Spotlight

vrijdag 24 april 2020

 

10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier Rutte onze natie toe. Enerzijds was er een kleine versoepeling te melden, voor het basisonderwijs, kinderopvangen en sportverenigingen voor kinderen tot en met 12 jaar, van de maatregelen die van kracht zijn sinds 15 Maart jl. Anderzijds kwam voor veel bedrijven, medewerkers, betaald voetbal etc geen verlichting. Evenementen zijn tot 1 September verboden. Dus geen Pinkpop, Zwarte cross en dat soort evenementen. Vakantie zal er ook misschien sober gehouden kunnen worden.

Wat betekend dit voor de Postduivensport??. Ik moet eerlijk zeggen geen flauw idee. Veel verschillende interpretaties en opvattingen op Social Media zijn te lezen. We wachten het af wat er gaat gebeuren.

De NPO communiceerde gisteren de eventuele protocollen die nageleefd dienen te worden als we eventueel weer van start kunnen gaan. Ook las ik dat Afdeling 10 en 11 een initiatief hebben opgestart om wellicht, bij versoepeling van de gemaakte afspraken, te kunnen gaan starten met het houden van wedstrijden. Dit zijn ook de Afdelingen binnen ons mooie kikkerland die prima, binnen Nederland, een paar leuke vluchten kunnen houden. Of het de saamhorigheid binnen de postduivensport positief zal beïnvloeden vraag ik me af. Maar ik begrijp het wel. Moeten we dit dan tegenhouden als overige Afdelingen?. Persoonlijk denk ik van niet. Laat de mensen, die kunnen vliegen, hun ding doen. Paar leuke vluchtjes, jonge duiven inspelen op termijn, prima toch. Of is dit concurrentievervalsing voor volgend jaar?. Misschien wel of misschien niet. Maar de situatie is nu eenmaal niet anders. Dit hadden we ook gehad als de scheidingslijn de Waal was geweest zodat de zuidelijke Afdelingen wel konden vliegen en de noordelijke niet. Volgens mij kan ik me nog een situatie herinneren waarbij bepaalde delen van Afdeling 8 niet mochten spelen en de rest wel. Het is nu eenmaal de situatie en moeten we denk ik alle kansen pakken om, in ieder geval de jonge duiven, een kleine opleiding te geven.

Op de laatste ALV is het vertrouwen in het huidige bestuur opgezegd door heet grotendeel van de Afdelingen. Er zou een nieuw bestuur gevormd moeten worden maar de Covid-19 deed dit proces stagneren. Nu las ik dat er inmiddels 9 kandidaten zich opgegeven hebben om een nieuw bestuur te vormen. Prachtig natuurlijk dat er mensen zijn die het over wil nemen van het huidige bestuur. Van sommige kandidaten zijn de namen al bekend maar het grootste deel nog niet. Omdat sommige namen bekend zijn is dit voor sommige mensen alweer een reden om deze personen in een negatieve hoek te plaatsen voordat ze benoemd zijn. Schandalig is mijn mening!! De desbetreffende personen hebben nog geen woord gesproken en ze worden bij voorbaat al weer af geserveerd. De geschiedenis lijkt zich te herhalen helaas. Dit moeten we toch niet willen?!. De postduivensport dient verder ontwikkeld te worden en of dit nu het plan: “De vlucht naar de Toekomst of GPS2021” heet zal mij persoonlijk een worst wezen. We moeten vooruit met een plan die breed gedragen wordt en op een juiste manier geïmplementeerd zal worden met de juiste snelheid en

binnen het genoemde tijdsbestek. En niet onbelangrijk; conform het vooraf goedgekeurde budget. Ook dit zullen we zien hoe dit zich gaat ontwikkelen.

Op eigen hok is het relatief rustig. Wel worden de voorbereidingen al getroffen voor de verbouwing van mijn hok in het najaar. De oude duiven zijn gekoppeld en zullen ook niet meer gescheiden worden. Omdat ik aan het overschakelen ben naar puur de Eendaagse- en Marathonvluchten zijn de jonge duiven voor mij het belangrijkste dit jaar. De jonge doen het eigenlijk super goed. Beginnen lekker te trainen en zien er momenteel niet uit. Volledig in de korte rui door de verduistering. Over een paar weken zullen ze wel weer knap in het pak zitten. Ook ben ik bezig om een nieuw kweekhokje te bouwen. De kweekduiven zitten nu nog gehuisvest op het huidige vlieghok maar moeten hier weg. Waarom?. Op die manier krijg ik een afdeling extra dat ingericht kan worden voor de Marathon vluchten. Komt dus allemaal goed en de toekomst zal het uitwijzen.

Dit was het voor deze keer maar: mensen hou je aan de afspraken en hou vol!! Maar vooral; blijf gezond.

donderdag 23 april 2020

Corona-perikelen

Corona of niet, ik ben nog nooit zo ontspannen aan een seizoen begonnen, of eigenlijk niet want we zijn nog niet begonnen.

Het komt me eigenlijk wel goed uit, had hier op het erf nog een heleboel achterstallig onderhoud en als we gewoon gestart waren was dat bij achterstallig onderhoud gebleven.

Ik hanteer de hamer, zaag en verfkwast dus met hartenlust.

Of ik het dan niet mis ! Nee op dit moment nog voor geen meter of ik het jammer vind, ja natuurlijk wel.

Als ik door de hokken loop en kijk naar mijn jaarlingen die momenteel (bij wie niet ?) druk zijn en tegen je op blinken dan begint het langzamerhand wel door te dringen dat als we niet gaan vliegen er hele rigoureuze beslissingen zullen genomen moeten worden aan het eind van het seizoen.

Tenslotte zitten er in het jonge duivenhok inmiddels ook een dikke 60 gezonde jongen waar mijn voorstellingsvermogen zo nu en dan mee aan de haal gaat

Ook vermaak ik me wel met de talloze verhalen op facebook van de vele liefhebbers die het allemaal zo goed weten. Ik krijg dagelijks wel verhalen te horen van wanneer het zeker is dat het seizoen van start gaat en als ik dan informeer waar de wijsheid vandaan komt hoor je al gauw dat ze gehoord hebben van derden.

Ach ik begrijp het wel, we hebben niet voor niets duiven, we willen er mee sporten, we willen de voorpret van het inkorven, de spanning van de thuiskomsten en vooral liefhebbers zijn praters en we willen allemaal ons verhaal kwijt over de kwaliteit die we op de hokken hebben zitten.

Dat is een onderdeel dat ik wel echt mis, het afstemmen, het uitspreken van je verwachtingen, gewoon het praatje aan de bar. Het is niet anders, we zullen geduld moeten hebben.

Duiven zijn een hobby die we sport noemen, lekker achter in het zonnetje op je achterste in een comfortabele stoel je duiven opwachten, van sporten blijf je gezond van lijf en leden en van op duiven wachten met een gevulde koek in je linkerhand en een pot bier in je rechter ben je alleen maar slecht vet aan het kweken. Lijkt een jaartje zonder duivensport en bezig met andere zaken toch nog gezond voor je te zijn.

Duivensport bestaat op dit moment hier uit me vermaken op eigen erf, in mijn eigen hokken met mijn eigen duiven en natuurlijk zo nu en dan de telefoon pakken om even lekker bij te kletsen met een mede liefhebber.

Corona-perikelen het belangrijkste is stay safe en blijf gezond, kunnen we hopelijk binnen afzienbare tijd ook als oudjes het weer tegen elkaar opnemen.

donderdag 23 april 2020

Hoever staan wij op dit moment als duivenliefhebbers met nieuwe richtlijnen (protocollen) als er binnenkort vermoedelijk een versoepeling van de smart lockdown periode aanbreekt? Dit is de grote vraag waar bijna alle duivenliefhebbers op dit moment mee zitten. Gisteren even bijbestelde ringen op gehaald bij onze secretaris Rik. Op anderhalve meter afstand even een kort gesprek met hem gevoerd. Rik sprak zijn bezorgdheid ook uit over de totale onzekerheid waar alle duivenliefhebbers op dit moment in verkeren. Is het huidige NPO bestuur bezig met het maken van protocollen of wachten zij af? Van enige transparantie is ( zoals gewoonlijk) weer geen sprake. Wat ik wel voorbij zag vliegen op sociaal media is een ingekort vliegprogramma voor als we eventueel latere kunnen beginnen. Of dat je daar wat aan hebt is de vraag als je misschien helemaal niet mag beginnen, omdat er geen goed onderbouwd inkorf protocol is gemaakt. Ik volg de corona crisis op de voet via social media en alle autoriteiten die er toe doen zijn overduidelijk. Er is geen enkele branche die ook maar een schijntje kans heeft om zo dadelijk weer op te starten zonder protocol. Maar zoals gewoonlijk kunnen wij duivenliefhebbers alleen maar weer gissen waar ons bestuur mee bezig is.

Mijn vriendin Marjan werkt in de zorg( verpleegtehuis) ,ze is vandaag vrij ,nadat ze de week voor de Pasen volle bak gewerkt heeft en aansluitend beiden Paasdagen tot nu (het weekend van 18 april). Dat is aan poten want niet alleen onze ministers vallen af maar ook zij is letterlijk een aantal kilo’s verspeeld. Ik ben dus de man voor de boodschappen en kom dagelijks bij de supermarkt op ons dorp. Daar hangen dus een aantal protocollen op geplakt waar men zich aan moet houden. Als ik zie wat en hoe dit in de praktijk werkt moeten we makkelijk maar dan ook makkelijk duiven kunnen inkorven. Zeker als de maatregelen zo dadelijk nog iets worden versoepeld. Bij onze supermarkt zitten alle kassières achter een soort transparante plaat en ben je verplicht om een winkelwagentje te gebruiken ( om afstand te creëren ) .Ook als je een blikje tomaten puree bent vergeten ( zoals mij van de week overkwam).Die anderhalve meter afstand is dus een maatregel waar we voorlopig niet van af zijn. Daar moeten we als we willen  inkorven dus bepaalde richtlijnen voor opstellen.

Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn als we de volgende richtlijnen in een protocol zouden verpakken.

1. Geen club activiteiten, dus ook geen bar en alles wat daar bij komt kijken.( Bar blijft gesloten)

2. Duiven worden door de liefhebber aangeboden in de mand en op de inkorftafel gezet.

3. Duivenliefhebber verwijdert zich van de mand en gaat op minimaal 2 meter afstand staan.

4 Inkorver pakt de duiven uit de mand, leest de ringnummers op en die worden gecontroleerd door iemand die ook op minimaal 2 meter afstand zit van de inkorver.

5 Als de mand(den) leeg zijn pakt de liefhebber de mand op, pakt zijn module mee en plaats die in de module verzamelbak ergens in het lokaal en roept de volgende liefhebber die in het lokaal zit te wachten( de 1,5 meter afstand in het lokaal in acht houdend).

6 De inkorvers worden regelmatig gerouleerd om dat dit natuurlijk fysiek zwaarder werk is.

7 Het laden van de auto’s gebeurt door de jongste liefhebbers (al dan niet met mondkapjes op) met een mand ertussen zit al je aardig aan de veilige afstand die je ook met een winkelwagen in de supermarkt creëert.

Als we zo inkorven dan korf ik veiliger in dan dat ik nu in de (Smart Lockdown periode) bij Albert Hein boodschappen doe.

Dan het volgende probleem, de grens met België en Frankrijk en het lossen van duiven. De Fransen kennende kunnen we er niet automatisch vanuit gaan dat zij toestemming geven om ons duivenspel te gaan spelen van af hun grondgebied.

We kunnen dus beter op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Een van de simpelste oplossingen zou de Oost-lijn zijn richting Berlijn. Dus absoluut geen Zuid-Oost-lijn richting München. De Zuid-Oostlijn is voor onze zwaar gepamperde en geselecteerde duiven op de Zuid-West lijn een veel en veel te zware opgave en zal regelmatig tot grote verliezen leiden.

De Oost-lijn kan echter prima en hoeft geen problemen op te leveren.(Geen bergen vlak terrein) Ik kan mezelf goed herinneren dat vluchten van uit Helmstadt  en Hof (zonder dat deze duiven erop voorbereid waren) geweldig goed verliepen.

Maar nog interessanter is het feit dat we voor de 2e wereldoorlog een vliegprogramma hadden dat vele malen beter en eerlijkere was als waar we nu mee bezig zijn.Ik sprak hierover met de Andre Maurik ( voorzitter van mijn oude club in Krimpen a/d Lek).Andre is een telg uit een stok oude succesvolle duivenfamilie. Hij vertelde mij het volgende verhaal.

Als kind werden er op verjaardagen altijd verhalen verteld over de goede oude duiventijd. Mijn ooms hadden altijd de mooiste verhalen en vaak hadden ze het over één van hun superduiven die het had gepresteerd om 1e Duifkampioen te worden op zowel de Oost lijn en de Zuid-west lijn in één seizoen. Toen Andre doorvroeg hoe dat mogelijk was werd hem uitgelegd hoe men vroeger vloog.

Men startte met de hele Rotterdamse bond richting het Oosten.Oldenzaal was één van de eerste vluchten.Men ging dan stapsgewijs steeds verder via Stendal, Franfurt a/d Oder tot in Polen toe, een 600 km vlucht was het eindstation. Men had er dan ongeveer 10 vluchten op zitten. Dan was het oude duivenseizoen niet afgelopen maar begon men met dezelfde duiven uit het Zuiden te vliegen. Een eerste vluchtje vanuit Lage Zwaluwe en dan steeds verder richting het Zuiden met de klassiekers Orleans ,Chateauroux, Limoges en Bordeaux als eind toetje. Andre vertelde nog dat men dat vroeger zo had bedacht om een veel betere verspreiding te krijgen over het aankomst gebied. Slimme mensen toen, als je ziet dat er nu het tegenovergestelde plaatsvindt. Nu wordt er wekelijks in dezelfde lijn gelost zodat er totaal geen spreiding in het aankomst gebied is.

Begrijpelijk dat je een dergelijk programma niet kan vliegen met een hok vol jaarlingen die afstammen van opgevoerde midfond duiven. Als je zo’n programma wilt vliegen dan moet je echte klasbakken hebben. Maar dat terzijde, waar het om gaat is dat de Oostlijn vliegen een heel goed alternatief is als de Fransen/Belgen dwars zouden liggen.

En om direct in te haken op het commentaar wat ik meestal krijg als ik het woord Oostlijn in de mond durf te nemen. Namelijk dat dit vaak allemaal rampvluchten zijn, het volgend, dit is pure bangmakerij. Ik heb zelf meegedaan aan de laatste 2 Duitsland vluchten Breisbach en Berlijn. Dit waren echte drama/rampvluchten en Berlijn was er één van de ergste ooit. Dit hele debacle heeft maar één oorzaak en dat is dat diegene die verantwoordelijk waren voor de lossingen 100 % hebben gefaald. En ik die verantwoordeijke alsnog wil betitelen als knoeiers eerste klas!! Ongelooflijk dat men toen duiven heeft gelost onder omstandigheden waarvan zelfs iedereen die op een computer kan kijken wist dat in een drama zou eindigen. Maar ook dit weer terzijde. Duitsland is en blijft een prima alternatief als men maar weg blijf van de Duitse Zuid-Oostlijn. Laten we echter hopen dat er achter de schermen wel hard gewerkt wordt om zo dadelijk als er versoepeling van de maatregelen komt direct te kunnen anticiperen met een prima protocol.

Fijn weekend,

Martin,

woensdag 22 april 2020

De Paasdagen liggen achter ons, dagen met een speciale “lading” dit jaar. Ook de weersomstandigheden waren bijzonder. 1e paasdag kon je de korte broek tevoorschijn halen en zaten wij in de tuin van zomerse temperaturen te genieten, om vervolgens 2e paasdag de korte broek en tuinkussens gelijk weer op te bergen. Het scheelde die 2 dagen een dikke jas.

 

Op duivengebied zagen de Noord-Hollandse liefhebbers een update van het nieuwgevormde bestuur van onze afdeling. Gelijktijdig konden wij lezen dat een 2-tal bestuursleden van functie waren gewisseld, ik las er in eerste instantie zelfs overheen maar zoals ze schrijven konden zij met deze wisseling elkaars sterke punten beter benutten. Ik zie een mooie mix van leeftijd en ervaring in het bestuur. Op de 2 belangrijkste functies, jonge mannen (zeker in onze sport) die ook sportief gezien het nodige in de melk hebben te brokkelen. In de update werd nogmaals uitgelegd hoe het vervoer geregeld gaat worden. Het vliegprogramma en kampioenschappen zijn in mijn ogen niet meer relevant. Mochten wij nog aan vliegen of oefenvluchten toekomen, zal de meeste aandacht vast uitgaan hoe het e.e.a. goed en verantwoord georganiseerd moet worden. Ik wens de vrouw en mannen veel succes, misschien niet de moeilijkste maar wel de vreemdste start ooit.

 

Ik las deze week nog eens de stukken na, over de nieuwste constateersystemen, het ging voor de meeste liefhebbers even te snel, te duur(?), wagonladingen vol argumenten om het te blokkeren. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie het de komende jaren, dan maar gefaseerd in te laten gaan want helemaal tegenhouden kan je toch niet. Hoe wrang, want nu zou het wel makkelijk geweest zijn!……….(gelukkig is de automatisering in het bedrijfsleven gemeengoed geworden en niet weg te denken waardoor velen thuis kunnen werken zodat de economie nog een beetje overeind blijft.)

Deze week sprak de minister-president over het nieuwe gewoon, de anderhalve meter economie en dat wij daar maar aan moeten wennen, een viroloog sprak de verwachting uit dat het wel 2 jaar kan duren voordat wij misschien weer naar het ons bekende ‘normaal’ kunnen. Hij vertelde ook dat er de komende tijd versoepelingen komen maar dat is gebonden aan protocollen en een goed plan!! Met die kennis moeten wij natuurlijk snel aan de gang. De Belgische bond heeft inmiddels zijn richtlijnen uitgevaardigd!! Hoe eerder wij weten hoe het inkorven en uitslaan eruit moet zien, hoe eerder kun je zaken in gang zetten. Kleinere clubs die niet genoeg mankracht hebben en niet kunnen voldoen, zullen moeten uitwijken en dat moet je wel op tijd in beeld hebben. Andere zaken zoals de nieuwste constateersystemen moet je niet langer ‘blokkeren’, nee versneld uitrollen zodat wij daar in 2021 zeker mee kunnen starten. Werk aan de winkel, genoeg mogelijkheden en natuurlijk moeten we elkaar helpen, wie weet kunnen wij er nog iets van maken……………..Daarnaast is er een groep liefhebbers (op Facebook) die alleen maar in problemen denkt, het lijkt wel of ze überhaupt niet willen spelen. Gelukkig is er ook nog een grote groep die in oplossingen denkt en voor die andere geldt ‘neem je toch een jaartje vrij af, je hoeft niet mee te doen’.

 

De oude duiven maken het goed, zien eruit als ‘leeuwen’. Ik lees op diverse sites hoe liefhebbers de duiven voorbereiden, diversiteit genoeg en laten wij eerlijk zijn, einde jaar weet je pas of jouw idee of systeem heeft gewerkt. Mocht het allemaal voor niets geweest zijn, heb je wel de ervaring opgedaan hoe je de duiven ‘rustig’ hebt gehouden zo ook heb je de kennis hoe de pennenrui is verlopen. Bij mij hebben de duivinnen de doffers nog niet gezien maar ik was ook laat met koppelen. De doffers krijgen in de ochtend en avond ’n grote volle eetlepel Beijers Enzym Relax, daarnaast een lepel grit/allerhande/mineralen. Dit alles gaat in de potjes die in de broedhokken staan, na drie dagen leeg ik de potjes in een emmer want in de potjes blijft een grote hoeveelheid gerst en grit achter. Ze hebben dus nooit honger anders aten zij het gerst wel op. Trainen alleen in de middag, zijn prima op gewicht en vallen het hok aan. De duivinnen gaan in de ochtend los, krijgen hetzelfde voer (zelfs nog lichter want het overgebleven voer van de weduwnaars meng ik er ook doorheen) De duivinnen krijgen voorlopig 1 x daags voer en dat zal krap 30 gr zijn, trainen prima en knallen het hok binnen.

 

Ik maak van de jonge duiven wel wat meer werk, ze vliegen inmiddels lekker, af en toe is er ’n duifje weg maar die hangt dan in de avond of vroege ochtend tegen het gaas. Die heeft wat geleerd!. Ik zet ze één avond in de week in de mand, ga er wat meer tussen zitten en neem ze vaker in de hand. Ze zien er gezond uit, mooi zijn ze niet want ze zitten volop in de dek rui.

 

Je leest soms zaken die je direct kunt toepassen, b.v. op het blog van Henk Simonsz. Hij schreef dat hij zijn jongen in het donker pakt om ze in de mand te zetten voor de gewenning. In het donker omdat ze dan minder stress hebben! Het mes snijdt aan twee kanten, duiven minder stress en voor jezelf ook makkelijker om ze te pakken.

 

Zo ook las ik opnieuw een interessant artikel van Steven van Breemen over vitaliteit en dan in het bijzonder om de vitaliteit in je stam te houden. Ik was het alweer vergeten maar in 2008 had ik het al gelezen op “WINNING”.

 

Het is zaak de jonge garde gezond te houden, op te kunnen leiden, al hangt dat laatste dit jaar af van diverse factoren en heb je dit niet volledig in de hand. Gezond houden daar kan je aanwerken en het systeem volgen van liefhebbers die zelden of nooit last hebben van coli of adeno. Liefhebbers die altijd last hebben en vaak in de meest hevige vorm daar kan je ook van leren……………… Zolang de jonge duiven ‘hard’ trainen, ‘’rap’ binnen komen en de voerbak ‘aanvallen’ zit het met de gezondheid wel goed. Zo niet heb je werk aan de winkel..

 

#blijfgezond en geniet van de duiven.............

woensdag 22 april 2020
 
 

DEN HAAG - Tilduivenbond Ons Belang vreest voor het voortbestaan van de oer-Haagse tilduivensport. Voorzitter Jerry van Toor en lid Ruud de Gans zien het ledenaantal de laatste anderhalf jaar drastisch omlaag gaan.

 

Ruud de Gans en Jerry van Toor vrezen het voortbestaan van de tilduivensport.

 

„Van 425 leden naar 350 leden”, verzucht Van Toor. Belangrijkste reden volgens Ons Belang: het toenemend aantal roofvogels in de stad die dagelijks de duiven uit de lucht plukken. „Dagelijks zijn er aanvallen”, legt Van Toor uit. Via de Facebookpagina ’Stop! De roofvogeloverlast!’ delen tilduivenbezitters dagelijks lugubere beelden van aanvallen. „Voor onze duiven is dit een ramp”, zegt De Gans. „Ik heb geen zin om mijn duiven als ontbijt, lunch en diner aan te bieden. Ook wil ik ze niet hele dagen in hun hok houden, daar heb je de beesten niet voor.”

Gewilde prooi

Tilduiven en postduiven zijn gewilde prooien volgens De Gans. „Omdat ze tam zijn en een stuk langzamer, maar het zijn onze huisdieren.” De nestkasten voor roofvogels die de laatste jaren steeds vaker opduiken, zijn de vereniging een doorn in het oog. „Roofvogels zijn beschermd, maar onze hobby is immaterieel erfgoed. Hebben wij dan geen rechten?”, vraagt het Ons Belang-lid zich af. Werelderfgoedorganisatie Unesco legt de verantwoordelijkheid voor het levend en actueel houden van immaterieel erfgoed bij de gemeenschappen zelf of bij individuen of groepen die zich ermee bezighouden. Wel heeft de overheid zich verplicht bij te dragen aan een gunstig klimaat waarin immaterieel erfgoed kan gedijen. „In de praktijk betekent dit dat de overheid, in dit geval de gemeente, met de beoefenaars van immaterieel erfgoed in gesprek gaat”, zegt directeur Leo Adriaanse van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

„Immaterieel erfgoed is niet bij wet beschermd, maar de overheid heeft wel een verdrag ondertekend om het te beschermen. Het is bovendien nog altijd een actieve vereniging. Dat is iets waar rekenschap mee gehouden moet worden. Daarnaast is het ook van belang eigentijds te blijven met een traditie. Dat is iets wat de beoefenaars zich ook moeten afvragen.” Adriaanse denkt dat in dialoog gaan het beste is. „Deze traditie zit in de hoofden en harten van mensen.”

’Geen signalen’

Een woordvoerder van de gemeente meldt ’nog geen signalen te hebben ontvangen van de vereniging over de problemen’. De Partij voor de Dieren vindt het „vervelend dat mensen hun duiven verliezen aan roofvogels, maar het is niet zo dat alleen sierduiven worden gepakt”, zegt raadslid Robert Barker.

Bron

woensdag 22 april 2020

Wat een prachtig voorjaarsweer hebben we al enkele weken hier in Nederland. Na een paar natte maanden is het de laatste weken volop genieten van blauwe luchten en veel zon. Ideale omstandigheden om duiven in topconditie te krijgen. Maar heeft het wel zin? Dat is de vraag die leeft onder de liefhebbers en ook bij ons. Vanwege de corona perikelen is de start van het seizoen uitgesteld, maar komt er nog wel een seizoen, met name voor de oude duiven en misschien ook wel voor de jonge duiven?

We gaan het zien. Voorop staat nu dat we met z’n allen moeten proberen het virus uit te bannen en gezond te blijven. Duivensport komt dan even op plaats 2. Niettemin proberen we wel om de duiven goed aan de start te krijgen mocht die er komen. Onze weduwnaars zitten nog samen met hun duivinnen (met deze duivinnen vliegen we niet) te broeden nadat ze een ronde jongen groot gebracht hebben in februari/maart.

De weduwduivinnen waar we mee vliegen zitten al een aantal weken gescheiden maar komen wel wekelijks bij hun doffer (waar we niet mee vliegen).

De duiven voor de grote fond of ZLU vluchten zitten nog allen bijelkaar op een hok met een overvloed aan zitplaatsen.

De weduwnaars komen 4x per week los en de andere duiven vrijwel dagelijks. Ze trainen enorm, en ook de overlast van de havik is enorm. Ook de vroege ronde jonge duiven komt al lekker buiten en hebben hun paramyxo enting al gehad.

Alle duiven, jong en oud, worden verduisterd, zo’n 13 tot 14 uur per dag.
Als het moet houden we dit ook met de oude duiven vol tot half/eind juni.

In België (Team Hooymans Be) is ook alles rustig en zitten de duiven op vlieggewicht. Wel is alles gekoppeld om rustig te houden. Verder heeft u op Pipa kunnen lezen dat we samen met Wout Spierings een tweede Team Hooymans Belgium gaan vormen. Dit zal zijn in het zuiden van Belgïe zodat we zowel in het zuiden als in het noorden (Mol) een vlieghok hebben om onze duiven te testen. Lees meer hierover door op de link te klikken: https://www.pipa.be/nl/newsandarticles/reports/jan-hooymans-en-wout-spierings-slaan-handen-in-elkaar-en-vormen-een

In Engeland, Team Hooymans UK, zat alles ook strak om te vlammen op de eerste vlucht maar zijn ook de teugels gevierd. We hebben gelukkig nog nét een aantal jongen kunnen sturen naar UK, nipt voor de lock down. De planning was dat er nog een aantal jonkies eind maart verstuurd zouden worden maar dit is helaas niet meer gelukt.
Bij Christian, Team Hooymans NL , is ook alles rustig en staat de Gouden Duif op de schoorsteenmantel. Wat een fantastische happening is die Gouden Duif viering, zeker als je 1e Gouden Duif Winnaar van Nederland mocht worden. En niet te vergeten dat Team Hooymans UK 1e Gouden Duif Winnaar van UK & Ireland werd. Lees hier meer over de huldiging: https://www.deduif.be/nl/nieuws/gouden-duif-2019-het-domino-effect

Op het kweekhok gaat het ook naar wens. De kweek verloopt vrijwel vlekkeloos en naar het lijkt beter dan ooit tevoren. Zou het aan de nieuwe accomodatie liggen?
Met New Harry en Harry Junior hebben we voor de strategie “Toekomst” gekozen. Hiermee bedoelen we dat onze focus dit jaar niet ligt op jongen kweken voor het vlieghok maar voor speciale koppelingen voor ons kweekhok. Zo hebben we enkele oude waardevolle duivinnen geselecteerd voor deze doffers, zoals de 10-jaar oude Alexia of de 11-jarige “Sister Harry 422” (moeder 1e NPO) en de 9-jarige “Sister Harry 565” (moeder van Miss Harry Jane, duurste jonge duif ooit in publieke veiling, meer dan 140.000 euro!). De in onze ogen beste jongen van deze koppelingen willen we rechtstreeks op ons kweekhok plaatsen. Uit dergelijke koppelingen zijn in seizoen namelijk al 2 nationale overwinningen geboekt en in 2018 ook al een nationale overwinning tegen meer dan 14.000 duiven en dat is voor ons reden genoeg om nu de koe bij de horens te pakken. Deze inteelt koppelingen zijn voor onze stamvorming erg belangrijk, ook om het superbloed van het “stamkoppel” (Jonge Bliksem x Dirkje” vast te houden. En misschien dit seizoen, waar het nog onzeker is óf we wel (jonge) duiven kunnen spelen, de beste keus die we hadden kunnen maken.

Voor iedereen: blijf gezond en let een beetje op elkaar.

dinsdag 21 april 2020

Beste liefhebbers,

Gisterenavond laat hebben we een mail gehad van het NPO betuur, waarin wordt ingegaan op de huidige corona crisis en hoe we daar als duivensport mee om moeten gaan. Hieronder volgt het begeleidend schrijven ven het NPO bestuur.

                                                            

                                                    

Beste collega bestuurders,

 Allereerst hoop ik van ganser harte dat u gezond bent en dat u en uw naasten het goed maken in deze bizarre tijden. Helaas is al een aantal liefhebbers aan de gevolgen van Corona overleden. Wie van ons had een tweetal maanden geleden kunnen bedenken in welke situatie wij nu verkeren? Niemand waarschijnlijk. Ondertussen worden ons geduld, vertrouwen, veerkracht en ook onze wendbaarheid maximaal op de proef gesteld. Dat vraagt veel van ons allemaal en ik ben ook zeer te spreken over de wijze waarop wij als duivenliefhebbers met de situatie omgaan.

Zoals u weet heeft de minister-president alle sectoren gevraagd om na te denken over de periode na een verruiming van de maatregelen. Belangrijk voorwaarde hierbij is ‘social distancing’ de noodzakelijke 1.5 meter afstand tot elkaar.  Wij zijn de afgelopen periode veel benaderd met vragen over een mogelijke opstart van de wedvluchten in Nederland.

Werkgroep COVID afdeling 10&11
De werkgroep COVID van de afdeling 10 & 11 was één van hen. Zij hebben een vergevorderd protocol dat wij graag  met u delen. Het protocol is afgestemd met de WOWD en wij stellen voor dit protocol te gaan gebruiken als landelijk protocol. Het is gebaseerd op een protocol voor de sportbranche vanuit de NOC-NSF. Het is aangepast op de situatie van de duivensport en gaat uit van een minimale bezetting in onze lokalen en bij het vervoeren van onze duiven. Route. Op dit moment zijn de regio-burgemeesters leidend en vallen wij onder het regime van de Veiligheidsregio’s en de vigerende Noodverordening. De route is momenteel dat verzoeken om verruiming vanuit de brancheorganisaties of via de landelijke bonden worden geleid naar de Veiligheidsregio’s.

Instructie
Het protocol voorziet in een instructie voor alle voorkomende handelingen rondom het inkorven, vervoeren van de duiven en het verwerken van de vluchtgegevens. Om de procedure te verduidelijken wordt er naast het protocol ook een instructiefilm gemaakt. Hierin worden alle handelingen uitgelegd. Dit geeft duidelijkheid naar de verenigingen maar ook naar het bevoegd gezag dat ons toestemming moet geven om weer vluchten te mogen organiseren.

Pilot Sector 4
We hebben op basis van het huidige verloop van het virus, in Nederland en de landen om ons heen, de verwachting dat er in het noorden van Nederland eerder mogelijkheden ontstaan om weer vluchten te organiseren. We stellen daarom voor om, als deze gelegenheid zich voordoet het protocol hier te testen en in de praktijk te brengen. Met de input uit de pilot kunnen we landelijk ons voordeel doen.

Nationaal vliegprogramma
Op dit moment is het speculeren over wanneer we in heel Nederland weer kunnen vliegen met de duiven. Zodra het moment voor een landelijke opstart van de vluchten zich voordoet willen we gezamenlijk een alternatief vliegprogramma opstellen. Op dit moment is het uitwisselen van concepten nog te vroeg.

Input
We willen jullie vragen om input te leveren op het concept-protocol. Deze ontvangen wij graag voor vrijdag 24 april. We zullen de input verwerken en hopen zo te komen tot een landelijk protocol

voor de duivensport. U kunt uw reacties sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alvast dank voor het meedenken en bijdragen tot een goed gedragen protocol.

 namens Bestuur NPO,

Bij dit begeleidende schrijven is het volgende concept protocol toegevoegd, klik op de link om deze te openen. De bedoeling is dat de afdelingen deze week allemaal hun op- en aanmerkingen doorgeven aan de COVID- werkgroep, zodat aan het einde van de week een compleet protocol klaar is wat gedragen wordt door alle afdelingen. Dit protocol zal dan bij de overheid worden aangeboden. Afhankelijk van de wijze waarop de overheid versoepleingen gaat doorvoeren zal bekeken worden of en wanneer de duivensport weer opgestrat kan worden.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Ontwikkelingen rondom corona crisis in de duivensport

Beste liefhebbers,

Ook de duivensport is in de ban van de uitbraak van het corona-virus. De start van ons vliegseizoen is uitgesteld vanwege de maatregelen van de overheid. Onze eerste prioriteit is natuurlijk de gezondheid van onze naasten en onszelf en de impact die het virus in de persoonlijke omgeving en/of uw werk heeft. 

Nu er landelijk gesproken wordt over het mogelijk op niet al te lange termijn aanpassen van de huidige maatregelen, is het voor ons als afdelingsbestuur zaak om samen met de diverse commissies verder te werken aan plannen om zo snel als mogelijk en verantwoord is, de draad weer op te pakken en te zorgen dat we kunnen vliegen zodra dat ook mag. Zoals u allemaal hebt kunnen lezen moeten we als Nederlanders nadenken over een 1,5 meter-maatschappij en dat betekent dat wij ons als bestuur ook voorbereiden op duivensport die daarbij past. Dit betekent dat wij in contact treden met de NPO, andere afdelingen, de vervoerder, maar ook contact hebben gezocht met de veiligheidsregio. Op dit moment horen wij nog niet veel nieuws uit Papendal, vandaar dat we afgelopen week (16-04) een mail hebben gestuurd met verzoek om informatie. De inhoud van deze mail vind u onderaan dit schrijven. Op deze mail hebben we nog geen antwoord ontvangen ( 18-4)

Wij bereiden ons voor op een aangepast vliegprogramma en een aangepaste manier van inkorven, vervoeren en afslaan van wedvluchten. Na 21 april, als het kabinet eventueel nieuw beleid bekend zal maken, zullen wij u zo snel mogelijk informeren hoe en op welke termijn wij denken dat we veilig het vliegseizoen 2020 kunnen beginnen.

Wat kunt u in ieder geval doen als vereniging? Afgelopen week heeft de 2e secretaris nog een herinneringsmail naar alle samenspelen gestuurd met de vraag om in ieder geval te zorgen dat alle N-lijsten bij de 2e secretaris worden aangeleverd. Stuurt u als vereniging dus zo snel mogelijk de N-verklaring naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tevens kunt u nadenken hoe u straks ook de hoklijsten kunt verzamelen, ook die moeten er weer zijn zodra we kunnen beginnen met vliegen.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur

Inhoud van mail aan het NPO bestuur:

Geacht NPO bestuur,

Naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Rutte gisterenavond is het wel duidelijk geworden dat je als organisatie met een waterdicht plan moet komen om in aanmerking te komen voor versoepeling van de huidige noodverordening, met inachtneming van de huidige corona regels.

Wij gaan ervan uit dat het NPO bestuur deze plannen aan het voorbereiden is of wellicht al heeft klaar liggen. Dit betreft dan niet alleen alternatieve vluchtprogramma`s (met verschillende startdata en vanuit verschillen richtingen , de oostlijn onder ander), maar ook een protocol hoe we duivensport kunnen organiseren in een 1,5 meter samenleving. Uiteraard zijn wij als afdeling bereid om daar waar nodig te helpen deze plannen compleet te maken. Graag horen wij van u wat wij daarin kunnen betekenen.

Mochten de plannen al klaar zijn dan zouden wij het prettig vinden dat de afdelingen hierover ingelicht worden, zodat we een beeld kunnen vormen wat de consequenties zijn en dienaangaande  al voorbereidende werkzaamheden in de afdeling te doen. Daarnaast kunnen we met elkaar afstemmen hoe we de liefhebbers kunne inlichten.

 Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 Groetjes

 Harry Blaak

Secretaris afdeling 5

dinsdag 21 april 2020

Paasmaandag.

Met kleine druppels valt de regen uit de lucht.

Terwijlde paashaas gisteren, op eerste paasdag, inhet mooiste weer de paaseieren in de tuinen aan het verstoppen was.

Hij deed dat in zomertenue.

Van de ene dag op de andere dag verandert het klimaat hier.

Een verschil van dag en nacht.

Was het op zondag 24 graden warm, zo kwam het kwik in de thermometer op maandag slechts tot 12 graden.

Voel je het? Maar wat maakt het uit ? Niks toch.

De omstandigheden die nopen immers dat we ons gedeisd moeten houden.

En als het niet nodig is, dan zeker niet de straat op.

Voor heel veel mensen is dat een crime..

Nu ze niet vrij en frank naar buiten kunnen voelen deze zich in een web gevangen.

Ik vraag me af hoe diemensen zich voelen nu ze zo beperkt worden in hun vrijheid?

Voor sommigen mensen is dat geen probleem.

Voor de duivenmelkers bijvoorbeeld.

Die verdoen nu de meeste tijd aan hun hobby.

Want bij die draait alles om duiven.

Bij mij zelf ook!.

Mijn heel levenben ik beheerst geworden door de duiven.

Ik wilde wel eens iets anders en dan ging ik als het duivenseizoen voorbij wasmet m’n vrouw ’n weekje jodelen in Tirol.

Mijn vrouw wilde wel eens iets anders horen dan dat domme gezever over de duivenuitslag.

U kent dat wel.

Dat gezwets over van ‘Wat heeft Jan ze slecht gekregen gisteren hé, 30 mee en maar éénvroege.

‘Maar Frits heeft wel goed gepakt’, vind ik. ‘Wat goed gepakt?

Mag het met 50 mee? Ja maar 4 bij de eerste tien!

Dat is nogal logisch met die wind onder de kont, en ze kwamen ook nog over zijn hok binnen.

Wie zou met die wind beter liggen dan Frits? ‘Leuk hé, dat Gerrit aangewezen kampioen is geworden in het samenspel !

‘Is dat een kunst, hij speelt altijd met een handjevol duiven, dat moet hij maar eens proberen met 25 mee, zo kan ik het ook

Ik kan bijna met zekerheid zeggen dat elke rasechte liefhebber deze duivenpraat beslist kent.

Maar nietde kleine groep van liefhebbers die eigenlijk niet weten waarom ze duiven hebben.

Die hebben weinig interesse in dit soort praatjes.

En omdat ze nu met het corona-gedoe geen spel hebben voelen die niet de pijn die de echte liefhebber wel voelt.

Mijn koffieapparaat heb ik al enkel weken niet gebruikt en evenzo bleef het deksel op de koekjestrommel.

En waarom?Omdat het corona niet toelaat dat ik mijn duivenvrienden over de vloer krijg.

Er valt in mijn hut geen koffie meer te leuteren enwordt ook niet meer gehouwehoerd over duiven.

En dat alverschillend weken niet.

Uit het diepst van mijn hart zeg ik u, dat dit een leegte is endat ik dat erg mis.

Ik begin me af te vragen of er nog wel leven isfna duiven?

Pie.

maandag 20 april 2020

Limmen – Begin april is de gebruikelijke start van het wedstrijdseizoen voor de postduiven. Ook de leden van postduivenvereniging De Gouden Wieken leven hier elk jaar naar toe. Hun duiven hebben jongen groot gebracht, zijn in vorm gekomen en de verwachtingen zijn zoals altijd hoog. Dit jaar ligt echter ook in de duivensport alles voor onbepaalde tijd stil. Toch is er een creatieve oplossing bedacht om nog een beetje actief te blijven: virtuele duivensport.

De duivenbond van het Belgische Stabroek presenteerde deze wedstrijdoplossing op 4 april van dit jaar. Alle leden konden twaalf duiven opgeven en – als men wilde – voor een klein bedrag gokken. De duiven zijn virtueel vervoerd naar Soissons en virtueel gelost. Een computerprogramma berekende de afstand naar de hokken en de snelheid van de duiven. Omdat deze computer echt niets weet van duiven, vertelt organisator Wim Coel in een reportage voor Radio 2 Antwerpen dat de slechtste opgegeven duif ook als winnaar uit de bus kan komen. Resultaat: veel onderling telefonisch contact, mailtjes, een hoop plezier, en een beetje compensatie voor het missen van het normale contact, met name fijn voor de oudere leden. De winnende duif deed er niet toe, alle deelnemers waren winnaars. (foto: Pixabay)

Bron

maandag 20 april 2020

Enkele dagen geleden ontvingen wij berichtgeving van de voorzitter van de KBDB (Belgische Duivenliefhebbersbond). In het bericht staat vermeld dat er massaal duiven gelost worden door Nederlanders in België. Dit is absoluut niet de bedoeling!

Eerder hebben wij in ODH, via onze website en Facebookpagina nadrukkelijk vermeld dat het opleren van duiven in België met ingang van 18 maart 2020 verboden is. Ondanks het feit dat we graag onze jonge duiven opleren, is het van belang dat we in deze tijden onze verantwoordelijkheden nemen. Gezondheid is het allerbelangrijkste. We moeten het samen doen en realiseren wat er aan de hand is. Lees hier nogmaals onze publicatie 'Opleren van jonge duiven in Belgie verboden'. 

Gevolgen duiven lossen in België 
Lost u ondanks het verbod toch duiven in België? Realiseert u zich dan ook dat hiermee de verhoudingen met de Belgische Bond in gevaar gebracht worden en dat dit consequenties kan hebben voor het verstrekken van lossingsvergunningen bij aanvang van het vliegseizoen? Daarnaast lopen we ook het risico dat de maatregelen die nu gelden langer van kracht blijven en dat verspoeling van de regels uitblijft. Dat zou dan voor ons als duivenliefhebbers betekenen dat het vliegseizoen nog later start en nog korter duurt. Daarom nogmaals het vriendelijke en dringende verzoek om geen duiven op te leren. Dus ook niet in België!

Klik hier voor de berichtgeving van de Belgische duivenliefhebbersbond

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

27 mei 20
  Land besproeien bij de buren Droogte Wat is het...
20 mei 20
     Jongen 2020 in de ren Start seizoen Afdelingen 9 en...
13 mei 20
  Vanaf 11 mei mogen er weer vluchten We kunnen...
09 mei 20
  Nieuw half gelaatsmasker Masker Had eerder al...
29 april 20
              Jongen in de manden PROTOCOL CORONA / COVID Het...
22 april 20
Red Pearl rechtstreeks Jan van Gils  Oosterhout...
15 april 20
Genieten van de bloesem Top weer Heel de...
08 april 20
   Alleen rondjes maken rond het hok Geen begin...
01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40