Roger Casier

Ik ga een beetje uit de losse pols aan mijn dagboek werken .
Ik zou het eigenlijk elke dag moeten bij werken want soms zie of hoor ik , onder mijn bezigheden door , van die dingetjes waarvan ik denk dat ik daar toch eens mijn mening moet over geven .
Maar de dag nadien ben ik het vergeten of is er iets anders dat mijn aandacht gaande houd .
Ik erger mij bijvoorbeeld blauw aan de manier waarop de corona maatregelen opgevolgd worden door sommigen .
Vooral ook aan de manier waarop ze de boodschappen interpreteren . Ze horen of lezen ergens iets half-en-half en maken er hun eigen verhaal mee dat aan geen kanten nog klopt .
En dan beginnen die verhalen een eigen leven te leiden .
Dat is trouwens niet specifiek zo met het corona-gegeven maar een algemeen verschijnsel .
Het wordt trouwens in de hand gewerkt door de intellectuelen die een soort geheimtaal hanteren waar de gewone werkmens geen snars meer van begrijpt !
Waar is de tijd van de betogingen " LEUVEN VLAAMS !! " .
De reactie op het feit dat er daar geen Vlaams mocht gesproken worden !!
Tegen de " verfransing "
De taalstrijd.... weet je wel ....
Ik heb al altijd de neiging gehad om iets wat ik niet begrijp
uit te zoeken tot op het bot .
Toen ik in de politiek actief was werd ik geconfronteerd met onderwijzers , advocaten , notarissen ...
Ze gebruikten ook die geheimtaal , doorspekt met geleerde woorden , en hier en daar gooiden ze er zelfs een dosis Latijn tegen aan .
En 's avonds laat en 's nachts studeerde ik om te achterhalen wat al die geleerde termen betekenen .
Zo is er bijvoorbeeld de term : " Conditio sine qua non "
Je hebt het gewoon maar te googelen en dan weet je dat het gaat om
een " noodzakelijke voorwaarde " . Meer is dat niet !
Nu is dat simpel te achterhalen maar in 1980 bestond Google nog niet ....
De taalstrijd ? Hieronder de uitleg via Wikipedia.
De Belgische taalstrijd tussen Nederlandstaligen, geconcentreerd in Vlaanderen, en Franstaligen, geconcentreerd in Wallonië, is een begrip dat kadert in 's lands algemene communautaire spanningen. Het omvat onder meer de onenigheden omtrent de taalwetgeving, de taalgrens, de verfransing van Brussel, het statuut van de faciliteitengemeenten en de Voerstreek, en de kwestie Leuven Vlaams, en leidde, onder druk van onder meer de Vlaamse en Waalse Beweging, tot meerdere staatshervormingen en de uiteindelijke federalisering van België.

Maar goed ...er is nu een nieuw gevaar actueel . Die geleerde gasten beginnen meer en meer Engelse termen te gebruiken zoals bijvoorbeeld " een taskforce " .
Dat is gewoon een WERKGROEP . Een taskforce wordt meestal in het leven geroepen omdat " men " geen raad meer weet met een probleem .

Vertaald uit het Engels-Een taskforce is een eenheid of formatie die is opgericht om te werken aan een enkele gedefinieerde taak of activiteit. Oorspronkelijk geïntroduceerd door de Amerikaanse marine, is de term nu populair geworden voor algemeen gebruik en is het een standaard onderdeel van de NAVO-terminologie. Wikipedia (Engels)

En dan is er nog de veel gebruikte dooddoener .... " Je moet de mensen perspectief bieden.. "
Perspectief betekent gewoon : vooruitzicht , toekomst .
Ik ken al die woorden zo'n beetje maar ik gebruik ze niet graag .
Ik zeg gewoon ....Je moet de mensen een toekomst bieden , een vooruitzicht .
Ik wil het gevaar niet lopen dat iemand denkt dat perspectief iets is om op te eten ....
Maar goed ....nu ik toch op mijn praatstoel zit .....
Brieven van lezers ....
Een goede vriend heeft duiven van Heijnen en zoon en schreef mij het volgende :
Het ras van Heijnen is eigenlijk Braakhuis . Dat is een ander ras dan Aarden
Ik zal het hem eens vragen . Heijnen heeft me getoond waar Braakhuis woonde . Heijnen haalt ook nog iets bij maar er moet Braakhuis bloed in zitten . Roger, vraag me niet waarom ik Heijnen duiven heb, daar kan ik niet op antwoorden , gij weet toch ook niet waarom je Tiest duiven hebt . Dat zijn keuzes , maar geen probleem Roger, als ik goed speel ga je ook iets krijgen van mij .
grt J. uit Oostduinkerke .
Ik heb de brave man geantwoord dat alle gerenommeerde top hokken in Holland het Aarden ras als basis hebben .
Sterker nog !! De oorsprong ligt in België bij Havenith en Delbar !!
In Holland werden ze vooral , lang geleden , gekweekt en verspreid door TOON LIGTENBERG en ook door PIET LAZEROMS .
In de belangrijke basis duiven van Braakhuis kom je JAN AARDEN veelvuldig tegen in de stambomen .
Vele vooraanstaande hokken in Holland hebben geprobeerd EN PROBEREN NOG STEEDS om het AARDEN RAS zuiver te kweken .
Jan Polder , Steketee , Ko van Dommelen , Cor de Heijde , Van Geel , Van der Wegen , Mevrouw Sprenkels ...
Ik vergeet er wellicht want er zijn er zoveel meer .....
Tot daar een stukje geschiedenis .
De eerste stelling van mijn goede vriend " J " is dus al ontkracht .
De tweede stelling " dat ik niet weet waarom ik duiven heb van Tiest " wordt hieronder recht gezet .
Het verhaal ....
Het moet in 2004 geweest zijn dat een jongeman uit Lochristi contact met mij zocht .
Hij wilde zijn pa verrassen met een duifje van mij . Hij kwam mij bezoeken te Dudzele , net voor mijn verhuis naar Lissewege .
Ik weet nog goed dat hij weinig tijd had want hij was gekomen met de trein en autobus en de bus naar het station in Brugge , 10 km verder ,
was slechts om het uur beschikbaar ......
Ik heb toen heel wat duiven weg gedaan
want ik had geen tijd om alles over te wennen .
Het was laat in de namiddag en hij keek voortdurend op zijn horloge om toch vooral die bus niet te moeten missen .
Hij vertrok met een paar duifjes in een klein mandje ....
( waarvan eentje gratis , zo ben ik nu eenmaal )
Ik weet begot niet meer welke duiven hij juist heeft meegedaan maar hij was in elk geval wreed content !!
Dat was het begin van een mooie vriendschap .
Ik beschouwde hem als een zoon en we mailden heel veel naar elkaar over onze passie : DE DUIVEN .
Later toen hij een rijbewijs had kwam hij mij regelmatig op zoeken en we ruilden ook duiven want zijn pa had er zitten van ROMAIN LEGIEST en dat was ras van JANSSENS Arendonk .
Met die soort slaagden zij er zelfs in om een eerste nationaal in hun zone te behalen uit Argenton met een duivin die hier nog gekoppeld werd aan mijn stamvader de " 19 " . Vader van ROCCO .
Op zeker ogenblik liet hij mij verstaan dat hij zinnens was om zware fond te gaan spelen en dat hij daarvoor contact gezocht had met een Hollandse liefhebber die de goede soort zitten had .
TIEST VAN TURNHOUT uit RAAMSDONKSVEER .
We zijn ondertussen 2009 en PALOMITO ( betekent : KLEIN DUIFJE ) van TIEST vloog uit Barcelona de 14° nationaal op 8042 duiven .
En iets later mailde mijn jonge vriend mij dat hij een broer van PALOMITO op de kweek had zitten .
O , gij gelukzak ! was mijn antwoord .
Na wat over en weer gepraat mocht ik BROER PALOMITO een half jaar hebben om uit te kweken en die kans liet ik niet liggen.
Hij werd gekoppeld aan mijn beste duivinnen overwegend " Theelen " via De Ceuninck - Vanhoucke .

rc13 12

En nu komt het !!
Ik stuurde ter info een stamboom door met de afstammelingen van " de broer van " naar mijn jonge " weldoener " en ik kreeg prompt een antwoord dat het ringnummer van de " broer van " niet klopte .
Gecheckt en dubbel gecheckt !! Mijn reactie . Het klopt WEL !!
Wat was er gebeurd ? Op het hok van zijn vader vertoefden 2 geschelpte duivers ( In holland zeggen ze " KRAS " ) . Twee druppels water !!
Hij had zich vergist en mij de verkeerde ( waardeloze ) duif gegeven . Miljaarde , miljaarde , Godv....
Ik was nog het meest van al kwaad om de verloren eitjes van mijn waardevolle duivinnen .
En dus ....trok ik mijn stoute schoenen aan en mailde naar Tiest om hem het verhaal te doen en de vraag of ik soms iets kon bekomen ....
Ge moet daar niet mee in zitten , zei Tiest , ik ga een paar jongen voor je kweken en GRATIS !!
Even later mocht ik ze gaan halen in Raamsdonksveer .
10 jongen !!!
Het zijn van mijn schoonste herinneringen !!
Tiest van Turnhout onderhield al jaren vriendschappelijke relatie 's met de liefhebbers hierboven vernoemd .
Zij wisselden uit , ruilden , leenden en speelden toppen op de zware fond .
Tiest is een heel aimabel man . Een goed mens en een fijne duivenkenner .
Hij heeft voor altijd een plaats in mijn hart .
Om een lang verhaal kort te maken . Wij zijn vrienden geworden , door dik en dun .
We gingen al eens samen iets gaan eten en zo . Hij bracht mij manden vol duiven , manden vol vreugde !!
Nu is het hier uiteindelijk allemaal " PALOMITO " en JAN AARDEN dat de klok slaat .Nu staan de hokken in Raamsdonksveer leeg . Ik kreeg de inhoud van zijn kweekhok , zijn AARDEN erfenis , cadeau .
Dank je wel , Tiest ....snik .....
Tiest en zijn lieve Betty slijten nu hun laatste jaren in een woonzorgcentrum .
Ik schrijf hem nog steeds over het wel en wee van zijn , ONZE , duiven .
Loslaten is een moeilijk proces . Vandaar .....
Die Aarden soort is gewoon magisch . Ze hebben magische ogen en hebben een boterzachte pluim .
Geen enkel ras kan zich qua referenties meten met het ras JAN AARDEN .
Geen enkel ras maakte zoveel kampioenen hokken . Geen enkel ras behaalde zoveel overwinningen .

rc13 12 1

Alleen al met de zuivere AARDEN duiven van TOON LIGTENBERG werden , alleen al in Nederland ,
meer dan 50 nationale en internationale overwinningen geboekt .
Ik kan de lijst hier publiceren , maar het zou te langdradig worden .
Jullie moeten mij geloven op mijn woord . Er zijn trouwens genoeg voorbeelden voorhanden voor hen die er meer willen van weten ...
Maar ja , de hedendaagse mens leest niet graag . We leven in een tijd van slogans ....
Dus ja , sorry voor mijn langdradig verhaal . Ik wilde het toch eens finaal uit de doeken doen .
Ik heb in mijn leven veel deugnieten ontmoet en dat laat zijn sporen na , maar ook veel schitterende mensen ,
van ongekend niveau . Zij hebben mijn leven verrijkt en dat overheerst nu .
Een gevoel van intense dankbaarheid .
Dank je wel , vrienden al te gaar ....

Tot de volgende
Roger Casier

rc13 12 2

PS : En hoe is het verder verlopen met mijn jonge vriend zal je vragen ?
Wel ja , aan het incident met de verkeerde duif heb ik niet zwaar getild .
Het was tenslotte niet met opzet gedaan .
Een hele tijd nadien nadien gaf hij te kennen dat hij ging trouwen en zich ging vestigen ergens in de Vlaamse Ardennen en daar ook met de duiven ging spelen .
Ik heb hem laten weten als hij iets nodig had , hij maar moest af komen .
Hij heeft mij en Tiest nog een foto gestuurd , van hem met zijn bruid ,( een onderwijzeres ) en vrijwel onmiddellijk daarna verbrak hij alle communicatie met mij en ook met Tiest .
Ik heb verschillende malen geprobeerd om terug contact te zoeken maar tevergeefs .
De oorzaak heb ik nooit kunnen achterhalen . Ik heb nooit meer iets van hem gehoord en ik wil dat ook niet meer .
Tijd heelt alle wonden en eigenlijk moet ik hem dankbaar zijn want door zijn vergissing heb ik Tiest leren kennen en zo is alles mooi in evenwicht !!

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 mei 21
Latente infecties                                                     Start DuivenseizoenDe start van het duivenseizoen is in de  diverse landen vaak op een ander  tijdstip. Er zijn landen waar al in maart  begonnen wordt, maar ook landen waar  men het...

Columnist in Spotlight

RC3 5 1
04 mei 21
Op mijn vorig artikel kreeg ik nogal wat...
RC8 4 1
08 april 21
Zijn of niet zijn , dat is de vraag !De...
RC3 4
04 april 21
Laten we eens een kat een kat noemen...
RC19 3 1
19 maart 21
Wat een heerlijk gevoel is dat !! De lente in...
RC1 3 1
04 maart 21
Ik herinner mij nog goed toen de TV bij ons zijn...
RC18 2 1
21 februari 21
Mijn artikel moest eigenlijk al lang geschreven...
RC22 1
23 januari 21
Ik schrijf al heel lang . Het is boeiend en...
r23 12
23 december 20
Hallo ,  Het is eigenlijk weer de tijd om een...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40