In the Picture

maandag 02 maart 2020

NPO-vergadering 14 maart 2020

Beste leden,

Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een aantal stukken beschikbaar voor de leden. Dit betekent dat wederom termijnen overschreden worden. 14 dagen voor aanvang van de vergadering zijn stukken beschikbaar. Daarnaast is dit niet eens compleet.

Hiermee komt opnieuw het democratisch stemgedrag in het geding. Als stukken niet met leden besproken kunnen worden, hoe wordt er dan gestemd? Door enkele afgevaardigden?

Naast deze feiten willen wij u wijzen op de volgende opvallende zaken:

  • Financieel jaarverslag 2019:

In het financiële jaarverslag is een bedrag aan investeringen opgenomen van ruim € 115.500. De vraag rijst hierbij wie heeft hiervoor toestemming gegeven?

Wat gaat het NPO veranderen om de kosten van de nationale dagen in de hand te houden? Wellicht goed eens na te gaan waarom er minder animo is voor de nationale dagen.

Wat valt er onder de kosten van de ontwikkeling van de organisatie?

Ook heeft de FBCC op de voorgenoemde punten het nodige opgemerkt. De vraag rijst alleen als het bestuur begrotingen overschrijdt hoe het kan zijn dat door de ledenraad aan dit bestuur decharge verleend kan worden. Het bestuur had terug gemoeten naar de ledenraad.

  • Begroting 2020:

Gelijk het volgende probleem, deze is er nog niet, dus mag het bestuur maar blijven uitgeven zonder verantwoording af te leggen?

  • Bestuursverkiezing:

Er wordt vermeld dat er geen kandidaten gemeld hebben, maar dit klopt niet. Leden uit onze stemmers hebben mij, Marieke Reijnen voorgedragen als voorzitter. Tot nu toe geen enkele reactie gekregen. Goed dat de afdelingsbestuurders eens nagaan wat hier gebeurt.

  • Ontslag voorzitter:

Blijkbaar hebben we een voorzitter die de democratische handelswijze van leden, afdelingen en secties ziet als een couppoging. Volgens ons geeft dit aan hoe zeer de leden van de duivensport gebaat is bij een andere koers van het huidige bestuur. Democratie is een groot goed en dient omarmd en zorgvuldig bewaard te worden. Iemand die een democratische stemwijze als een couppoging ziet, is niet waardig om als bestuurder te functioneren.

Buiten dit is het ontslag voortgekomen uit onvrede over het slecht functioneren van de voorzitter.

  • Presentatie automatisering en presentatie elektronisch stemmen:

Als je deze documenten vergelijkt met het verslag van de meeting die de afdelingen met secties, platformen hebben gehad en de wens van de leden, dan zie je duidelijk een groot verschil met hetgeen de werkgroepen van de NPO voorstellen. Automatisering: hier wordt alleen aangegeven het nieuwe systeem, de afdelingen, secties en platformen en leden geven aan vrijheid van middelen. Ofwel het huidige optimaliseren en eventueel nieuwe systemen zijn mogelijk. De notitie is geschreven op een korte periode van beide systemen, waarna iedereen toch over moet. Daarnaast wil men nu over de notitie stemmen om het verder uit te werken, terwijl over een aantal essentiële vragen uit deze notitie eerst gestemd moet worden. Dit zijn: Willen we real time uitslagen op alle vluchten? Willen we Lifetracking van duiven? Lifetracking, in deze fase kan een duif tijdens de wedvlucht vanaf moment van lossing life worden gevolgd. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kan men verder of niet. Ons bereiken berichten van liefhebbers en daaronder bevinden zich ook landelijk zeer hard vliegende leden die in forums bij verenigingen zeggen dat dit de doodsteek is voor 95% van de duivensport.

Elektronisch stemmen: hiervoor moet de vraag gesteld worden wat willen de leden met de secties en platformen? Zoals het er nu naar uitziet is ligt een adviesorgaan het meest voor de hand. Om hiervoor dan toch, zonder dat (volgens de werkgroep NPO) hierover gestemd hoeft te worden, volgens de stukken er toch in 2020 € 2.500 voor uitgegeven gaat worden. Dat kan dus niet zonder toestemming. Om deze werkwijze te hanteren komen we natuurlijk tot grote overschrijdingen. Dus wij roepen op om dit al in stemming te brengen binnen de afdelingen.

  • Het organiseren van een Olympiade door Nederland.

Uit door ons gedane opiniepeilingen is gebleken dat 95 % van de Nederlandse duivenliefhebber geen enkel belang heeft bij een Olympiade. De enige die nadrukkelijk belang heeft bij het organiseren van een Olympiade is de huidige voorzitter. Waarschijnlijk dan uit hoofde van zijn functie als voorzitter van de FCI. Deze heeft zonder toestemming van de ledenraad reeds diverse gemeentes benaderd om aldaar de organisatie te realiseren. Dit alles zonder ook maar een onderliggend en goed onderbouwd financieel plan aan de ledenraad voor te leggen. 

We hopen dat de leden en de afdelingsbesturen ervan doordrongen zijn dat het organiseren van een Olympiade is anders dan het organiseren van een verjaardagsfeestje.

Aan iedereen: let goed op in de verenigings- en afdelingsvergaderingen en zorg dat de afdelingsbestuurders weten hoe de leden hierover denken, zodat ze de leden goed kunnen vertegenwoordigen op de NPO-ledenraad.

Aktiegroep Nu of nooit.

zaterdag 29 februari 2020

Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO een onderzoek ingesteld bij Duivensport Heerenveen e.o.
Volgens dit voormalig lid van deze vereniging, zouden deze liefhebbers hun goede prestaties op de vluchten niet op een eerlijke manier bereikt hebben. De NPO heeft wedvluchtbescheiden en andere documentatie opgevraagd en beoordeeld of er zaken niet kloppen.
Volgens de NPO zijn de verdachtmakingen niet terecht en is verder onderzoek niet nodig. De betreffende liefhebber is inmiddels geen lid meer in Heerenveen. 
Bestuur Afdeling Friesland’96 betreurt dat deze liefhebber zonder bewijs zijn sportgenoten in diskrediet heeft gebracht en publiceert daarom dit bericht met de brief van de NPO. Dit is niet de manier hoe wij in de duivensport met elkaar om horen te gaan. Voor de betrokken liefhebbers is dit namelijk erg ingrijpend terwijl zij zich tegen de onterechte beschuldigingen niet konden verweren.
maandag 24 februari 2020

“Ons wacht een geweldige show!

 Als ik dit zit tikken dan is het een zonnige dag. Van achter het raam in mijn woonkamer lijkt het zomer te zijn. Toch een beetje. Hoewel het 8 februari is hebben we tot nu toe van de winter  niks bespeurt. De wereld is aan veranderen. Op alle gebied. Kijk je TV of lees je de krant dan wordt je overspoelt met nare berichten. TBS voor de dader van de steekpartij, celstraf voor de bezitter van wapens en drugs, boete voor een wietkweker, al veel doden door het coronavirus. En ga zo maar door. Voor me liggen enkele kranten die normaal doen alsof er geen duivensport bestaat. Voetbal, handbal, wielrennen wordt in groot formaat op diverse pagina’s weer gegeven. Maar duivensport? Ho maar! Voor de wedvlucht uitslagen in het vliegseizoen is zelfs geen plaats. We ergeren ons er niet meer over want dit verschijnsel is bekend. De kranten weten niet dat de duivensport nu zeer professioneel is. Vroeger hadden we hier en daar een dierenarts. Nu hebben we dierenartsen die gespecialiseerd zijn in vogels. En vooral in postduiven.  Wil je nu een rol spelen in het wedvlucht gebeuren met de duiven dan kan je niet meer zonder een medische begeleiding. De serieuze liefhebber die is met de tijd mee gegaan. Bij de kweek en tijdens de rui gebruikt die producten om de duiven te helpen bij hun taak. Voor de wedstrijdduiven al zeker. Ten eerste door de duiven in goede conditie in te manden en na de vlucht ze sneller te laten herstellen. De ontwikkelingen in de duivensport zijn de laatste vijfentwintig jaar doorgegaan. Daardoor toetst en verbeterde zich de duivensport zelf. Echter niet zonder de inbreng van de melker. Kopprijzen spelen met de duiven is alleen maar mogelijk wanneer er een unieke band bestaat tussen de duif en zijn baas. En dat begint bij een duif die gezond is én zich prettig voelt. Zowel lichamelijk, verstandelijk als gevoeligheid. De toppers die weten dat een goeie duif zich zelf presenteert. Die zien dat hun duiven genieten van de aandacht die ze krijgen en staan te springen om ingezet te worden. Velen lachen misschien als ze dit lezen en ik hoor ze denken “ wat een flauwe kul ”. Maar het is wel bekend dat degene die alle dagen van de week intensief met zijn duiven bezig is, de dikke prijzen wint en bij de kampioenen behoort. Elke goeie duivenliefhebber die voelt de emotie als hij op zijn duiven staat te letten als die van de vlucht komen. Hij krijgt kippenvel als er een vroege vogel op de klep valt. Hij laat vreugde tranen en glimlacht breed bij een overwinning. Dan ontspant hij na de spanning en is hij in zijn sas. Binnen kort, en wel op 14 maart a.s., dan worden de kampioenen en de wedvlucht winnaars van WEFO-Limburg in het zonnetje gezetZo kort voor het nieuwe wedvluchtseizoen nog een feestdag waar met groot verlangen  naar uitgekeken is. Een duivenfeest die weer zo groots zal zijn als al de vele andere feesten van de Wefo. Die dag zal men weer blije gezichten zien in het “Maasland Centrum” te Elsloo. Wat staat er dan allemaal op het programma? Natuurlijk krijgen de helden van de Wefo weer een grootse huldiging wat afgewisseld wordt met muziek van Jac Mevissen, een tombola voor mooie prijzen en om de inwendige mens te versterken ook nog een gratis eetbuffet.  De voorzitter Huub Nijsten met Frans Wautlé en zijn bestuur zien het weer als hun taak om de liefhebbers weer een fantastisch feest te bieden. En dat dit zal gebeuren daar staan  ze garant voor. Kom het mee maken, kom genieten, kom een begin maken aan een nieuw duivenseizoen. Laat deze laatste kampioenenshow niet aan u voorbij gaan want dat zou spijtig zijn. Iedereen is van harte welkom. Dus……tot dan!!!!!!

 Pie Schepers.

zaterdag 22 februari 2020

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up en binnen

Na alle heisa van de voorbije dagen tussen KBDB en Natuurpunt i.v.m. de roofvogels en alle verwijten die naar onze hoofden als duivenliefhebbers worden geslingerd, wil ik toch als duivenliefhebber en dierenvriend hierop reageren. Ik heb de laatste dagen vele reacties van buitenstaanders gelezen en eerlijk gezegd doet het mij toch wel pijn dat er zo negatief op onze hobby en ons als mens/duivenliefhebber wordt gereageerd. Blijkbaar zijn wij in vele mensenogen nog steeds de onverdraagzame duivenmelker, de duivenmelker dat geen enkel dier kan verdragen buiten zijn eigen duiven, de duivenmelker dat elke slechte duif de nek omwringt, de duivenmelker dat zijn duiven ziet als een machine, een machine die moet presteren en waar het enkel draait om geld. Ik kan hier volmondig op antwoorden dat dit absoluut niet zo is! Vele liefhebbers hebben een band met hun duiven, een band die alleen een duivenliefhebber kan snappen. Elke dag van het jaar, zomer en winter, regen en sneeuw, zijn wij in de weer om onze duiven te verzorgen, om tijd met hun door te brengen. Want dat doet een goede eigenaar, zijn of haar dieren de beste verzorging en liefde geven. En zoals overal in de wereld, met eender welk dier, zullen er mensen zijn die een dier niet behandelen zoals het zou moeten zijn, maar we hoeven daarom toch niet iedereen over dezelfde kam te scheren? Ik las dan ook het artikel van Natuurpunt met argusogen en wil toch op enkele zinnen uit dit artikel reageren:

- Volgens deze duivenkwekers-vereniging (het woord duivenliefhebbers gebruiken we liever niet).

De meeste “duivenkwekers” zijn wel degelijk duivenliefhebbers, die hun duiven oprecht graag zien en lief hebben en elke dag van het jaar klaar staan om hun duiven de perfecte verzorging te geven. Zeer jammer, dat een organisatie als Natuurpunt, zo discriminerend spreekt over een bepaalde bevolkingsgroep en ons naar de buitenwereld toe wil afschilderen als kwekers of beulen.

- De reden waarom zovele duiven worden opgevangen in de opvangcentra is simpel: de meeste duivenmelkers interesseren zich niet in hun duiven, enkel in de mogelijke opbrengst die ze kunnen genereren.

De meeste liefhebbers interesseren zich wel in hun duiven en de meeste verdienen amper tot geen cent door deze sport te beoefenen, integendeel. Voor deze mensen staat de hobby en het plezier voorop en is al de rest bijzaak.

- In plaats van blij te zijn en de vinder uitvoerig te bedanken voor de moeite, krijgt de vinder meestal als antwoord ‘ik moet de duif niet meer hebben’, of erger ‘Draai hem maar in de soep.’ En dit zijn geen uitzonderingen. Dit is de regel.

“Ik moet de duif niet meer hebben” of “draai hem maar in de soep” zijn wel uitzonderingen. Vele duivenliefhebbers gaan hun duiven ophalen of zoeken een oplossing om deze terug op hun hok te krijgen, indien zij een telefoontje krijgen (niet alle verdwaalde duiven worden bij de eigenaar aangemeld). Jammer genoeg worden positieve verhalen nooit gepubliceerd en heeft daarom amper tot niemand weet van hoeveel duiven er daadwerkelijkheid opgehaald worden. Natuurlijk zijn er ook nog steeds liefhebbers die hun duiven niet gaan ophalen, 1 van de redenen hiervoor is dat deze liefhebbers te kampen hebben met grote verliezen, mede door de roofvogels, en dat het water naar de zee dragen is. Eigenaars die toch de verantwoordelijkheid voor hun duiven niet willen dragen en met gruwelijke reacties op de proppen komen, mogen in de toekomst gerust een sanctie ontvangen hiervoor.

- De enige tranen die er vloeien wanneer een roofvogel een duif pakt, zullen de tranen zijn om de paar verloren euro’s. Hoewel je toch zou verwachten dat als de duiven echt zo kostbaar zijn als mr. Bodengien beweert, er toch wat meer moeite zou gedaan worden wanneer een lichtjes verzwakte duif ergens wordt gevonden.

De tranen die vloeien wanneer een roofvogel een duif pakt, zijn tranen van verdriet, verdriet omdat 1 van onze gevleugelde vrienden het leven heeft moeten laten. Verdriet omdat we geen duiven houden om voor onze ogen vermoord te zien worden. Verdriet omdat we een dier kwijt zijn, een levend wezen dat we uit het ei hebben zien kruipen en zien opgroeien hebben tot een volwaardige duif.

- Geen wonder dat de duivensport al jarenlang in populariteit afneemt, dat de gemiddelde leeftijd erg hoog ligt, en dat het aantal duivenmelkers elk jaar afneemt. Een goede zaak wat ons betreft, als die mentaliteit niet verandert!

De mentaliteit doorheen de jaren is wel degelijk veranderd in de positieve zin. De onverdraagzame duivenmelker met zijn stofjas ruilt stilaan plaats voor een moderne en diervriendelijke duivensport.

* * *

Wat dan de roofvogels zelf betreft, wij vragen niet om deze dieren uit te roeien om onze hobby te redden, nee, wij vragen alleen om geen nestkasten meer te plaatsen. De roofvogelpopulatie is de laatste jaren wel degelijk toegenomen en jammer genoeg hebben deze vogels het meer en meer op onze duiven gemunt. Hiervoor willen we alleen maar een diervriendelijke oplossing vinden die zowel de duivenliefhebbers kan helpen als de roofvogels zelf.

Ik hoop dat ik op de een of andere manier aan andere mensen kan laten zien dat wij als duivenliefhebbers zo slecht nog niet zijn. Dat wij op de eerste plaats dierenvrienden zijn die een hobby met een dier beoefenen en dat wij dit in de beste omstandigheden proberen te doen. En ik weet dat voor dierenvrienden de duivensport en een dierenvriend zijn lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat men niet kan begrijpen dat wij een dier dat wij graag zien ergens los laten in de hoop dat deze het thuisfront zal bereiken, maar daar gaat nu eenmaal de duivensport om, om duiven aan wedstrijden te laten deelnemen. En natuurlijk is dat niet altijd rozengeur en maneschijn, maar het gevoel dat je krijgt als 1 van je duiven vroeg op de klep zit, dat gevoel is niet te beschrijven. Alle tegenslagen die wij moeten verduren wegen nog steeds niet op tegen dat gevoel en de liefde voor onze duiven…

Bedankt om deze post te lezen en te delen met jullie familie, vrienden en kennissen.

Groetjes,

Melissa, duivenliefhebber en dierenvriend.

 

 

 
 
dinsdag 18 februari 2020

 

P.V. AALTEN
Nieuwe vereniging … nieuwe naam

Gisterenavond tijdens een gezellige Nieuwjaarsreceptie kwamen er een aantal onderwerpen aan bod die interessant waren voor de leden die nu nog lid zijn van de postduivenhoudersverenigingen “De Reisduif” en “De Luchtpost” in Aalten. Die waren bij elkaar gekomen om elkaar alle goeds te wensen voor 2020 en hun vastevoetringen op te halen.
Eén van de onderwerpen was het bedenken van een naam voor de nieuwe vereniging die deze clubs op korte termijn gaan oprichten.
Alle aanwezigen konden suggesties aandragen en die werden genoteerd. Daarna kon iedereen zijn stem uitbrengen op zo’n 15 goede ideeën, om er tenslotte 3 over te houden.
Een zeer ruime meerderheid koos uiteindelijk voor de meest voor de hand liggende naam, namelijk:
“P.V. AALTEN”.

De oprichting gaat uiterlijk in februari plaatsvinden, want begin april 2020 staat het nieuwe vliegseizoen voor de deur. Dan moeten ook alle zaken voor de gloednieuwe club zijn geregeld, zoals de deelname aan de wedstrijdvluchten in de Concourscombinatie “De Achterhoek” en Afdeling 9 Oost-Nederland, als ook aan de Nationale en Internationale vluchten.

Van hieruit wensen we “P.V. Aalten” vast alle succes en een zonnige toekomst!

woensdag 22 januari 2020

 

Wij, Erica Saarloos en Monique Gielen vinden dat de dames in ons samenspel niet achter kunnen blijven bij de rest van Nederland. Ook wij gaan starten met een speciale dames/meisjes competitie. Voor deze competitie zijn er Ladies League ringen te bestellen bij het NPO.

Doen jullie ook mee?

Meld je dan snel aan! Dat kan via; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kan zelf lid worden van de vereniging en dan onder je eigen naam gaan spelen.

Ook kan je meespelen onder een al bestaand NPO - lid.

De ringen kosten €2,50 per ring, dat is incl. chip.

Omdat we pas dit jaar beginnen met de Ladies League competitie in ons samenspel, starten we met de jonge duiven vluchten.

Op7 november 2020 zal er een spectaculaire prijsuitreiking zijn tijdens de feestavond van het Samenspel Hoekschewaard e.o.  om de winnaars te huldigen.

zondag 19 januari 2020

Trijntje van Ham is in Rotterdam bekend geworden als 'het duivenvrouwtje'. Jarenlang voert zij duiven op het plein voor de Laurenskerk.

Klik hier voor gehele verhaal

Bron  

zaterdag 18 januari 2020

De duiven van St. Vincent werden toch vrijdagmiddag gelost rond 14.30 in St. Vincent. Hier hadden weinig liefhebbers op gerekend, gezien de weersverwachtingen op de vlieglijn. Ondanks de gunstige wind vielen de eerste duiven pas in de loop van zaterdagmiddag. Benno had er tien in concours staan. Voor hem is St. Vincent de klassieker van het jaar en korft hij zijn beste duiven hiervoor in. Zo was zijn eerst getekende vorig jaar de winnares van sector 3 van Periqueux 1, toen nog een jaarling, maar boordevol energie en drang om weer naar haar hok te vliegen. Om er achter te komen of het nu een eenmalige stunt van haar was, werd ze nu als tweejarige ingekorfd voor St. Vincent. Benno geeft aan dat zijn eerste zes duiven allemaal een prachtige staat van dienst achter zich hebben staan. De laatste vier duifjes hadden of in de staart van de uitslag gevlogen of waren direct na de prijzen thuis. De afstamming van de eerste twee duiven: De Kleine Witpen, 2e nationaal St. Vincent sector 3 heeft Benno via Ruilduiven Competitie Forum van het Praathuis. Deze duivin komt van het hok van Jeroen van Vugt. Zij komt uit twee duiven van Jan van Brienen waar je de Barcelonalijn gekoppeld aan een dochter van de 1e Tarbes FU2000 weer tegenkomt. De tweede duivin, Power Lady ( 1e Periqueux 2018 sector 3 en nu 3e St.Vincent sector 3) , komt van Dekker. Zij komt weer uit een doffer van Cor Vrolijk ( lijn B. Schrijver x H. van Gurp) gekoppeld met Blacky (mix van toppers van J. Jellema, K.Mulder en eigen soort) Aan jaarlingen worden geen hoge eisen gesteld, gezond blijven en goed gebouwd zijn voldoen om te mogen overwinteren en over kinderziekten wordt niet moeilijk gedaan, even de tijd geven. Maar als tweejarige moeten ze er staan, minimaal één mooie prijs, voor een goede jaarling die als tweejarige mist wordt een uitzondering gemaakt. Deze mag zich herkansen in het derde jaar. Benno, toen je de eerste duif meldde via de meldingssite van het VNCC zag je dat je ook de enige was, wat dacht je toen een kleine 10 minuten later je eerst getekende op de klep viel? Een gevoel van ongeloof en vreugde overkwam mij, je gelooft je eigen ogen niet. Maar ook de tweede duif van mij was ook de tweede duif op de meldingssite. Pas na een goed uur begon het besef te komen dat ik de twee snelste duiven had op St.Vincent. Ook sectoraal/nationaal twee kopduiven. Mijn tweede duivin is nu tweekeer gespeeld op de overnacht en tweekeer een zeer vroege prijs op nationaal niveau, wat wil je nog meer wensen?

Hoe zijn je fondduiven dit jaar voorbereid? Zoveel mogelijk mee met de verenigingsvluchten, naar het weer wordt niet gekeken, alleen als de duivin moest leggen of op kleine jongen zat werd ze thuis gehouden. Elke ochtend een vast uur verplicht trainen. Ongeveer ruim een week voor Limoges kreeg alle duiven een geelpil van Schoeder + 3 dagen BS in het water gevolgd door 3 dagen WN. Het hok werd 2 dagen voor inkorven van Limoges uitgerookt. Daarna wordt er tijdens het fondseizoen alleen nog 1 á 2 keer uitgerookt. De laatste 3 jaren zijn de duiven 1 keer gecontroleerd door mijn duivenvriend/dierenarts Jelle Jellema, maar alles was oké. Ontwormen gebeurt elk jaar, zo’n 2 á 3 weken voor de fondvluchten beginnen.

Benno, als ik kijk naar je kampioenen de laatste 3 jaren, dan valt op dat het merendeel van andere hokken komt, hoe zit dat? Klopt, ik heb een “Lucky Hand” wat betreft duiven bijhalen, maar je krijgt er Gerard niet bij, zei Pa Limburg een keer op een film van de Gebr. Limburg. Voor mij geldt het misschien andersom. Met mijn systeem heb ik nog wel eens een voltreffer, vergeet niet, ik haal elk

jaar wel 25/30 jongen duiven bij van veel verschillende liefhebbers via bonnetjes of ruiling met vrienden/bekenden. Daarnaast bezit ik vrij veel rechtstreekse duiven van Jelle Jellema, deze doen het ook meer dan voortreffelijk op mijn hok. Het gaat om de kwaliteit en als je hier scherp op blijft letten komen de prestaties. Het is meer waar legt men de lat? Waar ik goed op let zijn de voorouders van de duif. Een stamboom kan daar een duidelijk beeld over geven. Liefst heb ik ouders/grootouders met geweldige prestaties, liefst van deze tijd. De hedendaagse duivensport is zo snel aan het evalueren dat men niet meer teveel gericht moet zijn op oude namen/stammen. Het mooiste is een duif uit een “echt”kweekkoppel, waarvan de kinderen/kleinkinderen kop kunnen vliegen, maar die zijn schaars en moeilijk te vinden.

Wanneer spreek jij van een topper? Een duif die 2/3 keer 1 : 100 speelt of meerdere keren 1 : 10, dat zijn voor mij topduiven. Helaas verspeel ik zo’n duif ook wel eens, omdat voor mij de duif op allereerste plaats voor het spelplezier is. Ik vind het prachtig om een vroege duif te zien komen, je kunt zeggen ik ben een player. Dus niet meedoen, hoe zo? Dat ik hierdoor goede duiven verspeel is inherent aan mijn spel, ook nu mis ik mijn beste duif van vorig jaar, hopelijk is ze even tijdelijk uit beeld.

Benno, ik hoorde dat jouw seizoen bedreigd werd door de buurvrouw, wat was er aan de hand? Nou, mijn buurvrouw is op leeftijd en houdt nog 1 kip aan. Haar overleden man had vroeger ook vogels vandaar dat de laatste kip tot zijn laatste snik mag blijven. Op zich heel begrijpelijk, maar deze kip zit in een zeer oud hok, waar allerlei ongedierte weelderig kan vertoeven. Enkele weken geleden begonnen een paar duifjes er bleek uit te zien en ik kon niet achterhalen wat hiervan de oorzaak was. Goede raad was duur en niemand zag de oorzaak. Op een avond ben ik het hok in gegaan en zag allerlei rode puntjes bij een koppel eitjes bewegen. Ja, toen was de knikker snel gevallen, Rode Bloedluis op het hok. Ik heb het hok met een adequaat middel bespoten, alle stro er uit, bij buurvrouw ook gespoten en Dutchy’s besteld bij Refona. Je gaat dan met een bezwaard gevoel je duiven inkorven voor St. Vincent, gelukkig had het geen enkel effect op de forme van mijn duiven. De komende tijd zal ik alert blijven, want rode bloedluis komt in het donker en blijft niet op de duif zitten overdag. De controles tot nu toe geven geen reden tot bezorgdheid en buurvrouw wordt in de gaten gehouden. Ik houd mijn duiven zo natuurlijk mogelijk, voor mijn nachthokken zitten ruime rennen en door middel van kleine doorgangen zijn deze met elkaar verbonden. Op een duivenhok is het van groot belang dat er voldoende zuurstof aanwezig is voor de duiven en de liefhebber. Door een soort paardenstaldeur beschikken alle hokken over een ruime ingang voor verse lucht en dit de gehele dag. Mijn hokken zijn tochtvrij en het dak bestaat uit golfplaten, donker boven de nachthokken en lichtdoorlaten bij de rennen. Ik kan hier vrij veel duiven op houden, maar ik pas goed op dat ik het overzicht niet ga verliezen ( zie foto).

Naast het spelen met duiven vind ik de sociale contacten in de duivensport een leuk facet. Men kan mij volgen op facebook en met elkaar van gedachten wisselen over zaken gerelateerd aan de duivensport vullen mooi de winterperiode. Waar ik moeite mee heb, is het negativisme op facebook als men een keer minder vliegt of het oneens is. Wij, duivensportliefhebbers moeten ons bewust zijn dat het uitten van frustraties van een vervelend moment anders geïnterpreteerd worden door niet duivenhouders, uiteindelijk wordt onze mooie sport hierdoor geschaad. Duivensport is een prachtige, boeiende sport, waar mensen een zinvolle tijdsbesteding in kunnen vinden en omringt met leuke sociale contacten, dit beeld zouden wij meer moeten uitdragen.

Reporter: Klaas Mulder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

donderdag 16 januari 2020De  Sterrenshow 2020  is op
zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021.


U alvast een voorspoedig en succesvol seizoen 2020 toegewenst.

maandag 13 januari 2020

 

Afgelopen weekend huldigde de ZLU haar vluchtwinnaars en kampioenen van het zware seizoen 2019. Net zoals in het jubileumjaar 2018 werden alle activiteiten in de Rodahal te Kerkrade georganiseerd.Tijdens het diner voor genodigden en kampioenen namen diverse sprekers het woord, vooral veel dank aan het ZLU bestuur voor de geweldige organisatie en de prachtige ZLU vluchten voor geheel Nederland.Ook werd er nog een dankwoord door de ZLU voorzitter gericht aan Stefan van Bockstaele, gewezen KBDB voorzitter, aangezien dankzij zijn inzet voor 3 jaren terug het WCS systeem zijn intrede deed, een controlesysteem dat niet meer weg te denken is bij de ZLU, met dank aan Frans Huynen en Piet Franssen. Ook het vervoer in rieten manden kreeg de aandacht, ook in de avond uren tussen de huldigingen door werd bestuur ZLU nogmaals op het hart gedrukt zo lang als mogelijk dit vervoer te handhaven.De malaise op nationaal bestuursniveau werd ook ruim aan de kaak gesteld, het feit alleen al dat voor het 2e jaar op rij geen NPO afvaardiging op de ZLU festiviteiten aanwezig is spreekt voor zich, zelfs geen bericht van verhindering, en dit alles in een periode waarin de NPO het woord “ communicatie “ hoog in het vaandel heeft staan.Al met al een droevige situatie, op nationaal nivo bijna onwerkelijk. Teruggedacht werd aan de goede tijd toen er nog wederzijds respect was voor elkaars standpunten en werkzaamheden.

Helaas, hopelijk keert het tij zich spoedig, en dan ben ik, en ook bestuur ZLU duidelijk genoeg !!
.
Tegen19.30 uur opende voorzitter Eddy Hoedemakers deze alweer druk bezochte Sterrenshow met een dankwoord aan alle centrumleiders, meldposten, vervoers mensen, sponsoren en noem maar op. Iedereen die zijn steentje bijdraagt is bij deze een waardige ZLU vriend. De huldigingen verliepen volgens schema aan de lopende band, toppers waren de huldigingen van de ZLU marathonkampioenen en de WESM kampioenen, de volksliederen en de confettikanonnen deze de rest van het werk. Op en Top waardige huldigingen voor de beste liefhebbers van Nederland en België. Op zondagmorgen rond 10.30 uur deel 2 van de ZLU manifestatie, met als sluitstuk de huldiging van de ZLU Keizerkampioen. Bij het uitkomen van deze reportage zullen de honderden foto‘s inmiddels wel op de ZLU site staan. Aan Dirk Leekens was de eer gegund om alweer de financiën van de ZLU penningmeester op orde te brengen, met dank aan de vele gulle schenkers in den lande, Belgie en Duitsland was het weer een Topverkoop, een verkoop die de ZLU nodig heeft om haar aktiviteiten op dit zeer hoge nivo waar te blijven maken.Voor een ieder een van harte proficiat voor hun schenking en voor de aankoop van de Topschenkingen.
 

EREPRIJZEN PAU

 
1 en 15 COMB. BAAS & BERG 2 M. VONK 3 J. MELAARD 4 J. HEUTS 5 J. HABETS 6 FRANS RUMPEN
7 R.A.M. DE JONG 8 G.P. STEINMANN 9 G. VAN TUYL 10 P. OELE 11 G. RIGTER 12 G.J. VAN HOUTEN
13 J. DU PUY 14 JELLE JELLEMA 16 COMB D. BAKKER EN ZN 17 BATENBURG V.D. MERWE 18 JAAP MAZEE
19 B. LIPLIJN 20 A.W.M. VAN DIJK 21 FRANK HAGE 22 YSBR. KAPTEIN 23 JOS VAN OIRSCHOT JR
24 J. VAN HEUMEN 25 TIM HAGE
COMB.FOPPEN-VLIJM J..S. OUTHUYSE
 

EREPRIJZEN ST. VINCENT


1 AD FORTUIN 2 J. HABETS 3 COMB JANSSENS-HAUSOUL 4 CARLO DOMINICUS 5 J. VAN HEUMEN 6 N. VAN DEN HURK
7 H DE JONG 8 R. VAN DER VELDEN 9 COMB CAUBERGH 10 H.P. VERHEIJ 11 – 14 F. ZWIERS 12 A.W.M. VAN DIJK
13 CARLO DOMINICUS 15 C.J. DE HEIJDE 16 B. LIPLIJN 17 COMB. HARTOG 18 P.D. PLADDET 19 J. RUIJTERS 20 J.W. SCHREURS
21 H. WIJNANDS EN ZN. 22 VAN SCHIJNDEL & ZNN 23 PAULSSEN 24 A. SAARLOOS & ZN 25 GEBR. JANSSEN
AAD ZWINKELS W. MULDERIJ
 

EREPRIJZEN MARSEILLE


1 - 3 WIL BOONEN 2 - 20 JAN POLDER 4 - 5 HENRI WITTENS 6 H. LOOYS 7 H.C.J.G. PETERS 8 H. JOOSTEN
9 TH. DAALMANS 10 ZEGERS-BRUGGEMAN 11 MARC GIELEN 12 JOHAN BOONEN 13 J.W. VAN GILS
14 W. VAN WIERINGEN 15 COMB KOSTER-SOMMELING 16 H. HENDRIKS 17 WIEBE BENSCHOP 18 COMB B. JANSEN & CO.
19 MEVR. PAPPERS 21 GEBR. JANSSEN 22 JELLE JELLEMA 23 COMB GEBR GOMMANS 24 B. HOUBEN 25 P. WUSTMANS
PAULSSEN W. MULDERIJ
 

EREPRIJZEN NARBONNE


1 BATENBURG V.D. MERWE 2 J. MALJAARS 3 COMB. VERHAGEN-BUYL 4 E. ULIJN 5 – 11 MARTIN DE POORTER
6 JELLE JELLEMA 7 E. ULIJN 8 B. LIPLIJN 9 S. DE VOS 10 WIJNAND GEERS 12 RONALD TRAAS
13 ALB. BEUNEN 14 GEBR. BRAS 15 COMB. LEIJS-GEERINGS 16 H. LINDENBERG 17 MEVR. M. VAN GEEL
18 COMB DE PIJPER19 PH. GEERDINK 20 P.A. DE VOGEL 21 P.J. LOOYE 22 MEVR. TROISFONTAINE
23 C. PAAUWE 24 J. MELIS 25 L.A. PRONK

 

EREPRIJZEN PERPIGNAN


1 BECKERS-WILLEMS 2 F. ZWIERS 3 H. GERRITSEN 4 MEVR M VAN GEEL 5 - 20 COMB VERWEIJ-DE HAAN
6 GERARD SCHELLEKENS 7 J. SWAGERMAN 8 C.J. SCHERMER 9 KEES DROOG 10 - 11 DIRK&ELITSA VELDHUIS
12 J.M. DE WIJS & ZN 13 COMB. BAAS & BERG 14 – 16 F.S. KRAMER 15 J.W. SCHREURS 17 VAN SCHIJNDEL & ZNN
18 R.KUIJER EN ZN. 19 KO VAN DOMMELEN 21 T. H. & B. BURGERS 22 J. VAN HEUMEN 23 L. PRONK
24 C.K. NIESTEN 25 J.M. DE WIJS & ZN
HARRY DE JONG
 

EREPRIJZEN BARCELONA


1 WIM MULLER 2 J L DE BRUINE 3 JELLE JELLEMA 4 LAURENSEN & ZN. 5 PIETER WOORD 6 J.ENGELS
7 J.M. MURRE 8 ANNE STOLLENWERK 9 W. GOMMANS 10 S & A DECKERS 11 C.J. DE HEIJDE 12 J. HABETS
13 COMB STRAAT-GULPEN 14 H.P. PFEIFER 15 – 16 COMB JANSSENS-HAUSOUL 17 VERTELMAN EN ZNN
18 H.J. OVERBEEK 19 J.W. VAN GILS 20 ROBIN BAKHUIS 21 PWA V/D MEULEN 22 H. MARTENS
23 H & P & G DE LAU 24 WIL BOONEN 25 TIM HAGE SMEETS – PENRIS
J.W. BUURMA H.B. WEG


 

ZLU MARATHON   


1 COMB B. JANSEN & CO. 2 GEBR. BRAS  3 G. RIGTER 4  GERARD SCHALKWIJK  
5 GERARD GRIFFIOEN  6 P.A. DE VOGEL  7  A.J. MALJAARS  8 N.C. VOLKENS       
9 PAULSSEN & ZN. 10  R. STEVENS   11 W. SCHAEFER   12 J. VAN KLINK       
13 J. DAENEN 14 WIL BOONEN  15 D. VAN DAM

 

WEST EUROPESE SUPER MARATHON   


1. J.SCHREURS    2. JELLE JELLEMA   3.MARTHA VAN GEEL  4. KEMPENEERS V. EN D. 5. P. DE VOGEL 
6. VAN LOOY - VAN NIEUWENHUYSE  7 W. MURK EN ZOON  8  MORTIER HENDRIK   9. YVAN HALTERS             
10  DE MEULENMEESTER ERIC 11. JANSSENS-HAUSOUL  12.   LEON ROKS    
13 CRISTIAENS-DE SMET  14. RAVELINGIEN MARTIEN  15.JAAP MAZEE

 

EREPRIJZEN BORDEAUX-AGEN OUDE


1 B.G. PRASING  2 TONNIE KASPERS   3 DIRK&E  VELDHUIS  4 J. PETERS  5  - 10  ED MAAT 6  J. POELSTRA & ZNN 
7 A.P. OVERWATER   8 J. PETERS 9 J. LINDENBERG  11 C.J.J. VAN WIJK & ZN  12 P. V.D. BOOGAARD 
13  COMB VERWEIJ-DE HAAN 14 J.T.E. MORSINK  15 J.F.J. COOPS  16 TON WILLEMS  17 GEBR. HAGENS 
18 C.J. DE HEIJDE  19 P. EEUWES  20 D. VAN DAM   21 J.W.LOOREN DE JONG  22 P. HEIKAMP & V.DOORN 
23 RON KRIJGSMAN 24 W. VAN WIERINGEN  25 COMB. BAAS & BERG  
AUKE SMID
 

 

EREPRIJZEN BORDEAUX-AGEN JAARLINGE


1  GEBR. HOLLEMAN  2  - 25 TONNIE KASPERS   3 F. ZWIERS   4  J. VAN HEUMEN  5  TEAM VOLLEBREGT 
6  - 7  C. VAN HAARLEM    8 FR. BELLETER 9 BEN DE KEYZER  10 NICO PRONK  11 C. SUIJKERBUIJK  12 H DE JONG 
13  R .V. DOORN  14 B BOEIJINK  15  THEA VAN SON  16 A.P. OVERWATER  17 F. ZWIERS  18 COMB VERWEIJ-DE HAAN 
19 W. MULDERIJ  20 BEN DE KEYZER  21 COMB. VERHAGEN-BUYL  22  COMB DE PIJPER  23 G. KOUTERS & ZN 
24 S. DIJKEMA  25 KLAAS BUWALDA
 


 
Sportvrienden, het was alweer een Top weekend in de Rodahal te  Kerkrade, op naar de voorbereiding van 2020. De Toppers zijn er reeds mee bezig. Tot ziens en veel succes komend seizoen, net zoals de NPO niet, houden wij U wel op de hoogte.
 
 
Namens bestuur ZLU, 
Hub Wetzelaer, PR.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

26 februari 20
Pestkop Laat me hier als eerste vertellen dat de naam Pestkop niet door mij is bedacht. Die eer komt Gert-Jan Beute toe die deze naam op een briefje had geschreven bij een duivenmelker. Hij had hem...

Columnist in Spotlight

01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...
25 maart 20
18 maart 20
                                  Bedolven onder de makke jongen van 2e ronde 2020...
11 maart 20
    Overnacht toppers Krijgsman en Keijnemans...
04 maart 20
Feestavond de Snelle Vogel Druk weekend De...
26 februari 20
           Jongen van de 2e ronde kwekers Voorjaarsbeurs Nu het...
19 februari 20
Jongen 2020 in eigen hok Storm Wat het weer...
12 februari 20
Deel van de Kampioenen Fondclub Utrecht Fondclub De...
05 februari 20
     Oudste jongen van 14 januari 2020 Corona /...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...
24 februari 20
“Ons wacht een geweldige show!  Als ik dit zit tikken dan is het een zonnige dag. Van...
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up en binnen
22 februari 20
Na alle heisa van de voorbije dagen tussen KBDB en Natuurpunt i.v.m. de roofvogels en alle...
18 februari 20
  P.V. AALTEN Nieuwe vereniging … nieuwe naam Gisterenavond tijdens een gezellige...
22 januari 20
  Wij, Erica Saarloos en Monique Gielen vinden dat de dames in ons samenspel niet achter...
19 januari 20
Trijntje van Ham is in Rotterdam bekend geworden als 'het duivenvrouwtje'. Jarenlang...
18 januari 20
De duiven van St. Vincent werden toch vrijdagmiddag gelost rond 14.30 in St. Vincent....
16 januari 20
De  Sterrenshow 2020  is op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. U alvast een voorspoedig en...
13 januari 20
  Afgelopen weekend huldigde de ZLU haar vluchtwinnaars en kampioenen van het zware...
03 januari 20
Elk jaar is het een verassing wie nu uiteindelijk de kampioen wordt van de oude duiven...
01 januari 20
Bij deze de 2e serie van 36 prijswinnaars van de vierde vlucht van de 2019 editie.   De...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40