Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 24 september 2021 | week 38

Voorwoord


COVID-19
Met ingang van zaterdag 25 september worden de COVID-19 maatregelen gewijzigd. Dat is voor de duivensport met name relevant voor tentoonstellingen, taartvluchten, vergaderingen en kampioenenhuldigingen. Via deze link is er meer informatie over de gewijzigde COVID-19 maatregelen beschikbaar. Fijn dat de genoemde activiteiten, met de bijbehorende maatregelen, weer door kunnen gaan!

Transparant
De poll van vorige week was: “Het is belangrijk dat Nationaal én in elke vereniging, CC en Afdeling dezelfde systematiek gehanteerd wordt voor het berekenen van de kampioenen”. Bij de uitslag van deze poll ziet u dat een zeer ruime meerderheid het (helemaal) eens is met de stelling. Een uitslag die aangeeft dat er draagvlak is voor verandering en harmonisatie. Vooral duidelijkheid zodat iedereen op elk niveau precies weet waar hij/zij aan toe is, en het niet met de regelmaat van de klok gaat veranderen. Manieren waarop de berekeningen op dit moment plaatsvinden zijn totaal verschillend. Hierdoor zien veel leden door de bomen het bos niet meer en hebben geen idee hoe de standen voor de kampioenschappen tot stand komen. Zelfde systematiek voorkomt ook dat iemand bijvoorbeeld regionaal goed uit de bus komt maar plaatselijk het met een wat lagere plek op de ranglijst moet doen. Dat laatste is moeilijk uit te leggen als je daar al aan wilt beginnen. Volgens mij moet ieder lid van de Duivensportbond aan iedereen die het wil horen kunnen uitleggen hoe de berekening in onze organisatie in elkaar zit. Als wij het oerwoud aan systemen weten terug te brengen tot één manier waarop wij de kampioenen berekenen, bewijzen wij de duivensport een grote dienst. Laten wij de poll als de aftrap zien en het verder bespreken daar waar het hoort.

Kampioenen 2021
De reclames op de standen van de Vitesse, Midfond, Dagfond en Marathon zijn verwerkt en daarmee zijn de standen officieel. Ik wil graag iedereen die een topklassering heeft behaald dit jaar van harte feliciteren met dit geweldige resultaat. Het is geen sinecure om bij de allerbesten te eindigen van Nederland, iets om trots op te zijn. Nogmaals proficiat! Deze week alle Vitesse en Midfond Kampioenen ook met naam en toenaam in deze editie van de nieuwsbrief. Uiteraard zijn ze allemaal in beeld te krijgen via deze link. De reclametijd voor de jonge duiven loopt nog één week. Reclames op de voorlopige standen van de Ladies League kunnen worden ingediend tot 7 oktober a.s.

Allen een fijn weekend toegewenst!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

Resultaat Poll van afgelopen week 


Vorige week luidde de stelling:

Het is belangrijk dat Nationaal én in elke vereniging, CC en Afdeling dezelfde systematiek gehanteerd wordt voor het berekenen van de kampioenen.

In totaal reageerden 720 liefhebbers: 

Conclusie
Bijna driekwart van de respondenten is het eens met de stelling, Een duidelijk beeld dus.
 

Poll week 38

 

Stelling:

Grand Prix vluchten worden in 2022 alleen georganiseerd op Nationaal of Sector niveau.


Geef uw mening
Via onderstaande button 'Geef uw mening' of QR-code kunt u antwoord geven op de vier stellingen van deze week.  

Hoe werkt het?
 • klik op de groene button onder dit artikel of op onderstaande QR-code:

   
 • beantwoord de stelling door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 1 oktober aanstaande terugvinden.
 
Geef uw mening
 

NPO BESTUUR

Afvaardiging naar Olympiade 2022

De FCI heeft besloten dat de Olympiade in Roemenië wordt gehouden in augustus 2022. De keuring van de deelnemende duiven zal i.v.m. de rui eerder plaatsvinden en wel begin februari 2022. Deze keuring vindt plaats in Roemenië.

De Nederlandse afvaardiging zal te maken krijgen met de nieuwe EU-regels voor het transport van dieren over landsgrenzen welke ingaat in oktober 2021. Dit is de dezelfde EU-regeling waar we dit voorjaar over hebben bericht. De EU-regels worden zoals gepland van kracht en voor vluchten met duiven is een uitzondering gemaakt dankzij de inspanning van de NPO en andere bonden. Maar voor een tentoonstelling zoals de Olympiade gelden deze regels wel.

Het NPO Bestuur zet in op een zo soepel mogelijke afhandeling van de voorwaarden. Dat wil zeggen 21 dagen quarantaine op eigen hok en een gezondheidscertificaat welke heen- en terugreis mogelijk maakt. Daartoe hebben we de medewerking nodig van de NVWA. Om aan de Roemeense kant alles soepel te laten verlopen hebben we een beroep gedaan op de FCI. Alle deelnemende Europese landen hebben immers met dit probleem te maken.

Wel is het duidelijk dat deze nieuwe EU-regels nog onbekend zijn en dat betekent dat er altijd een zeker risico is dat er ergens een kink in de kabel komt. De NPO zal zich maximaal inspannen om de Nederlandse duiven veilig in Roemenië te krijgen en na de keuring direct terug naar Nederland te transporteren. Omdat deze EU-regels nieuw zijn kunnen we dat niet garanderen. Het risico ligt bij de eigenaren van de duiven.

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Postduiven lossen in Frankrijk verboden

Vandaag (24 september 2021) hebben wij bericht ontvangen van de Franse bond dat het lossen van postduiven in Frankrijk per direct en tot en met 31 maart 2022 verboden is.

De Franse Federatie (FCF) heeft ons laten weten dat in Frankrijk het risiconiveau aangaande vogelgriep verhoogd werd van “verwaarloosbaar” tot “matig”. Dat is de reden waarom het Franse Ministerie deze maatregel heeft ingesteld. Alle nog aangevraagde vergunningen zijn geannuleerd.
                                                                                                                                    Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad


 
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 27 november 2021. 
 
3. Notulen Ledenraad 13 maart 2021
3. Notulen extra Ledenraad 31 maart 2021
5. Vaststellen Nationaal Vliegprogramma 2022
 

WEDSTRIJDEN

Definitieve uitslagen Nationale Kampioenschappen 2021 bekend


De definitieve uitslagen zijn bekend. Deze week zetten we de top 10 winnaars van Midfond en Vitesse in het zonnetje. Deze uitslagen vindt u hieronder. Wilt u graag de volledige uitslag per categorie raadplegen? Klik dan op 'Klik hier voor de volledige uitslag'. Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd!                           
                                                                                                        Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Bestellen chipringen 2022


Sinds 9 september 2021 kunnen verenigingen chipringen voor 2022 bestellen. Dit kan tot uiterlijk 30 september 2021. De chipringen kunnen per soort enkel besteld worden per 50 stuks of een veelvoud van 50 (dus niet per stuk). Voor de Ladies League kunnen de chipringen ook apart besteld worden, dat hoeft niet meer in een set.

Er kunnen niet méér Ladies League chipringen besteld worden dan dat er Ladies League vaste voetringen besteld zijn. Deze hoeven niet op een vijftal afgerond te worden. Ook de diverse soorten vaste voetringen kunnen nog bijbesteld worden. Deze zullen wij met de eerste bestelling van de vaste voetringen meeleveren. Mocht een liefhebber met deze tweede ronde meer dan 100 ringen bestellen, dan zal voor het bestelde aantal vaste voetringen, dat boven de 100 uitkomt, (eerste plus tweede bestelling), een toeslag in rekening gebracht worden van € 0,50 per ring. Via onderstaande button kunt u het prijzenoverzicht van de chipringen en vaste voetringen raadplegen.
                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

Prijzen chipringen en vaste voetringen
 

NPO BESTUUR

Winnaars Grand Prix der Junioren 


De winnaars van de Grand Prix der Junioren zijn bekend. Het NPO Bestuur ging langs bij de winnaars en overhandigde hen een mooie bos bloemen. Nogmaals van harte gefeliciteerd! 

  
Winnaar sector 1A - Couwenberg-v.d. Goorbergh        Winnaar sector 1B - G. Everts en Zn. 

  
Winnaar sector 2 - L. Wols                                           Winnaar sector 4 - Comb. v.d. Nieuwendijk 
 
 

NPO BESTUUR

Winnaars Grand Prix Nieuwe Oogst  


De winnaars van de Grand Prix Nieuwe Oogst zijn bekend. Het NPO Bestuur ging langs bij de winnaars en overhandigde hen een mooie bos bloemen. Nogmaals van harte gefeliciteerd! 

  
Winnaar Afdeling 2 - Embregts-Theunis                       Winnaar Afdeling 3 - W. Geudens en Zn. 

  
Winnaar Afdeling 5 - Reedijk-Jongekrijg                      Winnaar Afdeling 6 - B. Thiele (foto: dochter B. Thiele) 


Winnaar Afdeling 8 - W. Geurtz & Zn. 

  
Winnaar afdeling 9 - Jolanda Kniest                             Winnaar afdeling 10 - Gerard Koopman


Winnaar afdeling 11 - J&S Timmermans 
 
 

NPO BESTUUR

Promotie duivensport in lokale weekbladen 

Zoals u wellicht weet, heeft het NPO Bestuur dit jaar het concept “De Pluim” bedacht. Een digitale ideeënbus om met de liefhebbers goede ideeën te delen en zo samen de sport te verbeteren en/of leuker te maken. Dit kunnen ideeën zijn om de duivensport mooier te maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten en contacten.

Eerste pluim voor Gert van den Bogaard 
De eerste pluim is op 25 juni toegekend aan Gert van den Bogaard. Mocht u het niet gelezen hebben, dan kunt u het hier vinden. Hij stuurde het volgende idee in:

"We moeten zorgen dat de duivensport lokaal bekend gaat worden, nu worden we niet gezien. Plaatselijk hebben we weekbladen en het zou mooi zijn als we de duivensport hierin promoten door een duidelijke tekst (verhaal over onze sport) aangeleverd door het NPO zodat ook overal hetzelfde verhaal wordt vermeld in een weekblad, Deze verhalen kunnen door de verenigingen aangeleverd worden aan de redacties van de weekbladen." 

Reactie vanuit het bestuur:
Gert van den Bogaard is de winnaar van de eerste Pluim van de NPO. Een mooi idee, nu het zo mooi op dit moment binnenkomt kunnen wij het idee gebruiken door onze filmpjes van de Grand Prix winnaars bij te voegen. Tekst is er ook genoeg. Wij sturen het naar alle verenigingen die er een lokaal kleurtje aan kunnen geven, dus ook nieuws van de plaatselijke vereniging. Twee vliegen in een klap. Dank Gert van den Bogaard!

Artikel voor plaatselijk weekblad
We hopen dat u onderstaand artikel verder wilt aanvullen (laatste alinea) en wilt doorsturen naar uw plaatselijke weekblad om zo samen de duivensport positief in het nieuws te brengen.

 
Artikel voor plaatselijk weekblad
 

NPO BESTUUR

Maatregelen vogelgriep Heeten m.i.v. 25 september opgeheven 

Op 24 augustus is er vogelgriep geconstateerd in Heeten. We hebben bericht ontvangen vanuit de overheid dat de beperkende maatregelen i.v.m. de vogelgriep met ingang van 25 september worden opgeheven.

 

NPO BUREAU

Coen Brugman wint wederom de Friese Elfstedentocht voor Postduiven

Zondag 19 september 2021 herhaalde Coen Brugman uit Luttelgeest voor de tweede keer op rij hetzelfde huzarenstuk als in 2020. De duiven van Coen Brugman wisten de meeste punten te behalen op de vluchten uit de 11 steden. In 2020 werd tijdens de vluchten al min of meer duidelijk wie de vlucht der vluchten ging winnen. De derde editie 2021 bleek toch iets taaier. Voorlopig hangt de 11-stedenschaal weer in Luttelgeest aan de muur. 473 duiven van 27 duivenhouders namen deel aan de derde editie. 

Uitslagen
1.Coen Brugman Luttelgeest, 2.Cedric Eekhout Marum, 3.Jelle Stuurman Heerenveen, 4.Tjalling van der Heide De Wilp, 5.Germ Dijkstra Drachten, 6.Francisca Büchner Drachten, 7.Comb Bruning-Lourens Twijzelerheide, 8.Comb Booy-Vredeveld Lemmer, 9.Willem Wagteveld Tjalleberd, 10. T.D Reitsma Pingjum.

 

WEDSTRIJDEN

Nieuwsbrief 4 Giant Najaarsklassiekers


Door Simon Zeeman

Het mooie weer is dit jaar bewaard voor het toetje op het seizoen. Een fantastische kans om uw duiven nog wat extra ervaring op te laten doen.We hebben een fantastische start gemaakt met de oefenvluchten voor zowel de Oost- als Westlijn. Een betere start voor het optrainen van de late jongen konden wij ons niet wensen en ook voor morgen 25 september zien de berichten er geweldig uit. Geen enkele reden dus om nog niet een paar duiven te spelen op deze mooie vluchten.

Om u nog beter te informeren hebben wij een nieuwe website nl. www.najaarsklassiekers.nl . Hierop kunnen wij u nog beter informeren. Als u vragen hebt kunt u die altijd stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Specifieke informatie over inkorven kunt u bij uw eigen inkorflokaal krijgen. De mailadressen staan in deze nieuwsbrief. Vergeet u zich niet aan te melden voor de Ladies leage en de jeugdcompetities. Doe dit ook via dit mailadres.

Naast onze hoofdsponsor Giant en de sponsoring vanuit de Urker ondernemers, kunnen wij de sponsor Compuclub toevoegen. Hartelijk dank heren dat jullie belangeloos voor ons de uitslagen in kaart brengen op www.compuclub.nl waardoor deze wedstrijden een landelijke uitstraling krijgt en voor iedereen makkelijk zijn te vinden. Wij danken ook de afdeling Friesland voor alle steun die wij als organisatie al 16 jaar mogen krijgen. Hierdoor kunnen wij de organisatie neerzetten zoals door ons opgebouwd. Het eerste gedeelte van de bonnenverkoop zal zaterdag 25 september 2021 om 20.00 uur starten op www.duivenveilingen.com

Wij wensen iedereen veel succes en vooral veel plezier tijdens deze editie van de najaarsklassiekers.

Lees hier nieuwsbrief 4 van de Giant Najaarsklassiekers
 

NPO BESTUUR

Sport stimuleren én het goede doel steunen met de NPO Pluim

Goede ideeën zijn waardevol en maken onze sport leuker en aantrekkelijker. Van klein tot groot, we horen jullie ideeën graag via de digitale NPO Ideeënbox. Alle ideeën en initiatieven die duivensport mooier maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten, contacten zijn welkom. 

De NPO Pluim is bedoeld voor iedereen die de duivensport een warm hart toe draagt. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de sport en de sport verbeteren of aantrekkelijker maken. Ideeën kunnen worden ingestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle inzendingen worden bekeken en beoordeeld door het NPO Bestuur. De drie meest aansprekende ideeën worden vermeld in Op (de) Hoogte en op de website én het winnende idee van de maand wordt opgepakt om verder uit te werken / te realiseren. 

Terug naar inhoudsopgave

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Bonnenverkopen van start

 

De eerste bonnenverkopen gaan binnenkort van start. In Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.
 • Bonnenverkoop 2021-2022 ten behoeve van Duivencompetitie.nl
Onderstaande verkopen verlopen via Duivennet:
 • NIC Drachten, verkoop start op 25 september en loopt af op 9 oktober
 • PV Het Nude Kwartier, Wageningen
  verkoop start op 1 oktober en loopt af op 15 oktober
 • CC De Graafschap
  verkoop start op 1 oktober en loopt af op 15 oktober
 • Fondclub Gooi- en Eemland
  verkoop start op 1 oktober en loopt af op 15 oktober
 • Rayon Oostgrens
  verkoop start op 5 oktober en loopt af op 19 oktober
Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH.
Bonnenverkoop Duivencompetitie.nl | 15 - 29 september  
Diverse bonnenverkopen Duivennet
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen 

 

Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Wat wordt verstaan onder een fantasienaam?
Onder een fantasienaam verstaan we alles behalve de eigen achternaam. Normaliter is bij ‘Naam op de uitslag’ de achternaam van het lid weergegeven of bij een combinatie minstens van een van de leden de achternaam voluit. Is dit niet het geval, dan spreken we van een fantasienaam of van een commerciële naam. Dit is enkel mogelijk tegen een vastgestelde vergoeding van € 75 per jaar.


Kunnen de chipringen op alle elektronische constateersystemen worden gebruikt?
Ja, alle soorten chipringen zijn geschikt voor alle elektronische systemen.

Ik krijg een nieuw mailadres, hoe kan ik de nieuwsbrief dan blijven ontvangen?
U stuurt een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarin u aangeeft wat uw oude mailadres was en wat uw nieuwe mailadres wordt. Vermeld ook uw verenigingslidnummer erbij. U kunt wel zelf uw mailadres wijzigen wanneer u inlogt.

Kan ik mutaties doen tijdens de bestelperiode van de ringen?
Nee, dit is niet mogelijk. Zodra de bestelperiode voorbij is, kunnen mutaties weer worden ingevoerd.


 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 23 september 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • 100-jarig bestaan PV de Vredesbode Veldhoven. Op zaterdag 2 oktober is er een receptie en op zondag 3 oktober een feest voor leden en genodigden. Vrijdag 8 oktober is er een forumavond. Meer informatie over deze bijeenkomsten leest u hier
 • Huldiging kampioenen de Fondclub Gooi en Eemland. De huldiging vindt plaats op zaterdag 16 oktober. Aanvangstijd: 18.00 uur. Het belooft een gezellige avond te worden met live muziek en een buffet. Locatie: Houtrust, Heideweg 23, 3829 BC Hooglanderveen.
 
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten


November

 • 13 en 20  november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
 • 27 november 2021 - NPO Ledenraad
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 oktober 21
Zie je geen afbeeldingen? Klik hier Nieuwsbrief Oktober 2021    Beste, Wist U dat…..?De ruiperiode is bij uitstek de periode om de duiven extra goed te verzorgen. De meeste melkers weten dat de...

Columnist in Spotlight

RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...
RC3 11
03 november 21
Hoe een dubbeltje rollen kan .Het geluk dat mij...
24 oktober 21
Ik ben niet echt tevreden over mijn vorig...
RC11 10 1
15 oktober 21
Hierboven Tiest van Turnhout en ernaast Ikke met...
RC29 9
01 oktober 21
Ik ga een eigenaardig verhaal vertellen . Beetje terug...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40