Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 13 mei 2022 | week 19

Voorwoord

Vogelgriep (vervolg)
Ik heb vorige week in het voorwoord alleen maar aandacht geschonken aan de vogelgriep die heerst in Lunteren en omgeving. Natuurlijk omdat het ongeveer 200 duivenliefhebbers direct raakt bij het beoefenen van de duivensport, maar ook om het onder de aandacht te brengen bij de rest van onze liefhebbers. De vogelgriep kan immers op vele andere plaatsen in ons land uitbreken. Het is dus goed om op de hoogte te zijn over wat de impact voor de duivensport is en welke acties het NPO Bestuur onderneemt. Ook hierover zijn wij open en transparant.

Ik heb vorige week ook geschreven over onze contacten met het Ministerie van LNV. Wij mochten vragen en argumenten nogmaals onder de aandacht brengen van het Ministerie. Uiteraard hebben wij dat in overleg met Leo van der Waart (WOWD) direct gedaan. Helaas hebben wij op 9 mei een schriftelijke afwijzing ontvangen van het Ministerie van LNV op ons verzoek het vervoersverbod voor postduiven op te heffen. Onze vervolgactie is geweest om verschil te mogen maken tussen de 3 km en 10 km zone. Dat voorstel zou een vervoersverbod voor postduiven in de 3 km zone omvatten en sluiting van alle duiven inkorflokalen in de 10 km zone. Helaas is dat verzoek ook afgewezen. Vanuit het Ministerie van LNV wordt aangegeven dat er maar één weg is om tot een wijziging te komen en dat is via het Europees Parlement. Om dit te realiseren wil het Ministerie ons wel van dienst zijn en waar mogelijk ondersteunen.

De weg naar het Europees Parlement hebben we eerder bewandeld (in samenwerking met LNV) in 2021 bij de totstandkoming van de nieuwe Europese transport en quarantaineregels. In 2021 heeft dat het gewenste resultaat opgeleverd dus die suggestie zullen we oppakken, waar mogelijk zoals destijds in FCI verband. Deze weg via onze contacten bij het Europese parlement kost geruime tijd dus dat gaat geen oplossing bieden voor de huidige vervoersverboden.

Vorige week heb ik ook aangegeven dat er qua regelgeving in Duitsland en Frankrijk anders wordt omgegaan met het vervoersverbod voor postduiven. Om met de laatste te beginnen: in Frankrijk is er het nodige overleg geweest vanuit de veterinaire commissie met de Franse politiek. Dat heeft ertoe geleidt dat er geen vervoersverbod is voor duiven. Uiteraard zijn wij ook in het bezit van dezelfde veterinaire informatie, die inhoud dat postduiven de vogelgriep niet kunnen overbrengen. In Duitsland is er tot op heden ook nog geen vervoersverbod voor postduiven. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met wisseling van de regering en dat daardoor nog weinig aandacht aan is geschonken. De Belgische regering stelt zich op precies hetzelfde standpunt als de Nederlandse regering. Tot zover voor dit moment. Als er nieuwe relevante informatie is, leest u dat als eerste in Op (de) Hoogte.

KBDB
Vorige week donderdag hebben wij een bericht ontvangen van de KBDB (zie verderop in deze Op (de) Hoogte). Het betreft illegale lossingen in de omgeving van Duffel met zoals in de mail wordt aangegeven catastrofale gevolgen voor de Belgische postduivenhouders in de omgeving van Duffel. Uiteraard hebben wij direct om nadere informatie gevraagd en heb ik deze week ook een persoonlijk onderhoud gehad met de Belgische voorzitter de heer Pascal Bodengien. Helaas kunnen ze ons geen specifieke informatie geven, anders dan  dat het veel duiven zijn geweest die gelost zijn en dat de Belgische liefhebbers hard getroffen zijn door de vele verliezen van jonge duiven. Helaas zijn er geen kentekens van de wagens bekend. Laat duidelijk zijn dat het niet geoorloofd is om zonder lossingsvergunning duiven te lossen.

Bij constatering dat er in België duiven getransporteerd worden zonder vergunning dan worden de duiven in beslag genomen met alle gevolgen van dien. Nogmaals doe ik een beroep op iedereen om zich te houden aan de afspraken. Overtreden kan vergaande negatieve gevolgen krijgen voor de Nederlandse duivensport. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet over één liefhebber die zelf zijn duiven africht!

Ladies League
Het is inmiddels velen opgevallen dat nog steeds namen van mannen staan tussen die van de ladies, waarvoor de Ladies League bedoeld is. Er is de afgelopen tijd meerdere keren aandacht aan geschonken dat dit vanaf 2022 niet meer is toegestaan.

In deze nieuwsbrief nogmaals een schermafdruk van Compuclub met het veld waar de naam van de ladie moet worden ingevuld. Staat hier geen naam van de dame waar het om gaat, dan komt de duif niet in de uitslag van de Ladies League. Indien van toepassing zullen uitslagen gecorrigeerd worden.

Ladies League is een prachtige competitie, maar deelname is uiteraard alleen voor de ladies. Veel van onze Afdelingen hebben hiervoor een mooie attractieve competitie opgezet en ook Nationaal wordt e.e.a. georganiseerd en zijn er landelijke kampioenschappen te verdienen.

Allen een fijn weekend en succes!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Nederlandse lossingen in België


Vorige week donderdag ontvingen we onderstaand bericht van de KBDB. Het betreft illegale lossingen in de omgeving van Duffel met zoals in de mail wordt aangegeven catastrofale gevolgen voor de Belgische postduivenhouders in de omgeving van Duffel. Helaas kunnen ze ons geen specifieke informatie geven, anders dan dat het veel duiven zijn geweest die gelost zijn en dat de Belgische liefhebbers hard getroffen zijn door de vele verliezen van jonge duiven. Er zijn geen kentekens van de wagens bekend. Laat duidelijk zijn dat het niet geoorloofd is om zonder lossingsvergunning duiven te lossen.

Bij constatering dat er in België duiven getransporteerd worden zonder vergunning, worden de duiven in beslag genomen met alle gevolgen van dien. Nogmaals doe ik een beroep op iedereen om zich te houden aan de afspraken. Overtreden kan vergaande negatieve gevolgen krijgen voor de Nederlandse duivensport. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet over één liefhebber die zelf zijn duiven africht!                       


Ontvangen bericht van de KBDB

Aan het bestuur van de NPO:

Beste,

Vandaag (donderdag 05/05/2022) werden lossingen uitgevoerd in Duffel zonder een door de KBDB afgeleverde lossingsvergunning met catastrofale gevolgen voor onze Belgische duivenliefhebbers uit de regio van Duffel.

Bovendien is het verboden buitenlandse lossingen uit te voeren op Belgisch grondgebied op maandag, donderdag en vrijdag.

We zien ons dan ook genoodzaakt hogere instanties aan te spreken teneinde dergelijke dramatisch taferelen in de toekomst te vermijden.

Met vriendelijke groeten.
 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

                                                                                                                                    Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Europese registratieplicht voor houders van pluimvee/vogels 


Hulp gevraagd. Laat u horen bij de Europese Commissie. Dit kan tot en met 19 mei a.s.

Wat is er aan de hand?
Naar aanleiding van de Europese Dierengezondheidswetgeving (Animal Health Law) heeft de Europese Commissie een verordening (EU-verordening 2019/2035) opgesteld, waarin een artikel is opgenomen dat iedere houder van vogels verplicht zich te laten registreren en in een register bij te houden hoeveel vogels hij houdt (artikel 25 van de Verordening). Het doel hiervan is om bij uitbraken van ziektes inzichtelijk te hebben waar vogels of pluimvee gehouden wordt en in welke hoeveelheden.

Welke gevolgen heeft de regeling voor ons?
In de Animal Health Law worden onze duiven ondergebracht onder “in gevangenschap gehouden vogels”. Dit houdt in dat de bovengenoemde verordening ook op ons en onze duiven van toepassing is. Iedereen die pluimvee of vogels houdt (ook hobbymatig en ook als je er maar een paar hebt) moet zich laten registreren als houder en moet bijhouden hoeveel vogels/pluimvee hij heeft. Het gaat dus niet alleen om commerciële activiteiten, maar ook duiven die men krijgt, weggeeft, tijdelijk opvangt enzovoort.

Omdat de belasting van deze maatregel voor de houders veel te zwaar is ten opzichte van het nut ervan, is hiertegen door KleindierNed (de belangenvereniging waarbij wij zijn aangesloten) in 2019 al bezwaar gemaakt. Er is nu een concept tekst gekomen van de Europese Commissie voor een uitzondering hierop, maar hierin heeft men weinig tot niets gedaan om een uitzondering te maken voor houders van hobbydieren.

De bezwaren zoals die door ons en door KleindierNed zijn ingebracht zijn:

 • De conceptregeling is geen echte uitzondering want dieren verlaten soms echt de houderij al was het maar omdat iemand de zorg over moet nemen als iemand overlijdt.
 • De regeling heeft geen toegevoegde waarde op al bestaande regels voor dierziektepreventie en bestrijding gezien het geringe risico van verspreiding dierziekten.
 • Daarom is er geen basis voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.
 • De database zal niet up-to-date zijn en bovendien een kostbare aangelegenheid en de verwachting is dat in Nederland de houders voor de kosten zullen opdraaien.
 • De handhaving wordt een heel kostbare zaak


Welke acties worden er ondernomen?
Er worden nu verschillende stappen ondernomen om de regeling aangepast te krijgen:

 • KleindierNed heeft – mede namens de NPO - heeft opnieuw bezwaar gemaakt namens de hobbydierhouders bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) en deze deelt veel van de bezwaren, maar de Europese Commissie lijkt hier niet gevoelig voor.
 • Er wordt samengewerkt met Entente Européenne (Europees Verbond van Kleindierfokkers), Dibevo (brancheorganisatie voor ondernemende huisdierenspecialisten) en LTO om deze regeling aan te passen.
 • KleindierNed heeft namens haar bonden Europarlementariërs benaderd en leden van de Tweede Kamer omdat daar op 18 mei een commissiedebat plaatsvindt.
   

Wat kunnen wij zelf doen?
Nu is er nog een vierde stap mogelijk: de Europese Commissie heeft een consultatieronde openstaan. Dat houdt in dat alle burgers van de EU individueel hun mening mogen geven over het voorstel. Het advies van de Europarlementariërs is massaal te reageren. Hoe meer reacties, hoe sterker we staan, dus reageren is altijd zinvol. Vooral als de leden van alle aangesloten bonden hieraan meehelpen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
1. U gaat naar de pagina voor de consultatie (klik op deze link):
2. Klik op “Account aanmaken”
3. Vul uw naam en mailadres in,
4. U kunt bij het veldje “e-mail language” voor Nederlands kiezen
5. Vink het lege vakje aan en klik op “create account”
6. Als u het account heeft aangemaakt kunt u weer naar de pagina via de link bij stap 1.
7. Klik daarna op het gele vlakje “feedback geven”.
8. U komt dan op een pagina waar u uw mening kunt invullen.
9. U kunt de bezwaren die hierboven genoemd zijn kopiëren en plakken in het bericht.
10. Bij verzending kunt u kiezen of uw gegevens openbaar of anoniem worden weergegeven.


Verkorte uitleg Europarlementariër Annie Schreijer
Annie Schreijer legt in een kort Facebook bericht de situatie uit. Het bericht kunt u hier lezen. 
           

                                                                                                                                   Terug naar inhoudsopgave

 

OLYMPIADE

De 37e editie van de Racing Pigeon Olympiade 


De organisatie van de Olympiade heeft een interview gedeeld met alle details over de Olympiade 2022. Het interview leest u hieronder. Aan het einde van deze rubriek vindt u de Engelse versie van het interview. 

De 37e editie van de Olympiade zou plaatsvinden in januari 2021 in Roemenië. Niemand had de Covid 19-pandemie en de effecten ervan op ons leven kunnen voorspellen. Daarom vindt voor het eerst de 37e editie van de Olympiade plaats in de zomer van 2022. We hebben geprobeerd via de voorzitter van de National Union of Duivenliefhebbers in Roemenië – "COLUMBA", Dhr. Marius Tunduc (MT), meer organisatorische details over dit enorme evenement in de duivensport te weten te komen. De Olympiade zal voor het eerst worden georganiseerd in Roemenië. We bieden u dit geweldige interview voor de eerste keer aan.

Verslaggever: Dag meneer de voorzitter! Kunt u ons vertellen waarom een Olympiade in augustus plaatsvindt en waarom in het jaar 2022?
MT: Helaas waren er in januari 2021 en januari 2022 beperkingen in heel Europa, zelfs wereldwijd. We weten niet wat er in de winter van 2022 gaat gebeuren. Duiven ruien in oktober, november en december en we kunnen de onaangename verrassing krijgen dat de Covid 19-pandemie in de winter weer oplaait. Om deze reden hebben we gekozen voor midden augustus 2022. Ook al is het geen perfecte tijd omdat we nog vluchten met jonge duiven hebben. Echter, het is de veiligste periode qua eventuele reisbeperkingen opgelegd door de pandemie.

Verslaggever: Waar vindt de Postduif Olympiade plaats en in welke periode?
MT: De Olympiade vindt plaats in Oradea, tussen 12 en 13 augustus 2022. Oradea is een zeer mooie stad in het westelijke deel van Roemenië en ligt op 5 km afstand vanaf de grens met Hongarije. Het is zeer goed bereikbaar met de auto voor duivenliefhebbers uit: Hongarije, Polen, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Oostenrijk, Kroatië, Slovenië, Servië, Bosnië, Herzegovina, Albanië, Montenegro, Macedonië enz. Voor hen is Oradea een paar uur rijden met de auto en er is ook een snelweg rechtstreeks naar Oradea. Om nog maar te zwijgen van de 15.000 Roemeense duivenmelkers uit het gastland.

Reporter: Wat wordt het programma van het evenement voor het publiek?
MT: De officiële opening van de Olympiade is op vrijdagochtend 12 augustus. De zomer geeft ons de kans om een uniek openingsmoment te creëren zoals ik denk dat het nog nooit heeft plaatsgevonden. Ik nodig alle duivenliefhebbers over de hele wereld uit om bij de opening aanwezig te zijn om de terugkeer naar de normaliteit na de pandemie te vieren. Op vrijdagavond is er de huldiging van olympische winnaars 2019-2020 + 2020-2021 en de uitreiking van World Best Pigeon 2019, 2020, 2021. Het is iets nieuws: de huldigingsceremonie zal buiten plaatsvinden, in het centrum van Oradea, op „Unirii Square”, een prachtige plaats, omringd door Art Nouveaux-gebouwen. Dit is dus de eerste keer in de 75-jarige geschiedenis van de Olympiade dat er zo'n zomerprijs is uitgereikt, en misschien wel de laatste keer, en daarom is dit een moment dat je niet mag missen. Details zijn te vinden op de website www.olympiad.ro. We zullen een concert geven met een beroemde artiest, zowel in Roemenië als in het buitenland en een speciale veiling, zoals het nog nooit eerder is georganiseerd. We zijn ervan overtuigd dat er meer dan 10.000 mensen aanwezig zullen zijn op „Unirii Square” in Oradea en het zal een historisch moment worden voor de wereldduivenliefhebber.

Verslaggever: 10.000 mensen aanwezig bij de olympische uitreiking? Dat zou ongeëvenaard zijn. Hoe gaat dat gebeuren?
MT: Allereerst zullen er honderden zitplaatsen zijn. Hiervoor zijn er binnenkort tickets te koop op de website van de Olympiade, www.olympiad.ro. Degenen die geen zitplaats willen, kunnen plaats nemen op het "Unirii-plein" om de show te bekijken. Bovendien, zoals ik zei, zal er een concert zijn met zeer beroemde artiesten in Roemenië, waar normaal gesproken al 20-30.000 mensen naartoe gaan. We zullen dit concert aankondigen in de pers en de „Unirii Square” zal zeker ook gevuld zijn met het publiek uit Oradea en omgeving. Dit zal ook onze sport in deze omgeving meer bekendheid geven en gerespecteerd maken. Ik raad aan om op tijd tickets te kopen. U bent dan verzekerd van een goede plek en ook omdat ze vrij goedkoop zullen zijn, ongeveer 20 euro.

Reporter: Kunt u ons het zaterdagprogramma vertellen?
MT: Ja, natuurlijk! De Olympiade is de hele dag geopend. Op zaterdagmorgen worden de prijzen van de volgende competities uitgereikt: Het Wereldkampioenschap, de FCI Grand Prix-kampioenschap, enz.

Reporter: Waar worden de duiven tentoongesteld?
MT: De tentoonstelling (tijdens de Olympiade) van duiven is in de nieuwe Polyvalente zaal van Oradea, in de Traian Blajovici-straat. Het is een heel mooi nieuw gebouw, geopend in april 2022. Hier zullen de Olympische duiven zijn, maar ook een beurs waar bedrijven aanwezig zijn die voer, supplementen en medicijnen verkopen. Ook zullen er duiven worden verkocht. Uiteraard zijn deze gegevens ook te vinden op de website: www.olympiad.ro. Op zaterdagavond vindt een feestavond (Friendship Banquet) plaats. Een feest ter ere van het evenement en de duivenmelkers samen. We hebben ervoor gekozen om de prijsuitreiking apart te doen van de feestavond, nl. op vrijdagavond, dit omdat er zoveel prijzen uit te reiken zijn. De nacht van zaterdag wijden we volledig aan een feest zoals in de tijd vóór Covid 19. Degenen die aanwezig zullen zijn, zullen er geen spijt van krijgen. Men zal Roemeense folklore en tradities zien, maar men zal ook internationale muziek van over de hele wereld horen.Reporter: Tot slot, wanneer worden de duiven gebracht voor de tentoonstelling?
MT: De duiven worden woensdagmiddag 10 augustus binnengebracht. Alleen de duiven, aanwezig op de Olympiade, zullen verschijnen in de Olympiade resultatencatalogus. De catalogus wordt donderdag gedrukt. Tot nu toe zijn er 22 landen aanwezig met duiven. Van andere landen, die om verschillende redenen geen duiven zullen brengen, zal wel hun delegatie aanwezig zijn.

Reporter: Heel veel succes!
MT: Dank je! Zoals ik al aangaf, alle details zullen altijd verschijnen op de website van de Postduif Olympiade: www.olympiad.ro maar ook op de facebookpagina Racing Pigeon Olympiad 2022: https://www.facebook.com/Olympiad.ro. We verwachten u allen augustus in Oradea voor een uniek evenement!

Lees hier de Engelse versie van het interview
 

OLYMPIADE

Waarom houden we zo van de duivensport?

 

Onderstaand verzoek ontvingen we van de organisatie Olympiade 2022. Lijkt het je leuk om hier aan mee te werken? Stuur dan je korte video naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Alle filmpjes worden door het NPO Bureau verzameld en opgestuurd. 


Hello,

We kindly ask you to make one / more videos answering the question "Why do we love racying pigeons sport?". We want to create a video in which to cumulate your answers, from all over the world through which to emphasize our love and passion. We will use this video to promote the Racing Pigeon Olympiad, it will be posted on social media and will appear on the big screens in the city center of Oradea.

The video: 

 • have a good quality, landscape
 • have to be short (~10 sec).


Thank you!

Adina 
Secretary of the National Romanian Federation of Pigeon Fanciers


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo,

Wij verzoeken u vriendelijk om één/meer video's te maken die antwoord geven op de vraag "Waarom houden we zo van duivensport?". We willen een video maken waarin we uw antwoorden van over de hele wereld kunnen verzamelen om onze liefde en passie te benadrukken. Deze video gaan we gebruiken om de Postduif Olympiade te promoten, hij zal op sociale media worden geplaatst en op de grote schermen in het stadscentrum van Oradea verschijnen.

De video:

 • dient een goede kwaliteit te hebben
 • moet kort zijn (~10 sec).


Dank u!

Adina Secretaris van de Nationale Roemeense Federatie van Duivenliefhebbers

 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

NPO BUREAU

Uitslagen Ladies League invullen 


We willen graag de aandacht vragen voor het volgende: het is belangrijk om de gegevens in Compuclub volledig in te vullen. Staat er geen naam van de dame waar het om gaat, dan komt de duif niet in de uitslag van de Ladies League. In onderstaand voorbeeld ziet u waar de naam ingevuld dient te worden. Graag sturen naar //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./" target="_blank" rel="noopener" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 124, 137); font-weight: normal; text-decoration: underline;">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 

 

                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

 


NPO BUREAU

Nieuws vanuit DAT: programma 2022 


Door Bestuur DAT

Beste sportvrienden en geachte leden van Afdeling 9,

Ook in 2022 organiseert DAT weer mooie concoursen op de Dagfond en de jonge duiven vluchten. Deelname is eenvoudig en aantrekkelijk zoals ieder jaar:

 • Iedere liefhebber van afdeling 9 kan deelnemen aan de DAT vluchten.
 • U hoeft geen lid te zijn van DAT om te kunnen deelnemen.
 • De inleg is ongewijzigd en bedraagt per duif: 50 cent op de dagfond en 35 cent op de jonge duiven vluchten.
 • Alle duiven staan daarmee automatisch voor alle hoofdprijzen.
 • Elke liefhebber kan maximaal 1 hoofdprijs en of extra prijs winnen en alle inleg wordt vervlogen!
 • De uitslagen en meldingen komen van Compuclub en zijn direct beschikbaar.
 • De concoursen worden vervlogen in afdelingsverband en de ervaring leert dat hoofdprijzen en kampioenschappen goed verdeeld zijn over de afdeling.
   

De volgende vluchten spelen we:

 • Dagfond: E21 – Sermaises, E23 – Fontenay sur Eure, E25 - Chateauroux, E27 – Vierzon, E27 - Issoudun
 • Jong: J33 – Dizy – Gros, J34 – Chalons en Champagne, J36 – Troyes


De volgende hoofdprijzen worden vervlogen op deze vluchten:

HP1 – Elektronica bon € 300,00 HP2 – Bon duivenvoer € 200,00
HP3 - Levensmiddelen bon € 150,00 HP4 – Levensmiddelen bon € 125,00
HP5 - Vleesmand € 100,00 HP6 - Levensmiddelen bon € 100,00
HP7 - Vleesmand € 75,00 HP8 – Bon duivenvoer € 50,00

Alle extra inleg wordt vervlogen in extra prijzen van € 25,00 contant.

Spelregels DAT
U neemt deel door op niveau 8 het aantal gezette duiven in te vullen. Het aantal gezette duiven is minimaal gelijk aan het aantal gezette duiven in de CC (niveau 2). Uw concoursleider in de vereniging kan U eventueel helpen om deel te nemen aan de DAT concoursen. Per liefhebber kan maar 1 hoofdprijs en of extra prijs worden gewonnen. De hoofdprijzen zijn niet gegarandeerd en gaan per vlucht af naar rato van de totale inleg. Als de hoofdprijzen overtekend zijn worden extra prijzen uitgekeerd. Er wordt altijd gespeeld in afdelingsverband.

Kampioenschappen DAT
DAT vervliegt op Dagfond en Jong 10 onaangewezen (1:10 verfijnd), 10 aangewezen (2 beste van bovenste 3 aangewezen) en 5 duifkampioenschappen. Alle vluchten tellen, we kennen geen aftrekvluchten. DAT heeft 1 Keizerkampioen. Keizerkampioen wordt de liefhebber welke opgeteld de meeste punten behaalt op de 4 onderdelen Oud OA + Oud A + Jong OA + Jong A.

Prijsuitreiking DAT
De feestmiddag van de DAT met huldiging van de kampioenen en uitreiking van de prijzen is op zaterdag 11 februari 2023 in het Duivensport Centrum Borne.


                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

De Gouden duif 2022


De Gouden Duif-competitie van Sportblad “De Duif”, met 30.000 euro aan prijzen, is gratis voor alle duivenliefhebbers van België, Nederland en Duitsland. Maandelijks zijn er kansen om te winnen in de reeksen snelheid, halve fond en fond, en dit met de eerste 3 getekende duiven op snelheid en halve fond, en met de eerste 2 getekenden voor de reeks fond. De beste per reeks over een heel jaar wint de titel 'Superstar van het Jaar'. De eindwinnaar is dan weer degene met de meeste vermeldingen in alle 3 de categorieën. Voor de zware fond is er een aparte Internationale Zware Fond-competitie Gouden Duif. Voor de jeugd is er natuurlijk de Gouden Duif Junior! Voor het seizoen 2022 werd onlangs het reglement gepubliceerd, dat u kan vinden op de website van De Duif. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 25 februari 2023 in Broechem (B). 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers.

Via onderstaande button kunt u de antwoorden op veelgestelde vragen raadplegen. 
Antwoord op veelgestelde vragen
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 11 mei 2022


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 

Data om niet te vergeten


2022

 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 

 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 juni 22
Nieuwsbrief Juni 2022    TerreinAl in de 19de eeuw vond een fel dispuut plaats in de bacteriologie. Aan de ene kant stond Louis Pasteur, die van mening was dat iedere ziekteverwekker uitgeroeid diende te...

Columnist in Spotlight

RC1
09 juni 22
Inderdaad , zoals de titel laat vermoeden wordt...
rc16 1
18 mei 22
Hier ziet u CASIUS  , een mijner topduiven....
RC6 5
07 mei 22
Moest ik dit duivendagboek een titel willen...
rc14 1
16 maart 22
Ge moogt zeggen dat ik een vuile stoefer ben...
RC31 1
03 februari 22
Ongeveer twee jaar geleden werd kunstenares...
RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new Promo185x75new NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40