Spotlight

zaterdag 25 mei 2019

WEFO –LIMBURGWedvlucht Sens op 18 mei 2019.Deeln.1540 duiven. Los10.00uur.

1eduif14.01.36 uur. Snelh.1453.362 m/pm.

De Gebroeders Simons & zonen te Ransdaalweerop het podium.

En stralen met het kwartet van 1-8-44-49 in de spits! Goud bij de Wefo en Zilver Provinciaal!!! Zou Sens een vlucht worden om van te dromen? Dat werd zichallerminst afgevraagd toen we donderdag de duiven gingen inzetten. Het weerbericht voor zaterdag was niet al te vrolijk. Hoewel het toch bemoedigend was. Want het zou23 gradenworden en met een kalme wind van uit het zuidoosten. Echter werd er bij vermeld dat er in de namiddag en vroege avond buien zouden ontstaan met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Dat bericht gaf nu niet direct de aanleiding om ons heletraktement op de duiven in te zetten. Er moest worden afgewacht waar hetopzouuitdraaien. Dat het een supervlucht zou worden die binnen een tiental minuten afgehaspeld zou zijn daar geloofde niemand aan. Er van uitgaande dat de weergoden ons met de aprilse grillen al diverse keren hebben gedwarsboomd. En als dat in mei ook zo zal zijn dan is dat om te ploffen. Ons geduld raakt op! Ondanks alles zitten de eerste vluchten van dit seizoen er al op en wat werd gezien? Dat de winnaars, en de liefhebbers dieop het eerste blad van de uitslag prijkten, hele bekende liefhebbers waren. Die waren, in kou ofmet regen ,ertochweer bij. En waarom?Om de doodeenvoudige reden dat hetwelslagen van hun succes temaken heeft met: 1) goede duiven, 2) een goed hok, en 3)goedemelkers. Zo is het en zo zal het altijd blijven. Dit even terzijde. Nu terug naar de tegenwoordige tijd. Naar zaterdag 18mei. In de vroege morgen was het buiten niet al te feestelijk. De lucht was grijs en grauw. Dit beeld wekte enige twijfel op. Maar we waren op

 

de hoogte gebracht dat de zon de lucht zou gaan klaren en die het zelf aangenaam warm zou maken. De afdeling melde dat uiteraard ook en voegde er aan toe dat het lossen zou plaats vinden als alle troebel op de vlieglijn verdwenen zou zijn. En dat liet niet al te lang op zich wachten. Rond de klok van 10.00 uur was delucht zodanig goed dat deduivenverantwoordt gelost konden worden. En dat gebeurde dan ook op dat tijdstip. Het waren 11.713 duiven,waaronder 1540 duivenvan de Wefo, die toen op de wieken gingen en met een zwakke veranderlijke wind onder de vleugels in een mum van tijd boven de losplaats waren verdwenen. De strijd was gaande! En rond de klok van 2 uur begonnen bij de liefhebbers de harten sneller te kloppen. Omdat de eerste duiven van de Sens weldra zouden arriveren. De weeromstandigheden waren zodanig goed dat een snelle vlucht in de lijn der verwachting lag. En die dat hadden gedacht die kregen gelijk. Op zaterdagmiddag ging de grote schijnwerper aan op de binnenplaats bij de Gebroeders Simons & zonenin Ransdaal. Tig-meters lange hokken blinken in het licht van de zon. En binnen, een hopeloze rij bekers en trofeeëndieaantonen wat de Simonsen in de loop van de vele seizoenen hebben gepresteerd. Alles is duiven, alles ademt duiven bij hun in Ransdaal. Duivensport in optima forma.Tot aan het bovenste randje! En op deze Sens brakenze om 14.01.36uur de wedstrijd open. Op die tijd kregen ze van hun ingezette duiven de eerste terug van de reis. En dat was hun jarige doffer met ring8/1333191die toen zijn 351kilometer had weggevlogen. En met een behoorlijk snel tempo. Tenminste als 87km/u niet traag gevonden wordt. Enfin, toen bijhun die jarige crack over de antenne was gegaan kwam daar kortachteraan weer genoeg actie.Veel tijd kregen ze niet om zich van de vroege aankomst van hun “191” te schikken. Omdat ze kortstondig achter mekaar op de duivenfluit moesten blazen. Dat kreeg een resultaat van totaal 22 prijzen. En zoals in de kop van dit verslag is vermeld werd dat Goudbij de Wefo en Zilverin het Provinciale concours. Met deze prestaties is het duidelijk dat hun duivenkolonie uit wereldrassen bestaat. Hun kopprijzen van 1-8-44-49 is een schoon kwartet, een prachtig mooi viertal maar dan wel met pure vliegklasse.En dat verdient een groot compliment en tegelijk de felicitatie met de overwinning. Proficiat !Het zilverdat gaat naar Maastricht en wel naar de combinatie Geenen & Peters.Ik heb al meermalen geschreven dat die gasten aan een goed seizoen bezig zijn. Wel bij iedere wedvlucht waren ze bij degroepdie de dienst uitmaken. Nu dan ook weer. Met een heel dozijn prijzen weten ze zich weer manifesteren. Waarbij ze met de prijzen als 2-24-41-48 een viertal hebben om jaloers van te worden.Die brengen de tongen los! En wie wint het brons? Ook al weer een kopstuk van formaat. Iemand die ook steeds tegen de hoogste plak aan zit. We hebben het over Jean Horneschuit Cadier en Keer. Het was bij hem ook weer goed raak. Jean doet fiftyfifty. Van de 26 duiven die hij mee had daarvan bracht hij er 13 de lijst. En natuurlijk niet waar niks meer te halen was. Nee, verre vandaar! Er worden weer veel ogen gericht naar zijn top-score van 3-10-11-25-26. Een vijftal om te stelen! Het wekt de vraag op wanneer hij echt zal toeslaan. Het grote geweld dat vond weer in Meerssen plaats. Natuurlijk bij de Gebroeders Rings. Die voerdenweer een stuk duivenspel op waar met ontzag naargekeken wordt.In hun winkelwagen kregen ze 42 prijzengeladen. Bomvol was dat ding! En de 15 prijzen bij de top 100, datzijnde prijzen 4-6-9-14-21-23-30-33-35-43-45-57-58-60-90, waar de waarde dik van afdruipt. Wie het beter kan mag zich melden. In Stein rolde het duo Zinken-Coumanshet SS-Maaskant op. En bij de Wefo zijn ze ook altijd bij de favorieten. Met het winnen van 10 prijzen zijn ze nu ook weer duidelijk aanwezig en opvallend in het snuitje met 5-13-29. Steenvroeg! Een ander duo dat weer voor spektakel zorgt is Marleen en JanDuitsuit Eijsden. Van de 21 duiven waarmee ze strijd leverden daar wonnen ze liefst 16 prijzen mee. Dat is een oogst van 76%. Waarbij ook spetters in de voorhoede en welmet 7-16-17. Niet normaal maar abnormaal! En zo is met deze 6 liefhebbers de top tien geformeerd. Dat zijn uiteraard kampioenen met hoofdletters. Maar in de verdeling zitten nog meer van die grote kadetten. Snuffel maar eens in de samenvatting van de prijzendan ziet uwie dat zijn. Een boel klasbakken. Erwaren 60

 

liefhebbers in de race en 58 liefhebbers die maakten de uitslag. Een teken aan de wand! En wat betreft de tijd dat de vlucht open stond, amper 30 minuten, daarmag ook iedereen tevredenmeezijn.Kortom, eind goed, allesgoed. De prijswinnaars zijn:NAAM NO

GEBR. SIMONS & ZOON1 8 44 49 103 123 140 141 173 197 214 242273 296 325 330 331 350 351 354 365 385

COMB GEENEN & PETERS 2 24 41 48 56 75 113 132 199 206 223 297

J. HORNESCH 3 10 11 2526 84 86 115 122 133 144 183 215

GEBR. RINGS 4 6 9 14 21 23 30 33 35 43 45 57 58 60 90 101 110 117 120 125 128 134 142 189 207 226 257 258 259 260 261 262 263 280 305 321 335 337 339 367 372 383

ZINKEN & COUMANS 5 13 29 95 98 116 170 196 245 346

COMB. J & M DUITS 7 16 17 55 87 88 159 169 191 192 193 228 291 295 327 356

B. MARTENS EN ZN. 12 27 28 68 72 77 100 155 158 162 163 166 177 179 194 211 213 217 250 307 312 377

FAAN WETZELS 15 46 47 167

H. HERMANS 18 19 20 34 50 76 136 176 188 198 200 237 316 338 357 371

R. KUSTERS 22 36 40 70 85 127 182 310 333

DENNIS VEUGELERS 31 32 42 51 78 79 80 81 83 153 157 161 171 220 222 244 276 283 284 285 299 320 322 353

H. WINKENS 37 130 165 174 181 195 240 241

FAM. JACOBS 38 39 54 69 82 149 186 190 265 266 267 278 282 306 340 364

K.EN R. LOMANS 52 94 138 221 324 363

W. SCHOFFELEN 53 146 160 204 286 294 334 336

COMB. GEBR.HENSEN 59 218 303 347 358

COMB. BERENSFREISE 61 63 65 74 99 106 119 152 178 203 268 274 277 343 344 369 373 374 380 382

THOMASSEN & VAN ES 62 97 112 202 234 248 251 255 315 349 352 355

R. SPRONK 64 225

J. EBERSON 66 124 287

NIJSSEN-WULMS 67 73 147 187 247 318 319

H. LACROIX 71 150 216 235 311 368

COMB HOUBEN-DE VRIES 89

P.H. SCHEPERS 91 253 308 342

H. VAN LOO 92 135 151 227 230 238 279 290

JOHN VAN HEEL 93 129

EMMERICH & WAUBEN 96 379

GEBR. COX 102 229 332 376 378

H. KUSTERS 104 108 109 172 184 236 360

ARNO VAN LUMIG 105 185 246 249 252 341 381

PETER DIELS 107 288 313 345

PAULSSEN & ZN. 111 270 323

WERNER SCHROEDERS 114 348

W. WEIJZEN 118 121 168 293 314

P. HALMANS 126 139 154 164

ROB HOUBEN 131

L. SENDEN 137 272 275

J. VAN OPPEN 143 145 156 209 292 298

TH. KRUTZER 148

 

C. SCHMITZ 175 239 256 361

H. WELZEN 180 201 243 269 300

L. PALMEN EN ZN. 205 210

P. PEPELS 208 219 302 329

KUIJPERS& HOFMAN 212 264 309 362 375

MAIKEL ZEEGERS 224

H. NIJSTEN 231 271

B.MUIZERS 232 233

L. SPAUWEN 254

H.J. SMULDERS 281 359

G.SIMONS 289

COMB LAMERS-HERMANS 301

CORTENRAAD-SLANGEN 304

J.J.H.H. RAMAEKERS 317

JACOBS H. 326G.

PAULSSEN 328

F. STOKS & ZN 366

L. FLECKEN 370

HEIJNEN JOHN 384

.Pie Schepers.

zaterdag 25 mei 2019


Na het geweldige succes inzake de in het jubileumjaar 2018 opgestarte competitie, genaamd “De Champions League “ krijgt ook deze competitie een vervolg in 2019. De deelnemers gaan elkaar over alle 7 ZLU vluchten in een “knock out" competitie bekampen (let op: Agen jaarlingen telt NIET mee!). Dit met de bovenste drie van de lijst per ingeschreven deelnemer. Vooraf worden de ingeschreven deelnemers ingeloot en worden ingeroosterd in een vast wedstrijdschema dat vooraf wordt gepubliceerd.

Er kunnen maximaal 256 deelnemers meedoen!! Vol = vol!!
Lees meer
zaterdag 25 mei 2019

“winnaars Melun Frans, Jordi, Duuk en Ravi” ©Foto: Henk van Boheemen

Door: Chris den Braber & Corné de Bruijn

Afgelopen weekend waren de weersvoorspellingen niet best met de kans dat de duiven niet gelost konden worden. Zaterdagochtend 18 mei hing er op de Franse losplaats Melun Andrezel nog een regengebied wat in de loop van de ochtend zou weg trekken met daarna flinke opklaringen en een mooie vlieglijn. Om 10.00 uur konden de duiven gelost worden en hadden een goed vertrek. Met een snelheid van bijna 80 kilometer in het uur keerden de duiven huiswaarts en de vroegste duif hier in de omgeving werd om 14.25.10 uur geconstateerd bij de vader zoon combinatie Frans en Jordi Damen uit Langeweg en lid bij De Eendracht. De laatste weken kwamen de duiven van Frans en Jordi al goed naar huis en nu de eerste prijs in vereniging en samenspel De Westhoek. Van de 13540 geloste duiven van de afdeling Brabant 2000 werd de tweede prijs gespeeld, een knappe prestatie. Voor de overwinning zorgde een jaarling duivin met ringnummer 2018-3802232. Een hele goede duivin die verleden jaar al 2 kopprijzen verdiende om daarna op een neststand van 7 dagen broeden de eerste prijs speelde op Pont St Maxence. Dit jaar had de winnares nog niet gemist met op de laatste drie vluchten drie vroege prijzen. De duivin is gekweekt uit de B2016-6082311 die verleden jaar al twee maal de  eerste prijs vloog op de natoer. Frans en Jordi hadden 32 ingekorfd en daarvan staan er 25 op de uitslag. Frans en Jordi proficiat met jullie overwinning en mooie uitslag.


Uitslag Melun Andrezel

PV De Eendracht 436 duiven:
1-9-13-14-20-22 F.Damen en zn., 2-5-8-12-16-25 Comb. Embregts-Theunis, 3-4-10-11-17-18-19-21-23 Comb. Heeren, 6-15 A. Reniers, 7 K. van Zundert, 24 R. Rommens.

PV De Snelpost 140 duiven:
1-7-13-18 A. Christianen, 2-3-4-10-11-17-19-21-22-23-24 C. van Beek, 5-6-16 C.Bulkmans, 8-9 M.Hermes, 12-14 P. van Rijen, 15-25 J.Nouws, 20 P. van Nijnatten.

vrijdag 24 mei 2019

 Comb Pieters slaat met de vuist op tafel op Melun.
Ingrid keek over mijn schouder. De duiven moesten terugkomen van Melun . Ik was bezig de boel 
gereed te zetten. Ze volgde al mijn handelingen en zag hoe ik naar de schuur liep om wat oude 
duivinnen op het weduwnaarshok te zetten. Ik doe dit omdat ik ook met de duivinnen probeer 
te spelen en ik een thuiskomende doffer niet wil teleurstellen wanneer zijn eigen duivin later zou zijn. 
Ingrid kneep haar ogen wat toen ik haar dat onschuldig uitlegde. “Dus” bistste ze,: 
“als ik wat later thuiskom kan ik de buurvrouw hier in huis tegenkomen”. Kijk daar komen 
alleen vrouwen op. Wat een ideeen hebben die toch. “Nou ja” ik probeerde iets te vinden om 
de boel recht te zetten. Ik werd gered door de bel aan de poort. Een hoofd stak boven het hek. 
“Is de buurvrouw thuis ?” Tot overmaat van ramp stond daar inderdaad .......... Ingrid stak 
haar hoofd door het raam van het duivenhok. “Ja hier” zei ze iets onvriendelijk. “Zin in thee ?”. 
Twee dagen later kom ik wat later thuis van mijn werk , de buurman was in gesprek met Ingrid.
 “het was alleen maar een pakketje afgeven hoor” probeerde hij grappig te zijn en vertrok. 
Hmm,volgende keer ook maar een extra doffer op het hok zetten voor het geval dat er een duivin eerder thuis is. 
Ik moet met mijn tijd mee.
 
Pierre ging met vakantie. De scepter werd volledig aan Dethlef overgedragen. 
“Stel me niet teleur zoon “ hoor ik Pierre zeggen. Het vliegtuig steeg op en landde op de plank van Italie. 
De opdracht was duidelijk. Winstzege en een vuist ballen tegen de reeks van de Gebr Dekker. 
Dethlef heeft de opdracht serieus genomen en ging aan het werk. Resultaat ? Dat was er. Op Melun in plaats van Fontenay. 
Adrie Thijs op het duivenjournaal zag er geen brood in om in Fontenay te lossen. 
Hij boog zich wijselijk over “buienradar”en drukte de dikke vinger op het scherm van zijn laptop. 
“We gaan naar Melun” want daar waren de eerste opklaringen te vinden. De boel werd in Fontenay 
opgepakt en het konvooi drukte Melun in op de Tom Tom. Om 12:15 uur was het genoeg geweest en 
gingen de luiken open. “Te vroeg “ gilde Fons Bouchaut later in het lokaal. “Ze waren er nog maar 3 kwartier.
” Kijk deze op leeftijd zijnde liefhebber is nog steeds goed wakker. Of je het wel of niet 
met hem eens bent maakt niet uit. Fons zit er nog middenin blijkt. Terug naar de vlucht. 449 duiven 
in de vlucht , ingekorft door 22 liefhebbers. Om 16:02:25 uur viel de 2e getekende bij de 
combinatie Pieters op het hok. Het was de “707”en die is niet aan zijn proefstuk toe. De combinatie haalde 
naast de overwinning ook nog 10 vd 15. Italie kon feest vieren nadat bekend werd dat de HWH ook naar Philiipine ging. 
De gebr Dekker beten zich dus stuk op Melun maar de grimmige gebroeders draaiden de duimschroeven aan op de rest van de uitslag. 
Ga ervoor zitten. 2 t/m 5, 8,9, 13,14 en even tot de 20e prijs 17 t/m 20. Vooruit, ik pak de 21e prijs er ook bij. 
13 prijzen bij de eerste 21. Chapeau weer mannen. Stemmen verklaarden dat we ons maar niet meer met de gebroeders 
moeten vergelijken. Ander nivo. Niet doen dus. Ook de gebroeders zullen eens een moment terugvallen en dan slaan we toe. 
Afgespoken met elkaar ? . We gaan verder . Johnny Visser van de combinatie Roegiest-Visser doet ook elke week mee. 
Johnny wint 6 en 7 en met 16 vd 20 kan hij in zijn nopjes zijn. Wie vinden we weer in de eerste 10, jawel het is 
Comb Ridderhof die de 10e stek claimde Het was met de eerste eerstgetekende op de uitslag dus die heeft de combinatie niet teleurgesteldt. 
 Fons en Ronald Bouchaut zijn ook aan een sterk seizoen bezig. 11 en 12e plaats voor de vader/zoon combinatie en met 
 de acht vlogen er 5 prijs. Mooi. 
Zou graag met ze ruilen, geloof me. Jos de Ritter drong aan op de 15e stek. Haalde ook een hoog prijzenpercentage 
 want met 11 vd 14 mag je tevreden zijn. Het gaat al een paar weken goed bij Jos aan de Langeweg. 
 Nog enkele minuten bromde hij toen ik samen met hem een “jonkje J” naar binnen sloeg.
De Mul Vermeirssen kregen plek 16 nog te pakken . Wie mogen we verder op het voetstuk zetten ? 
R de Schoolmeester met 3 vd 5. John Dieleman haalde 7 vd 12. Johan de Poorter haalde toch knap 6 vd 9. 
Good old Tonny de Bruijn maakte zijn reputatie waar met 6 vd 11. Zijn “078” beet op zijn hok de spits af. Die duif mag en kan verder. 
Jan de Jonge kan zich op zijn borst kloppen met 5 vd 8. De rest van de club leverde dik in. Opvallende zaken. 
Bij de eerste 26 prijzen waren er slecht 2 duiven van 2015. 
De rest jarige en twee jarige. Jeugdig elan dus nodig. 
Ko Dekker had op zijn “andere” kaart een horizontale bingo. 1e en 3e prijs voor Ko tot nu toe.
 De gebroeders hebben het niet van een vreemde blijkbaar. 
 We kijken weeruit naar de eerste dagfondvlucht en voor de vitesse mannen is er Arras. 
Succes allemaal.
vrijdag 24 mei 2019

Ton van Wissen uit Voorschoten
1e PRIJS STEDELIJK SAMENSPEL LEIDEN WEDVLUCHT Melun

We zijn al weer zes weken onderweg en met de af richtingen erbij zelfs al twee maanden.
We vervlogen afgelopen weekend dan ook al weer de tweede midfond vlucht van het seizoen.

En ook dit weekend was het weer afwachten of de duiven wel gelost konden worden in Frankrijk want net als vorige weken lieten de weersomstandigheden daar te wensen over.

Uiteindelijk viel het gelukkig allemaal wel weer mee en konden de duiven gewoon op zaterdag gelost worden en zelfs al om 09:20 uur met een wind die op de vlieglijn nogal erg verschillend was.

Vrijdag kwamen de eerste duiven al thuis want bij een tussen stop in peronne ontsnapten er enkele duiven doordat een mand een stukje open stond, wat de oorzaak precies is geweest hiervan zullen we wel niet echt te weten komen maar volgens mijn heeft het bestuur van afd.5 het netjes opgelost.

De gemiddelde afstand vanuit Melun is 414 kilometer voor de liefhebbers van het stedelijk samenspel leiden en voor de winnende duif zelfs iets korter.

Want ook deze week gaat de overwinning naar Voorschoten en al weer voor de tweede keer naar Ton van Wissen.
Om 14:25 uur valt de eerste duif bij Ton op de plank en maakt een snelheid van 1347 meter per minuut en is hiermee de snelste van ons concours.

Winnende duif is de 17-1218775 ‘’POWER TIME’’ eigenlijk geen namen meer dit jaar maar deze naam had ik hem vorig jaar al gegeven want toen vloog deze doffer ook al een 1e prijs in het stedelijk samenspel leiden en het samenspel leiden en omstreken tegen duizenden duiven.

Weer een topper erbij dus op het hok want denk dat hij alleen al een afdeling kan vullen met eerste prijs winnaars in groot verband.

Ze doffers worden twee keer per dag uitgelaten en de jonge duiven een keer in de ochtend. Ze gaan te keer als gekken en zijn soms uren weg, zelfs zondagochtend direct na de vlucht zijn ze soms al weer uren weg.
Voor de liefhebbers die het nog niet wisten nogmaals zijn voer systeem, gewoon 6 balen door elkaar en verschillende emmertje van DHP als bij product. En natuurlijk zijn ‘’SUPER POWER’’ van Mariman.

Ton speelt zijn duiven op de klassieke manier met doffers op weduwschap waarvan de duivin thuis is.
Er staat een totale accommodatie van 13 meter. De jonge duiven worden hier niet verduisterd. Bij het tonen van de duivinnen kijkt Ton niet op een kwartier of een half uur. Zo gaan de doffers rustig de mand in ook al denken zijn clubgenoten hier anders over want die zitten niet graag bij zijn pitbulls in de mand. Ook bij thuiskomst krijgen de doffers ruim de gelegenheid om hun duivin te zien.

Ton van Wissen van harte gefeliciteerd met weer een 1e plaats in het stedelijk samenspel leiden.

Tot volgende week
De Witte Duif.

donderdag 23 mei 2019

Afgelopen zaterdag was de vlucht vanuit het Franse Sezanne met een afstand van 416 km naar Putten.
De duiven werden gelost om 10:00 uur met een zuidelijke wind en begonnen hun reis terug naar hun thuisbasis.
Na bijna vijf uur te hebben gevlogen viel er een zeer vroege duif in onze verenging bij onze voorzitter Gert Jan van Putten om
14:54 uur, deze duif zat maar liefst 10 minuten los op de nummer 2 in onze vereniging.
De duivin van Gert Jan haalde een snelheid van 1414 meter per minuut wat gelijk staat aan 84 km per uur.
Deze duivin behaalde niet alleen een mooie 1e plaats in onze vereniging maar tevens een 1e plaats in de gehele regio A tegen 4.256 duiven en in de afdeling behaalde deze duivin een mooie 7e plaats tegen 11.834 duiven.
Kortom een geweldige prestatie van onze voorzitter.
Zowel Gert Jan van Putten als Gert Doppenberg draaide vier duiven bij de eerste tien in onze vereniging en dat is een mooie prestatie van beide heren.
Gert Jan is 1e de de A groep en Kees v/d Broek en Zn. 1e in de B groep.

Gert Jan van Putten 1,4,6 en 7
Gert Doppenberg 2,5,8 en 10
Kees v/d Broek en Zn. 3
Henk v/d Kraats 9
Aankomende week staan er twee vluchten op het programma, een dagfond vlucht vanuit Salbris en een vitesse vlucht vanuit Lessines.

donderdag 23 mei 2019

Welcome to my world
Won't you come on in?
Miracles, I guess
Still happen now and then

Zo zong destijds Jim Reeves en later ook over genomen  door the King .
Mooie opener voor dit dagboek .
Welkom in mijn wereld .
Ik krijg veel complimentjes op mijn schrijfsels . Mijn generatiegenoten houden vooral van de verhalen over vroeger .
Over vriendschap , deugnietstreken en romantiek ( romantiek wa is da ? ) Maar nu is het duivenseizoen aan de gang en geen tijd voor de romantiek van vroeger toen de mensen elkaar nog graag zagen .
En om met de deur in huis te vallen . Ik had mijn jonge duiven mee voor de eerste keer in wedstrijd op Arras 114 km .
En ze deden het goed ! Ik heb de start niet gemist ....
In NU OF NOOIT St Joris op 392 jonge duiven

2-7-9-11-12-13-14-15-16-17-19-24-26-27-28-30-31-32-38-39-40-42-44-45-47-51-57-62-69-70-80-107-113    en  33 op 35
20 per 10-tal - 33 per 3-tal

Aartrijke 293 jongen

1-3-4-5-14-19-31-34-35-38-40-55-56-61-78-80-118-119-133  19 op 21
Straks gaat het weer beginnen ....als de langslapers wakker worden....
Jamaar , de uwe hebben al 3 keer Arras gevlogen .
En ze zeggen dat op een toon alsof ik iets onwettigs gedaan heb ....
Mijn antwoord : Niets houd u tegen om dat ook te doen hé , manneke
En ...als hun atleten dan ingevlogen zijn is het van ....jamaar , hij woont daar schoon en hij heeft de wind mee !!
En nog later ...hij geeft iets ...hij spuit ze ...

 
 

En dan dat gedoe rond het leren ...
Ik heb ze maar een keer weg gedaan en nu naar Arras , geen wonder dat ze niet komen....
zeggen dan  die gasten die een maand voor mij al aan het opleren zijn ....Godverdomme !
En nu zijn ze op geen uitslag te bespeuren ....
Slechte uitslag  ? : ADENO

Goeie uitslag ? ONDANKS ADENO en WEINIG GELEERD ...Maja ...ze waren ziek he en toen ze er door kwamen was het slecht weer !!!
De mijne deden 4 keer Lichtervelde , 35 km , tussen de vlagen .
Op 12 mei vlogen ze Arras .
Het plan was om alleen de witte en de schimmels  mee te geven . +/- 20 stuks .
Maar toen ik ze aan het inmanden was besliste ik van ze allemaal mee te geven .
Ondanks het koude weer en de nijdige noordenwind !!
Ik was het zo’n beetje moe , dat geklooi met die manden en duiven . Vooruit met de geit !
En ze kwamen goed .
Midden in de week daar op  werden ze in groep gelost in Veurne ( 50 km ) met opnieuw wind op kop en heldere blauwe hemel .
Ze draaiden lang rond op de losplaats , zei mijn Tine , want toen ik al op de terugweg was op de autostrade draaiden ze ginds nog rond .
Het ergste werd gevreesd maar ze kwamen er vlot door .
En op 17 mei gingen ze allemaal mee naar Arras . Een totaal ander weerbeeld en niet zo schitterend en opnieuw met een bang hart duiven wachten ...
En ze kwamen weer  goed !
DEDJU ...DIE GAST HEEFT TOCH ALTIJD CHANCE HE .....

 

En dan nog iets merkwaardigs ....
Te st Joris bij NU OF NOOIT kan je spelen voor de dagprijs of de rode lantaarn ( laatste prijs )
Als je op 18 mei , de 18° speelt heb je de pot van de dagprijs en door het feit dat er ginds veel duiven zijn kan dat oplopen tot een aardig sommetje .
Idem voor de laatste prijs . De inleg is 10 eurocent .
Eigenlijk heb ik de slechte karaktertrek om mij te ergeren aan gasten die dat winnen om anders met moeite op de uitslag te geraken .
Duivenspel is geen Lotto !
Eigenlijk zou ik dat willen afschaffen en vervangen door “ sprint “( zoals het vroeger was ) voor de drie eerste verdeeld in  50 , 30 en 20 % .
Nu had ik de week er voor gezien dat mijn late duivinnetjes , die ik aan het opleren ben voor de zware fond , zich allemaal situeerden rond de laatste prijs ....
En ik dacht ....Jamaar ...volgende week ga ik naar ginder . Ik zet ze alleen voor de onkosten

( het streepke ) en voor de laatste prijs .
Je kan nergens zoveel winnen met een inleg van 1,6 euro !!
En ik trok met 16 late duivinnetjes naar Sijsele , naar het samenspel , voor Clermont .
Het was pas de 4°  keer dat ze in de reismand zaten .
Ik kreeg zo’n junior-bakske mee waar ik 12 duiven kon in bestatigen .
Op 471 jaarlingen kwamen ze als volgt met mijn eerste om 13 u 22 . Gelost om 10 u 15 .
54-114-134-138-139-144-169-177-186-209-215-216 en toen was de constateur vol en de laatste prijs was prijs 236 en de mijne waren allemaal te vroeg .
De andere 4 kwamen vlot na die eerste 12 maar ik kon ze niet meer bestatigen ...
Dat komt ook omdat ze te Sijsele door omstandigheden , mijn blauwe benzing voor 30 duiven  niet konden zetten en ik vrede moest nemen met dat juniortje .
Het zit soms in een klein hoekje !!
De laatste prijs werd gewonnen door Hermy –Witgeers .
gr
Roger  

 
woensdag 22 mei 2019

Je hebt klasse en je hebt KLASSE, ja dat was het afgelopen zaterdag wel moet ik zeggen, ik begin
gelijk maar vol met de felicitaties aan het Adres van Dirk Huizinga wat een uitslag is dat ''effe kort''
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 15 19 20 21 23 24 27 etc etc  29 mee 23 in de punten, of wel koekkoek
naar de rest effe, ook TELETEKST is weer raak, Dirk van Harte Gefeliciteerd.

En tuurlijk de nr 3 H Visscher 9 en 10 Coen Brugman ook van harte met de top 10 klassering van de Club.

Ja en dan zelf eerst een wedstrijdje met mijn team jo9-3 helaas weer verloren maar goed
volgende week laatste wedstrijd en dan hopen op meer geluk, verder was neef Daan er dus
ja gingen we Magneet vissen??? geweldig toch kids helemaal blij en stuk voor stuk metaal uit de
vaarten gehaald met grootste vangst een winkel wagentje van de Lidl ''Helga let eens op je spullen''
(werkt bij de Lidl voor je het nog niet wist!!) geintje Helga, maar goed tussen de bedrijven door effe
duifjes spotten en ja hoor wel laat maar goed het is niet anders was het de 370 ''altijd de laatste ?''
nu was hij als eerste dat zegt wel iets denk ik, en denk niet dat het iets goeds zegt maar goed
16 vd 17 thuis dus we gaan het zien. Bij mij was het dus niet Top maar goed nu 12 dagen de tijd
om te klussen voor ze weer mogen gas geven want de Dagfond komt er aan en dan is het hier om
​de 14 dagen feest, dan ben ik elke vlucht THUIS!!!.

dus plek:

54 met de 370
63 de schuwe 557
104 Jackpot
127 de 364
143 Theo
153 de 373
233 de 383
247 de DAX

Ach ja rust nu en op werken naar mijn ''Hopelijk''' succes formule....

latersssssssssss

dinsdag 21 mei 2019

Maandag 13 mei - Het was zo'n weekend -

Valt nog weinig te klagen over het weer, ondanks al weken weekend voorspellingen waarbij het lijkt of de wereld vergaat. Bij de zuiderburen zitten nieuwe bestuurders op het pluche die geen gelegenheid laten lopen om een masterclass egofietsen voorbij laten gaat, micromachtsvertoon. Uitstellen is gemakkelijk en het klapvee juicht toch wel mee, schijnbaar veel glazen bollen daar. Hier niet veel minder trouwens, kijk maar eens op Facebook als er uitgesteld worden, allemaal blijdschap, allemaal duimpjes en smilies, en ja vooraf heb je altijd gelijk zo. Gewoon inkorven, rijden en dan maar kijken of het weer zich aan ons aanpast. Eindelijk dan weer de ouden de mand in, pas voor de tweede keer dit jaar, dat drukken is wel echt doordrukken en het thuiskomen lijkt helemaal nergens op. Op de lokale uitslag lijkt het nog wel mee te vallen, is logisch ook met vier programmaspelers en voor de rest avondvierdaagsevliegers, uit onze eigen mond de gevreesde B-poule. Niet dat we die officieel hebben, in een ver verleden wel, we vieren het wel op deze manier, lokale ludiekiteit. We hebben in ieder geval wel vergelijkingsmateriaal en gegroepeerd omhoog kijken en tijdens het wachten tot maar afvragen of ik ze eigenlijk wel ingekorfd heb? Op weduwschap konden ze in het verleden nog wel redelijk en soms goed meekomen, met jongen in de schaal toch heel anders. Ben nog een beetje sportman, een positief verassinkje zou wel grappig zijn, zit er totaal niet in. Alle snelheid is ook echt wel uit de hokken geselecteerd. In het verleden nog wel eens een halve snelle of Belgische dagfond in de vliegploeg die zich van voren wisten te melden. Als je ze maar vaak en ver genoeg speelt verdwijnen ze vanzelf van de hoklijst, maar net wat je prioriteit is. Bij de jongen zitten wel een paar vreemd gekruiste experimenten, alleen verhuizen die na het seizoen naar de eilanden van de eeuwige lente om daar het strijdperk over zee te betreden. Zover is het nog lang niet, eerst maar eens uitvinden of er een goed kompas op zit. De jaarlingen en laten lijken het weduwschap op te pakken, hun plaatsje gevonden en de rust neemt de overhand. Kwamen niet voor de eerste oude, daarna wel vlot achter elkaar en voor de avonduren allemaal terug op het hok, zelfs nog een laatje in de plus, zeker een paar weken uitverhuizen geweest. Ze worden niet getoond, zo uit het hok de mand en bij thuiskomst de beloning. Deze week nog een keer op de midfond en dan volgende week donderdag alle groene ringen richting de dagfond, kijk ik nu al naar uit. De oude op jongen wilden vorige week nog wel aardig rondjes maken, alleen van beide ploegen op het laatst een handvol die zich later meldde. Die hebben ergens een natuurlijke snackcar gevonden, het zand aan de snavels. Het is al zo, nestspelers zullen het herkennen. Zij die ze hele middagen los hebben en 's avonds de vlaggen er onder doen eens ze verzadigd zijn. Ik kende het niet van de mijne, op weduwschap geen last van, dus ga ik er maar vanuit dat heb binnenkort weer gebeurt is. Denk dat ze het bij het grootbrengen van een ronde laten vorig jaar hebben opgepikt, het zal. Vorige week de duivinnen ingepakt en stuk gaan rijden, toen trapten ze er nog in, de tweede keer duiken ze gewoon naar beneden en doen wat ze deden. Mocht je zelf denken goh wat trekken die nestduiven van mij, of er traint één of kleine groepjes alleen, dikke kans dat die zij ook gaan snacken. In een ver verleden op de Ponderosa een ploeg weduwnaars overgenomen die leken flink te trekken, zo nu en dan één die knetterend overvloog. Tot de ontdekking kwam dat ze bij de IJssel wat lekkers konden vinden dan wat hun allemaal aangeboden werd in het hok. Die ploeg raakte razendsnel gedecimeerd onder het nieuwe regime. Kijk er alweer naar uit dat ze weer op weduwschap zitten, nog even doorbijten. Het doel ligt later dit jaar, dus, drukken, drukken en voorbij de horizon blijven kijken. Toch nog een jammer maar helaas op de midfondvlucht van zaterdag. Ben je blij met alle groene ringen, en dan komt de downer, als je persoonlijke favoriet bij het uitdraaien van de klok niet op de lijst staat, toch een knoopje in de maag. Zondagochtend nog enigszins hoopvol als een nog enthousiast jeugdlid naar de hokken, en? Helaas de schuifjes konden onsuccesvol gesloten worden. Had hem graag bovenaan de lijst richtig Catalonië gestuurd, heel langzaam krimpt die lijst wel. Vorige week nog een vierjaarse zo van het hok verdwenen. De op papier zuivere fondduivin die niet had opgelet in de opleiding en juist op de korte vluchten regelmatig van voren wist te eindigen, is niet meer. Al jaren zo in deze toch wel ruige omgeving, zodra ze het vierde levensjaar nog in de buitenlucht doorbrengen, dan passeert de houdbaarheidsdatum wel extra snel van de verpakking. Vandaar vaak de keuze om de driejaarse beteren een beschermd onderdak te geven en voor hun nazaten te gaan. Daar wist die Bredero niks van. Vooruitkijken dan maar, nog wat clichés en werk aan de winkel, op naar beter. Of had je liever een groot succesverhaal gelezen hier? Beter blijven bladeren in papieren of digitale droomwerelden van anderen dan..

Zondag 19 mei - Mei, mij duurt het veel te lang -

Prachtig weer dit weekend, de ochtendmist even doorbijten en na paar uurtjes snel op de ligbank. Zit op zondagochtend nog op een paar duiven te wachten en dat was niet de bedoeling van het inspelen. Het blijft natuurlijk wel altijd nog natuurlijke selectie en daarmee zal er een reden voor zijn. Van de drie herintredende laatjes, die wel overlevingsdrang maar weinig kompas blijken te gebruiken, zijn er nog twee onderweg, dat was wel wat te voorzien. Alleen dat er twee witringen zich nog niet gemeld hebben is enigszins vreemd. Ook voor hun wel weer een achterliggende gedachte, lees mogelijk niet direct zichtbare oorzaak. In beide gevallen hun laatste grote vlucht vorig jaar niet goed afgerond, onderhuids dan wel geestelijk schade opgelopen. Zo maar kunnen dat dit zich nu in negatieve zin opbreekt op een toch verder normale vlucht. Juist die laatste overgebleven van die jaargang verdwijnen van de hoklijst, het zij zo. Een complete jaargang waar als tweejaarse een flink ploeg van over was, zo de Bermuda driehoek in. Reden dat deze twee er nog wel zaten waren eerdere wel een keer goed op de lijst. Gisteren weer laat begonnen in het kielzog van de rest van de B-poule. Het verschil is nu wel heel helder, als de snelle mannen hun 'eigen' deel op papier hebben, begint de rest van het lokale peloton pas te tellen. Hier gaat nou eenmaal zo als je het wilt zien. Iedere honderd kilometer op de teller erbij, lijkt tien minuten extra achterstand op te leveren, zeker bij normaal echt duivenweer. Er aan wennen is geen keus, als ze dan maar goed komen, en dat was wel het geval. Tenminste zij die wel kwamen uiteraard. En een stuk beter dan vorige week, al waren de omstandigheden ook een stuk eenvoudiger, het peloton langzaamdravers veel minder uit elkaar geslagen. De ouden op middelgrote jongen waren vorige week gestopt met trainen en dan mist de spanning over het hele lichaam. Verder prima in orde ook zichtbaar om de broedschalen, zo ook bevestigd na het mestonderzoek. De jaarlingen hebben nog steeds moeite met de gescheiden situatie, kunnen de ouden niet eens bijhouden. Moet ook zeggen dat die afdelingen aan de oostkant een stuk later pas de zon in het hok krijgen, reden dat zij daar zitten en de ouden aan de westkant, zij moeten het mooie weer maken. De groenringen moeten eerst maar eens laten zien echte marathonistas te zijn, tot die tijd anoniempjes. Die nu nog echt koude afdelingen willen overigens ook prima vliegen, later in het jaar als de zon nog wat hoger staat. Gisterochtend nog druk bezig met nog eens op spinnewebbenjacht onder de pannen en ramen plus luchtinlaten schoonmaken, waren ze wel aan toe. Handen weer aan alle kanten open gehaald aan uitstekende spijkers op vreemde plaatsen. Niet eens zozeer gepoetst voor het publiek op de tribune, als wel voor wat extra zonnestralen en frisse lucht aan de binnenkant. Verder weinig paspoezen aan dit deel. Voordat de ouden thuiskwamen alle schalen met de jongen op de vloer gezet en dat leverde best wat verbaasde blikken op bij de thuiskomers. Moesten ze even omschakelen en weer een methode om de boel te drukken. Had ik al vermeld dat er flink gedrukt wordt en dat het om de rem gaat in dit geval? Best tegen mijn natuur in, en toch nog wat willen leren. Variabele tijden van voeren, laten trainen, geen vast voersysteem, ieder week anders. Deze methodiek wel al eens eerder gehanteerd en dat was destijds best succesvol in het eerste deel van het fondseizoen. Totale anti motivatie. Leerprocessen en doelen, zou zo uit een theorieboek management kunnen komen, leuk voor de auteursrechten, wat je er verder mee moet? Vooral volhouden en doorzetten, anders niet meer dan papierverspilling. Dus door de tegenslagen en tegenslagjes heen, al vaag genoeg? De omschakeling dus, oude duivinnen bij de jongen vandaan en zien of ze weer aan het vliegen krijg, gaat nog een opgave worden. De jaarlingen gaan volgende week de rappe mannen na een paar tellen uit het zicht verliezen op hun eerste dagfond, en mijn vader en mij nog flink wat extra uren zonnebaden opleveren vermoed ik. Geduld en blijven ademhalen, zo op de mountainbike naar de hokken, rechtop in de wind... Zou Jim dit ook lezen of rent die nog steeds met zijn vlag door de tuin rennen denk je?

dinsdag 21 mei 2019

Wefo –LimburgWedvlucht Melun op 12 mei 2019Deeln.1833 duiven. Los 08.00 uur. 1eduif12.34.57 uur. Snelh.1197.419 m/pm.De Gebroeders Rings te Meerssen weer geweldig op dreef!Winnen 46 prijzen waarvan 1-5-11-17-33-35-40 in de absolute top!De weerberichten die over ons worden uitgestrooid zijn om te huilen. Troosteloos! Ga je naar buiten dan moet je een dikke jas aan. Ook een dikke trui is echt geen overbodige luxe. En zeker moet jemet de paraplunaar buiten want de winterse neerslag die komt met regelmaat

 

heel onverwachts. Het is om moedeloos van te worden.Door al die rotzooi is het vluchtprogramma weer aangepast moeten worden. De trainingsvlucht van woensdag 8 mei werd zelfs uitgesteld en de vlucht Melun die op zaterdag11 meiwas gepland, die werd opgeschoven naar zondag12 mei.Noodzakelijke aanpassingen. De uitwerking van de koude wind wordt omschreven als: “harenin de war,flapperendekleding ”. Er is niks aan te doen. We moeten ons maar schikken naar datgene wat de weergoden voor ons in petto hebben. In elk geval gaven ze goede hoop dat het op zondag een zonnige dag zou worden en dat het 15 graden warm zou worden. Hoewel we liever hadden gehad dat we de dikke jas aan de kapstok konden hangen. Maar och, we waren al uiterst tevreden toen we zondagmorgen wakker werden met een klare luchtwaarin de zonhaar best deed om enige warmte te bieden. Dat weerbeeld leverde al meteen een goed humeur bij de duivenliefhebber. Misschien dat toch een enkeling met het verkeerde been uit zijn bedstee isgestapt.Wellicht had die geen duiven mee naar Melun. En al heel vroeg kregen we van de afdeling het bericht dat het overal mooi weer was en misschien alleen de kalme koude wind de duiven op hun vlucht enige moeite zou bezorgen. De omstandigheden waren dusdanig goed dat de begeleiders om 08.00 uur de duiven losten. Dat was een prettig bericht.Niet soms? Een stralende dag met een flauwe zon hoog aan de hemel en een temperatuur die aanspreekt. Wat wil je nog meer? Melun leefde.Wie zal er aan het langste eind trekken? In de voorvlucht wrijft men zich al stiekemin de handjes, open weer, wind op kop, en daar zal wel voordeel uit te halen zijn. En de liefhebbers in de achtervlucht die mopperen. Het wordt zwaar, een tamelijk lange rit, de mannen aan de voorkant die hebben het geluk weer aan hun kant. Er worden heelwat meningen geuit op zo’n dag. Maar hoe je het ook draait of keert, het zijn de besten die mee vooruit zitten. En op deze vlucht waren dat absoluut de Gebroeders Ringsuit Meerssen. Het is een feit dat die combinatie een steeds opvallender rol vertonen bij de concoursen van de Wefo. Heel vaak gebeurt het in de duivensport dat een hele vereniging zich optrekt aan enkele spelers. Een voorbeeld daarvan zijn de Geboeders Rings. Op deze vlucht van Melun was het weer goed raak bij de broers. Bij hun kwam om 12.34.00uur beweging in de zaak. Het was hun weduwduivin met ring 7/ 1501263die het aan de gang zette. En die zorgde er voor dat de broers geen ontspannen momenten hadden. En waarom? Omdat de duivin de tijd nam om op de plank te landen. De juffrouw die was niet moe. Ze had nog voldoende reserves om nog wat rondjes te draaien. Toen ze zowat een kleine minuut had gecirkeld, en de broers bijna tot wanhoop had gebracht, landde ze op de klep en liet de tijd van 12.34.57zien. Eindelijk en wat een verlichting was dat voor de broers. Maar veel tijd om er over in te zitten dat kregen ze niet. Want het is gans normaal dat als bij hun de eerste duif van de vlucht aangekomen is kort er op eengans peloton volgt. En zo was het nu dan ook. Met het winnen van 46 prijzenin totaal waarbij de overwinningen de andere kopprijzen als 5-11-17-33-35-40-55-58-72-81-83 dat zegt genoeg zo niet alles.Daar mag voor geklapt worden! En de duivin die de broers de overwinning bezorgde die heeft als beloning een paar pinda’s extra gekregen. Ze heeft haar afkomst allerminst verloochend. Ze is geboren uit duiven van zeer goede komaf. Namelijk uit het soort duiven van de BelgRondagsuit Lafelt en Harie Winkens uit Itteren. Goede wijn is altijd lekker. Ja toch?Wat nu rest dat is dan om de felicitatie uit brengen aan de winnaars en hun Hartelijk te feliciteren. PROFICIAT !!! Het tweede trapje van het erepodium dat bezet de Combinatie Berenfreiseuit Nieuwstadt. Dat zijn ook geen beginnelingen.Vroege prijzen spelen dat kunnen ze als geen ander. De kunde en het vakmanschap van de combinatie die zorgen ervoor dat de resultaten niet uitblijven. Met 33 prijzenin totaal beslaan ze nu een halve bladzijde van de uitslag waaronder de kopprijzen van 2-4-6 in de top tien. Dat zijn poeiers! Dat is grote klasse! En poeiers en klasse daar is ook sprake van bij Ron Kustersuit Nuth. Met 13prijzen zit die ook in de verdeling waarvan hij met 6 stuksstralend op het eerste blad is te zien. En waar dan wel? Kijk maar naar 3-7-18-25-39-56 en bewonder dat meteen. Als ik schrijf dat Ron het in zijn vingers heeft om alles uit een duif te halen wat er in zit dan

 

weet ik haast wel zeker dat ik er niet ver naast zit. Zijn uitslag is er ene om in te lijsten! Hij zou eens niet in de kopgroep zitten. Wie dan wel? Jean Hornesch uit Cadier en Keer natuurlijk. De naam van deze kampioen gaat al wijd en zijd en dat is door zijn succesvolle duiven gekomen. Hij is een Limburgse Topper. En bij de Wefo een meervoudige winnaar. Wat had Jean op deze vlucht te makken? Hemelse goedheid, dat was niet mis! Hij brengt er weer 16 van de 26 duivenin de prijzen. En waar gaat het voor? Zijn scores die op het eerste blad staan, zoals 8-27-42-44-46-60-63-75zeggen méér dan genoeg. Zo is dat! De volgende in de rij van kopvliegers is ook al weer een liefhebber die van wanten weet. Het is John van Heeluit Maria Hoop. Met 4 prijzen van 9 duiven, waarbij de 9eprijsals trekker, is die John er weer vroeg bij. En dat was ook de man die met de 10eprijsbij de kopgroep van tien is. Dat is Faan Wetzelsuit Eijsden. En ook alweer iemand die bij de Wefo al diverse keren als winnaar uit de bus kwam. Faan is een specialist. Met zijn 10een 24eprijsoogst hij weer rijpe vruchten. Zo, dat waren dan de toppers. Maar er waren nog meer uitblinkers. Ze staan hier onder in de etalage. Allemaal proficiat! Er hadden 67 liefhebbers ingeschreven en daarvan hadden er 56 succes. De 459 prijzen die er te winnen waren bleven niet lang onberoerd.Om 13.18 uur ging de laatste prijs uit de pot wat inhoudt dat de strijd nog geen drie kwartier heeft geduurd. Weer veel succes bij de volgende vlucht!

GEBR. RINGS:1 5 11 17 33 35 40 55 58 72 81 83 103 111 137 139 140 145 153 154 155 158 159 167 183 185 196 203 245 263 264 268 269 277 283 285 313 341 343 346 357 363 444 449 450 458C

OMB. BERENSFREISE 2 4 6 53 80 125 141 142 152 180 228 229 230 231 244 270 287 288 309 317 324 325 326 328 369 371 375 376406 433 437 445 446

R. KUSTERS 3 7 18 25 39 56 129 135 190 240 337 351 423

J. HORNESCH 8 27 42 44 46 60 63 75 108 119 126 315 361 380 383 388

JOHN VAN HEEL 9 97 209 410

FAAN WETZELS 10 24 122 404

FAM. JACOBS 12 16 62 147 151 157 216 217 218 258 260 353 396 408 427

COMB. J & M DUITS 13 19 99 102 146 207 233 236 259 392 398 415 440

GEBR. SIMONS & ZOON 14 28 36 49 51 64 66 67 70 88 89 91 92 98 101 116 117 124 131 184 219 250 272 292 311 334 340 347 381 395 417 441

B.MUIZERS 15 121 299 342 348 349 393P. PEPELS 20 164 366

K.EN R. LOMANS 21 52 68 138 198 199 200 266 397 429 455

H. HERMANS 22 23 170 171 172 191 226257 261 308 352 387 413

B. MARTENS EN ZN. 26 50 57 78 110 123 136 182 193 195 202 215 225 249 253 254 304 335 424

DENNIS VEUGELERS 29 38 41 45 47 54 65 73 84 85 100 105 107 120 144 162 166 174 175 176 181 210 252 262 295 339 344 368 419428 442 456 459

COMB GEENEN & PETERS 30 61 86 90 94 95 104 133 173 204 255 289 314 319 321 382 402 403

J. VAN OPPEN 31 76 227 307 435

NIJSSEN-WULMS 32 109 192 197 212 293 296 330 332 365 370 414

R. SPRONK 34 267

H. WINKENS 37 43 69 93 112 149 237 281 356 405

 

WERNER SCHROEDERS 48 148 161 205 331

C. SCHMITZ 59 106 113 206 247 274 350 358 420

ZINKEN & COUMANS 71 74 77 118 276 278 298 316 418

THOMASSEN & VAN ES79 127 310 312 457

W. SCHOFFELEN 82 241 301 302 303 323 338 367 430

H. KUSTERS 87 130 134 169 284 373 374 416

W. WEIJZEN 96 194 221 452

P.H. SCHEPERS 114 256 282 399 401

H. LACROIX 115 251 386 412

H. WELZEN 128 243 248 364 432 434

H. VAN LOO 132 318 354 360 384 389 443

J. HEIJNEN 143 160 453

H.J. SMULDERS 150

J. EBERSON 156 165 188 232 238 275 421 447

COMB HOUBEN-DE VRIES 163 223 224 242 305 336 345 379 391

COMB. GEBR. HENSEN 168 286 355 400 411 422 426

P. HALMANS 177 208 265 333

EMMERICH & WAUBEN 178 246

GEBR. COX 179 186 187 213 214 220 280 394

CORTENRAAD-SLANGEN 189 425ARNO VAN LUMIG 201 234 290 306 359

L. FLECKEN 211 329

M. CLAESSEN 222 436

HEIJNEN JOHN 235

SCHUMAN-SIMONS 239L.

SENDEN 271 439

PETERDIELS 273 291 372 377 448 451

F. STOKS & ZN 279 322 438

MAIKEL ZEEGERS 294

G. PAULSSEN 297 300 385

COMB LAMERS-HERMANS 320

L. PALMEN EN ZN. 327 407 454

ROB HOUBEN 362 378

G.SIMONS 390

H. NIJSTEN 409

KUIJPERS& HOFMAN 431.

Pie Schepers.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

peter2010
16 mei 19
Jonge Duivenziekte is een ziekte met vele oorzaken. Hoewel de symptomen in alle gevallen dezelfde kunnen zijn, kan de oorzaak heel verschillend zijn. Alles valt en staat bij goed onderzoek op de...

Columnist in Spotlight

26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...
29 maart 19
Op bezoek bij één van de beste overnachters van...
27 maart 19
  Zo af en toe heb je zo'n weekend. Zo'n weekend...
18 maart 19
14 maart 19
Ik heb er niet vaak veel tijd voor, maar als er...
06 maart 19
Begin maart,  je merkt het onder de liefhebbers, het...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

17 mei 19
Alblasserdam 12 mei 2019"Duiven gedesoriënteerd...?" Ja dat is denk ik wel het goede...
10 mei 19
We hebben het weer aan ons rekker Roye overwinning wederom naar de Gebr Dekker Mooiste nieuws van...
30 april 19
Wat een schitterend duivenweer was het afgelopen zaterdag. Alle ingrediënten voor een...
29 april 19
Oswald Haers acteert op hoog nivo op Quievrain. Ik had twijfels, wel de Biebelaer of...
29 april 19
Voor de 1e vlucht waren in het samenspel 2349 duiven ingemand. De waarschuwingen voor de...
28 april 19
Vandaag was de vlucht vanuit het Belgische Duffel met een afstand van 150 km tot Putten. De...
25 april 19
Tienen 20-4-2019 Henri Doornink wint zonovergoten vlucht uit Tienen en weer een...
19 april 19
13-4-2019: Tongeren‘Koude start’ wordt ‘droom-start’Han Schuurman en Wim te Hennepe 1e en...
19 april 19
IMG 7325
03 maart 19
Reeds voor de 42e maal werd het feest van de Riddersclub van België georganiseerd en dit in...
20 februari 19
Nog steeds is het niet duidelijk hoe de vluchtkalender 2019 eruit gaat zien? Daarbij...
14 februari 19
Traditioneel staat de eerste zaterdag van februari voor de leden van fondclub “De...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40