Nieuws

maandag 04 april 2022


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 1 april 2022 | week 13

Voorwoord

Huldiging winnaars NPO Grand Prix vluchten, Jeugd en Ladies League
Afgelopen zaterdag zijn de winnaars van de eerste editie van de NPO Grand Prix vluchten, de jeugdkampioenen en kampioenen van de Ladies League gehuldigd. De prima opkomst van dit gemêleerde gezelschap leverde een gezellige middag op. Fijn dat dit heeft kunnen plaatsvinden. Een verslag van deze middag kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Uiteraard was er voor iedereen een jaarboek van de NPO Grand Prix vluchten beschikbaar. Een prachtig naslagwerk over de eerste jaargang. Natuurlijk staat dit jaarboek ook in deze Op (de) Hoogte. Vandaag foto’s van de Ladies League en de NPO Grand Prix’s. Volgende week een mooie serie foto’s van de jeugdkampioenen.
 
Winnaars hoofdprijzen Grand Prix vluchten
Op dit moment wordt er gewerkt aan het versturen van de gewonnen hoofdprijzen. Deze worden uitgekeerd in de vorm van cadeaubonnen. Het gaat om een totaalbedrag van €23.000 dat zo goed mogelijk verdeeld is onder de winnaars. Uitgangspunt daarbij was dat elke prijs  een aantrekkelijke bedrag oplevert. In de basis zijn er 7 prijzen per sector/afdeling. Dat het er niet altijd 7 zijn heeft te maken met het aantal duiven die gezet zijn in een sector/afdeling. De afspraak was dat één liefhebber één hoofdprijs kon winnen, en wel op de plaatsen 1, 5, 10, 50, 100, 250, 500 en uiteraard als de 1e niet gezet is de 2e etc. Alle winnaars van harte gefeliciteerd en koop een mooie herinnering voor de gewonnen Grand Prix prijs!
 
Juiste gegevens in ledenbestand
Bij het mooie weer van de afgelopen maand zijn veel van onze leden al op pad geweest met de duiven. Dit om ze op te leren voor het aankomende vliegseizoen. Nu zult u vast denken: "Wat heeft dat nu met juiste gegevens in het ledenbestand te maken?". Niets, maar ook alles. Duiven die niet rechtstreeks het hok weten te bereiken zullen wellicht ergens binnenlopen. Degene die de opgevangen duif wil melden ziet bij het betreffende ringnummer op de NPO site uw telefoonnummer en woonplaats. Het is dus erg belangrijk dat het juiste telefoonnummer bij uw gegevens staat. De start van een nieuw seizoen is bij uitstek het moment om dat te updaten als er wijzigingen zijn. Er ligt hiervoor een taak bij de ledenadministrateur van uw vereniging, hij/zij heeft normaal het laatste actieve telefoonnummer en kan het gemakkelijk bijwerken. Uiteraard kunt u zelf ook snel zien of uw gegevens nog up- to-date zijn. Inloggen bij mijn.duivensportbond.nl geeft u het overzicht van uw geregistreerde gegevens. Ook bij het invoeren van een ringnummer van één van uw duiven ziet u of uw telefoonnummer juist is. Check ook uw e-mailadres, dit is van belang als iemand er voor kiest om niet te bellen maar u een mail te sturen. Alles in het belang van het welzijn van onze duiven. Ook onze bereikbaarheid voor niet leden is belangrijk en uiteraard heeft het ook alles met de uitstraling van onze mooie sport te maken.
 
NPO Cloud
In deze nieuwsbrief ook belangrijke informatie over de NPO Cloud. Het gaat over contactpersonen voor UDP bestanden, het invoeren van de ent-datum en verenigingen die mee willen werken aan het testen van de NPO Cloud. Belangrijk voor de toekomst van onze duivensport, dus graag bijdragen aan het laten slagen van deze stappen in het proces.

Fijn weekend toegewenst!

 
Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

WEDSTRIJDEN

Huldigingen Kampioenen en winnaars NPO Grand Prix’s

 Zaterdag 26 maart was het zover: de huldiging van de winnaars van de eerste editie van de NPO Grand Prix vluchten. Dat stond niet alleen op het programma, ook de kampioenen  van de Ladies League van 2021 en de Jeugdkampioenen van 2020 en 2021 waren op deze dag uitgenodigd. In totaal waren er voor deze huldigingen 270 personen naar zaal Verploegen in Wijchen gekomen. Een volle zaal die tegelijk ook een mooie uitstraling had met dit gemêleerde gezelschap. Wij hebben het allemaal in ons midden in de duivensport, alle leeftijden en allerlei pluimage, prachtig!

NPO voorzitter Ben Geerink heeft ze hartelijk welkom geheten en gaf aan verheugd te zijn dat het eindelijk mogelijk is om de winnaars van de verschillende disciplines in het zonnetje te zetten. Hij merkte wel op dat corona er nog steeds is en voorzichtigheid geboden, dus geen handen schudden maar een boks is een prima vervanging om elkaar te feliciteren.
 
Als eerste werden de jeugdleden gehuldigd. Deze taak nam André van der Wiel op zich. Op de voor hem bekende wijze had hij voor iedereen een woordje. Mooi om te zien dat zoveel jonge mensen genieten van de duivensport. Na deze prijsuitreiking gingen de jeugdkampioenen met Gerard Koopman naar een andere zaal. Daar mochten ze vragen stellen aan Gerard Koopman en daar is gretig gebruik van gemaakt. Mooi te horen dat Gerard zich goed kon verplaatsen in de jeugd en zelf terugblikte op zijn eigen jeugd als voorbeeld en inspiratie. Terwijl de jeugd in gesprek was met kampioen Gerard Koopman ging het in de grote feestzaal verder met de huldiging van de kampioenen van de Ladies League. Het was een kleurrijk geheel, mooie ereprijzen, bloemen en cadeaus. Niets was aan een toeval overgelaten door de animator vanuit het bestuur, Annette Espeldoorn. Ook deze huldiging nam André van der Wiel voor zijn rekening. Regelmatig was er de nodige hilariteit op het podium. De Ladies League is een aanwinst voor de duivensport.
 
Vervolgens waren de winnaars van de NPO Grand Prix vluchten aan de beurt. De NPO Grand Prix vluchten het nieuwe initiatief van de NPO en het Spoor der Kampioenen. De eerste editie heeft veel prachtige voorbeschouwingen en leuke verhalen over de winnaars van de Grand Prix opgeleverd. Het geheel is samengevat in een kleurrijk boekwerk. Als ereprijs voor de eerste 3 per sector en de eerste van de afdeling, als er geen sectorvlucht is, is een speciaal klein bronzen duifje ontworpen. Een mooie herinnering waarvoor in elke kamer wel een plekje te vinden is.

Van de sponsoren waren Koehoorn en  Mierel aanwezig om persoonlijk een bijdrage te leveren aan de huldiging van de winnaars van de door heb gesponsorde Grand Prix. De overige Grand Prix winnaars zijn door NPO bestuursleden gehuldigd. Na al deze huldigingen was het de hoogste tijd om aan de inwendige mens te denken. Met een heerlijk koud- en warm buffet was daar goed voor gezorgd. Nadat er daarna nog genoten kon worden van een dessert buffet kwam er een einde aan een feestelijke middag.

 

                                          

Jaarboek Grand Prix - Deel I
Jaarboek Grand Prix - Deel II
Prijzen Grand Prix vluchten
Foto's huldiging Ladies League
 

MIJMERINGEN

Democratie in de duivensport

Door Menko Rittersma

De duivensport in Nederland wordt beoefend door mensen die zich hebben verenigd in een plaatselijke duivenvereniging, een afdeling en landelijk in de NPO. Daarnaast is men veelal lid van een samenspel, een fondclub enzovoort. De drie organisatielagen basisvereniging, afdeling en NPO zijn zo ingericht dat leden de uiteindelijke zeggenschap hebben; democratie dus. De vereniging is er voor en door de leden. Of leden het ook zo ervaren is de vraag. De ledenbetrokkenheid lijkt af te nemen. Waar komt dat door, tegen welke problemen lopen we aan, hoe uniek is de duivensport daarin en wat zijn mogelijke oplossingen? Daarover gaat deze editie van Mijmeringen.
 
In de gedachte van de wetgever behoort de uiteindelijke macht binnen verenigingen te liggen bij de leden. In de duivensport gaat het dan om de leden van de basisvereniging, de afgevaardigden die dezelfde leden vertegenwoordigen in de afdeling en de afgevaardigden van de afdelingen en sectieleden in de NPO ledenraad. In de jaarlijks te houden en wettelijk verplichte ledenvergadering legt het andere verplichte orgaan van de vereniging – het bestuur – verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en wordt nieuw beleid besproken en vastgesteld.  Leden en bestuur zijn de twee verplichte organen binnen elke vereniging met ieder hun eigen positie en taak. Voor elke gezonde vereniging is het essentieel dat beide bemenst zijn, die positie pakken en hun taken serieus nemen. Als we kijken naar de opkomst bij vergaderingen en hoe moeilijk het is om commissie- en bestuursleden te vinden moeten we concluderen dat de duivensport hier een uitdaging heeft.
 
Algemeen bekend is dat het vinden van vrijwilligers tegenwoordig lastig is. De duivensport is hierin geen uitzondering. Ook de plaatselijke volleybalclub heeft vaak moeite met het vinden van een penningmeester. Naast het steeds moeilijker kunnen vinden van bestuursleden is ook de betrokkenheid van leden bij de vereniging in zijn algemeenheid niet meer wat het wel geweest is. De opkomst bij vergaderingen, het vervullen van taken in commissies, het bijdragen aan een schoon gebouw, het staat allemaal onder druk. Soms moeten de jaarlijks verplichte vergaderingen zelfs worden afgelast omdat er onvoldoende opkomst is om besluiten te kunnen nemen.  
 
Deze afnemende ledenbetrokkenheid gaat, gek genoeg, gepaard met een schijnbaar grote betrokkenheid van sommige leden via met name sociale media en columns en blogs op internet. Vaak is men slecht op de hoogte van de feiten en is de kritiek zelden opbouwend van toon of gestoeld op eigen belang. Ook dit is een maatschappelijk fenomeen. In de duivensport is mij opgevallen dat leden die goed spelen met hun duiven en/of commercieel een podium hebben daaruit afleiden dat zij overal verstand van hebben. Dit fenomeen zien we overigens ook in andere sporten, zoals het voetbal. Natuurlijk mag ieder lid zijn mening uiten, maar is het teveel gevraagd dat je voordat je dat doet eerst de voorstellen en stukken  leest en je betrokkenheid toont door een vergadering te bezoeken of zitting te nemen in een commissie? Of in plaats van vele uren te spenderen aan het leveren van kritiek via Facebook of je blog op bestuurders en lossingsfunctionarissen zelf de handen eens uit de mouwen te steken? Er wordt dus enerzijds massaal aan de zijlaan gestaan als het gaat om het pakken van verantwoordelijkheid en anderzijds lijkt de kritiek toe te nemen op de weinigen die deze verantwoordelijkheid wél pakken. Ook dit is van alle tijden blijkens het  welbekende spreekwoord “De beste stuurlui staan aan wal.”
Eerdere pogingen om de betrokkenheid van de liefhebber bij het beleid te vergroten zijn mislukt. Recent is het geprobeerd via de Secties. Er was weinig tot geen interesse bij de liefhebbers. Het aantal liefhebbers dat zich uit eigen beweging heeft aangemeld bij de Secties was minder dan 10%. Het toenmalige NPO Bestuur heeft vervolgens liefhebbers maar ingedeeld bij een Sectie. Vrijwel alle Secties hebben te maken gehad met een groot verloop in het bestuur. In de praktijk is het lastig gebleken om kwalitatief goede besturen te formeren en te behouden. De opkomst van leden in de Sectievergaderingen was zeer laag waardoor een handvol liefhebbers het debat domineerde.  
 
Dit NPO Bestuur heeft de afdelingen de ruggengraat genoemd van de duivensport. Niet zonder reden: zonder de inzet van de vrijwilligers van de afdeling geen vluchten en dus geen duivensport. Zo simpel is het. Maar ook verenigingstaken zoals het inkorven en het bemensen van de bar en op landelijk niveau het bepalen van toekomstbestendig en verstandig beleid, zijn voor de duivensport van groot belang. De betrokkenheid van leden is op alle niveaus noodzakelijk voor toekomstbestendige duivensport. Hoe zouden we de betrokkenheid van leden kunnen vergroten?
 
Praktische en vaak eenvoudige oplossingen kunnen de betrokkenheid van leden al vergroten. Tijdig publiceren van vergaderstukken en tijdig vergaderen op vereniging en afdeling niveau zijn hiervan voorbeelden. Als je pas vergadert als besluiten al een feit zijn dan zijn die besluiten een mededeling voor leden en komt er van meedenken niets terecht.
 
Structurele oplossingen om de betrokkenheid van liefhebbers te vergroten moeten we ook overwegen. Wellicht moeten we op afdelingsniveau de ruimte geven om te vergaderen met CC’s, Samenspelen en Kringen. Misschien zijn er ook slimme digitale manieren te bedenken. De gedachte daarachter is dat hoe laagdrempeliger je betrokkenheid van leden en verenigingen kunt maken hoe groter de opkomst en deelname zal zijn. Zo maar een paar voorbeelden om de betrokkenheid te vergroten.  
 
Het NPO Bestuur gaat verder nadenken, samen met de afdelingen, over de vraag hoe we de ledenbetrokkenheid kunnen verhogen. Dit stuk is daartoe een startpunt. We zouden graag suggesties krijgen welke mogelijkheden u ziet om de betrokkenheid van leden te verhogen. Denkt u mee? Suggesties kunnen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp: democratie.
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Oproep voor kandidaten Olympiade commissie


Wij gaan in januari 2024 de Olympiade organiseren. Het NPO-Bestuur wil een evenement neerzetten door en voor duivenliefhebbers en hun gezinnen. Plezier beleven aan mooie duivensport, een evenement gericht op de liefhebber en zijn gezin en promotie van de duivensport staan voorop. De Olympiade is ook een unieke kans om onze sport onder de aandacht te brengen van het grote publiek en stevig op de kaart te zetten. We kunnen prachtige, soms zelfs heroïsche verhalen vertellen over de prestaties van onze duiven en het plezier wat we eraan beleven. Laten we dat dan ook doen en de Olympiade hiervoor gebruiken als platform. Dat is in het kort hoe we de Olympiade voor ons zien. Nu moeten we het nog organiseren.
 
Het NPO-Bestuur doet een oproep aan kandidaten voor de Olympiade commissie. Vanuit het NPO-Bestuur zullen Annette Espeldoorn, Hans van Dijk en Gerard van de Aast zitting nemen in de Olympiade commissie. We zoeken enthousiaste liefhebbers die zich willen inzetten voor het op de kaart zetten van de duivensport. Het werk in de commissie zal zich vooral richten op promotie van de duivensport en het betrekken van de Nederlandse liefhebber en zijn gezin bij het evenement. Formele aangelegenheden die horen bij een Olympiade zoals het FCI congres laten we verzorgen door een professionele partij.
 
Dus wil je je inzetten voor de toekomst van de duivensport meld je dan aan. Naast dat het een goed doel dient is het ook leuk om met een groep liefhebbers iets moois neer te zetten. Aanmelden kan tot 7 april door een email te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Olympiade commissie. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek. Uiteraard willen we ook graag dat dames zich aanmelden. 
 

Terug naar inhoudsopgave

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

NPO BESTUUR

NPO Cloud 


Eind 2020 is gestart met de ontwikkeling van de NPO-Cloud. Op dit moment is de NPO zelfregulerend. Om dit te kunnen blijven, is het van belang dat de NPO-Cloud in gang gezet gaat worden. Eventuele vragen vanuit de overheid met betrekking tot het transport van onze duiven, kunnen wij met de gegevens uit de Cloud dan beantwoorden. Het gaat hierbij o.a. om: welke duiven zitten in het transport, hebben de duiven, die in het transport zitten, een geldige enting.

De ontwikkeling van de NPO-Cloud is bijna afgerond. We streven ernaar om de Cloud bij het begin van de midfond-vluchten (half mei) operationeel te hebben. Om dit te kunnen realiseren, moet er de komende tijd nog een flink aantal zaken geregeld worden. De medewerking van u allen is hierbij essentieel.

Wat moet er als eerste geregeld worden:

1. Contactpersoon UDP bestanden
In de NPO ledenadministratie is een nieuwe functie toegevoegd: contactpersoon UDP bestanden. Wij vragen alle verenigingen deze functie toe te wijzen aan één of meerdere leden binnen uw vereniging. Verstandig is om deze functie bij meerdere leden onder te brengen, en dan met name bij degene die zorgen voor het insturen van de UDP bestanden naar de betreffende rekenaars. Vanaf half mei moeten de bestanden ook ingestuurd worden bij de NPO-Cloud. Wij verzoeken de verenigingen dit uiterlijk 16 april a.s. geregeld te hebben.

2. Ent-datum inbrengen in de applicatiesoftware
We verzoeken verenigingen de ent-datum van de duiven in te brengen in de applicatiesoftware, die in uw vereniging gebruikt wordt (Autokon/Winver, Rekenaar, DAS2015, PrSYS.) Deze ent-datum kan door middel van het uploaden van een UDP bestand in de NPO-Cloud worden ingelezen. U ontvangt nog bericht hoe en vanaf wanneer u deze bestanden kunt gaan uploaden.

Hoe u de ent-datum op de gemakkelijkste manier kunt inbrengen in de applicatiesoftware, kunt u navragen bij de leverancier van de applicatiesoftware. Het is verstandig om hier nu al mee te beginnen, zodat u bij het operationeel worden van de NPO-Cloud klaar bent om ermee aan de slag te gaan.

3. Verenigingen die vóór de ingebruikname van de NPO-Cloud mee willen werken om te testen
Verder zijn wij op zoek naar een tiental verenigingen die, vanaf het begin van het seizoen (23 april), tot aan het operationeel zijn van de NPO Cloud, bereid zijn hun medewerking te verlenen om alvast mee te testen en hun UDP bestanden wekelijks in te sturen. Verenigingen die hieraan mee willen werken, zullen vooraf worden geïnstrueerd. Verenigingen kunnen zich opgeven tot 9 april a.s. door het sturen van een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In de mail graag vermelden welke applicatiesoftware u gebruikt.

We hebben aan de applicatie software bouwers gevraagd of ze een e-mailadres in hun software willen verwerken zodat de bestanden zonder veel extra handelingen ingestuurd kunnen worden. Deze eerste stappen moeten ervoor zorgen dat de implementering van de NPO-Cloud zo soepel mogelijk verloopt.

 

NPO BESTUUR

Toelating Benzing M2 en thuisafslag voor Benzing


Bestuur NPO heeft besloten het nieuwe Benzing M2 systeem toe te laten voor Nederland. Tevens heeft bestuur NPO besloten de thuisafslag voor Benzing toe te laten. Hierdoor komt er nieuwe software voor de verschillende Benzing systemen.  

De volgende softwareversies zijn nu verplicht op de Benzing systemen:

Benzing M1 V04.32
Benzing M2 V1.9
Benzing M3 V1.9
Benzing Clubsyteem V4.7

 


IN MEMORIAM

Herman van der Velden 8 maart 1934 – 19 maart 2022

Door bestuur Marathon Noord 

Herman was in 1974 samen met o.a. Jo Hendriks, Jan te Pas en Hans Eijerkamp één van de oprichters van Stichting Marathon Noord. Vanaf de oprichting is hij bestuurslid geweest, inmiddels dus al 48 jaar lang. Binnen het bestuur heeft hij afwisselend alle functies vervuld. Hij was zowel voorzitter als penningmeester en secretaris en de laatste jaren adviserend bestuurslid. Herman was een op en top promotor voor Marathon Noord en heeft zijn sporen dan ook meer dan verdiend.

Het verlies van zijn vrouw Helly viel hem zwaar maar hij kon op de jaarlijkse feestmiddag bij De Kruisberg te Doetinchem nog altijd erg genieten. Hij was er trots op dat SMN is uitgegroeid tot een florerende organisatie en vulde de middag altijd weer met mooie verhalen en anekdotes onder het genot van een glaasje wijn. Het was een feest om zijn verhalen, niet alleen over de duivensport maar bijvoorbeeld ook over zijn belevenissen als huisarts, aan te mogen horen. Herman had ook altijd oog voor een ander. Hij vroeg altijd hoe het thuis was en was altijd in een ander geïnteresseerd.  

Herman genoot van de duivensport op zijn manier. Op een bescheiden accommodatie werd er slechts met weinig duiven gespeeld. In het verre verleden werden er weliswaar leuke prestaties behaald met klasseringen bij de eerste 100 nationaal. Maar het mooiste resultaat vond hij toch wel dat we met SMN een unieke noordelijke fond organisatie hebben kunnen verwezenlijken.

Je kennis, ervaring, humor, mooie verhalen, kortom jouw unieke persoonlijkheid gaan we missen Herman.

                                                                                                                             Terug naar inhoudsopgave

 

WEDSTRIJDEN

Sterrenshow 2020 en 2021 

Namens Bestuur ZLU 

Op en top geslaagd evenement in de Hanenhof te Geleen


De jonge en de oude generatie ZLU voorzitters, Mickel Roumans Eddy Hoedemakers

Afgelopen weekend organiseerde de ZLU voor de 62e keer haar jaarlijkse Sterrenshow. Aanvankelijk begonnen in de 60jaren in De Burcht te Valkenburg, daarna in de 70e en 80e  en begin 90e jaren de Scala Jumbo Dancing ( niet te evenaren ), vervolgens Casino Valkenburg, de ijskoude Geulhal in V.burg, Hotel Schaepkens van St. Fyth Valkenburg, Rodahal Kerkrade, Hanenhof Geleen en vanaf 2010 tot 2019 Rodahal te Kerkrade.
Voor deze dubbele uitgave 2020 en 2021 werd uitgeweken naar de Hanenhof te Geleen, gezien de vele lovende woorden die ik op Facebook hebben mogen zien langskomen, een gouden greep!

De belangstelling was zeer goed te noemen, ondanks de nog heersende covid naweeën  waren er toch over het gehele weekend gezien ruim 500 aanwezigen. Voor de vroege vogels op zaterdag als zowel zondag stond de koffie en de Limburgse vla gereed. Een goed ontvangen geste! Op zaterdag even na 19.00 uur was het de beurt aan onze nieuwe ZLU voorzitter Mickel Roumans , voor zijn “maidenspeech “  inzake de opening Sterrenshow 2021. Aansluitend werden de honderden ere-prijzen op ZLU waardige wijze uitgereikt. Alles verliep keurig volgens schema. De vaasjes vlogen zowel op zaterdag, zondag en maandag over de diverse sites.

                                                                                                                                    Terug naar inhoudsopgave

Lees hier verder
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 
 

Duivennet

Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
P.V. De Getrouwe Doffer, Utrecht    20-03-2022 / 15:35     
  07-04-2022 / 22:00     
69
       

Toppigeons

Duivenveilingen.com

Overig


Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen van verenigingen of afdelingen en verkopen voor het goede doel die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen. Particuliere verkopen of veilingen kunnen worden opgenomen tegen een speciaal advertentietarief. Neem contact op met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen

 
Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers.


Vragen van de week

Ik ben overschrijvingsfunctionaris. Kan ik een ringnummer overschrijven van een lid van mijn vereniging naar een lid van een andere vereniging?
Nee, dat is niet mogelijk. Het betreffende lid kan het ringnummer online overschrijven wanneer beide partijen een account hebben. De nieuwe eigenaar kan ook met het eigendomsbewijs naar de overschrijvingsfunctionaris van zijn eigen vereniging gaan, die het ringnummer kan overschrijven.

Antwoord op veelgestelde vragen
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 30 maart 2022


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Postduivenvereniging De Zwaluw, Expositie PV De Zwaluw 1951-2021 ,19 maart t/m 19 juni 2022
 • Open huis PV De Zwaluw (Oudewater) vrijdag 6 mei 2022 vanaf 20.00 uur
  Voor alle (oud)leden, sponsors en bestuurders en andere betrokkenen. Tijdens dit open huis vieren wij ons 101 jarig bestaan. Locatie: clubgebouw van P.V. De Zwaluw, Touwslag 1 te Oudewater 
   
 
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 
woensdag 30 maart 2022

STERRENSHOW 2020 EN 2021. OP EN TOP GESLAAGD EVENEMENT IN DE HANENHOF TE GELEEN..
De jonge en de oude generatie ZLU voorzitters,
Mickel Roumans Eddy Hoedemakers
.
Sterrenshow 20-21
Afgelopen weekend organiseerde de ZLU voor de 62e keer haar jaarlijkse Sterrenshow. Aanvankelijk begonnen in de 60ejaren in De Burcht te Valkenburg, daarna in de 70e en 80e en begin 90e jaren de Scala Jumbo Dancing ( niet te evenaren ), vervolgens Casino Valkenburg, de ijskoude Geulhal in V.burg, Hotel Schaepkens van St. Fyth Valkenburg, Rodahal Kerkrade, Hanenhof Geleen en vanaf 2010 tot 2019 Rodahal te Kerkrade.Voor deze dubbele uitgave 2020 en 2021 werd uitgeweken naar de Hanenhof te Geleen, gezien de vele lovende woorden die ik op Facebook hebben mogen zien langskomen, een gouden greep !! De belangstelling was zeer goed te noemen, ondanks de nog heersende covid naweeën waren er toch over het gehele weekend gezien ruim 500 aanwezigen. Voor de vroege vogels op zaterdag als zowel zondag stond de koffie en de Limburgse vla gereed. Een goed ontvangen geste !! Op zaterdag even na 19.00 uur was het de beurt aan onze nieuwe ZLU voorzitter Mickel Roumans , voor zijn “maidenspeech “ inzake de opening Sterrenshow 2021. Aansluitend werden de honderden ere-prijzen op ZLU waardige wijze uitgereikt. Alles verliep keurig volgens schema. De vaasjes vlogen zowel op zaterdag, zondag en maandag over de diverse sites.

.


.


.


.
 

.


.

.
Trots als een pauw !!!

.
Ik geloof dat ik een voordracht ga doen om de “ZLU vaasjes “ op de Nationale Inventaris Materieel Erfgoed Nederland te krijgen !!

.


.
Hetzelfde gold voor de uitreiking ere-prijzen 2020 op zondagmorgen. Ook daar stond alles keurig verzorgd klaar voor de winnaars.

ZLU nieuwe stijl.
De eerdere aanzet ZLU nieuwe stijl beging vorm te krijgen, niet alleen in de zomerdag is de ZLU een instituut dat al meer dan 60 jaar prachtige vluchten aanbiedt aan de liefhebber, maar ook in de winterdag vecht zij internationaal voor de Nederlandse belangen, met als kers op de taart de jaarlijkse Sterrenshow. Ook de onlangs gehouden verkoop via Pigeoncom.com sloeg alle records, schijnbaar is de gunfactor richting ZLU weer herstellende. Alles wijst op een positief begin 2022.

Lokaliteit en datum 2022.
Voor de komende jaren is de lokaliteit voor de Sterrenshow 2022 vast gelegd, de Hanenhof Geleen en wel op het 2e weekend jan. en wel op 14 jan. 2023. Noteer dit reeds !! Misschien is er een kans op een artiest, wie heeft ideeën, meld je bij mij !!

O ja, na de show wordt ook opgeruimd, met dank aan de jonge generatie, Mickel, Roy en Roy.
Misschien krijgt de ZLU na deze krachmeting nog wat vers bloed erbij, broodnodig, de ouderen lopen tegen de houdbaarheidsdatum aan. Wie mag ik noteren ??

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
maandag 21 maart 2022


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 18 maart 2022 | week 11

Voorwoord

Terugblik Ledenraad 12 maart
Afgelopen zaterdag was de eerste keer voor dit “nieuwe” bestuur om fysiek met de Ledenraad te vergaderen. Een moment waar het bestuur naar uit heeft gekeken: met elkaar kunnen discussiëren, vragen beantwoorden of onduidelijkheden uit de wereld helpen, daar waar dat kan. Een flink volle agenda, uiteraard met de reguliere zaken als bijvoorbeeld jaarverslagen. Maar met als belangrijkste het uitgebreide stuk over Eerlijk spel, Kampioenschappen en Vlieggebieden. Een samenhangende geheel met daarin zo ongeveer alle ingrediënten die in onze sport van belang zijn en er toe doen. Het spel met de duiven en de afspraken daarover. Daar waar er in het verleden bij dergelijke grotere voorstellen vaak de vlucht naar voren werd genomen en besluiten werden doorgeschoven naar de volgende vergadering, is nu het NPO voorstel door een overgrote meerderheid aangenomen. Een prima stap voorwaarts, waarbij uniformiteit het sleutelwoord is. De samenvatting van de besluiten van deze constructieve Ledenraad staan in deze nieuwsbrief. Wilt u de vergadering terug kijken dan kan dit via deze link.
 
Vogelgriep
Uit de vragen die wij binnenkrijgen blijkt dat er onduidelijkheid is ontstaan over de informatie die is verschenen over de vogelgriep. Specifiek gaat het over de informatie die in de pers gepubliceerd wordt over het zogenaamde compartiment 10, dat strekt van Hilversum in het westen tot Deventer in het oosten en van Amersfoort in het noorden tot Arnhem in het zuiden. In dit gebied geldt een vervoersverbod voor risicovogels. Kort en bondig dit is niet van toepassing op postduiven, want die vallen niet onder de risicovogels. Dat zijn hoenders, watervogels en loopvogels. Voor duiven geldt nog steeds hetzelfde als vorig jaar, namelijk de 10 km zone, dit is ongewijzigd. Binnen de 10 km zone mogen wij de duiven wel laten trainen maar moeten daarna direct weer worden binnengeroepen. Vanaf het moment dat de besmette locatie geruimd en schoongemaakt is geldt het verbod voor 30 dagen, uiteraard als er daarna geen nieuwe uitbraken bijkomen in het betreffende gebied. Maar hopen dat het dat het aantal uitbraken beperkt blijft de komende tijd. Het vliegseizoen is aanstaande en met 30 dagen vanaf nu is er al snel impact voor onze duiven.
 
Gouden onderscheiding Geert Schuurmans
Zo net voor de lunch afgelopen zaterdag was bij uitstek het moment om aandacht te schenken aan iemand die zich zo ongeveer zijn hele leven inzet voor de duivensport. Het moment was aangebroken om Geert Schuurmans in de spotlights te zetten. Geert heeft alle functies die bij de verschillende onderdelen van de duivensport horen inmiddels wel vervuld. Het overzicht hiervan staat in deze Op (de) Hoogte. Met name zijn jarenlange inzet op landelijk niveau was aanleiding om Geert Schuurmans de Gouden Speld van verdienste toe te kennen. Geert was zichtbaar verrast en moet bij het binnenkomen van zijn vrouw Hermien toch wel enige nattigheid hebben gevoeld. Geert, nogmaals gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!
 
Bonnenverkoop Pigeoncom en bijdrage Afdelingen tbv Oekraïne
De FCI heeft vorige week alle aangesloten landen om een bijdrage van 1 euro per lid gevraagd om de Oekraïense liefhebbers te ondersteunen. Tijdens de Ledenraad hebben de Afdelingen spontaan besloten deze euro bij te dragen, een mooi gebaar!

Ten bate van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne heeft Pigeon.com een veiling georganiseerd waarvan de volledige opbrengst naar GIRO 555 wordt overgemaakt. Klik hier om naar de veiling te gaan. 
 
Fijn weekend!
 
Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Belangrijkste besluiten Ledenraad 12 maart 2022 

Op de NPO Ledenraad waren 25 afgevaardigden, het NPO-Bestuur en medewerkers van het NPO Bureau aanwezig. Verder was de FBCC, WOWD en de pers vertegenwoordigd en aanwezig ter vergadering. De vergadering was live te volgen en is terug te kijken via de Livestream. De agenda en vergaderstukken zijn beschikbaar op de NPO website. De uitslag van de stemmingen is gepubliceerd op de NPO site.

Financiën
De jaarrekening 2021 en de voorgestelde vermogens mutatie werden met grote meerderheid c.q. unaniem goedgekeurd. De Ledenraad verleende decharge aan het NPO-Bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2021.

Nationaal vliegprogramma 2022
De Ledenraad zette de laatste puntjes op de i wat betreft het nationaal vliegprogramma 2022. In de Ledenraad van november 2021 was het nationaal vliegprogramma al vastgesteld maar op een paar onderdelen staakten destijds de (digitale) stemmen. Nu waren de keuzes van de Ledenraad wel duidelijk.

 • Voor de Marathonvlucht A26 werd gekozen voor een ochtendlossing
 • De voorstelde Grote Fondvlucht in week 31 komt er definitief niet
 • Het alternatief Marathon programma ingediend door Afdeling 9 werd afgewezen
 • Er werd besloten E27 te vervliegen als Sectorvlucht

Eerlijk spel en kampioenschappen Het voorstel van het NPO-Bestuur werd met een grote meerderheid aangenomen. De belangrijkste elementen uit het voorstel zijn:

 • De uitslag van een wedvlucht bestaat uit 2 delen; snelste duif zoals we het nu kennen en hokgemiddelde (Grootmeester)
 • We vliegen 1:3 op alle niveaus boven het verenigingsniveau.
 • Invliegduiven zijn toegestaan op alle niveaus behalve Sector en Nationaal.
 • Er komt geen inkorfbeperking maar wel een maximale deelname per liefhebber van 150 oude en 250 jonge duiven aan een wedvlucht
 • De nationale kampioenschappen worden vervlogen in vlieggebieden met 150 leden voor de vitesse en midfond afstanden met de oude en jonge duiven
 • Voor de dagfond en marathon worden nationaal ook gelijke vlieggebieden aangehouden
 • Dit jaar, 2022, is een overgangsjaar wat betreft het vaststellen van de vlieggebieden
 • De NPO en WHZB-TBOTB gaan samenwerken om de beste duiven en liefhebbers van Nederland aan te wijzen
 • Er komen kampioenschappen voor senioren en jeugdigen (25 jaar en jonger)
 • Er zijn nationale kampioenschappen voor
  • Beste duif
  • Beste hokprestatie (Grootmeester)
  • Beste aangewezen (2 van 3 aangewezen)
 • De nationale kampioenschappen worden vervlogen in de volgende categorieën; Vitesse, Midfond, Dagfond, Marathon, Jong, Beste Asduif oud en Beste liefhebber van Nederland.
 • Bovenstaande kampioenschappen gelden voor de Nationale kampioenschappen. In 2022 blijven kampioenschappen op andere niveaus ongewijzigd.

Het voorstel combineert de goede elementen uit jarenlange ervaringen met de NPO kampioenschappen, WHZB-TBOTB en Grootmeester van het Spoor. Aan belangrijke uitgangspunten zoals overzichtelijk, begrijpelijk, zo eerlijk mogelijk, individuele vrijheid voor de liefhebber, respect voor tradities, praktisch uitvoerbaar en vernieuwing wordt recht gedaan. Het NPO Bestuur is er van overtuigd dat zowel de topsport als breedtesport aan hun trekken komen en dat het daarmee bijdraagt aan spelplezier en een toekomstbestendige duivensport.

Handhaving Gedragscode
De NPO Ledenraad heeft door haar unanieme besluit en de wijze waarop het besluit tot stand kwam een krachtig signaal afgegeven dat het afgelopen moet zijn met overtredingen van de NPO Gedragscode. Er wordt een meldpunt bij het NPO Bureau ingericht voor overtredingen van de Gedragscode.

Voorstellen van de afdelingen
Diverse voorstellen van de afdelingen werden behandeld en bij stemming al dan niet ondersteund. Wellicht het meest in het oog springende voorstel was een aanpassing van het lossingsbeleid op Marathonvluchten met middaglossing. Besloten is dat bij Marathonvluchten met middaglossing het streven altijd is deze te vervliegen met middaglossing maar dat als het niet anders gaat een ochtendlossing is toegestaan om nachtelijke aankomsten te vermijden.

Gouden Speld
Tijdens de Ledenraad werd afgevaardigde Geert Schuurmans van afdeling 3 onderscheiden met de NPO Gouden Speld, de hoogste onderscheiding die de duivensport kent. Het NPO-Bestuur feliciteert de heer Schuurmans nogmaals met deze welverdiende onderscheiding.

Oekraïne
Op de vergadering kwam ook de situatie in Oekraïne ter sprake. De gezamenlijke afdelingen besloten spontaan 1 euro per lid te doneren voor de duivenliefhebbers in de Oekraïne. De duivenbond in Oekraïne is in 2020 lid geworden van de FCI en telt circa 2.000 liefhebbers. Hun dromen zijn letterlijk in puin geschoten. De NPO zal in FCI verband ervoor zorgen dat de donatie bij onze sportvrienden in de Oekraïne terecht komt.

Tot slot
Het NPO-Bestuur bedankt de afgevaardigden voor hun inbreng en bijdrage aan deze constructieve NPO Ledenraad.

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Opening van de Ledenraad


Via deze link kunt u de opening van de Ledenraad van 12 maart 2022 raadplegen. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Oproep voor kandidaten Olympiade commissie


Wij gaan in januari 2024 de Olympiade organiseren. Het NPO-Bestuur wil een evenement neerzetten door en voor duivenliefhebbers en hun gezinnen. Plezier beleven aan mooie duivensport, een evenement gericht op de liefhebber en zijn gezin en promotie van de duivensport staan voorop. De Olympiade is ook een unieke kans om onze sport onder de aandacht te brengen van het grote publiek en stevig op de kaart te zetten. We kunnen prachtige, soms zelfs heroïsche verhalen vertellen over de prestaties van onze duiven en het plezier wat we eraan beleven. Laten we dat dan ook doen en de Olympiade hiervoor gebruiken als platform. Dat is in het kort hoe we de Olympiade voor ons zien. Nu moeten we het nog organiseren.
 
Het NPO-Bestuur doet een oproep aan kandidaten voor de Olympiade commissie. Vanuit het NPO-Bestuur zullen Annette Espeldoorn, Hans van Dijk en Gerard van de Aast zitting nemen in de Olympiade commissie. We zoeken enthousiaste liefhebbers die zich willen inzetten voor het op de kaart zetten van de duivensport. Het werk in de commissie zal zich vooral richten op promotie van de duivensport en het betrekken van de Nederlandse liefhebber en zijn gezin bij het evenement. Formele aangelegenheden die horen bij een Olympiade zoals het FCI congres laten we verzorgen door een professionele partij.
 
Dus wil je je inzetten voor de toekomst van de duivensport meld je dan aan. Naast dat het een goed doel dient is het ook leuk om met een groep liefhebbers iets moois neer te zetten. Aanmelden kan tot 7 april door een email te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Olympiade commissie. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek. Uiteraard willen we ook graag dat dames zich aanmelden. 
 

Terug naar inhoudsopgave

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

NPO BESTUUR

Afscheid Ton Geitenbeek
Tijdens de Ledenraad hebben we afscheid genomen van Ton Geitenbeek. Ton was aftredend en reglementair niet herkiesbaar. Hij heeft de negen jaren als NPO bestuurder volgemaakt. Het is niet de enige periode van de maximale negen jaar dat Ton zijn beste krachten heeft gegeven aan de Nederlandse duivensport. Ook de periode van maart 1991 tot en met maart 2000 is hij bestuurder geweest van de NPO. Hij heeft in die 18 jaar zo ongeveer alle functies in het bestuur wel bekleedt, daarnaast is hij ook bij de FCI actief geweest. De Nederlandse duivensport is Ton veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Ton is te karakteriseren als rustig en weloverwogen. Hij is al in het bezit van de gouden NPO speld, dat is de hoogste onderscheiding die wij kennen in de duivensport. Ton, bedankt voor jouw inzet!
 
 


NPO BESTUUR

Ledenverlies NPO


Door Jaap van Doormaal

Het ledenverlies is al jaren gaande en gaat onverminderd door. Heel wat besturen hebben zich het hoofd erover gebogen, maar de sleutel tot een succesvolle aanpak is nog niet gevonden. NPO-bestuurder Gerard van de Aast heeft er zeer onlangs nog aandacht aan besteed in “Mijmeringen” (zie Op (de) Hoogte van 4 febr. j.l.). Zeker een waardevolle beschouwing, maar het ontbreekt aan een concreet plan van aanpak. Zoiets zou in mijn ogen toch de hoogste prioriteit moeten hebben bij alle besturen in duivensportland. Hij ziet een “faciliterende, promotionele en ondersteunende rol” voor de NPO weggelegd. Deze taakopvatting is m.i. te beperkt. Juist omdat dit probleem van ledenverlies in alle afdelingen speelt is het de taak van het NPO om het initiatief te nemen door te analyseren, met die gegevens innovatief beleid te formuleren en de achterban van de noodzaak daarvan zien te overtuigen. Het daadwerkelijk trachten mensen te winnen voor onze sport ligt uiteraard op het bordje van de verenigingen. Laat ik proberen alvast een voorzet te geven.

Terug naar inhoudsopgave

Lees hier meer
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

 

Bonnenverkoop voor Oekraïne (via Pigeons.com)

 

Duivennet

Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
       
Samenspel NOF, Friesland 04-03-2022 / 20:00 18-03-2022 / 22:00 22
P.V. de Witpen, Hengevelde 14-03-2022 / 20:00 25-03-2022 / 22:00  
P.V. De Getrouwe Doffer, Utrecht     24-03-2022 / 20:00 07-04-2022 / 22:00


Toppigeons

 

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen van verenigingen of afdelingen en verkopen voor het goede doel die bij ons bekend zijn.


Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen. Particuliere verkopen of veilingen kunnen worden opgenomen tegen een speciaal advertentietarief. Neem contact op met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen

 
Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers.


Vraag van de week

Mijn duiven zijn overgeschreven naar een ander, maar ik heb geen goedkeuring gegeven? Hoe kan dit?

Het betreffende lid is met de eigendomsbewijzen naar de overschrijvingsfunctionaris van de vereniging gegaan om ze daar op naam over te laten schrijven. In dit geval is er geen goedkeuring nodig van de vorige eigenaar. Voorheen konden de Nederlandse eigendomsbewijzen naar het Bureau worden gestuurd ter overschrijving en nu gebeurt het binnen de vereniging. Een goedkeuring van de vorige eigenaar is alleen nodig wanneer tussen twee leden online een duif wordt overgeschreven.

Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de juiste webpagina. 
Antwoord op veelgestelde vragen
 

NPO BESTUUR

Gouden speld Geert Schuurmans

 

Functies die Geert nu heeft of heeft gehad:

 • 1964 – 1972 jeugdsecretaris en voorzitter van de regionale jeugdvereniging in Oss.
 • 2004-2021 Penningmeester Stichting Postduivensport Oss (heeft dit afgestoten omdat dit door gezondheidsredenen niet meer te combineren is met o.a. afdelingsvoorzitter Afdeling Oost Brabant)
 • Ruim 20 jaar secretaris en concourspenningmeester van de Midfondclub van afd. Oost-Brabant. Dit was een commissie van het afdelingsbestuur.
 • CVAD Afdeling Oost Brabant: bestuurslid (1987 – 2007). Dit was een werkcommissie die zich bezighield met het in eigen beheer berekenen, maken, drukken en versturen van de uitslagen van de afdelingsconcoursen midfond en fond van Afdeling Oost Brabant.
 • Van 1981 tot 2001 de eerste termijn van lid van het afdelingsbestuur van Afd. Oost Brabant, waarvan ca. 10 jaar penningmeester en kiesman bij de NPO,
 • Jeugdcommissie Afd.Oost-Brabant: 15 jaar secretaris en nu 10 jaar voorzitter.
 • Vanaf 2012 weer afdelingsbestuurslid
 • Vanaf 2017 Voorzitter en kiesman Afd. Oost Brabant
 • NPO: Lid FBCC (1994-2001), waarvan ca. 3 jaar voorzitter (opvolger van Jaap Villerius)
 • NPO bestuurslid 5 jaar waarvan 4 jaar penningmeester waarvan ca. 4 jaar penningmeester.
 • NPO: Sinds 2020 (?) lid automatiseringscommissie (Cloud)
 • Vanaf 2016 bestuurslid Kring CC Oss e.o.
 


 

 
 

WEDSTRIJDEN

ZLU Sterrenshow: 26 en 27 maart 2022


Door Hub Wetzelaer, namens bestuur Zuid Limburgse Unie
 

Ook bij de ZLU gaat na 2 seizoenen de Sterrenshow 2020 en 2021 door, eindelijk, zoals ik velen al hoor roepen.

Het laatste weekend van maart, 26 en 27 maart, zal het dan moeten gebeuren. In de Hanenhof te Geleen aan de Herenhof 1 is dan alles op orde gemaakt voor de 62e ZLU Sterrenshow die dit jaar de huldigingen van 2020 en 2021 omvat. Een unicum voor de ZLU, en hopelijk ook voor de vele winnaars die er op beide dagen gehuldigd worden. Hopende dat dit geen traditie wordt. 

Zaterdag 26 maart om 19.00 uur zijn de laureaten van 2021 aan de beurt, en op zondagmorgen 27 maart om 11.00 uur de laureaten van 2020.

Lees hier meer
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 16 maart 2022


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Prijsuitreiking en Kampioenenhuldiging Fondunie 2000 op 19 maart 2022 te Nijkerk
 • Duivenmarkt P.V. Zutphen, zaterdag 19 maart 2022 van 11.00 - 14.00 uur
 • Postduivenvereniging De Luchtbode, Twente Classic, zaterdag 19 maart 2022
 • Postduivenvereniging De Zwaluw, Expositie PV De Zwaluw 1951-2021 ,19 maart t/m 19 juni 2022
 • ZLU Sterrenshow, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
 • Postduivenmarkt P.V. Heemskerk, zondag 27 maart 2022 van 09.30 - 13.00 uur
 • Open huis PV De Zwaluw (Oudewater) vrijdag 6 mei 2022 vanaf 20.00 uur
  Voor alle (oud)leden, sponsors en bestuurders en andere betrokkenen. Tijdens dit open huis vieren wij ons 101 jarig bestaan. Locatie: clubgebouw van P.V. De Zwaluw, Touwslag 1 te Oudewater 
   
 
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 
maandag 14 maart 2022


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 11 maart 2022 | week 10

Voorwoord

Ledenraad NPO 12 maart
Morgen is het eindelijk weer mogelijk om fysiek te vergaderen met onze afgevaardigden van de Ledenraad. Voor dit bijna geheel nieuwe bestuur is het de eerste keer dat wij elkaar op deze manier ontmoeten. Dit is - na de inmiddels vele digitale vergaderingen - zeker iets om naar uit te zien. Dat wij niet fysiek hebben kunnen vergaderen de afgelopen twee jaar wil niet zeggen dat de tijd stil heeft gestaan en dat er geen belangrijke besluiten zijn genomen.

Wat te denken van het goedgekeurde beleidsplan, het losplaatsenbeleid, het nieuwe bestuursmodel, de dopingcontrole, de gedragscode, het vernieuwde IWB, Hitteprotocol en Wedvlucht begeleiding portal, de Grand Prix vluchten en het vliegprogramma dat voor 3 jaar is vastgesteld. Allemaal onderwerpen die hebben bijgedragen aan een degelijk fundament dat inmiddels is gelegd voor onze duivensport voor de nabije toekomst.

Als ik kijk naar de agenda voor morgen, dan staan daar de nodige agendapunten op die van belang zijn en besproken moeten worden. Eén van die agendapunten past zeker in het rijtje zoals ik hierboven heb weergegeven. Het zal de vaste lezers van deze nieuwsbrief zeker niet verbazen dat dit het agendapunt, Kampioenschappen, eerlijk spel en vlieggebieden betreft. Ik heb de kernpunten uit deze nota de afgelopen weken alle aandacht gegeven in het voorwoord. Dit vanuit de wetenschap dat wij als duivenliefhebbers liever met onze duiven bezig zijn dan aandacht hebben voor het wel en wee van onze organisatie. Maar hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk heeft het plezier in de duivensport hier alles mee te maken. Het zijn ook de onderwerpen waar het tijdens het vliegseizoen vaak over gaat, zonder dat wij ons dan realiseren dat wij samen ook de verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop wij het hebben geregeld/afgesproken.

De voorstellen voor Kampioenschappen, eerlijk spel en vlieggebieden voor deze Ledenraad zetten de duivensport niet in een keer op zijn kop. Het zou ook dom zijn van ons bestuur om dat te proberen, ik denk dat ik de uitslag wel kan voorspellen. Zeker nu niet doen, misschien iets voor de nabije toekomst, dat zou de reactie van de Ledenraad waarschijnlijk zijn. Terecht, want er moet draagvlak zijn voor veranderingen. Zonder dat schiet het niet op. Ook bij deze onderwerpen gaat het bestuur voor evolutie en zeker niet voor revolutie. Al moet ik in dit verband wel opmerken dat ik ook de nodige reacties van leden krijg die vinden dat de maximum aantallen van 150 oude duiven en 250 jonge duiven niet ver genoeg gaan.

Ik kan mij van alles voorstellen bij die reacties, maar wij zijn ons er ook van bewust dat de aantallen waar het nu over gaat kort geleden nog totaal onbespreekbaar waren. Zie het als een eerste stap om excessen te voorkomen. Een stap die voorkomt dat iemand een hok laat plaatsen voor 1000 duiven en daar vervolgens mee aankomt bij zijn vereniging om in te korven. Als er in de nabije toekomst draagvlak is voor lagere aantallen dan horen wij dat graag en kunnen wij het samen vaststellen. Wij gaan er zelf over en niemand anders!

Inmiddels zijn er nationaal en internationaal verschillende competities ingesteld. Sommige van die competities bestaan al langere tijd en anderen zijn de laatste jaren ingesteld. Die laatsten bijna allemaal enkel en alleen voor het commerciële belang. Prima alles in de geest van de tijd en de omstandigheden van deze tijd. Waar wij als NPO Bestuur voor willen waken is dat wij als nationale bond in al dat geweld gaan ondersneeuwen. Wij willen dat de Nederlandse duivensport internationaal sterk op de kaart blijft staan. Samen met België wordt Nederland gezien als de bakermat van de duivensport. Dat sterke “merk” moeten wij zien te behouden. Een sterke nationale competitie met uitstraling tot ver over de grenzen is daarbij één van de belangrijkste voorwaarden. Geen competitie waar taartvluchten en allerlei andere concoursen ook een belangrijke rol spelen. Daar prikt iedere buitenstaander snel doorheen.

Wij gaan morgen horen of onze Ledenraad de voorstellen gaat omarmen. U kunt dat rechtstreeks volgen via de livestream. De link naar de livestream vindt u hier

Voorjaarsbeurs
Velen van ons hebben vorige week de mogelijkheid aangegrepen om de Voorjaarsbeurs te bezoeken. Als ik het zelf mag typeren zeg ik: "het was gezellig druk." Met name de zaterdag is volgens mij goed bezocht. Het was ook fijn dat wij de nodige contacten hebben kunnen leggen met onze duivensporters. Medebestuurder Annette Espeldoorn heeft 100 dames verrast met een mooie Ladies League roos. Een gebaar dat door de dames bijzonder op prijs werd gesteld.

Het eerste jaarboek van de NPO Grand Prix vluchten is aan veel bezoekers overhandigd. Het is een mooi naslagwerk geworden. Op naar de 2e jaargang!

Zoals dat inmiddels traditie is, zijn er ook de nodige duiven aanwezig op deze beurs. Waar onvoldoende bij is stil gestaan, is dat er in ons land op dit moment nog 10 gebieden zijn waar de vogelgriep heerst. Dat wil zeggen dat er in die gebieden geen duiven vervoerd mogen worden, zelfs niet één en ook niet naar een beurs of ander evenement. Voor de duidelijkheid: dat geldt dus ook voor de verkopingen van duiven op de verschillende plaatsen. We moeten ons houden aan de regels die door de overheid zijn afgekondigd. Anders brengen we mogelijk de start van het vliegseizoen in gevaar en dat wil toch niemand! Kortom, check onze site en Op (de) Hoogte om te kijken hoe op dat moment de situatie is rondom de vogelgriep.

Zoals het er nu naar uitziet, een zonnig weekend toegewenst!
 
Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

Ledenraad 12 maart: fysiek én online


Op 12 maart is er voor het eerst sinds twee jaar weer een NPO Ledenraad waarbij NPO bestuur, afgevaardigden en genodigden fysiek aanwezig kunnen zijn. De versoepelingen die per 25 februari in zijn gegaan maken dit mogelijk.

Het NPO Bestuur is van mening dat we tijdens de NPO Ledenraad, het advies van de overheid, moeten volgen om de basismaatregelen in acht te nemen. Dit betekent dat mensen met klachten thuis blijven en dat we aanwezigheid bij de Ledenraad beperken tot de afgevaardigden, NPO Bestuur en genodigden. Indien afgevaardigden vanwege klachten zich moeten afmelden, dan kan de reserve afgevaardigde deelnemen. Overige belangstellende worden in staat gesteld de NPO Ledenraad te volgen via de livestream. 
 

Bereikbaarheid zaal Verploegen Wijchen


Op zaterdag 12 maart is de A50 afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. Degenen die dit traject in hun route hebben worden vriendelijk verzocht hiermee rekening te houden.
 

Livestream Ledenraad 12 maart 2022


De NPO Ledenraad van zaterdag 12 maart is vanaf 10.00 uur te volgen via: https://youtu.be/Hk9Yo7aZRxA .

Bent u niet in de gelegenheid om de vergadering live te volgen? Het is mogelijk om via dezelfde link de vergadering later terug te kijken. 
 

NPO BESTUUR

Ledenraad 12 maart 2022


Morgen (12 maart) is het tijd voor de Voorjaars Ledenraad. De volledige agenda inclusief toelichting en informatie m.b.t. punten waarover gestemd wordt, is via onderstaande buttons te bekijken. Alle stukken zijn ook op onze website terug te vinden.
 

Terug naar inhoudsopgave

 
Agenda Ledenraad 12 maart 2022
2. Kiesregister NPO per 1 februari 2022
3a. Concept notulen Ledenraad 27 november 2021
3b. Stemuitslag Ledenraad 27 november 2021
3c. Actie lijst NPO Ledenraad maart 2022
5a. Jaarverslag NPO 2021
5b. Toelichting exploitatie 2021
5b2. Financieel rapport 2021
5c. Controleverslag 2021 FBCC
5e. Vermogensmutatie
5e2. Balans NPO per 31 december na vermogensmutatie
6a. Rooster van aftreden NPO Bestuur 2022
6b. CV Gerard van de Aast
6c. Afscheid NPO
6d. CV John Geurts
7. Nationaal Vliegprogramma definitief
7c. Voorstel vliegprogramma marathon 2022
7d. Sectorvlucht Vierzon
8. Notitie en voorstellen Eerlijk spel en Kampioenschappen
8a.1 Amendement Afdelingen 10 en 11
8a.2 Reactie NPO Bestuur op amendement afd. 10 en 11
10. Aanpak verruwing duivensport
12. Huishoudelijk reglement (versie maart 2022)
12a1. Leeswijzer wijzingen Huishoudelijk reglement
13a. Voorstel Afdeling 3: lossingsmogelijkheden in België
13b. Voorstel Afdeling 9: automatisch zetten duiven
13c. Voorstel OostBrabant 2
 NPO BESTUUR

Update van de NPO Cloud  

Inleiding
De NPO werkt al enige tijd aan de NPO Cloud. Wat is nu precies de NPO Cloud?
De NPO Cloud is een database welke bestaat uit 3 hoofdelementen te weten;

 1. Een gemoderniseerde ringenadministratie gekoppeld aan de NPO ledenadministratie.
 2. Een database van wedvlucht gegevens; de UDP-D en UDP-W bestanden van alle wedvluchten.
 3. Tools om gegevens uit de database te kunnen halen en relevante vragen voor onszelf en overheden te kunnen beantwoorden.
Modernisering ringenadministratie
De NPO ringenadministratie dateert al van 1994. In de loop van de jaren zijn er wel zaken bij- en aangebouwd zoals overschrijven via het internet of vereniging maar de basis technologie stamt uit de jaren 90. Dat is op een gegeven moment niet meer houdbaar en er dienen zich dan ook allerlei praktische problemen aan bij het in de lucht houden van een dergelijk systeem. Verder aanpassen of uitbreiden is ook geen optie met dergelijke oude technologie. Dus moest er gemoderniseerd worden zodat de ringenadministratie weer helemaal bij de tijd is, weer jaren mee kan en mogelijkheden biedt voor uitbreiding met o.a. wedvlucht gegevens.
 
Registreren van wedvlucht gegevens
Kort samengevat bestaat de NPO Cloud, naast de ringenadministratie, uit een centrale transport administratie. Het doel van de centrale transport administratie is het kunnen aantonen welke duiven van welke liefhebbers er in een transport zitten en wat de status van de liefhebbers en duiven is.
Als voorbeeld;
 • Woont de liefhebber niet in een geldend quarantaine gebied?
 • Hebben de duiven een geldige enting tegen PMV?
 • Staan de ingekorfde duiven op naam van de liefhebber?
 
De NPO Cloud koppelt de wedvlucht bestanden met de ringen- en ledenadministratie en kan op deze wijze antwoord geven op bovenstaande of andere vragen. Ook kan de NPO Cloud ingezet worden voor analyse van wedvlucht gegevens en zo een rol spelen bij onderzoek projecten ten dienste van de duivensport. Richting overheden is het een krachtig signaal dat we onze zaken op orde hebben en beschikken over een centrale transport administratie.
 
Waarom is het belangrijk te beschikken over een centrale transport administratie?
Er zijn samenvattend 4 hoofdredenen te weten;
 1. De nieuwe Europese transport en quarantaine regels voor grensoverschrijdend verkeer zijn onverkort ingegaan in oktober 2021. Voor de duivensport is op dit moment een uitzondering van kracht. Het verliezen van die uitzondering positie zal het einde betekenen van de duivensport. We hebben er dus alle belang bij dat we de boel op orde hebben bij grensoverschrijdend verkeer middels een centrale transport administratie. Het ontbreken van een centrale transport administratie zou ons kwetsbaar maken.
 2. Dieren epidemieën komen steeds vaker voor zoals we momenteel ervaren met de vogelgriep. Het gevolg van een vogelgriep uitbraak zijn quarantaine gebieden waarvoor vervoersverboden gelden. Deze quarantaine gebieden zullen afdelingen doorsnijden. Een deel mag nog wel inkorven, een ander deel niet. Bij een controle is het essentieel dat we via een centrale transport administratie kunnen aantonen dat we voldoen aan de regelgeving en dat er geen duiven uit quarantaine gebieden in de konvooien zitten.
 3. Voor duiven transporten bij hoge temperaturen doen we momenteel een beroep op zelfregulering op basis van de hobbydieren uitzondering en aanvullende maatregelen zoals het Hitteprotocol. Het commerciële veetransport is haar zelfregulering verloren in juli 2020. Het verliezen van zelfregulering bij het transport van duiven zal een grote impact hebben op de duivensport, met name wat betreft vluchten in de zomermaanden vanuit Frankrijk. Voor het behoud van de zelfregulering bij het transport van duiven is certificering van het transport en transport middelen cruciaal. Het NPO Bestuur pakt dit onderwerp op in 2022 en gaarne verwijzen we naar een eerdere publicatie hierover in Op de Hoogte van 18 februari.  Op (de) Hoogte 18 februari 2022 (mailchi.mp) Een goede centrale transport administratie is belangrijk en ondersteunt zelfregulering bij het transport.
 4. Bij uitzondering posities en zelfregulering zal de overheid een actief registratie, controle en handhaving beleid verwachten. M.a.w. hebben we onze zaakjes op orde en controleren we of iedereen zich aan de afspraken houd. De NPO Cloud registreert welke duiven onderweg zijn en maakt controle en handhaving mogelijk op een efficiënte en geautomatiseerde wijze.
 
Waar staan we?
De modernisering van ringenadministratie is afgerond. Het was een flinke klus waarbij het uitgeven en overschrijven van ringen uiteraard gewoon doorging tijdens de verbouwing. We hebben nu de gesprekken met de rekenaars gestart om de wedvlucht bestanden automatisch naar de NPO Cloud te sturen. De eerste gesprekken verliepen constructief. Dan kunnen we gaan proef draaien bij aanvang van het nieuwe vliegseizoen. Een belangrijk deel van de kosten is betaald door de bijdrage in 2020 van 2 cent per ingekorfde duif aan het NPO Automatiseringsfonds. De rest van de kosten is ten laste gebracht van de exploitatie in 2021. Het NPO bestuur wil de Automatiseringscommissie alvast danken voor hun werk tot dusver.
 
Samenvattend
De maatschappelijke opvattingen over sport met dieren is aan verandering onderhevig en we kunnen onze ogen niet sluiten voor die realiteit. Het NPO bestuur voert actief beleid om op een verantwoorde manier de duivensport te kunnen blijven beoefenen. Het welzijn van de duif staat daarbij voorop en uiteraard voldoen we aan wet- en regelgeving en we streven naar behoud van zelfregulering. Daar staat dan van ons wel een tegenprestatie tegenover. De belangrijkste bouwstenen van het NPO beleid in deze zijn;
 • Wedvlucht begeleiding met IWB, Hitteprotocol, Risico Tabel Lossingen, professionele meteorologische ondersteuning en moderne tools als de Wedvluchtbegeleiding portal.
 • Certificering van transport en transportmiddelen wat voor 2022 op de agenda staat.
 • Een centrale transport administratie met controle mogelijkheden; de NPO Cloud.
 • Het doping controle programma.

Deze bouwstenen grijpen in elkaar en vormen een samenhangend geheel om op verantwoorde wijze met duiven te blijven spelen.

Terug naar inhoudsopgave

 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Koninklijke onderscheiding voor John Crombach uit Kerkrade 
 

John Crombach uit Kerkrade heeft zaterdagmiddag een Koninklijke onderscheiding gekregen vanwege zijn verdiensten als bestuurslid binnen de duivensport in Limburg. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het lintje werd uitgereikt op de jaarvergadering van de Postduivenbond Afdeling Limburg in Thorn. Tijdens deze vergadering nam Crombach tevens afscheid als voorzitter. Hij is sinds 1973 actief als bestuurslid binnen diverse geledingen van de duivensport in Limburg. In 1965 werd Crombach lid van Postduivenvereniging (PDV) De Duif Kerkrade-West.

Bron: Dagblad De Limburger, foto: Peter Trompetter

Terug naar inhoudsopgave

Speech koninklijke onderscheiding John Crombach
 

WEDSTRIJDEN

ZLU Sterrenshow: 26 en 27 maart 2022

 
Door Hub Wetzelaer, namens bestuur Zuid Limburgse Unie

It giet oan! Zo wordt het doorgaan van de Elfstedentocht aangekondigd. Ook bij de ZLU gaat na twee seizoenen de Sterrenshow 2020 en 2021 door. Eindelijk! Zoals ik velen al hoor roepen.

Het laatste weekend van maart - 26 en 27 maart -  moet het gebeuren. In de Hanenhof te Geleen aan de Herenhof 1 is dan alles op orde gemaakt voor de 62e  ZLU Sterrenshow die dit jaar de huldigingen van 2020 en 2021 omvat. Een unicum voor de ZLU, en hopelijk ook voor de vele winnaars die er op beide dagen gehuldigd worden. Hopende dat dit geen traditie wordt!

Een unicum voor de ZLU en hopelijk ook voor de vele winnaars die er op beide dagen gehuldigd worden. Hopende dat dit geen traditie wordt!

Programma
Zaterdag 26 maart om 19.00 uur zijn de laureaten van 2021 aan de beurt en op zondagmorgen 27 maart om 11.00 uur de laureaten van 2020.

Uitreiking 2021 op zaterdag 26 maart 2022
18.00 uur      zaal open
18.00 uur      muziek DJ
19.00 uur      Opening door voorzitter
                     Voorstellen bestuur en dankwoord aan
                     centrumleiders, meldposten, convoyeurs, loods medewerkers
19.15 uur      Prijsuitreiking Pau
19.30 uur      Prijsuitreiking Agen ouden
19.45 uur      Prijsuitreiking Agen jaarlingen
20.00 uur      Prijsuitreiking Marseille
20.15 uur      Muziek DJ
20.30 uur      Prijsuitreiking Narbonne
20.45 uur      Prijsuitreiking Perpignan
21.00 uur      Prijsuitreiking Barcelona
21.15 uur      Prijsuitreiking Euregio
21.30 uur      Prijsuitreiking Asduiven
21.45 uur      Muziek DJ
22.00 uur      Prijsuitreiking ZLU kampioenen
22.15 uur      Prijsuitreiking ZLU marathon
22.30 uur      Prijsuitreiking WESM
22.45 uur      Receptie voor het podium voor ZLU keizer/ZLU  en WESM
23.00 uur      Muziek DJ
24.00 uur      Zaal sluiting

Uitreiking 2020 op zondag 27 maart 2022
10.30 uur      Zaal open
10.30 uur      Muziek DJ
11.00 uur      Opening door voorzitter
11.05 uur      Asduiven
11.15 uur      Prijsuitreiking Pau
11.30 uur      Prijsuitreiking Agen ouden
11.45 uur      Prijsuitreiking Agen jaarlingen
12.15 uur      Prijsuitreiking Perpignan
12.30 uur      Prijsuitreiking Narbonne
13.45 uur      Prijsuitreiking Barcelona  incl. Asduif
13.00 uur      Muziek DJ
14.00 uur      Zaal sluiting

Er is door bestuur ZLU nog veel werk aan de winkel om deze mooie locatie “Sterrenshow proof“ op orde te krijgen. Gelukkig zijn we hopelijk “verlost“ van CORONAPROOF!

Alle te huldigen winnaars van de wedvluchten, winnaars van de diverse ZLU kampioenschappen zullen medio maart 2022 de uitnodiging thuis ontvangen. Natuurlijk zijn ook de centra leiders en hun meldposten van harte welkom, eveneens onze vele vrijwilligers incl. convoyeurs en chauffeurs,  in  de WCS omring centra in Rucphen en Geleen die tijdens de vluchten dag en nacht klaar staan voor hun verantwoordelijke taak. Eenieder ontvangt zoals gebruikelijk zijn uitnodiging tijdig. Wordt vervolgd!
 
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 
 

Duivennet

Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
Fondclub Parkstad, Heerlen 26-02-2022 / 20:00       13-03-2022 / 22:00       15
Samenspel NOF, Friesland 04-03-2022 / 20:00 18-03-2022 / 22:00 22
P.V. de Witpen, Hengevelde 14-03-2022 / 20:00 25-03-2022 / 22:00  
P.V. De Getrouwe Doffer, Utrecht     24-03-2022 / 20:00 07-04-2022 / 22:00


Toppigeons

 

GPS Auctions


Doevepeet

 

Overig


Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen van verenigingen of afdelingen en verkopen voor het goede doel die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen. Particuliere verkopen of veilingen kunnen worden opgenomen tegen een speciaal advertentietarief. Neem contact op met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen

 
Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers.


Vraag van de week

Ik heb een nieuw telefoonnummer en/of mailadres. Kan dit worden gewijzigd?

Indien u een account heeft, kunt u inloggen. Wanneer u bent ingelogd, kunt u dit zelf aanpassen.

Heeft u nog geen account, klik dan op deze link: https://www.duivensportbond.nl/inloggen/inloggen-op-mijn-duivensportbond.nl . Hier wordt uitgelegd hoe u een account kunt aanmaken.

Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de juiste webpagina. 
Antwoord op veelgestelde vragen
 

WEDSTRIJDEN

Nieuws vanuit the Dutch Golden Classic ringenrace 


Door Wim Vos 

Het ziet ernaar uit dat de Dutch Golden Classic ringenrace 2022 door kan gaan. Meer informatie leest u hier
 
 

NPO BUREAU

Verzoek van fotograaf


Onderstaand bericht kwam bij ons binnen. Mocht u interesse hebben om hieraan mee te werken, dan kunt u dit kenbaar maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

Hello,

I am contacting you because I am a French photographer who live in Amsterdam and I would have liked to make a project of photo reportage about your activities. How is it possible ?

Here is the link to my website on which you can find my personal projects, my work for the press and companies, my publications in the French and international press as well as my CV with the awards I have received and the exhibitions I have held: martinbertrand.fr

Sincerely.   

 
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 9 maart 2022

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Prijsuitreiking Fondclub NH, zaterdag 13 maart 2022
 • Prijsuitreiking en Kampioenenhuldiging Fondunie 2000 op 19 maart 2022 te Nijkerk
 • Duivenmarkt P.V. Zutphen, zaterdag 19 maart 2022 van 11.00 - 14.00 uur
 • ZLU Sterrenshow, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
 • Postduivenmarkt P.V. Heemskerk, zondag 27 maart 2022 van 09.30 - 13.00 uur
 • Open huis PV De Zwaluw (Oudewater) vrijdag 6 mei 2022 vanaf 20.00 uur
  Voor alle (oud)leden, sponsors en bestuurders en andere betrokkenen. Tijdens dit open huis vieren wij ons 101 jarig bestaan. Locatie: clubgebouw van P.V. De Zwaluw, Touwslag 1 te Oudewater 
   
 
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 
vrijdag 04 maart 2022


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 4 maart 2022 | week 9

Voorwoord

Laatste deel voorstel Eerlijk spel, Kampioenschappen en Vlieggebieden
De laatste twee weken heb ik de voorstellen over dit onderwerp in het voorwoord geplaatst, dit om dit belangrijke samenhangende geheel, en feitelijk ook de essentie waar het in de duivensport over gaat, aandacht te geven. Vandaag het laatste onderdeel.
 
Nationale kampioenschappen
Voorstel:

 • We kennen drie kampioenschappen:
  • Hokkampioenschap (Grootmeester)
  • Aangewezen Kampioenschap
  • Duifkampioenschap.
 • Er is een kampioenschap voor
  • Senioren (25+)
  • Jeugdigen (25-).
 • Alleen vluchten van het Nationaal Vliegprogramma tellen voor de Nationale kampioenschappen.
 • We kennen kampioenschappen in de volgende categorieën:

Bijeenkomst Lossingscoördinatoren, IWB en NPO bestuur
Afgelopen zaterdag vond de bespreking van de Lossingscoördinatoren van de Afdelingen met het IWB en een delegatie van het NPO bestuur plaats. Gelukkig was het mogelijk om elkaar in persoon te ontmoeten, in deze samenstelling voor de eerste keer. Er was van elke Afdeling een afvaardiging aanwezig. Samengevat kan ik melden dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat het van alle kanten een constructieve en positieve bijeenkomst was. Een prima fundament om het komende jaar weer samen aan de slag te gaan. Een verslag van de bijeenkomst staat in deze nieuwsbrief. Iedereen bedankt voor de inzet en succes het komende jaar bij deze, voor de duivensport, verantwoordelijke taak!
 
Dopingcontrole
Een update over de stand van zaken omtrent de dopingcontrole en alles wat daarmee te maken heeft staat ook in deze versie van Op (de) Hoogte. Ik vind dat wij als Duivensportbond trots mogen zijn op de manier waarop de dopingcontrole vorig jaar is opgestart. Onlangs heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zijn er al weer voorbereidingen getroffen en plannen gemaakt voor het komende jaar. De continuïteit is bij dit team in goede handen en ik durf gerust te stellen dat de bijdrage van 0,02 cent per duif goed besteedt wordt en een bijdrage leveren aan een schone sport!  
 
Voorjaarsbeurs
Komend weekend is het weer zover, wij mogen weer naar de voorjaarsbeurs in Houten. Fijn dat wij elkaar daar weer kunnen en mogen ontmoeten. Als NPO zijn wij daar ook aanwezig. Niet zoals het jarenlang de gewoonte is geweest om eigendomsbewijzen over te schrijven, dat kunt u sinds bijna twee jaar gewoon thuis doen via www.duivensportbond.nl en via uw vereniging.

Waarom zijn wij er dan? Nou gewoon om onze leden te ontmoeten. Het bestuur wil graag dichtbij haar leden staan, en horen wat er leeft in onze achterban. Het is de eerste mogelijkheid na de corona pandemie, wij maken daar graag gebruik van. Het is niet de enige reden waarom wij op de beurs staan. In dit weekend gaan wij ook onze NPO Grand Prix vluchten aandacht geven. Het eerste jaarboek van de Grand Prix vluchten is gereed en beschikbaar op de beurs. Ik mag gerust spreken over een boekwerk. Het zijn ongeveer 100 pagina’s geworden met de reportages over de winnaars van de eerste editie van de NPO Grand Prix vluchten. Het nieuwe initiatief dat komende jaar haar 2e editie krijgt. Voor de duidelijkheid, alle winnaars krijgen een uitnodiging voor de huldiging op 26 maart en de winnaars van de hoofdprijzen krijgen de prijs toegestuurd, dit laatste om misverstanden te voorkomen.
 
Fijn weekend, en wie weet tot op de beurs!
 
Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Ledenraad 12 maart 2022


Volgend weekend (12 maart) is het tijd voor de Voorjaars Ledenraad. De volledige agenda inclusief toelichting en informatie m.b.t. punten waarover gestemd wordt, is via onderstaande buttons te bekijken.

In ODH delen we wekelijks de stukken ter voorbereiding. Nieuwe stukken (ten opzichte van eerdere editie ODH) zijn eenvoudig herkenbaar aan de groene buttons. Uiteraard zijn alle stukken ook op onze website terug te vinden.

Terug naar inhoudsopgave

 
Agenda Ledenraad 12 maart 2022
2. Kiesregister NPO per 1 februari 2022
3a. Concept notulen Ledenraad 27 november 2021
3b. Stemuitslag Ledenraad 27 november 2021
3c. Actie lijst NPO Ledenraad maart 2022
5a. Jaarverslag NPO 2021
5b. Toelichting exploitatie 2021
5b2. Financieel rapport 2021
5c. Controleverslag 2021 FBCC
5e. Vermogensmutatie
5e2. Balans NPO per 31 december na vermogensmutatie
6a. Rooster van aftreden NPO Bestuur 2022
6b. CV Gerard van de Aast
6c. Afscheid NPO
6c. Afscheid NPO
6d. CV John Geurts
7. Nationaal Vliegprogramma definitief
7c. Voorstel vliegprogramma marathon 2022
7d. Sectorvlucht Vierzon
8. Notitie en voorstellen Eerlijk spel en Kampioenschappen
8a.1 Amendement Afdelingen 10 en 11
8a.2 Reactie NPO Bestuur op amendement afd. 10 en 11
10. Aanpak verruwing duivensport
12. Huishoudelijk reglement (versie maart 2022)
12a1. Leeswijzer wijzingen Huishoudelijk reglement
13a. Voorstel Afdeling 3: lossingsmogelijkheden in België
13b. Voorstel Afdeling 9: automatisch zetten duiven
13c. Voorstel OostBrabant 2

Ledenraad 12 maart: fysiek én online


Op 12 maart is er voor het eerst sinds twee jaar weer een NPO Ledenraad waarbij NPO bestuur, afgevaardigden en genodigden fysiek aanwezig kunnen zijn. De versoepelingen die per 25 februari in zijn gegaan maken dit mogelijk.

Het NPO Bestuur is van mening dat we tijdens de NPO Ledenraad, het advies van de overheid, moeten volgen om de basismaatregelen in acht te nemen. Dit betekent dat mensen met klachten thuis blijven en dat we aanwezigheid bij de Ledenraad beperken tot de afgevaardigden, NPO Bestuur en genodigden. Indien afgevaardigden vanwege klachten zich moeten afmelden, dan kan de reserve afgevaardigde deelnemen.
 
Overige belangstellende worden in staat gesteld de NPO Ledenraad te volgen via de livestream. De link om de vergadering online bij te wonen wordt via Op (de) Hoogte van 11 maart en de website van de NPO gedeeld.
 

NPO BESTUUR

Dopingcontroles: terug- en vooruitblik 


In 2021 is door het huidige NPO Bestuur het dopingbeleid weer opnieuw opgezet. Daartoe is een werkgroep opgezet die onder andere bestaat uit de portefeuillehouders vanuit het NPO Bestuur, Marjan van Berkel vanuit het NPO Bureau en dierenartsen Stephan Göbel en Patrick Derycke.

De controleurs zijn in 2021 (opnieuw) geschoold en geëxamineerd en de samenwerking met het gecertificeerde laboratorium Triskelion (voorheen Ducares) is weer opgepakt. Dit laboratorium heeft een ruime ervaring in dopinganalyses en wordt niet alleen door de Nederlandse duivensportbond ingeschakeld. Het dopingprogramma heeft in 2021 geresulteerd in 87 uitgevoerde dopingcontroles door een groep van 6-8 controleurs. Bij geen van de controles zijn verboden stoffen aangetroffen en ook de controles zelf zijn conform de voorschriften en zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Verschillen tussen Nederland en België
Zoals wellicht bekend is de dopingproblematiek met name in België op dit moment onderwerp van discussie en zelfs van juridische procedures. Het is goed om hier te benadrukken dat de lijst van verboden stofgroepen waarop het door ons ingeschakelde laboratorium controleert, niet identiek is aan dat van België. Aldaar is men als duivenbond gebonden aan door de overheid opgestelde lijsten van verboden stoffen. Ook de werkwijze en de reglementering is in Nederland en België niet hetzelfde. Het NPO Bestuur zou graag zien dat vanuit de FCI actie zou worden ondernomen om te komen tot harmonisatie, maar tot op heden blijft dit nog uit.
 
Positieve evaluatiebijeenkomst
Zoals aangekondigd is het opnieuw opgezette dopingprogramma geëvalueerd. Begin december vond met de controleurs, een afvaardiging van de werkgroep doping en met het laboratorium een evaluatie plaats van het afgelopen seizoen. De conclusie van deze positieve bijeenkomst was dat er door de kleine groep van controleurs goed werk is geleverd. Uiteraard zijn er verbeterpunten aangedragen en ook zijn we bezig met nieuwe vormen van controles om het dopingprogramma verder te verbeteren. De wens is verder uitgesproken om meer controleurs aan te stellen.
 
In januari 2022 vond een bijeenkomst plaats van de werkgroep doping, waarbij onder andere  over het programma van 2022 werd gesproken en met het laboratorium over de kosten en de stofgroepen waarop wordt gecontroleerd.
 
Uitbreiding werkgroep
De oproep voor nieuwe controleurs leidde tot verrassend veel respons. We hebben bij de selectie van de kandidaten rekening gehouden met het feit dat we een evenwichtige spreiding over Nederland willen bereiken en dat de groep compact moet blijven. Daarom zijn er vijf kandidaten uitgenodigd, waarvan vier op 19 februari jl. de opleiding tot dopingcontroleur hebben gevolgd. Hierbij waren ook ervaren controleurs aanwezig, die situaties uit de praktijk konden uitleggen. Een week later meldden de kandidaten zich voor het examen, bestaande uit een mondelinge toets over de reglementen en de werking van de stoffen en een praktijkgedeelte, waarbij een controle correct moest worden uitgevoerd. De kandidaten werden hierbij flink aan de tand gevoeld en ook de controle zelf bevatte verrassingen. Hiermee werd ook de stressbestendigheid van controleurs getest.  
 
Met de nieuwe kandidaten erbij gaan we in 2022 aan de slag met 11 controleurs. Gezien het belang van een goed functionerend dopingbeleid hebben we als bestuur besloten de controleurs naast de kilometervergoedingen ook de vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Met de huidige groep controleurs hopen we in 2022 minstens weer een met 2021 vergelijkbaar aantal controles uit te kunnen voeren. Anders dan soms wordt verkondigd worden deze controles niet altijd aangekondigd en betreft het niet alleen winnaars van concoursen. We controleren zowel oude als jonge duiven, en van vitesse- tot marathonspelers.
 
Een schone sport is in het belang van dier en mens!

Terug naar inhoudsopgave

 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

 

NPO BUREAU

NPO aanwezig op Voorjaarsbeurs Houten


Het NPO Bestuur en NPO Bureau zijn op de Voorjaarsbeurs in Houten (5 en 6 maart) vertegenwoordigd met een eigen stand. Heeft u een vraag of wenst u informatie, dan kunt u langskomen bij de NPO-stand. Een mededeling van praktische aard: op vrijdag 4 maart is het NPO Bureau telefonisch niet bereikbaar. Dit in verband met de voorbereidingen voor de Voorjaarsbeurs..

Let op:
Eigendomsbewijzen worden op de beurs niet overgeschreven, deze hoeft u dus niet mee te nemen. Eigendomsbewijzen kunt u overschrijven via mijnduivensportbond.nl of binnen uw eigen vereniging. Klik hier voor meer uitleg over het overschrijven via mijnduivensportbond.nl 

Terug naar inhoudsopgave

 

Voorjaarsbeurs nieuwe stijl: 5 en 6 maart 2022 in Expo Houten


Door Pieter Kos
 
Een beurs bezoeken zonder enige beperkingen, hoe raar klinkt dat? Maar het is toch écht zo! Straks ook weer inkorven, fijn het seizoen gaat weer beginnen en daaraan voorafgaand hoort natuurlijk een bezoek aan de Voorjaarsbeurs in Expo Houten!
 
Met ruim 150 exposanten staat er weer een leuke Voorjaarsbeurs op het programma. De marktleiders in voeding en voedingssupplementen zijn allen aanwezig. Velen hebben de laatste twee jaar gebruik om hun mengelingen en supplementen aan te passen aan de wensen van de liefhebbers. Sommigen zelfs met een compleet nieuwe voedinglijn! De meeste Nederlandse dierenartsen zijn ook van de partij net als de vele organisatoren van eenhoksvluchten die vanuit heel Europa naar Houten komen om duiven op te halen voor hun races. Met een aantal fraaie blikvangers en de laatste noviteiten op duivensportgebied is een bezoek aan de Voorjaarsbeurs zeker weer de moeite waard! Toch moet één product introductie eruit gelicht worden. Zo heeft de firma Geraldy iets revolutionairs gemaakt wat alleen getoond gaat worden in Houten en uitsluitend op uitnodiging bekeken kan worden in hun stand of op de fabriek in Duitsland.
 
Maar natuurlijk bepalen de vele honderden jonge duiven de sfeer tijdens de Voorjaarsbeurs. Mede door de corona pandemie is helaas een aantal vaste verkopers gestopt met de sport. Ook hebben er een aantal de duiven niet gekoppeld rond oud en nieuw. Dit met de verwachting dat er begin maart geen normale Voorjaarsbeurs zou zijn. Dus het aanbod van jonge duiven is minder dan bezoekers uit het verleden gewent zijn, maar met zo’n 2.000 jonge duiven is er volop keuze!
 
Op initiatief van het digitale magazine NPOrgaan is er in samenwerking met Expo Houten een overeenkomst getroffen om op grandioze wijze de beste duiven van Nederland te presenteren. De vaandeldragers van de Nederlandse duivensport zullen op fraaie wijze in aparte kooien gepresenteerd worden. De bedoeling is dit jaarlijks te gaan herhalen en hier iets prestigieus van te maken! Daarmee zal hal 1 definitief een ander karakter gaan krijgen, waar we in de toekomst leuke dingen mee kunnen gaan doen wat de Nederlandse duivensport en natuurlijk de Voorjaarsbeurs naar een hoger niveau brengt! Alleen Hal 1 is dus zeer beslist de moeite van een bezoek aan de beurs waard. Daarnaast zullen er in de toekomst meer prijsuitreikingen tijdens de Voorjaarsbeurs kunnen gaan plaats vinden. Op initiatief van het Spoor der Kampioenen is daar al een aanvang mee gemaakt en worden de absolute toppers van de Grootmeesters ranking gehuldigd in de stand aan het terras in hal 3. veel plezier dit weekend!
 
Kijk voor een plattegrond en deelnemerslijst op de website: www.proffsport.nl
 
Openingstijden en entree:
 • Zaterdag 5 maart van 9.00 – 17.00 uur
 • Zondag 6 maart 9.00 – 14.00 uur
 • Entree € 12,50 per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis
 
 

WEDSTRIJDEN

ZLU Sterrenshow: 26 en 27 maart 2022

Door Hub Wetzelaer, namens bestuur Zuid Limburgse Unie

It giet oan! Zo wordt het doorgaan van de Elfstedentocht aangekondigd. Ook bij de ZLU gaat na twee seizoenen de Sterrenshow 2020 en 2021 door. Eindelijk, zoals ik velen al hoor roepen.

Het laatste weekend van maart, 26  en 27 maart, zal het dan moeten gebeuren. In de Hanenhof te Geleen aan de Herenhof 1 is dan alles op orde gemaakt voor de 62e  ZLU Sterrenshow die dit jaar de huldigingen van 2020 en 2021 omvat.

Een unicum voor de ZLU, en hopelijk ook voor de vele winnaars die er op beide dagen gehuldigd worden. Hopende dat dit geen traditie wordt!

Programma
Zaterdag 26 maart om 19.00 uur zijn de laureaten van 2021 aan de beurt en op zondagmorgen 27 maart om 11.00 uur de laureaten van 2020.

Uitreiking 2021: zaterdag 26 maart 2022
18.00 uur      Zaal open
18.00 uur      Muziek DJ
19.00 uur      Opening door voorzitter 
19.15 uur      Prijsuitreiking Pau, Agen ouden en jaarlingen, Marseille
20.15 uur      Muziek DJ
20.30 uur      Prijsuitreiking Narbonne, Perpignan, Barcelona, Euregio, Asduiven
21.45 uur      Muziek DJ
22.00 uur      Prijsuitreiking ZLU kampioenen, ZLU marathon, WESM
22.45 uur      Receptie voor het podium voor ZLU keizer/ZLU en WESM
23.00 uur      Muziek DJ
24.00 uur      Zaal sluiting

Uitreiking 2020: zondag 27 maart 2022
10.30 uur      Zaal open
10.30 uur      Muziek DJ
11.00 uur      Opening door voorzitter
11.05 uur      Asduiven
11.15 uur      Prijsuitreiking Pau, Agen ouden en jaarlingen, Perpigna, Narbonne, Barcelona incl. Asduif
13.00 uur      Muziek DJ
14.00 uur      Zaal sluiting

Er is door bestuur ZLU nog veel werk aan de winkel om deze mooie locatie “ Sterrenshow proof “ op orde te krijgen. 
 
Alle te huldigen winnaars van de wedvluchten, winnaars van de diverse ZLU kampioenschappen ontvangen medio maart 2022 de uitnodiging thuis. Natuurlijk zijn ook de centraleiders en hun meldposten van harte welkom, eveneens onze vele vrijwilligers incl. convoyeurs en chauffeurs en de WCS omringcentra in Rucphen en Geleen die tijdens de vluchten dag en nacht klaar staan voor hun verantwoordelijke taak. Eenieder ontvangt zoals gebruikelijk zijn uitnodiging tijdig. 
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 
 

Duivennet

Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
Kring 1 Afdeling 9 24-02-2022 / 20:00           10-03-2022 / 22:00          21
Fondclub Parkstad, Heerlen                          26-02-2022 / 20:00 13-03-2022 / 22:00 15
Samenspel NOF, Friesland 04-03-2022 / 20:00 18-03-2022 / 22:00 21
P.V. de Witpen, Hengevelde 14-03-2022 / 20:00 25-03-2022 / 22:00


 

Toppigeons

 

GPS Auctions

Doevepeet

 

Overig


Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen van verenigingen of afdelingen en verkopen voor het goede doel die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen. Particuliere verkopen of veilingen kunnen worden opgenomen tegen een speciaal advertentietarief. Neem contact op met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

RUBRIEK

Strava-duif Mathieu heeft een jong
 

De beroemde Strava-duif Mathieu heeft een jonkie gekregen. Op 17 februari 2022 is Duif Junior uit het ei gekropen. Nog geen dag oud en direct een missie: duif Junior is de namelijk de enige postduif die van noord naar zuid getraind gaat worden. 

Van noord naar zuid
Nederland telt in totaal 460.000 wedstrijd-duiven. Daarvan vliegen er 460.000 van zuid naar noord. Simpelweg omdat traditiegetrouw alle wedstrijd-vluchten van zuid naar noord gevlogen worden. Een postduif weet vanuit Frankrijk in een rechte lijn zijn hok terug te vinden, maar als je een postduif een paar kilometer ten noorden van het hok loslaat komt hij nooit meer thuis (of heeft er heel veel moeite mee). Duif Junior gaat het compleet anders doen. Duif Junior zal als enige duif in Nederland getraind worden om van noord naar zuid te kunnen vliegen. Andersom dus. Het doel is om in mei 2022 van Friesland terug naar het hok in Warmond te vliegen. 

Waarom?
Om te onderzoeken of dit interessante activiteiten oplevert. Is het überhaupt mogelijk? Wat voor verschillen in gedrag gaan we zien? Navigeert Duif Junior op dezelfde wijze (stand van de zon / magnetische velden / herkenningspunten)? Hoe komt hij vanuit Friesland thuis? Zal hij over de Afsluitdijk vliegen? Of vliegt hij linksom via Lelystad? Of dwars over het IJsselmeer? Allemaal nieuwe data en leuk om te volgen. We kijken uit naar zijn vluchten. 

Volg duif Junior
Duif Junior wordt voorzien van een GPS-ring en de activiteiten worden geüpload op Strava. Het vlieg-programma van Duif Junior is reeds bekend gemaakt: www.strava.com/athletes/duifjunior. De trainingen worden rustig opgebouwd. Duif Junior zal stap voor stap steeds een stukje verder naar het noorden worden weggebracht.  

Net uit het ei gekropen en direct een eigen trainingsprogramma. Bij Max Verstappen was immers bij de geboorte ook de route al uitgestippeld.  

Terug naar inhoudsopgave

Artikel Leids Dagblad
Vliegprogramma
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

WEDSTRIJDEN

Overleg lossingscoördinatoren
 

Door Frank Marinus, NPO Bureau

Recent vond het eerste overleg van de lossingscoördinatoren plaats. Bij de opening werd gememoreerd dat het afgelopen jaar een moeilijk jaar is geweest en na een voorstel rondje van de aanwezigen werd Eric Chavanu van Zimoa, het weerbureau dat ons tijdens het seizoen ten dienste staat, het woord gegeven. Hij gaf uitleg met betrekking tot de wedvlucht begeleiding portal en tools die de lossingsverantwoordelijken ter beschikking staan tijdens het seizoen. De aanvullingen en verbeteringen ten opzicht van verleden jaar werden besproken. Per afdeling is er een specifieke pagina beschikbaar waarop voor de afdeling belangrijke informatie beschikbaar is. Per afdeling wordt met kleurcodes weergegeven in verschillende tijdsblokken wanneer er gelost kan worden. De risicotabel lossingen wordt gebruikt om tot een advies te komen.
 
Werkafspraken 2022
Na de uitleg van de wedvlucht begeleiding portal werd er overgegaan tot het maken van werkafspraken voor 2022. Allereerst werden de afspraken zoals deze nu gelden besproken:  Deze afspraken zijn op de NPO najaar Ledenraad van 2020 vastgelegd. Deze afspraken zijn te vinden op de site van de NPO.

Hitteprotocol
Hitteprotocol is opgesteld door de WOWD en in door de NPO Ledenraad bekrachtigd. Ben Geerink en Gerard van der Aast verklaren het hitteprotocol, indien nodig, werkend na overleg met het IWB. Dit kan voor heel Nederland gelden maar ook voor een deel van Nederland. Het besluit om het Hitteprotocol van kracht te verklaren is bindend.

Bevoegdheden Lossingscoördinatoren en IWB
Het IWB is een adviserend orgaan binnen onze organisatie. De lossingscoördinatoren van de afdelingen nemen het besluit om al of niet te lossen na advies van het IWB. De lossingscoördinatoren zijn dan ook verantwoordelijk voor het besluit om te lossen. Het uitroepen van code rood is een exclusieve bevoegdheid van het IWB. Dit is bekrachtigd door de NPO Ledenraad.
Wordt er besloten tot code rood dan is dit bindend. Code rood kan worden uitgeroepen voor een afdeling, een deel van het land of het hele land.

Daarnaast is gesproken over:

Wanneer wordt code rood wordt uitgeroepen?
Onderwerp van gesprek vanwege het feit dat vorig jaar code rood is uitgeroepen op vrijdagochtend, terwijl er al afdelingen onderweg waren. Uitkomst van de discussie is, dat code rood niet meer wordt afgeroepen als er afdelingen onderweg zijn. In principe gebeurd dit alleen op de wedstrijddagen. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden en kan code rood al voordat er is ingekorfd worden afgeroepen.
De vraag werd gesteld welk belang staat voorop. Hierop werd geantwoord dat altijd het belang van de duif voorop staat.

Vrijdaglossingen en verplaatsen van oost naar west en omgekeerd
Lossen op vrijdag is in principe niet is toegestaan. Alleen in uitzonderlijke situaties kan er op dit middel worden teruggegrepen. Dit wordt ook ingegeven door het feit dat we door ons gedrag in het buitenland steeds meer losplaatsen kwijt raken. Het uitwijken naar de vrijdag is daar een van de redenen van. Ook het verplaatsen van oost naar west en omgekeerd moeten we zien te beperken. Dit is ook ook een reden waarom we losplaatsen verliezen. Een optie is misschien in het laatste geval om plaatsen te kiezen die al gebruikt worden in een weekend.

Midweekse lossingen
Vraag voor de midweekse lossingen van verenigingen is of dit zo geregeld kan worden dat de verenigingen en CC’s die door de week africhtingen verrichten zelf contact opnemen met het IWB. We willen echter de lijn die we nu hebben in stand houden. Verenigingen/kringen vragen een vergunning aan via de afdeling. De afdeling vraagt de vergunning aan bij de NPO. De verstrekte vergunningen gaat de omgekeerde weg.

De afdeling blijft verantwoordelijk voor de lossingen. Dus de contactpersoon van de afdeling neemt contact op met het IWB. Het is ondoenlijk om verenigingen rechtstreeks met het IWB te laten communiceren (NB: er zijn 520 verenigingen in Nederland).

Het blijkt dat verenigingen zich niet altijd houden aan de gegeven adviezen en instructies van de afdeling lossingscoördinatoren. Geadviseerd wordt de  verenigingen of kringen die zich niet houden aan de instructies geen vergunning meer te verstrekken.

Certificering transport
De aanpak van certificering van het transport en de duivenwagens is besproken. We zijn nu nog zelfregulerend en dat moet zo blijven. We hebben hier een duidelijk gezamenlijk belang.

Uitingen op social media 
Uitingen op “social media” die niet in het belang zijn van onze sport, komen aan de orde. Dit valt onder de handhaving van de gedragscode, die op de agenda staat van de NPO Ledenraad van 12 maart. Afhankelijk van de ernst van de gedane uitingen kunnen mensen worden opgeroepen voor een gesprek met NPO Bestuur, of kan de zaak worden aangebracht bij het ISR.

Gebruik DIMAPRO
Er wordt nog gevraagd of het programma van DIMAPRO wat er is geweest weer in gebruik genomen kan worden. Geconcludeerd wordt dat de werking van het programma niet voldoende is om er verantwoord mee te kunnen werken. We denken met de ingestelde app-groepen modernere middelen beschikbaar te hebben en met het tijdig doorgeven van lostijden tot betere resultaten te kunnen komen. Het tijdig  vooraf doorgeven van lossingstijden is wel essentieel om het werkbaar te houden.

Hoeveel groepen mag een afdeling maximaal lossen?
Op dit moment mogen er maximaal twee groepen gelost worden. Maar voor de komende Ledenraad staat een voorstel geagendeerd om er een tijdsslot op te zetten van maximaal 1 uur en geen beperking meer in het aantal groepen. Met betrekking tot dit laatste komen er niet veel positieve reacties. Men is bang dat dit voorstel de lossingstijd voor de afdelingen met de kortste afstanden alleen maar verlaat. 
 
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen

 
Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers.


Vraag van de week

Hoe kunnen we als vereniging een onderscheiding aanvragen voor één van onze leden?  
Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef in de mail aan wie het betreft en voor welke verdiensten u de onderscheiding wilt uitreiken.

Voorwaarden:
 • Bronzen speld van Verdienste
  Het aantal jaren lidmaatschap is geen reden voor een onderscheiding. een bestuursfunctie, maar ook bardiensten, helpen bij het inmanden of het schoonmaken van het verenigingsgebouw. Men komt in aanmerking voor een bronzen speld van verdienste NPO wanneer men zich op zijn minst 9 jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Dat kan gaan over hele verschillende taken, bijvoorbeeld
 • Zilveren speld van Verdienste
  Een zilveren speld van verdienste NPO wordt toegekend wanneer men zich minstens 9 jaar verdienstelijk heeft gemaakt op afdelingsniveau. Denk hierbij aan bijv. een bestuursfunctie, convoyeur, lossingscommissie, ledenwerving.
 • Gouden speld van Verdienste
  Een gouden speld van verdienste kan worden toegekend wanneer iemand zich minstens 9 jaar heeft ingezet op landelijk niveau. Dit kan zijn een kiesman of iemand die zitting heeft gehad in een of meerdere commissies van de NPO.
Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de juiste webpagina. 
Antwoord op veelgestelde vragen
 

WEDSTRIJDEN

Golden Classic Marathon Ringenrace 2022

 

PV De Luchtbode uit Hendrik-Ido-Ambacht organiseert De Golden Classic Ringenrace met gekweekte of aangeschafte jaarlingen van 2021. Lees er alles over in de bijlage via onderstaande button. 

Aanmelden kan tot 1 april 2022.
 
Golden Classic Ringenrace 2022
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 2 maart 2022

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Prijsuitreiking Noordelijke Unie op zaterdag 5 maart 2022
 • Voorjaarsbeurs Expo Houten: zaterdag 5 en zondag 6 maart 2022
 • Prijsuitreiking Fondclub NH, zaterdag 13 maart 2022
 • Prijsuitreiking en Kampioenenhuldiging Fondunie 2000 op 19 maart 2022 te Nijkerk
 • ZLU Sterrenshow, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
 • Open huis PV De Zwaluw (Oudewater) vrijdag 6 mei 2022 vanaf 20.00 uur
  Voor alle (oud)leden, sponsors en bestuurders en andere betrokkenen. Tijdens dit open huis vieren wij ons 101 jarig bestaan. Locatie: clubgebouw van P.V. De Zwaluw, Touwslag 1 te Oudewater 
   
 
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 
dinsdag 01 maart 2022


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 25 februari 2022 | week 8

Voorwoord

Ik heb vorige week in het voorwoord aangegeven dat ik de voorstellen over Eerlijk spel, Kampioenschappen en Vlieggebieden hier aandacht zal geven. Hieronder de volgende twee voorstellen die tijdens de Ledenraad aan de orde komen. Het staat allemaal in het 10-pagina tellende stuk en zie dit maar als een extra service, zodat iedereen die deze nieuwsbrief leest gemakkelijk in beeld krijgt waar het over gaat. Klik hier voor het volledige voorstel.
 
Inkorfbeperking/deelname maxima
Voorstel:

 • Er komt geen inkorfbeperking
 • Wel komt er een maximum aan het aantal deelnemende duiven per liefhebber op een wedvlucht van 150 oude en 250 jonge duiven.
 • Alle duiven boven de maxima van 150 oud en 250 jong nemen automatisch deel als invliegduif.
Nationale kampioenschappen structuur
Voorstel:
 • NPO en WHZB-TBOTB bundelen in het belang van de Nederlandse duivensport hun krachten en combineren beider competities.
 • De nationale kampioenschappen krijgen een passende naam.
 • De punten komen per categorie uit vastgestelde “Nationale Vlieggebieden”
 • Het streven is nationale vlieggebieden vast te stellen die voor heel Nederland zo gelijkwaardig mogelijk zijn.
 • Richtlijn voor het bepalen van de nationale vlieggebieden op de Vitesse en Midfond afstanden is een ledental in het vlieggebied van 150
 • Op de Dagfond wordt een afdeling opgedeeld in vlieggebieden of wordt er in afdelingsverband gespeeld afhankelijk van de grootte van de afdeling.
 • Op de Marathon worden de vlieggebieden in afdeling- of Sectorverband vastgesteld. 
 • De afdelingen, Sectie Sportbeleving en WHZB-TBOTB adviseren het NPO Bestuur over de nationale vlieggebieden per categorie.
 • Het NPO Bestuur stelt de nationale vlieggebieden vast en legt hierover verantwoording af aan de NPO Ledenraad.
 • Afdelingen faciliteren de vastgestelde nationale vlieggebieden door voor deze nationale vlieggebieden uitslagen te (laten) maken voor zover al niet voorhanden.

Belgische losplaatsen
Afgelopen week heb ik twee keer contact gehad met mijn Belgische collega voorzitter, Pascal Bodengien, over de beschikbaarheid van losplaatsen voor 2022. Zoals was afgesproken hebben wij eind december 2021 ons verzoek ingediend, dit was afgestemd met onze afdelingen. Vervolgens heeft de KBDB het opgepakt en gedaan zoals dat in België werkt, de verzoeken bij de Provinciaalse bestuurders uitgezet. Stand van zaken is dat er zeer weinig reacties van de Provinciale bestuurders zijn binnengekomen. Daarom wordt er deze dagen door de KBDB telefonisch contact opgenomen met de bestuurders die beslissen of wij wel of geen toestemming krijgen. Zodra wij het resultaat van deze actie kennen zullen wij dit direct oppakken met onze afdelingen. Hopen dat het geduld beloond wordt!!
 
Huldiging kampioenen Ladies League en Jeugdkampioenen verplaatst
Het was onze bedoeling om tijdens de Voorjaarsbeurs in Houten, op 5 maart a.s. een mooie prijsuitreiking te organiseren voor onze Jeugdkampioenen en de dames van de Ladies League. We hebben de beschikbare mogelijkheden naast elkaar gelegd, maar zijn tot de conclusie gekomen dat we de geleverde prestatie - op deze datum en deze gelegenheid - niet de aandacht en waardering kunnen bieden die we voor ogen hadden.

We hebben daarom gekozen voor een prijsuitreiking op 26 maart bij Zaal Verploegen te Wijchen. Uiteraard ontvangt iedereen die dit aangaat hierover persoonlijk een uitnodiging met daarin alle relevante informatie.
 
Tegelijk met deze prijsuitreiking zullen ook de winnaars van de NPO Grand Prix vluchten in het zonnetje worden gezet. Dit betreft de eerste drie van de Grand Prix Sector vluchten, de winnaars van de Grand Prix Afdelingsvluchten en de Grootmeesters. De winnaars van de hoofdprijzen die vervlogen zijn krijgen de prijs thuis bezorgd.
 
Fijn weekend!
 
Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Ledenraad 12 maart 2022


De voorbereidingen voor de Ledenraad van 12 maart zijn in volle gang. De volledige agenda inclusief toelichting en informatie m.b.t. punten waarover gestemd wordt, is via onderstaande button te bekijken.

In ODH delen we wekelijks de stukken - via de buttons onder dit artikel - ter voorbereiding. Uiteraard zijn alle stukken ook op onze website terug te vinden.

Terug naar inhoudsopgave

 
Agenda Ledenraad 12 maart 2022
2. Kiesregister NPO per 1 februari 2022
3a. Concept notulen Ledenraad 27 november 2021
3b. Stemuitslag Ledenraad 27 november 2021
3c. Actie lijst NPO Ledenraad maart 2022
5a. Jaarverslag NPO 2021
5b. Toelichting exploitatie 2021
5b2. Financieel rapport 2021
5c. Controleverslag 2021 FBCC
5e. Vermogensmutatie
5e2. Balans NPO per 31 december na vermogensmutatie
6a. Rooster van aftreden NPO Bestuur 2022
6b. CV Gerard van de Aast
6c. Afscheid NPO
6c. Afscheid NPO
6d. CV John Geurts
7. Nationaal Vliegprogramma definitief
7c. Voorstel vliegprogramma marathon 2022
7d. Sectorvlucht Vierzon
8. Notitie en voorstellen Eerlijk spel en Kampioenschappen
10. Aanpak verruwing duivensport
12. Huishoudelijk reglement (versie maart 2022)
12a1. Leeswijzer wijzingen Huishoudelijk reglement
13a. Voorstel Afdeling 3: lossingsmogelijkheden in België
13b. Voorstel Afdeling 9: automatisch zetten duiven
13c. Voorstel OostBrabant 2
 

NPO BESTUUR

Bijeenkomst lossingsfunctionarissen en IWB

Het NPO Bestuur heeft op zaterdag 26 februari een bijeenkomst georganiseerd voor  afdeling lossingsfunctionarissen, IWB, Zimoa en NPO Bestuur. De bijeenkomst staat onder leiding van NPO voorzitter Ben Geerink.

Het doel van de bijeenkomst is om seizoen 2022 voor te bereiden. Op de agenda staan onder andere:

 • Uitleg en demonstratie van de Wedvlucht begeleiding portal
 • Het maken van werkafspraken voor seizoen 2022
 • Het beantwoorden van vragen
 • Het leggen en verdiepen van contacten

 
Het IWB en de lossingsfunctionarissen van de afdelingen staan elke week klaar voor de Nederlandse duivenliefhebber om de duiven veilig en goed naar huis te loodsen. Het lossen van onze duiven is een verantwoordelijke en vaak veeleisende taak. Het NPO Bestuur wil dat ondersteunen met moderne hulpmiddelen, professionele meteorologische begeleiding en een goede samenwerking tussen IWB en de afdelingen. De bijeenkomst is onderdeel van dat streven.

Terug naar inhoudsopgave

 

OLYMPIADE

Selectie-keuring Olympiade duiven in tijden van corona en vogelgriep


Door Wout de Vries
 
In november jl. werden de Nederlandse liefhebbers gevraagd om, indien zij meenden één of meerdere duiven te hebben voor de standaardklasse voor de Olympiade in augustus 2022 in Roemenië, zich hiervoor aan te melden. Deze duiven zouden dan gekeurd en geselecteerd worden op woensdag 29 december in Soest. Circa 50 duiven van 17 liefhebbers uit o.a. Asten, Leek, Luyksgestel, Veldhoven, Moergestel, Putten, Tilburg, Maria-Hoop, Albergen, Winterswijk, Barger Oosterveld, Ede, Bennekom en Apeldoorn werden aangemeld. Dat is niet al te veel maar omdat zich hierbij liefhebbers bevonden die reeds eerder een duif of duiven afvaardigden was ik de mening toegedaan dat de kwaliteit van deze duiven de toets der kritiek voor het over grote deel wel zouden kunnen doorstaan.

Lees verder


  

  

  

  

  

  

   

  

Fotografie: Robert Borneman

Terug naar inhoudsopgave

 

WEDSTRIJDEN

Prijsuitreiking Ladies League SZHE 29 januari 2022


Een duivenmiddag organiseren zoals eerst was gepland lukte nog niet vanwege de coronamaatregelen, maar toch hebben we nog een leuke huldiging kunnen houden met alléén de dames in het Melkhuusje in Middelharnis. Op zaterdagmiddag 29 januari om 14.00 uur was het dan zover. Van Oudenhoorn tot Ooltgensplaat, waren er 20 aanwezige dames en meisjes die hun gewonnen prijzen in ontvangst kwamen nemen. 

Het comité van de Ladies League had er alles aan gedaan om het toch nog zo leuk mogelijk te maken. Allereerst was er de bonnenverkoop die online werd georganiseerd met weer een mooie opbrengst voor de prijzenpot van de Ladies League. Dit jaar hebben wij ook voor het eerst een online verloting georganiseerd, met vele prijzen, wat we zeker een groot succes konden noemen! Als hoofdprijs was er een dinerbon geschonken door de manager van Team RCN Toppershoedje uit Ouddorp. Op dit mooie en gezellige park hebben ze namelijk ook een Brasserie, “De Strandweg, en de winnaar kan daar met 2 personen heerlijk gaan eten. Iedereen kon opgeven hoeveel loten ze wilden en als ze via een Tikkie hadden betaald kreeg men de nummers toegewezen. Zodoende kon op deze zaterdagmiddag ook live de nummers worden getrokken door de aanwezigen. Ook deze opbrengst gaat mee in onze geldpot, want hiervan kunnen we weer leuke prijzen kopen voor het komende seizoen.
 
Terug naar de opening, eerst werden de aanwezigen van harte welkom geheten en na het welkomstwoord volgde eerst de prijsuitreiking van de gewonnen prijzen per vlucht. Ook de winnaressen van de TOPPERSHOEDJE GRAND PRIX kregen hun mooie prijzen uitgereikt. Annie Legierse uit Oude-Tonge won de Grand Prix met de oude duiven en Lia en Silvana Grinwis uit Ouddorp wonnen de Grand Prix met de jonge duiven. In oktober hebben deze dames hun bon voor een gratis overnachting op het park in ontvangst mogen nemen van de manager Roland Hoogwerf, maar deze middag kregen ze ook nog een prachtige foto van hun 2 deelnemende duiven. Deze werd gemaakt door onze rekenaar Richard van den Bos.


Na de prijsuitreiking hadden we even een pauze, waar we diverse keren rondgingen met warme hapjes en zo konden we toch ook even gezellig met elkaar kletsen. Na de pauze was er de kampioenenhuldiging.
 
Kampioenschappen Oude duiven
 • Annemiek Tiggelman uit Middelharnis: 1e onaangewezen en 3e aangewezen
 • Lia & Silvana Grinwis uit Ouddorp: 2e onaangewezen
 • Marlien van den Bos uit Middelharnis: 3e onaangewezen en 2e aangewezen
 • Annie Legierse uit Oude-Tonge: 1e aangewezen 
 • Duifkampioen: Annie Legierse met de NL20-7022771
 
Kampioenschappen Jonge duiven
 • Lia & Silvana Grinwis uit Ouddorp: 1e onaangewezen, 1e aangewezen
 • Annemiek Tiggelman uit Middelharnis: 2e onaangewezen en 2e aangewezen
 • Petra van Alphen uit Dirksland: 3e onaangewezen
 • Purdey Wetterhahn uit Nieuwe-Tonge: 3e aangewezen
 • Duifkampioen: Lia & Silvana Grinwis met de NL21-7053624
Na de kampioenschappen vond de uitslag van de verloting plaats en rond de klok van kwart over 4 ging iedereen, na een gezellige middag, weer huiswaarts met voor alle aanwezigen een bosje tulpen van Munters uit Oude-Tonge. Wij wensen iedereen een goed vliegseizoen en tot onze duivenmiddag op 15 oktober 2022!
  

Terug naar inhoudsopgave

 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

NPO BESTUUR

Bricon PAS-systeem toegelaten


Woensdag 12 januari heeft het NPO Bestuur het Bricon PAS-systeem toegelaten voor gebruik in Nederland.
 

NPO BUREAU

NPO aanwezig op Voorjaarsbeurs Houten


Het NPO Bestuur en NPO Bureau zijn op de Voorjaarsbeurs in Houten (5 en 6 maart) vertegenwoordigd met een eigen stand. Heeft u een vraag of wenst u informatie, dan kunt u langskomen bij de NPO-stand. Een mededeling van praktische aard: op vrijdag 4 maart is het NPO Bureau telefonisch niet bereikbaar. Dit in verband met de voorbereidingen voor de Voorjaarsbeurs..

Let op:
Eigendomsbewijzen worden op de beurs niet overgeschreven, deze hoeft u dus niet mee te nemen. Eigendomsbewijzen kunt u overschrijven via mijnduivensportbond.nl of binnen uw eigen vereniging. Klik hier voor meer uitleg over het overschrijven via mijnduivensportbond.nl 

Terug naar inhoudsopgave

 

Voorjaarsbeurs: 5 en 6 maart 2022 in Expo Houten


Door Pieter Kos

De inschrijvingen voor de Voorjaarsbeurs verlopen meer dan voorspoedig. Inmiddels is de teller de 150 al ruim gepasseerd. Met de coronaverruimingen in aantocht (vanaf 25 februari) heeft het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid bepaald dat doorstroomlocaties als beurzen en congressen niet onder de evenementenregeling vallen. Dit houdt in dat de Voorjaarsbeurs ook weer meer bezoekers mag toelaten, eigenlijk zoals normaal. De randvoorwaarden zoals het verplicht dragen van mondmaskers en het tonen van QR codes komen ook te vervallen.
 
De belangstelling vanuit het bedrijfsleven om weer te mogen exposeren is onverminderd groot. De marktleiders in voeding en voedingssupplementen zijn sowieso allen aanwezig. De meeste Nederlandse dierenartsen zijn ook van de partij net als de vele organisatoren van eenhoksvluchten die vanuit heel Europa naar Houten komen om duiven op te halen voor hun races. De Voorjaarsbeurs krijgt deels een andere opzet als trouwe bezoekers gewent zijn. Zo is er een prijsuitreiking van Het Spoor der Kampioenen in hal 3 bij het vaste horecapunt. En hal 1 van het complex wordt compleet ingericht door het NPOrgaan, deze grootse Wall of Fame wordt de eyecatcher van de beurs dit jaar. Met nog een aantal fraaie blikvangers en de laatste noviteiten op duivensportgebied is een bezoek aan de Voorjaarsbeurs zeker weer de moeite waard!
 
Daarnaast kunnen wij u melden dat de NPO ook van de partij zal zijn. Niet om eigendomsbewijzen over te schrijven op naam overigens maar meer om leden van allerlei informatie te voorzien en zal de NPO prijzen overhandigen van 2020 en 2021 aan de jeugd en zullen de dames van de Ladies League ook de gewonnen prijzen overhandigd krijgen tijdens de Voorjaarsbeurs.
 
Meer informatie zoals een plattegrond en deelnemerslijst plaatsen wij in het laatste weekend van februari op de website: www.proffsport.nl
 
Openingstijden en entree:
Zaterdag 5 maart van 9.00 – 17.00 uur.
Zondag 6 maart 9.00 – 14.00 uur.
Entree € 12,50 per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis.
 
Noteer in ieder geval de datum alvast in uw agenda!
 

MEDIA

Aandacht voor vogelgriep op tv 

Woensdag 16 februari was er bij het NTR-programma Atlas een interessant item over vogelgriep. Het programma is terug te kijken via NPO Start en via onderstaande button. Het item begint bij 11:30.

Terug naar inhoudsopgave

TV Programma Atlas: Hoe gevaarlijk is vogelgriep?
 

WEDSTRIJDEN

ZLU presenteert het concept vliegprogramma KBDB 2022

 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven

N.I.C. Fondvrienden Parkstad, Heerlen    

07-02-2022 / 18:15      26-02-2022 / 21:00        

39

P.V. Franeker 97, Franeker 11-02-2022 / 15:00 26-02-2022 / 22:00 9
Midfondclub Ons Samenspel afd. 9 kr. 1 14-02-2022 / 20:00 28-02-2022 / 22:00 22
Zuiderzeevliegers / Nationaal Inkorfcentrum, Emmeloord     

15-02-2022 / 20:00

01-03-2022 / 22:00

26
 

Kring 1 Afdeling 9 24-02-2022 / 20:00 10-03-2022 / 22:00 21
Fondclub Parkstad, Heerlen 26-02-2022 / 20:00 13-03-2022 / 22:00 15
Samenspel NOF, Friesland 04-03-2022 / 20:00 18-03-2022 / 22:00  
P.V. de Witpen, Hengevelde 14-03-2022 / 20:00 25-03-2022 / 22:00


Verkopen via Toppigeons
Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen van verenigingen of afdelingen en verkopen voor het goede doel die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen. Particuliere verkopen of veilingen kunnen worden opgenomen tegen een speciaal advertentietarief. Neem contact op met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

NPO BUREAU

Dutch Golden Classic 2022

Door Wim Vos

Het goede bericht is dat we in 2022 voor de 17e keer deze zo succesvolle ringenrace weer gaan organiseren. Dat start als vanouds weer in het gebouw van de D.C.&V.B. aan de Weeskinderendijk in Dordrecht met het bezichtigen van de jongskes. VERZOEK: Willen de deelnemende liefhebbers hun duifjes aanleveren vóór 13 uur want we starten de verkoop om 14 uur.
 
Alle liefhebbers van Afd. 5, spelend in de samenspelen Gouwe & IJssel – Drechtsteden – Hoekse Waard – Midden-Holland oost en Zuid-Holland oost kunnen meedoen door deze duifjes, gekweekt door talloze absolute topliefhebbers uit Nederland en België, te komen kopen.

Deze verkoop start op 5 maart aanstaande en vervolgens elke zaterdag in maart. Dus voelt u welkom en benut deze unieke kans om, naast prachtige geldprijzen te winnen ook nog eens schitterende jonge duiven te kunnen bemachtigen.
 
Dus elke zaterdagmiddag in Maart; Verkoping van deze unieke jonge duiven in Dordrecht.
Bezichtigen:    vanaf 12.30 uur
Verkoop:         vanaf 14.00 uur
 
Versterk uw hok en speel mee voor de prachtige geldprijzen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Vos, 06-51258884 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

INGEZONDEN BRIEF

Liefhebber aan het woord


Door Willi Linsen

Mein Name ist Willi Linsen, ich wohne in Kleve am Niederrhein, und spiele seit 2014 in Holland mit Brieftauben. Warum Holland: Weil in unserem Einzugsgebiet „Regionalverband 414“ die Beteiligung von Züchtern enorm abgenommen hat, und weil mir die Südostrichtung nicht gefallen hat.

Erlauben sie mir eine Anmerkung zur Neuorientierung des Brieftaubensports für ganz Europa. Ja, sie haben richtig gelesen, für ganz Europa ( Holland, Belgien, Deutschland, Frankreich ) usw. Der Taubensport, mit den jetzigen Parametern, hat auf lange Sicht keine Zukunft mehr.

Weiterlesen
 
Streckenkarte
BTZentrum
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 24 februari 2022

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Prijsuitreiking Noordelijke Unie op zaterdag 5 maart 2022
 • Voorjaarsbeurs Expo Houten: zaterdag 5 en zondag 6 maart 2022
 • Prijsuitreiking Fondclub NH, zaterdag 13 maart 2022
 • Prijsuitreiking en Kampioenenhuldiging Fondunie 2000 op 19 maart 2022 te Nijkerk
 • ZLU Sterrenshow, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
 
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 
zondag 20 februari 2022

REPORTAGE GEBR. VD WEERDT MEERSSEN

Gebr. van de Weerdt, Meerssen
winnen de Nationale Marathon 2021

.

.
De winnaars van de Nationale Marathon 2021:
Theo en Hai van de Weerdt.

.
 
De Nationale Marathon van de ZLU mogen we het oudste nationale kampioenschap noemen dat op jaarlijks de grote fond wordt vervlogen. In 1971 werd dit kampioenschap voor de eerste keer vervlogen en de ‘strijd‘ ging over drie vluchten en wel Barcelona en de nationale middaglossingen St. Vincent en Dax. En op elke vlucht telde de beste prestatie van de 1e of 2e duif van de lijst. Lang is die reeks van St. Vincent, Barcelona en Dax gebleven. Later werd de middaglossing Bergerac de vierde vlucht van de Nationale Marathon. Vervolgens moesten Dax en Bergerac hun plaatsje inleveren voor andere internationale ochtendlossingen. Tot en met 2012 bleef de nationale middaglossing St. Vincent onderdeel van de Nationale Marathon maar in 2013 kwam Agen oud daarvoor in de plaats. Over de reeks Agen oud, Barcelona, Marseille en Narbonne is de Nationale Marathon de nodige jaren daarna vervlogen.In 2020 is het kampioenschap niet vervlogen kunnen worden door de grote coronaperikelen. In 2021 is de Nationale Marathon vervlogen over Agen oud, Marseille en Narbonne terwijl voor de West-Europese Super Marathon de vluchten Pau, Barcelona en Perpignan telden en dan de internationale uitslagen omdat die competitie ook deelnemers uit België en Duitsland heeft. En de WESM wordt sinds 1983 vervlogen en de eerste winnaar was de comb. Thijssen-Stienen uit Thorn terwijl Maarten Vellekoop uit Maasdijk in 1971 de eerste winnaar van de Nationale Marathon was. En voor beide kampioenschappen is het geen gemakkelijke opgave om drie vluchten één van de twee getekenden in de prijzen te pakken. Op de Nationale Marathon gelukte dat in 2021 65 liefhebber van de 357 stuks die zich hadden ingeschreven. Op de WESM bleek dat nog moeilijker te zijn want daar staan slechts 29 liefhebbers met drie prijzen in de uitslag en dat van de 352 liefhebbers die zich ingeschreven hadden. Nu moet men voor de WESM de eigen resultaten insturen maar we mogen toch aannemen dat bijna alle liefhebbers die drie klasseringen hebben weten te realiseren dat ook gedaan hebben. Zijn er liefhebbers die bij beide kampioenschappen een klassering in de top-25 hebben en dus op zes vluchten de getekende duif wisten te ‘pakken‘? Ja die zijn er en de besten zijn H. Wegberg en zoon uit Echt die 2e op de Nationale Marathon en 10e op de WESM zijn geworden. De anderen zijn J. Marten uit Stein met 11e NM en 5e WESM, comb. Verweij-de Haan uit Mijdrecht met 21e NM en 2e WESM en S. en A. Deckers uit Meers met 14e NM en 13e WESM.

Winnaars
De Nationale Marathon 2021 is knap gewonnen door de gebroeders van de Weerdt uit Meerssen. Zij wisten op de drie tellende vluchten drie keer één van de twee getekenden (vrij) vroeg te pakken en hun winnen de reeks ziet er als volgt uit:

vlucht duif get. prijs aantal duiven
Agen oud NL18-1318208 1e 201 6869
Marseille NL17-1502425 2e 10 4310
Narbonne NL20-1694317 2e 42 8188

En van de 357 deelnemers aan de Nationale Marathon wist niemand het beter te doen. En met de twee echt vroege prijzen op Marseille en Narbonne is de lat natuurlijk ook knap hoog gelegd. De broers Theo en Hai van de Weerdt uit Meerssen zijn natuurlijk geen onbekenden in het wereldje van de grote fond. Beter gezegd ze zijn de liefhebbers die (bijna?) het langst de ZLU-vluchten spelen. In de lange lijst van winnaars van de Nationale Marathon komen we hun naam al eerder tegen en wel in 1977. En als we het jaar 2022 schrijven dan hebben we het over 45 jaar terug! Nog eerder was er ZLU-succes en wel in 1974 toen ze nationaal Barcelona wisten te winnen. Uitgebreid werden ze toen door de toenmalige ‘sterreporter‘ Wim Polmann uit Arnhem in het N.P.Orgaan belicht. En wat waren Theo en Hai toen nog jong met hun leeftijden van 29 en 22 jaar. Wim Polmann beschreef ze als duivenmelkers pursang en ‘bezeten‘ van de duivensport en meer bepaald de grote fond. De broers v.d. Weerdt komen uit de Maastrichtse wijk Amby alwaar hun vader Frans met een bakkerij begon. En vele decennia heeft Theo daar aan de Ambyerstraat-Noord de scepter over de bakkerij gezwaaid en het grootste deel van zijn leven heeft hij in de nachtelijke uren gewerkt. Broer Hai is vele decennia met de producten van de eigen bakkerij langs de deur gegaan in Maastricht en omgeving. De oranje busjes waren een opvallende verschijning en Hai (met vrouw Hannie of een andere hulp) was lang een bekende ‘verschijning‘ in het straatbeeld van ook Meerssen en kwam bij ondergetekende ook aan de deur. Toen de bakkerij stopte met bezorging aan huis is Hai voor een andere (grote) bakker in Maastricht bezorger van winkels (eigen en supermarkten) geworden en wel voor de ‘de Lekkerbek‘ van de gebr. Mingels. De Lekkerbek heeft nog niet zo lang geleden een nieuwe bakkerij in Gronsveld opgezet alwaar ook Roger Wijnands werkzaam is en hij maakt een nieuwe start in België net over de grens bij Maastricht. De duivensport van de gebr. Weerdt begon op het ouderlijke erf in Amby en daar hebben heel lang ook altijd de kweekduiven gezeten. Het ‘echte‘ spel op de grote fond begon in 1972 in Meerssen. Hai had zijn Meerssense Hanny leren kennen en de twee besloten een woning aan te kopen aan de Markt in Meerssen en meer bepaald in de Kerkstraat die naar de markt toeloopt. Het huis beviel Hai extra goed vanwege de ruime zolder van 9 bij 11 meter waarop het plan was om met duiven te gaan spelen. Het huis moest eerst verbouwd worden en op zolder werd er gelijk een verblijf voor de eerste jonge duiven gemaakt. En de gebr. v.d. Weerdt waren vertrokken voor duivensport in Meerssen en die duurt op deze plaats intussen al precies 50 jaar (1972-2022). Een ander gouden jubileum staat ook voor de deur en wel van 50 jaar getrouwd zijn en dat mogen Hai en Hanny ook eind 1972 gaan vieren. In 1973 zijn ze daadwerkelijk op hun huidige stek komen wonen met (bijna) zicht op de fraaie basiliek terwijl de ‘overbuurman‘ het oude gedeelte van een vroegere hoeve is dat nu onderdeel van het gemeentehuis van Meerssen uitmaakt. In Amby bij de bakkerij hebben lang de kweekduiven gezeten totdat broer Theo ook aan de Markt in Meerssen kwam wonen en aldaar ook zolder- en tuinhokken kreeg. Beide broers wonen in panden alwaar vroegere ook bakkerijen waren gevestigd en dat is wel heel toevallig. Kleine bakkerijen en winkeltjes zoals en vroeger overal zoveel waren!

Barcelona 1974
Met de duivensport op een bepaald adres in 1972 beginnen en in 1974 nationaal Barcelona winnen. De gebroeders Hai en Theo deden dat. De ‘Kleine Blauwe‘ van 1972 bezorgde hen dieBarcelonazege. Als jonge duif ging hij van Amby naar Meerssen en als jonge duif vloog hij al prijs en als jaarling won hij al meerdere prijzen op de dagfond. De naam van de weduwnaar verraadt al zijn kleur en grootte. De broers korfden toen twee duiven en totaal kwamen nationaal 1500 duiven van 634 liefhebbers aan de start en dat geeft wel aan dat de grote meerderheid uit kleine korvers bestond. De ‘Kleine Blauwe‘ kwam tot 1082 m.p.m. en de prijs 2 en 3 tot 1030 en 895 m.p.m. Ze grepen net naast de internationale zege met de eigen constatering om 6.03 uur op 1088 terwijl de Duitser Sutor om 6.13 uur klokte op 1099 km. Hai was op die morgen in de zolderhokken bezig toen hij ‘lawaai‘ van een doffer hoorde en dacht dat het een laatkomer van Bourges van de dag ervoor was en liet het even begaan.Het bleek echter de ‘Kleine Blauwe‘ die zich van Barcelona meldde. Deze doffer werd gekweekt uit twee duiven van 1967 met puur soort van Oscar Devriendt uit het Belgische Moere aan de basis. Zijn vader kwam van Albert Simons uit Maaseik die indertijd veel (dure) duiven aangekocht en de gebroeders hielp met hun start op de grote fond. De moeder van de ‘Kleine Blauwe‘ kwam rechtstreeks van Oscar Devriendt. Zeker in zijn jongere jaren trok Theo v.d. Weerdt overal naartoe alwaar goede fondkleppers geacht werden te zitten. En hij durfde de portemonnee dan ook stevig te trekken op het hok van een bepaalde liefhebber of op openbare verkopingen. Uit goed fondsoort en goede fondduiven moest gekweekt worden! Lyrisch kan Theo v.d. Weerdt nog praten over de duiven van Hector Debou uit het Belgische Koekelare. Wat waren die goed en sterk. Rechtstreekse duiven werden belangrijke pijlers van de fondkolonie in Meerssen en ook via Piet de Weerd kwam het Debousoort naar hen.
.


.


.
Een foto uit de oude doos. Hai met de ‘Kleine Blauwe‘ in de hand die Barcelona in 1974 wist te winnen. Naast hem broer Theo en links zien we Wim Polmann die de reportage voor het N.P.Orgaan kwam maken.

Nationale Marathon 1977
In 1977 was het bepaald Meerssen boven op de Nationale Marathon. Een foto op de voorpagina van het NPOrgaan nr. 41 van 1977 toonde de laureaten van dat kampioenschap. Theo en Hai v.d. Weerdt op plaats 1, Math en zoon Jan Krauth op plaats 2 en Piet Brune op plaats 4. Alle drie uit Meerssen! Dat moet met recht een echt fondnest zijn met topliefhebbers en dito duiven ging door de gedachte van ondergetekende. En niet wetende dat het later de eigen woonplaats zou worden. Theo en Hai v.d. Weerdt wonnen het goud en de competitie ging over Barcelona, St. Vincent en Dax. Hun ‘Lismont‘ van 1973 won in 1977 de 14e nationaal Barcelona tegen 1988 duiven (van 818 deelnemers) en de jaren daarvoor had hij al de prijzen 49 en 16 nationaal op die Spanje-vlucht gewonnen. De ‘Kleine Tossens‘ van 1972 maakte in 1977 zijn debuut op de grote fond na voorgaande jaren op de midfond en dagfond te hebben uitgeblonken. Hij won de 292e nat. St. Vincent en 39e nat. Dax als getekende duif. De vader van de ‘Kleine Tossens‘ werd als oude duif aangekocht op de hokken van landbouwer Paul Tossens uit het Belgische Warsage en dat dorp niet ligt niet ver over de grens bij Eijsden. Tossens was jaren een gevierde speler op de grote fond. En als we kijken naar de liefhebbers die in 1977 in de top-50 van de Nationale Marathon stonden dan zijn daarvan nog amper liefhebbers anno 2022 actief. Maar we praten dan ook over de duivensport zoals die in 1977 was en dat is bijna 45 jaar geleden. En dat is meer voor de meeste stervelingen onder ons ruim meer dan een half mensenleven! Echter Hai (en Hannie) v.d. Weerdt wonnen nog steeds in de Kerkstraat en broer Theo is ook alweer de nodige jaren op de Markt in Meerssen woonachtig alwaar hij op het eigen adres onder de naam van mevr. v.d. Weerdt ook aan de grote fond deelneemt.En in 1977 was de p.v. de Postbode in Meerssen een enorme duivenclub met maar liefst 125 leden en gevestigd in de Kruisstraat bij café Willems ook in het centrum van Meerssen. Meerssen heeft anno 2022 nog een eigen duivenclub maar niet meer de p.v. de Postbode. De p.v. de Vrijheid is vanuit Bunde ‘overgekomen‘ en heeft op de Raarberg bij café Ghijsen haar is en kastelein John van Oppen is een zelf een sterke programmaspeler.

Grote fond
Vanaf 1972 spelen Hai en Theo v.d. Weerdt dus vanaf dezelfde hokken in Meerssen en wat hebben ze over de jaren weten te pakken. Ze kenden vanaf 1974 tot en met 1994 veel ware topjaren en daarna kenden ze ook ‘mindere‘ jaren maar wel met regelmatig echte schieters en pure kopprijzen. De broers wonnen Marseille in de 1975, 1980 en 1986. De vlucht kende in de jaren ‘70 nog een geringe deelname uit den lande maar in 1992 namen al 1184 liefhebbers deel aan de vlucht. Barcelona 1981 kwam ook ter sprake.De gebroeders hadden 33 eigen duiven in de strijd staan en wonnen daarmee ….. maar liefst 27 prijzen! Op een bepaald moment zijn ze helemaal van de middaglossingen ‘afgestapt‘.Deze vluchten beschouwen ze als niet als eerlijk en dieronvriendelijk. En alweer vele jaren richten ze puur hun pijlen op de ZLU-vluchten en voor de jaarlingen hadden ze dan de ochtendlossingen van de eigen afdeling vanuit Bergerac en Cahors maar die zijn sinds 2021 van het eigen afdelingsprogramma verdwenen. En welke vluchten speelden ze in 2021? Alle ZLU-vluchten! En met welke resultaten? Op Pau (werd Mont de Marsan) korfden ze 5 duiven en scoorden 4 prijzen en ze begonnen met 41, 74 en 105 tegen 4614 duiven. Naar Agen gingen 19 jaarlingen en 22 ouden. Met de jaarlingen wonnen ze 9 prijzen en ze begonnen met de prijzen 14, 76, 162 en 255 tegen 6804 duiven. Met de ouden grepen ze prijzen en begonnen ze met prijzen 201 en 301 tegen 6896 duiven. Op Barcelona werden 2 van de 5 duiven in de prijzen geklasseerd. Op Marseille werd de kop gepakt en hadden er 4 van de 11 in en wonnen ze de prijzen 10, 40, 200 en 396 tegen 4310 duiven. Op Narbonne korfden ze de grootste ploeg en wel 43 duiven en haalden 10 stuks de nationale uitslag en werd met de prijzen 41, 42,67 en 253 tegen 8188 duiven begonnen. Op Perpignan werden 6 duiven gekorfd en die misten allen. Een paar duiven wisten zich twee keer knap te klasseren en wel de NL17-1502425 die de 301e Agen oud en 10e Marseille scoorde en dat als resp. 3e en 2e duif van de lijst. De NL19-1108664 vloog als 1e-getekende de 105e Pau en 200e Marseille. De NL20-1694351 was knap op dreef met de 454 Agen jrl. en de 41e Narbonne. En de grootste uitblinker was de NL20-1694317 met de 14e Agen jrl. en de 42e Narbonne en als 2e-getekende pakte hij de marathonpunten op Narbonne.

.


.
Hai van de Weerdt met de ‘317‘ die als jaarling twee keer bomvroeg was.

.
Afkomst
De jarige ‘317‘ is bij de Pipa-rankings in de categorie ‘beste europese jaarse duif 2021 op de grote fondvluchten Agen en Narbonne‘ op een schitterende 2e plaats geëindigd . Op de twee internationale uitslagen voor enkel jaarlingen scoorde hij de 23e Agen tegen 13.693 duiven en de 58e Narbonne tegen 17.759 duiven. Het goud was voor een jarige doffer van Patrick Logghe uit het Belgische Zelzate die internationaal achtereenvolgens de prijzen 12 en 26 vloog. De ‘317‘ werd in 2020 gekweekt uit twee duiven van 2018 en de duivin is van het hok verloren gegaan. De vader is gekweekt uit een doffer van 2008 die 5 keer naar Barcelona ging en 4 keer prijs vloog en die stamde uit het eigen Debousoort en een duivin van W. v.d. Velden uit Boskoop. De moeder van de vader is een duivin die rechtstreeks van John Steijns uit Doenrade is gekomen en hij kweekte haar uit een doffer van de fam. Freialdenhofen uit het Duitse Aldenhoven en een duivin van Cor de Heijde uit Made. Deze duivin is ook moeder van twee weduwnaars die prov. St. Vincent (ZLU) in 2016 en 2017 wisten te winnen. En deze duivin van John Steijns is in de hand ook een juweeltje. De moeder van ‘317‘ is puur soort van Beckers-Willems uit Sittard. En in de duiven van wijlen Will Beckers zien wel veel duiven terug die van zijn zoon Chris Beckers uit Lelystad zijn gekomen. En in die duiven van zijn zoon zien we de namen Jellema en Beens veelvuldig in de afstamming opduiken. De ‘425‘ van 2017 die de marathonpunten op Marseille won heeft als vader de ‘Marseille‘ van 2009. En deze klepper won op Marseille de nationale prijzen 7, 505 en 76 van 2011 tot en met 2013. De ‘Marseille‘ werd in Meerssen gekweekt uit een doffer van 2008 van John Steijns en hij kweekte hem op zijn beurt uit een zoon van de ‘Witneus‘ van H. Wijnands en zoon en een duivin van Cor de Heijde. De moeder van de ‘Marseille‘ is een duivin van 2006 die van Math Boosten uit Voerendaal is gekomen. Math Boosten was jaren achtereen top op Barcelona met een aantal zonen uit een koppel die de Spanje-vlucht voortreffelijk bleken te kunnen ‘verteren‘. De moeder van de ‘425‘ is een duivin uit de ‘oude‘ stam van de gebroeders Theo en Hai en een overgrootmoeder is zo nog een duivin van 1982 die uit de Barcelonawinnaar van 1974 werd gekweekt. Hai is al jaren goed bevriend met John Steijns en de twee bezoeken geregeld met elkaar andere liefhebbers en ruilen duiven.

.


.
Hai van de Weerdt staat voor het hok op het platdak en
achter hem zien we de twee kleppen van de zolderhokken.
.
Hokken
Op de zolder van zijn woonhuis heeft Hai van de Weerdt dus al 50 jaar de zolderhokken. Drie afdelingen vliegen aan de voorkant uit en twee afdelingen aan de achterkant. Op het platdak van een uitbouw alwaar vroeger een bakkerij was en ook varkens werden gehouden staat nog een ‘tuinhok‘ en daar is er afdeling voor twintig weduwnaars en huizen verder de jonge duiven. Daaronder en naast is er een afdeling voor de kwekers en huizen de weduwduivinnen. Op zolder zijn er vier afdelingen voor de weduwnaars en eentje voor een ploeg nestduiven waarvan de duivinnen op de grote fond worden gespeeld en het ‘zwakke‘ geslacht deed het in 2021 goed op Pau. In totaal wordt er met zo‘n 80 weduwnaars gespeeld en dat mag men een grote ploeg noemen. En voor alles moet Hai de trap op. En ook voor het hok achter op het platte dak. Alles moet van beneden naar boven en van boven naar beneden. Maar in huis doet niets vermoeden dat er duiven op zolder huizen. De hokken zijn zo proper als maar kan. En alles verraadt dat Hai een hele secure en serieuze liefhebber is. Vroeger was een speciaal waarschuwingssysteem wel nodig om een melding te doen als een duif van aangekomen. Met kleppen aan twee kanten van de zolder en eentje beneden was het ondoenlijk om constant alles goed in de gaten te houden. Maar een enkel musje deed ook regelmatig het alarm afgaan. En op de grote fond is bijna altijd niet met twee uur letten gedaan. De komst van het elektronische systeem is dan ook een grote uitkomst geweest. Elke weduwnaar heeft een eigen drinkbakje en die worden dagelijks in alle 80 bakken ververst. Op deze wijze kan per doffer iets extra via drinkwater worden gegeven zonder alle doffers dat te laten drinken die bijvoorbeeld niet worden ingemand of niet juist zijn thuisgekomen. Het vele werk heeft Hai hier graag voor over. Zo krijgen alle doffers na elke (trainings)vlucht hun duivin te zien en voor elke grote-fondvlucht ook voor de vlucht. Ook weer veel werk maar Hai is er overtuigd de doffers zo meer te motiveren. Van verschillende firma‘s en dierenartsen worden producten gebruikt zoals van Belgica-de Weerd, Mariën, Peeters en Travipharma. Het ene van de een en het andere van de ander al naar gelang het bevalt. De weduwnaars worden op de grond gevoerd en krijgen in hun bak vaak wat extra‘s zoals zaad, pompoenpitten en havermoutvlokken. Al vele jaren kijkt Hai de mest onder de eigen microscoop na. En het valt hem op dat als de besmetting van ‘het geel‘ te hoog wordt het met vorm krijgen gedaan is en het presteren minder wordt. En deze hogere besmetting viel hem afgelopen jaar voor Perpignan op.

Veel werk
Hai koppelt zijn vliegers eind maart en laat de koppels een jong groot brengen. De geslachten worden heel snel gescheiden zodat de duivin zeker geen tweede keer legt. De afdelingen van de weduwnaars worden de eerste tijd ook verduisterd om de rui en de vorm te onderdrukken. Ook de jaarlingen worden duchtig ingevlogen tot en met één of twee dagfondvluchten voor het echte grote werk begint. Hai doet de verzorging en het spelen van zijn vliegploeg helemaal alleen. Zoals ook broer Theo op zijn eigen erf zijn kolonie zelf begeleidt en speelt. Voorheen kreeg Hai wel hulp van plaatsgenoot Jac Ramaekers bij bepaalde werkzaakheden maar die kampt zelf met een mindere gezondheid. De broers zijn van mening dat duiven die voor Barcelona geschikt zijn vaak toch bepaalde eigenschappen en uiterlijke kenmerken moeten hebben. Dat zijn zeker geen ‘vleesduiven‘ maar moeten meer ‘vlinders‘ in de lucht zijn. Licht maar met een vol en zacht verenpak. En ook voor hen blijft Barcelona toch een bijzondere vlucht en maar al te graag willen ze op de vlucht uitblinken. Zo is de goede jarige ‘317‘ in de ogen van Hai geen duif voor Barcelona. In zijn ogen is hij daarvoor te struis gebouwd. Maar er zijn nog genoeg andere ZLU-vluchten om hem te spelen en zal hij in 2022 weer weten te pieken en zijn klasse bevestigen?

Maar één ding neemt niemand Theo en Hai van de Weerdt meer af en dat is het winnen van de Nationale Marathon in 2021!

Ad van Gils
maandag 14 februari 2022

VRACHTKOSTEN INT. VLUCHTEN GAAN( ?) OMHOOG.


Vrachtkosten int. vluchten gaan( ?) met € 0,85 per duif omhoog, is dat reëel ??

.De ZLU bereiken geruchten, voor mij niet, want ze komen uit zeer betrouwbare bron, dat er bij bestuur KBDB een voorstel op tafel ligt, ingediend door de vervoerders Martens – Lathouwers en Bauwens, om de vrachtkosten van de internationale vluchten drastisch te verhogen. De geruchten wijzen naar 2 kanten, een verhoging voor alle deelnemers of een verhoging uitsluitend voor de Belgische ophaaldiensten. Ik schat gezien de aantallen inkorflokalen dat er in België een 6/7 tal ophaalroutes gecreëerd zijn !

Een oude gezegde zegt dan: Waar rook is, is ook vuur!
.


.
Dit alles komt vooral door de hoge kosten die de Belgische vervoerders dienen te maken om de duiven in Belgenland op te halen Centraliseren is hier een vreemd woord ! In Nederland doet dit de ZLU met medewerking van Brabant 2000 en Afd. 4 Limburg. De ZLU betaalt de ophaalkosten zelf in Nederland d.m.v.verhoging inleg/vracht KBDB. In onderstaand overzicht heb ik een 3 tal vluchten, waarvan de gedetailleerde gegevens nog raadpleegbaar waren opgenomen, om een kosten-vervoersplaatje op papier te krijgen, en de cijfers vergelijkbaar worden.

Aantal Inkorflokalen:
Om te beginnen het aantal inkorf lokalen, Nederland, groot 41.543 vierkante kilometer, heeft 27 ophaalpunten. Dat is 1 ophaalpunt per 1.538 vierkante kilometer. De Nederlandse liefhebber rijdt ca. 40 km. om te kunnen inzetten. In Nederland zijn totaal 27 ophaalpunten, alwaar de leden terecht kunnen, een 5 tal verenigingen buiten de route of te weinig duiven leveren aan.Totaal zijn er 32 inzetlokalen waar de leden terecht kunnen. In België zijn gem. 62 ophaalpunten, alwaar de leden terecht kunnen, over centraliseren of aanleveren lees ik niks. België is groot 30.528 vierkante kilometer, dus ca. ¾ van Nederland, heeft wel meer dan 2x zoveel lokalen als Nederland. 62 Voor België t.o.v. 27 voor Nederland !!

Dit is voor België 1 lokaal op elke 492 vierkante kilometer. De Belgische liefhebber rijdt ca. 22 km. om te kunnen inkorven.

.

.
Inzake het centraliseren van de Belgische ophaaldiensten waren al goede afspraken gemaakt met de provincies, dit zou een vermindering van ca. 30 % van de ophaaldiensten opleveren. Helaas, bij het scheiden van de markt ging het resultaat van urenlang vergaderen in het ronde archief!

Sportvrienden,
het wordt alweer een moeilijke taak van de KBDB om hieruit te komen, de liefhebber en tenslotte de organisatie wordt alweer de dupe van dit soort machtsvertoon van de vervoerders. Natuurlijk is de diesel duurder, natuurlijk zijn de loonkosten omhoog gegaan, maar niet met de exorbitante bedragen waarmee de transportondernemingen hun eisen op tafel leggen.

.


.
Conclusie:
We mogen dus niet altijd de Zwarte Piet toeschuiven aan de inrichter, ook de vervoerder treft enige blaam ! Misschien moeten de vervoerders de poot stijfhouden en zeggen dat ze maar een x-tal lokalen gaan ophalen binnen de door de KBDB aangegeven tijdblokken. Dan hebben ze geen keuze meer. Nu moet West Europa opdraaien voor tegenstribbelende Belgische 1 manszaken die de goed willende de wil opleggen. De KBDB heeft daar echter mijn inziens ook een taak in, het is onverantwoord met de aantallen in te korven duiven onder de 25 of 50 per lokaal. Ik zou het als liefhebber niet durven !.

Vrijdag 18 febr. staat de KBDB alweer een moeilijke vergadering te wachten. Sterkte Pascal !

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
maandag 14 februari 2022


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 11 februari 2022 | week 6

Voorwoord

Olympiade 2022
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om alles rond te krijgen voor de keuring van de Standaard Klasse in Boedapest, maar ik moet zeggen dat het met de inzet van velen gelukkig goed is gelukt. Helemaal als je je realiseert dat de voorselectie op 29 december door de corona-pandemie niet kon plaatsvinden. Het heeft er daardoor naar uitgezien dat wij niet konden deelnemen, en dat is wat je eigenlijk wilt voorkomen, zeker als jezelf de volgende Olympiade in 2024 in Nederland mag organiseren.

Wij zijn door het verzenden van de duiven naar Boedapest voor het eerst ook in aanraking gekomen met de nieuwe EU-regels. De duiven moesten worden voorzien van een gezondheidscertificaat afgegeven door de NVWA om de grens te mogen passeren. Het is fijn te constateren dat dit allemaal goed is verlopen, een positieve ervaring rijker! Met dank aan de inzet van Leo van de Waart, voorzitter van de WOWD.

Wij zijn met de oude en jonge duiven beide geëindigd in de middenmoot. Gezien het voortraject een mooie prestatie. Ik wil de deelnemers graag feliciteren met het resultaat! De uitslagen staan in deze nieuwsbrief. Er zijn mooie foto’s gemaakt die binnenkort gepubliceerd zullen worden. Tot slot wil ik Frank Marinus bedanken voor zijn bijdrage. Hij heeft de duiven naar Frankfurt gebracht waarna ze verder zijn gegaan met de Duitse inzending. Vervolgens heeft Frank ze afgelopen zondag uit Duitsland opgehaald en bij de deelnemers thuis bezorgd, bedankt Frank!!
 
Ladies League
U zult misschien wel denken, daar hebben wij de laatste tijd niet veel meer over gehoord. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. De kampioenen worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking tijdens de voorjaarsbeurs op zaterdag 5 maart. De Ladies gaan na de huldiging gezamenlijk gezellig lunchen, zodat ze bij kunnen praten en misschien wel tot mooie ideeën komen voor de toekomst van de Ladies League.
Het goede nieuws is dat er voor dit jaar 9.200 ringen zijn besteld, dat zijn er 1.000 meer dan het vorig jaar. Uiteraard kunnen er nog steeds ringen worden besteld via de verenigingsfunctionaris. Ik zou zeggen op naar de 10.000 ringen. Overigens is het maximale aantal ringen per lid 30.

Het afgelopen seizoen hebben er nog enkele mannen tussen de Ladies gestaan. Dat is het komende jaar niet meer aan de orde . In de software bij de vereniging, bijvoorbeeld Winver, is er vorig jaar een veld gecreëerd waar de naam van de Lady kan worden ingevuld. In één van de komende nieuwsbrieven komen schermafdrukken van de verschillende programma’s, zodat iedereen weet waar de naam van de dame moet worden geplaatst. De naam die daar staat komt op de uitslag. Is er geen naam ingevuld, dan wordt de duif niet geklasseerd voor de Ladies League.
 
Ledenraad 12 maart
In deze editie van Op (de) Hoogte de volledige agenda van de komende Ledenraad. Als het met de corona maatregelen loopt zoals het er nu naar uitziet, zal dit de eerste Ledenraad zijn voor het huidige bestuur waarin wij in persoon kunnen vergaderen. Wij zien er naar uit, discussie en argumenten uitwisselen en vervolgens besluiten nemen. Naast de reguliere punten staat onder andere het eerder aangekondigde uitgebreide stuk over kampioenschappen en eerlijk spel op de agenda.  
 
NPO Grand Prix en Jeugdkampioenen
Te beginnen met de huldigingen van de Jeugdkampioenen van 2020 en 2021, dit zal plaatsvinden tijdens de Voorjaarsbeurs op zaterdagmorgen. Alle Jeugdkampioenen krijgen hiervoor een uitnodiging in de mailbox.
De NPO Grand Prix winnaars van het afgelopen jaar worden in het zonnetje gezet op zaterdag 19 maart. Dit organiseren wij in combinatie met de huldiging van de WHZB-TBOTB kampioenen. Nadere informatie volgt.
 
Opgelet
Wellicht heeft u er wel over gelezen of gehoord, vorige week zijn er een 70-tal dode duiven gevonden in een natuurgebied in Groningen. Er is in eerste instantie ook gewezen naar de duivenhouders. Wij hebben contact opgenomen met de dierenbescherming, daaruit blijkt dat het op drie postduiven na allemaal sierduiven en tuimelaars waren. Daardoor is de daad natuurlijk niet minder erg. Uiteraard is er gekeken op welke naam de ringen van de drie duiven stonden. Daaruit blijkt dat het gaat om duiven/ringen die zijn weggegeven aan niet leden van de NPO. Advies: doe dat nooit want de ringen/duiven blijven op jouw naam staan en jij bent en blijft daar verantwoordelijk voor en kunt daar dus ook op worden aangesproken.
 
Ik wens iedereen een fijn weekend!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Ledenraad 12 maart 2022


De voorbereidingen voor de Ledenraad van 12 maart zijn in volle gang. De agenda ziet er als volgt uit:

De volledige agenda inclusief toelichting en informatie m.b.t. punten waarover gestemd wordt, is via onderstaande button te bekijken. In ODH delen we wekelijks de stukken - via de buttons onder dit artikel - ter voorbereiding. Stukken die deze week zijn toegevoegd (of zijn gewijzigd ten op zichte van eerdere publicatie) zijn herkenbaar aan de groene button. Uiteraard zijn alle stukken ook op onze website terug te vinden.

Terug naar inhoudsopgave

 
Agenda Ledenraad 12 maart 2022
2. Kiesregister NPO per 1 februari 2022
3a. Concept notulen Ledenraad 27 november 2021
3b. Stemuitslag Ledenraad 27 november 2021
3c. Actie lijst NPO Ledenraad maart 2022
5a. Jaarverslag NPO 2021
5b. Toelichting exploitatie 2021
5b2. Financieel rapport 2021
5c. Controleverslag 2021 FBCC
5e. Vermogensmutatie
5e2. Balans NPO per 31 december na vermogensmutatie
6a. Rooster van aftreden NPO Bestuur 2022
6b. CV Gerard van de Aast
6c. Afscheid NPO
7. Nationaal Vliegprogramma definitief
7c. Voorstel vliegprogramma marathon 2022
7d. Sectorvlucht Vierzon
8. Notitie en voorstellen Eerlijk spel en Kampioenschappen
10. Aanpak verruwing duivensport
12. Huishoudelijk reglement (versie maart 2022)
12a1. Leeswijzer wijzingen Huishoudelijk reglement
13a. Voorstel Afdeling 3: lossingsmogelijkheden in België
13b. Voorstel Afdeling 9: automatisch zetten duiven
13c. Voorstel OostBrabant 2
 

WEDSTRIJDEN

Resultaten Olympiade 2022


Na een roerige voorbereiding hebben we alsnog een mooie team van duiven afgevaardigd naar de Olympiade. De duiven zijn door Frank Marinus naar Frankfurt gebracht en vanaf daar zijn de duiven, samen met de Duitse afvaardiging, doorgereisd naar Budapest.

De beste Nederlandse inzendingen:
 • cocks - 14) R. Beestman - 2020-1293320 - 93,083
 • hens - 43) H. Schepens - 2018-1205031 - 92,500
 • young cocks - 22) F. Kwekkeboom - 2021-1578152 - 92,417
 • young hens - 7) B. van Dijk - 2021-1646926 - 92,917
 • oude duiven - 9) Nederland - 926,333
 • jonge duiven - 8) Nederland - 553,833
Bekijk de complete uitslag via onderstaande button.

Terug naar inhoudsopgave

Uitslag Olympiade 2022
 

NPO BESTUUR

Bricon PAS-systeem toegelaten


Woensdag 12 januari heeft het NPO Bestuur het Bricon PAS-systeem toegelaten voor gebruik in Nederland.
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

Prijsuitreiking Dagfondclub Achterhoek Twente

Door Bestuur DAT

 

Na twee jaar van beperkingen door corona gaan we weer onze prijsuitreiking organiseren. Bij deze nodigen wij deelnemers aan de DAT concoursen, prijswinnaars en kampioenen van harte uit voor onze feestmiddag op zaterdag 19 februari vanaf 15:00 uur in zaal de Kruisberg, Kruisbergseweg 172, Doetinchem.

Wij bieden U deze middag een geheel verzorgd programma inclusief warm- en koud buffet. De kosten zijn all-in € 17,50 per persoon (te voldoen aan de zaal). Als U komt ontvangen we wel graag Uw aanmelding i.v.m. het reserveren van het buffet. U kunt zich aanmelden via e-mail bij Olaf Boers. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Graag aangeven met hoeveel personen U komt.

Tijdens de feestmiddag huldigen we onze kampioenen en reiken we een schat aan hoofdprijzen en gratis prijzen uit. Onze kampioenen en hoofdprijswinnaars ontvangen een aparte uitnodiging met de gewonnen prijzen. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de commissie.

Wij kijken uit naar een gezellige middag waar we onze kampioenen en winnaars de aandacht gaan geven die ze verdienen. En uiteraard is er alle gelegenheid om eindelijk weer eens collega duivenliefhebbers te ontmoeten en gezellig over onze geliefde duivensport te praten en de laatste nieuwtjes uit te wisselen voor het nieuwe seizoen.

Ook in 2022 kunt U weer rekenen op de DAT voor het organiseren van mooie concoursen. Tot ziens op zaterdag 19 februari in zaal de Kruisberg, Doetinchem.

Voor de prijsuitreiking gelden de RIVM Corona horecaregels. Toegang met een geldige Corona QR code.
 
 

Voorjaarsbeurs gaat door: 5 en 6 maart 2022


Op 5 & 6 maart aanstaande vindt in Expo Houten de Voorjaarsbeurs plaats. Al weer twee jaar geleden vierden de organisatie in Expo Houten haar 25 jarige lustrum feest. Met de huidige versoepelingen die kort geleden zijn aangekondigd door de Nederlandse premier mogen er weer beurzen georganiseerd worden, ook in Expo Houten! Verleden week is er achter de schermen volop gas gegeven om er alsnog een mooi evenement van te maken.

Met toezeggingen van grote stands van het bedrijfsleven denkt de organisatie circa 100 à 150 exposanten te kunnen verwelkomen! In de huidige plattegronden valt te zien dat er extra brede gangpaden zijn en zeer grote terrassen zodat bezoekers niet het gevoel krijgen bovenop elkaar te lopen. Met een aantal fraaie blikvangers is een bezoek aan deze beurs zeker weer de moeite waard. Ook de inschrijvingen van stands die jonge duiven verkopen komen vlot binnen. Veel van de vaste exposanten hebben immers een vaste koppeldatum rond nieuwjaarsdag en door het zachte winterweer zijn de duiven vlot op eieren gekomen.

Net als bij een bezoek aan een groot restaurant is het de bezoekers verplicht bij binnenkomst een QRcode te tonen en een mondkapje te dragen. Daarnaast wordt gevraagd de 1,5 meter in acht te nemen. Meer informatie zoals de covid-beperkingen die tot op het laatst versoepeld kunnen worden, zijn te vinden op www.proffsport.nl.

Openingstijden en entree:
Zaterdag 5 maart van 9.00 – 17.00 uur.
Zondag 6 maart 9.00 – 14.00 uur.
Entree € 12,50 per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. 
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
P.V. Ons Genoegen, Landsmeer 29-01-2022 / 20:00       12-02-2022 / 22:00       19
P.V. De Airborne, Renkum 01-02-2022 / 20:00 15-02-2022 / 21:30 18
Union Postjager, Zeist 01-02-2022 / 20:00 15-02-2022 / 22:00 32
P.V. De Reisduif, Heino 04-02-2022 / 20:00 18-02-2022 / 22:00 26
Regio B1 (rondje om de Dom) Utrecht 04-02-2022 / 20:00 18-02-2022 / 21:30 26
P.V. De Zwaluw, Wijhe 05-02-2022 / 20:00 19-02-2022 / 22:00 25
P.V. de Toekomst, Harderwijk 06-02-2022 / 13:00 21-02-2022 / 21:30 21
P.V. De Bilt 06-02-2022 / 13:10 22-02-2022 / 22:00 35
P.V. IJsselmeervliegers te Urk 07-02-2022 / 18:00 24-02-2022 / 22:00 39
N.I.C. Fondvrienden Parkstad, Heerlen 07-02-2022 / 18:15 26-02-2022 / 21:00 39
P.V. Franeker 97, Franeker 12-02-2022 / 20:00 26-02-2022 / 22:00 9
Midfondclub Ons Samenspel afd. 9 kr. 1 14-02-2022 / 20:00 28-02-2022 / 22:00  
Zuiderzeevliegers / NIC, Emmeloord               15-02-2022 / 20:00 01-03-2022 / 22:00  
Kring 1 Afdeling 9 24-02-2022 / 20:00 10-03-2022 / 22:00  

P.V. de Witpen, Hengevelde

14-03-2022 / 20:00    
 
25-03-2022 / 22:00   
 

Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons Verkopen via Doevepeet
 • PV Barendrecht, loopt online tot en met 11 februari; zaalverkoop op 12 februari 2022.
 

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen van verenigingen of afdelingen en verkopen voor het goede doel die bij ons bekend zijn.


Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen. Particuliere verkopen of veilingen kunnen worden opgenomen tegen een speciaal advertentietarief. Neem contact op met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

Golden Classic Marathon Zaalverkoop

PRIJZENPOT VAN € 12.000,-
 
Voortbouwend op het succes van de Golden Classic Marathon 2021 met een prijzenpot van € 12.000,- gaan we er ook dit jaar weer iets moois van maken. Graag willen we alle deelnemers van voorgaande jaren bedanken voor hun tips, opbouwende kritiek, alle positieve en enthousiaste reacties.

Wie mogen meedoen?
Alle fond liefhebbers mogen in het voorjaar van 2022 maximaal 4 duiven kopen en/of kweken om mee te doen aan de jaarlingenconcoursen Agen ZLU en de laatste nationale vlucht vanuit Bergerac in 2023.

Hoe doe ik mee?
Zet op +/- 19 februari of 12 maart enkele koppels bij elkaar en breng op zaterdagavond 16 april of 7 mei maximaal 4 jonge duiven naar de verkooptafel. De aangeleverde duiven worden tentoongesteld en verkocht in het clubgebouw van P.V. de Luchtbode aan de Reeweg 89 te Hendrik Ido Ambacht.

Waarom doen we het?
Het is de bedoeling om kweker/koper bij elkaar te brengen. De kweker kan de koper tips geven om de aangeschafte duif of duiven het beste te begeleiden en voor te bereiden voor de vlucht, beiden kunnen hier immers een heel leuke geldprijs mee winnen. Samen de sport beleven is dubbel genieten!

Wat kost het en wat is er te winnen?
De volledige opbrengst van de verkoop (minus aftrek kosten) wordt vervlogen op de  jaarlingenconcoursen Agen van de ZLU en de laatste Nationale overnachtvlucht vanuit Bergerac in 2023. De kweker van de duif hoeft niets te betalen. Hij/Zij levert de duif met eigendomsbewijs en stamkaart aan op de verkooptafel. De prijzen worden verdeeld op basis van 50/50 tussen kweker/koper.

Graag nodigen wij u uit om mee te doen met dit evenement
Aarzel niet en laat ons a.u.b. van te voren weten hoeveel duiven u (in principe) wilt kweken en/of kopen. Fijn voor ons, dan weten wij hoeveel kooitjes we op moeten zetten en hoeveel koffie/stoelen we klaar moeten zetten.

Voorwaarden
Het is niet toegestaan dat de kweker zijn/haar eigen duif koopt. Mocht één van deze vluchten niet doorgaan, dan worden de prijzen verloot onder de deelnemers. 
 
Durft u deze uitdaging aan? Bent u op zoek naar goede Fondduiven? Wilt u één van de winnaars worden? Grijp deze kans en doe mee!
 
Graag tot ziens op zaterdagavond 16 april en/of 7 mei op de verkoop in ons clubgebouw aan de Reeweg 89 te Hendrik-Ido-Ambacht.
 
Voor vragen, opmerkingen of meer informatie graag contact opnemen met:
 • Team Golden Classic Marathon
  Ineke van der Rhee, Walter Verheij, Gerard Simons, Arie Plooij, Peter van Sint Maartensdijk en Henk Verheij 
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  tel: 06-10971951 

Terug naar inhoudsopgave

Persbericht Golden Classic Marathon
 

Fugare 19 en 20 februari: centrum internationale duivensport


Kortrijk Xpo is op 19 en 20 februari met Fugare voor de 11e keer het centrum van de internationale duivensport. Duivenfanaten komen er samen en ontdekken er het totaalaanbod van meer dan 85 exposanten uit maar liefst 10 verschillende landen. Fugare vindt veilig en in zijn vertrouwde vorm plaats met dubbele bescherming: mondmaskers bovenop het Covid Safe Pass systeem.


Praktische info
 • Dagen en openingsuren
  Zaterdag 19 februari 2020 van 9u00 tot 18u00
  Zondag 20 februari 2020 van 9u00 tot 15u00
 • Locatie
  Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk (België)
 • Toegangsprijs
  10,00 EUR per persoon
  Vrouwen en kinderen < 12 jaar gratis

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 9 februari 2022

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • DAT Prijsuitreiking, zaterdag 19 februari 2022
 • Fugare Kortrijk Xpo, zaterdag 19 en zondag 20 februari 2022
 • Voorjaarsbeurs Expo Houten: zaterdag 5 en zondag 6 maart 2022
 • ZLU Sterrenshow, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
 
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 
maandag 07 februari 2022
26 gestolen wedstrijdduiven door politie aangetroffen in auto op A16 bij Moerdijk
 
26 gestolen wedstrijdduiven door politie aangetroffen in auto op A16 bij Moerdijk © Politie Landelijke Eenheid

26 gestolen, kostbare wedstrijdduiven aangetroffen in auto op A16, vrouw en twee mannen aangehouden

De politie heeft vanochtend vroeg drie verdachten aangehouden op verdenking van het stelen van 26 kostbare wedstrijdduiven. Tijdens een controle op de A16 ter hoogte van Moerdijk zagen agenten, naast de drie inzittenden, de duiven in een mand zitten. 

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 juni 22
Nieuwsbrief Juni 2022    TerreinAl in de 19de eeuw vond een fel dispuut plaats in de bacteriologie. Aan de ene kant stond Louis Pasteur, die van mening was dat iedere ziekteverwekker uitgeroeid diende te...

Columnist in Spotlight

30 november 22
Beelden uit mijn kinderjaren . Uit mijn jeugd zo...
23 november 22
Et maintenant....Zo zong Gilbert Bécaud....
26 oktober 22
Er stond geen maat op de uitslagen van mijn...
rc5 10 1
07 oktober 22
Het is weer eens oktober . Een jaar geleden was...
rc15 9
22 september 22
Hallo ! Ik ben Roger .  Ik ben 75 .Ik ben 60 jaar...
rc30 8
31 augustus 22
Dit gaat over de club " DE ONAFHANKELIJKE...
DD15 8
18 augustus 22
Toen ik nog een jongetje was....lang geleden....
RC14 7
17 juli 22
Het wel en wee mijner duiven.... Laten we...
RC1 4
07 juli 22
Ladies en gentlemen.... today i introduce you  "...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new LouisvZuijlen185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40