Logo
Van de projectleider


Zeeuwse GPS-pilot
In deze zware tijden waarbij het gewone leven in enkele weken tijd bijna tot stilstand is gekomen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, is het misschien ook een mooi moment om nog eens terug te keren naar de essentie van de Zeeuwse pilot.
Naast de praktische zaken die het afgelopen jaar zijn belicht in de nieuwsbrieven blijft de hoofdreden van deze pilot “het behoud van de duivensport in de hedendaagse maatschappij”. De 3 partijen in deze pilot, het NPO, de afdeling Zeeland ’96 en de stichting de Nishoek zijn begonnen aan dit avontuur om te kijken op welke wijze ze aan dit uitgangspunt konden bijdragen. Dankzij de inzet van vele liefhebbers die vrijwillig hun bijdrage hieraan hebben geleverd zijn een aantal documenten verschenen die de richting hebben aangegeven van het pad naar de toekomst voor de duivensport zoals deze partijen dit voor ogen hebben.

Verbinding met de maatschappij
Dankzij de inzet van de leden van de werkgroepen en de recentelijk ingestelde regie- en reflectiegroep wordt er nu gewerkt aan een specifieke richting voor de Zeeuwse duivensport die mogelijk ook op nationaal niveau als voorbeeld kan dienen voor een hedendaagse vorm van het beleven van de duivensport. Zoals in de eerder opgestelde documenten is weergegeven wil de stichting de Nishoek zichzelf omvormen tot een organisatie die niet alleen de (Zeeuwse) duivensport wil faciliteren, maar ook zeer nadrukkelijk op zoek gaat naar een verbinding met andere maatschappelijke initiatieven. Op deze wijze wil men de duivensport weer onder de aandacht brengen, niet alleen bij de “gewone man” maar zeker ook bij de lokale en regionale overheden. Bij de diverse aanvragen voor vergunningen en maatschappelijke financiering bij de gemeente bleek bijvoorbeeld nog maar eens duidelijk dat de duivensport niet bepaald bekend staat als een vooruitstrevende sport.

Nieuwbouw Nishoek als voorbeeld van een bron van inkomsten voor de duivensport
Feit blijft dat de Zeeuwse duivensport een punt aan het naderen is dat er te weinig actieve liefhebbers overblijven om nog onafhankelijk op een rendabele (lees: betaalbare) manier duivenconcoursen te kunnen organiseren. Om toch de Zeeuwse liefhebbers hun spel te kunnen bieden betekent dit simpelweg dat er geldstromen van buiten de sport moeten worden gehaald om dit voor een betaalbare prijs te kunnen blijven organiseren. Met de bundeling van krachten van alle Zeeuwse organisaties op het gebied van duivensport moet het mogelijk zijn om de nieuw te bouwen faciliteiten van Stichting de Nishoek zodanig in te richten dat deze, naast promotionele mogelijkheden, ook gebruikersfuncties kan gaan aanbieden aan partijen van buiten de duivensport. Op deze wijze kunnen er dus inkomsten worden gegenereerd die ten goede moeten komen aan het behoud van het duivenspel voor alle Zeeuwse liefhebbers.

Op dit moment leeft het gevoel dat de Stichting de Nishoek geld weghaalt bij de Zeeuwse liefhebbers en concurreert met het spel van de afdeling Zeeland. Het is echter een feit dat alle inkomsten van Stichting de Nishoek nog gewoon aanwezig zijn en dat ze bereid zijn om met deze nieuwe werkwijze hun gelden in te willen zetten om alle Zeeuwse liefhebbers nog vele jaren een betaalbare duivensport te kunnen bieden. Op welke wijze dit het beste kan worden ingekleed moet nog worden bekeken, maar de leden van de afdeling Zeeland moeten hier zeker een stem in gaan krijgen.

Duivenverenigingen in Beveland
Ook de gevoelens bij met name de Bevelandse duivenverenigingen dat dit ten koste zou gaan van hun clubs berust op een misverstand. Zoals ook is uitgelegd op de laatste algemene ledenvergadering van de afdeling Zeeland, is één van de prioriteiten van de werkgroep Regionalisatie in de GPS-Pilot het behoud van de huidige verenigingen. Verenigingen die voldoen aan het minimale aantal leden en deelnemers zoals vermeld in de reglementen krijgen altijd een inkorfcentrum toegewezen zolang ze hieraan blijven voldoen, dus de ongerustheid bij deze verenigingen is niet gebaseerd op feiten. De documenten die gebruikt zijn bij de aanvraag van de stichting de Nishoek voor het verlenen van een gemeentegarantie voor de maatschappelijke financiering worden door sommigen op een negatieve wijze geïnterpreteerd en gebruikt om verwarring te stichten onder de liefhebbers. Deze documenten zijn overigens al in het voorjaar van 2019 gebruikt bij een presentatie van de toekomstplannen van de Stichting de Nishoek waarvoor ook de buurverenigingen uit Krabbendijke en Kapelle waren uitgenodigd.

Vertraging bij gemeente
Als sinds de afgelopen zomer probeert de Stichting de Nishoek hun verzoek voor gemeentegarantie op de agenda te krijgen bij de gemeente Reimerswaal, maar door positiewisselingen van behandelde ambtenaren, wethouders en het zoeken naar de juiste wegen om dit onder de aandacht te brengen, is het pas dit voorjaar gelukt om het verzoek op de agenda te krijgen voor de raadsvergadering van 17 maart. We weten echter allemaal wat er gebeurde in de loop van maart in de maatschappij, dus wanneer dit nu behandeld zal gaan worden is voor iedereen een grote vraag.

Toekomst voor duivensport in Zeeland
Nu de actieve sport momenteel stilligt, heeft de regie- en reflectiegroep in de Zeeuwse pilot ook nog eens goed gekeken naar de uitgangspunten voor de Zeeuwse duivensport. De uitkomsten van hun overleggen op afstand staan in onderstaand document. Van belang daarbij is en blijft de gedachte dat de duivensport in Zeeland op een betaalbare en prettige manier kan worden beleefd voor alle liefhebbers en dat gaat alleen lukken als alle partijen hierin mee willen gaan. De mensen die dit misschien te ambitieus vinden, wil ik vragen om eens goed te kijken naar de ledenaantallen van nu en 10 jaar geleden. De oude manier van de inrichting van de duivensport heeft gezorgd voor een halvering van het ledental in die periode en ongewijzigd doorgaan met die werkwijze zal dus al binnen enkele jaren het einde betekenen van een onafhankelijke Zeeuwse duivensport. Met de bundeling van de krachten kan er nog jaren met veel plezier op een betaalbare wijze worden gespeeld in hopelijk alle Zeeuwse verenigingen.

(Link naar document Horizon van de regiegroep)
(Link naar document Brief aan de leden toevoegen)

De vragen die gesteld zijn aan de regiegroep n.a.v. dit document zullen op korte termijn beantwoord worden en richting de verenigingen worden gestuurd. In een volgende editie van de Nieuwsbrief zullen deze vragen worden gepubliceerd, tezamen met de antwoorden die de regiegroep hierop heeft gegeven.

Uitgewerkte voorstellen van de werkgroepen
Door de werkgroep Innovatie en Creativiteit zijn er een tweetal voorstellen uitgewerkt die inmiddels positief zijn beoordeeld door de Regiegroep. Deze worden op korte termijn voorgelegd aan de Stuurgroep met het verzoek deze nog dit seizoen in te voeren.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40