Nieuws

vrijdag 11 juni 2021

Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 11 juni 2021 | week 23

Voorwoord
 

Grand Prix St. Vincent
Ze zijn onderweg, op dit moment is dat tijdens het tikken van dit voorwoord zeker aan de orde, onderweg naar St. Vincent. Als het volgens planning verloopt en het weer gooit geen roet in het eten zijn ze inmiddels gelost, dus op een andere manier onderweg! Dan is de start van onze eerste Grand Prix vlucht een feit.

Er zijn 11.694 duiven die gaan voor het podium. Er is de nodige aandacht geschonken aan het zetten voor de luxe hoofdprijzen op niveau 9 kolom 19. Ik ben zeer tevreden over het resultaat. In totaal zijn er 1.761 duiven gezet! Een mooie start met het poulen voor de hoofdprijzen. Het blijkt dus wel te kunnen, top!!

Spannend, waar zullen ze de winnaars zorgen voor vreugde aan het thuisfront? Geen idee, vele kanshebbers. De verslagen en spannende verhalen van de thuiskomsten zullen volgende week wel volgen.

Wel hebben we alvast de eerste beelden van de lossing (klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken):

Als er duiven onderweg zijn met GPS, zullen wij ook vast wel een kijkje in de keuken krijgen over het traject dat is afgelegd en welke rustplaatsen zijn aangedaan.  Bijzonder interessante informatie, waar velen benieuwd naar zijn. Nu maar op naar een spannende zaterdagmorgen. Begin volgende week zal de volledige uitslag via de mail naar alle deelnemers worden gestuurd. Dus speelt u mee, zorg er dan wel voor dat uw emailadres bekend is bij de NPO. Dan krijgt u de uitslag automatisch toegestuurd.  Ik wens iedereen veel succes bij deze eerste versie van de speciale uitvoering van “De Pyreneeën klassieker” oftewel Grand Prix St. Vincent!!
 
Poll vorige week
Tot heden was er voor alle polls wel een meerderheid in het kamp eens of oneens. Prima hoe het ook uitpakt, het geeft altijd een richting over hoe u over een onderwerp denkt. Bij de poll van vorige week “Lossingen van Marathonvluchten moeten niet later dan 10.00 uur plaatsvinden (o.a. door klimaatverandering)” is de groep die het (absoluut) oneens is ongeveer even groot als de groep die het (absoluut) eens is.

Een interessante uitslag, ik kan mij er allerlei voorstellingen bij maken. Maar daar gaat het niet om. Komend najaar maar brainstormen hoe wij er het beste invulling aan kunnen geven in de toekomst.
 
Roofvogelproblematiek (poll deze week)
Er wordt op dit moment gewerkt aan een document over de roofvogelproblematiek. Dat hebben wij in het begin van het jaar al aangegeven, het is een belangrijk onderwerp in de duivensport. In die tijd is er ook een poll gehouden over de verliezen van duiven door de aanvallen van een roofvogel. Wij hadden daarbij verschillende intervallen van aantallen duiven waaruit u de keuze kon maken. Wij willen graag nog wat nadere informatie. Daarom opnieuw een poll over de roofvogelproblematiek. Wij zouden graag zien dat u aangeeft hoeveel duiven u dit jaar verloren bent door aanvallen van roofvogels met vermelding van uw postcode. In het belang van het onderzoek graag massaal reageren. Geen verliezen door roofvogels ook graag doorgeven, dat maakt het beeld compleet! Alvast bedankt!
 
Vitesse Kampioenen
Afgelopen weekend was het al weer zover, de tijd vliegt, zeker in ‘vliegseizoen'. De laatste Vitesse-vlucht van dit seizoen was al weer een feit. Daarmee zijn op korte termijn, en dat voor het eerste in de geschiedenis van de duivensport, ook de voorlopige eindstanden van de Vitesse bekend. Dus onze Nationale Kampioenen zijn binnenkort bekend. Zodra alles goed verwerkt is en alle informatie van alle rekenaars binnen is. Onder de standen staat het tijdstip van de laatste update. Klik hier voor de meest actuele informatie.
 
Verloop vluchten
Afgelopen week was het niet gemakkelijk om de duiven te lossen. Het waren pittige vluchten, allemaal verschoven van de zaterdag naar de zondag. Helaas is het voor de Afdelingen 10 en 11 slecht verlopen. Er is veel informatie beschikbaar, dus er gaat een nadere analyse plaatsvinden over de oorzaak van het slechte verloop. Dit om er zoveel mogelijk  van te leren voor de toekomst en mogelijke herhaling tot een minimum te beperken. Natuurlijk zullen wij de resultaten van de analyse met u delen.
 
Grand Prix Midi France “De Kastelen Klassieker”
Volgende week donderdag is het inkorven voor de eerste Grand Prix voor de Dagfond. De Grand Prix Midi France “De Kastelen Klassieker”. Een prachtige krachtmeting voor de leden die zich toeleggen op de Dagfond. Om deel te nemen hoeft u alleen het aantal duiven maar aan te geven op niveau 9.
Uiteraard ook weer met dat prachtige prijzenpakket met luxe prijzen voor de nummers 1, 5, 10, 50, 100, 250 en 500 per sector. Inleg € 1,- niveau 9 kolom 19. De deelnemers van de 1e Grand Prix hebben laten zien dat het niet moeilijk is om in te zetten, dus succes! 

Ook deze Grand Prix is weer te volgen op Facebook en Instagram.
 
Ik wens iedereen een zonnig weekend, geniet ervan en mooie vroege aankomsten toegewenst!

Ben Geerink
Voorzitter NPO
 
 

Inhoudsopgave
 

 

Poll week 22

Lossingen van Marathonvluchten moeten niet later dan 10.00 uur plaatsvinden (o.a. door klimaatverandering).


Conclusie
Afgelopen week een poll speciaal voor alle marathon-spelers; 587 liefhebbers hebben gereageerd op de stelling. De uitkomst laat zien dat hier wisselend over gedacht wordt. Ruim 46% is het (absoluut) eens en ruim 41% is het juist (absoluut) oneens met de stelling.. Alle reden om hier op een later moment dus nog eens bij stil te staan.
 

Meer inzicht in de roofvogelproblematiek
 

Om een goed beeld te krijgen van de roofvogelproblematiek en de verschillen en overeenkomsten in het land vragen we u deze week om aan te geven waar u de sport beoefent, of u te maken heeft met verliezen door roofvogels en om welke aantallen het gaat.


Hoe werkt het? 
 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code

   
 • beantwoord de vragen 
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 18 juni aanstaande terugvinden.
Geef uw mening
 


DUIVENSPORT

Uitbraak vogelgriep in Vleuten

Donderdag 10 juni is vogelgriep geconstateerd in Vleuten. Sinds 21 april zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zones. De consequenties zijn:

 • Drie kilometer zone: kaart drie kilometer gebied 
  • Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven) vervoerd worden binnen de drie kilometer zone. 
  • Liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.
  • Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden
 • Tien kilometer zone: kaart tien kilometer zone
  • Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht, zijn verboden.
  • Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden.

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden. Voor de gehele regeling, klik hier of ga via onderstaande button naar de inforamtie op de website van het ministerie van LNV.
                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave

Website ministerie LNV | informatie vogelgriep Vleuten
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor 12 en 13 juni 2021


Vlucht vanuit St Vincent

Na het oplossen van de lage bewolking op de losplaats zullen stapelwolken gaan ontstaan en in de loop van de ochtend al een enkele bui mogelijk. Op de route wisselen zon en stapelwolken elkaar af maar ook komen er verspreidt enkele regen en/of onweersbuien voor. Maar deze lijken lokaal te zullen zijn. De wind is zwak uit richtingen tussen noord en noordoost. De temperaturen zullen in Frankrijk kunnen oplopen naar 22-28 gr. Voor situatie noord-Frankrijk richting Nederland zie weer zaterdag.
 

Weersituatie zaterdag 12 juni

In de nacht en vroege ochtend komt er in Frankrijk op uitgebreide schaal lage bewolking voor die na zonsopkomst geleidelijk aan oplost op de zuidelijk gelegen losplaatsen. Maar richting het noorden trekt een bewolkingszone met ook lage bewolking dichterbij 150-300m die bovendien dik genoeg is voor wat lichte (mot)regen. Hiervan zijn de hoeveelheden echter beperkt. Wel lopen in deze zone de zichten terug naar 2-4km. De positie van deze zone is nu natuurlijk onzeker, maar een eerste indicatie is dat de meest noordelijke begrenzing (slechtse condities ten zuiden ervan) om 8 uur ligt langs de lijn Bretagne-Oostende-Nijmegen. Deze zone verplaatst zich zuidwaarts waardoor met name in België de omstandigheden al in de ochtend zullen verbeteren. Over Frankrijk wordt het ook wel beter maar de vraag is of dit tijdig en verstandig is om dan nog te lossen.
                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave

 


WEDSTRIJDEN

Grand Prix Midi France

In het Spoor uitgebreid aandacht voor de Nationale Concoursen. Recent aandacht voor de Grand Prix Midi France. Via onderstaande button delen we graag het complete artikel ook via Op (de) Hoogte.

Grand Prix Midi France | Spoor der Kampioenen
 

WEDSTRIJDEN

Attractievluchten Noordelijke Unie met gegarandeerde hoofdprijzen


Door Gerard Kok en Kees Poel
 

Dit vliegseizoen gaan we als NU een 2-tal attractievluchten organiseren. Het bijzondere aan deze attractievluchten is dat er per vlucht gegarandeerde hoofdprijzen worden vervlogen.

Nieuw
Nieuw dit jaar is dat de attractievluchten worden vervlogen per zone op de dagfond vlucht E24 Bourges (7,8 en 9) / Lorris (10 en 11) en ook op de meerdaagse fondvlucht A24 Périgueux
 
De gegarandeerde prijzen voor deze twee vluchten zijn:

Als lid van afdeling 7 t/m 11 en het aangrenzende deel in Duitsland kunt u gratis deelnemen via niveau 10 aan het NU-concours.

Nu is het alleen nog nodig dat u via kolom 22 van niveau 10 (NU) het aantal duiven aangeeft die u wilt zetten. De inleg is € 0,50 per duif.
 
Wij hopen dat u massaal deelneemt en uw duiven inzet voor deze prachtige prijzen en wellicht wordt u de winnaar van één of meerdere gegarandeerde hoofdprijzen!

                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave
 

DUIVENSPORT

Burgerinitiatief "De bescherming van de maatschappelijke status van dierenliefhebberij"

 
De Partij voor de Dieren heeft een wijziging (amendement) van de Wet Dieren ingediend over het niet langer aanpassen van dieren aan het systeem. Hierdoor is het straks “niet langer toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen, angezien dit schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van een dier.” zoals in de tekst staat.

Deze wijziging is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer en geldt voor alle dieren, dus ook voor gezelschapsdieren.
 
Start burgerinitiatief
Naar aanleiding van dit amendement van de Partij voor de Dieren heeft de K.N.V. Ornithophilia het initiatief genomen om een burgerinitiatief te starten om de belangen van de liefhebbers van hobbydieren te waarborgen. Zij heeft steun gevraagd aan KleindierNed waar o.a. de NPO en de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers lid van zijn.
 
Organisaties van KleindierNed hebben dierenwelzijn als uitgangspunt voor hun dierhouderij. “Natuurlijk gedrag” is onderdeel van de houderijrichtlijnen. Omdat dierenliefhebbers juist met goede zorgen met hun huisdier(en) willen omgaan, is dit burgerinitiatief opgestart om de dierenliefhebberij in de Wet Dieren een beschermde status te geven.
 
Oproep
De NPO ondersteunt dit initiatief. Wij hopen dan ook dat u deze wilt tekenen en wilt opsturen of mailen naar Ornithophilia (mailadres vindt u in de bijlage), maar vooral ook dat u uw medeleden in de verenigingen en daarbuiten wilt stimuleren om eveneens te ondertekenen. Voor een burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. Klik hier voor een link naar de website van Ornithophilia of download de petitite via button. 

Terug naar inhoudsopgave

Petitie Burgerinitiatief
 


WEDSTRIJDEN

Fay aux Loges (Orleans) en Bourges

De tweede DAT vlucht uit Fay aux Loges (Orleans) was na een dag uitstel een pittige maar goed verlopen vlucht met 2,500 duiven aan de start. De winnaars zijn de Gebr. Spekking uit Terborg. Uitslag Afd. 9 Dagfondclub Achterhoek-Twente (compuclub.nu)

Winnaars: Gebr. Spekking (Terborg)
De winnende doffer van de Gebr. Spekking kwam tegelijk met een hokgenoot aanvliegen. Hij viel direct op de klep terwijl de andere duif schrok van een buizerd en zo doende ruim 2 minuten verspeelde. Nu won deze duivin de 5e prijs in het DAT concours. Alles bij elkaar een prachtige prestatie van de winnaars de Gebr. Spekking uit Terborg.

De hoofdprijzen waren wederom goed verdeeld over de afdeling en ook weer overtekend.We keren ook 4 extra prijzen uit van € 25,00. De winnaars zijn:

 • Comb. Roos-Teunissen
 • G.J. Egberts
 • J.A.A. Tenback
 • M. Kerkhof

 Alle prijswinnaars van harte proficiat.!
 
Volgende vlucht: Bourges
De volgende vlucht die op ons programma staat is de klassieker uit Bourges van zaterdag 19 juni. Het beloofd wederom een prachtig concours te worden en deelname is heel eenvoudig.

De spelregels en uitgangspunten op een rij:

 • Spelregels DAT:
  • U neemt deel door op niveau 8 het aantal gezette duiven in te vullen.
  • Het aantal gezette duiven is minimaal gelijk aan het aantal gezette duiven in de CC (niveau 2).
  • Uw concoursleider in de vereniging kan U eventueel helpen om deel te nemen aan de DAT concoursen.
  • Per liefhebber kan maar 1 hoofdprijs en of extra prijs worden gewonnen.
  • De hoofdprijzen zijn niet gegarandeerd en gaan per vlucht af naar rato van de totale inleg.
  • Als de hoofdprijzen overtekend zijn worden extra prijzen uitgekeerd.
  • Er wordt altijd gespeeld in afdelingsverband.
  • DAT vervliegt op Dagfond en Jong 10 onaangewezen (1:10 verfijnd), 10 aangewezen (2 beste van bovenste 3 aangewezen) en 5 duifkampioenschappen.
  • Alle vluchten tellen, we kennen geen aftrekvluchten.
  • E30 wordt alleen gespeeld als een dagfondvlucht uitvalt.
 • Iedere liefhebber van afdeling 9 kan deelnemen aan de DAT-vluchten.
 • U hoeft geen lid te zijn van DAT om te kunnen deelnemen.
 • De inleg bedraagt per duif 50 cent op de dagfond en 35 cent op de jonge duiven.
 • Alle duiven staan daarmee automatisch voor alle hoofdprijzen.
 • Elke liefhebber kan maximaal 1 hoofdprijs winnen en alle inleg wordt vervlogen!
 • De uitslagen komen dit jaar van Compuclub en zijn direct beschikbaar.
 • Apart insturen van bestanden naar de rekenaar is niet meer nodig.
 • De concoursen worden vervlogen in afdelingsverband en de ervaring leert dat hoofdprijzen en kampioenschappen goed verdeeld zijn over de afdeling.
De prijzen


Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Ik heb een duplicaat aangevraagd van mijn eigen duif. Kan dat direct worden opgestuurd?
Een duplicaat wordt na 30 dagen verstrekt en kan dus niet direct worden toegestuurd. Het maakt hierbij niet uit of een duif van u zelf is of dat de duif van een andere eigenaar was.
 
Ik heb een duif gemeld, maar de eigenaar reageert niet. Wat nu?
Als eigenaar bent u verplicht te reageren op een melding van uw duif. U dient te laten weten of u de duif ophaalt, laat ophalen of het eigendomsbewijs opstuurt. Kom in ieder geval met een oplossing waar beide partijen tevreden over zijn.

In mijn mailbox heb ik een aanvraag ontvangen voor goedkeuring van overschrijving van mijn duif. Wat moet ik doen?
U kunt inloggen en naar 'Mijn overschrijvingsaanvragen' gaan. Daar ziet u de betreffende aanvraag staan en die keurt u goed. U stuurt dus geen mail naar het Bureau met de mededeling dat het akkoord is.
 
Ik ontvang een melding van een duif die niet meer van mij is, maar ik weet niet wie de nieuwe eigenaar is. Wat nu?
Kom altijd met een oplossing en laat de melder nooit zitten met de duif. Vaak is het iemand die zelf geen duiven heeft en niet weet wat te doen met de duif. Neem desnoods contact op met het Bureau. Daar kan worden gezocht naar een postduivenvereniging in de buurt van de melder. Die contactgegevens kunt u vervolgens doorgeven aan de melder.

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 

COVID-19 WERKGROEP

Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier
Actueel protocol (versie 3.1 van 1 juni 2021)
FAQ voor toezicht (versie mei 2021)
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 9 juni 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad
Geplande activiteiten en vergaderingen
donderdag 10 juni 2021

martin

Het is nu de maandagmorgen na de zondag vlucht vanuit Issoudun, de 2e dagfondvlucht van het programma. Gisteren een lange zit gehad doordat Issoudun een taai vluchtje werd. We hadden donderdagavond 50 duiven ingekorfd en die stonden er weer goed op. Nadat ze verleden week, op de niet al te gemakkelijke Pontoise goed waren gekomen was het vertrouwen weer wat gegroeid. Wel kon je verleden week goed zien dat ze het zwaar hadden gehad en daar was ik niet echt gelukkig mee.

Mijn beste 3(oude) duivinnen voor dagfond vluchten had ik niet ingekorfd omdat ik die gekoppeld heb om later op nest op een standje te kunnen laten vlammen. Althans dat willen we proberen want daar komt nog meer bij kijken dan alleen een nest stand. Het weer van gisteren was echt Sara’s favoriete weer maar die zat zwanger en al op haar nestschotel. De duiven werden vroeg gelost en we probeerden de tijd in te schatten naar de snelheid van Peronne, waar we 8 duiven op hadden ingekorfd, dit waren 6 doffers en 2 duivinnen. De doffers waren 3 doffers die gekoppeld waren met mijn 3 beste duivinnen en 2 oude duivinnen die maar net waren hersteld van Salbris. En ook 2 broers die ook hun zakken zwaar vol hadden toen ze thuis kwamen van Salbris.

Ik was er heilig van overtuigd dat de doffers ver voor de duivinnen zouden vliegen om dat 3 daarvan bijna op drijven stonden. Waaronder de man van Sara en die kan op deze afstand en met dit weer makkelijk een 1e winnen. Toen echter de vlucht uitgesteld werd vermoedde ik dat de doffers in het nadeel zouden komen te zitten.30 doffers 2 dagen in één mand met dit weer is niet goed en die stress gaat ze dan parten spelen. Nico was afwezig omdat zijn vrouw Elly zondag jarig was.

Samen met Jochem en kleinzoon /Puck tuurden we rond half elf het luchtruim af en stonden ondertussen in de brandende zon. We zagen amper een vogel vliegen en buiten wat gierzwaluwen en 2 buizerds die we boven het hok van de Comb Rodenburg zagen cirkelen was het een stille boel in de lucht. Dan zien we een stipje aankomen die in één streep richting valklep vliegt en daar prachtig op land. Het is één van de 2 duivinnen en teleurgesteld zeg ik tegen Jochem “foute boel deze duivin had nooit voor de doffers mogen vliegen” Even later komt de 2e duivin aan klapperen en die vond het nodig om minutenlang rond te blijven vliegen. Dan is het wachten op de doffers en als die even later arriveren is goed te zien dat zij het niet best hebben gehad in de mand. Van zo’n klein stukje hadden we er niets aan mogen zien maar er was veel aan te zien. Nadat ze hun krop vol hadden gedronken zaten ze met knipperende ogen in hun broedbak met hoge rug en weinig aandacht voor hun duivin. Toen we tussendoor de klok gingen afslaan sprak ik meer liefhebbers die hadden gezien dat de duiven het niet makkelijk hadden gehad van Peronne.

Dan gaan we wachten op Issoudun en de zon werd nog heter en Jochem en ik gaan in de ren van het hok zitten om buiten niet te verbranden. We verwachtten de duiven zo rond 13.30 maar daar zaten we goed naast en het zou tot 15.15 duren voordat de “130” laag over de schutting aan kwam scheuren en op de valklep viel. Alhoewel er bij buurman Arie meerdere letters in de tuin zaten had niemand haar zien komen. Ze bleek na het melden de 4e in het inkorfcentrum Lekkerkerk te zijn. Amper 4 minuten later komt dan nummer twee aanvallen en dan nog één en nog één en staan er in één minuut 5 op de teller. Dat gaat goed dacht ik nog wat jammer dat er niet één van deze duiven wat vroeger was gearriveerd. Dan duurt het even een paar minuten en komt de trein langzaam maar zeker op gang. De één na de ander komt uit de blauwe lucht vallen en dat was puur genieten, toen we er een dikke 20 hadden liepen we even na buurman Arie om daar een praatje te maken. Terwijl we daar stonden zagen we duiven van ons gewoon nog keihard uit de blauwe luchtvallen of ze nog een 1e NPO wilden winnen. Zo slecht als de duiven terug kwamen van Salbris zo goed kwamen ze nu terug van Issoudun. Ze zagen er perfect uit en waren top verzorgd en dat mag ook gezegd worden. We moesten om 7 uur afslaan en toen waren er 40 van de 50 thuis waaronder alle oude duiven. Na het afslaan zo rond 8 uur moest ik er nog 6 en nu maandag morgen nog slechts 2 jaarling duivinnen.

Dus wat mij betreft een goede selectievlucht voor de jaarlingen. Al met al zeer tevreden met de selectie en hoe goed ze thuis kwamen. We misten deze keer één echte kop duif en hadden dus gewoon 5 minuten eerder moeten zitten. Eigenlijk net als verleden week, misschien hebben ze Salbris nog niet echt goed verteerd of heb ik dit zelf over me afgeroepen om mijn 3 beste ervaren oude duivinnen( en hun doffers) thuis te houden. De uitslag in de club was van Peronne 262 duiven 7-25-48 3/8

Issoudun 257 d 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-15-16-20-21-25 enz Kring rayon A 520 duiven 7-13-14-15-16-19-28-31-35-42-48-49-59 enz 50/26.In de totale afdeling uitslag vliegen we 50/30 prijzen. Poetsen ,poetsen, poetsen is nu het devies want over 3 dagen zitten ze weer in de mand voor de volgende pittige vlucht.

 

zaterdag 05 juni 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 4 juni 2021 | week 22

Voorwoord


Vogelgriep
U bent vorige week in deze nieuwsbrief geïnformeerd over de vogelgriep in Weert. Sinds de wetgeving van april dit jaar heeft een constatering van vogelgriep ook impact op de duivensport. Uiteraard een ontzettende tegenvaller voor alle direct betrokkenen. Gelukkig zijn er geen uitbraken bijgekomen. Dat is fijn, maar wij zijn er nog niet. Directe vraag van de betrokken leden is dan ook: hoe lang gaat het nog duren? Uit navraag blijkt dat er rekening moet worden gehouden met een periode van 30 dagen als er geen uitbraken bijkomen. Een flinke periode, helaas met de nodige impact voor het vliegseizoen van de betrokken leden. Maar hopen dat de tweede helft van het seizoen zorgt voor positieve energie voor deze gedupeerde leden uit Weert!
 
Grand Prix St. Vincent
Het is zover: de eerste Grand Prix vlucht vindt volgende week plaats. Een nieuw initiatief dat de komende jaren de nodige status moet krijgen in onze sport. Eerder heb ik al eens geschreven: elke wielrenner ziet uit naar de Ronde van Vlaanderen en andere klassiekers. Voor de duivensport zijn er ook mogelijkheden om iets op de kaart te zetten. Wij kunnen dat met zijn allen doen!

De 8 belangrijkste concoursen van het vliegseizoen, met voor elke discipline 2 vluchten. Wij starten met “De Pyreneeën klassieker” de marathon vlucht St. Vincent. Voor het podium, de top 3 per sector, is er een ereprijs met uitstraling beschikbaar. Een herinnering die in elke huiselijke kring een mooi plekje zal krijgen. Kortom, iets om trots op te zijn en waar iedereen naar uitziet om te behalen. Alles begint natuurlijk met deelnemen. Dat is niet moeilijk, u hoeft alleen het aantal duiven maar aan te geven op niveau 9. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Vindt u dit moeilijk, vraag het dan aan degene die achter de computer zit bij het inkorfcentrum.

Wilt u meespelen voor de luxe hoofdprijzen zoals een laptop, Ipad, E-reader etc.? Dan kunt u het aantal duiven dat u inzet aangeven op datzelfde niveau 9 via poule kolom 19. De inleg is €1 per duif. Ze gaan af per liefhebber op de volgende plaatsen: 1, 5, 10, 50, 100, 250 en 500 per sector. Als de duif op bijvoorbeeld plaats 100 niet gezet is komt nummer 101 ervoor in aanmerking. Kortom, volop kansen voor iedereen. Dus speel mee en zorg ervoor dat wij samen een succes maken van de Grand Prix vluchten. Via verschillende kanalen wordt al gezorgd voor aandacht en bekendheid. Om het alvast op te warmen vindt u hieronder links waar de informatie te raadplegen is en de socialmediakanalen waarop het te volgen is: 
https://www.youtube.com/watch?v=uxbWI3wEnOw
https://www.instagram.com/npograndprix/
https://www.facebook.com/groups/458942321875444/
 
De lijst met de NIC’s waar ingekorfd kan worden staat in deze editie van Op (de) Hoogte. Succes met de laatste voorbereidingen!
 
Corona
In de coronapandemie dient zich weer een volgende fase aan. Daar hoort natuurlijk ook een aangepast protocol bij, in dit geval versie 3.1. Onze COVID-werkgroep heeft weer voor de update gezorgd. Dank hiervoor! Uiteraard moet deze versie geprint worden en in het betreffende lokaal aanwezig zijn. Ook het inrichtingsplan is belangrijk. Als het gelijk blijft aan dat van vorig jaar kan het op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Als er gebruik wordt gemaakt van een andere lokaliteit of er zijn wijzigingen in het plan dan dient het door de afdeling te worden goedgekeurd, dit voordat men het lokaal/de kantine kan openstellen.

Wet Dieren
Afgelopen week is er in de media de nodige aandacht geweest voor de Wet Dieren die zowel door de Tweede Kamer alsook door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Nadere informatie hierover staat in deze nieuwsbrief.
 
Ringen 2021
Enkele weken geleden bent u geïnformeerd over het tijdig bestellen van de vaste voetringen voor 2022. Er komen op dit moment regelmatig telefoontjes binnen over nabestellingen voor 2021. Uiteraard kan dat nog steeds via het reguliere bestelprogramma via de ringenadministrateur.
 
Komend weekend
Het gaat snel, dit weekend staat de laatste Vitesse vlucht op het programma: de finale van de Vitesse voor de Nationale Kampioenschappen. De tussenstanden staan op de site van Compuclub. Het is nu wekelijks mooi te volgen. Flinke stappen voorwaarts als je het vergelijkt met het afgelopen jaar toen wij de kampioenen pas in november bekend konden maken. Naast deze laatste Vitesse vlucht staat de tweede Dagfond vlucht op het programma.

Iedereen veel succes en een fijn weekend toegewenst!


Ben Geerink
Voorzitter NPO
 
 

Inhoudsopgave
 

 

Poll week 21

De NPO moet zorgen voor meer centrale hokken voor de opvang van duiven.

Conclusie
Iets meer dan de helft van de liefhebbers die gereageerd heeft is het eens met de stelling. In totaal hebben deze week 792 mensen gereageerd op de stelling. 
 

Poll van deze week

Lossingen van Marathonvluchten moeten niet later dan 10.00 uur plaatsvinden (o.a. door klimaatverandering).

Let op: het is de bedoeling dat alleen de Marathon spelers op de poll van deze week reageren. 


Hoe werkt het? 
 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 11 juni aanstaande terugvinden.
Geef uw mening
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor 5 juni 2021


Een lagedrukgebied ligt over het oosten van België en trekt naar het noordoosten weg, hieromheen bevindt zich een complexe bewolkings- en neerslagzone waarbij een grote hoeveelheid (te) lage bewolking aanwezig zal zijn. Tover Frankrijk bevindt zich ten oosten van de lijn Rouen-Limoges een zone met een wolkenbasis beneden de 150m en bovendien valt er frequent (buiige)regen. Deze zone trekt uiterst langzaam naar het oosten weg zodat de meeste westelijk gelegen losplaatsen nog kansen hebben om te lossen. Maar ook hierbij geldt dat over België en Nederland nog langdurig lage bewolking aanwezig kan blijven. De oostelijk gelegen locaties hebben zoals aangegeven langdurig met de slechte omstandigheden te maken (minimale zichten en neerslag/lage bewolking. Lossen wordt daarom lastig. Voor zondag komt het weer onder invloed van een hogedrukgebied, waardoor de neerslagkansen sterk afnemen, maar door de zwakke wind en de eerder gevallen neerslag kan nevel/mist en/of lage bewolking voorkomen met name over Frankrijk en België. Al met al een lastig weekend voor de LC s.

                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave

 


WEDSTRIJDEN

Prijzenpakket Grand Prix 2021


Bij een grote wedstrijd horen prijzen die daarbij passen. Om de Grand Prix de status te laten krijgen van de 8 belangrijkste wedstrijden van het seizoen, hoort bovenal een deelname van liefst alle liefhebbers in Nederland. Dat begint natuurlijk met meedoen! De drempel is laag want er is aangesloten bij het Nationale vliegprogramma wat vastgesteld is door de Ledenraad. Om iedereen de kans te geven zijn er voor iedere discipline 2 vluchten uitgekozen: midfond, dagfond, jong en marathon. Uiteindelijk willen wij toegroeien naar een status waar iedere liefhebber droomt ooit eens op dat podium te kunnen staan. En kijken we naar de lijst van winnaars van St. Vincent dan zien we daar kleine en grote liefhebbers, hobbyisten en professionals. Het is in het belang van onze brede duivensport dat bij iedere Grand Prix iedereen het gevoel krijgt dat hij/zij in de prijzen kan vallen.

Hoe doet u mee?
Zet al uw duiven in via niveau 9! Zetten voor de Hoofdprijzen doet u via poule kolom 19.
Op iedere Grand Prix zijn er ereprijzen te verdienen voor de vluchtwinnaars die het podium op mogen deze winter bij de speciale huldigingen van onze landelijke kampioenen en winnaars. Bovendien wordt er per vlucht 1 landelijke Grootmeester gehuldigd. Ereprijzen die de uitstraling gaan krijgen zoals de bekende vazen bij de ZLU, de bronzen beeldjes bij Whzb/Tbotb en de Gouden Duiven in België. Ereprijzen die ieder jaar hetzelfde zijn. Een doel om deze zelfs in de huiskamer neer te mogen zetten zo eervol en mooi, dat het ook in huiskringen is toegestaan om deze ‘op de kast te zetten’!

Dus voor het podium (de nummers 1, 2 en 3) zijn er gepersonifieerde herinneringstrofeeën. Daarnaast ontvangen alle liefhebbers die in de Top 10 staan het Jaarboek Grand Prix 2021!

 • Grand Prix St. Vincent, marathon: “De Pyreneeën klassieker”: 3 ereprijzen per sector
 • Grand Prix Midi France, dagfond: De Kastelen klassieker”: 3 ereprijzen per sector
 • Grand Prix TGV, midfond: “De Snelheid klassieker”: 3 ereprijzen per afdeling
 • Grand Prix Issoudun, dagfond: “De Leeuwenhart klassieker”: 3 ereprijzen per sector
 • Grand Prix Rondom Parijs, midfond: “De Vredesvlucht klassieker”: 3 ereprijzen per afdeling
 • Grand Prix Bergerac, marathon: “De Wijnstreek klassieker”: 3 ereprijzen per sector
 • Grand Prix Nieuwe Oogst, jonge duiven: “De Talenten klassieker”: 3 ereprijzen per afdeling
 • Grand Prix der Junioren, dagfond: “De Ode aan Orléans klassieker”: 3 ereprijzen per sector

Daarnaast zijn er op iedere Grand Prix luxe hoofdprijzen te verdienen die per liefhebber afgaan. Afhankelijk van de deelname moet u denken aan een laptop, Ipad, E-reader etc. Deze prijzen zijn te verdienen door de deelnemers. U moet dan uw duiven zetten op niveau 9 kolom 19. De inleg is €1. 
Hoofdprijzen op de plekken: 1,5,10,50,100,250,500 per sector/afdeling.

Doet allen mee, dan laten we de Grand Prix samen uitgroeien tot een succes!

                                                                                                                                        Terug naar inhoudsopgave

Inkorflokalen St. Vincent
Informatie Grand Prix St. Vincent
 

NPO BESTUUR

Nut en noodzaak van NPO sanctiebeleid

Het is opnieuw onrustig in de Zeeuwse Duivensport. Na een turbulente winterperiode waarin het gehele afdelingsbestuur van Zeeland’96 is vervangen zijn er opnieuw problemen ontstaan.

Wat is het geval?
Na haar aantreden heeft het nieuwe afdelingsbestuur van Zeeland’96 besloten om opleervluchten te gaan organiseren. Dit om de duivensport binnen Zeeland’96 betaalbaar te houden en om voor alle regio’s gelijke opleermogelijkheden te bieden. Concreet werden naast het reguliere wedvlucht programma door de afdeling Zeeland 18 opleervluchten geprogrammeerd. Een begrijpelijk besluit vanuit sportief oogpunt en ter beheersing van de al hoge vrachtkosten.

Vereniging de Nishoek, lid van afdeling Zeeland’96, heeft vergunning aangevraagd voor 57 door haar te organiseren trainingsvluchten. Het nieuwe afdelingsbestuur constateert vele dubbelingen met het door de afdeling aangeboden programma en verklaart zich bereid vergunningen aan te vragen voor 16 Nishoek trainingsvluchten. Dus geen 57 maar 16 en zie daar de kern van het geschil tussen de afdeling Zeeland’96 en haar vereniging de Nishoek.

Over de zin of onzin van 57 trainingsvluchten bovenop het al aangeboden afdelingsprogramma verschilt men van mening. Wel is duidelijk dat er bij de Nishoek een financieel belang meespeelt. Waar een dergelijk geschil normaal wordt beslecht door overleg en of een compromis verharden al snel de posities en een oplossing verdwijnt uit het zicht. De Nishoek besluit vervolgens in strijd met de NPO-reglementen en besluiten van de Ledenraad hun trainingsvluchten toch door te zetten. Om de NPO-reglementen en mogelijke sancties te omzeilen zegt de voorzitter van de Nishoek zijn lidmaatschap op. Zijn huisgenoten blijven wel lid en nemen deel aan de vluchten. Op social media bemoeien voor- en tegenstanders zich vervolgens met de gang van zaken wat vaak olie op het vuur is.

Inmiddels is het ook zover dat besluiten van het Zeeuwse bestuur door uitvoerende partijen worden genegeerd. Daarbij spelen bedrijfsbelangen een belangrijke rol. Een vereniging die zich niet houdt aan NPO-reglementen en besluiten van de Ledenraad, het hoogste orgaan binnen de duivensport, schaadt het algemeen belang van de duivensport. Dat is ook hier het geval want: 

 • Het KBDB bestuur heeft het NPO Bestuur nogmaals laten weten illegale trainingsvluchten helemaal zat te zijn waarbij de Nishoek met naam wordt genoemd. Het kan uiteindelijk leiden tot het weigeren van lossingsvergunningen die alle Nederlandse liefhebbers raken.
 • De verwikkelingen hebben tot een nieuwe bestuurscrisis geleid in de Afdeling Zeeland’96. Als kleinste afdeling van Nederland zijn er al volop uitdagingen voor Zeeland en opnieuw een crisis is slecht voor de toekomst van de sport in Zeeland.
 • De NPO heeft inmiddels meer dan 10.000 euro aan boetes opgelegd aan de Nishoek. De afwikkeling daarvan zal leiden tot meer procedures.
 • Afdelingsbestuurders worden bedreigd waarbij in 1 geval er sprake is van een doodsbedreiging door een zelfverklaarde “aanhanger van de Nishoek”. Uiteraard is hiervan aangifte gedaan maar de impact op betrokkenen is groot evenals de imago schade van de duivensport.
 • De Nishoek probeert zich te onttrekken aan de rechtsorde binnen de duivensport door gekunstelde constructies wat de sport en organisatie schaadt.
 • Liefhebbers die deelnemen aan de illegale africhtingen overtreden de reglementen en brengen hun duiven daarmee in gevaar met alle mogelijke gevolgen van dien.

Alles bij elkaar kun je het gedrag van de Nishoek niet anders zien dan ondermijning van gezag waarbij respectloos voorbij wordt gegaan aan de opvattingen van de Belgische en Nederlandse duivensportbonden en het Zeeuwse bestuur. En tegelijkertijd wil men uiteraard wel blijven profiteren van alle faciliteiten en spelmogelijkheden die de NPO en afdeling Zeeland biedt.

Wat moet je als landelijke organisatie hier nou mee?
De NPO en het NPO Bestuur staan voor het algemeen belang van de duivensport en worden geacht hiervan de hoeder te zijn. De statuten van de NPO zijn daar duidelijk over. Een kleine groep of vereniging die het algemeen belang schaadt en in gevaar brengt dient tot de orde te worden geroepen en bij volharding te worden uitgesloten van de organisatie.

De NPO statuten en reglementen voorzien maar mondjesmaat in sancties. Dat is in de loop van de jaren zo gegroeid. Wat dat betreft is de NPO niet meegegaan met de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij commerciële belangen en eigenbelang een steeds grotere rol zijn gaan spelen. Een correctie of inhaalslag is gewenst. Een duidelijk sanctiebeleid is helaas nodig zoals deze Nishoek affaire aantoont. Het is aan het NPO Bestuur dit sanctiebeleid te ontwikkelen en voor te leggen aan de Ledenraad komend najaar.

Is het dan allemaal kommer en kwel?
Er is wel een lichtpuntje te melden. De Nishoek werd tot vorig jaar gepresenteerd als het voorbeeld hoe de duivensport in Nederland er in de toekomst zou moeten uitzien. Het NPO Bestuur heeft eind 2020 daar een punt achter gezet. Naar nu blijkt meer dan terecht want het huidige gedrag van de Nishoek is allesbehalve een voorbeeld van hoe het moet.

                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave
 
 

NPO BESTUUR

Wet Dieren en mogelijke impact voor de duivensport 


Door Menko Rittersma

Zoals u wellicht heeft vernomen is recent een wetswijziging aangenomen. Het betreft een amendement ingediend door de Partij voor de Dieren op de Wet Dieren. De bedoeling van de wetswijziging is dat er een einde wordt gemaakt aan permanent dieronvriendelijke huisvesting van dieren; dieren moeten hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. De wet is zowel van toepassing op de veehouderij als op andere gehouden dieren in Nederland, zoals onze postduiven. Het lijkt er wel op dat de wetswijziging vooral gevolgen zal hebben voor de veehouderij. Op dit moment is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen gaan zijn van deze wetswijziging voor onze hobby. De wet is namelijk nogal algemeen geformuleerd en behoeft dus uitwerking om in de praktijk toegepast te kunnen worden en nagedacht zal moeten worden over handhaafbaarheid. De Minister heeft aangegeven nog voor het zomerreces te komen met nadere informatie.

U kunt erop vertrouwen dat het NPO Bestuur zich zal inzetten voor het behoud van onze geliefde sport zoals wij die kennen. Dit gebeurt via verschillende kanalen, waaronder de samenwerking in KleindierNed en met betrokkenheid van de WOWD en met dezelfde inzet die we recent hebben laten zien toen Europese regelgeving over grensoverschrijdend transport van dieren een bedreiging vormde. Als er meer informatie te delen is hierover hoort u weer van ons.

 

NPO BESTUUR

Nieuwe rubriek: mijmeringen


Als bestuursleden komen we met veel onderwerpen en standpunten rondom onze sport in aanraking. Mooi en uitdagend, soms ook best lastig of confronterend. Het geeft in ieder geval stof tot nadenken, tot mijmeren.

Via deze nieuwe rubriek delen we regelmatig onze mijmeringen. Wat houdt ons bezig? Welke afwegingen hebben we te maken? We geven jullie graag de kans om te reageren. Laat weten wat u vindt van een onderwerp of dilemma. Help ons als bestuursleden om de mening van liefhebbers in het land mee te wegen in ons bestuurswerk.
 
 

COVID-19 WERKGROEP

Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier
Actueel protocol (versie 3.1 van 1 juni 2021)
FAQ voor toezicht (versie mei 2021)
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 

The Dutch Golden Classic 2021 


Door Wim Vos

Zoals ik vorige week al schreef, hebben we ondanks alle beperkingen van 2020 en 2021 toch nog een kleine verrassing voor de duiven die in 2020 zijn verkocht en nu als jaarling op elke midfondvlucht van het vliegprogramma nog een aardigheidje kunnen verdienen voor hun baas.
 
Omdat er geen volledige 250 jongen verkocht zijn in 2020 moesten we in alle eerlijkheid ook deze geldprijs van normaliter € 100 aanpassen naar € 75. We hebben alle deelnemers laten weten dat we dit jaar die prijs op elke midfondvlucht (dat zijn er intussen 6 geworden) uitbetalen.
 
Afgelopen zaterdag 29 mei was er de tweede vanuit Pontoise. Het werd een prachtige vlucht zoals we die eigenlijk elke week wel willen hebben. Licht Noord-Oost windje, een prachtige blauwe lucht, licht bewolkt en een heerlijke temperatuur. Echt een vlucht om je duiven te kunnen beoordelen. Geen enkele excuus voor welke duif dan ook.

De snelste Golden Classicduif  werd geklokt door William Blaak uit Capelle a/d IJssel. Zijn duif vloog 1144.325 meter per minuut wat altijd nog 68.6595 km per uur is. Waarom zo precies vermeld: Jan Strijker uit Hardinxveld had de 2e snelste met 68.6565 km per uur. Een verschil van 0,003 km per uur. Hoezo de opmerking wat maakt die ene seconde nu uit. Het is een duifje gekweekt door Dennis Boelhouwer en die investering is er vrijwel uit. We kijken weer uit naar de volgende vlucht want op 12 juni staat Pontoise weer op het programma en wie weet bent u de volgende winnaar! U gaat het lezen in deze rubriek.         
  
 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

In mijn mailbox heb ik een aanvraag ontvangen voor goedkeuring van overschrijving van mijn duif. Wat moet ik doen?
U kunt inloggen en naar 'Mijn overschrijvingsaanvragen' gaan. Daar ziet u de betreffende aanvraag staan en die keurt u goed. U stuurt dus geen mail naar het Bureau met de mededeling dat het akkoord is.
 
Ik ontvang een melding van een duif die niet meer van mij is, maar ik weet niet wie de nieuwe eigenaar is. Wat nu?
Kom altijd met een oplossing en laat de melder nooit zitten met de duif. Vaak is het iemand die zelf geen duiven heeft en niet weet wat te doen met de duif. Neem desnoods contact op met het Bureau. Daar kan worden gezocht naar een postduivenvereniging in de buurt van de melder. Die contactgegevens kunt u vervolgens doorgeven aan de melder.

Hoe kan ik een Belgische duif melden?
Dit kan via de site van de Belgische Bond. U gaat naar www.kbdb.be . U ziet daar aan de rechterkant staan ‘Verdwaalde duif?’. Daaronder kunt u kiezen voor Opzoeken of Aanmelden. Kiest u voor Opzoeken, dan kunt u het ringnummer intoetsen waarna het telefoonnummer van de eigenaar in beeld komt. Kiest u voor Aanmelden, dan vult u onder ‘Gegevens van de aanmelder’ uw gegevens in waarna de duif schriftelijk wordt gemeld aan de eigenaar.

De duif die ik kwijt bent, is overgeschreven door een ander lid. Dit wil ik niet en ik wil die duif terug.
Nederlandse duiven worden overgeschreven binnen de vereniging door de overschrijvingsfunctionaris. Regelmatig wordt er een tikfout gemaakt bij het invoeren van het ringnummer. Hierdoor wordt een verkeerd ringnummer overgeschreven. Wanneer u dit constateert, kunt u hierover contact opnemen met het Bureau waarna het ringnummer wordt teruggezet op uw naam. Het is dus niet zo dat die betreffende duif bij dat lid is, per ongeluk is dat ringnummer overgeschreven. Het is een vergissing.

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

Aanvraag Stichting NOOK 


Er is weer een aanvraag binnengekomen om aangeslotene te mogen worden bij de Stichting NOOK. Zoals u weet valt de Stichting Nook onder de auspiciën van de NPO en kunnen eventuele bezwaren gemeld worden. 

Aanvrager: Wim van Mierle
Dr. Schaepmanstraat 14
6931 DN Westervoort
NPO lidnummer: 0803-0905

Eventuele bezwaren kunt u schriftelijk of per Email binnen 4 weken kenbaar maken aan :
Leo Snel
Kemal Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                                                                                       Terug naar inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 2 juni 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad
Geplande activiteiten en vergaderingen
woensdag 02 juni 2021

martin

Afgelopen weekend eindelijk weer eens geweldig duivenweer, zonder problemen onderweg of in de auto. Na drie bijzonder slechte vluchten eindelijk weer eens een echte mooie vlucht. Het was afgelopen woensdag nog echt niet zeker of dat ik wel mee zou doen dit weekend. Alhoewel ik na een ramp of semirampvlucht altijd gewoon weer mee doe de volgende week( en dan vaak ook een zeer goede uitslag maak) was het nu anders. Nog nooit in meer dan 60 jaar duivensport heb ik zo getwijfeld als verleden week om in te korven. Ik heb ze dit keer donderdagmiddag nog laten trainen(wat ik normaal nooit doe) voordat ik besliste om toch mee te doen. Mijn duiven trainen altijd geweldig, één uur s’ morgens en één uur s’ avonds. En de duiven van buurman Arie trainen dan vrolijk met mijn koppel mee. Toen onze duiven dinsdag morgen los gingen vlogen de mijne 10 minuten en Arie ‘s duiven gewoon één uur. Iets wat nog nooit vertoond is hier. Arie ‘s duiven waren goed thuis gekomen en de mijne zeer slecht van Salbris. Ik heb daar verleden week ook over geschreven en zag dat mijn duiven een tik hadden gekregen doordat de meeste 3 dagen niet gedronken hadden. En 3 dagen niet drinken en dan een dagfondvlucht vliegen kan een duif echt niet hebben. Twee doffers hadden woensdag nog problemen met in hun broedbak vliegen en de hele ploeg begon woensdag weer wat op te knappen. Het was echt een desolate aanblik in mijn hok.

Toen ze donderdagmiddag weer met vreugde trainde besloot ik alsnog mee te doen. Omdat de voorspellingen zo goed waren zag ik het meer als een vlucht om het vertrouwen weer op pijl te brengen dan om een werelduitslag neer te zetten. Toen ik de duiven donderdag pakte om in te korven besloot ik 2 oude doffers en 2 oude duivinnen thuis te houden omdat ik gezien had hoe die hadden afgezien op Salbris. De 19-“205” heeft wel 2 uur in zijn broedbak zitten rillen en de 18- “527” was echt compleet gedehydreerd en viel uitgewoond op het dak van het hok. Duiven met veel ervaring en beiden eerste prijswinnaars. Zelfs “Sara” die op Salbris weer een kopprijs pakte was de eerste dagen ook niet in haar gewone doen. Uit eindelijk 57 duiven ingekorfd hopende op een mooie vlucht, zodat het zelfvertrouwen weer terug zou komen.

Zaterdagmorgen werden de duiven vroeg gelost met prachtig duivenweer. We dachten dat de duiven wel 80 zouden halen maar dat lukte niet en dan zie je ondertussen wel steeds duiven overkomen en wordt je onzeker. Er waren liefhebbers die geen problemen hadden met hun duiven van Salbris. En er stonden heel veel duiven in concours die de week ervoor helemaal geen Salbris hebben gevlogen maar Peronne ( vrijdag ingekorfd) met een goed en snel verloop. Dus dan denk je al gauw dat je al met 2-0 achterstaat met je hele Salbris ploeg op een mooie midfond vlucht. Het wachten duurde zolang dat dit soort gedachten steeds maar weer boven kwamen drijven. Dan zien we een duif aankomen vanuit een vreemde richting (Krimpen a/d IJssel) die eerst nog heel hard een paar rondjes draait en dan sierlijk op de klep land zo glad al een aal en zo fris als een hoentje. Dat was een pak van mijn hart ,het bleek een 2 jarige dochter van “Sara te zijn met als vader “Young Powerboy” een prachtige donkere witpenduivin die nog wel meer van haar zal laten horen. Binnen 2 minuten valt de “443”de vaste doffer van “Sara” en ook een zoon van “Young Powerboy” en 2 seconden later een jaarlingdoffer met als grootouders “Young Powerboy en “Sara” en als moeder “Juweel”. Dan komt de een na de ander uit de mooie zonnige lucht vallen de één nog mooier dan de ander. En in ruim 10 minuten hebben we er 20 op de teller staan die allemaal 1 op 10 prijsvliegen en de duiven blijven maar door vallen en weer 10 minuten later hebben we er 40 van de 57 binnen en weer niet veel later zijn ze allemaal thuis op één na, een veelbelovende jaarling. Die lag met zijn vleugels wijd vanavond(zondag) rond 18.00 uur op het dak met een zwaar gebroken poot. We bleken later een hele goede uitslag te hebben en natuurlijk zijn er vroegere duiven maar ik ben zeer tevreden over hoe deze duiven de draad weer hebben opgepakt en er gewoon weer stonden tussen een vracht Peronne duiven en duiven die verleden week wel goed waren thuis gekomen van Salbris.

De uitslag was Pontoise Vereniging 458 d 5-8-9-16-18-19-23-24-26-27-28-29-30-31-33-35-36-38-41-43-50-51 enz. Rayon 1808 d 15-19-20-33-38-46-56-57-60-65-66-68-71-77-80-91-92-98-112-123-154-161-177 allemaal 1 op 10 enz 39/57.En zaterdagavond  weer een ouderwets goed gevoel toen ik de duiven weer lekker in hun bak zag liggen. We kijken weer uit naar de 2e dagfondvlucht volgende week.

Martin.

vrijdag 28 mei 2021

Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 28 mei 2021 | week 21

Voorwoord


Vogelgriep
Vorige week vrijdagavond laat komt er een bericht binnen: vogelgriep geconstateerd in Weert. In de eerste plaats uiteraard een vreselijk bericht voor degenen die het aangaat en waar de stallen ontruimd moeten worden. Tot voor april van dit jaar had het uitbreken van de vogelgriep geen consequenties voor de duivensport. Door de Europese regelgeving is daar echter verandering in gekomen. Er is een drie en tien kilometer zone vastgesteld door de overheid. Dit heeft consequenties voor drie verenigingen die binnen dit gebied liggen. Ik heb het afgelopen weekend contact opgenomen met de drie voorzitters van de betreffende verenigingen. Ik ben trots op de manier waarop ze het hebben aangepakt. Er was immers weinig tijd tussen het bericht dat zaterdagnacht verzonden is en het inkorven voor die zaterdagmiddag. Gelukkig was er het nodige begrip bij de betrokken leden van de drie verenigingen. Het is te hopen dat er zich geen andere uitbraken voordoen en het gebied weer open kan gaan over een enkele weken.
 
Ringen 2022
In de vorige editie van deze nieuwsbrief heb ik aandacht geschonken aan de vroegtijdige bestelling van de vaste voetringen voor 2022. Daarnaast hebben wij ook een poll opgesteld over dit onderwerp. Het is wel bijzonder te constateren dat dit de poll is met de minste reacties sinds de start van de wekelijkse polls. Tijdens het vliegseizoen al aandacht vragen voor de ringen van volgend jaar klinkt ook als niet logisch. Nog even de ver-van-mijn-bed-show. Je mag ook verwachten dat de verantwoordelijken dat tijdig regelen. Wat het bijzonder maakt is dat tijdens het productieproces de ringen op nummer verpakt worden per vereniging. Het is dus niet zo dat wij er 800.000 kunnen bestellen en de rest daarna zelf gaan doen. Dat zou bijzonder arbeidsintensief en dus ook kostbaar zijn. Dus eerder bestellen en geen risico lopen is van groot belang. Uiteraard geldt dit niet voor de chipringen. De chipringen kunnen gewoon in het najaar besteld worden.
 
Zeeland ‘96
Het is beter om onze tijd in positieve zaken te steken, maar helaas kost alles rondom het illegale africhten van de Nishoek nog veel energie. Vanuit verschillende verantwoordelijkheden zijn het bestuur van Zeeland 96 en de NPO zij aan zij bezig om tot een oplossing te komen. Dat er een oplossing moet komen is zo helder als kristal. Zonde dat er veel van het seizoen verloren gaat aan negatieve energie en aandacht die de duivensport geen dienst bewijst. Daar wil ik het voor nu maar bij laten en ondertussen hard werken aan een oplossing!
 
Overschrijven van duiven
Nu het overschrijven van duiven voor velen al routine lijkt te zijn geworden (op dit moment zijn er 104.025 duiven overgeschreven) is er toch een aandachtspunt. Het valt onze medewerkers op het bureau op dat er vaker tikfouten worden gemaakt bij de ringnummers. Het corrigeren is niet zo’n probleem maar de gesprekken met de eigenaars over de gemaakte fouten kosten veel tijd. Dat is zonde want er is voor de kleine bezetting van ons bureau meer dan voldoende werk. Dus graag aandacht voor het invoeren van het juiste ringnummer. Dat voorkomt veel nawerk.
Tot voor kort is er telefonisch contact opgenomen met leden die nog niet op de hoogte waren van de gewijzigde situatie. Deze leden werden bijgepraat en de bewijzen werden teruggestuurd. Dat waren overigens zonder uitzondering positieve gesprekken. Fijn dat er zoveel begrip is. Vanaf nu gaan wij de enveloppen zonder telefonische aankondiging met een brief terugsturen. Het is maar dat u ervan op de hoogte bent.

Oud telefoonnummer vervalt per 1 juni
Vanaf aanstaande dinsdag vervalt het oude telefoonnummer van het NPO Bureau en is er geen bericht of doorverbinden aan de orde. Hierbij nogmaals het nieuwe nummer zoals een maand geleden al aangegeven is: 085-2738210.

Beter weer dit weekend
Wij zitten er met zijn allen een poosje op te wachten: lenteweer. En dat terwijl het al bijna zomer is. De verwachtingen voor het weekend en de komende week zijn in elk geval positief. Hopelijk blijft het dan ook even zo.

Ik wens iedereen een fijn weekend en geniet van de aankomsten van uw duiven. Succes!

Ben Geerink
Voorzitter NPO
 
 

Inhoudsopgave
 

 

Poll week 20

Om risico’s te vermijden is het verstandig dat de bestellingen van de ringen voor 2022 in juli gaat plaatsvinden.

Conclusie
De meningen zijn verdeeld deze keer, hoewel de meerderheid (57,6%) het eens/absoluut eens is met de stelling. Kanttekening is dat er beduidend minder mensen op de poll gereageerd hebben dan in andere weken. Mogelijk komt dit door het Pinksterweekend, ook het aantal liefhebbers dat ODH opende lag lager dan in andere weken. In totaal reageerden 695 liefhebbers op de poll.
 
 

Poll van deze week

De NPO moet zorgen voor meer centrale hokken voor de opvang van duiven.


Hoe werkt het? 
 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 4 juni aanstaande terugvinden.
Geef uw mening
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor 28, 29 en 30 mei 2021

Vrijdag 28 mei: De marathonvlucht van vandaag met startpunt Limoges kent goede condities voor het eerste deel van de vlucht. De losplaats zal in de middag half tot zwaar bewolkte condities hebben, met een zwak tot matige ONO-en wind. De temperatuur schommelt in de middag rond een graad of 22. Na ongeveer 17.00 uur neemt de wind af en wordt variabel.

Zaterdag 29 mei: Ook zaterdag goede vliegcondities, enige wat nog een vroege lossing in de weg kan staan is op sommige plaatsen wat nevel/mist, die oplossende nog kortstondig wat lage bewolking zal genereren. De rest van de ochtend verloopt op de meeste plaatsen licht tot half bewolkt, De Waddeneilanden kunnen in de ochtend nog wat mist en lage bewolking vanaf zee krijgen. In de loop van de dag zullen er stapelwolken kunnen ontstaan. Langs de kustlijn en boven grote wateren is het in de loop van de dag overweged on- tot lichtbewolkt. Bij een zwak tot matige NNO-en wind wordt het een graad of 15 langs de kust tot 18 graden in het binnenland.

Zondag 30 mei: Vergelijkbaar weerbeeld maar met name boven Nederland beduidend minder bewolking dan zaterdag. De maxima vallen een fractie hoger uit dan zaterdag bij een meest zwak tot matige NNO-en wind. 

 

NPO BESTUUR

Vogelgriep uitgebroken in Weert
 

Zoals ook al aangegeven in het voorwoord is de vogelgriep uitgebroken in Weert. Per 21 april zijn er nieuwe EU-regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zones. De consequenties zijn:
 
Drie kilometer zone
Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven) vervoerd worden binnen de drie kilometer zone.
De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten. Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden. De drie kilometer zone (kaart 3 km gebied) is te raadplegen via onderstaande button. 
 
Tien kilometer zone
Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn verboden. Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden. De tien kilometer zone (kaart 10 km gebied) is te raadplegen via onderstaande button. 

Verzoek aan liefhebbers, verenigingen en afdelingen
De liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden. Daarnaast kan de lossingsplaats in Weert niet gebruikt worden.
 
Gehele regeling 
Wilt u graag de gehele regeling bekijken? Check deze regeling dan op de website van het ministerie van LNV. De link is te raadplegen via onderstaande button. 

                                                                                                                                 Terug naar inhoudsopgave
 
Drie kilometer zone
Tien kilometer zone
Gehele regeling - Ministerie van LNV
 RUBRIEK

Nieuws vanuit DAT: Sermaises en Orleans 


Door Bestuur DAT

Beste sportvrienden en leden van Afdeling 9,

De eerste DAT vlucht uit Sermaises was een succes met ruim 3300 duiven aan de start. De winnaar was onze keizerkampioen van afgelopen jaar, Derksen vd Keuken uit Almelo. Uitslag Afd. 9 Dagfondclub Achterhoek-Twente (compuclub.nu) . 


De combinatie Derksen vd Keuken behoeft nauwelijks een verdere introductie. Grote kampioenen en trouwe deelnemers aan de mooie DAT concoursen. 
De combinatie legt beslag op de eerste twee plaatsen! Anthony en Erwin van harte proficiat met deze zoveelste mooie prestatie!

De hoofdprijzen waren goed verdeeld over de afdeling en ook ruim overtekend.
 
HP1 - LED-TV of tablet Derksen vd Keuken, Almelo
HP2 - Bon duivenvoer t.w.v. €250,00 M. Kerkhof, Emmerich
HP3 - Levensmiddelen bon t.w.v. €135,00 H. Huizinga, Glanerbrug
HP4 - Dineer bon t.w.v. €125,00 A. Roes, Ulft
HP5 - Vleesmand t.w.v. €115,00 Willi Linssen, Kleve Emmerich
HP6 - Half varken t.w.v. €90,00 Comb. Seelen, Borne
HP7 - Vleesmand t.w.v. €70,00 Arnold Paalman, Hengevelde
HP8 - Bon duivenvoer t.w.v. €50,00 W. Raben, Loil-Didam

We keren ook 18 extra prijzen uit van € 25,00. De winnaars zijn:
Peter Janssen, Jim van Ingen, Comb. Oude Lashof, J. Klein Haarhuis, M. Driessen, Comb. B. Lassche & zn, E. Wilmink, Jan Duijn, V. Bonnes, Andre Siegerink, Comb. G. Tjoonk & zn, Gebr. Sterken, B. Kastelein, G. Beuze sr, Comb. G en H Beuze, Gebr. Ellenbroek, G.R.J. ten Thij, Gebr. Van Langen.
 
Alle prijswinnaars van harte proficiat!
 
De volgende vlucht die op ons programma staat is de klassieker uit Orleans (Fay-aux-Loges) van zaterdag 5 juni. Het belooft wederom een prachtig concours te worden en deelname is heel eenvoudig:
 • Iedere liefhebber van Afdeling 9 kan deelnemen aan de DAT vluchten.
 • U hoeft geen lid te zijn van DAT om te kunnen deelnemen.
 • De inleg bedraagt per duif 50 cent op de dagfond en 35 cent op de jonge duiven.
 • Alle duiven staan daarmee automatisch voor alle hoofdprijzen.
 • Elke liefhebber kan maximaal 1 hoofdprijs winnen en alle inleg wordt vervlogen!
 • De uitslagen komen dit jaar van Compuclub en zijn direct beschikbaar.
 • Apart insturen van bestanden naar de rekenaar is niet meer nodig.
 • De concoursen worden vervlogen in afdelingsverband en de ervaring leert dat hoofdprijzen en kampioenschappen goed verdeeld zijn over de afdeling.
 
De volgende hoofdprijzen worden vervlogen:
 • HP1- LED-TV of tablet
 • HP2 - Bon duivenvoer t.w.v. €250,00
 • HP3 - Levensmiddelen bon t.w.v. €135,00
 • HP4 - Dineer bon t.w.v. €125,00
 • HP5 - Vleesmand t.w.v. €115,00
 • HP6 - Half varken t.w.v. €90,00
 • HP7 - Vleesmand t.w.v. €70,00
 • HP8 - Bon duivenvoer t.w.v. €50,00
Alle extra inleg wordt vervlogen in extra prijzen van €25,00. 

Spelregels DAT:
U neemt deel door op niveau 8 het aantal gezette duiven in te vullen. Het aantal gezette duiven is minimaal gelijk aan het aantal gezette duiven in de CC (niveau 2). Uw concoursleider in de vereniging kan U eventueel helpen om deel te nemen aan de DAT concoursen. Per liefhebber kan maar 1 hoofdprijs en of extra prijs worden gewonnen. De hoofdprijzen zijn niet gegarandeerd en gaan per vlucht af naar rato van de totale inleg. Als de hoofdprijzen overtekend zijn worden extra prijzen uitgekeerd. Er wordt altijd gespeeld in afdelingsverband. DAT vervliegt op Dagfond en Jong 10 onaangewezen (1:10 verfijnd), 10 aangewezen (2 beste van bovenste 3 aangewezen) en 5 duifkampioenschappen. Alle vluchten tellen, we kennen geen aftrekvluchten. E30 wordt alleen gespeeld als een dagfondvlucht uitvalt.
                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave
 
 

NPO BESTUUR

Nieuwe rubriek: mijmeringen


Als bestuursleden komen we met veel onderwerpen en standpunten rondom onze sport in aanraking. Mooi en uitdagend, soms ook best lastig of confronterend. Het geeft in ieder geval stof tot nadenken, tot mijmeren.

Via deze nieuwe rubriek delen we regelmatig onze mijmeringen. Wat houdt ons bezig? Welke afwegingen hebben we te maken? We geven jullie graag de kans om te reageren. Laat weten wat u vindt van een onderwerp of dilemma. Help ons als bestuursleden om de mening van liefhebbers in het land mee te wegen in ons bestuurswerk.
 
 

COVID-19 WERKGROEP

Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier
Actueel protocol (versie 1.2 van 19 mei 2021)
FAQ voor toezicht (versie mei 2021)
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 

Hoe mooi kan de duivensport zijn! 


Door John Laan

Afgelopen zaterdag werd ik gebeld door een Duitse man die mij vertelde dat er een duif was geland in hun achtertuin in het Duitse Emden. Deze duif, de 20-524, was op de vlucht van Quievrain van 2 weken geleden verspeeld met een harde zuiden wind.

Maar hoe haal je een duif op als je de grens niet over kan in verband met de Duitse coronamaatregelen? Lastig zou je denken, maar nee dat viel wel mee. Deze man, die zelf geen duiven heeft, stelde voor om zelf naar de grens te rijden en daar op mijn vrouw te wachten bij de Esso pomp aan de A7. Hij moest dus 45 km heen en ook weer terug.

Daar ikzelf ochtenddienst had is mijn vrouw vanuit Beverwijk naar de Duits grens gereden (een kleine 250 km) en daar trof ze deze man met zijn vrouw aan. Keurig werd de 20-524 in het mandje gestopt door deze man. Mijn vrouw wilde hun benzine vergoeden, ze hadden immers de moeite genomen om 90 km op hun vrije zondag te rijden om een wilt vreemde duif weer bij zijn eigenaar te krijgen. Maar nee, ze vonden het maar wat mooi dat ze op deze wijze de duif weer bij zijn baasje konden krijgen. Buitengewoon aardig dat deze mensen dit hebben gedaan. Overigens haal ik altijd mijn duiven op waar ze ook zitten. Zo zie je maar hoe mooi de duivensport kan zijn.

Terug naar inhoudsopgave

 
 

LADIES LEAGUE 

De Toppershoedje Ladies League Grand Prix (SZHE)

 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Hoe kan ik een Belgische duif melden?
Dit kan via de site van de Belgische Bond. U gaat naar www.kbdb.be . U ziet daar aan de rechterkant staan ‘Verdwaalde duif?’. Daaronder kunt u kiezen voor Opzoeken of Aanmelden. Kiest u voor Opzoeken, dan kunt u het ringnummer intoetsen waarna het telefoonnummer van de eigenaar in beeld komt. Kiest u voor Aanmelden, dan vult u onder ‘Gegevens van de aanmelder’ uw gegevens in waarna de duif schriftelijk wordt gemeld aan de eigenaar.

De duif die ik kwijt bent, is overgeschreven door een ander lid. Dit wil ik niet en ik wil die duif terug.
Nederlandse duiven worden overgeschreven binnen de vereniging door de overschrijvingsfunctionaris. Regelmatig wordt er een tikfout gemaakt bij het invoeren van het ringnummer. Hierdoor wordt een verkeerd ringnummer overgeschreven. Wanneer u dit constateert, kunt u hierover contact opnemen met het Bureau waarna het ringnummer wordt teruggezet op uw naam. Het is dus niet zo dat die betreffende duif bij dat lid is, per ongeluk is dat ringnummer overgeschreven. Het is een vergissing.

Mijn duif is overgeschreven, maar ik heb zelf het eigendomsbewijs. Hoe kan dit?
Door de overschrijvingsfunctionaris is een vergissing gemaakt bij het overschrijven van een duif. Het gebeurt regelmatig dat een onjuist jaartal of ander cijfer wordt ingetoetst waardoor de verkeerde duif wordt overgeschreven. U kunt contact opnemen met het Bureau en dan wordt het ringnummer teruggezet op uw naam.

Bij het inloggen krijg ik de melding dat mijn lidnummer ongeldig is. Hoe kan dit?
Uw volledige verenigingslidnummer dient achter elkaar te worden ingetoetst. Dus geen streepje, punt, spatie of iets dergelijks ertussen.
 

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

Aanvraag Stichting NOOK 


Er is weer een aanvraag binnengekomen om aangeslotene te mogen worden bij de Stichting NOOK. Zoals u weet valt de Stichting Nook onder de auspiciën van de NPO en kunnen eventuele bezwaren gemeld worden. 

Aanvrager: Wim van Mierle
Dr. Schaepmanstraat 14
6931 DN Westervoort
NPO lidnummer: 0803-0905

Eventuele bezwaren kunt u schriftelijk of per Email binnen 4 weken kenbaar maken aan :
Leo Snel
Kemal Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 25 mei 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad
Geplande activiteiten en vergaderingen
donderdag 27 mei 2021

martin

Gisteren weer een bijzonder slecht weekend beleefd wat duivensport betreft. De weersverwachtingen waren de hele week al ronduit slecht maar daar kan niemand iets aan doen. Thuis houden voor een slechte weersverwachting is geen optie ,daar hebben we in het verleden twee keer onze neus flink aan gestoten dus dat doen we niet meer. De hele handel ingekorfd op donderdag voor de dagfond vanuit Salbris (530 km).Eén knappe doffer thuis gehouden voor Peronne (waarvan we wisten dat hij het kon) omdat we op de vitesse hoog stonden in het samenspel. Maar omdat hij enkele weken terug kwam van de vlucht met enkele broekpennen en een halve staart minder – en sindsdien geen prijs meer had gevlogen – besloten we ook nog een jaarling doffer in te korven die al enkele weken bij de jonge duiven bivakkeerde (nadat hij enkele dagen later thuis was gekomen van een rotvlucht). We hadden er dus 63 voor Salbris en 2 voor Peronne. Het was fijn dat we zaterdag al vroeg hoorden dat de hele handel uitgesteld was. Afgelopen week is kleinzoon Puck(16) bij mij komen logeren om zich beter op zijn examens te kunnen voorbereiden en dat is reuze gezellig. Puck valt dus midden in het duivenseizoen met zijn neus in de boter. Hij ervaart de duivensport van dichtbij en vindt het ook nog leuk. Dit weekend zou hij dus voor het eerst duiven thuis zien komen.

Zondagmorgen waren de duiven vroeg gelost vanuit Salbris en even later ging Peronne er ook uit. De duiven stonden er heel goed op en hadden de hele week echt super getraind ,het vertrouwen was dus heel groot. Het weer leek ook goed (al is een Zuidwesten wind op de poeperd niet mijn favoriete weer) dus we keken er naar uit. De duiven haalden in Brabant een Zeeland een snelheid van 1800 meter dus moesten onze duiven rond kwart over elf vanuit Peronne vallen. Nico was wegens familie bezoek afwezig maar daar hadden we nu Puck voor in de plaats dus stonden we even na elven gedrieën het luchtruim af te turen. Met 2 duiven mee en een storm op staart is het extra spannend. Terwijl ik naar het Zuidwesten sta te turen roept Jochem plots “Blijf staan” “daar komt er één” Terwijl ik me voorzichtig omdraai zie ik nog net mijn 1e getekende vanuit het Noorden op de klep vallen. Aangezien buurman Arie en zijn 2 vaste letters deze duif nooit hadden kunnen zien vallen, riep ik even over de schutting dat we er één hadden. “Daar was ik al bang voor” riep Arie lachend, ben wel blij dat je er twee mee hebt gegeven want met één mee en dan voor mijn neus zitten had ik niet echt fijn gevonden. Enkele minuten later kwam de eerste van Arie direct gevolgd door onze 2e duif. Dat was een goed begin voor Salbris waar al mijn beste duiven op stonden.

Een uurtje later stonde we dus met grote verwachtingen te wachten op Salbris. We gingen weer uit van dezelfde snelheid als van Peronne maar dat kwam niet uit. De snelheid daalde, maar dan toch even later zien we een schicht over het hok draaien en weer verdwijnen ,een bekend patroon uit het verleden. En ja hoor, daar stond ze weer, onze “Sara” met haar borst vooruit op de valplank. Wat een geweldige duivin, de eerste beste vlucht met een beetje afstand en daar is ze weer. Ze vliegt nu weer de 16e NPO van 17.980 duiven en voegt weer een pareltje toe aan haar al prachtige erelijst. Maar dan wordt het wachten en ben ik bang dat het niet goed gaat komen. Ruim 10 minuten later komt nummer 2 en dat is een 2 jarige doffer en als ik zie in wat voor conditie hij verkeerd slaat de angst om mijn hart. Direct na hem valt er een jaarling duivin en die is helemaal verrot. Met hangende vleugels en poten onder de stront bleef ze zeker een halfuur op de grond zitten. Iets wat hier alleen maar gebeurt als de duiven niet hebben gedronken.

Dan komen er enkele die er redelijk uitzien en komt de hoop terug dat het misschien mee gaat vallen. Maar dat is weer gauw over als we een driejarige duivin om de klep zien vallen die helemaal uitgedroogd is en niet meer op haar poten kan staan. Zo gaat dat door en des te later des te meer uitgedroogde duiven er tussen zitten. Mijn eerste gedachte was dat de duiven zelf te weinig hadden gedronken doordat het ook in Frankrijk niet warm genoeg was om echt dorst te krijgen in de auto. Dat fenomeen zien we vaker de eerste vluchten. De convoyeur vult de waterbakken wel maar de duiven drinken niet omdat het nog niet echt warm in de auto is. Maar als we zien dat er 3 auto’s in Salbris stonden met in totaal 17.982 duiven en er kunnen max 17.450 duiven worden vervoerd (volgens de gemaakte afspraken met de bovenste rij vrij) dan ben ik bang dat er toch wat meer duiven bij zijn gestopt dan goed voor de duiven is geweest. En dan doet een nacht extra mand daar zeker weten geen goed aan.

Terwijl ik deze column aan het schrijven ben heb ik al heel wat berichten gekregen van liefhebbers in Zuidholland die hetzelfde hebben ervaren als ik heb ervaren dit weekend van Salbris.  Wij zijn nog 3 jaarling duiven kwijt waaronder één die ik heel hoog heb staan. Maar vandaag zal dat wel niets worden want het regent hier al de hele dag. Gelukkig is er zat te drinken onderweg dus als ze leven komen ze wel weer thuis. Al met al weer een vervelende vlucht vanuit Salbris achter de rug en nu maar weer proberen om ze snel weer in goede doen te krijgen.

Peronne club 343 duiven 8-20 2/2 rayon 1122 duiven 26-100 2/2.

Salbris club 590 duiven 2-7-9-16-17-18-22-28-32-36-51-58 enz 63/32 rayon 1113 duiven 2-14-16-38-41-42-51-67-71-81 enz 63/31.

vrijdag 21 mei 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 21 mei 2021 | week 20

Voorwoord


IWB weekend 15-16 mei
Na vorig weekend zou het vreemd zijn om aan het begin van dit voorwoord niet te starten met enkele woorden over hoe het gelopen is, want transparant als wij zijn staat er een verslag van het IWB van het weekend 15 – 16 mei in deze editie van onze nieuwsbrief.

Voor de duidelijkheid staat onder het verslag wat de taken, werkwijze en de bevoegdheden van het IBW zijn. Om een juiste discussie te voeren moeten de uitgangspunten uiteraard helder zijn als vertrekpunt. Belangrijk is daarbij om op te merken dat de Afdelingen verantwoordelijk zijn voor de lossingen van de duiven, dat het IWB een onafhankelijk advies geeft en Code Rood kan en mag uitroepen. Als het IWB Code Rood volgens de Risico Tabel Lossingen uitroept mag er niet gelost worden. Dat is zoals de afspraken er liggen.
 
Gewijzigd Coronaprotocol
Het protocol is aangepast aan de regels voor de buitensporten die vanaf 19 mei 2021 gelden. Nieuw is dat volwassenen vanaf 27 jaar buiten mogen sporten. Dit mag met maximaal 30 personen. Zij houden altijd 1,5 meter afstand. Voor de duivensport betekent dit dat er tijdens het inkorven en lichten van de klokken zich 30 personen buiten het lokaal mogen bevinden. Ook mag het laden van de wagen met meer dan 4 personen gebeuren. Het protocol schrijft een tweede toezichthouder voor die toezicht houdt op de naleving van het maximum aantal personen buiten het lokaal en de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 
NPO Pluim
Het is fijn dat er veel suggesties zijn binnengekomen voor het goede doel dat verbonden is aan de NPO Pluim. Ieder jaar wordt er een goed doel vastgesteld door het NPO Bestuur. Op basis van de meerderheid van de suggesties is dat voor dit jaar KiKa geworden. De eerste deadline voor het inleveren van ideeën voor de NPO Pluim was gisteren, 20 mei, dus binnenkort kunnen wij een keuze maken en de eerste NPO Pluim uitdelen. Ik ben benieuwd wie wij als eerste in het zonnetje gaan zetten.
 
Ringen 2022
Ik hoor u al denken: "ringen 2022? Ik ben nu nog jonge duiven met ringen van 2021 aan het ringen. Waar gaat dit over?". Inderdaad waar gaat dit over. Het volgende speelt al jaren: de liefhebbers (lees verenigingen) geven de aantallen ringen door in de maand september (na het seizoen). Blijkbaar gebeurt dat in meerdere landen. Stel daarbij vast dat er maar weinig producenten van ringen op de markt zijn. Dan is 1 plus 1 twee. In een korte tijd moet er veel geproduceerd worden. Wij hebben de ervaring van enkele jaren geleden dat door stagnatie in het productieproces de ringen niet op tijd waren. Maar ook het afgelopen jaar was het kantje boord. Met deze wetenschap heeft het bestuur besloten om de ringen eerder te bestellen en daardoor extra zekerheid in te bouwen. Wij zullen de aantallen uitvragen in juli zodat wij op 1 augustus de bestelling de deur uit kunnen doen. Uiteraard zijn nabestellingen voor onder andere nieuwe leden mogelijk. Ik vertrouw op jullie begrip en kondig het daarom ruimschoots van te voren aan.
 
Inkorven in NIC
Binnenkort is het zover dat onze eerste Grand Prix, tevens één van de drie Nationale vluchten, georganiseerd wordt. Uiteraard is dan ook aan de orde waar er ingekorfd kan en mag worden. Tijdens onze Ledenraad van 28 november is vastgesteld dat er verplicht in een NIC moet worden ingekorfd op de drie Nationale concoursen. Op alle andere Grand Prix vluchten of sector vluchten is dat niet verplicht. Uiteraard mogen Afdelingen zelf wel inkorfcentra vaststellen voor bepaalde vluchten. 
 
Weersvooruitzichten dit weekend
Op dit moment, donderdagavond, zijn er weer de nodige onzekerheden voor wat betreft de weersvooruitzichten. Het zit de duiven dit jaar niet mee. Hopelijk komt er snel verbetering. Eigenlijk zit iedereen daar wel op te wachten. Hogere temperaturen en lekker genieten buiten zonder paraplu.

Wij gaan het zien. In ieder geval wens ik iedereen een fijn en hopelijk succesvol Pinksterweekend!

Ben Geerink
Voorzitter NPO
 
 

Inhoudsopgave
 

 

Poll week 19

Alle duivencontainers moeten zo zijn uitgerust dat alle duiven in één keer gelost kunnen worden.


Duivenliefhebbers zijn zeer eensgezind als het gaat om bovenstaande stelling. Ruim 88% van de liefhebbers die reageerderden, zijn het (absoluut) eens met deze stelling. Vier procent is niet specifiek voor of tegen deze stelling en 6,6% van de liefhebbers die gereageerd heeft, heeft aangegeven het (absoluut) oneens te zijn met deze stelling.
 
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor 21 en 22 mei 2021


Het pinksterweekend begint vandaag al turbulent met een flink aantrekkende wind. Op de eerste vliegdag (zaterdag) tevens de passage van een storing met veel (soms intensieve) buiige neerslag en een vrij krachtige tot langs de kustlijnen harde wind. Ook frequent windstoten uit variabele richtingen. Zoals het er nu naar uitziet domineert een overwegend zwaar tot geheel bewolkte hemel het weerbeeld, het uiterste oosten initieel nog half bewolkt, en zien we vanaf het einde van de nacht van vrijdag op zaterdag de eerste uitgebreide band met neerslag het westen van het land binnenlopen. Lokaal met een kleine maar nog realistische kans op onweer en/of hagel. Deze condities breiden zich uit naar het oosten en ook België en Noord-Frankrijk ontkomen niet aan slechtere condities. Ondanks dat sommige (in het algemeen oostelijk gelegen) losplaatsen mogelijk goede condities kennen in de ochtenduren zal het overgrote deel van de vlieglijnen vrij spoedig slechte tot soms zeer slechte vliegcondities kennen. In de middag wordt het vanuit het westen rustiger. De WZW- tot WNW-en wind neemt significant af en wat opklaringen lopen vanaf de Noordzee de kust op. Langzaam breiden deze verbeteringen zich in de loop van de middag verder over het land uit naar het oosten. Boven België en het noorden van Frankrijk zal echter de zone met slechte condities nog langer blijven slepen.

Zondag lijkt aanzienlijk betere opties te geven, ondanks dat ook dan, met name in de middag, wat buiige neerslag zal vallen. Dit is echter aanzienlijk minder en veel lokaler dan op de zaterdag. Overwegend half tot zwaar bewolkt boven Nederland, in de ochtend op sommige plaatsen zelfs licht bewolkt. De losplaatsen kennen ook dan de betere momenten.

Tweede pinksterdag begint met een actieve storing met veel neerslag die naar het oosten wegtrekt en, zoals het er nu naar uitziet, de oostelijke vlieglijnen boven Nederland in de tweede helft van de ochtend zal verlaten. Daarachter half tot lokaal nog zwaar bewolkte condities met een kans op een bui.  
 
 


WEDSTRIJDEN

IWB kijkt terug op weekend van 15 en 16 mei
 

Op donderdag 13 mei waren de weersvoorspellingen voor het weekend zorgelijk maar niet van dien aard om op donderdag al over te gaan tot afgelasting van de vluchten. Op vrijdagmorgen 14 mei was de weersverwachting voor het weekend flink verslechterd. Na intern overleg van het IWB en overleg met de dienstdoende meteoroloog is op vrijdagmorgen 14 mei besloten om het volgende aan de afdelingen en leden mee te delen: 

“Het IWB heeft zojuist unaniem besloten om u het ZEER dringende advies te geven dit weekeinde alles af te lasten! Gebaseerd op weerinfo, maar mede op grond van afgelopen weekeinde met lossingen bij volledig gesloten wolkendek”.

Een besluit met impact
Een besluit met impact omdat onder meer besloten werd dat geplande vluchten niet zouden meetellen voor het Nationaal Kampioenschap, afstanden ingekort werden, sommige afdelingen voor inkorven konden afgelasten en anderen al onderweg waren. Dit alles was voor het IWB aanleiding om terug te kijken. Ze hebben de feiten op een rij gezet, conclusies getrokken en vervolgstappen benoemd. Alles is terug te lezen in het verslag dat via onderstsaande button te lezen is. De drie vervolgstappen zetten we hieronder alvast voor u op een rij:
 • In de driehoek IWB, Afdelingen en Leden kunnen we de communicatie verbeteren. Dat wordt opgepakt. Dit memo is een eerste stap.
 • De onderlinge afstemming tussen de afdelingen en IWB in dit soort buitengewone omstandigheden zal worden besproken en waar nodig worden aangepast.
 • We zullen met het IWB en de Lossingcommissies bespreken hoe we de communicatie en gebruik van alle beschikbare hulpmiddelen verder kunnen verbeteren.
                                                                                                                                 Terug naar inhoudsopgave
 
Klik hier voor het complete verslag van het IWB
 

WEDSTRIJDEN

Taakomschrijving Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB)


De taakomschrijving van het IWB is aangenomen op de NPO Ledenraad van 31-1-2015. Nadien is het Hitteprotocol en de Risico Tabel Lossingen aangenomen. De toevoeging ten gevolge van het Hitteprotocol en Risico Tabel Lossingen zijn aangegeven in rood. Het IWB-team bestaat uit minimaal 3 mensen welke voldoende kennis hebben van meteorologische omstandigheden welke van belang zijn voor de vliegveiligheid van onze duiven. Het IWB begeleidt alle door de Afdelingen en de NPO georganiseerde wedstrijden inclusief trainingsvluchten. Bij het houden van vluchten wordt advies gegeven aan de lossingverantwoordelijke personen van een afdeling of aan de Nationale Lossingcommissie.

Alvorens het IWB advies geeft aan de lossingverantwoordelijken is er frequent en nauw overleg met de meteorologen van de ondersteunende meteo dienst. Het IWB team heeft de deskundigheid om de meteorologische omstandigheden te vertalen naar de vliegomstandigheden van onze duiven.

                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave
 
Lees hier de volledige taakomschrijving IWB
 

NPO BESTUUR

Pakt u de NPO Pluim?

Twee weten meer dan één... een bekend spreekwoord dat ook in onze mooie sport al vaak bewezen is. Als NPO Bestuur stimuleren we graag alle liefhebbers om goede ideeën met ons te delen en zo samen de sport te verbeteren en/of leuker te maken. We laten jullie daarom graag kennis maken met de NPO Pluim!

Wat is de NPO Pluim?
Goede ideeën zijn waardevol en kunnen onze sport leuker en aantrekkelijker maken of versterken. Van klein tot groot, we horen jullie ideeën graag en daarom initiëren we de digitale NPO Ideeënbox. Alle ideeën en initiatieven die duivensport mooier maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten, contacten zijn welkom. 

Voor wie is de NPO Pluim bedoeld?
Iedereen die de duivensport een warm hart toe draagt kan ideeën insturen. Het maakt niet uit of u de sport actief beoefent of niet. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de sport en de sport verbeteren of aantrekkelijker maken. 

Hoe werkt het?
Ideeën kunnen worden ingestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens iedere laatste bestuursvergadering van de maand worden alle inzendingen bekeken en beoordeeld. De drie meest aansprekende ideeën worden vermeld in Op (de) Hoogte en op de website én het winnende idee van de maand wordt opgepakt om verder uit te werken / te realiseren.

KiKa als goed doel 
Naast de eervolle vermelding én verbetering van de sport, levert het winnende idee een bijdrage van € 100 op voor een goed doel. Jaarlijks wordt een doel gekozen dat in positieve zin bijdraagt aan de maatschappij. Een keer per jaar wordt een cheque overhandigd aan het goede doel. Via de poll van twee weken geleden konden liefhebbers goede doelen nomineren. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Dank hiervoor. Het NPO Bestuur heeft uit alle inzendingen voor het goede doel KiKa gekozen. 

Terug naar inhoudsopgave

 

Poll van deze week

Om risico’s te vermijden is het verstandig dat de bestellingen van de ringen voor 2022 in juli gaat plaatsvinden 


Hoe werkt het? 
 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 28 mei aanstaande terugvinden.
Geef uw mening
 

WEDSTRIJDEN

P.V. de Postduif uit Ede bestaat 100 jaar 


Door Gerard JochemsenP.V. de Postduif viert op 21 mei a.s. haar 100-jarig bestaan. Op dit moment kan geen feest gehouden worden om dit te vieren.

Hoe begon het met de 100-jarige vereniging?
De vereniging startte in 1921, vlak na de Eerste Wereldoorlog, met 8 leden. Dat was in een tijd dat de duivensport nog in de kinderschoenen stond. In een verslag over de beginperiode wordt gemeld:

“Op de Ledenvergadering van 1921 was de heer Gaasbeek op het praktische idee gekomen om het nuttige met het aangename te verenigen en had twee duiven, welke hij wilde koopen, meegebracht. Voor hij tot koopen overging, wilde hij ze eerst onderwerpen aan het oordeel van een deskundige, die gevonden werd in de heer van Commenee”. “Bouw, kweeking, voeding en verschillende ziekten werden uitvoerig besproken onder het genot van een biertje en een klaartje.”

Het vliegprogramma van de PV de Postduif in Ede zag er toentertijd als volgt uit: Wageningen, Zaltbommel, Breda, Roosendaal. Allemaal korte vluchten. Het was in 1921 een hele prestatie als een duif Roosendaal had gevlogen. Voor de vlucht Wageningen werden bij er bij de Postduif 48 duiven ingekorfd door 6 liefhebbers.

In die tijd waren er nog geen gummiringen. De liefhebbers kwamen met duif en al aanrennen bij de kegelbaan de Posthoorn in Ede. Men moest de duif tonen. De tijd werd opgenomen op een horloge.
In het verslag van 1921 wordt een anekdote verteld van een liefhebber die tijdens het rennen boven op zijn duif was gevallen. Hij had wel prijs maar zijn duif was helaas gesneuveld.

In 1922 werd de eerste jaarvergadering van de Postduif gehouden. Men was tevreden over het resultaat van het eerste jaar. De vluchten werden in 1923 uitgebreid tot Orleans. Inmiddels had de vereniging 35 leden. Het werd nu druk met het constateren. De meeste leden kwamen nu per rijwiel.

In het verslag van 1923 worden enkele aardige taferelen vermeld: “de Heer Bitter kwam met een vaart van ongeveer 80 kilometer aanrijden in de Molenstraat. De spoorbomen gingen net dicht, maar geen bezwaar, dan er maar onder door. De uniformpet kwam tegen de boomen en viel hem af. Laten liggen, doorrijden en kwam onder de trein Bitter niet, maar de pet.”

Nog een voorval uit de beginperiode van de Postduivenvereniging: 
“de Heer Schreuder uit Lunteren kwam per rijwiel aangereden, de gummiring in de mond. Hij kon niet zoo goed fietsen; het sturen moest met beide handen gebeuren en toen hij bij de Posthoorn in Ede kwam, had hij de gummiring ingeslikt.”

Mooie verhalen uit de beginjaren van de vereniging.
In 1924 kreeg de vereniging een Koninklijke Goedkeuring. In 1932 hadden de meeste leden een duivenklok aangeschaft. De vereniging bleef groeien en het ledenaantal was gestegen tot 52. 
Intussen werden de vluchten uitgebreid tot Bordeaux.

De oorlogsjaren waren ingrijpend. In 1942 moesten alle duiven worden geslacht en moesten de poten met ring op het Politiebureau worden ingeleverd. Dat was voor alle leden van de Postduif een zware slag. Enkele liefhebbers hebben toen de stoute schoenen aangetrokken om toch nog enkele duiven te houden. Dat is voor deze leden gelukkig goed afgelopen. Na de bevrijding is de vereniging de Postduif na een lange slaap in juli 1945 weer opgestaan. De vereniging maakte een herstart. Via advertenties in de Edese kranten werden alle Postduivenliefhebbers opgeroepen zich te verenigen. Velen hebben toen aan deze oproep gehoor gegeven. Het inleggeld werd bepaald op 5 gulden en de contributie werd op 50 cent per maand gehandhaafd. In de jaren na de oorlog is het het de vereniging voor de wind gegaan. Er is zelfs een moment geweest dat er een ledenstop is ingevoerd. 

In de afgelopen jaren heeft de Postduif goed presterende liefhebbers gekend: zoals Hans Bruis, Mannus Pol, Karel Kraak, Dick van de Brink, Dick Veldhuisen, Rob Burg en Gert Meijer etc. Een gedenkwaardig moment was de Nationale overwinning van Jan v.d. Berg op de meerdaagse fondvlucht Bergerac. Het is een vereniging waar veel leden al lang lid van zijn. Momenteel tellen we 31 leden. Op de foto ziet u het huidige bestuur. Vlnr, H. Pol, H. Ouderdorp (oud NPO directeur), K. Kraak, B. Egbertsen en D.J. v/d Brink.
 

NPO BUREAU

Afdeling 3 bestaat 75 jaar 


In 1946 besloten de postduivenliefhebbers in Oost Brabant zich te gaan organiseren in een eigen afdeling binnen de NPO, momenteel genaamd Afdeling 3. Dat was 75 jaar geleden en leidde toen tot een grote aanwas van leden. Het was net na oorlog waarin onze postduiven gedwongen ondergedoken zaten en iedereen was blij dat we onze sport weer in volledige vrijheid konden beoefenen. In die 75 jaar hebben we pieken en dalen gezien maar bij velen stond het plezier in onze sport voorop en was er veel respect voor de prestaties die onze renpaarden van het luchtruim leverden.

Dit jubileummoment is een moment waarbij we dit jaar stil willen staan, niet via een receptie of zo maar via speciale prijzen  en competities voor onze leden. Om deze leden in het zonnetje te zetten, melden we dit ook graag via Op de Hoogte. Onze Commissie Afdelingsconcoursen heeft een mooi programma ontwikkeld en inmiddels hebben we de eerste winnaars van de jubileumprijzen kunnen begroeten. Voor alle speldisciplines hebben we bij de opzet aandacht. Jubileumprijzen zijn te verdienen op 2 vitesse vluchten, 2 midfondvluchten, 3 dagfondvluchten, 3 jonge duivenvluchten en 4 marathonvluchten. Totaal dus 14 vluchten, waarop iedereen leuke prijzen kan verdienen. Om iedereen een kans te geven op dze prijzen doet iedereen mee met alleen de bovenste 10 getekenden en kan iedereen per vlucht maar 1 prijs winnen.

We hebben inmiddels onze eerste jubileumvlucht gehad. De vlucht M 19 Sezanne, de tweede geplande vlucht is helaas niet door gegaan, daarvoor komt vlucht M 23 Sens op zaterdag 12-06-2021. Winnaars van de eerste vlucht waren:
 

Chimay op 25 april 2021

Rayon Oost

Rayon West

€ 200 A.Vermulst & Zn Stiphout prijs 75 met 8e get.

 

€ 200 J.v.d.Zanden Bladel prijs 76 met 1e get.

€ 50 FPP Speed Diepeveen Keldonk prijs 2 met 1e get.

€ 50 J.Warmerdam Berlicum prijs 1 met 2e get.

€ 50 J.Vereijken Beek en Donk prijs 4 met 1e get.

€ 50 Comb.v.Wanrooij Geffen prijs 2 met 4e get.

€ 25 Comb.Manders & Zn Beek en Donk prijs 5 met 1e get.

€ 25 A.v.Nistelrooy Berlicum prijs 6 met 4e get

€ 25 Comb.Verdellen Veulen prijs 2454 met 7e get.

€25 A.v.Vught ’s-Hertogenbosch prijs 2285 met 5e get.

Op naar de volgende jubileumvluchten! Allen veel succes.

Voor onze jeugdleden gaat onze jeugdcommissie een speciale competitie organiseren, met vluchten gedurende het hele seizoen. We hebben 8 vluchten geselecteerd die voor de competitie meetellen. In lijn met het jubileum gaat het in deze competitie om het behalen van de 7e of 5e prijs. Degene die het vaakst de 7e of 5e prijs behaalt, eindigt bovenaan in deze competitie en bij gelijk aantal prijzen nemen we de behaalde kampioenspunten om de rangschikking te bepalen. Deze 8 vluchten tellen mee voor de competitie, waarvan de eindstand van alle 8 vluchten gezamenlijk bepalend is voor de verdeling van de prijzen. De prijzen die we in petto hebben zijn alsvolgt:

1.      Voor de 7e  prijs in de eindstand van deze competitie: 5 tickets voor een Efteling bezoek in 2022

2.      Voor de 5e prijs in de eindstand van deze competitie een Samsung tablet

3.      Voor de 1e prijs in de eindstand van deze competitie een kindersmartwatch

Dus ook wij vieren het jubileum met prijzen voor de leden. Op onze manifestatie zal de jeugdcommissie de winnaars van deze mooie prijzen huldigen.

 

COVID-19 WERKGROEP

Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier
Actueel protocol (versie 1.2 van 19 mei 2021)
FAQ voor toezicht (versie mei 2021)
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 

Nieuws vanuit de Noordelijke Unie 


Door Gerard Kok (voorzitter NU) en Marco van Doorn (secretaris NU) 


Via onze site www.noordelijke-unie.nl kon u lezen in het nieuwsbericht van 4 mei welke duiven voortaan deelnemen in het NU-concours, gezien het genomen besluit in de NPO Ledenraad. Helaas moeten wij u berichten dat de wijze zoals wij die voor ogen hadden om weer alle concoursduiven eenvoudigweg deel te laten nemen aan het NU-concours, volgens het NPO Bestuur niet in lijn is met het besluit van de NPO Ledenraad over invliegduiven.

Het is daarom van belang dat u in uw klok altijd het aantal duiven opgeeft bij niveau 10 (Noordelijke Unie) als u mee wilt spelen in het NU-concours. Een risico is dat dit een keer door u wordt vergeten. Daarom raden wij u ten zeerste aan om in uw vereniging in het Autokon-programma dit éénmalig zodanig te laten inbrengen bij uw als lid, dat de deelname bij alle betreffende niveaus waarop u normaal speelt, wordt aangevinkt.

Door zo te handelen verwachten wij dat alle leden van afdeling 7 t/m 11 blijven deelnemen aan de prachtige NU-vluchten met mooie uitslagen met gekleurde omslagen en reportages van de zone-winnaars en attractievluchten met mooie prijzen.

Allen een sportief en gezond vliegseizoen gewenst.
 

Terug naar inhoudsopgave

 
 

LADIES LEAGUE 
Verslag vlucht Menen (SZHE)
 

Door Sonja Hagens

Uitslag vlucht Menen
 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Mijn duiven zijn overgeschreven naar een ander, maar ik heb geen goedkeuring gegeven. Hoe kan dit?
Het betreffende lid is met de eigendomsbewijzen naar de overschrijvingsfunctionaris van de vereniging gegaan om ze daar op naam over te laten schrijven. In dit geval is er geen goedkeuring nodig van de vorige eigenaar. Voorheen konden de Nederlandse eigendomsbewijzen naar het Bureau worden gestuurd ter overschrijving en nu gebeurt het binnen de vereniging. Een goedkeuring van de vorige eigenaar is alleen nodig wanneer onderling tussen twee leden online een duif wordt overgeschreven.

Mijn duif is overgeschreven, maar ik heb zelf het eigendomsbewijs. Hoe kan dit?
Door de overschrijvingsfunctionaris is een vergissing gemaakt bij het overschrijven van een duif. Het gebeurt regelmatig dat een onjuist jaartal of ander cijfer wordt ingetoetst waardoor de verkeerde duif wordt overgeschreven. U kunt contact opnemen met het Bureau en dan wordt het ringnummer teruggezet op uw naam.

Bij het inloggen krijg ik de melding dat mijn lidnummer ongeldig is. Hoe kan dit?
Uw volledige verenigingslidnummer dient achter elkaar te worden ingetoetst. Dus geen streepje, punt, spatie of iets dergelijks ertussen.
 
Iemand heeft online een overschrijvingsaanvraag gedaan, maar ik heb daarover geen mail ontvangen. Hoe kan ik de aanvraag nu goedkeuren?
De mail heeft u niet nodig om een aanvraag goed te keuren. U logt in, gaat naar ‘mijn overschrijvingsaanvragen’ en daar staat de aanvraag. Die kunt u vervolgens goedkeuren. Op de NPO website kunt u een beschrijving waarin het overschrijven stap-voor-stap beschreven wordt bekijken of de videoinstructies bekijken.
 
Ik wil ringen nabestellen. Hoe doe ik dat en wat zijn de kosten?
Ringen kunt u nabestellen bij de ringenadministrateur van uw vereniging. Die plaatst de bestelling.

 • Vaste voetringen: per 20 stuks 
 • Chipringen: per 50 stuks
 • Ladies League (vaste voetring + chipring): per stuk

De nabestellingskosten zijn € 25 per keer (dit geldt niet voor de Ladies League ringen tenzij het een gecombineerde bestelling is met andere ringen).

Online overschrijven van een ringnummer lukt niet. Wat nu?
U gaat met het eigendomsbewijs naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging. De overschrijvingsfunctionaris kan het ringnummer overschrijven op uw naam.
 

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

Aanvraag Stichting NOOK 


Er is weer een aanvraag binnengekomen om aangeslotene te mogen worden bij de Stichting NOOK. Zoals u weet valt de Stichting Nook onder de auspiciën van de NPO en kunnen eventuele bezwaren gemeld worden. 

Aanvrager: Wim van Mierle
Dr. Schaepmanstraat 14
6931 DN Westervoort
NPO lidnummer: 0803-0905

Eventuele bezwaren kunt u schriftelijk of per Email binnen 4 weken kenbaar maken aan :
Leo Snel
Kemal Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave
 

NPO BUREAU

Bureau gesloten op Tweede Pinksterdag 


Op maandag 24 mei is het NPO Bureau gesloten. Dinsdag 25 mei staan de medewerkers weer voor u klaar. 

Terug naar inhoudsopgave

 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 19 mei 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad
Geplande activiteiten en vergaderingen
dinsdag 18 mei 2021

martin

Het toverwoord anticiperen op de weersverwachting wordt in de duivensport steeds populairder. Afgelopen weekend kregen de Zuid-Hollandse duivenliefhebbers daar voor het eerst mee te maken. Ik probeer altijd echt overal het positieve in te zien ook al is dit soms moeilijk. Maar met deze Zuid-Hollandse vorm van anticiperen kan ik helemaal niets. Ik heb geleerd (door ervaring wijzer geworden) om mijn duiven voor alleen slechte weersverwachtingen niet meer thuis te houden. We hebben een prima lossingscommissie die ik mijn duiven toevertrouw, waardoor ik met een gerust hart mijn duiven inkorf, ook al zijn de weerverwachtingen ronduit slecht. Afgelopen zaterdag heeft dit vertrouwen een behoorlijke knauw op gelopen. De duiven werden hier in Zuid-Holland een dag eerder  gelost op vrijdag en dat zonder ook maar enige waarschuwing vooraf dat dit misschien kon gaan gebeuren.

Ik schrijf deze blog zo laat om dat ik zowel zaterdag als zondag op stap ben geweest om mensen te bezoeken die problemen hadden met hun duiven. Ik maak die afspraken niet voor niets in het weekend. Gedurende de week kan ik niets afspreken omdat ik daar (door de verzorging van mijn duiven) simpel weg geen tijd voor heb. Ik spreek dus alleen af op vrijdag (als mijn duiven ingekorfd zijn) of zaterdag (zondag houd ik vrij tenzij er echt een noodgeval is dan is de Sabbat er voor de mensen).

Gelukkig had ik vrijdag geen afspraak gemaakt want anders waren de rapen echt gaar geweest. Wat de lossingcommissie vrijdag heeft geflikt kan gewoon niet. Dit heeft niets meer met anticiperen te maken maar met impulsief gedrag (een lossingcommissie onwaardig). Je kunt allerlei mooie en uiterst goed gemotiveerde reden ter berde brengen om de duiven te lossen op een ander tijdstip dan gepland maar dit KAN ECHT NIET!!! Stel ik had een afspraak met mijn vriend Carlos in België gemaakt (wat zo maar had gekund) hij woont aan de Franse grens bijna 3 uur rijden vanaf Krimpen aan de Lek. Zie je het doemscenario al voor je ?Je komt thuis en je hele tuin vol met duiven die daar al uren zitten te wachten.

We hebben nu hier in mijn omgeving al de meest rare situaties gezien. Een melker liep gezellig met zijn vrouw op het strand de hond uit te laten. Een andere liefhebber deed even een middagtukje op de bank en zag toen hij wakker werd allemaal duiven in de tuin heen en weer vliegen. Misschien waren er wel liefhebbers die tegen de avond pas thuis kwamen om hun duiven te verzorgen. Er wordt blind vertrouwd op de app groep maar dat blijkt ook niet te werken als je niet weet (dat er een appje kan komen) dat je duiven één dag eerder dan gepland gelost kunnen gaan worden .

Hopelijk is dit een goede les voor iedereen en loopt dit met een sisser af ,ik maak in ieder geval geen afspraken meer op vrijdag want ik wil dit eerder beschreven doemscenario( dat mijn hele tuin vol zit met duiven en ik zelf nergens te bekennen ben) niet echt meemaken. De vlucht zelf is gelukkig nog redelijk verlopen al stonden we hier een groot deel van de tijd dat de duiven thuis kwamen in de stromende regen. Gevolg is wel dat we extra moeten poetsen om de laatkomers die echt verrot geregend waren (en met grijze koppen in het hok zitten )weer goed voor de kar te krijgen op de eerste dagfondvlucht aankomend weekend. Gelukkig wel alles thuis de laatste arriveerde net voor het afslaan rond half 7.De uitslag telde nergens voor maar alle winnaars toch gefeliciteerd want de slechte weersomstandigheden tijdens de vlucht gelden voor alle duiven. Knap dat je dan als duif toch in staat bent om vroeg te vliegen maar sowieso knap om zonder kleerscheuren als duif thuis te komen.

Martin.

vrijdag 14 mei 2021
NPO Nieuwsbrief, uitgave 14 mei 2021 | week 19

Voorwoord


Zoals vorige week aangekondigd zou ik deze week verslag doen van het spoedoverleg met de KBDB. Het was vorige week op het nippertje nog mogelijk om onze gezamenlijke verklaring te plaatsen in de ODH-editie van vorige week. Eigenlijk is alles wel verwoord in de verklaring. De Belgische liefhebbers ondervinden veel hinder van illegale Nederlandse lossingen. En laten wij daar als NPO Bestuur na het overleg van vorig jaar met de KBDB juist met het Losplaatsenbeleid een einde aan hebben willen maken.
 
Tijdens het overleg met de KBDB komt ook aan de orde dat wij te vaak op de verkeerde plaats staan om de duiven te lossen. Op zo’n moment denk je hoe moeilijk kan het zijn. Zo ongeveer iedere truck heeft GPS aan boord en uiteraard zijn ook alle afdelingen in het bezit van de benodigde apparatuur om de juiste lossingsplaats vast te stellen. En stel dat er dan nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan zijn er in ieder geval de plaatselijke verantwoordelijken waar een beroep op kan worden gedaan.
 
Pittige start
Na een drietal weken waar onze duiven te maken kregen met tegenwind en temperaturen lager dan normaal, was het afgelopen weekend er een van totaal andere orde. Storingen, onweer en situaties waarvan wij weten dat ze in de risicotabel zitten. Het is laveren en de juiste keuzes maken en dat ook nog eens op de juiste momenten. Zeker weten dat iedereen zijn stinkende best doet en dan valt het resultaat soms nog tegen ook. Het blijft inschatten en dealen met de natuur. Gelukkig legt het IWB alles nauwkeurig vast, zodat het bijdraagt aan de input voor de toekomst!
 
Sponsors Grand Prix vluchten
Vorige week kon ik het al aankondigen: onze sponsors voor de Grand Prix vluchten. Trots kan ik de volgende namen met u delen. Deze bedrijven zijn er vanaf het begin bij: Beijers, Beute, de Rijke, Benzing, Koehoorn, Mierel, Travipharma en Eijerkamp! Hartelijk dank voor uw steun voor de Grand Prix vluchten vanaf het eerste uur!
 
Rapportages en schitterende verhalen
Vorige week waren er de eerste rapportages van waar het eigenlijk om gaat. Topprestaties of enthousiaste verhalen over sportgenoten die de plaatselijke media hebben gehaald. Elke week is in deze nieuwsbrief plaats voor enkele van deze rapportages. Dus liefhebbers, verenigingen, cc’s en afdelingen maak er gebruik van, en stuur die mooie verhalen/rapportages naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
NPO Pluim en Mijmeringen
Afgelopen week zijn beide rubrieken gelanceerd. Te beginnen bij de NPO Pluim. Wat gaat het goede doel worden wat wij als eerste gaan ondersteunen. Er zijn meer dan 40 goede doelen genoemd, een prachtige serie waar wij komende week een keuze uit kunnen maken. Dank voor de inzendingen!

Ook de eerste reacties op de Mijmeringen zijn binnen. Stof tot nadenken zoals wij het zelf noemen. Het gaat ons zeker helpen om noodzakelijke keuzes te maken in het belang van een toekomstbestendige duivensport.
 
Update: dringend IWB advies om vluchten af te gelasten
Net voor het definitief maken van deze O(d)H komt het zeer dringende advies van het IWB om de vluchten voor het komende weekend af te gelasten. Dat heeft uiteraard de nodige impact, sommige afdelingen zijn al onderweg en stellen nu de vraag waarom was dit bericht er gisteren nog niet.

Een terechte vraag waarop het antwoord is: er is gisteren IWB overleg geweest en de vooruitzichten waren op dat moment dusdanig dat er nog geen advies gegeven kon worden zoals dat vandaag gegeven is. Er waren onzekerheden en misschien wel mogelijkheden. Dan is het nog te vroeg om dan op donderdag al een negatief advies te geven.
 
Ondanks het slechte weer voor onze duiven wens ik toch iedereen een fijn weekend. Het belang van onze duiven staat uiteraard altijd voorop. 

Ben Geerink
Voorzitter NPO
 
 

Inhoudsopgave
 

 

Afgelopen week hebben we niet de mening van onze liefhebbers gepeild, maar een oproep gedaan om goede doelen te nomineren. We hebben heel diverse nominaties ontvangen. Het bestuur bekijkt alle nominaties en kiest het goede doel dat de opbrengst van de NPO Pluimen gaat ontvangen. Dank voor alle nominaties.

Deze week vindt u weer een reguliere poll in ODH.
 
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor 15 en 16 mei 2021: geen goede vooruitzichten


Over Nederland en een deel van België is het weer onder invloed van hoge luchtdruk waardoor in een zwakke zuidelijke stroming nevel/mist en lage bewolking zal gaan ontstaan in de nacht. Deze zal in de loop van de ochtend overgaan in stapelwolken waarin tegen de middag al de eerste buien uit zullen ontstaan. Over het zuiden van België en Frankrijk waait een matige zuidelijke wind en komt het weer onder invloed van een bewolkings- en neerslagzone welke rond 8 uur langs de lijn Londen-Parijs zal liggen. Hier vooruit is het al geheel bewolkt en nabij de Frans-Belgische grens kan al wat lichte regen vallen. Situatie vergelijkbaar als afgelopen zaterdag.

Al met al lastige omstandigheden om te lossen en ook voor zondag zijn de vooruitzichten niet optimaal met opnieuw kans op nevel/mist en/of laaghangende bewolking en overdag buien die tot ontwikkeling komen.

Datum/Tijd:
14-05-2021, 07.00 uur
Meteoroloog:
Eric Chavanu
 

 

NPO BESTUUR

Pakt u de NPO Pluim?

Twee weten meer dan één... een bekend spreekwoord dat ook in onze mooie sport al vaak bewezen is. Als NPO Bestuur stimuleren we graag alle liefhebbers om goede ideeën met ons te delen en zo samen de sport te verbeteren en/of leuker te maken. We laten jullie daarom graag kennis maken met de NPO Pluim!

Wat is de NPO Pluim?
Goede ideeën zijn waardevol en kunnen onze sport leuker en aantrekkelijker maken of versterken. Van klein tot groot, we horen jullie ideeën graag en daarom initiëren we de digitale NPO Ideeënbox. Alle ideeën en initiatieven die duivensport mooier maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten, contacten zijn welkom. 

Voor wie is de NPO Pluim bedoeld?
Iedereen die de duivensport een warm hart toe draagt kan ideeën insturen. Het maakt niet uit of u de sport actief beoefent of niet. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de sport en de sport verbeteren of aantrekkelijker maken. 

Hoe werkt het?
Ideeën kunnen worden ingestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens iedere laatste bestuursvergadering van de maand worden alle inzendingen bekeken en beoordeeld. De drie meest aansprekende ideeën worden vermeld in Op (de) Hoogte en op de website én het winnende idee van de maand wordt opgepakt om verder uit te werken / te realiseren.

Nomineer een goed doel
Naast de eervolle vermelding én verbetering van de sport, levert het winnende idee een bijdrage van € 100 op voor een goed doel. Jaarlijks wordt een doel gekozen dat in positieve zin bijdraagt aan de maatschappij. Een keer per jaar wordt een cheque overhandigd aan het goede doel. Via de poll van vorige week konden liefhebbers goede doelen nomineren. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Het NPO Bestuur kiest binnenkort op basis van de ontvangen suggesties het eerste goede doel.

De eerste pluim: inzenden ideeën kan tot 20 mei!
In juni reiken we hopelijk de eerste NPO Pluim uit. Ideeën kunnen tot 20 mei aanstaande worden ingestuurd. De inzendingen worden tijdens de bestuursvergadering van 26 mei besproken. 

Terug naar inhoudsopgave

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Poll van deze week

Alle duivencontainers moeten zo zijn uitgerust dat alle duiven in één keer gelost kunnen worden. 


Hoe werkt het? 
 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 21 mei aanstaande terugvinden.
Geef uw mening
 


WEDSTRIJDEN

Programma DAT 2021
 

Door bestuur DAT

Beste sportvrienden en geachte leden van Afdeling 9, ook in 2021 organiseert DAT weer mooie concoursen op de Dagfond en de jonge duiven vluchten. De deelname is nog eenvoudiger en aantrekkelijker gemaakt dit jaar.

Iedere liefhebber van afdeling 9 kan deelnemen aan de DAT vluchten. U hoeft geen lid te zijn van DAT om te kunnen deelnemen.

De inleg bedraagt per duif 50 cent op de dagfond en 35 cent op de jonge duiven.
Alle duiven staan daarmee automatisch voor alle hoofdprijzen. Elke liefhebber kan maximaal 1 hoofdprijs winnen en alle inleg wordt vervlogen!

De uitslagen komen dit jaar van Compuclub en zijn direct beschikbaar. Apart insturen van bestanden naar de rekenaar is niet meer nodig. De concoursen worden vervlogen in afdelingsverband en de ervaring leert dat hoofdprijzen en kampioenschappen goed verdeeld zijn over de afdeling.

De volgende vluchten spelen we: Dagfond: E20, E22, E24, E26, E28. Jong J32, J33, J34, J36.
De volgende hoofdprijzen worden vervlogen op deze vluchten:
 
HP 1 LED TV of Tablet HP 2 Bon duivenvoer t.w.v. € 250
HP 3 Levensmiddelenbon t.w.v. € 135 HP 4 Dinerbon t.w.v. € 125
HP 5 Vleesmand t.w.v. € 115 HP 6 Half varken t.w.v. € 90
HP 7 Vleesmand t.w.v. € 70 HP 8 Bon duivenvoer t.w.v. € 50
Alle extra inleg wordt vervlogen in extra prijzen van € 25

Spelregels DAT
 • U neemt deel door op niveau 8 het aantal gezette duiven in te vullen.
 • Het aantal gezette duiven is minimaal gelijk aan het aantal gezette duiven in de CC (niveau 2).
 • Uw concoursleider in de vereniging kan U eventueel helpen om deel te nemen aan de DAT concoursen.
 • Per liefhebber kan maar 1 hoofdprijs en of extra prijs worden gewonnen.
 • De hoofdprijzen zijn niet gegarandeerd en gaan per vlucht af naar rato van de totale inleg.
 • Als de hoofdprijzen overtekend zijn worden extra prijzen uitgekeerd.
 • Er wordt altijd gespeeld in afdelingsverband.
 • DAT vervliegt op Dagfond en Jong 10 onaangewezen (1:10 verfijnd), 10 aangewezen (2 beste van bovenste 3 aangewezen) en 5 duifkampioenschappen.
 • Alle vluchten tellen, we kennen geen aftrekvluchten.
 • E30 wordt alleen gespeeld als een dagfondvlucht uitvalt.
 

COVID-19 WERKGROEP

Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier
Actuele protocol
FAQ voor toezicht
 

MIJMERINGEN

Gezamenlijke verantwoordelijkheid, saamhorigheid en individuele vrijheid


Door Hans van Dijk

Er is de laatste tijd binnen onze organisatie discussie of landelijk vastgesteld beleid de vrijheid van de individuele duivenliefhebber (teveel) inperkt of dat in het algemeen belang van de duivensport eenieder zich moet houden aan de regels. Op zich is deze vraag niet nieuw en ook niet beperkt tot de duivensport. Over de door de overheid vastgestelde coronamaatregelen wordt bijvoorbeeld dezelfde discussie gevoerd. 

Individuele vrijheid is een groot goed maar toch zijn regels, reglementen, procedures, afspraken e.d. noodzakelijk om überhaupt met elkaar een organisatie te kunnen vormen. Zij vormen het cement tussen liefhebbers, verenigingen, afdelingen en NPO.

Naast interne regels zijn er ook externe verplichtingen opgelegd vanuit de overheid en/of buitenlandse collega organisaties. Die regels en verplichtingen zijn niet altijd even leuk, leiden niet zelden tot extra bureaucratie en druisen soms in tegen de individuele vrijheid. Maar dat is nog geen reden om je niet aan de regels en verplichtingen te houden.

Lid zijn van een organisatie of vereniging is geen keuzemenu waar je gebruik kunt maken van de geboden faciliteiten, mogelijkheden en voordelen zonder je aan de regels te houden van die organisatie of vereniging.
In het NPO beleidsplan dat op 28 november 2020 is gepresenteerd, wordt een nadrukkelijke relatie aangebracht tussen de externe en interne ontwikkelingen die ons dwingen tot het maken van keuzes en afspraken. Zo is er intern aandacht voor eerlijk spel, kampioenschappen en het profileren van de sport. Rekening houdend met de welzijnswet voor dieren hebben we het IWB, Hitteprotocol en Dopingbeleid vernieuwd. 

De toekomst van de duivensport staat of valt mede met het op een goede manier omgaan met alle bedreigingen die op ons afkomen. Mocht daarbij de gedachte zijn dat dit wel meevalt en dat het alleen de NPO of afdelingen aangaat dan zit u ernaast. Het is slechts een paar maanden geleden dat vanuit Europa regelgeving op het vervoer van duiven afkwam waardoor de sport onmogelijk gemaakt zou worden. Pas op het laatste moment is voorkomen dat dit wet zou worden. En het volgende probleem dient zich al aan: de komende maanden wordt er een nieuw wetsvoorstel voor Dierenwelzijn behandeld in de Tweede Kamer welke ook een grote impact kan hebben op de duivensport.

De overheid stelt op dit moment al duidelijke eisen. Duiven dienen geregistreerd te zijn op naam van de rechtmatige eigenaar en geënt te zijn tegen Paramyxo. Er wordt van ons verwacht dat we dit aantoonbaar op orde hebben. Het hiervoor noodzakelijke administratieve systeem is thans in ontwikkeling en naar verwachting vanaf volgend seizoen operationeel.

Een andere ontwikkeling die noopt tot een gezamenlijke inspanning is de opstelling van de buitenlandse duiven organisaties. In toenemende mate is men het gedrag van Nederlanders in het buitenland beu. Illegale lossingen die leiden tot verliezen van jonge duiven, lossingen tijdens de thuiskomst van de Belgische en/of Franse liefhebbers, vervuiling van de losplaats en noem zo maar op. Als antwoord daarop is het Losplaatsenbeleid tot stand gekomen. Het is ons antwoord op de inbreng vanuit de KBDB en de Franse bond. Beide bonden hebben ons inmiddels al meerdere keren te kennen gegeven als uiterste sanctie lossingsvergunningen te gaan weigeren. Het zou ook kunnen voorkomen dat de Belgische of Franse autoriteiten konvooien in beslag gaan nemen met alle gevolgen van dien. Hopelijk komt het nooit zover.

Het is duidelijk dat veel extra verplichtingen worden opgelegd vanuit overheden en organisaties buiten de NPO en afdelingen om. Onze grote kracht is tot op heden ons aanpassingsvermogen waardoor we nog steeds heel veel zaken zelf kunnen regelen (zelfregulering). Saamhorigheid is daarbij onontbeerlijk. Het zou ons allen heel veel waard moeten zijn om dit te kunnen behouden.

Een actueel thema is op dit moment het illegaal lossen van duiven. Het grote misverstand daarbij is dat noch afdelingen noch NPO medewerking zouden willen verlenen aan het organiseren van opleer- en trainingsvluchten. Niets is minder waar. Dit soort van extra vluchten past binnen het beleid en een groot aantal afdelingen heeft hier individueel en/of gezamenlijk dan ook invulling aan gegeven. Dit betekent overigens niet dat per definitie deze vluchten slechts zijn voorbehouden aan de afdelingen. Ook particuliere initiatieven kunnen na instemming van de afdelingen hiervoor toestemming krijgen, mits men voldoet aan de NPO reglementen.

Opleer- en trainingsvluchten waarvoor geen lossingsvergunning is afgegeven zijn illegale vluchten en verenigingen welke ze organiseren overtreden de reglementen. Liefhebbers die deelnemen aan illegale vluchten zijn ook in overtreding. Onze reglementen zijn daar heel duidelijk over, het mag niet. Het is ook onnodig want in goed overleg met de afdelingen is er vast een prima mouw aan te passen en de benodigde vergunning te verkrijgen. Zo bereik je door je verantwoording te nemen in saamhorigheid maximale individuele vrijheid.

Is dat belangrijk? Zeker weten. Het kan toch niet zo zijn dat ongewenst gedrag van enkelen tot gevolg heeft dat we nog meer regels en verplichtingen opgelegd krijgen of dat uiteindelijk zelfs de sport onmogelijk wordt gemaakt? Dat is een verantwoordelijkheid die we allemaal hebben.

Uw reacties graag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter attentie van Hans van Dijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 

Een duivenmelker komt tot leven

Door Kees Poel

Hierbij het vervolg van de duiven cd “Een duivenmelker komt tot leven”, gezongen door zanger en duivenfan Andries van de Brink in samenwerking met de duivenvrienden van het Hospitaalschip De Prins Willem Alexander.

Na de presentatie van vorige week welke tweedelig was: aankondiging van het nummer als promomotie van de duivensport en de vermelding dat de opbrengst geheel naar het goede doel de PWA gaat is er inmiddels ook een promotiefilm gemaakt en ook daarin komen zowel de duivensport als het Hospitaalschip volledig terug. Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de film bekijken en het lied beluisteren. Via de button onder het artikel opent u de spotify-link om het lied te beluisteren.Wij als duivenvrienden van de PWA zijn blij dat we deze combinatie van promotie duivensport en goede doel kunnen aanbieden en vragen u om dit goede doel te steunen en de cd te kopen voor slechts € 5,00. U kunt de cd persoonlijk kopen, maar natuurlijk ook als vereniging of attractiecommissie. Dit kan via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch/via whatsapp op 06-50673218.

Bij voorbaat dank, namens de duivenvrienden van de PWA.

Terug naar inhoudsopgave

Een duivenmelker komt tot leven (Spotify)
Een duivenmelker komt tot leven (YouTube)
 

LADIES LEAGUE 

Nieuws vanuit de Ladies League Na wat opstartproblemen heeft Compuclub ons nu toegezegd dat er in week 19 uitslagen komen van de landelijke Ladies League competitie.

In het weekend van 15 mei 2021 is het dan zo ver: op deze eerste Midfondvlucht van 2021 zullen er extra prijzen te vervliegen zijn onder de deelneemsters van de Ladies League.

Te winnen zijn Douglas bonnen:

 • 1e plaats een bon ter waarde van €100,-
 • 2e plaats een bon ter waarde van € 50,-
 • 3e plaats een bon ter waarde van € 50,-
 • 4e tm 10e plaats een bon ter waarde van € 40,-
 • Plaatsen: 15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 een bon ter waarde van € 40,-

Bovenstaande plaatsen komen uit een landelijke uitslag!

Hoe wordt een landelijke uitslag gemaakt?
Alle coëfficiënten bij elkaar optellen en delen door aantal duiven op de uitslag. Degene met het laagste coëfficiënt is dan nummer 1. Iedereen komt dus één keer voor op de landelijke uitslag en kan dus één Douglas-bon winnen. Het streven van de NPO Ladies League competitie is om iedereen kans te geven om een leuke extra prijs te winnen. Alle gewonnen prijzen zullen uitgereikt worden op een nader te bepalen datum en plaats.

Iedereen veel succes gewenst!

Terug naar inhoudsopgave

 

LADIES LEAGUE 
Uitslag Moederdagvlucht Afdeling 5 Zuid-Holland
 

Door Sonja Hagens
 

Moederdagvlucht Nanteuil-le-Houdouin 08-05-2021

Rayon West
Prijs 1 Susan Arrachart Katwijk Duivendiploma
Prijs 28 Joke van Nimwegen Sommelsdijk Douglas parfumerie bon
Prijs 56 Roos van Doorn-Visser Dirkslag Douglas parfumerie bon
       
Rayon Midden 
Prijs 1 Ellie Hoogvliet Duivendiploma
Prijs 16 Monique en Astrid Nieuw-Vennep Douglas parfumerie bon
Prijs 31 Corina Beijer Ooltgensplaat Douglas parfumerie bon
       
Rayon Oost 
Prijs 1 Comb. Janssen-Broer Giessenburg Duivendiploma
Prijs 23 Anne en Marloes Snelrewaard  Douglas parfumerie bon
Prijs 45 Corrie de Bruijn Dordrecht Douglas parfumerie bon
 

Allen van harte gefeliciteerd met deze uitslag. De uitslag is ook te lezen op de site van Compuclub.

Aankomend weekend Zaterdag 15 Mei Pontoise wordt de "Zwarte Vogel Vlucht " vervlogen. Deze vlucht is gesponsord door De Zwarte Vogel Den Haag.

Veel succes allemaal!  

Terug naar inhoudsopgave

 

LADIES LEAGUE 
Verslag vlucht Nanteuil (SZHE)
 

Door Sonja Hagens

 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

WEDSTRIJDEN

Dutch Golden Classic 2021: uitgestelde start met verrassing


Door Wim Vos, secretaris Dutch Golden Classic

Ondanks het feit dat we de editie 2021 hebben moeten uitstellen was er voor de duiven die in 2020 zijn verkocht toch nog een kleine verrassing. In de spelregels is nl. opgenomen dat onze deelnemers met de in het vorig jaar aangekochte duiven ook nog een leuk zakcentje konden verdienen.
Omdat er geen volledige 250 jongen verkocht zijn moesten we in alle eerlijkheid ook deze geldprijs van normaliter € 100 ietsje aanpassen naar € 75. We hebben alle deelnemers laten weten dat we dit jaar die prijs op elke Midfondvlucht, en dat zijn er zeven, zullen uitbetalen.

Eerste vlucht vanuit Nanteuil 
Afgelopen zaterdag 8 mei was er de eerste vanuit Nanteuil. Enigszins verrassend werd die vlucht toch nog gelost om 14.05 uur met stevige wind van achteren. Nanteuil kende een vreemd verloop met een snelheid van ruim 132 km. per uur.

De eerste Golden  Classicduif  werd geklokt door Jan Eskes uit Streefkerk. Zijn duif vloog 2.125 mtr. per minuut wat altijd nog ruim 127 km. per uur is. Jan had een mooie uitslag en het zakgeld voor deze week komt hem toe. Het was een duifje afkomstig van Ronald Lugthart uit Gouda.

We kijken uit naar volgende week want dan staat Pontoise op het programma en wie weet bent u de volgende winnaar.

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Bij het inloggen krijg ik de melding dat mijn lidnummer ongeldig is. Hoe kan dit?
Uw volledige verenigingslidnummer dient achter elkaar te worden ingetoetst. Dus geen streepje, punt, spatie of iets dergelijks ertussen.
 
Iemand heeft online een overschrijvingsaanvraag gedaan, maar ik heb daarover geen mail ontvangen. Hoe kan ik de aanvraag nu goedkeuren?
De mail heeft u niet nodig om een aanvraag goed te keuren. U logt in, gaat naar ‘mijn overschrijvingsaanvragen’ en daar staat de aanvraag. Die kunt u vervolgens goedkeuren. Op de NPO website kunt u een beschrijving waarin het overschrijven stap-voor-stap beschreven wordt bekijken of de videoinstructies bekijken.
 
Ik wil ringen nabestellen. Hoe doe ik dat en wat zijn de kosten?
Ringen kunt u nabestellen bij de ringenadministrateur van uw vereniging. Die plaatst de bestelling.

 • Vaste voetringen: per 20 stuks 
 • Chipringen: per 50 stuks
 • Ladies League (vaste voetring + chipring): per stuk

De nabestellingskosten zijn € 25 per keer (dit geldt niet voor de Ladies League ringen tenzij het een gecombineerde bestelling is met andere ringen).

Online overschrijven van een ringnummer lukt niet. Wat nu?
U gaat met het eigendomsbewijs naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging. De overschrijvingsfunctionaris kan het ringnummer overschrijven op uw naam.

Ik heb mijn Nederlandse eigendomsbewijzen retour ontvangen, maar waarom staan ze niet op mijn naam?
Die schrijven wij niet over op ons kantoor. Hiermee kunt u naar uw vereniging gaan. De overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging kan deze op uw naam overschrijven.

Mijn (klein)kind wil een spreekbeurt houden. Heeft u informatie?
We kunnen een informatieboekje en uitdeelmateriaal verstrekken. De volgende gegevens hebben we nodig: naam, adres en leeftijd van het kind, aantal klasgenootjes en de datum van de spreekbeurt. Wij verzoeken u vriendelijk om ruim van tevoren aan te geven wanneer de spreekbeurt wordt gehouden. 

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

Prachtig resultaat bonnenverkoop voor goede doel

Eerder hebben we in ODH aandacht besteed aan de door Jessica georganiseerde bonnenverkoop van PV De Luchtbode (Zegge) en PV De Nieuwe Wijk (Heijningen). De opbrengst van deze bonnenverkoop was bestemd voor de aanschaf van een rolstoelbus voor Nanne, een gehandicapt meisje uit Rucphen.

De bereidheid van de internationale postduivenliefhebbers was overweldigend, maar liefst 220 bonnen werden er geschonken. De verkoop leverde - inclusief een aantal spontane donaties - het mooie bedrag op van maar liefst € 20.888. Jessica, PV De Luchtbode en PV De Nieuwe Wijk willen iedereen die op enige wijze heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat hartelijk danken. 

 

NPO BUREAU
Africhten Afdeling 5 en 6 

Afdeling 5 biedt voor de marathon spelers van afdelingen 5 en 6 de mogelijkheid om de duiven af te richten. Ze richten af op woensdag, inkorven op dinsdag in een beperkt aantal lokalen. Hieronder de data en de losplaatsen: 

 • di 18-mei  19-mei Roye aangewezen verenigingen * +NH
 • di 25-mei  26-mei Roye aangewezen verenigingen * +NH

Voor meer informatie zie afdeling5.nl of een mail naar //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./" target="_blank" rel="noopener" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 124, 137); font-weight: normal; text-decoration: underline;">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als er vragen zijn.

Terug naar inhoudsopgave

 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 12 mei 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

NPO BUREAU

Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 
Meer weten? Klik op onderstaande button.
dinsdag 11 mei 2021

martin

Gisteren hebben we een bijzondere vlucht mogen ervaren, waar de hele boel eens flink door elkaar werd geschud. Onze duiven zaten in Nanteuil (de eerste midfond vlucht dit jaar) op een afstand van 333 km. De vooruitzichten betreffende het weer waren de hele week al niet goed maar duiven thuishouden voor de weersvoorspellingen doen we niet meer. We hadden dus weer 70 duiven ingekorfd en die stonden er weer super op. Ze trainden super en we hadden er het volste vertrouwen in.

Toen we gisterenmorgen vroeg opstonden zagen we op buienradar (letterlijk) de bui al hangen. Gelukkig was onze lossingcommissie zo wijs om na de buien te lossen en liep het hier een stuk beter af dan de afdelingen die voor en tijdens de buien hadden gelost.

De duiven werden gelost om 5 over 2 en ondanks dat de weersomstandigheden toen goed werden was ik er niet gerust op. Ik sprak tegen Jochem mijn ongerustheid uit en vertelde hem dat er twee dingen waren die mij niet zinde en mij grote ongerustheid baarde. Ten eerst kan ik mij niet herinneren dat een korte vlucht die in de middag wordt gelost lekker verloopt. En het tweede punt was mijn angst voor de Zuidoosten wind. Er stond een flinke wind op de staart tijdens het lossen en dan ook nog Zuidoost, dat zijn de ingrediënten voor een vreemde vlucht, met uitschieters en zelfs overnacht fondduiven aan de kop van de uitslaglijst.

We waren dus gewaarschuwd en waren vroeg op onze post. Pascal stuurde ons een appje met de 1e melding van de Zuid-Hollandse eilanden en snel berekend moesten we ruim voor vijf uur duiven hebben. Even na half vijf werden de figurita’s gepakt en betrokken we onze post. Nico en Jochem stonden aan de waterkant wat te redeneren en ik bleef bij huis en tuurde het luchtruim af en daar was werkelijk geen duif te bekennen.

Plotseling -en nog niet echt verwacht- zie ik uit de goede richting, de eerste duif vliegen en ook precies onze kant opkomen. En terwijl ze dichterbij komt zie ik ze ook knijpen en als een balletje naar beneden komen vallen.” Komt er één” roep ik en zo konden we gedrieën de duif uit de lucht zien vallen. Het was mijn favoriete duivinnetje “Christy” ( haar naam is bedacht door Jochems dochter Romy ) een fotokopie van “Kaja” (onze stammoeder) waar ze ook van vaders en moederskant van afstamt. Of ze niet weg was geweest en net was ingekorfd. Dan moeten we 6 minuten wachten en dat is al een vaag teken en valt er een oude duivin en een jaarling die we tot nu toe amper op de lijst hebben gezien. Dan moeten we weer 4 minuten wachten en zien we onze held de “539” op de klep staan en dat maakt ons zeer gelukkig. Nu heeft hij alle rampvluchten die te bedenken zijn al meegemaakt maar toch je bent dan heel blij als hij weer thuis is. Zijn neusdoppen waren rood en hij was ook heel klam en was duidelijk een buitje tegen gekomen.

Dan druppelen de duiven naar huis en weten we al hoe laat het is. Kees en Pascal hadden ook een mooie vroege duif maar zien dan bij buurman Arco (overnacht fondspeler) al redelijk snel dat zijn duiven veel beter komen. Het oude vertrouwde liedje en daar moeten we het mee doen.

Als ik rond 7 uur heb afgeslagen en de lijst heb bekeken zie ik dat heel veel overnachtspelers- in verhouding tot een normale midfond vlucht -heel goed hebben gepakt. Ook zien we veel nieuwe namen op de uitslag lijst in onze kring. Met afslaan rond 7 uur moesten we er nog 11,toen ik terug kwam van afslaan nog 7,rond kwart voor 10 -toen het bijna donker was- viel er nog een jaarling duivin. En terwijl ik dit stukje schrijf valt er om 6.19 de eerste jaarling doffer dus moeten we er nu nog 5. De uitslag was niet zoals we hadden gehoopt maar dat is ook duivensport. We gaan het volgende week opnieuw proberen en dan zal het wellicht weer een andere vlucht zijn. De duiven hebben er dankzij de lossingcommissie van afd. 5 niets van geleden en dat vind ik heel belangrijk. De club uitslag is Nanteuil 719 duiven. 6-14-15-22-26-27-33-40-50-55-56-67-69 enz 70/20.In de kring rayon a tegen 2194 duiven 15-67-68-117-131-153- 225 enz 70/20.Dankzij onze “539” staan we over alle vluchten op dit moment op de 1e plaats aangewezen in de hele kring “Gouwe en IJssel” en de “539” zelf als 2e beste duif over alle vluchten tot nu toe. Op naar de volgende midfond vlucht ,een nieuwe ronde en nieuwe kansen. 

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 mei 21
Latente infecties                                                     Start DuivenseizoenDe start van het duivenseizoen is in de  diverse landen vaak op een ander  tijdstip. Er zijn landen waar al in maart  begonnen wordt, maar ook landen waar  men het...

Columnist in Spotlight

RC8 6
13 juni 21
Op mijn vorig artikel heb ik heel wat leuke...
RC17 5
18 mei 21
k ben opgegroeid in een dorpje op een boogscheut van de de...
RC3 5 1
04 mei 21
Op mijn vorig artikel kreeg ik nogal wat...
RC8 4 1
08 april 21
Zijn of niet zijn , dat is de vraag !De...
RC3 4
04 april 21
Laten we eens een kat een kat noemen...
RC19 3 1
19 maart 21
Wat een heerlijk gevoel is dat !! De lente in...
RC1 3 1
04 maart 21
Ik herinner mij nog goed toen de TV bij ons zijn...
RC18 2 1
21 februari 21
Mijn artikel moest eigenlijk al lang geschreven...
RC22 1
23 januari 21
Ik schrijf al heel lang . Het is boeiend en...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40