Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 15 oktober 2021 | week 41

Voorwoord

Huldiging Nationale Kampioenen 2020 en 2021
In de Op (de) Hoogte van vorige week heb ik aangegeven dat we de uitnodigingen aan het klaarmaken waren. Op dat moment heb je ook klip en klaar de ‘dubbelingen’ in beeld. Wij stonden voor de keuze om de kampioenen één keer te laten komen en te huldigen voor de totaal behaalde kampioenschappen in 2020 en 2021. Of zoals wij in eerste instantie hebben aangegeven de kampioenen van 2020 op 13 november en de kampioenen van 2021 op 20 november. Uiteindelijk hebben wij voor het laatste gekozen, om de volledige top 10 van een discipline in één keer op het podium te krijgen. De top 10 bij elkaar! Wij hebben op dit moment vier categorieën Kampioenen, te weten: Senior, Jeugd 30 min, Jeugd met Senior en Jeugd. De kampioenen van de categorie Senior en Jeugd 30 min worden uitgenodigd voor 13 en 20 november. De categorieën Jeugd met Senior en Jeugd worden gehuldigd tijdens de voorjaarsbeurs van 2022.

Polls
Allereerst wil ik iedereen bedanken die regelmatig via de poll zijn of haar mening geeft. De laatste twee weken was het mogelijk om toelichting te geven middels een vrij invulveld. Uiteraard nemen wij alle toelichtingen door en vormen ze samen met de uitslag van de poll een beeld hoe er gedacht wordt over de verschillende onderwerpen. Zoals al vaker aangegeven, is het niet zo dat het resultaat van een poll als vaststaand gegeven door het leven gaat bij uw bestuur. Natuurlijk niet, maar het is wel een richting die wordt aangegeven. Zonder de poll kun je over een onderwerp spreken met elkaar maar dan is het maar net wie je tegenkomt hoe er gedacht wordt over het onderwerp. Ik hoor dan ook regelmatig: "onze oudere leden zullen vast niet mee doen aan de polls." Dat is iets wat wij niet weten, maar wat wij wel weten is dat onze nieuwsbrief Op (de) Hoogte elke week naar bijna 12.000 leden gaat. Daarbij is het goed te weten dat wij op dit moment 14.616 leden hebben. Zeker is ook dat niet iedereen deze nieuwsbrief leest. Uit rapportages blijkt dat wekelijks gemiddeld 5000 leden de nieuwsbrief openen. Het aantal reacties op de poll ligt tussen de 700 en 1400. Dat is dus een percentage tussen de 14- en 28%. Ik weet één ding zeker: iedere onderzoeker is dolblij met zo’n responspercentage. En onderzoeken met deze respons zijn in elk geval geldig als de relevante doelgroep aangeschreven is. In een van de volgende edities zullen wij alle polls nog eens op een rij zetten en met u delen. Misschien moeten we sommige polls nog eens herhalen om te checken hoe de verhoudingen nu liggen, dat kan nooit kwaad.

Heeft u suggesties voor onderwerpen voor de poll?  Ik nodig u van harte uit om de poll die u graag ziet in Op (de) Hoogte te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ladies League
Deze week worden de kampioenen van de Ladies League gepresenteerd in Op (de) Hoogte. Volgende week de duifkampioenen van de verschillende disciplines van de Ladies League. Ik wil graag alle Ladies die dit jaar goed hebben gepresteerd van harte feliciteren. En bovenal hoop ik dat jullie genoten hebben van de duiven. De huldiging van de Ladies League kampioenen vindt plaats tijdens de Voorjaarsbeurs in 2022. 

Fijn weekend toegewenst!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

Resultaat Poll van afgelopen week 


Vorige week luidde de stelling:

Door verschillende uitslagen van de wedvluchten te maken wordt een beter inzicht gegeven in 'wie het beste presteert'.

In totaal reageerden 725 liefhebbers: 

Conclusie
Een duidelijke uitslag deze week. Daarnaast hebben 108 liefhebbers gebruik gemaakt van het opmerkingenveld. Komende weken gaan we die informatievan zowel voor- als tegenstanders bekijken om te zien welke aanvullende inzichten dit geeft voor de uitslagen.
 

Poll week 41

 

Stelling:

Het is noodzakelijk dat bestuurders in de duivensport zelf met duiven spelen.


Geef uw mening
Via onderstaande button 'Geef uw mening' of QR-code kunt u antwoord geven op de stelling van deze week.  

Hoe werkt het?
 • klik op de groene button onder dit artikel of op onderstaande QR-code:

   
 • beantwoord de stelling door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen) en eventueel een korte toelichting toe te voegen via het opmerkingenveld. 
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 22 oktober aanstaande terugvinden.
 
Geef uw mening
 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad

  
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons zijn er al een aantal vergaderstukken beschikbaar voor de Ledenraad van 27 november 2021. De komende weken volgen de overige vergaderstukken.
 
3a. Notulen Ledenraad 13 maart 2021
3b. Notulen extra Ledenraad 31 maart 2021
5. Vaststellen Nationaal Vliegprogramma 2022
5a. Amendement Afdeling 5
5a. Amendement Afdeling 5 (begeleidend schrijven)
5b. Amendement - Afdeling 9 (Oost-Nederland)
6a. Voorstellen Afdeling 1 (Zeeland)
6b. Voorstellen Afdeling 3 (Oost-Brabant)
6c. Voorstellen Afdeling 5 (Zuid-Holland)
6d. Voorstellen Afdeling 9 (Oost-Nederland)
6e. Voorstellen Afdeling 8 (GOU)
7a. Huishoudelijk reglement NPO
7b. Wedvlucht reglement
7c. Reglement Vervoer en Lossingen
7d. Statuten
11. Voorstel verkorten wachttijd na melding duiven
 

NPO BESTUUR

Van de NPO-bestuurstafel 


Wisseling secretariaat NPO
Tot zijn spijt heeft Huib Bransen zijn functie als NPO secretaris neergelegd. Uitbreiding van zijn werkzaamheden eisen zoveel tijd dat het onmogelijk is dit met de functie van NPO-secretaris te combineren. Huib Bransen blijft wel aan als NPO bestuurslid en hij wil op deze wijze een bijdrage blijven leveren aan de duivensport. Gerard van de Aast neemt de taken van NPO secretaris op ad-interim basis per direct over. Er zal de komende tijd worden gezocht naar een permanente invulling van de rol van secretaris. Kandidaten kunnen zich melden bij het NPO Bestuur. Tijdens de Ledenraad van maart 2022 kan in de vervulling van de vacature worden voorzien. Op dat moment ontstaat er een vacature in het bestuur vanwege het vertrek van Ton Geitenbeek die reglementair niet herkiesbaar is. Bij de invulling van de vacature van secretaris NPO zien we ook gaarne kandidaten vanuit de werkgebieden van de Afdelingen 5 en 6.
 
Eerlijk spel en nieuwe sector indeling
Op zaterdag 11 december staat er een informele bijeenkomst van de NPO Ledenraad en NPO Bestuur gepland. Gedurende die dag zal er gesproken worden over eerlijk spel en een nieuwe sector indeling. Het doel is om samen gedragen voorstellen uit te werken welke vervolgens kunnen worden geagendeerd voor de voorjaar Ledenraad van 2022. Van de bijeenkomst zal een verslag worden gepubliceerd in Op (de) Hoogte.
 
Vergadering met ZLU bestuur
Op zaterdag 9 oktober hebben het ZLU en NPO bestuur met elkaar gesproken. Een aantal onderwerpen zijn de revue gepasseerd zoals doping controles, africhtingsvluchten en vliegprogramma. Het was een positieve bijeenkomst waarin een aantal concrete afspraken zijn gemaakt. Wel is het duidelijk dat integratie van de NPO en ZLU vliegprogramma’s er voor 2022 niet in zit. Zoals in het concept NPO vliegprogramma al is aangegeven zal het NPO bestuur naast de marathon vluchten met middaglossing ook marathon vluchten met ochtendlossing in het  programma opnemen. Bestuur NPO en bestuur ZLU hebben afgesproken te bekijken hoe de toekomst van de marathonvluchten, zeker gezien het dalend aantal leden, eruit zal zien.
 
Kandidaten Sectie Sportbeleving
Het NPO bestuur is verheugd dat zich een aantal kandidaten hebben gemeld voor de Sectie Sportbeleving. Bij de agenda van de Ledenraad vindt U binnenkort hun CV. De Sectie Sportbeleving kan een belangrijke rol gaan spelen bij het aantrekkelijk maken en houden van onze duivensport. Ons aller doel is immer een toekomstbestendige duivensport waar het welzijn van de duif en spelplezier centraal staat.

                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

 

WEDSTRIJDEN

Definitieve uitslagen Nationale Kampioenschappen 2021 bekend


De definitieve uitslagen zijn bekend. Deze week zetten we de top 10 winnaars van Ladies League kampioenen in het zonnetje. De uitslagen vindt u hieronder. Wilt u graag de volledige uitslag per categorie raadplegen? Klik dan op 'Klik hier voor de volledige uitslag'. Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd! De uitslagen van de Ladies League duifkampioenen verschijnen volgende week in Op (de) Hoogte.    


 
          
                                                                                 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Najaarsbeurs op 23 en 24 oktober in Expo Houten
 

Door Pieter Kos 

Verleden week was het eindelijk zover! Na anderhalf jaar van beperkende maatregelen en met ups en downs omtrent het coronavirus is de anderhalve meter maatregel eraf en mag er weer veel meer.

De maatregelen zijn door het kabinet dermate versoepelt dat het leven weer makkelijker wordt en we langzaam teruggaan naar “normaal” bij wijze van spreken. Nu het seizoen op zijn eind is, komen de najaars- en winteractiviteiten weer in beeld, daarmee ook het organiseren van duivensportbeurzen. Met de annulering van de Voorjaarsbeurs schreven wij in februari al dat we mogelijk een beurs zouden willen gaan organiseren in het najaar. De NPO is er immers om tal van redenen mee gestopt en zeker nu - na anderhalf jaar van beperkingen - is het fijn om elkaar weer eens te treffen nu de omstandigheden rondom Corona dat in zekere zin toelaten.

Het was moeilijk om een vrije datum in de kalender van Expo Houten te vinden die iedereen schikt. Met het vrijkomen van het derde weekend van oktober in de internationale duivensport agenda hebben we dit weekend meteen vastgelegd. In afwachting van de beloofde versoepelingen kunnen we nu volle bak aan de slag om er een gezellige beurs van te maken waar voor eenieder wat te beleven valt. Er zijn twee hallen ingehuurd wat neer komt op de helft van het complex. In beide hallen zijn er ruime terrassen om met vrienden en bekenden bij te kletsen.

Terug naar inhoudsopgave

Klik hier voor meer informatie over de Najaarsbeurs
 

NPO BUREAU

Verslag vergadering NPO met ZLU


Op 9 oktober 2021 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de besturen van de NPO en ZLU. Via onderstaande button kunt u het verslag van deze bijeenkomst raadplegen. 
 

Terug naar inhoudsopgave

Verslag bijeenkomst ZLU 9 oktober
 

 

NPO BESTUUR

Uitslagen dopingcontroles juni en juli 2021


In de afgelopen maanden hebben er controles plaatsgevonden bij diverse liefhebbers. De monsters zijn door het laboratorium Ducares geanalyseerd en het doet ons goed te kunnen melden dat in geen van onderstaande monsters het oneigenlijk gebruik van substanties werd vastgesteld.
 

Naam Plaats
Combinatie Fokkinga Harkema
Will & Dirk Geudens Knegsel
Jacky Warnier Eijsden
J. Keen Ter Apel
Reedijk-Jongekrijg Puttershoek
Combinatie Van Rooij Tull en 't Waal
J. Kniest- V/D Boom Didam
Manders & Zn Beek en Donk
Couwenberg-vdGoorbergh Breda
Combinatie Oomen Sprundel
Roegiest & Visser Phillippine
J. & S. Timmermans Donkerbroek
Combinatie Van Huijgevoort Tilburg
L. Wols Hoogvliet
Comb. Schrik  Ter Apel
Aalt & Mandy Boeve Putten
Gebr. Van Deutekom Elburg
Ahmad Majid Assen
D. Zandstra Jubbega
G. en H. Calis Bussum
E. Greve Houten
Combinatie vd Nieuwendijk Oosterveld
W. Geurtz en Zn. Haalderen
B. Thiele Velserbroek
H. Scheffel Elburg
Ron den Boer Uithoorn
A.J. Roording Eefde
Comb. Kroesen Erica
Falckenborg-Nijhof Beltrum
A.H.M. Pot Rotterdam                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

 

WEDSTRIJDEN

Nieuws vanuit de Giant Najaarsklassiekers 


Door Simon Zeeman

Afgelopen zaterdag 9 oktober is de derde vlucht van de najaarsklassiekers vervlogen. De omstandigheden zitten erg mee dit jaar waardoor we mooie vluchten kunnen organiseren me een fantastisch verloop en weinig verliezen. Het vluchtverslag vindt u hieronder. De vooruitzichten voor de komende weken zijn goed. U kunt op elk moment instappen. Kijk op www.najaarsklassiekers.nl voor de inkorflokalen of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ook de bonnenverkoop voor het goede doel is gestart, met vele topbonnen van nationale en regionale toppers en is te vinden op www.duivenveilingen.com . Verder kunt u alle informatie vinden op www.najaarsklassiekers.nl Wij wensen iedereen veel succes bij de laatste wedstrijd en geniet van de thuiskomsten.
 
Meer informatie over de bonnenverkoop
Verslag winnaars derde vlucht Giant Najaarsklassiekers
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden 


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Bonnenverkopen van start 

 

De eerste bonnenverkopen gaan binnenkort van start. In Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.

Verkopen verlopen via Duivennet:
 • PV Het Nude Kwartier, Wageningen
 • verkoop start op 1 oktober en loopt af op 15 oktober 22.00 uur
 • CC De Graafschap
  verkoop start op 1 oktober en loopt af op 15 oktober 21.30 uur
 • Fondclub Gooi- en Eemland
  verkoop start op 1 oktober en loopt af op 15 oktober 22.30 uur
 • Rayon Oostgrens
  verkoop start op 5 oktober en loopt af op 19 oktober 22.00 uur
 • PV De Luchtbode, Groningen
  verkoop start op 11 oktober en loopt af op 25 oktober 22.00 uur
 • Klaas Talen, Meppel
  verkoop start op 12 oktober en loot af op 26 oktober 22.00 uur
 • PV De Eendracht, Harderwijk
  verkoop start op 16 oktober en loopt af op 30 oktober 22.00 uur
 • PV Het Luchtvermaak, Rijssen
  verkoop start op 19 oktober en loopt af op 2 november 22.00 uur
 • PV De Reisduif, Tiendeveen
  verkoop start op 22 oktober en loopt af op 5 november 22.00 uur
 • PV BEP, Purmerend
  verkoop start op 23 oktober en loopt af op 6 november 22.30 uur
 • WEFO Limburg
  verkoop start op 25 oktober en loopt af op 7 november 22.00 uur
   
Verkopen via GPSAuctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Duivenveilingen
 • Bonnenverkoop najaarsklassiekers op Urk voor RonaldMCDonaldhuis; loopt af op 16 oktober. Lees hier meer.
Verkopen via Doevepeet Verkopen via verenigingssite(s)
 • Verkoop van twee late jonge duiven bij PV De Voorhouter (Voorhout). Loopt af op 16 oktober om 22.00 uur. Lees hier meer. 

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH.
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen 

 

Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk om het verenigingsgebouw te mogen betreden?
In de Op (de) Hoogte van 24 september jl. is in het voorwoord de link naar meer informatie over de gewijzigde maatregelen weergegeven. Klik hier voor de link naar deze nieuwsbrief. Wilt u graag uitgebreide informatie omtrent toegangsbewijzen en de daarvoor geldende maatregelen? Klik dan hier.

Hoe vraag ik als bestuurslid een onderscheiding aan voor een lid van mijn vereniging?
U kunt mailen naar het NPO bureau: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld de gegevens van het lid waarvoor u een onderscheiding wilt aanvragen en de verdiensten die hij/zij voor de betreffende vereniging heeft verricht. Een onderscheiding wordt namelijk niet enkel voor het aantal jaren lidmaatschap toegekend, maar meer voor datgene wat men voor de vereniging (heeft) betekend. Hierbij ook nog de link naar de betreffende informatie op de site: https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ereleden
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 13 oktober 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Huldiging kampioenen de Fondclub Gooi en Eemland. De huldiging vindt plaats op zaterdag 16 oktober 2021. Aanvangstijd: 18.00 uur. Het belooft een gezellige avond te worden met live muziek en een buffet. Locatie: Houtrust, Heideweg 23, 3829 BC Hooglanderveen.
 • ZLU Sterrenshow. Deze activiteit vindt plaats op zondag 16 januari 2022. Locatie: Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen
 • Forumavond PV Deuteren & PV De Zwaluw. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 26 november 2021. Locatie: Clublokaal PV De Zwaluw Rosmalen, Laaghemaal 32 5245NE Rosmalen. Klik hier voor meer informatie. 
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten


November

 • 13 en 20 november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
 • 27 november 2021 - NPO Ledenraad
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 oktober 21
Zie je geen afbeeldingen? Klik hier Nieuwsbrief Oktober 2021    Beste, Wist U dat…..?De ruiperiode is bij uitstek de periode om de duiven extra goed te verzorgen. De meeste melkers weten dat de...

Columnist in Spotlight

RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...
RC3 11
03 november 21
Hoe een dubbeltje rollen kan .Het geluk dat mij...
24 oktober 21
Ik ben niet echt tevreden over mijn vorig...
RC11 10 1
15 oktober 21
Hierboven Tiest van Turnhout en ernaast Ikke met...
RC29 9
01 oktober 21
Ik ga een eigenaardig verhaal vertellen . Beetje terug...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40