Roger Casier


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 4 juni 2021 | week 22

Voorwoord


Vogelgriep
U bent vorige week in deze nieuwsbrief geïnformeerd over de vogelgriep in Weert. Sinds de wetgeving van april dit jaar heeft een constatering van vogelgriep ook impact op de duivensport. Uiteraard een ontzettende tegenvaller voor alle direct betrokkenen. Gelukkig zijn er geen uitbraken bijgekomen. Dat is fijn, maar wij zijn er nog niet. Directe vraag van de betrokken leden is dan ook: hoe lang gaat het nog duren? Uit navraag blijkt dat er rekening moet worden gehouden met een periode van 30 dagen als er geen uitbraken bijkomen. Een flinke periode, helaas met de nodige impact voor het vliegseizoen van de betrokken leden. Maar hopen dat de tweede helft van het seizoen zorgt voor positieve energie voor deze gedupeerde leden uit Weert!
 
Grand Prix St. Vincent
Het is zover: de eerste Grand Prix vlucht vindt volgende week plaats. Een nieuw initiatief dat de komende jaren de nodige status moet krijgen in onze sport. Eerder heb ik al eens geschreven: elke wielrenner ziet uit naar de Ronde van Vlaanderen en andere klassiekers. Voor de duivensport zijn er ook mogelijkheden om iets op de kaart te zetten. Wij kunnen dat met zijn allen doen!

De 8 belangrijkste concoursen van het vliegseizoen, met voor elke discipline 2 vluchten. Wij starten met “De Pyreneeën klassieker” de marathon vlucht St. Vincent. Voor het podium, de top 3 per sector, is er een ereprijs met uitstraling beschikbaar. Een herinnering die in elke huiselijke kring een mooi plekje zal krijgen. Kortom, iets om trots op te zijn en waar iedereen naar uitziet om te behalen. Alles begint natuurlijk met deelnemen. Dat is niet moeilijk, u hoeft alleen het aantal duiven maar aan te geven op niveau 9. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Vindt u dit moeilijk, vraag het dan aan degene die achter de computer zit bij het inkorfcentrum.

Wilt u meespelen voor de luxe hoofdprijzen zoals een laptop, Ipad, E-reader etc.? Dan kunt u het aantal duiven dat u inzet aangeven op datzelfde niveau 9 via poule kolom 19. De inleg is €1 per duif. Ze gaan af per liefhebber op de volgende plaatsen: 1, 5, 10, 50, 100, 250 en 500 per sector. Als de duif op bijvoorbeeld plaats 100 niet gezet is komt nummer 101 ervoor in aanmerking. Kortom, volop kansen voor iedereen. Dus speel mee en zorg ervoor dat wij samen een succes maken van de Grand Prix vluchten. Via verschillende kanalen wordt al gezorgd voor aandacht en bekendheid. Om het alvast op te warmen vindt u hieronder links waar de informatie te raadplegen is en de socialmediakanalen waarop het te volgen is: 
https://www.youtube.com/watch?v=uxbWI3wEnOw
https://www.instagram.com/npograndprix/
https://www.facebook.com/groups/458942321875444/
 
De lijst met de NIC’s waar ingekorfd kan worden staat in deze editie van Op (de) Hoogte. Succes met de laatste voorbereidingen!
 
Corona
In de coronapandemie dient zich weer een volgende fase aan. Daar hoort natuurlijk ook een aangepast protocol bij, in dit geval versie 3.1. Onze COVID-werkgroep heeft weer voor de update gezorgd. Dank hiervoor! Uiteraard moet deze versie geprint worden en in het betreffende lokaal aanwezig zijn. Ook het inrichtingsplan is belangrijk. Als het gelijk blijft aan dat van vorig jaar kan het op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Als er gebruik wordt gemaakt van een andere lokaliteit of er zijn wijzigingen in het plan dan dient het door de afdeling te worden goedgekeurd, dit voordat men het lokaal/de kantine kan openstellen.

Wet Dieren
Afgelopen week is er in de media de nodige aandacht geweest voor de Wet Dieren die zowel door de Tweede Kamer alsook door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Nadere informatie hierover staat in deze nieuwsbrief.
 
Ringen 2021
Enkele weken geleden bent u geïnformeerd over het tijdig bestellen van de vaste voetringen voor 2022. Er komen op dit moment regelmatig telefoontjes binnen over nabestellingen voor 2021. Uiteraard kan dat nog steeds via het reguliere bestelprogramma via de ringenadministrateur.
 
Komend weekend
Het gaat snel, dit weekend staat de laatste Vitesse vlucht op het programma: de finale van de Vitesse voor de Nationale Kampioenschappen. De tussenstanden staan op de site van Compuclub. Het is nu wekelijks mooi te volgen. Flinke stappen voorwaarts als je het vergelijkt met het afgelopen jaar toen wij de kampioenen pas in november bekend konden maken. Naast deze laatste Vitesse vlucht staat de tweede Dagfond vlucht op het programma.

Iedereen veel succes en een fijn weekend toegewenst!


Ben Geerink
Voorzitter NPO
 
 

Inhoudsopgave
 

 

Poll week 21

De NPO moet zorgen voor meer centrale hokken voor de opvang van duiven.

Conclusie
Iets meer dan de helft van de liefhebbers die gereageerd heeft is het eens met de stelling. In totaal hebben deze week 792 mensen gereageerd op de stelling. 
 

Poll van deze week

Lossingen van Marathonvluchten moeten niet later dan 10.00 uur plaatsvinden (o.a. door klimaatverandering).

Let op: het is de bedoeling dat alleen de Marathon spelers op de poll van deze week reageren. 


Hoe werkt het? 
 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 11 juni aanstaande terugvinden.
Geef uw mening
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor 5 juni 2021


Een lagedrukgebied ligt over het oosten van België en trekt naar het noordoosten weg, hieromheen bevindt zich een complexe bewolkings- en neerslagzone waarbij een grote hoeveelheid (te) lage bewolking aanwezig zal zijn. Tover Frankrijk bevindt zich ten oosten van de lijn Rouen-Limoges een zone met een wolkenbasis beneden de 150m en bovendien valt er frequent (buiige)regen. Deze zone trekt uiterst langzaam naar het oosten weg zodat de meeste westelijk gelegen losplaatsen nog kansen hebben om te lossen. Maar ook hierbij geldt dat over België en Nederland nog langdurig lage bewolking aanwezig kan blijven. De oostelijk gelegen locaties hebben zoals aangegeven langdurig met de slechte omstandigheden te maken (minimale zichten en neerslag/lage bewolking. Lossen wordt daarom lastig. Voor zondag komt het weer onder invloed van een hogedrukgebied, waardoor de neerslagkansen sterk afnemen, maar door de zwakke wind en de eerder gevallen neerslag kan nevel/mist en/of lage bewolking voorkomen met name over Frankrijk en België. Al met al een lastig weekend voor de LC s.

                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave

 


WEDSTRIJDEN

Prijzenpakket Grand Prix 2021


Bij een grote wedstrijd horen prijzen die daarbij passen. Om de Grand Prix de status te laten krijgen van de 8 belangrijkste wedstrijden van het seizoen, hoort bovenal een deelname van liefst alle liefhebbers in Nederland. Dat begint natuurlijk met meedoen! De drempel is laag want er is aangesloten bij het Nationale vliegprogramma wat vastgesteld is door de Ledenraad. Om iedereen de kans te geven zijn er voor iedere discipline 2 vluchten uitgekozen: midfond, dagfond, jong en marathon. Uiteindelijk willen wij toegroeien naar een status waar iedere liefhebber droomt ooit eens op dat podium te kunnen staan. En kijken we naar de lijst van winnaars van St. Vincent dan zien we daar kleine en grote liefhebbers, hobbyisten en professionals. Het is in het belang van onze brede duivensport dat bij iedere Grand Prix iedereen het gevoel krijgt dat hij/zij in de prijzen kan vallen.

Hoe doet u mee?
Zet al uw duiven in via niveau 9! Zetten voor de Hoofdprijzen doet u via poule kolom 19.
Op iedere Grand Prix zijn er ereprijzen te verdienen voor de vluchtwinnaars die het podium op mogen deze winter bij de speciale huldigingen van onze landelijke kampioenen en winnaars. Bovendien wordt er per vlucht 1 landelijke Grootmeester gehuldigd. Ereprijzen die de uitstraling gaan krijgen zoals de bekende vazen bij de ZLU, de bronzen beeldjes bij Whzb/Tbotb en de Gouden Duiven in België. Ereprijzen die ieder jaar hetzelfde zijn. Een doel om deze zelfs in de huiskamer neer te mogen zetten zo eervol en mooi, dat het ook in huiskringen is toegestaan om deze ‘op de kast te zetten’!

Dus voor het podium (de nummers 1, 2 en 3) zijn er gepersonifieerde herinneringstrofeeën. Daarnaast ontvangen alle liefhebbers die in de Top 10 staan het Jaarboek Grand Prix 2021!

 • Grand Prix St. Vincent, marathon: “De Pyreneeën klassieker”: 3 ereprijzen per sector
 • Grand Prix Midi France, dagfond: De Kastelen klassieker”: 3 ereprijzen per sector
 • Grand Prix TGV, midfond: “De Snelheid klassieker”: 3 ereprijzen per afdeling
 • Grand Prix Issoudun, dagfond: “De Leeuwenhart klassieker”: 3 ereprijzen per sector
 • Grand Prix Rondom Parijs, midfond: “De Vredesvlucht klassieker”: 3 ereprijzen per afdeling
 • Grand Prix Bergerac, marathon: “De Wijnstreek klassieker”: 3 ereprijzen per sector
 • Grand Prix Nieuwe Oogst, jonge duiven: “De Talenten klassieker”: 3 ereprijzen per afdeling
 • Grand Prix der Junioren, dagfond: “De Ode aan Orléans klassieker”: 3 ereprijzen per sector

Daarnaast zijn er op iedere Grand Prix luxe hoofdprijzen te verdienen die per liefhebber afgaan. Afhankelijk van de deelname moet u denken aan een laptop, Ipad, E-reader etc. Deze prijzen zijn te verdienen door de deelnemers. U moet dan uw duiven zetten op niveau 9 kolom 19. De inleg is €1. 
Hoofdprijzen op de plekken: 1,5,10,50,100,250,500 per sector/afdeling.

Doet allen mee, dan laten we de Grand Prix samen uitgroeien tot een succes!

                                                                                                                                        Terug naar inhoudsopgave

Inkorflokalen St. Vincent
Informatie Grand Prix St. Vincent
 

NPO BESTUUR

Nut en noodzaak van NPO sanctiebeleid

Het is opnieuw onrustig in de Zeeuwse Duivensport. Na een turbulente winterperiode waarin het gehele afdelingsbestuur van Zeeland’96 is vervangen zijn er opnieuw problemen ontstaan.

Wat is het geval?
Na haar aantreden heeft het nieuwe afdelingsbestuur van Zeeland’96 besloten om opleervluchten te gaan organiseren. Dit om de duivensport binnen Zeeland’96 betaalbaar te houden en om voor alle regio’s gelijke opleermogelijkheden te bieden. Concreet werden naast het reguliere wedvlucht programma door de afdeling Zeeland 18 opleervluchten geprogrammeerd. Een begrijpelijk besluit vanuit sportief oogpunt en ter beheersing van de al hoge vrachtkosten.

Vereniging de Nishoek, lid van afdeling Zeeland’96, heeft vergunning aangevraagd voor 57 door haar te organiseren trainingsvluchten. Het nieuwe afdelingsbestuur constateert vele dubbelingen met het door de afdeling aangeboden programma en verklaart zich bereid vergunningen aan te vragen voor 16 Nishoek trainingsvluchten. Dus geen 57 maar 16 en zie daar de kern van het geschil tussen de afdeling Zeeland’96 en haar vereniging de Nishoek.

Over de zin of onzin van 57 trainingsvluchten bovenop het al aangeboden afdelingsprogramma verschilt men van mening. Wel is duidelijk dat er bij de Nishoek een financieel belang meespeelt. Waar een dergelijk geschil normaal wordt beslecht door overleg en of een compromis verharden al snel de posities en een oplossing verdwijnt uit het zicht. De Nishoek besluit vervolgens in strijd met de NPO-reglementen en besluiten van de Ledenraad hun trainingsvluchten toch door te zetten. Om de NPO-reglementen en mogelijke sancties te omzeilen zegt de voorzitter van de Nishoek zijn lidmaatschap op. Zijn huisgenoten blijven wel lid en nemen deel aan de vluchten. Op social media bemoeien voor- en tegenstanders zich vervolgens met de gang van zaken wat vaak olie op het vuur is.

Inmiddels is het ook zover dat besluiten van het Zeeuwse bestuur door uitvoerende partijen worden genegeerd. Daarbij spelen bedrijfsbelangen een belangrijke rol. Een vereniging die zich niet houdt aan NPO-reglementen en besluiten van de Ledenraad, het hoogste orgaan binnen de duivensport, schaadt het algemeen belang van de duivensport. Dat is ook hier het geval want: 

 • Het KBDB bestuur heeft het NPO Bestuur nogmaals laten weten illegale trainingsvluchten helemaal zat te zijn waarbij de Nishoek met naam wordt genoemd. Het kan uiteindelijk leiden tot het weigeren van lossingsvergunningen die alle Nederlandse liefhebbers raken.
 • De verwikkelingen hebben tot een nieuwe bestuurscrisis geleid in de Afdeling Zeeland’96. Als kleinste afdeling van Nederland zijn er al volop uitdagingen voor Zeeland en opnieuw een crisis is slecht voor de toekomst van de sport in Zeeland.
 • De NPO heeft inmiddels meer dan 10.000 euro aan boetes opgelegd aan de Nishoek. De afwikkeling daarvan zal leiden tot meer procedures.
 • Afdelingsbestuurders worden bedreigd waarbij in 1 geval er sprake is van een doodsbedreiging door een zelfverklaarde “aanhanger van de Nishoek”. Uiteraard is hiervan aangifte gedaan maar de impact op betrokkenen is groot evenals de imago schade van de duivensport.
 • De Nishoek probeert zich te onttrekken aan de rechtsorde binnen de duivensport door gekunstelde constructies wat de sport en organisatie schaadt.
 • Liefhebbers die deelnemen aan de illegale africhtingen overtreden de reglementen en brengen hun duiven daarmee in gevaar met alle mogelijke gevolgen van dien.

Alles bij elkaar kun je het gedrag van de Nishoek niet anders zien dan ondermijning van gezag waarbij respectloos voorbij wordt gegaan aan de opvattingen van de Belgische en Nederlandse duivensportbonden en het Zeeuwse bestuur. En tegelijkertijd wil men uiteraard wel blijven profiteren van alle faciliteiten en spelmogelijkheden die de NPO en afdeling Zeeland biedt.

Wat moet je als landelijke organisatie hier nou mee?
De NPO en het NPO Bestuur staan voor het algemeen belang van de duivensport en worden geacht hiervan de hoeder te zijn. De statuten van de NPO zijn daar duidelijk over. Een kleine groep of vereniging die het algemeen belang schaadt en in gevaar brengt dient tot de orde te worden geroepen en bij volharding te worden uitgesloten van de organisatie.

De NPO statuten en reglementen voorzien maar mondjesmaat in sancties. Dat is in de loop van de jaren zo gegroeid. Wat dat betreft is de NPO niet meegegaan met de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij commerciële belangen en eigenbelang een steeds grotere rol zijn gaan spelen. Een correctie of inhaalslag is gewenst. Een duidelijk sanctiebeleid is helaas nodig zoals deze Nishoek affaire aantoont. Het is aan het NPO Bestuur dit sanctiebeleid te ontwikkelen en voor te leggen aan de Ledenraad komend najaar.

Is het dan allemaal kommer en kwel?
Er is wel een lichtpuntje te melden. De Nishoek werd tot vorig jaar gepresenteerd als het voorbeeld hoe de duivensport in Nederland er in de toekomst zou moeten uitzien. Het NPO Bestuur heeft eind 2020 daar een punt achter gezet. Naar nu blijkt meer dan terecht want het huidige gedrag van de Nishoek is allesbehalve een voorbeeld van hoe het moet.

                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave
 
 

NPO BESTUUR

Wet Dieren en mogelijke impact voor de duivensport 


Door Menko Rittersma

Zoals u wellicht heeft vernomen is recent een wetswijziging aangenomen. Het betreft een amendement ingediend door de Partij voor de Dieren op de Wet Dieren. De bedoeling van de wetswijziging is dat er een einde wordt gemaakt aan permanent dieronvriendelijke huisvesting van dieren; dieren moeten hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. De wet is zowel van toepassing op de veehouderij als op andere gehouden dieren in Nederland, zoals onze postduiven. Het lijkt er wel op dat de wetswijziging vooral gevolgen zal hebben voor de veehouderij. Op dit moment is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen gaan zijn van deze wetswijziging voor onze hobby. De wet is namelijk nogal algemeen geformuleerd en behoeft dus uitwerking om in de praktijk toegepast te kunnen worden en nagedacht zal moeten worden over handhaafbaarheid. De Minister heeft aangegeven nog voor het zomerreces te komen met nadere informatie.

U kunt erop vertrouwen dat het NPO Bestuur zich zal inzetten voor het behoud van onze geliefde sport zoals wij die kennen. Dit gebeurt via verschillende kanalen, waaronder de samenwerking in KleindierNed en met betrokkenheid van de WOWD en met dezelfde inzet die we recent hebben laten zien toen Europese regelgeving over grensoverschrijdend transport van dieren een bedreiging vormde. Als er meer informatie te delen is hierover hoort u weer van ons.

 

NPO BESTUUR

Nieuwe rubriek: mijmeringen


Als bestuursleden komen we met veel onderwerpen en standpunten rondom onze sport in aanraking. Mooi en uitdagend, soms ook best lastig of confronterend. Het geeft in ieder geval stof tot nadenken, tot mijmeren.

Via deze nieuwe rubriek delen we regelmatig onze mijmeringen. Wat houdt ons bezig? Welke afwegingen hebben we te maken? We geven jullie graag de kans om te reageren. Laat weten wat u vindt van een onderwerp of dilemma. Help ons als bestuursleden om de mening van liefhebbers in het land mee te wegen in ons bestuurswerk.
 
 

COVID-19 WERKGROEP

Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier
Actueel protocol (versie 3.1 van 1 juni 2021)
FAQ voor toezicht (versie mei 2021)
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 

The Dutch Golden Classic 2021 


Door Wim Vos

Zoals ik vorige week al schreef, hebben we ondanks alle beperkingen van 2020 en 2021 toch nog een kleine verrassing voor de duiven die in 2020 zijn verkocht en nu als jaarling op elke midfondvlucht van het vliegprogramma nog een aardigheidje kunnen verdienen voor hun baas.
 
Omdat er geen volledige 250 jongen verkocht zijn in 2020 moesten we in alle eerlijkheid ook deze geldprijs van normaliter € 100 aanpassen naar € 75. We hebben alle deelnemers laten weten dat we dit jaar die prijs op elke midfondvlucht (dat zijn er intussen 6 geworden) uitbetalen.
 
Afgelopen zaterdag 29 mei was er de tweede vanuit Pontoise. Het werd een prachtige vlucht zoals we die eigenlijk elke week wel willen hebben. Licht Noord-Oost windje, een prachtige blauwe lucht, licht bewolkt en een heerlijke temperatuur. Echt een vlucht om je duiven te kunnen beoordelen. Geen enkele excuus voor welke duif dan ook.

De snelste Golden Classicduif  werd geklokt door William Blaak uit Capelle a/d IJssel. Zijn duif vloog 1144.325 meter per minuut wat altijd nog 68.6595 km per uur is. Waarom zo precies vermeld: Jan Strijker uit Hardinxveld had de 2e snelste met 68.6565 km per uur. Een verschil van 0,003 km per uur. Hoezo de opmerking wat maakt die ene seconde nu uit. Het is een duifje gekweekt door Dennis Boelhouwer en die investering is er vrijwel uit. We kijken weer uit naar de volgende vlucht want op 12 juni staat Pontoise weer op het programma en wie weet bent u de volgende winnaar! U gaat het lezen in deze rubriek.         
  
 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

In mijn mailbox heb ik een aanvraag ontvangen voor goedkeuring van overschrijving van mijn duif. Wat moet ik doen?
U kunt inloggen en naar 'Mijn overschrijvingsaanvragen' gaan. Daar ziet u de betreffende aanvraag staan en die keurt u goed. U stuurt dus geen mail naar het Bureau met de mededeling dat het akkoord is.
 
Ik ontvang een melding van een duif die niet meer van mij is, maar ik weet niet wie de nieuwe eigenaar is. Wat nu?
Kom altijd met een oplossing en laat de melder nooit zitten met de duif. Vaak is het iemand die zelf geen duiven heeft en niet weet wat te doen met de duif. Neem desnoods contact op met het Bureau. Daar kan worden gezocht naar een postduivenvereniging in de buurt van de melder. Die contactgegevens kunt u vervolgens doorgeven aan de melder.

Hoe kan ik een Belgische duif melden?
Dit kan via de site van de Belgische Bond. U gaat naar www.kbdb.be . U ziet daar aan de rechterkant staan ‘Verdwaalde duif?’. Daaronder kunt u kiezen voor Opzoeken of Aanmelden. Kiest u voor Opzoeken, dan kunt u het ringnummer intoetsen waarna het telefoonnummer van de eigenaar in beeld komt. Kiest u voor Aanmelden, dan vult u onder ‘Gegevens van de aanmelder’ uw gegevens in waarna de duif schriftelijk wordt gemeld aan de eigenaar.

De duif die ik kwijt bent, is overgeschreven door een ander lid. Dit wil ik niet en ik wil die duif terug.
Nederlandse duiven worden overgeschreven binnen de vereniging door de overschrijvingsfunctionaris. Regelmatig wordt er een tikfout gemaakt bij het invoeren van het ringnummer. Hierdoor wordt een verkeerd ringnummer overgeschreven. Wanneer u dit constateert, kunt u hierover contact opnemen met het Bureau waarna het ringnummer wordt teruggezet op uw naam. Het is dus niet zo dat die betreffende duif bij dat lid is, per ongeluk is dat ringnummer overgeschreven. Het is een vergissing.

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

Aanvraag Stichting NOOK 


Er is weer een aanvraag binnengekomen om aangeslotene te mogen worden bij de Stichting NOOK. Zoals u weet valt de Stichting Nook onder de auspiciën van de NPO en kunnen eventuele bezwaren gemeld worden. 

Aanvrager: Wim van Mierle
Dr. Schaepmanstraat 14
6931 DN Westervoort
NPO lidnummer: 0803-0905

Eventuele bezwaren kunt u schriftelijk of per Email binnen 4 weken kenbaar maken aan :
Leo Snel
Kemal Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                                                                                       Terug naar inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 2 juni 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad
Geplande activiteiten en vergaderingen

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 mei 21
Latente infecties                                                     Start DuivenseizoenDe start van het duivenseizoen is in de  diverse landen vaak op een ander  tijdstip. Er zijn landen waar al in maart  begonnen wordt, maar ook landen waar  men het...

Columnist in Spotlight

RC9 7
11 juli 21
Over dromen.... Dromen moet je hebben . Ze zijn...
rc25 6
27 juni 21
Veel valt er eigenlijk niet te vertellen behalve veel...
RC8 6
13 juni 21
Op mijn vorig artikel heb ik heel wat leuke...
RC17 5
18 mei 21
k ben opgegroeid in een dorpje op een boogscheut van de de...
RC3 5 1
04 mei 21
Op mijn vorig artikel kreeg ik nogal wat...
RC8 4 1
08 april 21
Zijn of niet zijn , dat is de vraag !De...
RC3 4
04 april 21
Laten we eens een kat een kat noemen...
RC19 3 1
19 maart 21
Wat een heerlijk gevoel is dat !! De lente in...
RC1 3 1
04 maart 21
Ik herinner mij nog goed toen de TV bij ons zijn...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40