Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 31 mei 2024 | week 22
 


Voorwoord

Code Rood vlucht E22
Bij het maken van dit voorwoord word ik onderbroken door informatie van het IWB met betrekking tot vlucht E22, de eerste Dagfondvlucht van dit jaar. Uiteraard is het daaruit voortvloeiende besluit direct gepubliceerd en verzonden naar de Afdelingen. Ook verderop in deze ODH nogmaals het bericht over de afgelasting.
 
NPO Grand Prix TGV
Met alle actuele beslommeringen zou je bijna vergeten dat volgende week de eerste NPO Grand Prix wedstrijd op het programma staat. Deze keer is de aftrap niet met de Marathonvlucht vanuit St. Vincent maar is het een Midfondvlucht: de NPO Grand Prix TGV. Het traject met de Grand Prix vluchten is in samenwerking met Het Spoor der Kampioenen gestart in 2021. Bij zo’n nieuw initiatief moet altijd maar blijken of het al dan niet aanslaat bij de liefhebbers. Na de eerste drie edities durf ik rustig te stellen dat de Grand Prix vluchten zijn gaan leven onder de leden. Ze hebben een prominente plaats in het Nationale Vliegprogramma. Van elk van de disciplines Midfond, Dagfond, Marathon en Jonge duiven zijn er twee NPO Grand Prix vluchten.  Met andere woorden voor alle leden zit er wel een onderdeel bij waarop ze kunnen schitteren en zich in de kijker kunnen spelen.

Ook dit jaar zijn er weer acht sponsoren die er mede voor zorgen dat het mooie Grand Prix’s kunnen worden. Dank daarvoor! Travipharma is de sponsor van NPO Grand Prix TGV. 

Er zijn meerdere Afdelingen die op dezelfde losplaats staan, dus dé ideale mogelijkheid om samen te lossen. De duiven kunnen gratis gezet worden in niveau 9. Poulen voor de hoofdprijzen niveau 9 kolom 19. Inleg €1,- . De bekende posters voor alle verenigingen zijn inmiddels onderweg. Veel succes met de voorbereidingen van deze eerste NPO Grand Prix!
 
NPO Midfond Kampioenschappen
Zoals vorige week al aangekondigd heeft het NPO Bestuur deze week een besluit genomen over het al dan niet meetellen van Midfondvluchten voor de NPO Kampioenschappen. Klik hier voor het nieuwsbericht op de website.

Opgevangen duiven
Helaas is het nodig dat ik nog een keer aandacht schenk aan onze eigen verantwoordelijkheid om te reageren op meldingen van opgevangen duiven. De eerste meldingen dat wij onze verantwoordelijkheid niet nemen zijn al binnen. Dit is notabene van een Vogelopvangcentrum. Dit zijn mensen die er alles aan doen om goed te zijn voor onze duiven en ze melden om de eigenaar de mogelijkheid te geven om de duif op te halen of weer thuis te laten bezorgen. Helaas neemt niet iedereen daarvoor zijn verantwoordelijkheid. De afspraken die wij als NPO Bestuur erover gecommuniceerd hebben, staan wederom in deze nieuwsbrief. Dit met als doel voor alle liefhebbers helder te hebben wat bij niet naleven de consequenties zijn. Annette Espeldoorn – Dokter en Leen de Rijke zijn vanuit het NPO Bestuur de aanspreekpunten/contactpersonen zijn bij het niet reageren op opgevangen duiven.
 
Grotere lossingen betere spreidingen?
In het kader van de herindeling van de afdelingen is het bovenstaande tijdens de laatste informele Ledenraad aan de orde geweest. Het is fijn dat er inmiddels al ervaringen zijn in de Afdelingen 10 en 11 die al enkele jaren samenwerken en dus ook regelmatig samen lossen. Benieuwd naar de resultaten? Lees het stuk dat Wiebren van Stralen hierover heeft opgesteld; het staat verderop in deze nieuwsbrief.

Oplossing pensioenkwestie
Het is goed nieuws dat na een lang en taai traject de pensioenkwestie is opgelost.  Onze penningmeester Hans van Dijk heeft een prima resultaat behaald. De kosten vallen erg mee en onze medewerkers krijgen een iets hoger pensioen. Je leest er meer over in deze ODH. 

Hopelijk lukt het nog met de Vitessevlucht, fijn weekend!


Ben Geerink
voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 
 

NPO BESTUUR

Nationaal Midfondkampioenschap: vluchten M19, M20, en M21 tellen mee


De Midfond heeft de afgelopen drie weken te maken gehad met uitdagende weersomstandigheden welke in meer of mindere mate het verloop van de vluchten heeft beïnvloed.

Voor de Midfond geldt een minimumafstand van 285 km (300-5%) voor de Nationale Kampioenschappen, Olympiade en WBP en de Nationale Kampioenschappen kennen één streepvlucht.

Alles wegende heeft het NPO Bestuur besloten dat:
 • Duivenwelzijn bij alle besluiten een bepalende rol speelt.
 • Alle vluchten M19, M20, en M21 tellen mee voor de Nationale Midfondkampioenschappen indien de vlucht is vervlogen en ongeacht de afstand waarvan deze vlucht is vervlogen.
 • De regels voor de Olympiade en WBP blijven op alle vluchten ongewijzigd.
Dit besluit door het NPO Bestuur ziet op de bijzondere situatie rondom de vluchten M19, M20 en M21. Aan dit besluit kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige situaties.  
 

WEDSTRIJDEN

Grotere lossingen, betere spreiding?


door Wiebren van Stralen 
 
In de laatste ledenraad heb ik als afdelingsvoorzitter van Friesland’96 aangegeven dat we bij het samenvoegen van afdelingen vooral goed moeten kijken naar het effect op het spelplezier van de liefhebbers. Bijna iedereen is er wel voor dat we krachten moeten bundelen, omdat we domweg teveel oudere leden hebben en te weinig vrijwilligers. Dan moet je dus de krachten bundelen om te zorgen dat we de vluchten goedkoop kunnen blijven organiseren en genoeg vrijwilligers hebben om het werk te doen wat dit allemaal vraagt. 

Als het gaat over gelijke kansen en eerlijk spel is het geluid echter heel anders. Vaak komen de emoties boven als het gaat over vlieglijnen, rayon-indeling, eerlijk spel, kampioenschappen en de invloed van de ‘klad’ of de massa. Dit onderwerp leeft ook in de Afdelingen 10 en 11 zeer sterk. Ik denk dat het gevoel bij gezamenlijk lossen in belangrijke mate bepaalt of liefhebbers voor -of tegenstander zijn van een samenvoeging van onze beide afdelingen. Dit gevoel of deze beleving strookt ook lang niet altijd met de feiten en cijfers. 

Hoe gezamenlijke vluchten beleefd worden mag ook blijken uit de volgende anekdote: Op vrijdag werd ik gebeld door een liefhebber uit een specifieke regio in onze afdeling. Die was van mening dat we met een losplaats in ‘Duitsland’ de liefhebbers in die regio wel heel erg benadeelden, zeker met de wind die verwacht werd. Alle vroege duiven van die gezamenlijke lossing zouden natuurlijk in het zuidoosten van het vlieggebied vallen, dus juist aan de andere kant dan waar deze liefhebber speelde. Als we als afdeling de losplaats niet gingen wijzigen naar een meer ‘westelijke’ losplaats dan zou de hele vereniging niet meedoen en ook de buurverenigingen niet. Na mijn antwoord dat het vliegprogramma was vastgelegd en dat we als afdeling geen andere losplaats zouden zoeken, werd het gesprek beëindigd. Op de bewuste vlucht waren de eerste 5 duiven in de gezamenlijke lossing afkomstig uit de regio van de beller, hijzelf zat ook bij de gelukkigen met een vroege duif. Op mijn felicitatie met zulke vroege duiven op die onmogelijke plek in het vlieggebied heb ik geen reactie gekregen…

Natuurlijk zijn er ook wel degelijk effecten van een groter vlieggebied op de uiteindelijke winnaars. En om het heel simpel te stellen, als je als twee afdelingen elk een concours hebt van 10.000 duiven, dan zijn er bij aparte lossingen natuurlijk twee mensen die de 1e vliegen tegen 10.000 duiven. Los je de duiven als 2 afdelingen gezamenlijk, dan is er maar een liefhebber met de 1e tegen 20.000 duiven. Minder lossingen geven minder winnaars, dat is een gegeven. En als het westenwind is zal in een breed vlieggebied vooral de oostkant relatief veel vroege duiven klokken. Met een oostenwind is het andersom. Ook tussen de voorvlucht en overvlucht treden grote verschillen op. Over een breedte van 30 kilometer is het snelheidsverval van west naar oost toch al snel 100 m/min rekende A. Coolen al eens voor. En 10 m/min moet je op diezelfde 30 kilometer inleveren tussen voorvlucht en overvlucht. Bij kopwind in het voordeel van de voorhand en bij staartwind ook weer andersom. 
We hebben in onze afdeling een uitgebreide analyse laten maken van de vluchten die we gezamenlijk met afdeling 10 gelost hebben, onze samenspelcommissie stak daar erg veel tijd in.

Toen de voorzitter van deze commissie het rapport daarover in onze afdelingsvergadering wilde toelichten, kwamen er veel mensen naar de microfoon die het toch allemaal wat anders zagen. Keer op keer bleek dat ze het rapport niet gelezen hadden, maar op zoek waren gegaan naar cijfers die hun eigen opvatting bevestigden. Zo werden er enkele vluchten aangehaald, terwijl de analyse van de vluchten ging over de jaren 2015 tm 2020.

In het rapport werd het snelheidsverloop en de concoursduur vergeleken tussen gezamenlijke vluchten en vluchten met afdelingslossing. Hierbij zaten ook Vitessevluchten, die we alleen bij uitzondering gezamenlijk hadden gelost om te testen hoe dat zou uitwerken op het verloop. In de praktijk lossen we nu eigenlijk alleen gezamenlijk vanaf de Midfondvluchten met inkorving op donderdag, de Dagfond en de Marathon. 

Het beeld dat uit de uitgebreide analyse naar voren kwam, op vluchten die qua windrichting, snelheidsverloop en concoursduur vergelijkbaar waren, is in onderstaand plaatje goed te zien:
 • links: één vlucht met alleen Afd 11 met korte afstand en zuid-zuidwestelijke wind, een sneller verloop in het noordoosten van de afdeling. In zuid en west is de concoursduur vaak veel langer.
 • midden: bij de gezamenlijke lossing duurt het concours juist in de zuidelijke en westelijke regio minder lang en duurt het in het noordoosten langer voordat de prijsduiven thuis zijn. De spreiding is groter.
 • rechts: de vergelijking van beide vluchten, vooral in de westelijke helft van de afdeling een sneller verloop en in het noorden en oosten een trager verloop; meer spreiding. 

Inmiddels zijn we natuurlijk al weer een aantal jaren verder. Hoewel er in het begin extra gekeken is naar de verliezen op de gezamenlijke vluchten in vergelijking met de afdelingslossingen, konden daar ook geen duidelijke conclusies uit getrokken worden. Er waren te weinig cijfers beschikbaar die over een langere periode waren bijgehouden. We zien dat de spreiding van de kopduiven over beide afdelingen nog steeds groter is bij gezamenlijk lossen dan bij apart lossen. De concoursen verlopen meer gelijkmatig over het hele vlieggebied. Bij vluchten met een afdelingslossing en een specifieke wind (bijv. NW of ZO) zien we ook een sterke dominantie van liefhebbers of verenigingen die op dat moment ook gunstig liggen (ZO of NW). Bij een gezamenlijke lossing is dat effect veel minder groot. Dan klokken deze liefhebbers of verenigingen nog steeds meer dan hun deel, maar worden de uitslagen niet opgerold. 

De vraag is natuurlijk hoe je als afdelingsbestuurders omgaat met de beleving. Liefhebbers zijn toch geneigd naar ‘teletekst’ te kijken en zijn selectief. Kenmerkend is bijvoorbeeld de vlucht vanuit Rekkem van twee weken geleden. Door het slechte weer moesten beide afdelingen op zondag uitwijken naar een andere losplaats. In plaats van een afdelingslossing, kozen we voor gezamenlijk lossen aan de westkant. We hadden maar een kort tijdsvenster om de duiven te kunnen lossen. De vlucht verliep best goed. De snelste duif vloog 1319 m/min in afdeling 10, terwijl de snelste van afdeling 11 op 1317 m/min werd afgevlagd. Uiteraard meldde deze liefhebber dat ze de snelste hadden van ruim 30.000 duiven. Dat is natuurlijk zeer begrijpelijk, maar het mooie was dat van de westkant van 11 tot en met de oostkant van 10 de snelste duiven allemaal in de voorvlucht vielen op een snelheid van meer dan 1300 m/min. De overvlucht moest in beide afdelingen genoegen nemen met ruim 60 m/min minder voor de kopduiven. Een uitslag volgens het boekje met een wind uit noordelijke richtingen, met eenzelfde spreiding in beide afdelingen en geen liefhebber die de gezamenlijke uitslag wist op te rollen.
 

NPO BESTUUR

Ongewenst gedrag bij afhandeling opgevangen duiven


Het komt helaas regelmatig voor dat we geconfronteerd worden met ongewenst gedrag door een kleine groep liefhebbers bij de afhandeling van opgevangen duiven. Dit komt met name voor als de duif wordt opgevangen en gemeld door niet-liefhebbers en door instanties zoals de Dierenopvang of Dierenambulance. Het NPO Bureau ontvangt wekelijks meerdere klachten. Eigenaren laten niets van zich horen of erger nog bezondigen zich aan allerhande dieronvriendelijke uitingen of handelingen. Je kunt er bij wijze van spreken op wachten dat dit binnenkort escaleert met grote imago schade voor de duivensport als gevolg.

Verantwoordelijkheid liefhebber
Een liefhebber is verantwoordelijk voor zijn duiven en bij deze verantwoordelijkheid hoort een correcte afhandeling van opgevangen duiven. Het overgrote merendeel van de liefhebbers neemt deze verantwoordelijkheid serieus en zorgt voor een correcte afhandeling van opgevangen duiven. Het is niet acceptabel dat een kleine groep dit niet doet, ondanks herhaalde oproepen en reglementaire vastgelegde verplichtingen dienaangaande zoals vastgelegd in NPO Statuten, NPO Huishoudelijk Reglement en NPO Gedragscode.
 
Aanscherping maatregelen
De NPO heeft duivenwelzijn hoog in het vaandel staan en ziet zich inmiddels genoodzaakt om maatregelen te nemen in het algemeen belang van de duivensport. Deze maatregelen betreffen verdere verbeteringen van de mogelijkheden om opgevangen duiven weer op hun plek te krijgen en sancties tegen overtreders. In de NPO reglementen en NPO Gedragscode hebben we geregeld dat je als liefhebber ervoor moet zorgen dat opgevangen duiven weer op hun plek komen en dat je fatsoenlijk moet reageren op het melden van een opgevangen duif.
 
Het NPO Bestuur neemt per direct de volgende maatregelen:
 • Nogmaals voorlichting aan de liefhebbers over het belang van het netjes afhandelen van opgevangen duiven.
 • We gaan de verenigingen vragen ervoor zorg te dragen dat de telefoonnummers van hun leden correct zijn opgenomen in het NPO Ledenbestand. Het verstrekken van een correct  telefoonnummer is een voorwaarde voor het verkrijgen van ringen en deelnemen aan vluchten.
 • Als liefhebbers niet correct handelen bij het opgeven van een duif zullen ze door het NPO Bestuur worden aangesproken op hun gedrag.
 • Als liefhebbers volharden in hun ongewenst gedrag dan volgen er sancties:
  • Bij de eerste overtreding volgt een officiële waarschuwing.
  • Bij een tweede overtreding zijn leden uitgesloten van deelname aan wedvluchten voor een periode van 3 weken.
  • Bij een derde en volgende overtreding(en) zijn leden uitgesloten van deelname aan wedvluchten voor een periode van 6 weken per overtreding.
 • De NPO maakt een afspraak met een koeriersdienst voor het ophalen van duiven die niet door de liefhebber zelf worden afgehandeld. De duiven worden afgeleverd in een centraal NPO hok. De kosten van het ophalen, vermeerderd met € 20 administratiekosten en eventuele kosten van de opvanger komen voor rekening van de eigenaar van de duif.
 • De NPO stuurt de rekening naar de liefhebber met een betalingstermijn van 30 dagen. Wordt de rekening niet tijdig voldaan dan volgt uitsluiting van deelname aan de wedvluchten totdat de rekening is voldaan.
Samenvattend
Het NPO Bestuur hoopt oprecht dat het niet nodig zal zijn maatregelen te nemen zoals aangegeven. We willen met zijn allen blijven genieten van mooie duivensport en daar hoort ook bij dat we correct omgaan met opgevangen duiven.  
 

WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata, -tijden en uitslagen


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld.    
En voor de uitslagen en voorlopige ranking is het NPO Uitslagen dashboard beschikbaar. Tip: zet de link naar het NPO Uitslagen dashboard bij je favorieten zodat je het altijd bij de hand hebt. 
 
Wie lost waar
NPO Uitslagen Dashboard
 

Positieve testresultaten vaccinaties vogelgriep


Het Ministerie van LNV heeft laten weten dat de testfase van het vaccineren van kippen tegen het vogelgriepvirus positief is verlopen. Dat is een belangrijke eerste stap om grootschalige vaccinatie op verantwoorde wijze mogelijk te maken met het oog op de dier- en volksgezondheid en het dierenwelzijn. Het vaccin is niet geschikt voor duiven maar als alle pluimvee effectief beschermd is door vaccinatie zal het aantal uitbraken drastisch dalen.

Leest hier het gepubliceerde bericht: Positieve resultaten testfase vaccineren tegen vogelgriepvirus

 

WEDSTRIJDEN

Clean sweep voor combinatie Hoezen-Steinhage (M21)


Ondanks de wederom uitdagende omstandigheden wist combinatie Hoezen-Steinhage uit Belfeld, een prachtige prestatie neer te zetten. Met negen duiven wonnen ze negen prijzen tegen3.087 duiven mee. Met een totaal van maar liefst 847 punten. Een clean sweep met veel kopprijzen. In 2022 werd deze combinatie onder andere Vitesse kampioen van Nederland.

Nummer 2 op het erepodium was voor Van de Akker-Heeren uit St. Willebrord; 9 duiven mee, 9 prijzen en een totaal van 818 punten. Als nummer 3 eindigde M. van Dam & Dochter uit Deurne met 11 duiven mee, 9 prijzen en een totaal van 750 punten.
 

Eervolle vermeldingen

Uitblinkers en eervolle vermeldingen deze week voor zowel de snelste duif als beste hokprestatie in hun vlieggebied voor:
 • M.J. Lourenssen (Berghem)
 • M.v. Dam en Dochter (Deurne)
 • Gwen v.d. Merwe (Dordrecht)
 • Willem de Bruijn (Reeuwijk)
 • T&H van het Ende (Wezep)
 • Comb Moespot (Zutphen)
 • Tj. Kooistra (Veenwoudsterwal)
 • A. van der Wal (Rottum)
Volledig wedstrijdverslag Midfondvlucht M21
NPO Uitslagen Dashboard
 

 

NPO BESTUUR

Pensioenkwestie opgelost


Vrijdag 31 mei zijn de overeenkomsten inzake het pensioendossier, zowel met PFZW als ook Van Lanschot afgerond en zijn de stukken gedeeld met de FBCC.
 
In de jaarrekening is voor de opgerente koopsom een bedrag gereserveerd van € 240.000. Voor de nog te maken kosten is een reservering opgenomen van € 60.000. In totaliteit derhalve een bedrag van € 300.000.
 
Voor de koopsom moet een bedrag van € 125.006,42 worden betaald, terwijl aan rekenkosten een bedrag is verschuldigd van € 7.160,00. Met onze adviseur is een schikking van € 100.000 overeengekomen. Netto dienen we dus te betalen € 32.166,42. Hierdoor valt er ten gunste van het resultaat 2024 een bedrag vrij van € 267.833,58. Met reserveringen voor toekomstige indexeringen behoeft geen rekening gehouden te worden.
 
De pensioen kwestie speelt al meerdere jaren en er waren grote financiële risico's aan verbonden. Het was een lastig en taai traject om op dit uitstekende resultaat uit te komen. Met deze overeenkomsten wordt een langslepend dossier afgesloten en per saldo vallen de kosten mee. Bijkomend voordeel van deze uitkomst is ook dat onze medewerkers op het bureau uiteindelijk een iets hoger pensioen gaan ontvangen.
 

SPORTPROMOTIE

Liefde voor de duivensport


Tycho van Dorsselaer maakte een mooie documentaire over de duivensport. We delen deze graag.
 
 
 
 

WEDSTRIJDEN

Purdey Wetterhahn wint Ladies League vlucht Pontoise


De vlucht Melun werd Pontoise, omdat de weersvoorspellingen ook deze week niet best waren. Maar gelukkig na de ochtend toch nog droog zodat de duiven om 12.15 uur gelost konden worden. De winnares van deze vlucht: Purdey Wetterhahn.

Vlucht: Pontoise 25 mei 2024                                             
Deelnemers: 23 dames, totaal 247duiven
Lostijd: 12.15 uur                                                                  
Weer: half bewolkt, W wind 3, temp. 19 graden

Purdey is dit jaar begonnen met 10 weduwnaars. Er werd de afgelopen 2 jaar op totaal weduwschap gespeeld, maar uit tijd gebrek is er dit jaar voor gekozen om alleen met de doffers te spelen. Zij zien nu wel dat de doffers meer gemotiveerd zijn. De doffers trainen één keer per dag 1 tot 1,5 uur in de middag en de jongen trainen bij hun in de ochtend. De 22-7075546 won op deze vlucht zijn 5e prijs in onze club P.V de Combinatie dit jaar.

De “546”, ook wel Spatje genoemd, hebben zij zelf gekweekt uit een doffer van Gert Jan Beute en Petra Hansen x een dochter van hun “16-1490001”is het oude soort van J.C Wagner, deze vloog in 2019 o.a. 3e van Fontenay, 5e van Peronne en 8 pr 1/10. Spatje was de 1e getekende duif van Purdey en klokte om 15.58.58 uur met een snelheid van 1460,891 m/m over een afstand van 327,214 km.
 
De tweede prijs en de derde prijs zijn voor Marlien van den Bos uit Middelharnis. De ereprijzen van deze week:
 • Prijs  1: Purdey Wetterhahn - Bon Croissy Middelharnis
 • Prijs 17: Petra van Alphen - Bon Intratuin
 • Prijs 33: Roos Doorn-de Visser - Douglasbon
 • Prijs 50: Yvonne Kleijn - Bon Van Helden Middelharnis
 • Prijs 68: Helene Zwackhalen - Sanne's sieraden Oostvoorne
 • Prijs 80: Annie Legierse - Nationale Boekenbon
Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd!
 

SPONSOR GRAND PRIX

 

WEDSTRIJDEN

Code Rood: Eendaagse Fondvlucht E22 afgelast


Het IWB heeft na overleg met het NPO Bestuur Code Rood uitgeroepen voor de eendaagse fondvlucht E22.

De weersverwachtingen zijn van dien aard dat een verantwoorde lossing op zowel als zaterdag als zondag niet mogelijk lijkt. De vlucht is afgelast. Het welzijn van onze duiven staat altijd op de eerste plaats vandaar dit besluit. Het NPO Bestuur overweegt deze dagfondvlucht in te halen in week 32. Op dit moment staat daar een vrije dagfondvlucht Nationaal Chateauroux. Nader bericht volgt op korte termijn.

Vitessevlucht V22 gaat vooralsnog door zoals gepland. Gelet de kortere afstand zijn de kansen op een verantwoorde lossing daar groter.

Terug naar inhoudsopgave

 

WEDSTRIJDEN

Eerste resultaten vlucht- en fraudedashboard
 

Dit jaar wordt voor het eerst de inkorf- en wedvlucht data verwerkt in het zogenaamde vlucht- en fraudedashboard. De data worden maandagnacht verwerkt de informatie is dinsdag beschikbaar. De eerste resultaten zijn vanaf nu beschikbaar. De verwerking van de data is nog niet 100% op orde. Dit komt door foutief aangeleverde bestanden. We onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden. Tevens wordt op basis van de eerste resultaten het dashboard en de verwerking van de data geoptimaliseerd.

We delen we de eerste resultaten/inzichten:

 • Het aantal duiven dat niet op naam staat was op de eerste vlucht (V16) 13.372 duiven en is afgenomen tot 6.520 duiven bij vlucht M21.
 • Het aantal duiven met een niet bestaand ringnummer was op vlucht V17 1.694 duiven en is afgenomen tot 1.062 duiven bij vlucht M21.
  Niet bestaande ringnummers zijn ringnummers die niet bekend zijn in de NPO Cloud, dit zijn veelal buitenlandse duiven.
 • Het aantal duiven zonder ingevoerde ent datum was op de vlucht V17 41.143 duiven en is afgenomen tot 22.278 duiven bij vlucht M21.
   

     

De afname is gerealiseerd vanwege:

 • Aanpassing door verenigingen en liefhebbers als gevolg van notificatie via NPO Cloud. Deze notificatie ontvangen vereniging binnen enkele minuten nadat ze de D en W bestanden verstuurd hebben naar Compuclub. Compuclub stuurt deze bestanden door naar de NPO Cloud voor verwerking.
 • Niet meer inkorven van duiven.

Eerste resultaten van het fraude dashboard
In het fraude dashboard worden de resultaten gepresenteerd van analyse op inkorftijd tussen deelnemers en duiven, aantal invlieg- en wedstrijdduiven en de getekende duiven. De resultaten zijn dat:

 • Er verenigingen zijn waarbij het verschil tussen de eerste en tweede liefhebber 2,5 – 3,5 uur is. De betreffende liefhebbers staan niet hoog in de uitslag en daarom lijkt hier geen sprake van fraude.
 • Er verenigingen zijn waarbij het aantal wedvlucht duiven in D en W bestand verschillend zijn. Dit wordt veroorzaakt door invliegduiven die bv in D bestand als invlieg duif staan en in W bestand als wedstrijdduif.

Uit een reclame is gebleken dat het voorkomt dat duiven handmatig ingevoerd worden in bestanden. Als dit gebeurd ontbreken essentiële gegevens voor de basis fraude controle zoals het controle getal. Bij de genoemde voorbeelden lijkt geen sprake van fraude maar meer van handelen naar de situatie. We zullen dit blijven monitoren. 

Terug naar inhoudsopgave

Eerste resultaten vluchtanalyse (pdf)
 

SPORTPROMOTIE

Passie duivensport delen op basisschool


Door Dimar Kuipers

Op school bij mijn zoon hebben ze gevraagd of er ouders zijn die over zijn/haar passie of hobby zou willen vertellen. Als liefhebber die verknocht is aan de duivensport, was er niet veel aanmoediging nodig om mijn passie met de kinderen te delen. Vorige week heb ik in twee klassen mogen vertellen over de duivensport. De kinderen waren enthousiast, en wie weet levert het op termijn een nieuwe liefhebber op.
 .
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 31 mei 2024


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Ledenservice
Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden. Ook vindt u op de website informatie over het aanvragen van duplicaten.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

Data om niet te vergeten

 

 

2024

 • 23 november 2024 - NPO Ledenraad

2025

 • 8 maart 2025 - NPO Ledenraad
 • 22 november 2025 - NPO Ledenraad

Nieuwsbrief Peter Boskamp

duif orni oog
19 mei 24
Luchtwegaandoeningen vormen tijdens het vliegseizoen samen met het Adeno-coli-complex de grootste bedreiging voor de gezondheid van de duiven. Een fikse uitbraak van het ornithose-complex kan in...

Columnist in Spotlight

peter hok
22 juni 24
Hier is het lang niet zoals vorig jaar. Toen was het...
peter hok
15 juni 24
In de duivensport blijven er weinig echte...
peter hok
08 juni 24
Het weer zit niet mee dit jaar en dat is voor de...
peter hok
01 juni 24
Ik krijg regelmatig de vraag of ik tot nu toe...
peter hok
25 mei 24
Gelukkig korven we vrijdag pas in. Die dag extra rust...
peter hok
18 mei 24
Vanochtend werden de jonge duiven weer een...
peter hok
11 mei 24
Vanochtend heb ik alle jonge duiven in de mand...
peter hok
04 mei 24
Het vliegseizoen dendert voort, we strepen elke...
peter hok
27 april 24
De jonge duiven vliegen hier de gehele dag af en...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40