Spotlight

maandag 10 februari 2020

3/2/2020

 
De Kweek .... wanneer ga ik er voor mij zelf aan beginnen ? dat is altijd de vraag, nou moet het
een beetje afstemmen op de kwekers die de eerste ronden heeft liggen (voor mijn oom john)
want wil graag enkele eitjes over leggen bij de vliegers om zo genoeg uit mijn kwekers te halen 
zodat je wat meer info hebt omdat hun niet hoeven te vliegen, naast het overleggen pak ik altijd de
betere vliegers ook mee dus niet alles ik selecteer op 2019 2018 prijs percentage en een enkele op
mijn gevoel, nu kun je zeggen ''Spendor jr'' heeft niks gevlogen hoe kun je bv uit zo'n doffer nou perse 
jongen halen, nou dat is mijn gevoel, kijk niet dat ik super vlieg of zo maar je moet ook soms aan je
eigen geloof vast houden net als andere liefhebbers dat ook hebben want je kunt mij veel zeggen maar
iedere Duivenliefhebber heeft zo zijn eigen AFWIJKING en durf zelf maar eens te zeggen van niet!!
   
       ''want iedere gek heeft zijn gebrek'' 

Kijk deze jonge doffer ''SJR'' heb ik 5x weg gehad zelf als laatje en 5x thuis voor dat ik er was ?
de rest soms ook maar ook soms niet, kijk dat vindt ik wel kunde of hoe je het ook maar wilt noemen
en nu is de vraag ? na 1x Emmeloord 3km / 1x Ens 7 km / 1x Tollebeek 7 km / 1x Luttelgeest
werk 13 km en 1x Vollenhove L v Benthem (gelukkig ben ik niet gespot door Luut ) schat ook
zo'n 15 km moet dit genoeg zijn om ook daad werkelijk mee te kunnen met de vluchten? nou denk het wel
of ''IK denk van wel'' dat ik er vertrouwen in heb ja of ik hem de eerste vlucht kwijt raak ?
die kans bestaat ook maar of dat dan te maken heeft met zijn opleiding ? ja dat is en blijft de grote vraag.

Ach je moet het zo zien ''wie niet probeert verliest altijd maar wie niet waagt die wint nooit'' 

Hoe staat het er verder voor, nou aardig begin steeds meer vertrouwen te krijgen in mijn hokkie,
vooral als de zon er bij komt is het spulletje heerlijk actief en sneeuwt het plaatselijk in de ochtend
zonder gladheid op de boven zijde van de verse bergtopjes in de broedbakken en zit schappen.
Kijk zie ik graag net als alle liefhebbers dat is een teken dat het goed komt of al goed zit, het enige
wat me nog tegen zit is het lek onder aan mijn dak waar het samen in de dakgoot komt, of de dakgoot
stroomt over of de aansluiting van een kant is niet in orde, denk het laatste want het andere hok wordt
nooit zo nat.

Morgen maar effe kijken voor ik moet werken denk maar, verder zal de kweek woensdag gaan starten
denk ik dan hoop ik dat ik hier en daar wat kan over leggen, en hoe ga ik het doen ? nou 5 koppels gericht 
koppelen rest vrije keuze, eens kijken hoe het uit pakt.

​verder weinig nieuws.............................dus laterssssssssss.
maandag 10 februari 2020

Geachte Sportvrienden,

U heeft na de Sectieledenvergadering op 5 oktober 2019 van het Bestuur Sectie Vitesse Midfond niets meer vernomen.

Recente ontwikkelingen hebben ons er toe bewogen met een persbericht
en antwoord op vragen van leden sectie Vitesse Midfond zoals Pedro Lafleur naar buiten te komen.
Dat bericht schetst een beeld en antwoord gelijk een aantal vragen.
Het bericht is in bijlage bijgevoegd en spreekt voor zich.

Math Claessen
Penningmeester Sectie Vitesse Midfond
Tevens waarnemend Voorzitter
Namens Bestuur Sectie Vitesse Midfond

Geachte Heer Lafleur, Geleen 5-2-2020.
In antwoord op Uw schrijven en ook van vele anderen die ons konden bereiken.

Wij zijn het als bestuur van de Sectie Vitesse/Midfond helemaal eens, met het door U gestelde.
Echter om u in uw voorstel te kunnen voorzien moeten wij u het een en ander uitleggen.

U weet inmiddels wel dat het in alle secties en platforms niet naar wens verloopt. Geen van de secties en platforms heeft een voltallig bestuur, verre van dat zelfs.

Ons bestuur van de Sectie Vitesse/Midfond bestond bij de aanstelling in augustus 2018 uit zes bestuursleden waarvan één kernlid. In de loop van de eerste helft van 2019 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze 2e secretaris Bob Berendsen en kernlid Egbert Pleijter. Beiden met als reden “Het niet faciliteren (na herhaaldelijke verzoeken), door voorzitter bestuur NPO, van hulpmiddelen zoals enquête mogelijkheden (Office 365 Forms), actuele ledenbestanden van sectie VM leden en elektronische stem mogelijkheden”. Toezeggingen werden gedaan maar afspraken werden niet nagekomen.
Telkens als het niet in het straatje van de voorzitter NPO paste liepen en lopen wij tegen een muur.
De structuurwijziging met betrekking tot secties en platforms is een strategische zet gebleken om het beleid van het bestuur NPO er makkelijker door te krijgen, vanwege de gewijzigde stemverhoudingen en het benoemen van z.g. ‘stromannen van Voorzitter NPO’ in de sectie besturen.
Wij zijn bij de start, met de beste bedoelingen in de Sectie Vitesse/MID-fond gestapt zonder dat wij wisten dat het een politiek sterke zet was/is zodat er meer kiesman-stemmen zijn voor de voorzitter NPO, met als doel de Afdelingen tegengas te kunnen geven, lees de macht van de Afdelingen te breken.
De structuurwijziging met secties en platforms gaat alleen werken als de mening van de achterban, middels elektronisch stemmen, kan worden opgehaald en resulteert in het juiste stemgedrag op ALV’s van het NPO. Ook mogen er onzes inziens geen direct beïnvloedbare banden zijn met leden van bestuur NPO.
Inmiddels zijn er een aantal Sectie Ledenvergaderingen geweest met een dramatisch verloop waarbij de laatst gehouden ledenraad op 30 november 2019 helemaal op een fiasco is uitgelopen, doordat de Voorzitter sectie VM, geheel tegen gemaakte bestuur afspraken in, een eigen bedacht vliegprogramma presenteerde en de overige 2 vliegprogramma voorstellen die veel meer in lijn waren met de meegegeven opdracht van de sectie ledenvergadering van 5 oktober weigerde voor te dragen, welke als basis zou dienen in overleg met de andere secties. Het op eigen houtje, tegen gemaakte bestuur afspraken in, handelen van voorzitter bestuur sectie VM is wat ons betreft de laatste druppel geweest en een bestuurlijke ‘doodzonde’ en derhalve voor ons ook aanleiding om het vertrouwen in de voorzitter Sectie VM op te zeggen.

Dit heeft twee dagen later tot een persbericht van een aantal bestuursleden geleid waarin zij het ongenoegen uitgespraken en het aftreden verzochten van de voorzitter sectie VM.

Blijkbaar had dit binnenskamers moeten blijven. Gebruikelijk in de duivensport?

Van ons als sectiebestuur wordt verwacht dat wij open en transparant zijn naar onze leden en daarom stappen wij daar niet van af.

De dag daaropvolgend blokkeert de Voorzitter NPO in eigen persoon ons de toegang tot de mailbox Sectie VM. Vanaf die dag zijn wij 14 dagen, dagelijks in de weer geweest, om in contact te komen met voorzitter NPO, echter zonder resultaat…

Uiteindelijk, na blijvend aandringen, heeft ondergetekende telefonisch contact. Voorzitter NPO belt terug op een ochtend om precies te zijn 8.10 uur. Dat gesprek resulteert in het opzetten van een Overleggroep met als doel nader tot elkaar te komen en de bestuur perikelen te bespreken onder toeziend oog van voorzitter NPO. Dit gesprek vond plaats op 14 december ten kantore NPO op Papendal. Tijdens dat gesprek maken ondergetekenden de vergadering duidelijk niet verder te willen gaan met de voorzitter Sectie VM en verzoekt hem vriendelijk de ‘eer’ aan zichzelf te houden en op te stappen.
Ondergetekende en Daan Admiraal (secretaris sectie VM) geven aan verder te willen in een nieuwe setting en er dan echt de schouders onder te zetten. Om alles dan toch gelijk goed aan te pakken, wordt het nog resterende bestuurslid, beleefd gevraagd ook op te stappen, gezien het feit dat de persoon vanwege zijn werk in de wintermaanden niet over voldoende tijd beschikt. Deze persoon heeft dat later ook erkent en zich daarna ook teruggetrokken en bedankt als bestuurslid, dat even ter informatie.

U voelt het al aan komen daar gingen niet alle partijen mee akkoord. De ex voorzitter geeft wel aan dat hij de functie van voorzitter zwaar onderschat heeft en van die functie wel afstand wenst te doen. Maar geeft ondertussen ook aan in het bestuur met ons verder te willen.

Wat ons betreft is dat geen optie. Het vertrouwen is immers dermate geschaad dat er geen basis meer is om geloofwaardig en met vertrouwen in elkaar verder te gaan. Ondergetekende heeft toen aangegeven dat hij de weg van de regelgeving wil bewandelen. Dit houdt in dat indien bestuur Sectie en bestuur NPO er niet uit komen de Sectie Ledenraad beslist in deze. Dat schoot de voorzitter NPO in het verkeerde keelgat waarop hij reageerde met “Dan grijp ik in”. Nogmaals werd de Voorzitter NPO duidelijk gemaakt dat hij in deze geen zeggenschap heeft en wij de reglementen wensen te volgen.
Als uiteindelijke compromis hebben wij afgesproken dat Voorzitter NPO zou overleggen met het NPO-bestuur en daarop terug zou komen. Ondergetekende vraagt nog expliciet “Hoe lang gaat dat dan duren?” “Op korte termijn” was het antwoord.
Inmiddels zijn we nu bijna twee maanden verder en is er nog steeds geen bevredigend antwoord van de voorzitter NPO onze richting op gekomen. In “Op de Hoogte” schrijft hij nog zo mooi dat we moeten luisteren naar de achterban op alle niveaus. Uit niets blijkt dat de voorzitter NPO doet wat hij schrijft en toezegt...
In de politiek doen ze ook loze beloftes in de periode voor de verkiezingen.

Een ding moge duidelijk zijn. Wij zijn voor een periode van drie jaar aangesteld als bestuurslid van de Sectie Vitesse/Midfond. Als ons iemand wegstuurt is dat de ledenraad van de sectie Vitesse/Midfond en anders niemand.

Wij weten inmiddels dat het moeilijk is bestuursleden te vinden die er werkelijk de schouders onder willen zetten. Zeer zeker als ze weten dat ze van alle kanten worden tegengewerkt.

Terugkomend op uw vraag: Overleg inplannen met de achterban?

Wij zijn als bestuur gewoon in functie en kunnen als kiesmannen van de ALV NPO voorstellen indienen en eventueel een ledenraad vergadering beleggen. Voor het uitschrijven van een ledenraad vergadering voor 15 maart lijkt wat kort dag maar niet per se onmogelijk.

Wellicht is u allen bekend dat de mailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. niet meer toegankelijk is voor onze secretaris Daan Admiraal. Wij willen u daarom ook verzoeken, tot nader bericht, geen vragen/opmerkingen of voorstellen meer daar naartoe te sturen. De laatste ontwikkelingen maken namelijk duidelijk dat Voorzitter NPO en ex Voorzitter Sectie VM onder een hoedje spelen.

U kunt uw vragen, voorstellen, opmerkingen etc. voor de sectie Vitesse/Midfond sturen naar mijn persoonlijke e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Degene die deze mail ontvangen heeft mag deze delen met andere liefhebbers.
Hopende U hiermee een zo goed mogelijk beeld te hebben geschetst

Tekenen met vriendelijke sportgroeten,

Math Claessen
Penningmeester Sectie VM
Waarnemend Voorzitter Sectie VM

Daan Admiraal
Secretaris Sectie VM.

zondag 09 februari 2020

Geert dankt zijn naam aan de nagedachtenis en herinnering aan een goeie brave mens . Wijlen Geert Kerkhove .
Men heeft het dikwijls over " geheimen " . Velen zijn er koortsachtig naar op zoek maar vergeten daar bij het essentiële : HET KWEKEN VAN GOEIE DUIVEN EN DE METHODE ' S OM DE EIGENSCHAPPEN VAN DE CRACK VAST TE LEGGEN IN DE STAM .
Succes komt niet uit een flesje . Succes is heel vaak de optelsom van een nooit aflatende inzet .
De man die aan de basis ligt van deze duif die ik vandaag ten tonele voer is GUNTHER PRANGE uit het Duitse MEPPEN .
Zijn groot geheim is het wapen van de inteelt .
Zo werd zijn wereldberoemde RINGLOSE gekoppeld aan zijn dochter . Werden verscheidene koppels gevormd in dichte inteelt zoals broer x zus , halfbroers en halfzusters werden tegen elkaar gezet .
En uit die lijnen werden weergaloze kampioenen geboren . Al meer dan 50 jaar pluis ik verkoopprogramma's uit en stambomen .
En voor mij staat het vast . In 90 % van de gevallen is dichte en doorgedreven inteelt het werktuig om stand te houden .
Inteelt af gewisseld met een kruising van 't beste .
Zo heeft Bert De Ceuninck de RINGLOSE-lijn van Prange verder gezet met inteelt-koppelingen waarvan Gunther zelf zei , dat hij te ver ging en dat het niets zou worden .
Bert heeft het tegendeel bewezen . Terzelfdertijd werd ook het bewijs geleverd dat deze lijn enorm inteelt-resistent is en dat is voor mij de aanleiding om op dezelfde weg verder te gaan .
Alle grote namen doen hetzelfde .
Zo bezitten Ameel-Vanlake een ingeteelde stam met als basis hun gekende WITTERUGGE .
Het gaat hier uiteraard over top-materiaal .
Met iets van ' t zevende knoopsgat kom je niet ver .
Zo lees ik soms over inteelt en het zuiver kweken van de lijn van bijvoorbeeld DE WITTENBUIK van Gaby Vandenabeele .
Het is niet voldoende om ergens een achterneef en achterkleindochter tegen elkaar te zetten om te kunnen spreken van de zuivere lijn van ....
Dat is geen inteelt hé .
Daarmee maakt men zichzelf ( en anderen ) iets wijs .
Het meest rendabele systeem is om je beste koppels in de zomermaanden uiteen te halen en ze aan een andere partner te koppelen , al dan niet in inteelt of kruising ,naargelang het doel dat je nastreeft .
Zo krijg je veel halfbroers en halfzussen die je later tegen elkaar kunt zetten .

 

Als ik dan duiven bijhaal dan bij voorkeur ook duiven uit een sterk ingeteeld koppel .
Maar terug naar mijn " GEERT "
Met hem wordt ook het bewijs geleverd dat het mogelijk is om uit zo'n ingeteelde stam waarin geen witte voorkomen toch witte te kweken die dan bovendien nog heel dicht aanleunen bij de succeslijn .
De vader van Geert is een witte en kleinzoon van het stamkoppel JOHNNY BOY X ANNELIES .
Hij was als jonge duif een van de betere .
Zijn grootmoeder is TAMARA KING als jongske van 8 dagen oud mee gebracht uit Nieuwpoort . Heel sterk in geteeld .
Onderstaand primitief schema van de stamboom van GEERT toont duidelijk hoe het ineen zit .

TAMARA KING is van 2009 en is 11 jaar oud .
Verleden jaar ( in 2019 ) gaf ze mij nog prachtige jongen .
Schitterende kweekduivin en onder andere moeder van FROOME en " DE 121 "

 

Toen ik TAMARA KING , samen met nog een paar andere papjongen , in een kartonnen doosje , mee kreeg naar Lissewege . Vroeg ik Bert naar de stambomen van de duifjes . Ik kreeg als antwoord dat er alleen een stamboom gemaakt werd van duiven geringd op KINGS LOFT ....
Bovendien zat hij bijna door zijn voorraad voorgedrukte stambomen .
Bij een volgend bezoek heb ik dan MIJN stambomen mee gedaan om in te vullen maar Bert had toen van alles aan zijn hoofd en hij zou ze na-zenden . Wat ook gebeurde . Hieronder zie je de kopieën .
Het zijn documenten met een emotionele waarde die ik koester als herinnering aan een mooie vriendschap .
Het vervolg is dat ik de thans 11-jarige TAMARA KING deze zomer ga koppelen aan haar kleinzoon de 916/17 , de vader van GEERT .
Geert zelf is nu gekoppeld aan een nieuwe aanwinst een roste duivin ( roodkras ) 4176693/19 uit de verkoop van Jowan De Dobbeleer en dochter van WONDER LADY van MEBIS ERIC .
Hieronder een foto van hun eerste jongen .
Een sneeuwwitte en een roste .....
wordt vervolgd ......

Tot slot wens ik nog eens te benadrukken dat ik deze duiven voornamelijk op snelheid heb gespeeld , omwille van de punten en de kampioenschappen .
Het is eigenlijk zonde Gods dat ik ze niet gespeeld heb op de afstanden waarvoor ze geschapen zijn ....500 ...700 km !!
Vanaf 2020 gaat dat veranderen . Op hoop van zegen en....
HOOP DOET LEVEN !!
Casier Roger

 

 

zondag 09 februari 2020

6e Editie Golden Classic Marathon PRIJZENPOT VAN € 12.000,--!!!!!!!!!!


Voortbordurend op het succes van de Golden Classic Marathon 2019 met een prijzenpot van € 12.000,- gaan we er ook dit jaar weer iets moois van maken.

Wie mogen meedoen?

Alle fondliefhebbers mogen in het voorjaar van 2020 maximaal 4 duiven kopen en/of kweken om mee te doen aan de jaarlingenconcoursen Agen ZLU en de laatste nationale vlucht vanuit Bergerac in 2021.

Hoe doe ik mee?

Zet op +/- 22 februari of 14 maart enkele koppels bij elkaar en breng op zaterdagavond 18 april of 9 mei maximaal 4 jonge duiven naar de verkooptafel. De aangeleverde duiven worden tentoongesteld en verkocht in het clubgebouw van P.V. de Luchtbode aan de Reeweg 89 te Hendrik Ido Ambacht.

Waarom doen we het?

Het is de bedoeling om kweker/koper bij elkaar te brengen. De kweker kan de koper tips geven om de aangeschafte duif of duiven het beste te begeleiden en voor te bereiden voor de vlucht, beiden kunnen hier immers een heel leuke geldprijs mee winnen. Samen de sport beleven is dubbel genieten!

Wat kost het en wat is er te winnen?

De volledige opbrengst van de verkoop (minus aftrek kosten) wordt vervlogen op de jaarlingenconcoursen Agen van de ZLU en de laatste Nationale overnachtvlucht vanuit Bergerac in 2021. De kweker van de duif hoeft niets te betalen. Hij/Zij levert de duif met eigendomsbewijs en stamkaart aan op de verkooptafel. De prijzen worden verdeeld op basis van 50/50 tussen kweker/koper.

Graag nodigen wij u uit om mee te doen met dit evenement.

Aarzel niet en laat ons a.u.b. weten hoeveel duiven u (in principe) wilt kweken en/of kopen. Fijn voor ons, dan weten wij hoeveel kooitjes we op moeten zetten en hoeveel koffie/stoelen we klaar moeten zetten.

Voorwaarden:

Het is niet toegestaan dat de kweker zijn/haar eigen duif koopt. Mocht één van deze vluchten niet doorgaan, dan worden de prijzen verloot onder de deelnemers.

Winnaars 2019:

1e Agen: Bart Koevoet Leidschendam, duif gekweekt door Peter & Sebastiaan Verbeek Naaldwijk.

1e Bergerac: Fam. Toom Alblasserdam, duif gekweekt door Frank Oosterhof Hoogvliet.


Durft u deze uitdaging aan?

Bent u op zoek naar goede Fondduiven? Wilt u één van de winnaars worden? Grijp deze kans en doe mee!
Graag tot ziens op zaterdagavond 18 april en/of 9 mei op de verkoop in ons clubgebouw aan de Reeweg 89 te Hendrik-Ido-Ambacht.


Voor vragen, opmerkingen of meer informatie graag contact opnemen met: Team Golden Classic Marathon, Henk Verheij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 0610971951 Walter Verheij, Gerard Simons, Peter van Sint Maartensdijk, Ineke van der Rhee


Concept begroting:
Schatting deelname: We rekenen op een deelname van 60 liefhebbers die samen 120 jonge duiven inbrengen.

De opbrengst wordt geschat op 120 x € 100,- = € 12.000,-

De totale inleg wordt vervlogen over de jaarlingconcoursen Agen ZLU en Nationaal Bergerac in 2021. Per vlucht komt naar verwachting (12.000,- : 2 =) € 6.000,- beschikbaar.

Stel: Er is een prijzenpot van +/- € 6.000,- per vlucht, dan is de prijsverdeling als volgt:Prijsuitreiking tijdens de afsluitende fondmiddag in ons Nationaal inkorfcentrum in september.

zaterdag 08 februari 2020

Voorwoord


De dagen worden langer en daardoor zijn de vogels actief. Krokussen en narcissen komen boven de grond en we verlangen naar het moment dat de klok verzet wordt. Toch kan het nog winter worden, wordt dit weekend storm verwacht en het water in de rivieren stijgt. Een zwaluw maakt tenslotte nog geen zomer. Dit geldt niet alleen voor het weer. Ook in het dagelijks leven krijgen we te maken met optimisme en tegenvallers, stappen vooruit en verdriet, mooie ontwikkelingen en weerstand.
En dit geldt net zo goed in de duivensport. Alle voorbereidingen voor het komende seizoen zijn in volle gang. Met nog een aantal weken voor de boeg maken we ons klaar voor de vluchten. Belangrijke voorstellen zijn er door en we kunnen van start. Toch zijn er ook zaken die tegenzitten, niet gaan zoals we zouden willen. Minder jongen dan verwacht, meer verliezen dan gepland bij de eerste vluchten en trainingen. Gelukkig ook aangename verrassingen, bijzondere talenten die boven komen. Belangrijk is - zowel binnen de sport als het dagelijks leven om altijd vooruit te kijken. Kijk naar dat lichtpuntje aan het einde van de tunnel, naar dat ene stukje blauw in de grijze lucht. Want stralende zon, geen tegenwind en louter meevallers dat kan alleen in het beloofde land, de werkelijkheid is weerbastig.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 
 

WEDSTRIJDEN
Voorlopige eindstanden World Best Pigeon
 

 

IN HET NIEUWS
Genemuiden Actueel duikt in de duivensport

Genemuiden Actueel volgt in 2020 leden van PV De Snelvliegers om zo een inkijkje te geven in het leven van de duivenliefhebber en de duivensport in het algemeen.

Dit keer ging Pieter Polman op bezoek bij penningmeester Joel Kuiper. Joel neemt de kijkers mee in de vereniging en hij vertelt wat het inhoudt om duivenmelker te zijn. 

Bekijk hier de aflevering met Joel Kuiper: 
 

WEDSTRIJDEN
PV De Luchtbode organiseert 6e editie Golden Classic Marathon

De Golden Classic Marathon wordt georganiseerd om kweker en koper bij elkaar te brengen, om samen de prachtige duivensport te beleven. Na een succesvolle 5e editie in 2019 met een prijzenpot van maar liefst € 12.000, organiseren we in 2020 de 6e editie.

De Golden Classic Marathon is bedoeld voor alle fondliefhebbers mogen in het voorjaar van 2020 maximaal vier duiven kopen en/of kweken om mee te doen aan de jaarlingenconcoursen Agen ZLU en de laatste nationale vlucht vanuit Bergerac in 2021.

PV De Luchtbode heeft alle informatie voor u op een rij gezet. Klik hier voor de folder.
 
Durft u deze uitdaging aan?
Bent u op zoek naar goede Fondduiven?

Wilt u één van de winnaars worden?  

Grijp deze kans en doe mee! Wij zien u graag 
op zaterdagavond 18 april en/of 9 mei op de verkoop in ons clubgebouw aan de Reeweg 89 te Hendrik-Ido-Ambacht.
6e Golden Classic Marathon
 
 
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden. Komende periode onder meer op het programma: 
  • vrijdag 7 februari: Feestavond Super Fondclub Gelderse Overijsselse Unie (SFG)
  • zaterdag 8 februari 2020: Prijsuitreiking FZN (St. Willibrord)
  • vrijdag 14 februari: Duivenavond Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging (Kaatsheuvel)
  • tot en met Zaterdag 15 febuari Grote Bonnenverkoop Friesland '96 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 5 februari 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zaterdag 08 februari 2020

Vorige weken heeft u hier kunnen lezen over de opgedoken valse ringen.

Voor degene die dit gemist hebben, de foto’s nog een keer willen zien of de artikels nog een keertje willen nalezen, zie mijn Facebook pagina: https://www.facebook.com/Duiven-aanmelding-496981040791030/ .

1. Kan het niet zijn dat,

door iemand anders zijn ringen te vervalsen, dit enkel bedoeld is voor verkoopsbedrog?

Kan het niet zijn dat men deze jongen gemakkelijk op de buitenlandse markt verkocht krijgt aan een licht prijsje?

Want als men een ganse reeks exporteert, een xx aantal duiven maal zoveel xx euro’s, dat is dan ook veel geld. Hoeveel tussenpersonen uit verre landen zijn hier niet op zoek naar duiven in de lage landen?

Wie kijkt ginder of informeert naar de echtheid hiervan? Want ring en eigendomsbewijs zijn er (weliswaar vals). En ze komen van de bakermat van de duivensport. Enkel voor de duurdere duiven is er misschien controle.

Deze manier van werken is minder risicovol, dan duivendiefstallen plegen.

Maar het blijven criminele praktijken.

2. Kan het niet zijn dat,

er enkele malafide liefhebbers zijn die een reeks originele ringen hebben? Bekomen langs de officiële weg.

Maar ook een reeks valse ringen met dezelfde cijfers en letters als deze bij de originele ring (te koop voor bijna niets). Dit met de bedoeling alles dubbel te hebben en zo nodig ook te kunnen gebruiken.

Meestal bezitten deze heren een tweede hok op een veel kortere afstand. Was dit vroeger soms ook al niet?

Wat zou er kunnen gebeuren als een topduif gekwetst wordt, of het risico op verlies te groot en dewelke dan niet meer kan (durft) gespeeld worden, om welke reden dan ook, en die een zeer goede optie heeft voor het winnen van een groot kampioenschap?

Zouden deze niet alles in de weegschaal durven gooien?

En chips verwisselen is snel gebeurt. De auto (moto) is vandaag de dag zeer snel, om alles ter plaatse te brengen. Terug denkend aan het voorval van deze zomer met J.B. lijkt mij niets meer uitgesloten.

Voor geld doen sommige alles, zelfs hun ….. verkopen.

Zeker met een overladen vluchtprogramma wordt dit nog meer in de hand gewerkt.

3. Kan het niet zijn dat,

hier een markt voor is! Hoe komt het anders dat er zoveel valse ringen te koop aangeboden worden?

Immers, waar vraag is, is aanbod. En als de verkoop niet marcheert, zouden er geen meer aangeboden worden. Dit is toch een teken dat er gebruik van wordt gemaakt. Of niet soms?

Is er niet dringend actie nodig? Voordat het helemaal uit de hand loopt.

Nationale bonden zet er uw schouders onder en pak het probleem aan.

Of kan dit niet zo zijn…

Stas PJ https://www.facebook.com/Duiven-aanmelding-496981040791030/

 

vrijdag 07 februari 2020

maandag, januari 27, 2020

Tevreden

 
Hoewel ik meende dat 2 jaarling duivinnen het beter konden doen (liepen iets teveel terug qua conditie dacht ik), ben ik erg tevreden! Na 2 weken alles op eitjes, dat is niet gek!

Die 2 jaarlingen (overigens nog 2 andere ook) zaten wat langer opgesloten in de jaloezievakjes alvorens ze eruit mochten. (Ik sluit ze dan op door er een envelop voor te doen met punaises). Dat zal de conditie ook wel wat hebben beïnvloed denk ik. Dat beziend ben ik content.

Nu de bevruchting nog even afwachten. Ook dat zal in de jaloezievakjes altijd wat minder zijn omdat het treden perse erbuiten moet. In de loop van de week en uiterlijk komend weekend weet ik meer. Die 2 van Zusje lijken goed in elk geval. Ik laat die oude dame maar even nog, wil dat niet forceren.

21 FEBRUARI 20.00 UUR FORUM MET

MAARTEN HUIJSMANS
LUUK BLAAUW
FREDERIK DEKKER

AAN ELKAAR GEPRAAT DOOR PETER VAN SINTMAARTENSDIJK
ADRES; KAREL DOORMANSTRAAT 11
GRATIS PARKEREN EN TUSSENDOOR PRIJZEN OP HET RAD OF VERLOTING
 

Kweken is prachtig

 
Kweken vind ik prachtig. Niet de zooi die je er van hebt, dat niet maar wel het proces. Ik hoop altijd dat een juiste combinatie van doffer en duivin gevormd is. Deels op stamboom maar ook qua model en personality!

Mijn hoop heb ik nu op enkele mooie koppels. Favo is het koppel met een late van Dekker x Zusje. Ik laat ze nog even gewoon zitten en hoop er nog een tweede koppel jongen uit te kweken wat op tijd mee kan. Nu zijn ze nog gewoon aan het broeden. Ik vind dat voor de oude dame het prettigst. Ik heb haar al zo vaak als legkip gebruikt en dat krijg ik nu niet meer over mijn hart.

Limoges gaat op Rode Ari. Een late doffer uit Ari x Rode Maria. Rode Maria is een duivin uit een doffer van Jos van Olmen uit een rode doffer die fondkampioen werd in Antwerpen x Zus 403. Wie weet wat dat gaat brengen?!

Zo heb ik in totaal 3 koppels vermeerderaars. Ze zitten in het hok waar de jongen komen. Liever had ik ze elders maar dat lukt me niet qua ruimte. Nog liever geen kwekers maar zo'n Limoges wegdoen is geen echte optie + vliegen er mee ook niet..

woensdag, januari 29, 2020

Dr Marien 19 feb weer in Mookhoek

 
Wil je nog bij een echt goede duivendierenarts terecht, dan kan dat bij dr Marien!
19 feb aanstaande zit hij weer de middag en de avond bij Reedijk Diervoeders te Mookhoek (nabij 'sgravendeel en dordrecht).

Bel even met Jan Vermeulen voor een plekje en tijdstip: 078-6731404
donderdag 06 februari 2020

Donderdag 30 januari Gekoppeld

 

Verliefd
Inmiddels hier alle duiven samen. De 4 kweekkoppels doen het goed en zitten inmiddels te broeden. De 14 koppels in het vlieghok hebben het wat moeilijker. Een stuk of 10 zijn het goed eens, maar een paar koppels willen niet erg.
Voornamelijk duiven die toch hun “oude” bak weer op willen zoeken, en dat gaat niet altijd met zachte hand. We hebben nog tijd genoeg, dus echt druk maak ik me er niet om.
Hier heb ik nog nooit alles met 14 dagen op eieren gehad, en dat zal nu ook wel niet gebeuren. De duiven die wel goed gekoppeld zijn heb ik vandaag even buiten gehad. Ze gingen graag in bad, en dat is altijd een goed teken.

Start seizoen
Tis alweer bijna februari, en dan begint het toch weer wat te kriebelen. Maar dat geldt niet alleen voor de duiven, maar ook voor de racefiets. Wat dat betreft werkt het weer nog niet echt mee (wind en regen).
Misschien morgen maar weer eens proberen, maar we hebben een “gevuld” weekend voor de boeg, dus ik kan het ook niet te gek maken.

Kort stukje deze keer, maar er is nu eenmaal weinig te melden in deze tijd.

Bladwijzer de permalink.
donderdag 06 februari 2020

Uit allerlei stemmingen is gebleken dat het gros van de liefhebbers het niet uitmaakt of men 100 of 500 duiven inkorft. Daarnaast is de meerderheid niet geïnteresseerd in het jonge duivenprogramma en mogen er gewoon weer jonge duiven op de nalijn worden gespeeld.

Op social media komen toch vaak andere verhalen naar voren, maar op vergaderingen zijn er dus maar weinig die op komen dagen om hun stem te laten gelden.

Het nieuwe NPO-bestuur (ik neem aan dat Maurice de eer aan zichzelf zal houden na de motie van wantrouwen) heeft de taak om te beginnen met een digitale stemming, zodat elk lid in kan loggen met zijn of haar lidnummer en een stem uit kan brengen.

Van eerlijkheid is geen sprake meer nu de kiesmannen hun gang kunnen blijven gaan. Ik vind dat de leden de baas moeten zijn en de mogelijkheid moeten krijgen om hun digitale stemmen uit te brengen. Vervolgens gelden de meeste stemmen.

Zelf ga ik mijn plannen voor 2020 iets bijstellen en ga ik een groot deel van mijn jonge duiven alleen op de nalijn spelen, omdat daar de deelname het grootst is.

De verkoop op PIPA is gestart na een discussie over welke duiven ik aan moest bieden. Wie deze blog leest, weet dat ik me niets laat aanpraten of opdringen, vandaar dat ik zelf heb besloten wat ik van de hand ging doen.

Ik zie graag dat mensen slagen met duiven die ze hier halen, dus moest er iets te koop komen waar ik 100% achter sta. Op deze blog heb ik het regelmatig over goede duiven en dat goede genen het verschil maken. Ik ga de tien duiven proberen kort toe te lichten.

Koop #1

De vader kocht ik terug omdat hij 2e Olympiade duif werd en kleinzoon is van Super Rossi, maar ook omdat die topkweker van Willem, Hurricane, in de moederskant zit. De moeder van koop #1 is Olympic Millennium, die 1e en 2e was in de PIPA Rankings, meerdere 1e prijzen en teletekst won.

Ze heeft vorig jaar in samenkweek gezeten met enkele superduiven, zoals Murphy’s Law van Willem de Bruijn en Blauwe Leeuw (4e Olympiade duif) van Herman Bevers. Dit jaar ga ik haar eerste (klein)kinderen testen op de vlieghokken hier.

Let wel, uit Olympic Millennium – die ik een gouden kweektoekomst voorspel – is hier aan huis niets te koop!

Koop #2 en #3

Komen uit Fast Rocket (teletekstwinnaar) x Dragon Star (teletekstwinnaar). Beide wonnen zowel op de vitesse als zware dagfond een 1e. Hun kinderen Dragon Girl (teletekstwinnaar), Miracle Rocket (teletekstwinnaar) en vader Beauty Rocket (teletekstwinnaar) deden dit ook.

Kijk je verder naar de ouders van Fast Rocket, dan kom je de nestligger van Super Rossi tegen, alsmede Rocketeer. Maar ook halfzus Space Girl (teletekstwinnaar) en halfbroer Golden Bingo (teletekstwinnaar), die beide uit Miss Goldnugget (teletekstwinnaar) komen.

Koop #4 en #5

Komen uit Bingo die meerdere 1e prijzen won en dus ook weer uit Space Girl (teletekstwinnaar) komt. De moeder van koop #4 en #5 is Millennium (teletekstwinnaar) uit het Millennium koppel. Een volle zus dus van Olympic Millennium en Avatar (NPO-winnaar).

Koop #6 en #7

Komen uit een samenkweek tussen Super Rossi x New Hope (moeder van meerdere teletekstwinnaars, zoals Prince Esmee van Tjeerd & Jouke Elzinga. Prince Esmee won tweemaal de 1e NPO).

De moeder van koop #6 en #7 is Blue Diamond, een volle zus van de 1e WHZB van Looyschelder en moeder van Superboy, die de 1e NPO won. Ze is ook moeder van topduivin Claire van Maarten Huijsmans, die meerdere 1e prijzen heeft gewonnen en moeder werd van zijn 3e nationale Asduif en meerdere 1e prijswinnaars.

Koop #8 en #9

Komen uit Super Rocket (vader van mijn beste midfond duif Super Gold (teletekstwinnaar) en zoon van Super Rossi) in samenkweek met een zus van Raket (20x de 1e in België op de snelheid bij Herman Bevers).

De moeder is Super Scheel, die ook moeder werd van Lichte Super Rossi (met 3x teletekst) en Golden Ace (met 6x de 1e, waaronder 2x in de afdeling). Ze werd afgelopen jaar ook moeder van de 4e nationale Asduif, 5e WHZB Asduif en 1e Asduif in de Fondspiegel. Die won dus 2x teletekst. Ook hier afgelopen jaar een 1e prijswinnaar uit zoon Super Rocket x Super Scheel. De jeugdige Stef Bals heeft ook een zoon van Super Rocket die dit jaar twee teletekstwinnaars gaf.

Tot slot koop #10

Mijns inziens de beste in deze verkoop. Deze duif komt rechtstreeks uit Lichte Super Rossi (zoon van Super Rossi en broer van Golden Ace met 3x teletekst en tal van 1e prijzen). De moeder is Dragon Girl (teletekstwinnaar) uit Fast Rocket en Dragon Star (beide teletekstwinnaars).

De eerste zoon uit dit nieuwe topkoppel wist afgelopen jaar driemaal de 1e te winnen en ik kan je nu al vertellen dat het daar niet bij zal blijven. Samen met de zoon uit Bingo x Millennium en de zoon uit Super Rocket x Super Scheel gaat hij één van mijn drie beste jaarlingen worden in 2020, verwacht ik.

Zoals ik al zei: alles draait om genen. Iedereen mag hier zijn papieren naast leggen, ook de beste liefhebbers van Nederland en België. Praten is één ding, bewijzen is iets anders.

Ik lees dagelijks de websites van Ad Schaerlaeckens, Gert-Jan Beute, Theo Pander, John van Dongen en Kees Bosua, al is Kees de laatste tijd minder actief, zo lijkt het.

Daarbij ben ik net zo geïnteresseerd in wat goede of minder goed spelende duivenmelkers te vertellen hebben, zolang het maar draagkracht heeft en op bewijzen gebaseerd is. Ik ben enorm leergierig en lees ook veel reportages, al zie je nog maar weinig diepgaande reportages zonder eigenbelang.

Op de website van Ad las ik het stukje over die liefhebber waarbij de duiven op dag #5 hun eerste ei legden. Alles kan natuurlijk, enkele koppels misschien, maar bijna alle duiven… Dat geloof ik niet. Liefhebbers maken elkaar maar ook zichzelf vaak wat wijs.

Wat ik wel weet is dat vroeg of laat leggen geen invloed heeft op hoeveel bruikbare duiven die je kweekt. Ik heb slechte kweekjaren gekend waarin de duiven moeilijk op eitjes kwamen en de jongen kapot werden gevochten, maar ook jaren waarin ze binnen veertien dagen allemaal hun eerste ei legden en de jongen super opgroeiden. Per saldo kweekte je evenveel bruikbare duiven als in de slechte jaren.

Ik kweek jaarlijks drie rondes en in elke ronde zitten evenveel bruikbare als onbruikbare duiven. Wel heb je seizoenen waarin haast alle duiven goed lijken te zijn. In 2002 had ik zowat alle Gouden Cracks jonge duiven van een toen enorme Fondclub Zuid Nederland. In 2006 had ik bijna alle Asduiven jong in Brabant 2000 en ook 2011 en 2012 waren erg goed. 2013 was dan weer het slechtste kweekseizoen in mijn leven.

In 2017 voldeed zo goed als alles, zelfs de duiven die naar anderen gingen. 2018 was een slecht kweekjaar, daar zitten nog maar enkele duiven van. 2019 lijkt weer een fantastisch kweekjaar, dus ben ik benieuwd naar wat de jaarlingen dit jaar gaan brengen.

Ik denk niet dat 2017 snel wordt overtroffen. Ik heb de beste jaarlingen van 2017 naar de kweek gedaan en afgelopen jaar moest ik er weer verschillende goed presterende tweejarigen af halen. Ook nu nog zitten er acht duiven van 2017 als driejarige op het vlieghok die top hebben gepresteerd. Zij worden er na dit seizoen ook afgehaald.

Het grootste gedeelte van het kweekhok is dan van 2017. Als ik wist waarom de lichting van 2017 zo super is, dan had ik het de jaren nadien op dezelfde manier gedaan. Maar zoals bekend is de duivensport onvoorspelbaar en zijn er maar weinig die het weten.

woensdag 05 februari 2020

Publicatie 4-2-2020

Democratisch dieptepunt

Beste leden,

Zoals de meeste inmiddels weten, is hoe het verloop van de NPO-ledenraad op 25 januari 2020 is geweest.

Wat je hierin hebt kunnen zien is dat het democratische gehalte binnen de NPO tot een dieptepunt gedaald is.

Dit is te lezen uit de volgende gebeurtenissen:

● Een voorzitter/bestuur die na een motie van wantrouwen niet aftreedt

● Secties en platformen die blijkbaar andere leden hebben als de afdelingen

● De afgevaardigde uit Afdeling 6 die niet stemt zoals met de leden afgesproken

Deze punten zijn voor de toekomst van onze sport essentieel!! Dit betekent dat wij als leden met z’n alle op moeten staan om te zorgen dat de democratie terugkeert.

Hoe is dit realiseren?

De voorzitter/bestuur NPO moet weggestuurd worden omdat tot op heden het er niet naar uitziet dat er een vrijwillig vertrek komt.

De bestuurders van de secties en platformen dienen zich af te vragen of zij wezenlijke andere leden hebben als de afdelingen. Misschien kan iemand het ons uitleggen dat als nagenoeg alle afdelingen, en daaruit voortvloeiende de meerderheid van de leden, het eens zijn met de motie van wantrouwen dat er verschillende secties en platformen zijn die toch anders stemmen. Of zijn dit de mensen die allen gebruik maken van hun mandaat? Als dit zo is, dan zijn dit niet de juiste bestuurders. Bestuurders die niet opkomen voor hun leden, maar voor eigen belang is ronduit slecht. Wij doen dan ook een oproep naar alle leden om tijdens sectievergaderingen de bestuurders op hun stemgedrag aan te spreken. Mochten bestuurders dan het eigenbelang belangrijker vinden, wordt het tijd dat deze bestuursleden vervangen worden.

Dit geldt ook voor het platform transport. De afgevaardigden van dit platform zijn de afdelingen. Dus de afgevaardigden van het platform transport hadden hetzelfde moeten stemmen als de afdelingen. Hierbij ook een oproep aan de afdelingen om de bestuurders hierop aan te spreken en anders deze bestuurders ook naar huis te sturen, zodat bestuurders gekozen kunnen worden die opkomen voor de belangen van de meerderheid van de leden en niet het eigen belang.

Een van de punten uit de laatste publicatie was een vraag wat onze stemmers vinden van de secties en platformen. De mensen die gereageerd hebben, geven aan dat ze niets hebben met de platformen en secties. Dit is zeker een punt wat aan de orde gesteld dient te worden. De meeste leden heb zich ook niet aangemeld voor een secties maar zijn door de NPO ergens ingedeeld, nadat bijna niemand zich had aangemeld.

De reacties van de stemmers op punten uit de laatste publicatie zullen nog gepubliceerd worden.

De afgevaardigde uit afdeling 6 zou het beste aangepakt kunnen worden door de leden uit afdeling 6, zij dienen kenbaar te maken dat deze afgevaardigde niet meer namens de leden mag optreden. Dit maakt plaats voor een andere afgevaardigde.

Uiteindelijk zijn wij als leden gezamenlijk nu aan zet om met elkaar nog door deze zure appel heen te bijten en te zorgen dat we wel een democratische duivensport krijgen. Een oproep aan iedereen, kijk eens in de ledenadministratie bij welke sectie de NPO je heeft ingedeeld en bedenk of je dat wel wilt. Wil je niet bij een sectie ingedeeld zijn verwijder dit dan direct. Laat anders je stem horen op de komende sectievergaderingen en afdelingsvergaderingen via de kiesmannen van je vereniging om te zorgen dat wij als leden aan zet blijven.

Aktiegroep Nu of nooit

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 december 19
Handige Tips Nu er de laatste tijd zo veel te doen is over de diverse virussen die onze duiven belagen, zouden we haast de ‘eenvoudige ziekten’ van de duiven vergeten. Toch moeten we ook aandacht...

Columnist in Spotlight

19 februari 20
Jongen 2020 in eigen hok Storm Wat het weer...
12 februari 20
Deel van de Kampioenen Fondclub Utrecht Fondclub De...
05 februari 20
     Oudste jongen van 14 januari 2020 Corona /...
29 januari 20
                                  Christian v d Wetering kreeg de felicitaties...
22 januari 20
                                      Gezellig op net uitgekomen jongen Op naam zetten Door...
15 januari 20
Jonge duivenhok weer schoon Brief De vorige week...
08 januari 20
Kweekdoffer op de eieren   Branden Na weer veel...
01 januari 20
U allen een gezond en sportief 2020 toegewenst Het jaar...
25 december 19
  U allen Prettige Kerstdagen 2019 Kerst Deze week...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

07 februari 20
Topforum in Oud Beijerland bij P.V. de Reisduif. Met o.a Maarten Huijsmans, Luuk Blaauw...
22 januari 20
  Wij, Erica Saarloos en Monique Gielen vinden dat de dames in ons samenspel niet achter...
19 januari 20
Trijntje van Ham is in Rotterdam bekend geworden als 'het duivenvrouwtje'. Jarenlang...
18 januari 20
De duiven van St. Vincent werden toch vrijdagmiddag gelost rond 14.30 in St. Vincent....
16 januari 20
De  Sterrenshow 2020  is op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. U alvast een voorspoedig en...
13 januari 20
  Afgelopen weekend huldigde de ZLU haar vluchtwinnaars en kampioenen van het zware...
03 januari 20
Elk jaar is het een verassing wie nu uiteindelijk de kampioen wordt van de oude duiven...
01 januari 20
Bij deze de 2e serie van 36 prijswinnaars van de vierde vlucht van de 2019 editie.   De...
29 december 19
In deze Riviera hal van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp werd jaren aan één de...
23 december 19
Breaking News. Vooraankondiging Totale verkoop Jan Schreurs Nieuw Vennep Één van de...
Kenny De Tobel en Roger van Doorslaer, respectievelijk het jongste en oudste lid van Union Opdorp. “De duivensport is de schoonste die er bestaat”, menen ze.
20 december 19
“Het koeren van een duif, dat is het mooiste geluid op aarde” Geert De Rycke Kenny De...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40