NPO-vergadering 14 maart 2020

Beste leden,

Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een aantal stukken beschikbaar voor de leden. Dit betekent dat wederom termijnen overschreden worden. 14 dagen voor aanvang van de vergadering zijn stukken beschikbaar. Daarnaast is dit niet eens compleet.

Hiermee komt opnieuw het democratisch stemgedrag in het geding. Als stukken niet met leden besproken kunnen worden, hoe wordt er dan gestemd? Door enkele afgevaardigden?

Naast deze feiten willen wij u wijzen op de volgende opvallende zaken:

In het financiële jaarverslag is een bedrag aan investeringen opgenomen van ruim € 115.500. De vraag rijst hierbij wie heeft hiervoor toestemming gegeven?

Wat gaat het NPO veranderen om de kosten van de nationale dagen in de hand te houden? Wellicht goed eens na te gaan waarom er minder animo is voor de nationale dagen.

Wat valt er onder de kosten van de ontwikkeling van de organisatie?

Ook heeft de FBCC op de voorgenoemde punten het nodige opgemerkt. De vraag rijst alleen als het bestuur begrotingen overschrijdt hoe het kan zijn dat door de ledenraad aan dit bestuur decharge verleend kan worden. Het bestuur had terug gemoeten naar de ledenraad.

Gelijk het volgende probleem, deze is er nog niet, dus mag het bestuur maar blijven uitgeven zonder verantwoording af te leggen?

Er wordt vermeld dat er geen kandidaten gemeld hebben, maar dit klopt niet. Leden uit onze stemmers hebben mij, Marieke Reijnen voorgedragen als voorzitter. Tot nu toe geen enkele reactie gekregen. Goed dat de afdelingsbestuurders eens nagaan wat hier gebeurt.

Blijkbaar hebben we een voorzitter die de democratische handelswijze van leden, afdelingen en secties ziet als een couppoging. Volgens ons geeft dit aan hoe zeer de leden van de duivensport gebaat is bij een andere koers van het huidige bestuur. Democratie is een groot goed en dient omarmd en zorgvuldig bewaard te worden. Iemand die een democratische stemwijze als een couppoging ziet, is niet waardig om als bestuurder te functioneren.

Buiten dit is het ontslag voortgekomen uit onvrede over het slecht functioneren van de voorzitter.

Als je deze documenten vergelijkt met het verslag van de meeting die de afdelingen met secties, platformen hebben gehad en de wens van de leden, dan zie je duidelijk een groot verschil met hetgeen de werkgroepen van de NPO voorstellen. Automatisering: hier wordt alleen aangegeven het nieuwe systeem, de afdelingen, secties en platformen en leden geven aan vrijheid van middelen. Ofwel het huidige optimaliseren en eventueel nieuwe systemen zijn mogelijk. De notitie is geschreven op een korte periode van beide systemen, waarna iedereen toch over moet. Daarnaast wil men nu over de notitie stemmen om het verder uit te werken, terwijl over een aantal essentiële vragen uit deze notitie eerst gestemd moet worden. Dit zijn: Willen we real time uitslagen op alle vluchten? Willen we Lifetracking van duiven? Lifetracking, in deze fase kan een duif tijdens de wedvlucht vanaf moment van lossing life worden gevolgd. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kan men verder of niet. Ons bereiken berichten van liefhebbers en daaronder bevinden zich ook landelijk zeer hard vliegende leden die in forums bij verenigingen zeggen dat dit de doodsteek is voor 95% van de duivensport.

Elektronisch stemmen: hiervoor moet de vraag gesteld worden wat willen de leden met de secties en platformen? Zoals het er nu naar uitziet is ligt een adviesorgaan het meest voor de hand. Om hiervoor dan toch, zonder dat (volgens de werkgroep NPO) hierover gestemd hoeft te worden, volgens de stukken er toch in 2020 € 2.500 voor uitgegeven gaat worden. Dat kan dus niet zonder toestemming. Om deze werkwijze te hanteren komen we natuurlijk tot grote overschrijdingen. Dus wij roepen op om dit al in stemming te brengen binnen de afdelingen.

Uit door ons gedane opiniepeilingen is gebleken dat 95 % van de Nederlandse duivenliefhebber geen enkel belang heeft bij een Olympiade. De enige die nadrukkelijk belang heeft bij het organiseren van een Olympiade is de huidige voorzitter. Waarschijnlijk dan uit hoofde van zijn functie als voorzitter van de FCI. Deze heeft zonder toestemming van de ledenraad reeds diverse gemeentes benaderd om aldaar de organisatie te realiseren. Dit alles zonder ook maar een onderliggend en goed onderbouwd financieel plan aan de ledenraad voor te leggen. 

We hopen dat de leden en de afdelingsbesturen ervan doordrongen zijn dat het organiseren van een Olympiade is anders dan het organiseren van een verjaardagsfeestje.

Aan iedereen: let goed op in de verenigings- en afdelingsvergaderingen en zorg dat de afdelingsbestuurders weten hoe de leden hierover denken, zodat ze de leden goed kunnen vertegenwoordigen op de NPO-ledenraad.

Aktiegroep Nu of nooit.