Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 2 september 2022 | week 35

Voorwoord

Olympiade Oradea Roemenië
In deze nieuwsbrief foto’s van de duiven die naar de Olympiade zijn geweest en de top 3 van Nederland vertegenwoordigden voor de jaren 2020/2021. Ook deze liefhebbers gefeliciteerd met het prachtige resultaat. En zoals vorige week aangegeven ook jullie zullen gehuldigd worden op zaterdag 26 november tijdens de ledenraad.
 
Olympiade 2024 in Maastricht
En dan is het nog maar één jaar en vier maanden en is het 2024 en mogen wij als Nederland de Olympiade organiseren. Een evenement waar veel voorbereidingen aan vooraf gaan. In onze nieuwsbrief houden wij u zeer regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen en invulling van dit grootse evenement. Wij starten daarmee vandaag met de Mijmeringen van onze secretaris Gerard van de Aast. Goed om dit te lezen, zodat u vanaf het begin van de hoed en de rand op de hoogte bent.
 
Grand Prix Nieuwe Oogst
Afgelopen weekend was de eerste Grand Prix voor de Jonge duiven gesponsord door De Rijke Group. Een eerste krachtproef voor de Jonge duiven op Grand Prix niveau. Dit zijn de winnaars:

 • Afdeling Zeeland - Gebr. Scheele – Terneuzen
 • Afdeling Brabant 2000 - F.Damen en Zn – Langeweg
 • Afddeling Oost Brabant - Will & Dirk Geudens – Knegsel
 • Afdeling Limburg - J & M Duits – Eijsden
 • Afdeling Zuid Holland - Gebr. Bosua – Dordrecht
 • Afdeling Noord Holland - J.A. Nijman – Heemskerk
 • Afdeling Midden Nederland - Chr. van de Wetering Team Hooijmans - Wijk En Aalburg
 • Afdeling Gelders Overijsselse Unie - D. Hammer – Lathum
 • Afdeling Oost Nederland - A. Mulder en Zn. – Markvelde
 • Afdeling Noord Oost Nederland - Harjo Vos – Veenoord
 • Afdeling Friesland - H. van de Linde Hok Hemstra -  St. Jansklooster
Alle winnaars van harte proficiat met dit mooie resultaat.

Grand Prix der Junioren
Volgende week al weer de laatste Grand Prix van dit jaar, de Grand Prix der Junioren met als sponsor Eijerkamp, wonen slapen & design. Het is een sectorlossing, dus vanuit vier losplaatsen. Meedoen is nog steeds gratis, u hoeft alleen uw duiven maar te zetten op niveau 9. Wilt u ook in aanmerking komen voor één van de mooie hoofdprijzen dan kunt u in kolom 19 van niveau 9 uw duiven zetten voor € 1 per duif. Veel succes met de laatste voorbereidingen!!
 
Ledenraad 26 november
Vorige week hebben wij de voorlopige agenda voor de eerstvolgende Ledenraad gepubliceerd. In het voorwoord sloot ik af door iedereen uit te nodigen mee te denken over de toekomst van onze duivensport. Het is voor velen dan toch verleidelijk om opmerkingen te maken over het Nationaal Vliegprogramma, laat nu juist dat vorig jaar voor een periode van drie jaar zijn vastgelegd. Natuurlijk iedereen vindt er wel iets van, dat is natuurlijk ook prima, maar dat was elk jaar al het geval. Uiteindelijk zijn er weekenden van half april tot half september, daar zullen wij een verdeling in moeten maken, waarbij iedere discipline voldoende aan bod komt. Gesuggereerde mogelijkheden om met jonge duiven eerder te starten is uiteraard een optie. Met de, helaas terug lopende aantallen duiven, zal het aan beschikbare vervoersmiddelen waarschijnlijk niet liggen. Misschien moeten wij in de toekomst wel meerdere varianten programmeren. Alles in het belang van het in het eerste levensjaar goed opleiden van de jonge duiven. Uiteraard horen daar voor de specialisten kampioenschappen bij. Tijd genoeg om daar goed over na te denken voor het zover is.
 
Ladies League
Voor de Grand Prix Rondom Parijs is aangegeven dat er prijzen zijn per afdeling voor de eerste duif van de Ladies League. De winnaars staan in deze Op (de) Hoogte. Interessant om te zien dat er Ladies Leaugue duiven winnen uit 2019, het eerste jaar van de Ladies League, maar ook uit 2020 en 2021. Een Ladies League duif doet dus jaren mee voor de prijzen! Gefeliciteerd Ladies!
Ook voor de jonge duiven zijn mooie prijzen beschikbaar!
 
Ringen 2023
De bestelling is inmiddels de deur uit, dank aan allen voor uw medewerking! Er komen inmiddels vragen binnen over de betalingen. Dat zit zo; op 1 november wordt het bedrag automatisch afgeschreven bij uw vereniging. Als er inmiddels al betaald is, gebeurt dit uiteraard niet nog een keer.

Allen een fijn weekend toegewenst!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad zaterdag 26 november 2022

Concept agenda Ledenraad 26 november 2022
Nationaal Vliegprogramma 2023
 

ALGEMEEN

Olympiade 2022

 

Deze week aandacht voor team B, de Nederandse inzendingen naar de Olympiade van 2020-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olympiade 2022, Team NL 2019-2020
Olympiade 2022, Team NL 2020 - 2021
 

NPO BESTUUR

Mijmeringen: spelregels voor deelname aan de Olympiade


Door Gerard van de Aast

In Op de Hoogte worden de Nederlandse afgevaardigden naar de Olympiade 2022 aan u voorgesteld.  Allereerst proficiat aan de liefhebbers die dit hebben bereikt, want het is een hele prestatie en eer tegelijk om je land te vertegenwoordigen op een Olympiade. Deze Mijmeringen gaat nader in op de spelregels die bepalen welke duiven naar de Olympiade gaan. Met de Olympiade in 2024 in eigen land is het goed dat eenieder precies op de hoogte is.

Wat zijn de FCI spelregels voor deelname aan een Olympiade?
De FCI heeft voorwaarden en spelregels vastgesteld voor deelname aan een Olympiade voor zowel de sportklasse als de standaardklasse. Daarbij moet u denken aan voorwaarden zoals vereist aantal prijzen, vereist aantal prijskilometers, minimaal aantal deelnemers etc. Voor de sportklasse heeft de FCI heeft ook een puntentelling vastgesteld waarbij een coëfficiënt wordt uitgerekend. De coëfficiënt wordt bepaald door de behaalde prijs en het aantal duiven op een vlucht. Voor wie het eens rustig wil nalezen hierbij een verwijzing naar de FCI website waar het allemaal wordt uitgelegd. https://pigeonsfci.org/olympiads-2022/ Laten we eerst eens kijken naar de sportklasse.
 
Wie bepaald welke duiven een land afvaardigt naar een Olympiade?
Kort en bondig: het land zelf. Dus in ons geval ligt de uiteindelijke beslissing bij de NPO Ledenraad. In 2020 heeft de NPO Ledenraad besloten tot een belangrijke verandering van de spelregels voor kwalificatie. Toen is bepaald dat enkel de vluchten van het Nationaal Vliegprogramma meetellen voor de Olympiade. De reden voor dat besluit was om ieder lid evenveel kans te geven om zich te kwalificeren voor een Olympiade. Voorheen was dat niet zo, want vrijwel elke denkbare vlucht kwam in aanmerking en dat leidde tot grote ongelijkheid en regelmatig discussies en conflicten. In sommige afdelingen waren t.o.v. het Nationaal Vliegprogramma extra vluchten, in anderen niet. In de ene afdeling mocht je met oude duiven spelen op de jonge duivenvluchten en in anderen niet en er werden vluchten toegevoegd zoals Taart- en attractievluchten.

Kortom grote ongelijkheid en een voedingsbodem voor discussies en conflicten. Ter vergelijking; wat zouden we ervan vinden als Ajax 40 wedstrijden mag spelen voor het kampioenschap, PSV 38, Feijenoord 36 en de rest van de clubs maar 34. Het land zou te klein zijn en eenieder vindt het logisch dat elke club 34 wedstrijden speelt om te bepalen wie er kampioen wordt. En zo hebben wij het nu ook geregeld door te bepalen dat enkel de vluchten van het Nationaal Vliegprogramma tellen voor Olympiade kwalificatie. Wat betreft  voorwaarden en puntentelling volgen we de FCI.
 
Is daarmee alle ongelijkheid verdwenen?
Door te bepalen dat enkel de vluchten van het Nationaal Vliegprogramma meetellen voor Olympiade kwalificatie is een belangrijke stap naar een zo eerlijk mogelijke competitie gezet. Maar enige vorm van ongelijkheid blijft bestaan. Zo kunnen liefhebbers op de kortste en langste afstand profiteren van de ruimte die de spelregels bieden t.a.v. van afstanden. Zo kan het gebeuren dat een liefhebber op de kortste afstand Eendaagse Fond prijzen laat meetellen voor de Midfond en voor een liefhebber op de langste afstand geldt het omgekeerde. Ook mogen volgens de Olympiade spelregels de best behaalde resultaten, ongeacht samenspel, meetellen. Dus de relatief beste prijs op een vlucht in vereniging, CC, Kring, Afdeling, Sector of Nationaal telt wat kan leiden tot ongelijkheid afhankelijk van windrichting en afstand. Maar goed geen enkel systeem is perfect dus hier moeten we het nu mee doen. Zo eerlijk mogelijke regels om je te kwalificeren komen eerst en vervolgens mikken we op zo hoog mogelijk eindigen in de internationale klassementen. En hoe zit het daarmee?
 
Hoe zit het internationaal?
Ieder land beslist over haar eigen kwalificatieregels en vaardigt vervolgens haar duiven af naar de Olympiade. Tijdens de Olympiade wordt er vervolgens een internationaal klassement opgemaakt. Een paar uitzonderingen daargelaten speelt Nederland geen bepalende rol in die klassementen. Een aantal landen domineren de internationale klassementen. Dat roept de vraag op of daar dan betere duiven zitten of dat mogelijk de kwaliteit van de behaalde prijzen van een ander niveau is. Wie het weet mag het zeggen maar dat er al jarenlang vraagtekens worden gezet bij de dominantie van bepaalde landen is een feit. Kunnen we daar wat aan doen? We gaan in aanloop naar het FCI congres in januari 2024 in gesprek met de FCI om het onderwerp bespreekbaar te maken en we zullen voorstellen doen om het vergelijk tussen landen zoveel mogelijk te harmoniseren. Voor de Olympiade 2024 zal dit geen effect hebben, want voor de periode 2022-2023 stonden de regels al vast.
 
Hoe zit het met de standaardklasse?
Bovenstaande uitleg ging over de sportklasse. De standaardklasse is wat regels en internationale vergelijkbaarheid betreft gemakkelijker. Nederlandse keurmeesters bepalen de Nederlandse inzending en op de Olympiade keurt een groep van internationale keurmeesters de ingezonden duiven. Wel gelden voor duiven in de standaardklasse eisen t.a.v. minimaal aantal prijskilometers en die zijn overigens niet gering. Duiven in de standaardklasse moeten dus wel degelijk hun kunnen bewijzen op de wedvluchten. De eisen die worden gesteld aan duiven in de standaard klasse worden ook uitgelegd op de FCI website https://pigeonsfci.org/olympiads-2022/

Een beperkt aantal liefhebbers neemt traditioneel de Nederlandse inzending in de standaardklasse voor hun rekening waarvoor dank. Hebt u een mooie duif, die ook zijn prijzen vliegt, overweeg dan om die duif in te schrijven voor de voorselectie van de Olympiade 2024. Want wat is er mooier dan je land vertegenwoordigen en zeker geldt dat als de Olympiade in eigen land is.
 
Voorbereidingen Olympiade 2024
We zijn begonnen met de voorbereiding van de Olympiade 2024 in Maastricht. De keuze voor Maastricht is een bewuste. Zuid-Limburg is minder gevoelig gebleken voor de vogelgriep, beschikt met het MECC over een fantastische faciliteit voor een dergelijk evenement en is ook voor Duitse en Belgische liefhebbers goed te bereiken. Om een bezoek aan de Olympiade zo prettig mogelijk te maken heeft het NPO een deal gesloten met de NS waardoor U op elk station in Nederland kunt opstappen en voor 25 euro hebt U een dagretour naar Maastricht. Met z’n allen in de Olympiade trein naar Maastricht wordt zo onderdeel van de Olympiade beleving. En als U een Olympiade bezoek wil combineren met een weekendje weg dan hebben Zuid-Limburg en Maastricht ook veel te bieden. 
 
Tot slot
Het NPO Bestuur ziet de Olympiade 2024 als een platform om de duivensport in Nederland op de kaart te zetten. We hebben fantastische verhalen te vertellen over onze mooie sport en een Olympiade in eigen land kun je gebruiken om dat breed onder de aandacht te brengen. Ook wordt het een evenement voor en door duivenliefhebbers. Uiteraard horen bij een dergelijk evenement plichtplegingen en formaliteiten en daar zullen we voor zorgen maar de duivensport en de duivenliefhebber staan centraal. Om je land op de Olympiade 2024 te mogen vertegenwoordigen is een grote eer en hopelijk draagt deze toelichting van de spelregels eraan bij dat u de sportieve handschoen oppakt. Dus doe uw best en veel succes!
 
 

LADIES LEAGUE

RCN Toppershoedje Grand prix

Door Marielle van der Heeden


Op donderdagavond 25 augustus werden er 206 duiven ingekorfd door 24 dames van de Zuid-Hollandse Eilanden. Ditmaal voor de vlucht vanuit Nanteuil. De derde vlucht in de Grand Prix voor de jonge duiven maar door het vervallen van de vlucht van de 13e alweer halverwege de competitie. Helaas was er donderdagavond wederom een uitbraak van de vogelgriep, ditmaal in Spijkenisse. Hierdoor zullen niet alle Ladies de competitie af kunnen maken.
 
Op zaterdagochtend om 8.15 uur werden de duiven gelost met zonnig weer en een zwakke Noorden wind. Na het middaguur steeg de spanning, zou de winst voor de 3e keer op rij naar Lia en Silvana gaan? Om 12.42.26 uur landde de winnende duif op de klep, wederom op Goeree-Overflakkee. Maar dit keer bij Annie Legierse uit Oude-Tonge. Deze krasduivin met ringnummer 22-7075737 behaalde een snelheid van 1128,632 m/m over 301,771 km. De duivin is zelf gekweekt met duiven van J. v.d. Made & Zoon. Het soort Lyn Super Mario. De jonge doffers en duivinnen zitten bij elkaar en worden dus op het schapje gespeeld.
 
De tweede prijs is voor Jozien Wijnties uit Oudenhoorn en de derde prijs is ook voor Annie Legierse uit Oude -Tonge.
 
De ereprijzen van deze week:
Prijs 1              Annie Legierse                       Bon van Bakkerij Koese
Prijs 14            Petra van Alphen                    Lunchbon In de Keulse Pot Ouddorp
Prijs 28            Sonja Hagens                         Bon de Ouwe Stempel
Prijs 41            Annemiek Tiggelman              Bon Intratuin
Prijs 58            Marlien van den Bos               Bon Kapsalon Marvellous
Prijs 69            Sharon Heezen                       Fashioncheque
 
Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd!
Uitslag Ladies League vlucht Nanteuil
 

LADIES LEAGUE

Extra prijzen Ladies League 2022 Grand Prix Rondom Parijs 23/24 juli 2022Hierbij de uitslag Grandprix Rondom Parijs weekend 23/24 juli 2022 Ladies League; de eerste Ladies League duif per afdeling:
 • Afdeling 1 | Marjan Flipse | 2020-7024376
 • Afdeling 2 | Elma van Peer | 2020-7022899
 • Afdeling 3 | Wilhelmien van Boxmeer | 2019-7003380
 • Afdeling 4 | Nelly Jacobs/ Lian Konsten/ Nicole de la Haayer | 2019-7006917
 • Afdeling 5 | Hermien de Raaf/ Grazyna Piepke | 2020-7025794
 • Afdeling 6 | Jodi Martens | 2021-7053078
 • Afdeling 7 | Ellen van Esch | 2019-7003437
 • Afdeling 8 | Agnes Aalberts | 2019-7000476
 • Afdeling 9 | Irene Nijboer | 2021-7051939
 • Afdeling 10| Maniwan Koopman | 2021-7051070
 • Afdeling 11| Aline Timmermans | 2021-7051424
Voor iedere winnaar per afdeling een Douglash waardebon ter waarde van € 100,-

Iedereen van harte gefeliciteerd!
 

WEDSTRIJDEN

Terugblik en uitslagen Grand Prix Nieuwe Oogst


In het Spoor uitgebreid aandacht voor de National Concoursen. Deze week in Het Spoor een uitgebreide terugblik op de Grand Prix Nieuwe Oogst.

Proficiat Harjo Vos Afdeling Noord-Oost Nederland
 
Terugblik Grand Prix Nieuwe Oogst
Naturaprijzen Grand Prix Nieuwe Oogst
Uitslag Afdeling 1 - Fontenay sur Eure
Uitslag Afdeling 2 - Fontenay sur Eure
Uitslag Afdeling 3 - Nanteuil
Uitslag Afdeling 4 - Melun Andrezel
Uitslag Afdeling 5 - Nanteuil
Uitslag Afdeling 6 - Nanteuil
Uitslag Afdeling 7 - Melun / Andrezel
Uitslag Afdeling 8 - Morlincourt
Uitslag Afdeling 9 - Morlincourt
Uitslag Afdeling 10 - Etroeungt
Uitslag Afdeling 11 - Etroeungt
 

                                                                                                                    
 

ALGEMEEN

Overzicht bonnenverkopen  


Wekelijks tonen we in Op de Hoogte een overzicht van actuele bonnenverkopen en verkopen die binnenkort van start gaan. Op de website vindt u een overzicht waarin verder vooruit gekeken wordt. In het overzicht tonen we verkopen van verenigingen/afdelingen en NIC's. 
 

Duivennet

Verkoper Start datum  Eind datum  Bon./Duiven
Najaars duivenmarkt Onze Sport, Haaksbergen 09-09-2022 / 20:00  23-09-2022 / 22:00  
N.I.C. Drachten 20-09-2022 / 20:00  04-10-2022 / 22:00  
P.V. MAAS EN WAAL, Druten 30-09-2022 / 20:00  14-10-2022 / 21:00  
Fondclub Gooi en Eemland 30-09-2022 / 20:00  14-10-2022 / 22:30  
P.V. De Zwaluw, Wijhe 07-10-2022 / 20:00  21-10-2022 / 22:00  
WEFO-Limburg 10-10-2022 / 20:00  24-10-2022 / 21:00  
P.V. de Eendracht, Harderwijk 15-10-2022 / 20:00   29-10-2022 / 22:00  
P.V. Almere, Almere 15-10-2022 / 20:00  29-10-2022 / 21:30  

Overzicht bonnenverkopen
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden
 

Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld.    
Wie lost waar
 

WEDSTRIJDEN

Vooruitkijken: Grand Prix Der Junioren
 

Deze week een mooi artikel in Spoor der Kampioenen waarin vooruit wordt gekeken naar de Grand Prix Derby der Junioren. Via onderstaande button is het artikel te lezen.
Vooruitblik Grand Prix Der Junioren
 


ALGEMEEN

12e HABRU Duivendag: zaterdag 8 oktober 2022


Na een noodgedwongen pauze van 2 jaar i.v.m. corona kunnen we in 2022 eindelijk weer een Habru Duivendag organiseren op zaterdag 8 oktober. Gelukkig hebben we ons in deze pauze wel in kunnen zetten voor de kankerbestrijding en hebben we 2 succesvolle online veilingen kunnen houden. 

Het is nu weer mogelijk om nog even na te praten en helemaal op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen. Dat kan met een aantal coryfeeën uit onze sport tijdens de 12e ‘Habru Duivendag’ op zaterdag 8 oktober van 11.00 tot 15.00 uur.

De forumleden voor dit jaar zijn Erik LimbourgJos Thoné, Jelle Jellema en Ruud Bakker! Het forum staat ook dit jaar weer onder leiding van Gert-Jan Beute. De voorbereidingen zijn in volle gang. Meldt u nu gratis aan. De plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij!

Voor meer informatie en het volledige programma kunt u ook terecht op www.habruduivensport.nl.
 
 

WEDSTRIJDEN

Giant najaarsklassiekers
 

Door Simon Zeeman

In 2022 worden voor de 17e keer de najaarsklassiekers georganiseerd. En ook dit keer haalt de organisatie alles uit de kast om een goede organisatie neer te zetten. Dit komt mede door dat wij kunnen rekenen op veel positieve steun van meerdere verenigingen, afdelingen, NPO, rekenaar, vervoerders afd 5 en 11 en de nationale losser Jelle Kooistra. Wij zijn het afdelingsbestuur van de afdeling 11 heel dankbaar dat zij al 17 jaar klaar voor ons staan met steun en raad rondom onze organisatie. Als mensen denken in oplossingen en niet in problemen dan is er veel mogelijk. Gelukkig zijn er nog heel veel mensen in onze sport die op deze manier invulling geven aan onze mooie hobby. Ook een speciale dank je wel naar de deelnemers. We hebben ook dit jaar vooraf heel veel positieve reacties gekregen dat ze ons initiatief heel erg kunnen waarderen.

In de nieuwsbrief vindt u alle informatie over de Giant Najaarsklassiekers.
 
Wij wensen iedereen veel succes en vooral veel plezier tijdens deze editie van de najaarsklassiekers.
.
Nieuwsbrief 1 - Giant Najaarsklassiekers
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 


 
                                                                                                                                       Terug naar inhoudsopgave
 
Antwoord op veelgestelde vragen
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 31 augustus 2022


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land

Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • 1 oktober 2022 - prijsuitreiking Dutch Golden Classic
 • 8 oktober 2022 - HABRU Duivendag

Data om niet te vergeten

 

2022

 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad

2023

 • 11 maart 2023 - NPO Ledenraad
 • 25 november 2023 - NPO Ledenraad
   
 

 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

lossingduiven
02 november 23
Wat de boer niet kent, dat eet hij niet Regelmatig krijg ik via het internet vragen om meer informatie over prebiotica en probiotica. Voornamelijk over wat dit eigenlijk behelst. Ik heb zo geleerd...

Columnist in Spotlight

30 oktober 23
Ik ga nog eens iets schrijven .Tijdje geleden . ...
08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23
23 maart 23
24 februari 23
Toen ik op Face Book  het bericht  plaatste dat ik van...
17 februari 23
01 februari 23
Als je door het hekken aan het kerkhof van...
13 januari 23
BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN DEEL III Deze foto is...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new LouisvZuijlen185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40