Roger Casier

Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 11 juni 2021 | week 23

Voorwoord
 

Grand Prix St. Vincent
Ze zijn onderweg, op dit moment is dat tijdens het tikken van dit voorwoord zeker aan de orde, onderweg naar St. Vincent. Als het volgens planning verloopt en het weer gooit geen roet in het eten zijn ze inmiddels gelost, dus op een andere manier onderweg! Dan is de start van onze eerste Grand Prix vlucht een feit.

Er zijn 11.694 duiven die gaan voor het podium. Er is de nodige aandacht geschonken aan het zetten voor de luxe hoofdprijzen op niveau 9 kolom 19. Ik ben zeer tevreden over het resultaat. In totaal zijn er 1.761 duiven gezet! Een mooie start met het poulen voor de hoofdprijzen. Het blijkt dus wel te kunnen, top!!

Spannend, waar zullen ze de winnaars zorgen voor vreugde aan het thuisfront? Geen idee, vele kanshebbers. De verslagen en spannende verhalen van de thuiskomsten zullen volgende week wel volgen.

Wel hebben we alvast de eerste beelden van de lossing (klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken):

Als er duiven onderweg zijn met GPS, zullen wij ook vast wel een kijkje in de keuken krijgen over het traject dat is afgelegd en welke rustplaatsen zijn aangedaan.  Bijzonder interessante informatie, waar velen benieuwd naar zijn. Nu maar op naar een spannende zaterdagmorgen. Begin volgende week zal de volledige uitslag via de mail naar alle deelnemers worden gestuurd. Dus speelt u mee, zorg er dan wel voor dat uw emailadres bekend is bij de NPO. Dan krijgt u de uitslag automatisch toegestuurd.  Ik wens iedereen veel succes bij deze eerste versie van de speciale uitvoering van “De Pyreneeën klassieker” oftewel Grand Prix St. Vincent!!
 
Poll vorige week
Tot heden was er voor alle polls wel een meerderheid in het kamp eens of oneens. Prima hoe het ook uitpakt, het geeft altijd een richting over hoe u over een onderwerp denkt. Bij de poll van vorige week “Lossingen van Marathonvluchten moeten niet later dan 10.00 uur plaatsvinden (o.a. door klimaatverandering)” is de groep die het (absoluut) oneens is ongeveer even groot als de groep die het (absoluut) eens is.

Een interessante uitslag, ik kan mij er allerlei voorstellingen bij maken. Maar daar gaat het niet om. Komend najaar maar brainstormen hoe wij er het beste invulling aan kunnen geven in de toekomst.
 
Roofvogelproblematiek (poll deze week)
Er wordt op dit moment gewerkt aan een document over de roofvogelproblematiek. Dat hebben wij in het begin van het jaar al aangegeven, het is een belangrijk onderwerp in de duivensport. In die tijd is er ook een poll gehouden over de verliezen van duiven door de aanvallen van een roofvogel. Wij hadden daarbij verschillende intervallen van aantallen duiven waaruit u de keuze kon maken. Wij willen graag nog wat nadere informatie. Daarom opnieuw een poll over de roofvogelproblematiek. Wij zouden graag zien dat u aangeeft hoeveel duiven u dit jaar verloren bent door aanvallen van roofvogels met vermelding van uw postcode. In het belang van het onderzoek graag massaal reageren. Geen verliezen door roofvogels ook graag doorgeven, dat maakt het beeld compleet! Alvast bedankt!
 
Vitesse Kampioenen
Afgelopen weekend was het al weer zover, de tijd vliegt, zeker in ‘vliegseizoen'. De laatste Vitesse-vlucht van dit seizoen was al weer een feit. Daarmee zijn op korte termijn, en dat voor het eerste in de geschiedenis van de duivensport, ook de voorlopige eindstanden van de Vitesse bekend. Dus onze Nationale Kampioenen zijn binnenkort bekend. Zodra alles goed verwerkt is en alle informatie van alle rekenaars binnen is. Onder de standen staat het tijdstip van de laatste update. Klik hier voor de meest actuele informatie.
 
Verloop vluchten
Afgelopen week was het niet gemakkelijk om de duiven te lossen. Het waren pittige vluchten, allemaal verschoven van de zaterdag naar de zondag. Helaas is het voor de Afdelingen 10 en 11 slecht verlopen. Er is veel informatie beschikbaar, dus er gaat een nadere analyse plaatsvinden over de oorzaak van het slechte verloop. Dit om er zoveel mogelijk  van te leren voor de toekomst en mogelijke herhaling tot een minimum te beperken. Natuurlijk zullen wij de resultaten van de analyse met u delen.
 
Grand Prix Midi France “De Kastelen Klassieker”
Volgende week donderdag is het inkorven voor de eerste Grand Prix voor de Dagfond. De Grand Prix Midi France “De Kastelen Klassieker”. Een prachtige krachtmeting voor de leden die zich toeleggen op de Dagfond. Om deel te nemen hoeft u alleen het aantal duiven maar aan te geven op niveau 9.
Uiteraard ook weer met dat prachtige prijzenpakket met luxe prijzen voor de nummers 1, 5, 10, 50, 100, 250 en 500 per sector. Inleg € 1,- niveau 9 kolom 19. De deelnemers van de 1e Grand Prix hebben laten zien dat het niet moeilijk is om in te zetten, dus succes! 

Ook deze Grand Prix is weer te volgen op Facebook en Instagram.
 
Ik wens iedereen een zonnig weekend, geniet ervan en mooie vroege aankomsten toegewenst!

Ben Geerink
Voorzitter NPO
 
 

Inhoudsopgave
 

 

Poll week 22

Lossingen van Marathonvluchten moeten niet later dan 10.00 uur plaatsvinden (o.a. door klimaatverandering).


Conclusie
Afgelopen week een poll speciaal voor alle marathon-spelers; 587 liefhebbers hebben gereageerd op de stelling. De uitkomst laat zien dat hier wisselend over gedacht wordt. Ruim 46% is het (absoluut) eens en ruim 41% is het juist (absoluut) oneens met de stelling.. Alle reden om hier op een later moment dus nog eens bij stil te staan.
 

Meer inzicht in de roofvogelproblematiek
 

Om een goed beeld te krijgen van de roofvogelproblematiek en de verschillen en overeenkomsten in het land vragen we u deze week om aan te geven waar u de sport beoefent, of u te maken heeft met verliezen door roofvogels en om welke aantallen het gaat.


Hoe werkt het? 
 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code

   
 • beantwoord de vragen 
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 18 juni aanstaande terugvinden.
Geef uw mening
 


DUIVENSPORT

Uitbraak vogelgriep in Vleuten

Donderdag 10 juni is vogelgriep geconstateerd in Vleuten. Sinds 21 april zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zones. De consequenties zijn:

 • Drie kilometer zone: kaart drie kilometer gebied 
  • Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven) vervoerd worden binnen de drie kilometer zone. 
  • Liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.
  • Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden
 • Tien kilometer zone: kaart tien kilometer zone
  • Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht, zijn verboden.
  • Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden.

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden. Voor de gehele regeling, klik hier of ga via onderstaande button naar de inforamtie op de website van het ministerie van LNV.
                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave

Website ministerie LNV | informatie vogelgriep Vleuten
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor 12 en 13 juni 2021


Vlucht vanuit St Vincent

Na het oplossen van de lage bewolking op de losplaats zullen stapelwolken gaan ontstaan en in de loop van de ochtend al een enkele bui mogelijk. Op de route wisselen zon en stapelwolken elkaar af maar ook komen er verspreidt enkele regen en/of onweersbuien voor. Maar deze lijken lokaal te zullen zijn. De wind is zwak uit richtingen tussen noord en noordoost. De temperaturen zullen in Frankrijk kunnen oplopen naar 22-28 gr. Voor situatie noord-Frankrijk richting Nederland zie weer zaterdag.
 

Weersituatie zaterdag 12 juni

In de nacht en vroege ochtend komt er in Frankrijk op uitgebreide schaal lage bewolking voor die na zonsopkomst geleidelijk aan oplost op de zuidelijk gelegen losplaatsen. Maar richting het noorden trekt een bewolkingszone met ook lage bewolking dichterbij 150-300m die bovendien dik genoeg is voor wat lichte (mot)regen. Hiervan zijn de hoeveelheden echter beperkt. Wel lopen in deze zone de zichten terug naar 2-4km. De positie van deze zone is nu natuurlijk onzeker, maar een eerste indicatie is dat de meest noordelijke begrenzing (slechtse condities ten zuiden ervan) om 8 uur ligt langs de lijn Bretagne-Oostende-Nijmegen. Deze zone verplaatst zich zuidwaarts waardoor met name in België de omstandigheden al in de ochtend zullen verbeteren. Over Frankrijk wordt het ook wel beter maar de vraag is of dit tijdig en verstandig is om dan nog te lossen.
                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave

 


WEDSTRIJDEN

Grand Prix Midi France

In het Spoor uitgebreid aandacht voor de Nationale Concoursen. Recent aandacht voor de Grand Prix Midi France. Via onderstaande button delen we graag het complete artikel ook via Op (de) Hoogte.

Grand Prix Midi France | Spoor der Kampioenen
 

WEDSTRIJDEN

Attractievluchten Noordelijke Unie met gegarandeerde hoofdprijzen


Door Gerard Kok en Kees Poel
 

Dit vliegseizoen gaan we als NU een 2-tal attractievluchten organiseren. Het bijzondere aan deze attractievluchten is dat er per vlucht gegarandeerde hoofdprijzen worden vervlogen.

Nieuw
Nieuw dit jaar is dat de attractievluchten worden vervlogen per zone op de dagfond vlucht E24 Bourges (7,8 en 9) / Lorris (10 en 11) en ook op de meerdaagse fondvlucht A24 Périgueux
 
De gegarandeerde prijzen voor deze twee vluchten zijn:

Als lid van afdeling 7 t/m 11 en het aangrenzende deel in Duitsland kunt u gratis deelnemen via niveau 10 aan het NU-concours.

Nu is het alleen nog nodig dat u via kolom 22 van niveau 10 (NU) het aantal duiven aangeeft die u wilt zetten. De inleg is € 0,50 per duif.
 
Wij hopen dat u massaal deelneemt en uw duiven inzet voor deze prachtige prijzen en wellicht wordt u de winnaar van één of meerdere gegarandeerde hoofdprijzen!

                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave
 

DUIVENSPORT

Burgerinitiatief "De bescherming van de maatschappelijke status van dierenliefhebberij"

 
De Partij voor de Dieren heeft een wijziging (amendement) van de Wet Dieren ingediend over het niet langer aanpassen van dieren aan het systeem. Hierdoor is het straks “niet langer toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen, angezien dit schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van een dier.” zoals in de tekst staat.

Deze wijziging is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer en geldt voor alle dieren, dus ook voor gezelschapsdieren.
 
Start burgerinitiatief
Naar aanleiding van dit amendement van de Partij voor de Dieren heeft de K.N.V. Ornithophilia het initiatief genomen om een burgerinitiatief te starten om de belangen van de liefhebbers van hobbydieren te waarborgen. Zij heeft steun gevraagd aan KleindierNed waar o.a. de NPO en de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers lid van zijn.
 
Organisaties van KleindierNed hebben dierenwelzijn als uitgangspunt voor hun dierhouderij. “Natuurlijk gedrag” is onderdeel van de houderijrichtlijnen. Omdat dierenliefhebbers juist met goede zorgen met hun huisdier(en) willen omgaan, is dit burgerinitiatief opgestart om de dierenliefhebberij in de Wet Dieren een beschermde status te geven.
 
Oproep
De NPO ondersteunt dit initiatief. Wij hopen dan ook dat u deze wilt tekenen en wilt opsturen of mailen naar Ornithophilia (mailadres vindt u in de bijlage), maar vooral ook dat u uw medeleden in de verenigingen en daarbuiten wilt stimuleren om eveneens te ondertekenen. Voor een burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. Klik hier voor een link naar de website van Ornithophilia of download de petitite via button. 

Terug naar inhoudsopgave

Petitie Burgerinitiatief
 


WEDSTRIJDEN

Fay aux Loges (Orleans) en Bourges

De tweede DAT vlucht uit Fay aux Loges (Orleans) was na een dag uitstel een pittige maar goed verlopen vlucht met 2,500 duiven aan de start. De winnaars zijn de Gebr. Spekking uit Terborg. Uitslag Afd. 9 Dagfondclub Achterhoek-Twente (compuclub.nu)

Winnaars: Gebr. Spekking (Terborg)
De winnende doffer van de Gebr. Spekking kwam tegelijk met een hokgenoot aanvliegen. Hij viel direct op de klep terwijl de andere duif schrok van een buizerd en zo doende ruim 2 minuten verspeelde. Nu won deze duivin de 5e prijs in het DAT concours. Alles bij elkaar een prachtige prestatie van de winnaars de Gebr. Spekking uit Terborg.

De hoofdprijzen waren wederom goed verdeeld over de afdeling en ook weer overtekend.We keren ook 4 extra prijzen uit van € 25,00. De winnaars zijn:

 • Comb. Roos-Teunissen
 • G.J. Egberts
 • J.A.A. Tenback
 • M. Kerkhof

 Alle prijswinnaars van harte proficiat.!
 
Volgende vlucht: Bourges
De volgende vlucht die op ons programma staat is de klassieker uit Bourges van zaterdag 19 juni. Het beloofd wederom een prachtig concours te worden en deelname is heel eenvoudig.

De spelregels en uitgangspunten op een rij:

 • Spelregels DAT:
  • U neemt deel door op niveau 8 het aantal gezette duiven in te vullen.
  • Het aantal gezette duiven is minimaal gelijk aan het aantal gezette duiven in de CC (niveau 2).
  • Uw concoursleider in de vereniging kan U eventueel helpen om deel te nemen aan de DAT concoursen.
  • Per liefhebber kan maar 1 hoofdprijs en of extra prijs worden gewonnen.
  • De hoofdprijzen zijn niet gegarandeerd en gaan per vlucht af naar rato van de totale inleg.
  • Als de hoofdprijzen overtekend zijn worden extra prijzen uitgekeerd.
  • Er wordt altijd gespeeld in afdelingsverband.
  • DAT vervliegt op Dagfond en Jong 10 onaangewezen (1:10 verfijnd), 10 aangewezen (2 beste van bovenste 3 aangewezen) en 5 duifkampioenschappen.
  • Alle vluchten tellen, we kennen geen aftrekvluchten.
  • E30 wordt alleen gespeeld als een dagfondvlucht uitvalt.
 • Iedere liefhebber van afdeling 9 kan deelnemen aan de DAT-vluchten.
 • U hoeft geen lid te zijn van DAT om te kunnen deelnemen.
 • De inleg bedraagt per duif 50 cent op de dagfond en 35 cent op de jonge duiven.
 • Alle duiven staan daarmee automatisch voor alle hoofdprijzen.
 • Elke liefhebber kan maximaal 1 hoofdprijs winnen en alle inleg wordt vervlogen!
 • De uitslagen komen dit jaar van Compuclub en zijn direct beschikbaar.
 • Apart insturen van bestanden naar de rekenaar is niet meer nodig.
 • De concoursen worden vervlogen in afdelingsverband en de ervaring leert dat hoofdprijzen en kampioenschappen goed verdeeld zijn over de afdeling.
De prijzen


Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Ik heb een duplicaat aangevraagd van mijn eigen duif. Kan dat direct worden opgestuurd?
Een duplicaat wordt na 30 dagen verstrekt en kan dus niet direct worden toegestuurd. Het maakt hierbij niet uit of een duif van u zelf is of dat de duif van een andere eigenaar was.
 
Ik heb een duif gemeld, maar de eigenaar reageert niet. Wat nu?
Als eigenaar bent u verplicht te reageren op een melding van uw duif. U dient te laten weten of u de duif ophaalt, laat ophalen of het eigendomsbewijs opstuurt. Kom in ieder geval met een oplossing waar beide partijen tevreden over zijn.

In mijn mailbox heb ik een aanvraag ontvangen voor goedkeuring van overschrijving van mijn duif. Wat moet ik doen?
U kunt inloggen en naar 'Mijn overschrijvingsaanvragen' gaan. Daar ziet u de betreffende aanvraag staan en die keurt u goed. U stuurt dus geen mail naar het Bureau met de mededeling dat het akkoord is.
 
Ik ontvang een melding van een duif die niet meer van mij is, maar ik weet niet wie de nieuwe eigenaar is. Wat nu?
Kom altijd met een oplossing en laat de melder nooit zitten met de duif. Vaak is het iemand die zelf geen duiven heeft en niet weet wat te doen met de duif. Neem desnoods contact op met het Bureau. Daar kan worden gezocht naar een postduivenvereniging in de buurt van de melder. Die contactgegevens kunt u vervolgens doorgeven aan de melder.

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 

COVID-19 WERKGROEP

Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier
Actueel protocol (versie 3.1 van 1 juni 2021)
FAQ voor toezicht (versie mei 2021)
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 9 juni 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad
Geplande activiteiten en vergaderingen

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 mei 21
Latente infecties                                                     Start DuivenseizoenDe start van het duivenseizoen is in de  diverse landen vaak op een ander  tijdstip. Er zijn landen waar al in maart  begonnen wordt, maar ook landen waar  men het...

Columnist in Spotlight

RC9 7
11 juli 21
Over dromen.... Dromen moet je hebben . Ze zijn...
rc25 6
27 juni 21
Veel valt er eigenlijk niet te vertellen behalve veel...
RC8 6
13 juni 21
Op mijn vorig artikel heb ik heel wat leuke...
RC17 5
18 mei 21
k ben opgegroeid in een dorpje op een boogscheut van de de...
RC3 5 1
04 mei 21
Op mijn vorig artikel kreeg ik nogal wat...
RC8 4 1
08 april 21
Zijn of niet zijn , dat is de vraag !De...
RC3 4
04 april 21
Laten we eens een kat een kat noemen...
RC19 3 1
19 maart 21
Wat een heerlijk gevoel is dat !! De lente in...
RC1 3 1
04 maart 21
Ik herinner mij nog goed toen de TV bij ons zijn...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40