Voorwoord bestuur


We kijken terug op een week vol bestuurlijke activiteiten en dat terwijl ook voor ons het vliegseizoen en onze gevederde vrienden veel aandacht vragen. De week stond daarmee in het teken van vele ballen hoog houden. Dit lukt in heel veel gevallen, soms met wat noodgrepen om een en ander tijdig geregeld en georganiseerd te krijgen. Vaak ook met de inzet en hulp van liefhebbers en thuisfront, onmisbare schakels.

In deze ODH geven we een indruk van wat ons afgelopen week heeft bezig gehouden. Zo was er onder meer overleg met het Instituut Wedvluchtbegeleiding, hebben we teruggekeken op bestuurlijk jaar 2018, hebben we mooie stappen gezet in de voorbereiding naar de Extra Ledenraad van 4 juni, zijn we druk geweest met het automatiseringsproject zodat we komende periode met een aantal afdelingen door kunnen pakken na het automatiseren en digitaliseren van de hoklijsten en was een bespreking met de Nationale lossingscommissie.

Ook zijn we bezig met de opzet voor de Nationale Dagen op 29 en 30 november 2019 en de Olympiade 2023. Kortom, een gevarieerde, drukke week, waarbij de inspanningen in het duivenhok zorgden voor de nodige ontspanning met hopelijk mooie resultaten tijdens de komende vluchten. Ondertussen proberen we u allen zo goed mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen. Mocht u echter informatie missen of vragen hebben, laat het ons dan weten. We proberen dan in ODH of via de website aandacht te besteden aan deze onderwerpen.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 

WEDSTRIJDEN
Actuele vluchtdata- en tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld.
 
Klik hier voor actuele los- en vluchttijden
 
 

NPO BESTUUR
Wat leeft en speelt er

 

Terugblik overleg Nationale Lossingscommissie en Instituut Wedvluchtbegeleiding. 


Terugblik op 2018 door de Nationale Lossingscommissie
De Nationale Lossingscommissie heeft met het NPO bestuur teruggekeken op vliegseizoen 2018. De algemene conclusie: een zwaar jaar dat ondanks weerextremen soepel is verlopen. De samenwerking tussen betrokkenen is prima geweest en zowel de liefhebbers als de duiven hebben de extreme omstandigheden (hoge temperaturen) goed doorstaan. Blijkbaar kunnen duiven goed tegen de warmte, waarbij late lossingen en een temperatuur boven de 35° niet wenselijk zijn.

Belangrijke afspraken met het oog op seizoen 2019:

 • Het administreren en bewaren van alle data rond de lossingen krijgt meer aandacht zodat raadpleging en analyse eenvoudig is.
 • De commissie wordt voorzien van mobiele telefoons.
 • Verslagen van de hoofdconvoyeurs worden in vliegseizoen 2019 zowel naar de commissie als naar het NPO bestuur gezonden.
 • Het Bureau stelt een lijst op van de Nationale vluchten inclusief de gegevens van de contactpersonen.

De Nationale Lossingscommissie bestaat uit de heren Thijs, Kooistra en Janssen en voor 2019 heeft Afd. 5 dhr. de Keijzer kandidaat gesteld waarmee de commissie weer op volle sterkte komt. Voor 2019 is de commissie er van overtuigd dat ze probleemloos hun werk kunnen voortzetten.


In gesprek met het Instituut Wedvluchtbegeleiding (IWB)
Het IWB bestaat uit twee personen en is een belangrijk onderdeel bij de coördinatie van het lossen van wedvluchten. Er is veel gesproken over het afgelopen jaar en daarbij stonden de verliezen met de jonge duiven centraal. Daarnaast is gesproken over overlegstructuur voor de lossingen in België, dit verloopt namelijk niet altijd conform de afspraken. Oorzaak is onder meer afwijkend gedrag van convoyeurs, waardoor ergernis ontstaat bij de correspondenten en de KBDB. Het afwijkende gedrag kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van nieuwe losplaatsen.

Ook is gesproken over:

 • de informatievoorziening
 • minder geslaagde lossingen
 • de jongeduiven problematiek
 • het stimuleren om mensen die via de afdelingen betrokken zijn bij het lossen op te leiden.

Als laatst stond communicatie op de agenda. Er is behoefte aan meer en snellere communicatie over wedvluchten naar de leden. Instituut Wedvluchtbegeleiding is een belangrijke schakel in het proces van verantwoord lossen van alle vluchten. Zij heeft frequent overleg met de Meteogroep in Wageningen en geeft een zwaar wegend advies aan de verschillende lossingsverantwoordelijken.  Er wordt nagedacht over het vastleggen van de interne communicatielijnen, de uiteindelijke bevoegdheden binnen de cirkel van: Lossen – IWB – lossingsverantwoordelijken op afdelingsniveau. Zodat we stappen kunnen maken met het welzijn van de duiven als uitgangspunt.


Gezocht!
Met de huidige beperkte bezetting is het lastig om optimaal te communiceren. Afgesproken is dat er met spoed gezocht wordt naar uitbreiding van het IWB.

We zoeken hiervoor mensen die deskundigheid hebben om meteorologische omstandigheden te vertalen naar vliegcondities voor postduiven. Heb je deze kennis niet, maar ben je bereid hiervoor opgeleid te worden? Ook dan ben je van harte welkom.

 

IN HET NIEUWS
Historie online te vinden

Door: Stefan Lambregts

Op internet kwam ik onlangs onderstaande artikelen tegen over de begindagen van de duivensport. Ik deel dit graag met jullie:

 
 

AGENDA
Wat is er in het land te doen?


Wekelijks besteden we in ODH en op de website aandacht aan de activiteiten die in het land georganiseerd worden. Zo blijft iedereen goed op de hoogte wat er te doen is en krijgen organisatoren de kans om hun activiteit onder de aandacht te brengen.

Hoe werkt het?
 • stuur informatie, inclusief foto's en of posters digitaal naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • vermeld duidelijk wat u organiseert, wanneer het plaatsvindt, waar het georganiseerd wordt 
 • vermeld erbij dat u graag wil dat de activiteit wordt opgenomen op de website en in ODH
 
 

NPO BESTUUR
GPS2021: blik op de toekomst


GPS2021 is in volle gang en er wordt steeds meer concreet, zodat liefhebbers in Nederland duidelijker de effecten gaan zien van de realisatie van GPS2021.
Dat roept ook vragen op, zoals :
 • willen wij deze weg wel op
 • wat betekent het voor mij
 • kan ik mijn sport nog wel uitoefenen zoals ik dat wil?
Vragen die ook door de redactie van Het Spoor der Kampioenen worden waargenomen. Met de redactie van Het Spoor is daarom afgesproken om komende periode regelmatig te communiceren over de ontwikkelingen binnen de sport en GPS2021 in het bijzonder.

Ook in week 16 publiceerde Het Spoor weer een artikel. Dit keer over de proefopstelling in 'de Nishoek'.

Alle gepubliceerde artikelen zijn terug te lezen op www.gps2021.nl.

 
Artikel 'De proefopstelling “Nishoek” in de praktijk
 

NPO BESTUUR
Extra ledenraad 4 juni 2019

Deze zomer organiseren we voor het eerst een Extra Ledenraad. Deze extra vergadering heeft een sterk informatief karakter, waarbij de dialoog sterk de nadruk krijgt. Dit alles ter voorbereiding op de besluitvorming in november. Een logische keuze, en in onze ogen ook de enige juiste keuze, omdat tijdens het vluchtseizoen afdelingen onvoldoende ruimte hebben om met de leden te overleggen. En juist die afstemming is wenselijk. Het gaat om besluiten om de sport voor de toekomst te behouden, de mening, inbreng én inzet van de liefhebbers is daarbij essentieel. Door een aantal partijen zijn vragen en suggesties ingestuurd. We zullen deze, waar mogelijk, bij agendapunt 3 (mededelingen) toelichten.


Tot slot ook nog een aantal vragen (per agendapunt) die afgelopen dagen gesteld zijn, met daarbij het bijbehorende antwoord.
 

4. Update financiën: resultaten 2019 (januari-april) + verwachting 2019 

Vraag: waar blijven de stukken?

Antwoord: dit punt is bedoeld om iedereen te informeren over de grote (financiële) lijnen van de eerste maanden van het jaar én de prognose voor 2019 in het geheel. Daarbij willen we graag in gesprek over de gewenste ontwikkelingen en het bijbehorende financiële kostenplaatje. De Ledenraad stelt tenslotte het beleid vast dat door het bestuur wordt uitgevoerd. Op 4 juni geeft het bestuur inzicht in ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot de begroting 2019.
 

5. Update projecten 'reglementen' en 'automatisering' (ter informatie)

Vraag: wat willen we met elkaar en wat is daarvoor nodig? 

Antwoord: op 4 juni geven we inzicht in de contouren van de nieuwe reglementen en de ontwikkelingen op het gebied van automatisering. We gaan het gesprek aan over:

 • Wat hebben we nodig om alles te realiseren?
 • Hebben we menskracht voldoende om dit aan te pakken?
 • Hebben we voldoende externe ondersteuning ?
 • Zijn de huidige automatiseringssystemen toereikend om te kunnen doen wat we beogen?
 • Voldoet het opgestelde programma van eisen nog?

Dit zijn enkele vragen waarop we samen een antwoord op moeten vinden en daarvoor gaan we op 4 juni de dialoog aan.
 

6.    Update GPS2021 (ter informatie)

Ook voor dit punt geldt dat we op 4 juni de dialoog aan gaan. Hebben we allemaal nog steeds hetzelfde doel voor ogen, wat hebben we bereikt en wat is nodig in de komende periode. Hoe helpen we elkaar en zorgen we dat iedereen mee kan blijven doen?
 

8. Sanctiebeleid

Op 4 juni staat dit punt geagendeerd omdat er een principebesluit genomen moet worden. Dit principe is nodig om goed af te spreken wat we doen én wat er gebeurt als er wordt afgeweken van de gemaakte afspraken. Duidelijkheid om te zorgen dat we allemaal dezelfde uitgangspunten hebben en de gemaakte afspraken nakomen. Door daarnaast duidelijk afspraken te maken over gevolgen mocht iemand zich niet aan de afspraken houden (denk aan het opleggen van een administratieve sanctie),  kunnen we de gang naar de burgerrechter voorkomen.

Bijkomend voordeel van een duidelijk sanctiebeleid is dat voor alle administratieve sancties de eigen organisatie een beroepsmogelijkheid kent. Met elkaar kunnen we de spelregels bepalen en welke sancties we inbouwen bij overtredingen. 

Klik hier voor agenda Ledenraad 5 juni
 
 

 

Aanmelding nieuw lid Stichting N.O.O.K.


Onlangs heeft Stichting N.O.O.K. een aanvraag voor lidmaatschap ontvangen van Kweekcentrum Toptotaalduiven uit Kootwijkerbroek. Stichting N.O.O.K. staat onder auspiciën van de NPO, waardoor aanvragen gecommuniceerd worden met de achterban. Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk of per email voor 16 juni 2019 kenbaar gemaakt worden aan Stichting N.O.O.K., T.a.v. Leo Snel, Kemal Ataturkstraat 94, 3573 PB Utrecht, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klik hier voor meer informatie over Stichting N.O.O.K.
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 15 mei 2019

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 


Meld roofvogelaanvallen
Om het probleem van de roofvogels goed inzichtelijk te maken, hebben we een speciale meldpagina ontwikkeld. Met een goed gevulde database kunnen we ook andere partijen duidelijk maken dat het niet om incidenten gaat en kunnen we kijken naar structurele maatregelen. Zonder feiten kunnen we niet op zoek naar een oplossing. Meld dus elke aanval in uw omgeving, zodat we de omvang van het probleem goed in kaart krijgen en het gesprek aan kunnen gaan om te werken aan een structurele aanpak.

 
Meld roofvogelaanvallen
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40