Zoals het bij veel traditionele sporten en hobby’s gaat heeft ook de duivensport ernstig last van vergrijzing. De jeugd is niet meer te porren voor een hokje met duiven achter het huis en meedoen aan wedstrijden. In het verleden zijn de Enterse duivenverenigingen, PV de Reisduif en PV De Sportvogel al een fusie aangegaan. Dit waren de toenmalige “zondag” spelers, het huidige “De Eendracht”.

PV de Luchtbode is op papier nog steeds een “zaterdag” club. Nu is er ook in het landschap van de duivensport veel verandert, omdat er om te beginnen in basis alleen nog maar gespeeld wordt op zaterdag, en bij slecht weer de uitwijkmogelijkheid naar de zondag.

Geert Pluimers: “Het is nu voor iedereen vrij om daaraan deel te nemen. Wanneer een liefhebber uit principe niet wenst te “klokken” dan hoeft dat niet, maar een liefhebber die wel wil klokken op zondag is daar vrij in, ook tegenwoordig bij PV de Luchtbode.
Alleen wordt er dan geen verenigings uitslag gemaakt, maar gelden de gewonnen punten gewoon in de afdeling. Bij de PV De Eendracht, was men door de sterke terugloop van leden onlangs genoodzaakt om hun vereniging op te heffen, mede omdat al de werkzaamheden op een gegeven moment op een paar mensen aankwam.

Vervolgens moesten de leden uitzien naar andere mogelijkheden en die lagen eventueel in Goor of Rijssen, maar ook binnen Enter en wel bij de zustervereniging waar de vergrijzing net zo hard toeslaat. Na wijs beraad is ervoor gekozen door het merendeel van de leden van de voormalige PV de Eendracht, om zich collectief aan te melden bij de Luchtbode.

Er heeft een vergadering plaatsgevonden waar voorzitter Jan Scholten en het bestuur, de leden heeft ingelicht over de voorgenomen komst van tenminste zeven leden. Er is geen sprake van een fusie en de naam van PV de Luchtbode zal gewoon blijven bestaan. De besturen van beider verenigingen zullen nog wat details bespreken, maar dat de nieuwe leden welkom zijn is duidelijk.

PV de Luchtbode zal straks bestaan uit meer dan 20 leden, hetgeen een mooiere competitie inhoudt en meer uitdaging voor de liefhebbers. Voordeel is dat de mensen elkaar al langere tijd kennen, dus zal de overgang wel natuurlijk verlopen en daar werken ze met z’n allen aan. De liefhebbers kunnen dus hun duiven blijven inzetten in Enter”.