Artikelen

NPO Nieuwsbrief, uitgave 1 oktober 2021 | week 39

Voorwoord

WBTR
WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is vanaf 1 juli 2021 van kracht. Wij hebben er in de Op (de) Hoogte nieuwsbrief van 23 juli 2021 uitgebreid aandacht aan geschonken. Nu leert ons de ervaring dat er gedurende het vliegseizoen wat minder aandacht is voor andere zaken dan die onmiddellijk met de wedvluchten te maken hebben. De WBTR is één van die zaken die onvoldoende aandacht krijgen tijdens het seizoen. Toch is het belangrijk om er aandacht aan te schenken. Uit vragen van verenigingen blijkt ook dat het hier en daar wel al wordt opgepakt. Het doel van de wet is om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren bij verenigingen en stichtingen. Onze verenigingen hebben er dus ook mee te maken. In deze editie staat opnieuw alle informatie die wij in juli gepubliceerd hebben. Als er onduidelijkheden of vragen zijn kunt u contact opnemen met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grand Prix vluchten
Dit jaar hebben wij in samenwerking met het Spoor der Kampioenen dit nieuwe initiatief opgezet. Wij hebben in dit eerste jaar een aantal prachtige Grand Prix concoursen gehad met geweldige deelname. Prachtige beschouwingen in de week vooraf en mooie rapportages van de winnaars. Uiteraard komt er ter afsluiting nog een huldiging/prijsuitreiking en als herinnering het boek met alle winnaars.

Maar er zijn ook de nodige verbeterpunten te noemen. Wij gaan het uitgebreid evalueren en de verbeterpunten voor de edities van komend jaar daarin meenemen. Afgelopen week luidde de poll: “Grand Prix vluchten worden in 2022 alleen georganiseerd op Nationaal of op Sector niveau”. De volledige uitslag staat iets verderop. Ruim 60% was het (helemaal) eens met deze stelling. Dat is een meerderheid, maar er is ook 26% die het (helemaal) oneens is met de stelling. Bij het opzetten van het nieuwe initiatief zijn wij ervan uit gegaan dat het afdeling overstijgende concoursen zouden moeten worden. Niet alleen voor de Dagfond en de Marathon maar ook voor het spel van de grootste groep liefhebbers van ons land, de Vitesse, Midfond en Jonge duiven. Het moet toch mogelijk zijn om in Sectoren (in welke samenstelling dan ook) wedvluchten te organiseren voor de kortere afstanden. Natuurlijk speelt afstand, ligging en wind een rol, maar dat kan toch niet verhinderen om voor de grootste groep eens iets nieuws op te zetten. De praktijk zal leren dat ze de ene keer wat meer links en de andere keer wat meer rechts geluk hebben door de omstandigheden. Dat is nu in kleiner verband ook al zo. Wel met gemopper door de verliezers, dat zal nooit anders worden. De lossing van een groot aantal duiven uit een groot gebied zal ook een goede spreiding geven. Het moet ook iets toevoegen aan wat wij al hebben, de bestaande CC en afdelingsconcoursen. Als je kritiek op het grotere spelverband hoort, heeft het er soms wel iets van weg alsof er iets wordt afgenomen, vreemd. Je kunt gewoon blijven winnen in je vereniging van 15 leden en 500 duiven, ook in de CC met 2000 duiven en ook op afdelingsniveau met 10- tot 30.000 duiven. Als het dan de beïnvloeding is van de andere afdeling? De trek? Je kunt er van alles bij halen, dat kan elke week. Ik hoor het ook op verenigingsniveau, dus niets nieuws. Ik hoop van harte dat u als lid van de Duivensportbond de afgevaardigden meegeeft over de eigen grenzen heen te kijken en te gaan voor een aantal grootse Grand Prix concoursen in 2022. Het zal je gebeuren de snelste te hebben van 40- tot in sommige gevallen 60.000 duiven. Iets om je leven lang niet meer te vergeten. Als sportorganisatie kunnen wij zorgen voor deze onvergetelijke momenten van onze leden. Ik zeg doen!

Kampioenen 2021
De standen waren het hele jaar al te zien na elke vlucht, maar vorige week zijn de eindstanden van de Vitesse en Midfond uitgebreid in beeld gebracht in Op (de) Hoogte. Na deze publicatie blijkt dat een tijdig ingediende reclame niet verwerkt is. Dat is een heel vervelende situatie. Zodra wij weten of het impact heeft, zullen wij dit direct kenbaar maken. Deze week aandacht voor de Nationale kampioenen van de Dagfond en de Marathon. Ook de kampioenen van deze disciplines van harte gefeliciteerd!

Iedereen een fijn weekend toegewenst.


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

Resultaat Poll van afgelopen week 


Vorige week luidde de stelling:

Grand Prix vluchten worden in 2022 alleen georganiseerd op Nationaal of Sector niveau.
 

In totaal reageerden 730 liefhebbers: 

Conclusie
Ruim 60% is het (helemaal) eens met deze stelling, 11,6% heeft er geen (uitgesproken) mening over en een kwart van de respondenten is het (helemaal) oneens met deze stelling.
T
 

Poll week 39

 

Stelling:


Geef uw mening
Via onderstaande button 'Geef uw mening' of QR-code kunt u antwoord geven op de stelling van deze week.  

Hoe werkt het?
 • klik op de groene button onder dit artikel of op onderstaande QR-code:

   
 • beantwoord de stelling door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 8 oktober aanstaande terugvinden.
 
Geef uw mening
 

NPO BESTUUR

Postduiven lossen in Frankrijk verboden

Vrijdag 24 september 2021 hebben wij bericht ontvangen van de Franse bond dat het lossen van postduiven in Frankrijk per direct en tot en met 31 maart 2022 verboden is.

De Franse Federatie (FCF) heeft ons laten weten dat in Frankrijk het risiconiveau aangaande vogelgriep verhoogd werd van “verwaarloosbaar” tot “matig”. Dat is de reden waarom het Franse Ministerie deze maatregel heeft ingesteld. Alle nog aangevraagde vergunningen zijn geannuleerd.
                                                                                                                                    Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad 
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 27 november 2021. 
 
3. Notulen Ledenraad 13 maart 2021
3. Notulen extra Ledenraad 31 maart 2021
5. Vaststellen Nationaal Vliegprogramma 2022
 

WEDSTRIJDEN

Definitieve uitslagen Nationale Kampioenschappen 2021 bekend


De definitieve uitslagen zijn bekend. Deze week zetten we de top 10 winnaars van de Eendaagse Fond en Marathon in het zonnetje. Deze uitslagen vindt u hieronder. Wilt u graag de volledige uitslag per categorie raadplegen? Klik dan op 'Klik hier voor de volledige uitslag'. Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd!


   
                                                                                                      
Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Winnaars Grand Prix der Junioren

De winnaars van de Grand Prix der Junioren zijn bekend. Het NPO Bestuur ging langs bij de winnaars en overhandigde hen een mooie bos bloemen. Nogmaals van harte gefeliciteerd! 

  
Winnaar sector 1A - Couwenberg - v.d. Goorbergh             Winnaar sector 1B - G. Everts en Zn. 
       
  
Winnaar sector 2 - L. Wols                                                       Winnaar sector 3 - H. Scheffer             

             
Winnaar sector 4 - Comb. v.d. Nieuwendijk                                                            

                                                                                                                                   Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

In de spotlights: winnaar Grand Prix Bergerac - Peter van Vliet, Utrecht


Peter van Vliet uit Utrecht is de winnaar van de Grand Prix Bergerac 2021. In onderstaand filmpje vertelt hij o.a. over de wedstrijd en de winnende duif. Peter, nogmaals gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!                             

 
 

NPO BESTUUR

Kandidaten voor Tucht- & Geschillencolleges en het Beroepscollege gezocht


Sinds 2017 zijn tucht- en geschillenzaken overgebracht naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR) met uitzondering van zaken met betrekking tot het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven (doping). Wij hebben momenteel vacatures in het Beroepscollege en het Tuchtcollege dat toekomstige zaken moet gaan behandelen, op aangeven van de Aanklager NPO.
 
Wij zijn daarom op zoek naar kandidaten die bereid zijn om zitting te nemen in een van genoemde colleges. Enige kennis van de duivensport is gewenst. Ook niet-leden zijn van harte welkom en benoembaar. Juristen of kandidaten met meer dan gemiddelde kennis van juridische zaken door opleiding of ervaring, worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te melden. Via de NPO krijgt u scholing over het dopingreglement en de procedures rondom de dopingcontroles.
 
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een brief of e-mail te zenden aan Bestuur NPO, waarin u aangeeft naar welk College uw interesse uitgaat, met daarbij een korte motivatie en een kort CV.
 
Uw brief of e-mail kunt u richten aan:
 
Bestuur NPO
t.a.v. de heer J. van Dijk
Postbus 60102
6800 JC  Arnhem
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voor nadere informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met Marjan van Berkel, telefoon 085-26 37 210.
       
                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen


Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna: WBTR) in werking getreden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de regels voor bestuurders van verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk gaan aansluiten bij de regels voor bestuurders van besloten en naamloze vennootschappen (hierna: BV’s en NV’s). Doel is om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verhogen. Voor verenigingen en dus ook voor duivenverenigingen en afdelingen (voor zover zij de rechtsvorm vereniging hebben) is het belangrijk de veranderingen goed door te nemen, zodat je weet welke regels er vanaf 1 juli 2021 gelden. Wanneer het bestuur van de vereniging de veranderingen heeft doorgenomen, is het goed om te kijken of er zaken moeten veranderen in de vereniging. Bijvoorbeeld het aanpassen van de statuten, het huishoudelijk reglement of, indien dat bestaat, het bestuursreglement. De voor verenigingen belangrijkste onderwerpen komen hieronder aan de orde.

Taakvervulling
In de wet wordt opgenomen dat bestuurders zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Dat betekent simpel gezegd dat je als bestuurder altijd het belang en doel van de vereniging voorop moet stellen. In de statuten van de vereniging staat dit doel van de vereniging omschreven. Hoewel deze bepaling nog niet in de wet stond, werd in de praktijk al wel aangenomen dat bestuurders van verenigingen zo moesten handelen.

Stemrecht
De WBTR bepaalt dat je als bestuurder nooit meer stemmen mag uitbrengen dan de overige bestuurders tezamen. Het mag dus niet zo zijn dat een bestuurder (de voorzitter bijvoorbeeld) vier stemmen mag uitbrengen en de overige bestuurders allemaal maar een. Dan kan de bestuurder met vier stemmen altijd het beleid alleen bepalen en dat mag niet meer. Controleer dus in de statuten hoe de stemverhouding binnen het bestuur is geregeld.

Belet en ontstentenis
Het is na inwerkingtreding van de WBTR verplicht om in de statuten een regeling te hebben voor gevallen van belet en ontstentenis van het gehele bestuur. Belet en ontstentenis zijn juridische begrippen. Belet betekent dat je tijdelijk je functie als bestuurder niet kan of mag uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat je bent geschorst, ziek bent of voor een lange periode in het buitenland zit. Je kunt dan als bestuurder een tijd je functie niet uitoefenen, maar de verwachting is wel dat je dit op een gegeven moment weer wel kunt. Bij ontstentenis ontstaat er echt een vacature. Bijvoorbeeld omdat een bestuurder is afgetreden, ontslagen of is overleden. De WBTR bepaalt dat je in de statuten iets moet opnemen voor de situatie dat er sprake is van belet/ontstentenis van alle bestuurders. Dat is belangrijk, want als er (even) geen bestuur is, kunnen er ook geen besluiten worden genomen en staat de vereniging als het ware stil. Controleer als bestuur of je hiervoor al een bepaling in de statuten hebt opgenomen. De kans is groot dat dit nog niet het geval is. In dat geval moet je deze bepaling opnemen bij de eerstvolgende statutenwijziging.

Aansprakelijkheid bij faillissement
Met de WBTR komt er nu een speciaal artikel voor aansprakelijkheid in faillissement. Dit maakt het voor een curator (die door de rechtbank wordt aangesteld als de vereniging failliet wordt verklaard) makkelijker om het bestuur in privé aansprakelijk te stellen. Deze bepaling was er al voor BV’s en NV’s maar nog niet voor verenigingen. Het artikel bepaalt nu dat in geval van faillissement elke bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het boedeltekort (het negatieve saldo van de baten en lasten), als het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Of het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en of dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement, moet per geval worden bekeken door de curator. De wet bepaalt wel dat het in een paar gevallen vaststaat:

 • Het bestuur heeft geen, of onvoldoende (financiële) administratie bijgehouden;
 • De jaarrekening is niet openbaar gemaakt terwijl dit verplicht was, en/of de jaarrekening bevat misleidende informatie.

Voor duivenverenigingen zal in beginsel het openbaar maken van de jaarrekening niet verplicht zijn. Het gaat dus in de praktijk met name om het goed bijhouden van de financiële administratie. Verder is het van belang dat het bestuur goed op de hoogte is van haar taak en verplichtingen. Als de financiële administratie niet op orde is of zelfs ontbreekt en de vereniging gaat failliet, dan is er een reëel risico dat de bestuurders aansprakelijk worden gesteld. Zorg dus dat dit op orde is.

Tegenstrijdig belang
Op grond van de WBTR gaat voor situaties waarin sprake is van een “tegenstrijdig belang” gelden dat in geval een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging, deze bestuurder niet mag meedoen aan de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp. De andere bestuurders blijven wel bevoegd tot het nemen van een besluit. Een tegenstrijdig belang kan aan de orde zijn als bijvoorbeeld de vereniging iets koopt of huurt van een bestuurslid. Als door genoemde regeling geen besluit kan worden genomen, omdat de statuten bijvoorbeeld bepalen dat er tenminste drie bestuurders nodig zijn en dit aantal wordt nu niet gehaald, dan neemt de algemene ledenvergadering het besluit, tenzij de statuten anders bepalen.

Goed om te weten is dat de regeling omtrent tegenstrijdig belang niet nieuw is. Nu staat er in de wet namelijk dat wanneer er iemand uit het bestuur een tegenstrijdig belang heeft, het hele bestuur onbevoegd wordt. Dat wil zeggen dat het bestuur geen besluit meer over dat onderwerp mag nemen. De algemene vergadering moet dan een persoon aanwijzen die de vereniging mag vertegenwoordigen. Als bestuur moet je daarom goed in de statuten kijken wat er nu is bepaald over tegenstrijdig belang. Als daar iets in is bepaald dat anders is dan de nieuwe regeling in de WBTR dan geldt die regeling na 1 juli 2021 niet meer. De statuten zullen dan bij de eerstvolgende statutenwijziging moeten worden aangepast.

Raadgevende stem
Het bestuur heeft een raadgevende stem in de algemene ledenvergadering. Dat gebeurde voorheen ook al, maar dat stond niet met zoveel woorden in de wet.

Bezoldiging
De algemene ledenvergadering kan aan bestuurders een bezoldiging toekennen. Dat was voorheen ook al mogelijk maar dat stond niet in de wet.

Toezicht
De WBTR bepaalt hoe je als vereniging een Raad van Commissarissen kunt instellen en waar deze dan aan moet voldoen. Een Raad van Commissarissen is een apart orgaan binnen de vereniging dat het bestuur controleert en voorziet van advies. Soms wordt dat ook een raad van toezicht genoemd. Ook voor de WBTR was dit al mogelijk. Er stond dan alleen niet in de wet hoe dit moest gebeuren.

Bij (kleine) verenigingen is een Raad van Commissarissen niet gebruikelijk. Het is dus niet verplicht voor een vereniging om een raad van commissarissen in te stellen. Maar als je dat wilt, dan staat vanaf 1 juli 2021 in de wet hoe dat moet.

Tot slot
Duivenverenigingen zijn natuurlijk niet de enige verenigingen in Nederland die te maken krijgen met deze nieuwe wetgeving. Voetbalverenigingen bijvoorbeeld ook. De KNVB heeft op haar website dan ook informatie en voorbeelden opgenomen die bruikbaar zijn in de praktijk. Wij zijn zo vrij om daarnaar te verwijzen voor meer informatie. Blijven er vragen, neem dan gerust contact op met het NPO Bureau.         
                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

Stappenplan WBTR
 

NPO BUREAU

Prachtige jubilaris bij PV de Zwaluw te Westkapelle


Door bestuur Zeeland '96
Een hele unieke jubilaris-huldiging: Ro Minderhoud, lid vanaf de oprichting van vereniging de Zwaluw te Westkapelle, heeft de fraaie mijlpaal van 70 jaar lidmaatschap bereikt. Een hiervoor speciaal gemaakt jubileumbord met daarop uiteraard “onze toren” werd hem door secretaris Maarten van Alphen overhandigd. Ro was en is altijd een enthousiast marathonspeler. Maar ook hij heeft nu speciaal voor zijn dochter ladies-ringen gekocht. Ook heeft hij hiervoor speciaal een aantal programma-duiven aangeschaft.

Wij wensen hem ook namens de afdelingen nog vele mooie en gezonde duivenjaren toe! 
 

NPO BESTUUR

Reactie op vliegprogramma 2022


Onderstaande mail is bij ons binnengekomen. Dit is een bericht van Marathon Noord aan de Afdelingen: 
 

Geacht bestuur,

Als Stichting Marathon Noord hebben wij kennis genomen van de plannen van de NPO met betrekking tot de marathonvluchten. En deze plannen baren ons ernstige zorgen. Met het programma zoals de NPO het voor 2022 voor ogen heeft, dreigt er na 47 jaar een einde te komen aan onze competitie op de middaglossingen. Een competitie die ruim 500 marathonspelers jaarlijks heel veel spelvreugde brengt. Daarbij hopen wij met al onze leden in 2024 ons 50 jarig jubileum te kunnen vieren.

In het definitieve conceptvliegprogramma van de NPO komt de Nationale vlucht vanuit Dax te vervallen. Deze wordt vervangen door een kortere sectorale vlucht. Als de sectoren 2, 3 en 4 niet naar een gezamenlijke losplaats gaan, houdt Stichting Marathon Noord slechts 2 vluchten over en dat is te weinig voor haar traditionele competitie.

Graag zouden wij zien dat de trilogie St. Vincent-Dax-Bergerac op het programma blijft staan zoals we dit al jaren kennen. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan stellen wij voor om met de sectoren 2, 3 en 4 te zorgen voor een gezamenlijke vlucht vanaf bijvoorbeeld Cahors/Bressols.

Wij verzoeken u om bij de behandeling van het conceptvliegprogramma op de aankomende Algemene Ledenvergadering NPO dit mee te nemen.

Alvast dank voor uw inzet in deze.


Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Marathon Noord


 

WEDSTRIJDEN

Nieuwsbrief 5 Giant Najaarsklassiekers 


Door Simon Zeeman 

Zaterdag 25 september 2021 zijn de najaarsklassiekers van start gegaan. De eerste vlucht is fantastisch verlopen met weinig verliezen. Het vluchtverslag vindt u hieronder. Ook de bonnenverkoop voor het goede doel is gestart en te vinden op www.duivenveilingen.com . Verder kunt u alle informatie vinden op www.najaarsklassiekers.nl . 

Wij wensen iedereen veel succes bij de tweede wedstrijd en geniet van de thuiskomsten.

Terug naar inhoudsopgave

Vluchtverslag Giant Najaarsklassiekers
 

NPO BESTUUR

Sport stimuleren én het goede doel steunen met de NPO Pluim

Goede ideeën zijn waardevol en maken onze sport leuker en aantrekkelijker. Van klein tot groot, we horen jullie ideeën graag via de digitale NPO Ideeënbox. Alle ideeën en initiatieven die duivensport mooier maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten, contacten zijn welkom. 

De NPO Pluim is bedoeld voor iedereen die de duivensport een warm hart toe draagt. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de sport en de sport verbeteren of aantrekkelijker maken. Ideeën kunnen worden ingestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle inzendingen worden bekeken en beoordeeld door het NPO Bestuur. De drie meest aansprekende ideeën worden vermeld in Op (de) Hoogte en op de website én het winnende idee van de maand wordt opgepakt om verder uit te werken / te realiseren. 

Terug naar inhoudsopgave

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden 


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Bonnenverkopen van start

 

De eerste bonnenverkopen gaan binnenkort van start. In Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.

Verkopen verlopen via Duivennet:
 • NIC Drachten, verkoop start op 25 september en loopt af op 9 oktober 22.00 uur
 • PV Het Nude Kwartier, Wageningen
  verkoop start op 1 oktober en loopt af op 15 oktober 22.00 uur
 • CC De Graafschap
  verkoop start op 1 oktober en loopt af op 15 oktober 21.30 uur
 • Fondclub Gooi- en Eemland
  verkoop start op 1 oktober en loopt af op 15 oktober 22.30 uur
 • Rayon Oostgrens
  verkoop start op 5 oktober en loopt af op 19 oktober 22.00 uur
 • PV De Luchtbode, Groningen
  verkoop start op 11 oktober en loopt af op 25 oktober 22.00 uur
 • Klaas Talen, Meppel
  verkoop start op 12 oktober en loot af op 26 oktober 22.00 uur
 • PV De Eendracht, Harderwijk
  verkoop start op 16 oktober en loopt af op 30 oktober 22.00 uur
Verkopen via GPSAuctions
 • Bonnenverkoop PV De Vredesbode, loopt af op 7 oktober 20.00 uur
 • Jubileum Tijdrace PV de Maasbode, Velddriel, loopt af op 7 oktober 21.00 uur
Verkopen via Doevepeet
 • Jaarlijkse veiling tbv Duivenmarktplaats 2021, loopt af op 5 oktober 20.00 uur
Verkopen via Duivenveilingen
 • Bonnenverkoop najaarsklassiekers op Urk voor RonaldMCDonaldhuis. Lees hier meer.
Verkopen via verenigingssite
 • Verkoop van twee late jonge duiven bij PV De Voorhouter (Voorhout). Loopt af op 16 oktober om 22.00 uur. Lees hier meer. 

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH.
Diverse bonnenverkopen Duivennet
Diverse bonnenverkopen GPS Auctions
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen 

 

Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Wat wordt verstaan onder een fantasienaam?
Onder een fantasienaam verstaan we alles behalve de eigen achternaam. Normaliter is bij ‘Naam op de uitslag’ de achternaam van het lid weergegeven of bij een combinatie minstens van een van de leden de achternaam voluit. Is dit niet het geval, dan spreken we van een fantasienaam of van een commerciële naam. Dit is enkel mogelijk tegen een vastgestelde vergoeding van € 75 per jaar.


Kunnen de chipringen op alle elektronische constateersystemen worden gebruikt?
Ja, alle soorten chipringen zijn geschikt voor alle elektronische systemen.

 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 29 september 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • 100-jarig bestaan PV de Vredesbode Veldhoven. Op zaterdag 2 oktober is er een receptie en op zondag 3 oktober een feest voor leden en genodigden. Vrijdag 8 oktober is er een forumavond. Meer informatie over deze bijeenkomsten leest u hier
 • Huldiging kampioenen de Fondclub Gooi en Eemland. De huldiging vindt plaats op zaterdag 16 oktober. Aanvangstijd: 18.00 uur. Het belooft een gezellige avond te worden met live muziek en een buffet. Locatie: Houtrust, Heideweg 23, 3829 BC Hooglanderveen.
 
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten


November

 • 13 en 20  november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
 • 27 november 2021 - NPO Ledenraad
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 oktober 21
Zie je geen afbeeldingen? Klik hier Nieuwsbrief Oktober 2021    Beste, Wist U dat…..?De ruiperiode is bij uitstek de periode om de duiven extra goed te verzorgen. De meeste melkers weten dat de...

Columnist in Spotlight

RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...
RC3 11
03 november 21
Hoe een dubbeltje rollen kan .Het geluk dat mij...
24 oktober 21
Ik ben niet echt tevreden over mijn vorig...
RC11 10 1
15 oktober 21
Hierboven Tiest van Turnhout en ernaast Ikke met...
RC29 9
01 oktober 21
Ik ga een eigenaardig verhaal vertellen . Beetje terug...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40