeleid kan verbeteren want dat is waar het uiteindelijk omdraait.

Om te beginnen dient men zich naar letter en geest te houden aan het Protocol Lossingen. Het Protocol Lossingen is bedoeld om lossingen zo goed mogelijk in banen te leiden en risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

We hebben een heel systeem opgetuigd met IWB, ZIMOA en de portal wedvluchtbegeleiding. Vluchtbegeleidingduiven.nl In goede samenwerking daar optimaal gebruik van maken is een volgende stap.

ZIMOA is gevraagd een analyse uit te voeren over de (meteorologische) omstandigheden tijdens de lossing. Hun rapport bevat ook verbeter punten en het is aan uw afdeling deze verder op te volgen.

Tot slot, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en alle risico’s helemaal uitsluiten zal nooit helemaal lukken.

Maar met effectief gebruik van alle beschikbare systemen, gebruik van de beschikbare kennis en ervaring en naleving van de Protocollen en een goede samenwerking van alle betrokkenen zou het moeten lukken verantwoord de duiven te lossen.

Rekenschap afleggen als iets niet goed gaat en tegelijkertijd verbeter punten identificeren en doorvoeren hoort bij goed bestuur.

Dat is de insteek van het NPO Bestuur en het gaat erom dat we deze verbeteringen eensgezind doorvoeren.

Namens het NPO Bestuur,

Mvrgr Gerard van de Aast secr. ai.

image001.png                                                                                                                                                                                                      

3 juli 2024

Van de NPO Bestuurstafel

Aan de afdeling besturen,

Geacht afdeling bestuur,

De afgelopen weken hebben de lossingcommissies en het IWB de handen vol aan het zo goed mogelijk en verantwoord lossen van de duiven.

De zeer grillige weersomstandigheden zijn hier debet aan.

Eerder dit jaar heeft de NPO Ledenraad het NPO Protocol Lossingen aangenomen.

Het doel van het Protocol Lossingen is het ondersteunen van onze mensen die belast zijn met het lossen van onze duiven bij hun verantwoordelijke taak.

Het NPO Protocol Lossingen is te vinden op de NPO site: Protocol lossingen maart 2024 definitief.pdf (duivensportbond.nl)

Op twee voorschriften van het Protocol Lossingen willen we met dit schrijven de aandacht vestigen.

De lossingverantwoordelijke is verplicht de voorgenomen lostijd minimaal 15 minuten voor de lossing door te geven aan het IWB.

Er mag pas gelost worden na toestemming van het IWB.

Ad. 1

Dit voorschrift is bedoeld om verrassingen en kruislossingen te voorkomen. Dit wordt extra actueel nu we beginnen aan het jonge duiven seizoen. Ook is dit voorschrift bedoeld om altijd de allerlaatste informatie te hebben voordat er gelost wordt. Weersomstandigheden kunnen immers wijzigen en het IWB beschikt over de allerlaatste informatie van de meteodienst en alle ervaringen van de andere afdelingen.

Ad. 2

Twee weten meer dan een. Dat is in het kort de achtergrond van dit voorschrift. Het IWB beschikt over expertise, de meest actuele informatie van de meteodienst en de ervaringen en observaties van alle afdelingen.

We willen u verzoeken uw lossingscommissies te instrueren zich strikt aan deze regels van het NPO Protocol Lossingen te houden.

Het IWB zal enkel wel of geen toestemming verlenen voor de lossing bij de melding van de voorgenomen lostijd.

Dit om gebruik te kunnen maken van de laatste inzichten en ervaringen en ook om achteraf geen discussies te krijgen of er nou wel of geen toestemming door het IWB is verleend.

Deze werkwijze is helder, eenduidig en conform het door de NPO Ledenraad vastgestelde Protocol Lossingen en wordt al succesvol toegepast door veel afdelingen.

Deze van de NPO Bestuurstafel zal deze week worden gepubliceerd in Op de Hoogte.

Het NPO Bestuur

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
06 juli 24
De Herpesvirus - infectie is een veelvoorkomende aandoening bij duiven. Desondanks worden er over het algemeen maar weinig woorden aan vuil gemaakt. Hoog tijd dus voor een nadere beschouwing. Het...

Columnist in Spotlight

peter hok
20 juli 24
Zoals gezegd vielen de verliezen hier gelukkig...
peter hok
12 juli 24
Code geel qua wind zit erop. Zoals verwacht...
peter hok
06 juli 24
Vorig jaar werden wij gedupeerd bij de start van het...
peter hok
29 juni 24
Ik ben blij dat ze afgelopen zondag een...
peter hok
22 juni 24
Hier is het lang niet zoals vorig jaar. Toen was het...
peter hok
15 juni 24
In de duivensport blijven er weinig echte...
peter hok
08 juni 24
Het weer zit niet mee dit jaar en dat is voor de...
peter hok
01 juni 24
Ik krijg regelmatig de vraag of ik tot nu toe...
peter hok
25 mei 24
Gelukkig korven we vrijdag pas in. Die dag extra rust...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new Promo185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Promo185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Promo185x75new GJBeute185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Windy.com

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40