Spotlight

zondag 19 april 2020

Normaal gesproken zouden we nu in deze tijd van april al enkele duivenvluchten beleefd hebben.

Dat bracht dan met zich mee dat ik dan bezigheden had om de winnaars van de vlucht via een verslag in het zonnetje te zetten.

Heel zeker zat ik dan nu niet op mijn krent en was niks aan het uitvoeren.

Als gewoonlijk was ik dan verslagen aan het tikken met mooie achtergrond muziek als gezelschap en met een pilsje binnen handbereik.

Ik was dan met mijn gedachten bij de winnaar van de wedvlucht.

Dan voelde ik als het ware zijn blijheid en zijn trots.

Maar helaas mankeert me dat nu. In mij eentje zit ik nu op deze zonnige maandag van 6 april achter mijn pc te schrijven.

Misbruik makend van misschien de grootste dreiging sinds de tweede wereldoorlog.

Dat coronavirus heet.

En dat ik daarbij een beetje ongerust en bang ben dat dit virus me pakt dat steek ik niet onder stoelen of banken.

Normaal is het dat ik dagelijks duivenliefhebbers over de vloer krijg waarmee ik menige uren in gezelligheid door breng.

Maar nu kan dat niet. Het is nu stil in mijn hut.

En voor de kijkbuis wordt ook al niet vrolijk.

De beelden die mijn kamer worden in geslingerd met oorlog, zieken, doden, verwoestingen, hongersnood en natuurrampen die kan ik als kiespijn missen.

Bij die beelden heb ik moeite om positief te blijven waarbij ik dan mijn veerkracht en inspiratie als sneeuw voor de zon zie verdwijnen.

Dat stemt me dan treurig.

De coronavijand is onzichtbaar en die veroorzaakt dat ik niet met mijn duiven aan wedvluchten kan deelnemen.

Niet wetende wanneer daar een einde aan komt.

En nu? Niet klagen maar respect tonen voor de mensen die niet eens beseffen dat ze helden zijn.

Daar bedoel ik de mensen mee die nu in beschermende kleding in het hospitaal in functie zijn.

Twee dames uit mijn kennissenkring, ze zijn verpleegkundige, verzorgen dagelijks in het ziekenhuis veel corona patiënten.

Het is hun beroep en nu dringt het pas goed tot me door wat dit zeggen wil.

Ze zijn werkelijk iemand anders! Als helden zitten ze vooraan in het front van de coronaoorlog.

Thuiswerken is voor hun niet mogelijk. Om maar te zwijgen dat ze af en toe met de armen over elkaar kunnen zitten.

Hun taak is hun patiënten goed te verzorgen en aan hun welzijn te denken.

En als ze de tijd krijgen om even bij te kletsen dan hoor je ze hun zorgen uiten over het verschrikkelijke leed wat dat coronavirus teweeg brengt.

Ze kennen en doen hun plicht ondanks het gevaar om zelf besmet te worden.

Wie ben ik dan? De duivensport telt nu even niet voor me mee en dat mijn journalistiek op dit moment onbelangrijk is behoeft ook geen nadere uitleg.

Het coronavirus grijpt meedogenloos om zich heen en in de vele kranten zijn de kolommen voornamelijk gevuld met nieuws over het verloop van de crisis.

En dat wordt door de lezers verslonden.

Het heeft ook een dikke streep door de agenda van onze duivensport getrokken.

Alle liefhebbers hadden zich opgemaakt voor een succesvol duivenseizoen en keken hunkerend uit naar het begin.

Helaas tevergeefs! Er zijn geen alternatieven. Of toch? Hoewel de wereldwijde pandemie met andere fantasieën op de proppen komt.

Zo maakte de wielersport rare sprongen.

Verrassend nieuw was het toen zondag de laatste 32 kilometers van de “Ronde van Vlaanderen” door l3 renners thuis op de hometrainer werden weggetrapt met voor zich een groot beeldscherm.

Een virtueel stukje fietsen als balsem voor de ziel in deze tijd zonder wielersport.

Het moet al niet gekker worden. Die nep bracht even wat afleiding maar had maar weinig impact.

Het was shit! Nu we echter niet met onze duiven kunnen vliegen moeten we het daar maar mee doen. Een andere keus is er niet.

Het is te hopen dat we gauw “Groen Licht” zullen krijgen en we onze duiven buiten weer kunnen opwachten van hun reis.

En dat met hart en ziel.

Pie.

zaterdag 18 april 2020

Nadat ik verleden week mijn jonge duiven had binnengeroepen bleef er een pieper op het dak zitten. Deze pieper was met mijn jonge duiven mee komen vliegen. De kleur van dit jong was opvallend,een rare blauw/vale kleur. Ik heb deze kleur vroeger ook wel eens gekweekt maar heb aan die kleur nooit een positief gevoel overgehouden. Vroeger noemde ik deze kleur isabel ,maar de laatste jaren noem ik deze kleur gewoon een miskleur. Toen ik het beestje had gepakt en het telefoonnummer op de NPO site had opgezocht, bleek het nummer te beginnen met 035,regio Hilversum dus. Dat leek me toch wel een beetje een erg verre reis voor zo’n jong beestje. Nadat ik het nummer had gedraaid kreeg ik Pierre Faes uit Baarn aan de lijn. Toen viel meteen het kwartje, Patrick Rodenburg heeft duiven van Pierre en Patrick woont hier een paar straten verderop. Mijn vermoeden bleek juist te zijn en een paar uur later was het duifje weer thuis bij Patrick.

Maar zoals de kop van deze blog al aangeeft. “Toeval bestaat niet”. Ik wilde Pierre Faes namelijk al vanaf de winter een keer bellen maar het kwam er steeds niet van. Nu had ik hem aan de lijn en had ik mooi de gelegenheid hem wat vragen te stellen. Zoals mijn aandachtige lezers ondertussen wel weten ben ik al jaren lang bezig om de duivensport een beetje eerlijker te krijgen. Ik weet dat een groot kampioen hier in de regio altijd klaar staat met de gevleugelde uitspraak “Duivensport is nu eenmaal nooit eerlijk”. En eerlijkheidshalve heeft hij daar ook gelijk in. Maar om dan ook gewoon alle voordelen die bepaalde liefhebbers samen hebben bedacht (en hier al jaren de vruchten van plukken) gewoon maar te accepteren gaat mij te ver. Ik heb daar dan ook regelmatig de aandacht op gevestigd. Zie mijn blog “Een meer dan trieste vertoning” 22 augustus 2018″ en de blog “Bevoorrechte duiven”26 november 2018”.

Een oproep in deze blog aan bestuurders om hier wat aan te doen werd opgepakt door Harry Blaak, onze afd. Secretaris die samen met zijn zoon William hier in de regio succesvolle spelers zijn. Harry heeft pas een paar jaar duiven en zit nog niet in het etablissement van afd.5.Ook ken ik Harry als een eerlijke vent. Harry pakte het op en kreeg het voor elkaar, onze duiven zouden in 2019 gerouleerd worden geladen. Dat hebben we geweten ook, wat een verschil! Ik schreef na een paar weken “duivensport rayon a is uit zijn as herrezen Alle liefhebbers in rayon A waren eindelijk weer gelukkig.

Maar hoe bepaalde krachten het hier voor elkaar krijgen is een raadsel maar tijdens de eerste de jonge duiven vluchten hadden deze krachten alles weer terug gedraaid en was alles weer bij het oude. Een mens zou voor minder de moed opgeven. Duivensport is echt een prachtige hobby maar als je weet dat je van tevoren al met 1-0 achterstand aan een wedstrijd begint is dat verschrikkelijk demotiverend. Het is een feit dat mijn grootste concurrenten altijd in één bestemmingsgroep als eerst los gaan, en ik een grote kans loopt dat mijn duiven er wekelijks 35 seconde later achter aan mogen vliegen. Een kansloze missie dus bij alle gewone glad verlopen Vitesse/Midfond/Jonge duiven vluchten. In eerdere gesprekken met Harry Blaak, heb ik geopperd om onze vrachtauto’s, die nog steeds handmatig worden gelost, om te laten bouwen op een automatische lossing systeem. Dan zouden we een eerlijke lossing krijgen en er geen groot voordeel meer zou zijn voor bepaalde clubs. Harry vertelde me toen dat zoiets financieel niet haalbaar was en dat de man die over het vervoer gaat het ook ten stelligste afraadde. Kwestie van teveel storingen volgens deze man. Daar kun je het dus meedoen, want Harry had deze info ook zo bekomen.

Tot ik afgelopen winter een gesprek voerde met vriend Hans uit Zeist. Hans vertelde me een verhaal over Pierre Faes. Hij vertelde me dat Pierre Faes tegen dezelfde dingen aan liep waar ik hier in Gouwe en Ijssel al jaren tegen aan loop. Pierre had ook ervaren hoe belangrijk de plaats in de auto is en had daar afgelopen winter wat aangedaan.Hij had het voor elkaar gekregen dat alle autos van afd. 7 worden omgebouwd op automatisch lossen.

Ik heb met Pierre dus geen gesprek over duiven gehad maar over het belang van de plaats in de auto en mijn frustratie hier in “Gouwe en Ijssel”.Pierre vertelde mij het volgende verhaal. Verleden jaar zaten er in één auto 2 clubs uit Baarn geladen voor een Vitesse vlucht van uit Duffel.Toen werd weer eens pijnlijk ervaren hoe de plaats in de auto bepaald of je een goede of een slechte uitslag maakt. In Baarn heb je 2 clubs, in de ene club zitten de vitesse specialisten de mannen met de echte rappe. Deze club had 526 duiven ingekorfd,de andere club 190 duiven. Het werd een razendsnelle vlucht en toen de eerste duif van de rappe club (met 526 duiven mee) op de teller stond had de andere club (met 190 duiven mee) al 35 duiven op de teller staan. Bijna net zo’n debacle als ik beschreef in mijn blog “Een meer dan trieste vertoning”. Pierre vond dat deze vlucht vanuit Duffel toch echt had bewezen hoe belangrijk de plaats in de auto is als er handmatig deur voor deur gelost wordt .

Pierre diende dan ook met zijn club een voorstel in om de duivenauto’s van afd.7 om te laten bouwen op automatisch lossen.( In een klap alles los) Toen de vergadering daar was bleek dat het afdelingsbestuur als pre advies “tegen” had ingevuld. Op de vraag waarom het bestuur dit pre advies achter het voorstel had gezet kreeg Pierre hetzelfde antwoord als ik kreeg van Harry Blaak namelijk ombouwen is veel te duur.

De bestuurders van afd. 7 wist te vertellen dat ombouwen 20.000 euro per auto zou gaan kosten. Pierre vroeg toen aan het bestuur hoe ze aan deze prijs kwamen. Het antwoord was verbluffend “dat hadden ze gehoord”. Pierre had ondertussen zijn huiswerk gemaakt en had info verzameld bij de afdelingen 6,8 en 9 die al een automatisch lossysteem op hun auto’s hadden zitten. Na meer dan volledige medewerking van afd. 6 kreeg Pierre een offerte te zien van een Noord-Hollands bedrijf dat een specialist is op dit terrein. Op deze offerte stond een heel ander bedrag namelijk een kleine 5000 euro. Met dit gegeven werd er gestemd op de afd. 7 vergadering en er bleken van de 37 stemgerechtigden er maar liefs 35 voor de aanpassing van de auto’s te stemmen. Pierre hoorde één van de tegenstemmers fluisteren tegen de andere “Nu zijn we ons voordeel kwijt”. Op dit moment worden de duivenauto’s van afd. 7 dus omgebouwd. Pierre vindt (net als ondergetekende) dat clubs die zich bewust wekelijks op de beste plek in de auto weten te positioneren indirect fraude plegen.

We hebben hier afgelopen seizoen kunnen ervaren hoe groot het verschil is als je oude duiven rouleert. Ik begrijp dat er liefhebbers zijn die (al meer dan 10 jaar) wekelijks bevoordeeld worden en dit mede wordt veroorzaakt door het handmatig lossen van onze duivenwagens. Er zal dus nog heel wat water door de Lek stromen voordat er hier iets veranderd. Maar één ding is zeker met argumentatie dat het ombouwen te veel gaat kosten hoeven ze niet meer aan te komen. Dat heeft mijn gesprek met Pierre Faes wel aan het licht gebracht. Want elke afdeling kan dit bedrag gewoon op brengen, als er een wil is er een weg.

Martin.

zaterdag 18 april 2020

Voorwoord


De coronacrisis houdt ons voorlopig nog wel even bezig. Iedereen is benieuwd hoe het verder gaat na 28 april. Worden de maatregelen versoepeld of niet? Hoe gaan de komende maanden eruit zien? Aanstaande dinsdag krijgen we meer duidelijkheid. Uiteraard willen we ook even stilstaan bij de duivenliefhebbers die ontvallen zijn tijdens de coronacrisis. Wij wensen hun nabestaanden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Onder de duivenliefhebbers zijn er veel vragen over hoe nu verder. Als NPO Bestuur inventariseren we de mogelijkheden voor de duivensport en werken ondertussen varianten en scenario's uit met een aantal betrokkenen. Daarnaast kijken we naar ontwikkelingen en technieken die ons kunnen ondersteunen bij de sport zodat we mogelijk de komende periode op afstand en met beperkt contact e.e.a. kunnen doen. Meer kunnen we momenteel helaas niet doen. We zullen met zijn allen moeten wachten op de besluiten van het kabinet. Hoe, of en welke stappen we kunnen maken na 28 april is afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie aanstaande dinsdag.

Verder in deze ODH o.a. aandacht voor het dringende verzoek van de KBDB (Belgische duivenliefhebbersbond) om geen jonge duiven op te leren in België en een publicatie in De Telegraaf over het toenemende aantal roofvogels en de invloed hiervan op duivenclubs, in dit geval de tilduivenbond die ook net als de duivensportbond immaterieel erfgoed is. 

Wij wensen u veel leesplezier en een fijn weekend!


Frederik Dekker, Esther Noorderijk, Willem van Breene en Maurice van der Kruk
NPO bestuur
 
 
 
 

NPO BESTUUR
Coronacrisis en de duivensport: hoe verder?
 

Aankomende dinsdag komt het kabinet met een update over hoe verder na 28 april. De vraag die iedereen bezig houdt is welke de maatregelen behouden blijven, welke versoepeld worden en wat dit betekent voor onze samenleving. Het kabinet kondigde al eerder aan dat we de komende tijd in een 1,5 meter samenleving gaan leven. Het NPO Bestuur inventariseert de mogelijkheden voor de duivensport. We brengen in kaart hoe we binnen de 1,5 meter samenleving de duivensport kunnen beleven en we treffen samen de WOWD en een aantal betrokkenen voorbereidingen welke maatregelen en richtlijnen er nodig zijn. Hierbij kijken we naar meerdere scenario’s.

Op dit moment kunnen we dus helaas nog geen startdatum voor de vluchten of een voorlopig vluchtprogramma opstellen. We wachten de persconferentie op 21 april af en werken dan de scenario’s en de te nemen stappen uit. Hoe, of en welke stappen we kunnen maken na 28 april is daarom afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie. Vast staat dat het advies van het kabinet en de RIVM het uitgangspunt is en blijft. We hopen na volgende week snel duidelijkheid te kunnen geven.

 

NPO BESTUUR
Herinnering: opleren van jonge duiven in België verboden
 

Enkele dagen geleden ontvingen wij berichtgeving van de voorzitter van de KBDB (Belgische Duivenliefhebbersbond). In het bericht staat vermeld dat er massaal duiven gelost worden door Nederlanders in België. Dit is absoluut niet de bedoeling!

Eerder hebben wij in ODH, via onze website en Facebookpagina nadrukkelijk vermeld dat het opleren van duiven in België met ingang van 18 maart 2020 verboden is. Ondanks het feit dat we graag onze jonge duiven opleren, is het van belang dat we in deze tijden onze verantwoordelijkheden nemen. Gezondheid is het allerbelangrijkste. We moeten het samen doen en realiseren wat er aan de hand is. Lees hier nogmaals onze publicatie 'Opleren van jonge duiven in Belgie verboden'. 

Gevolgen duiven lossen in België 
Lost u ondanks het verbod toch duiven in België? Realiseert u zich dan ook dat hiermee de verhoudingen met de Belgische Bond in gevaar gebracht worden en dat dit consequenties kan hebben voor het verstrekken van lossingsvergunningen bij aanvang van het vliegseizoen? Daarnaast lopen we ook het risico dat de maatregelen die nu gelden langer van kracht blijven en dat verspoeling van de regels uitblijft. Dat zou dan voor ons als duivenliefhebbers betekenen dat het vliegseizoen nog later start en nog korter duurt. Daarom nogmaals het vriendelijke en dringende verzoek om geen duiven op te leren. Dus ook niet in België!

Klik hier voor de berichtgeving van de Belgische duivenliefhebbersbond
 

NPO BUREAU
Publicatie in De Telegraaf: Roofvogel doet duivenclub wanhopen


Ruud de Gans en Jerry van Toor spraken met De Telegraaf over het dalende aantal leden en het toenemende aantal roofvogels die duiven uit de lucht plukken. Lees hier het complete artikel. Foto: Rene Oudshoorn

 
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de activiteiten te annuleren en de richtlijnen van het RIVM te volgen. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 15 april 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
vrijdag 17 april 2020

Wist je dat er bijna dagelijks vele miljarden kosmische elektronen dwars door onze duiven schieten. En het maakt werkelijk niks uit of ze in het hok zitten. Ik bedoel, deze 24 uur per etmaal elektronen regen is niet te stuiten! Dus we maken – ook ikzelf – wel eens druk over een 5G zendmast of schotel bij de buren aan de muur. Maar de kosmos is een veel meer gevaarlijke energiebron voor alles dat leeft op aarde. Alleen wat ons hier grotendeels tegen beschermt is de dampkring. Gelukkig maar want anders zouden we heel snel verbranden; samen met onze gevleugelde vrienden.
Goed, kosmische straling. Het is een levensgevaarlijk spulletje, waar zelfs onze wereldse astronauten eigenlijk best bang voor zijn. Immers zij verlaten met enige regelmaat onze aardse dampkring, zonder dat ook maar iemand weet of dat ze in hun wezen kan beschadigen. Maar dit terzijde.
Ik ben is over dit onderwerp in gesprek geweest met iemand die ik zeer zeker respecteer om zijn nuchterheid. Maar ook die zei me enigszins in vertrouwen: ‘Pas toch maar een beetje op met het voortdurend verzamelen van kennis over elektronen voor duiven. Want in elke elektron zit weer een proton en neutron, die samen radioactiviteit kunnen opwekken. En dat lijkt me nu niet bepaald gezond voor ze.’ “Ja, dat snap ik. Maar ik zoek eigenlijk naar dat ene atoom in een duif, dat maakt dat hij voor ALTIJD en EEUWIG zijn ENERGIE BEHOUDT.” ‘Dat begrijp ik want je wilt dat ze niet extreem vermoeid thuiskomen na de wedvlucht.’
Dit gesprek heeft ooit is opgeleverd dat ik zwart zout introduceerde, want dat draagt – als het origineel is – de sporen van oeroude kosmische straling. En, nadat een melker uit België klaagde over dit spul; dat het zijn voormalige 1e prijsvliegers compleet eronder door liet gaan. Moest ik onwillekeurig aan mijn vertrouwenspersoon terugdenken; dat hij me alsnog had gewaarschuwd. Alleen 1 ding: Namelijk, de melker was vergeten dat hij ervoor allerlei zware antibiotica spullen had gebruikt. Maar het heeft me nadien een heel stuk voorzichtiger gemaakt om een, twee, drie, zwart zout te adviseren.

 
 
donderdag 16 april 2020

Vorig jaar heb ik vanwege rugklachten niet optimaal genoten van de duiven. Dit jaar zitten we met een heel ander probleem dat ons allemaal treft. Desondanks blijf ik optimistisch en denk ik dat er vanaf juli gevlogen gaat worden, mits onze buurlanden meewerken.

Inkorven zou wegens samenscholing een probleem kunnen vormen. Toch kunnen we daarop inspelen door bijvoorbeeld op afroep naar het lokaal te komen en onze duiven daar af te geven aan een klein inkorfteam dat ze in de manden zet.

Het NPO zou in samenspraak met de afdelingen een alternatief vliegprogramma samen kunnen stellen. Ze zullen iets grotere afstandssprongen moeten maken. Ja, we zullen dan enkele duiven kwijtraken, maar wat maakt het uit? Hoeveel moeten we er verwijderen als er helemaal niet gespeeld wordt?

Lange afstandsspelers moeten ook kansen gegund worden. In augustus of september enkele overnachtvluchten spelen moet zeker kunnen. Ik denk maar aan de vlucht vanuit Limoges die elk jaar medio september perfect verloopt.

Een heel jaar geen spel zal catastrofaal zijn voor onze sport die met oudere liefhebbers aan elkaar hangt. Vele geven er de brui aan. Als je eenmaal de 80 gepasseerd bent lijkt één jaar nu eenmaal ineens 10 jaar verder.

In andere landen spelen ze zelfs als er sneeuw ligt, denk aan China. De Polen lossen als het schemert, ik heb dat meermaals gezien en zelf eens een vrachtwagen los moeten trekken vanaf een bouwterrein hier in de buurt. Toen was het nog schemering, maar de duiven waren al gelost. In Taiwan spelen ze vanuit elke richting vanaf het water. Ook onze Europese duiven passen zich daarop aan, mijn duiven presteren daar al jaren naar tevredenheid.

Jaren terug moesten we vanwege vogelgriep naar Arlon en Homburg, terwijl het seizoen al begonnen was. De duiven die het voorheen goed deden, zaten er bij die vluchten uit het oosten ook gewoon bij. Het is een kwestie van aanleren. Breng ze enkele keren die kant op en ze snappen het snel. In het seizoen vliegen duiven vaak 100 km hun hok voorbij de verkeerde richting uit, maar de meeste geraken vrij snel terug.

Duiven passen zich sneller aan dan de liefhebber. Ze kregen vroeger het weduwschapsspel niet snel uit ons hoofd gepraat, nu speelt bijna iedereen totaal weduwschap. Ik merk dat ook met onze Championsmix. Steeds meer hokken (en veel prominente hokken) geven alleen onze mengeling twaalf maanden per jaar. De voedingscyclus van rui, kweek, dieet, energie, sport etc. zit bij de meeste tussen de oren. Er zijn inmiddels genoeg bewijzen dat het anders en gemakkelijker kan.

“Hoe houd ik mijn duiven rustig?” wordt mij vaak gevraagd dezer dagen. Hier doe ik het niet anders dan anders. Duiven nogmaals terugkoppelen doe ik niet. Je stimuleert daar een eerdere rui mee, is mijn gedachte. Zo denk ik ook over gerst. In een ver verleden gaf ik na de laatste vlucht 50% gerst om de rui te stimuleren. Dan ga je dat nu toch niet aan je duiven geven zeker?

Nee, hier wordt gewoon zoals altijd 80% Championsmix en 20% NPO-mix gevoerd. Aanvetten doen ze niet, ze weten immers niet beter. Ze trainen eenmaal daags een vol uur niet verplicht om de conditie op peil te houden. Of ik het hiermee bij het juiste eind heb, weet ik niet. Ook voor mij is deze situatie nieuw. Hopelijk komen we daar dit seizoen nog achter.

Zo denk ik ook over het inlezen van de klokken en het koppelen van de chipringen. Begin daar alvast mee. Laat de klokken buiten in een doos afleveren door de mensen, handschoentjes aan en inlezen. Het kan maar gedaan zijn.

Het lijkt erop dat de KBDB hun liefhebbers beter op de hoogte houdt en achter de schermen beter bezig is dan het stilzwijgende NPO. We zitten nu eenmaal met een probleem waar we voorlopig niet vanaf zijn. Hoe we daarmee omgaan is het belangrijkst.

In 1978 zat in het lokaal bij de zaterdagvliegers een houten scheidingswand tussen de liefhebbers en de inkorvers. Door middel van een klein luikje konden de duiven worden aangegeven. Die waren hun tijd ver vooruit.

Iedereen pakt het op zijn eigen manier aan. Ik doe alles gewoon hetzelfde als anders. De oude duiven krijgen dagelijks ruim voldoende van onze mengelingen, zodat als ze ´s ochtends buiten gaan liggen er altijd nog wat korrels in de voerbak liggen.

Veel liefhebbers weten nu niet meer hoe of wat ze moeten voeren. Ik heb daar geen last van, mijn duiven weten niet beter dan dagelijks 80% Championsmix en 20% NPO-mix. Dit is niet te zwaar, vetrijk is nog altijd iets anders dan eiwitrijk. Daarnaast krijgen ze dagelijks Champions Mineralenmix door het voer, ongeveer een pikpotje op 25 duiven.

Ze trainen eenmaal daags. Het is zelfs zo dat als de weduwnaars om 08.00 uur los gaan, de derde ronde jongen ook los gaat. Zij vliegen nog niet echt, maar komen wel op het hok. De weduwnaars kijken daar niet eens naar en vliegen gewoon een uur tot ik hun klep openzet. De duiven komen hier gewoon binnen op hun bak en zeker niet op de honger.

Natuurlijk hoor en lees ik ook verhalen van anderen. Als je duiven nu op licht voer zet, raken ze daar in mijn ogen eerder van in vorm dan wanneer ze volop voer krijgen. Duiven terugkoppelen of gerst voeren? Daar gaan ze eerder door ruien, denk ik. Liefhebbers die zeggen dat ze volle bak voeren en hun duiven 50% gerst geven, liegen. Als je volle bak voert blijft de gerst liggen, duiven eten dat namelijk niet graag.

De jongen ga ik morgen enten voor de pokken. Vaak krijgen ze door die enting last van adeno en dat kunnen ze maar gehad hebben. De kinderziektes moeten er toch uit. Dit is tevens een mooi moment om ze eens goed te beoordelen.

De mest is super. Ik geef drie keer per week een soeplepel Colinol Plus van DHP Cultura en een soeplepel Ropa-B olie op 1,5 kg voer. Daarover gaat wat Olympic MG Mix en Champions Mineralenmix om de boel op te drogen.

woensdag 15 april 2020

HERNE - De opening van het nieuwe duivenseizoen is nog niet in zicht - © Deschuyffeleer
 

De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben ook gevolgen voor het duivenseizoen, waarvan de opening op 5 april voorzien was. “Alle wedstrijden zijn tot nader bericht geannuleerd” is de boodschap  die via de Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) op 17 maart ook de lokale duivenmelkers te beurt viel. Er werd alsnog geen einddatum vooropgesteld. Zowel de leer- als de wedstrijdvluchten gaan dan ook tot dusver niet door. Ook de duivenlokalen waar de melkers gewoonlijk bijeenkomen zijn gesloten. De KBDB is er zich terdege van bewust dat de maatregelen voor haar liefhebbers een grote opoffering inhouden.

Een domper
 
Rony Boschmans uit het gehucht Kokejane en inkorver bij het vierverbond Pepingen, Herfelingen, Herne en Oetingen is samen met zijn broer Geert uit Lennik alleszins goed geplaatst om te duiden hoe de duivenmelkers in het Pajottenland met die onvoorziene domper weten om te gaan. De opening van het seizoen is zo ook hen aan hun neus voorbijgevlogen. 
 
“We merken vanzelfsprekend veel zenuwachtigheid bij de duivenliefhebbers om toch nog aan het nieuwe duivenseizoen te kunnen beginnen. Als we echter zien welke sport- en andere grootse evenementen al zijn afgelast of uitgesteld, vrezen we dat we ook in de duivensport moeten rekening houden met afgelastingen voor een langere tijd. Het is thans stil in en rond onze duiventillen. Iedereen zit klaar met zijn oude duiven om die te laten inkorven voor de wedstrijden. Sommigen hopen alsnog op een verlenging van het seizoen en proberen de duiven daar dan ook op voor te bereiden. Als we toch nog zouden kunnen starten op 1 juni is het seizoen nog niet verloren.
 
Zoals velen in het wereldje kreeg ook ik de microbe voor de duivensport ingelepeld door mijn vader, die op zijn beurt de hobby van onze grootvader had overgenomen. Ook mijn twee broers Rudi, die instaat voor zijn eigen til in Brakel, en Geert zijn fervente melkers. Samen met die laatste vorm ik een duo. Ik hou mij vooral bezig met de dagelijkse verzorging terwijl Geert instaat voor de administratie. Zo hebben wij met onze duiven toch al verschillende mooie prestaties kunnen neerzetten. Zo behaalden wij in 2016 bij de oude duiven de overwinning in de internationale vlucht uit Vierzon waarbij 6.422 duiven waren ingekorfd. En vorig jaar nog werden wij op de nationale vlucht uit Montluchon 3de op 9.857 deelnemende oude duiven en 4de bij de jaarlingen. Mooie referenties maar ook een lokale of regionale overwinning maken ons nog altijd blij.
 
Nog weinig belangstelling bij de jongeren
 
Jongeren voelen zich thans jammer genoeg niet meer zozeer aangetrokken tot de duivensport. Dat was ooit anders. Aan vele huizen in onze buurt was er toen een duiventil of waren er duivenkijkers in het dak, weliswaar met veel minder duiven per liefhebber dan nu. Aan ontspanning was er in die tijd niet veel anders om handen. Heden ten dage is dat wel enigszins anders en dat is ook één van de redenen waarom er nog zo weinig jongeren beginnen met duiven. Die behoeven daarenboven ook nog eens 365 dagen per jaar verzorging. Ook het financieel aspect speelt een rol. Het bouwen van hokken, het aankopen van goede duiven, het aankopen van voedsel en de verplichte inentingen bij een dierenarts doen het kostenplaatje wel wat oplopen. Het aantal duivenmelkers is in al die jaren dan ook sterk verminderd doch het aantal duiven valt enigszins minder sterk terug vermits we met zijn allen meer duiven zijn gaan houden.
 
Basisvereiste is een goede gezondheid
 
Aangezien de gekweekte jongen nu ook reeds op de speelhokken zitten beschikken wij nu toch over een kolonie van een 200-tal duiven. Voor het behouden van het overzicht worden ze opgedeeld in een hok voor de kweekduiven, een weduwnarenhok voor duivers en een weduwenhok voor de duivinnen. Ook de jonge duiven worden op een apart hok gehouden. Zij moeten immers nog alles leren en zeker ook het vlot terugkeren naar hun hok vanuit de welbekende lossingsplaatsen zoals Quiévrain, Noyon en Bourges. Vooraleer een jonge duif zich tot een waar kampioentje ontpopt heeft zijn baasje al veel inspanningen gedaan om haar in de beste omstandigheden op de wedstrijden voor te bereiden. Vooreerst moeten de duiven steeds in goede gezondheid verkeren. Een goede gezondheid is een basisvereiste om een duif in topconditie te krijgen. En precies die topconditie ligt aan de basis van topprestaties. Bij topprestaties op nationale en internationale vluchten duiken er algauw kopers op zowel van eigen bodem als vanuit het buitenland. De aanwezigheid van makelaars en van duivensites maakt alleszins duidelijk dat België nog steeds zijn naam als bakermat van de duivensport alle eer aandoet.
 
Een bijzondere techniek in de duivensport behelst het 'verduisteren' van de duiven. Een duif presteert het best als zo over al haar middelen, in dit geval al haar pluimen beschikt. Het is derhalve aangewezen om de rui, die normaliter eind mei begint, nu uit te stellen. Het verduisteren kan dat ruiproces vertragen en aangezien we nu toch niet kunnen van start gaan is het beter om de vormpiek, die samengaat met een intact verenpak, later op het seizoen te verkrijgen. De lentezon maakt dat de natuur wakker wordt en dat er meer leven komt in zowel mens als plant als dier. Door onze duiven in het donker te zetten laten we ze in de waan dat het alsnog geen lente is. En zo kan de vormpiek nu nog wat uitgesteld worden totdat er terug wedstrijden gevlogen kunnen worden.
 
Aanpassen
 
Door het coronavirus zijn alle wedstrijden nu afgelast. Door de verplaatsingsbeperkingen kunnen wij onze duiven nu slechts van thuis uit trainen. Bij de aanvang van het seizoen in de periode maart-april zorgen wij er normaliter voor dat de oude duiven en de jaarlingen opnieuw in hun wedstrijdritme geraken. Daarvoor brengen wij zelf onze duiven geregeld enkele tientallen kilometers ver weg om ze van daaruit hun hok terug te laten opzoeken. De bijzondere toestand waarin wij nu leven noopt ons nu wel tot aanpassingen. Wij dienen geduld te hebben totdat de hemel figuurlijk en letterlijk opklaart. Het coronavirus houdt ook ons in de ban maar als duivenliefhebbers mogen wij zeker niet klagen. Wij kunnen immers onze hobby, zij het wel maar gedeeltelijk, thuis nog beoefenen.
 
Zoals vele zaken in onze maatschappij zal ook het organiseren van de vluchten, en vooral de inkorving, niet meer zijn zoals voor de crisis, en alvast zeker niet bij het heropstarten. Er zal moeten rekening gehouden met de social distancing zowel bij de inkorving als bij het openen van de klokken. Daarbij mag ook niet vergeten worden dat de meeste duivenmelkers al een zekere leeftijd hebben, dat zij nu éénmaal behoren tot de grootste risiscogroep en dat zij dan ook het meest bescherming nodig hebben. De bonden zullen alleszins moeten zorg voor dragen dat de veiligheid van de leden en van de medewerkers gewaarborgd wordt.
 
Bron
woensdag 15 april 2020

Bij wijze van inleiding geef ik hier de tekst weer van een reactie die  ik schreef op Face Book .
Soms heb ik genoeg van het geleuter van sommigen ,

geleuter  gevoed door eigenbelang en jaloezie .

Dan heb ik de neiging om eens DUIDELIJK te zijn ......

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik heb deze avond naar een dramatische uitzending gekeken van de AFSPRAAK op EEN . ( 10/4/20 20:30 u )
4 verstandige mensen met verschillende ideeën . Ze spraken met respect tot elkaar , respect voor de mening van anderen ....( zie ik hier niet veel )
Maar goed , onder hen , Joachim Coens . Hij is een verstandig man en weet waarover hij spreekt .
Misschien klinkt dit raar uit de mond van een " rooie " maar ik herinner mij dat zijn vader , minister van onderwijs , Daniël Coens , goed bevriend was met mijn vriend Frank Van Acker , Burgemeester van Brugge en in de jaren 80 de machtigste man van de SP , toen die PARTIJ nog iets te betekenen had .
Efkens terzijde ( ik ga mijn memoires niet schrijven ) maar over mijn vriendschap met Frank zou ik veel kunnen vertellen , maar veel dingen daar uit , koester ik , en hou ik voor me zelf .
Maar in een onbewaakt moment zei hij dikwijls monkelend tegen mij ... " Ha ...Citoyen !! Hoe is t ? " ( voor de verstaanders )
Hij heeft ooit een vergadering van 40 man uit gekafferd , waar ik bij was , de elite van de Grootbrugse SP .
Ze kropen bijna onder tafel . Het was muisstil , ik zat niet zo ver van hem , toen hij zich naar mij keerde en zei ...
Dit was niet voor u bedoeld !!
( Dit was een van de mooiste blijken van waardering die ik ooit kreeg en daar zijn nog genoeg getuigen van in leven  )
Maar goed , in deze AFSPRAAK waar met kennis van zaken gesproken werd , werd nog maar eens duidelijk , dat deze lockdown minstens 8 weken gaat duren en dat we dringend moeten bekijken om EERST het bedrijfsleven herop gestart te krijgen , op de meest mogelijk veilige manier ,
Moest dat kunnen lukken dan zou de schade nog te herstellen zijn mits uiteraard inspanningen van iedereen .
Als het langer duurt gaan we de dieperik in . En dat is ook mijn mening .
Duivensport .....
dat is nu het minste van mijn zorgen , maar mijn duifjes zorgen wel voor wat afleiding en dat is goed !
Duivensport VOOR 1 juli lijkt mij een mooie droom .
Barcelona ....? Spanje gaat zijn grenzen sluiten tot minstens eind augustus !!
Ik denk dat de " VINKEN ZETTERS " nog eer gaan kunnen beginnen dan wij .
Zij kunnen perfect hun ding doen op anderhalve meter van elkaar ...
tsing tsing tsing suske wiet ....
Het komt heus wel goed ...met tijd en boterhammen .
Lees er binnenkort meer over op PIPO ' S PARADISE  

-----------------------------------------------------------------------------------------

Meestal  heb ik wat losse eindjes verzameld  die ik probeer aan elkaar te knopen tot een volwaardig verhaal .
Die losse eindjes kunnen van alles zijn ...een lied , een boodschap , een enkele zin , een TV uitzending , een uitspraak ,

gesprekken met vrienden , aanvallen van vijanden , dingen die mij treffen .
Ik probeer dan daar iets van te maken en de ene keer lukt het al beter dan de andere keer !
Ik heb nu ook genoeg " losse eindjes " voor een verhaal maar ik vertik het om ze aan elkaar te breien . 
Waarom ? Gewoon ...ik heb er even geen goesting in . Jullie mogen ook eens iets doen !!
Hier gaan we ....

 

* Een bewijs dat de wereld serieus aan het doordraaien is zag ik op beelden uit India .
Om de mensen aan te zetten de corona-maatregelen te respecteren liepen de politieagenten ginds op straat verkleed in levensgrote corona-virussen .

Ik keek er naar en dacht ....Dit kan toch niet  ?
Het waren precies marsmannetjes !! Dit is godverdomme geen carnaval hé !!


*Mijn mening over de gevolgen voor de wereld , Europa  ?.....
Amerika gaat ineen stuiken , samen met onze vriend   Trump ...
Een economisch kerkhof staat  hen daar te wachten ....
China wordt de absolute nieuwe grootmacht met in zijn spoor ....Poetin ...
Europa gaat uiteen vallen , grenzen gaan dicht en blijven dicht wegens nul solidariteit ...
Wegens elk voor zich ....nu pijnlijk aan het licht gekomen , 
voor hen die de actualiteit volgen .

De show die nu opgevoerd wordt is oogverblinding . We gaan elkaar nog spreken .

 

* Belgie ....
België was voor deze crisis een zootje ...
en België is tijdens deze crisis nog altijd een zootje ...
En na deze crisis zal blijken dat niemand het zootje kan oplossen .
De laatste dagen , die eerste prachtige lentedagen  in de aanloop naar Pasen , kwam aan het licht ,

 op een heel pijnlijke manier , dat we er een grote knoeiboel van gemaakt hebben .
In de AFSPRAAK was men het er over eens dat dit land nood heeft aan LEIDERSCHAP .
Zelfs in deze tijden vinden politici het nodig om elkaar in de wielen te rijden , met in het achterhoofd de onvermijdelijke verkiezingen . 

De corona -crisis is het minste van hun zorgen .
Kijk naar de soap rond de WZC en dan weet je genoeg . HET IS DRAMATISCH !!
Ik denk dat er +/- 8 ministers bevoegd zijn in deze crisis .
En wat doen ze ? Niets ... behalve elkaar tegen werken ...
Ze blijven maar achter de feiten aan hollen terwijl de noodkreet uit de centra steeds luider klinkt .
Terwijl onze oudjes sterven bij bosjes ....
Ik heb dit monster onderschat , dat geef ik toe . Maar rap werd mij duidelijk dat het ernst was ...
Begin maart zeiden Van Gucht en Maggie dat ze het onder controle hadden .
Ze spraken van hoogstens 700 opnames op intensieve .....
Nu staan  er  meer dan 3000 doden op de teller ....Hallo !!!!


* De duivensport ....
Dit grapje brak uit in China in november 2019 .
4 maanden later is de lockdown voorbij .... ZEGT MEN !!
Wuhan 10 april . Je kunt er niet buiten zonder masker .
Samenscholingen zijn nog steeds verboden ...
Elke chinees kan geen stap verzetten of hij is geregistreerd .
Dit is geen science fiction  maar werkelijkheid .
" Ze  " kunnen het allemaal zien door een VERPLICHTE APP op uw GSM .
Als je in contact komt met een " besmette " persoon gaat het alarm af en vlieg je in quarantaine samen met allen die er mee in contact geweest zijn !!!
Na 4 maanden zijn de maatregelen nog strenger dan hier en nu !!!
En men denkt hier  aan duivenspel binnen een maand ? Twee maand ?
VERGEET HET !
Dat is de realiteit en ik maak daar geen grapjes over .
Ik zou willen dat het anders was en ik ga een gat in de lucht springen als ik verkeerd ben ,

maar ik denk het niet !!
Als je ziet hoe dat hier op gevolgd wordt .....

 

* En over mezelf en ....mijn duiven .
Ik herhaal dat ik echt wel heel positief in het leven sta .

ONDANKS ALLES !!!
Het is niet omdat ik mijn eigen ideeën heb en kritisch ingesteld ben dat ik geen oog heb voor de pluspunten .
Sedert 3 weken heb ik persoonlijk een proces ondergaan .
Dit proces was in zoverre nuttig dat ik mij meer en meer bewust word van hetgeen nu werkelijk belangrijk is .
Voordien zat ik met het probleem dat mijn tijd hier in kort en dat ik nog van alles wil doen !  
Vandaag ben ik mij sterk bewust van mijn eindigheid en nietigheid .
Het besef  dat het vandaag of morgen al gedaan kan zijn .
Wij behoren tot de risico -groep . Als mijn echtgenote ziek wordt zal het een dubbeltje op zijn kant zijn  . Ik mag er niet aan denken !!
En het gevaar gaat nog groter zijn als men de teugels gaat vieren . 
Ben ik duidelijk genoeg ?
In het begin heb ik gevloekt omdat ik het op leren van mijn duiven moest stop zetten .
Het was een ferme ontgoocheling en moeilijk verteerbaar maar gaandeweg ben ik gaan berusten .
Mijn duiven zijn momenteel alleen een hobby ,
tijdverdrijf om de dag door te komen .
Nog iets waar ik aan moet werken ...Ik heb te veel duiven . Ze zitten overal .
Ik heb hier in hoeken en kanten boxen gemaakt
waarin koppeltjes zitten te kweken .
Bijgevolg moet ik , moest het nodig zijn om iemand in te schakelen , een halve dag  uit trekken  om uit te leggen wie waar zit ! Daarvoor alleen al .

Dat moet veranderen ! Moest ik om een of andere reden in de kliniek terecht komen is het een ramp .
Te meer omdat mijn echtgenote de toegang tot  het duivenhok verboden is .
Dat zou misschien nog wel lukken voor een paar dagen , met een masker op en zo , maar in elk geval niet in de huidige situatie .
Dus ga ik mij volledig re-organiseren in functie van ....
Ik moet altijd voorbereid zijn op het ergste .
In geval van nood moet iemand op een kwartiertje mijn duiven kunnen verzorgen .
Nu kom je niet rond op een halve dag !!!
Ik kijk naar buiten . Het is een prachtige dag .
We beleven de mooiste paasvakantie in jaren en we kunnen er niets mee doen .
Jammer.... maar het is wat het is .
En moest het slecht weer zijn , is het nog erger , want nu kunnen we toch genieten in de tuin en een wandelingetje maken . 
Deze tijd is voor mij een reden om te her-bronnen . Ik raad het iedereen aan !
We mogen vooral de moed niet verliezen . 
Het komt wel goed en hoop doet leven .
tot de volgende 
Roger Casier   

 

maandag 13 april 2020

Sportvrienden,
Normaal bent u van ons gewend dat we begin april starten met het afschrijven van de onkosten voor periodiek en de deelname aan de marathon(s). Betreffende de marathons weten we op dit moment niet welke vluchten er vervlogen worden en de vraag is wanneer kunnen we met de duiven naar het buitenland. De hoop is er natuurlijk wel. Betreffende het periodiek zullen wij wel starten met het afschrijven van de € 10,00, maar wanneer het eerste periodiek verschijnt weten we op dit moment niet. Diverse liefhebbers hebben geld overgemaakt voor het periodiek en de marathon(s). Zodra we weten welke vluchten doorgaan, dan kunnen we een besluit nemen of de marathons vervlogen worden. Mochten de marathons niet doorgaan dat blijft het geldbedrag staan voor het volgende jaar. Wenst een liefhebber het inleggeld voor de marathons terug te ontvangen kan hij dit bij de penningmeester kenbaar maken.Inschrijvingen kunnen gewoon doorgaan.

MVG
P. Franssen
Penningmeester

maandag 13 april 2020

Neem nou de mensen die geen tuin hebben.
Als je dan bijvoorbeeld op het balkon van een flat van het mooie weer moet genieten dan weet je het wel.
En met kinderen erbij krijg je bij de zon vaak ook nog gedonder.
Het is gewoonweg bizar te noemen wat dit coronavirus de mensen aanmaakt.
Het is niet onbegrijpelijk dat we over negen maanden te maken krijgen met een geboortegolf.
En misschien ook nog dat massa’s echtscheidingen door het plafond gaan.
Of gaat het jaar 2020 de boeken in als het jaar waarin de mensen zich elkaar weer echt leerden kennen?
Dat ze naar mekaar luisteren bijvoorbeeld of aandacht voor mekaar hebben.
Wat niet goed is voor het ene, is wel goed voor het andere.
Momenteel is het leven heel anders als het leven bij het begin van dit jaar.
Op nieuwjaarsdag hadden we zoveel goede wensen voor de mensen dat de liefde er vanaf spatte.
Veel geluk en voorspoed, weten jullie het nog?
Nu, een paar maanden later heeft de liefde een andere betekenis.
De liefde voor de mensen die je dicht om je heen hebt en de mensen die je juist nu niet in je omgeving kunt hebben die mis je het meest.
Ik loop de deur bij mijn kinderen niet plat maar nu ik er niet heen kan heb ik die behoefte meer dan ooit.
Onlangs heeft mijn kleindochter een zoon gebaard maar ik kan die nieuwe wereldburger niet gaan bewonderen.
Opa even niet hoor, nog efkes wachten!
De beschuiten met muisjes staan in de vriezer en bederven niet.
Het is ideaal dat we elkaar vinden via de computer en de mobile telefoon.
Ik heb mijn achterkleinzoon via de App en op facebook gezien en tegelijk het geluk geproefd wat dat knulletje in mijn familie teweeg brengt.
De digitale techniek maakte het mogelijk om toch contact te hebben met mekaar.
Want als nestor van de familie hoor ik graag dat het iedereen goed gaat.
Dat momenteel de sociale tekortkomingen ook creatief kan zijn dat is bewezen.
We hebben het gezien ! De geweldige beelden van artiesten die staan te zingen of muziek brengen voor de oudjes in de bejaarden tehuizen of voor de zieken in verpleeghuizen die gingen immers de wereld over.
Hoe ontroerend is het om te zien dat van achter de ramen, of anders op gepaste afstand, de oudjes en de zieken zich de handen warm klappen voor het gratis optreden van die artiesten.
Daardoor missen ze minder het dagelijks bezoek van hun dierbaren en maakt dit hun dag in enigermate weer goed.
De smeekbede van die mensen is immers: “ Vergeet ons alsjeblief niet “. In mijn familie is ook de sluipmoordenaar binnen gedrongen.
De schoonzoon (62 jaar) van mijn zus die is ook besmet geworden.
Hoe en waardoor?
Die het weet mag het zeggen.
Hij is timmerman en met zijn zoon heeft hij een bedrijf die veelal kozijnen en deuren fabriceert.
Wellicht heeft hij het virus bij een klant opgelopen.
Je moet de pech maar hebben.
Opeens raakte hij in lichte paniek omdat hij dreigde te stikken.
Met ademhalingsmoeilijkheden en lichte koorts sleepte hij zich naar de dokter die toen constateerde dat hij het plakken had. Gestrekt werd hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht..
Nu ligt hij op een kamer van de “intensief care” met koorts en een tekort aan zuurstof in zijn bloed.
De altijd sterke kerel is door de corona gevloerd. In het gehucht “ de Maasband” waar hij woont daar leven alle bewoners met hem mee.
De enkele honderd mensen die in dat rustieke plaatsje wonen hebben nu pijn en zijn geraakt door die gebeurtenis.
Mijn eigen leven in isolatievorm mag ik gelukkig in een fijne doen beleven.
Ik wordt zelfs erg verwend.
Gisteren bracht mijn zoon me kijkgenot in de vorm van films, mijn dochter stond vandaag op de stoep met een paar konijnenbouten in het zuur, de ene kleindochter bracht me een kommetje groentesoep en de andere kwam me een stapel leesvoer brengen.
En niet te vergeten de heerlijke wortelenstamppot met een paar dikke gehaktballen die de buren me brachten.
Echt waar, ik voel me bevoorrecht. Alsof ik een voorkeursbehandeling krijg ten opzichte van anderen.
Met een goed gevoel ga ik de paasdagen beleven.
Ik hoef niet na te denken waarmee ik dan begin.
Het wordt een ontbijt met paaseieren bij de boterham.
Een goed begin geeft moed en zin en dat is iets dat we nu hard nodig hebben.
Fijne paasdagen, en maak er wat van dit weekend.

Pie.

zaterdag 11 april 2020

woensdag, maart 25, 2020

Wat te doen?
 
Ik voorzie dat we een heel beperkt seizoen krijgen.
We mogen blij zijn als de duiven nog aan wedstrijden gaan toekomen.
Fond krijgt dan de hardste klappen omdat we een invliegtraject nodig hebben alvorens de duiven te kunnen inzetten op de lange afstanden.


In de hoop dat er toch nog iets van komt, hou ik de doffers en duivinnen semi donker. De ramen geblindeerd en zo mogelijk qua tijd 's avonds verduistering vo volledig als mogelijk.
Ik hoop de rui wat te remmen zodat de duiven later in het seizoen nog mee gaan kunnen.
elke dag een ploeg uit, de doffers versus de duivinnen. Ze vliegen goed.


De piepers komen naar buiten inmiddels.
Eenhoksambities lijken ook te sneuvelen ben ik bang.


Voer in voorraad (ja ik heb wat gehamsterd).
Ik geef de jeugd nog "kweek" en de ouden nu 50% zuivering met 50% rui.
 

donderdag, maart 26, 2020

Hoe nu?

 
Ik verdonker de ouden. Laat doffers en duivinnen om de dag vliegen.
Dat zal nog minstens een maand moeten denk ik.
voer 50/50 rui en zuivering.

De jongen kunnen eigenlijk gewoon regime krijgen.
Nu nog kweek maar daar meng ik binnenkort ook een lichtere mengeling door anders worden het kiloknallers. Jongen moeten vliegen, dat is goed voor de fysieke en mentale ontwikkeling!

Die kan ik niet verduisteren (althans, als het perse moet) maar daar gok ik maar op een kort programma met nog net afdoende veren.

Het is was het is!!
Blijf gezond.
Zorg voor elkaar.
Sterkte als er verlies is in je naastenkring.

woensdag, april 01, 2020

Een verloren jaar ben ik bang

 
Ik vrees voor een verloren jaar. Misschien nog enkele vluchten en het opleren van de jongen zal wel gaan lukken. 28 april staat voorlopig in de boeken maar hoe realistisch is het dat we nadien of na de meivakantie verder kunnen in een vereniging?
Stel je kan vanaf 1 juni... nou, dan kun je niet heel veel meer dan Vitesse met oude duiven en of doorjakkeren de vakantieperiode door. Het kan heus nog wel maar wel heel anders dan we ooit hebben gedaan.

Rare tijden!
 
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

27 mei 20
  Land besproeien bij de buren Droogte Wat is het...
20 mei 20
     Jongen 2020 in de ren Start seizoen Afdelingen 9 en...
13 mei 20
  Vanaf 11 mei mogen er weer vluchten We kunnen...
09 mei 20
  Nieuw half gelaatsmasker Masker Had eerder al...
29 april 20
              Jongen in de manden PROTOCOL CORONA / COVID Het...
22 april 20
Red Pearl rechtstreeks Jan van Gils  Oosterhout...
15 april 20
Genieten van de bloesem Top weer Heel de...
08 april 20
   Alleen rondjes maken rond het hok Geen begin...
01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40