beekman

RUI / WINTER: De geslachten blijven lang bij elkaar. In de regel worden de geslachten pas eind november uit elkaar gezet. Hierdoor blijven de duiven goed gekoppeld en ontstaan er nieuwe koppels zodat in het nieuwe jaar niet ‘getreurd’ wordt om de voormalige partner. Het late scheiden is qua planning geen probleem omdat er uit de vliegduiven in de regel niet gekweekt wordt . Alleen in 2011 is er op grote schaal gekweekt met de vliegduiven. Het vele werk en het gebrek aan tijd maken het kweken in deze tijd van het jaar echter een zware opgave.

In de winter komen de duiven weinig los, door tijd gebrek en de aanwezige roofvogels. De volieres bieden soulaas.

Veel zuurstof en een veilige gelegenheid tot het nemen van een bad. In de periode tussen het vliegseizoen en eind november wordt vrijwel het gehele vlieghok aan de duiven ter beschikking gesteld. Oud en jong lopen dan door elkaar. Slechts het deel waarin zomers de weduwduivinnen huizen is ‘ verboden’ terrein. Door deze methode zijn de jonge duiven al gewend aan hun nieuwe onderkomen voordat de geslachten gescheiden worden.

Duiventhee. Het ene jaar wordt het wel gezet, het andere niet!

In de ruiperiode wordt er zoveel als mogelijk aan gedaan om de duiven voorspoedig door de rui te krijgen. 2 dagen in de week Sedochol in het water, 2 dagen een Vitaminecomplex en 2 dagen appelazijn met knoflook. In 2009 is aan de watermixen nog een extra variant toegevoegd. in een cyclus van 8 dagen krijgen de duiven ook nog 2 dagen een oplossing van Oregano-olie door het water. Na een succesvolle rui bij de kwekers is deze methode ook bij de vliegers toegepast. Het resultaat een betere ‘natuurlijke’ gezondheid.

De aanvang van het kweekseizoen verschilt per jaar. Er wordt gekeken of de duiven er aan toe zijn en naar de plannen voor de winter (vakantie, uitjes). Idealiter worden de kwekers (vermeerderaars volgens velen) op alle twee de kweekhokken eind november / begin december gekoppeld. Doel is een grote ronde vroege jongen te kweken. Deze kunnen dan alle bij de start van het oude duivenseizoen onder controle worden gebracht. Gezien het grote aantal ‘kweekkoppels’ wordt er in de regel niet gekweekt uit de vliegduiven. Slechts de eieren van de beste vliegers worden daar waar mogelijk ondergelegd. De vliegers broeden de laatste jaren slechts eenmaal. De eerste jaren in Aalsmeer werd de vliegploeg twee keer gekoppeld, maar de laatste jaren heeft tijdgebrek (en de steeds vroegere startdatum van de wedvluchten) dit verhinderd.


In 2011 werden de eieren van de kwekers verlegd naar de vliegers. Deze brachten de jongen groot. Na twee weken azen werden de duivinnen weggehaald opm op tijd op weduwschap te gaan. Gezien de goede start in 2011 zal dit systeem in 2012 opnieuw worden toegepast. Wel valt het te bezien hoe de kweek in het volle oude duivenhok zal verlopen. Er zitten nu 72 koppels!

De jonge garde zit graag op het vlakke dak van het kweekhok, van vliegen is dan nog niet of nauwelijks sprake.

VOORJAAR. Aan het grondig uitwennen van de jonge duiven wordt grote waarde gehecht. Door de landelijke omgeving is het mogelijk de duiven ‘open hok’ te geven. Na enkele weken in de weekeinden en op een enkele vrije dag ‘onder begeleiding’ in vrijheid te zijn gesteld, worden de youngsters dagelijks voor vertrek naar het werk in vrijheid gesteld. D.w.z. ze worden ‘buitengesloten’, maar kunnen wel in de voliere. Bij thuiskomst wordt het feitelijke nachthok geopend en worden de duiven naar binnen geroepen.

In 2012 zal deze methode een beetje aangepast worden. De eerste weken zal de jonge garde slechts ’s middags uitgewend worden. Door gebruikt te maken van een magneetsluiting wordt het hok om 13:00 uur geopend. De jongen brengen wel de hele dag in de voliere door want om 10:00 uur zal de verduistering zichzelf op heffen en hierdoor de toegang naar het jonge duiven hok open. Voerautomaten zullen de jongen voorzien van voer. Kort na het voeren zal de verduistering zich sluiten waardoor de jongen niet meer terug kunnen in het nachthok.

De jonge garde gaat dagelijks los. Bij slecht weer ….

…en bij mooi weer is de schoorsteen een favoriet plekje

De jonge duiven moeten zich goed ontwikkelen. Veel vrijheid helpt hierbij. Door het dagelijkse open hok raken de jonge duiven geheel vertrouwd met de omgeving. De aanwezige roofvogels zorgen wel voor de nodige schade, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat de duiven actief worden/blijven. Ook maken zij de jongen scherp want na verloop van tijd weten ze diverse veilige zitplaatsen te vinden om de roofvogel te ontlopen. Bijvoorbeeld in de voliere, maar ook eronder. Een nadeel hiervan is dat ze op een gegeven moment nog moeilijk de veilige voliers willen verlaten …… Mede om deze reden wordt in 2012 een ander systeem geprobeerd.

Training,
De oude duiven worden vanaf begin maart dagelijks losgelaten. Als het daglicht en de temperatuur het toelaten vliegen de duivinnen s ’s morgens tussen 07:00 en 08:00 uur. De training is verplicht, met de vlag. Zodra de zomertijd daar is worden de duivinnen ’s avonds losgelaten.

 

De weduwduivinnen vliegen eenmaal per dag, ’s avonds!

De duivinnen trainen tussen 17:30 en 20:00 uur afhankelijk van het tijdstip waarop Michel terugkomt van zijn werk. De dames vliegen verplicht. Binnen een week vliegen ze een uur. Een handje snoep voor het losgooien helpt hier ook een beetje bij.

In de loop van het seizoen gaan de doffers ook weer dagelijks los. Vroeger moest er door de (te) vroege start 1 of 2 weken vakantie worden genomen om dit te realiseren. Nu de doffers alleen nog op de navluchten gespeeld worden (en zich moeten invliegen op de jonge duivenvluchten) is dit een stuk gemakkelijker geworden. Eind mei gaan de jongen ’s morgens vroeg los en wordt er geprobeerd deze onder controle te krijgen. D.w.z. na het uitvliegen worden ze naar binnen geroepen (als Michel nog aanwezig kan zijn) .

Van het opleren van de jongen wordt veel werk gemaakt. Tien keer weg met de eigen auto, tot zo’n 35 kilometer

Zodra de duiven een week of drie goed trekken rond het hok, wordt er gestart met het opleren van de jonge duiven. De datum dat dit gebeurt verschilt van jaar tot jaar. Afgelopen jaren werd er wederom heel laat gestart met opleren. In april/mei zijn er regelmatig veel problemen met de gezondheid waardoor de duiven pas in mei voor het eerst goed op de vleugels gaan. In de tweede en derde week van juni worden de jongen duiven voor het eerst weggegbracht. In een periode van 10 dagen wordt de jonge garde (tussen de 100 – 140 stuks) 7 tot 15 keer weggebracht. Aanvankelijk slechts enkele kilometers, geleidelijk steeds verder. In de laatste week voor de eerste wedvlucht worden de duiven dinsdagmiddag en woensmiddag in Boskoop, respectievelijk Gouda gelost.

Met de container wordt niet meer opgeleerd, de jongen gaan direct op de eerste wedvlucht

In navolging van clubgenoot en sportvriend Cor Buis junior wordt in het geheel niet meer deelgenomen aan de opleervluchten van de afdeling. Zowel met de oude als de jonge duiven werd deze methode voor het eerst in het seizoen 2008 toegepast (met de jongen voor de navlucht was het al usance). Er zijn geen nadelige gevolgen van ondervonden.

In 2012 zal er enigszins van deze methode afgeweken worden. Door het gegeven dat er maar 35 duiven de onaangewezen punten kunnen behalen zal er worden deelgenomen aan tenminste een afdelingsdrachtvlucht. Dit betekent wel dat het schema eerder op punt moet komen!

Voor de jonge garde aan de start komt wordt er geleerd om te drinken in de mand.

Er wordt en groot belang gehecht aan het kunnen drinken in de mand. De jonge duiven wordt dit speciaal geleerd. Als de eerste afdelingsoefenvlucht op het programma staat zitten de duiven van Beekman-Tilmans ook in de mand. Niet om te vliegen, maar om te drinken. Twee tot drie dagen verblijven de jongen in de reismanden die in de vereniging achterblijven. Tweemaal daags worden de jonge duiven gevoerd in de mand. Het water wordt van enige hoogte in te drinkgootjes gegoten. Afhankelijk van de temperatuur drinken de jongen binnen een dag. Om het goed te leren wordt er dan even ‘doorgezet’. Na de drinkcursus worden de duiven bij de vereniging losgelaten. Tegenwoordig gaat dit nog eenvoudiger door het drinksysteem aan de nieuwe volieres. Hierdoor zijn de youngsters al gewend aan het drinken uit een gootje. Een nachtje in de mand volstaat.

De jongen worden verduisterd tot eind mei en vanaf de langste dag belicht! De oude duiven overigens ook!

Op de hokken van Beekman-Tilmans is het in het voorjaar vroeg donker want zowel de oude als de jonge duiven worden verduisterd. Met de duur van de verduisteringstijd moest een beetje worden geschipperd. 14 uur voor alle duiven was onmogelijk gezien de werktijden. In de praktijk werden de doffers een kleine 13 uur verduisterd en de duivinnen en de jongen een ruime 13 uur. In 2008 werden de doffers in het geheel niet verduisterd om de piek van de forme beter te verdelen. Vroeg in het seizoen dienden de doffers de punten binnen te halen, later in de tijd de duivinnen. Dit experiment is in 2009 niet worden voortgezet omdat het voordeel niet groot bleek. In april werd de verduistering weggenomen bij de doffers, begin/half mei bij de duivinnen en eind mei bij de jonge duiven. Doordat de doffers halverwege het oude duiven seizoen niet meer gespeeld konden worden vielen ze ondanks de verduistering vroeg in de rui.zodat er op de navluchten omvoldoende veren waren om deze nog succesvol (op weduwschap) te vliegen. Vanaf 2010 werden de doffers evenlang verduisterd als de jongen. Ook overdag is het dan nog redelijk schemerig in de hok omdat de verlichting in dat deel van het hok niet aan staat.. Doel is om de vleugels op de navluchten zo vol mogelijk te hebben. Dit lukt het ene jaar beter dan het andere. Het komende seizoen 2012 zal er automatisch verduisterd worden door middel van rolluiken die met een tijdklok bestuurd worden.

De verlichting brand de hele dag. Behalve in de periode dat de duiven verduisterd worden. Gebruik wordt gemaakt van daglichtlampen. TL buizen met een armatuur die zorgt voor dusdanig hoog frequent knipperen dat de duiven hiervan geen hinder ondervinden. Na de langste dag branden de lampen van ’s morgens 5:30 uur tot ’s avonds 22:45 uur. Dit komt overigens niet op een kwartiertje.

Bij warm weer zitten de jonge duiven in het vliegseizoen in de voliere. Anders niet!

ZOMER. In de warme zomermaanden wordt de duiven zoveel mogelijk zuurstof ter beschikking gesteld. De jonge duiven worden bij temperaturen boven de 25 graden Celcius in de voliere opgesloten. De duivinnen zitten standaard in de dichte en beschutte voliere.

De doffers zitten de laatste jaren ook in de voliere gedurende het seizoen. Bij hele zomerse dagen kan de zon worden geweerd door de aanwezige rolgordijnen. Deze dienden oorspronkelijk voor het verduisteren (dit wordt nu met luiken gedaan) maar fungeren nu als zonwering op hete dagen.

In de winter van 2010 zijn de oude volieres vervangen worden door ruimere en verbeterde exemplaren van de firma Habru. Doel is/was om het klimaat in de volieres beter te kunnen reguleren. Bijvoorbeeld door het gebruik van windbreekgaas.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
06 juli 24
De Herpesvirus - infectie is een veelvoorkomende aandoening bij duiven. Desondanks worden er over het algemeen maar weinig woorden aan vuil gemaakt. Hoog tijd dus voor een nadere beschouwing. Het...

Columnist in Spotlight

peter hok
20 juli 24
Zoals gezegd vielen de verliezen hier gelukkig...
peter hok
12 juli 24
Code geel qua wind zit erop. Zoals verwacht...
peter hok
06 juli 24
Vorig jaar werden wij gedupeerd bij de start van het...
peter hok
29 juni 24
Ik ben blij dat ze afgelopen zondag een...
peter hok
22 juni 24
Hier is het lang niet zoals vorig jaar. Toen was het...
peter hok
15 juni 24
In de duivensport blijven er weinig echte...
peter hok
08 juni 24
Het weer zit niet mee dit jaar en dat is voor de...
peter hok
01 juni 24
Ik krijg regelmatig de vraag of ik tot nu toe...
peter hok
25 mei 24
Gelukkig korven we vrijdag pas in. Die dag extra rust...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new Promo185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Promo185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Promo185x75new GJBeute185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Windy.com

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40