Gert van den Bogaard

Voorwoord


Het is druilerig weer in Nederland, maar momenteel houden de gemoederen over het Coronavirus ons vooral flink bezig. De kranten en het internet staan er vol mee. Het virus is inmiddels ook geconstateerd in Nederland. 

Ondanks dat het Coronavirus ons bezighoudt, staat er dit weekend van alles op het programma voor de duivenliefhebbers. Gisteren en vandaag de FCI vergaderingen in Houten. Aansluitend de 25e jubileumeditie van de voorjaarsbeurs in Expo Houten met zaterdagavond de huldiging van de competitie De Allerbeste waarin de winnaars op koers liggen om deel te nemen aan de Olympiade, januari 2021 in Roemenië. 

In deze editie van ODH is er o.a. aandacht voor de voorlopige agenda en stukken ten behoeve van de Ledenraad op 14 maart, een idee over electronisch constateren in de toekomst en een terugblik op de Duivenmiddag Ladies League Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden. 

Fijne voorjaarsbeurs gewenst en voor de meesten ook de start van het seizoen 2020! 


Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 

NPO BESTUUR
Ledenraad 14 maart 2020: voorlopige agenda 


1. Opening
2. Appèl der afgevaardigden
3. Notulen Ledenraad d.d. 25 januari 2020
4. Financieel verslag 2019
5. Verslag FBCC en décharge verklaring
6. Aanpassing Begroting 2020
7. Verkiezingen
    7.1 Bestuursverkiezing
    7.2 Ontslag voorzitter
8. Voorstellen bestuur
    8.0 Hitteprotocol
    8.1 Olympiade 2023 ( ja of nee)
9. Voorstellen afdelingen, secties en platformen
10. Mededelingenmap (Kiesregister).
11. Presentatie startnotitie automatisering
12. Presentatie elektronisch stemmen
13. Rondvraag
14. Sluiting

De vergadering begint om 10.00 uur bij Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 in Wijchen.
Ledenraad 14 maart 2020
 
 

NPO BUREAU
Een idee over electronisch constateren in de toekomst

 

Door Ron Hanegraaf (Namens Commissie Electronische Constateer Systemen) 

Onderstaande tekst is samengesteld in overleg met zes EC-fabrikanten. Naar aanleiding van deze tekst kunnen liefhebbers dit weekend - tijdens de Voorjaarsbeurs - vragen stellen aan de EC-fabrikanten.


Een idee over het in de toekomst constateren van duiven en randzaken
De verenigingsfunctionaris koppelt duiven op een computer rechtstreeks met behulp van de database zoals deze bij de NPO bekend is. Om de duif te kunnen koppelen, dient deze op naam van de liefhebber te staan. Indien de duif niet op naam staat, is er geen koppeling mogelijk.
 
Voordat de liefhebber gaat inkorven, voert hij thuis (via computer, tablet of telefoon) zijn getekenden en zijn poulingen in. Dit is echter niet verplicht, op volgorde aangeven bij het inkorven blijft een mogelijkheid. De liefhebber kan alleen duiven selecteren die op zijn naam staan en een geldige inentingsdatum hebben.
 
Bij het inkorven komt de liefhebber met zijn korf met duiven. Hij heeft geen klok c.q. gegevensdrager bij zich. Op het inkorfsysteem geeft de inkorver aan wie de liefhebber is en voor welke vlucht er wordt ingekorfd. Het zou ook kunnen dat het systeem zelf de juiste vlucht selecteert. Er kan maar voor één vlucht op die dag worden ingekorfd, en de liefhebber wordt herkend middels het inkorven van zijn eerste duif. Alleen duiven die in de koppeltabel staan en een geldige entingsdatum hebben, kunnen worden ingekorfd. Als er een duif wordt ingekorfd (en deze wordt geaccepteerd) dan volgt er een licht- en een geluidssignaal. Geeft men een duif aan die niet geënt is, dan volgt er een ander licht- en geluidssignaal.

Via het inkorfsysteem - handmatig dan wel automatisch - wordt er aangegeven in welk mandnummer deze duif wordt ingekorfd. Er is een mogelijkheid om een noodkoppeling te doen. Daarbij kiest men de duif uit de lijst zoals deze nu bij de NPO bekend is, dus alleen duiven die nu op naam staan en een geldige entingsdatum hebben. Deze noodkoppeling wordt dus direct in de NPO-database verwerkt. Het is mogelijk om op een groot scherm live te zien welke duiven er zullen gaan deelnemen aan de vlucht.
 
In een logverslag staan alle ingekorfde duiven inclusief inkorftijd.
Hieruit kan de vereniging eventueel (niet verplicht):
  • mandenlijsten produceren;
  • een inkorflijst per liefhebber produceren;
  • Een UDP-bestand produceren.( bijvoorbeeld voor internationale wedvluchten )
 
Bij de liefhebber thuis geeft het systeem aan welke vluchten er actueel zijn. Dit is ook op afstand zichtbaar, bijvoorbeeld via de computer, tablet en telefoon. Het back-up systeem zorgt voor een goede borging van alle vluchtgegevens. Zowel de vluchten die al geweest zijn, als de vluchten die nog ‘open’ staan.
 
Bij thuiskomst van de duif wordt de zuivere tijd van constatering doorgegeven, inclusief GPS-locatie van het constateersysteem. Het back-up systeem registreert dit ook. De liefhebber heeft thuis een display staan waarop hij de duiven kan zien die zijn thuisgekomen.
 
De aankomstgegevens van alle actuele vluchten kan iedereen zien via internet. Men kan meerdere niveaus (tegelijk, in één scherm) zien: vereniging, CC, afdeling, Nationaal. Een liefhebber kan ook zien op welk tijdstip hij moet constateren om de 1e te spelen, maar ook op welk tijdstip hij moet constateren om nog op de uitslag te komen. Met andere woorden: wat de aflooptijd tot nu toe is op alle niveaus.
 
De liefhebber kan te alle tijde vanuit zijn computer, tablet en telefoon  de inkorf- afslag- en poulelijsten printen, bij voorkeur in pdf-formaat. Ook verenigingen, concoursgevende organisaties en rekenaars hebben deze mogelijkheid. Alle gegevens zijn namelijk direct beschikbaar en het verzamelen en doorsturen van informatie (bijvoorbeeld UDP-bestanden) is dus niet meer nodig. Hierdoor kunnen we dus papierloos werken, maar degenen die het toch graag op papier willen, hebben daar nog steeds de mogelijkheid voor.

In de NPO-database worden alle aankomsttijden geregistreerd. Ook als de duif laat is of door de weeks voor een training was losgelaten. Men kan dus de actuele stand zien van slecht verlopen vluchten en hoeveel duiven er dus weken na de vlucht toch nog thuis zijn gekomen. De liefhebber zelf heeft hierdoor ook een actueel overzicht van al zijn vliegduiven, hoe ver hij ook van huis is.
 
Noot:
Het idee zoals hierboven beschreven is een idee en dus nog niet in beton gegoten. Dit alles is reeds besproken en blijven we  bespreken met o.a. de EC-fabrikanten en de Commissie Automatisering. Wijzigingen, aanpassingen zijn daarom altijd mogelijk omdat we tot andere inzichten kunnen komen, dan wel betere en andere mogelijkheden krijgen.
 
 


LADIES LEAGUE 
Duivenmiddag Ladies League Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden

 
Door Sonja Hagens
 
 
Zaterdag 22 februari stond de Duivenmiddag van de Ladies League in 't Melkhuusje aan de Edison in Middelharnis op het programma. Het doel van deze middag was geld inzamelen om mooie prijzen te kunnen kopen voor de competitie 2020. Dat de opzet goed in de smaak viel, bleek afgelopen zaterdag wel. Het was volle bak, vele duivenliefhebbers zijn op de Duivenmiddag afgekomen. 
 
't Melkhuusje werd versierd met roze vlaggenlijnen en ballonnen. Vanaf 12.00 uur kwamen de liefhebbers hun duiven brengen. De duiven werden 's middags gekeurd met een grap en een grol door Gert-Jan Beute. Gert-Jan zat echt op zijn praatstoel/kruk. Een 6,5 was het laagste cijfer wat hij voor de duiven gaf, het hoogste cijfer was een 8,5. In de pauze werden er door de aanwezige dames loten verkocht. Aansluitend vond de grote verloting plaats met tal van prachtige prijzen, waarvan een groot gedeelte was geschonken door de middenstand van Goeree-Overflakkee.
 
Ook de eilandelijke krant was nieuwsgierig geworden, want zij dachten dat duivensport echt een mannensport was. Dat terwijl ze alsmaar meer lazen over de dames in de duivensport.
Hoe kon dit? We kregen de vraag om dat uit te leggen, want daar wilde de krant graag een reportage over maken en huis- aan-huis door heel Goeree-Overflakkee verspreiden. Sonja Hagens, Jozien Wijnties en Annemiek Tiggelman hebben het een en ander uitgelegd aan de journalist en er werden foto’s genomen.
 
Na de pauze ging Gert-Jan weer vrolijk verder en rond 17.00 uur kwam er bijna een einde aan deze middag, maar natuurlijk eerst nog de bonnenverkoop door verkoopleider Jan Melaard. De duiven waren al ingezet op Toppigeons en konden nog overboden worden.
 
Al met al kunnen wij terug kijken op een hele leuke, gezellige en leerzame dag! Van het geld dat is binnengekomen kunnen we een mooie prijzenpot maken.
 
Wij willen hiermee iedereen bedanken: de schenkers en kopers van de toegezegde duivenbonnen, Gert-Jan Beute voor de gezellige middag en de komst naar Goeree-Overflakkee en de Ladies en de middenstand voor de geschonken prijzen voor de verloting!
 
En nu op naar het komende vliegseizoen, wij gaan er weer voor hier op de Zuid-Hollandse Eilanden!

 
Namens het comité,
 
Marlien van den Bos,
Corina Beijer,
Sonja Hagens 
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Binnenkort staan onder meer op het programma: 
  • Maandag 24 februari t/m zaterdag 14 maart -  Bonnenverkoop PV De Bilt (De Bilt)
  • Zaterdag 7 maart - Jonge Duivenverkoop PV De Voorhouter (Voorhout)
  • Vrijdag 13 maart - Marathonavond Zaanstreek-Noord (Wormerveer)
  • Vrijdag 13 maart - Forumavond PV Deuteren (Den Bosch)
  • Zondag 22 maart - Duivenmarkt (Hengevelde)
Wil je graag meer informatie over (een van) deze activiteiten? Klik dan hier
 

NPO BUREAU

Afstudeerfilm over een duif


Door: Pien Vroonland

We ontvingen onderstaande oproep van studente Pien Vroonland. Zij vroeg ons om haar oproep te plaatsen. Natuurlijk doen we dat. We helpen haar graag om haar verzoek onder de aandacht te brengen, de jeugd heeft immers de toekomst.

Ik ben Pien Vroonland, 20 jaar oud en studeer aan de Kunstacademie in Breda. Binnenkort ga ik een film maken waarin de duif centraal staat. De titel van de film is 'Beter een duif' en het verhaal gaat over een man wiens vrouw plots is veranderd in een duif. Mijn fascinatie voor duiven en absurde verhalen heb ik samengevoegd en zo is dit idee ontstaan. 

Crowdfunding
Om de film te kunnen financieren, ben ik een crowdfunding gestart. Het doel van de crowdfunding is in een tijd van 30 dagen (nu nog 20 dagen te gaan), het streefbedrag van €5000 te verzamelen. Daarom ben ik op zoek naar duivenliefhebbers die wellicht geïnteresseerd zijn in dit project en mij willen sponsoren in ruil voor een leuke tegenprestatie. Recent was ik te horen in de uitzending van Omroep Zeeland. Klik hier om de uitzending te beluisteren. In deze uitzending vertel ik meer over mijn idee. Wil je graag meer weten over de crowdfunding of mijn idee sponsoren? Klik dan hier

Ontzettend bedankt voor jullie interesse en hulp!

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 27 februari 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

26 februari 20
Pestkop Laat me hier als eerste vertellen dat de naam Pestkop niet door mij is bedacht. Die eer komt Gert-Jan Beute toe die deze naam op een briefje had geschreven bij een duivenmelker. Hij had hem...

Columnist in Spotlight

01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...
25 maart 20
18 maart 20
                                  Bedolven onder de makke jongen van 2e ronde 2020...
11 maart 20
    Overnacht toppers Krijgsman en Keijnemans...
04 maart 20
Feestavond de Snelle Vogel Druk weekend De...
26 februari 20
           Jongen van de 2e ronde kwekers Voorjaarsbeurs Nu het...
19 februari 20
Jongen 2020 in eigen hok Storm Wat het weer...
12 februari 20
Deel van de Kampioenen Fondclub Utrecht Fondclub De...
05 februari 20
     Oudste jongen van 14 januari 2020 Corona /...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...
24 februari 20
“Ons wacht een geweldige show!  Als ik dit zit tikken dan is het een zonnige dag. Van...
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up en binnen
22 februari 20
Na alle heisa van de voorbije dagen tussen KBDB en Natuurpunt i.v.m. de roofvogels en alle...
18 februari 20
  P.V. AALTEN Nieuwe vereniging … nieuwe naam Gisterenavond tijdens een gezellige...
22 januari 20
  Wij, Erica Saarloos en Monique Gielen vinden dat de dames in ons samenspel niet achter...
19 januari 20
Trijntje van Ham is in Rotterdam bekend geworden als 'het duivenvrouwtje'. Jarenlang...
18 januari 20
De duiven van St. Vincent werden toch vrijdagmiddag gelost rond 14.30 in St. Vincent....
16 januari 20
De  Sterrenshow 2020  is op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. U alvast een voorspoedig en...
13 januari 20
  Afgelopen weekend huldigde de ZLU haar vluchtwinnaars en kampioenen van het zware...
03 januari 20
Elk jaar is het een verassing wie nu uiteindelijk de kampioen wordt van de oude duiven...
01 januari 20
Bij deze de 2e serie van 36 prijswinnaars van de vierde vlucht van de 2019 editie.   De...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40